רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 87002200
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  הסתברות 1 | 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א

| 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101500
מורה דר שפרבר ישי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.

+  מכינה במתמטיקה- חשוון | 87100100 | יודקוביץ רוני | סמסטר א

| 87100100 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87100100
מורה יודקוביץ רוני
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  סוגיות בהוראת המתמטיקה | 90023400 | מאיר רחל | סמסטר א

| 90023400 | מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90023400
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם יש הבדל בין הוראת מתמטיקהלבנים ולבנות? מה משפיע על הדימוי העצמי של תלמיד לגבי יכולותיו במתמטיקה? האםהפייסבוק יכול לסייע לתלמידים שלנו להצליח?

אלו רק מעט מדוגמאות למחקריםעדכניים בתחום החינוך המתמטי בישראל.

לקורס שני חלקים: בחלק הראשוןנציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקרים אקדמייםבתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוךהמתמטי: מחקרים העוסקים בנושאים חשיבתיים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים.הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

קורס זהמחליף קורס כללי בחינוך, לקורס בחינוך המיועד למורים למתמטיקה ועשוי לסייע רבותבכניסה להוראת המקצוע.

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | מאיר רחל | סמסטר א

| 87101300 | מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101300
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושגקבוצה במתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה קבוצה. בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות, יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. נפגוש גם קבוצות אינסופיות, וננסה להשוות בין גודלן של קבוצות אלו .התנסות זו תהווה עבורנו מסע לעבר תובנות חדשות - מסע אל האינסוף והעוצמות השונות שלו. למידה בקורס זה עשויה לפתח חשיבה מתמטית מופשטת ולהוות מבוא משמעותי להמשך העיסוק בתחום זה. הקורס מקוון – הלמידה תיעשה באמצעות מצגות וסרטונים. המטלות כוללות הגשת שאלה או בוחן קצר.

קוד קורס 87005101
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס המתמטיקה היא מלכת המדעים, אמר קרל פרידריך גאוס, גדול המתמטיקאים בכל הזמנים. מתמטיקה היא אמנות המחשבה הטהורה, העוסקת במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי, ושזורה בכל תחומי החיים בגלוי או מאחורי הקלעים.יש המציגים את המתמטיקה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות) וטוענים כי המתמטיקאים מחפשים דפוסים במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות..בקורס זה נעסוק בדפוסים, חוקיות, סדרות ותבניות. נכיר סדרות מסוגים שונים ונחפש את האיבר הבא בסדרה. נתרגל את מציאת האיבר הכללי ומציאת חוקיות של סדרה מסוימת, ונוכיח את נכונותה באינדוקציה ובשיטות נוספות. נערוך היכרות עם מבנים מפורסמים והשימושים בהם, ולבסוף נתוודע למושג גבול של סדרה

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה | 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב

| 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001700
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 87005000
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

החוג למתמטיקה

קורסים ביום א

 

+  תורת המספרים | 87001500 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87001500 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001500
מורה דר שזיפי אלישבע
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה לינארית א | 87000300 | גוטמן עודד | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87000300 | גוטמן עודד | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000300
מורה גוטמן עודד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  לוגיקה | 87001401 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87001401 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001401
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פונקציות מרוכבות | 87000800 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87000800 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87000800
מורה רבינוביץ איריס
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תורת הגבולות | 87002100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87002100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87002100
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה ליניארית ב | 87000400 | גוטמן עודד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87000400 | גוטמן עודד | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000400
מורה גוטמן עודד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 90012201
מורה ירחי צילה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס נעסוק בנושאים מגוונים הקשורים עם הוראת המתמטיקה בחטהב:
א. הכרות עם הנושאים השונים בתכנית הלימודים. 
ב. חשיפה למגוון דרכי הוראה ורעיונות דידקטיים. 
ג. התייחסות מעמיקה לנושאים הקשורים להוראה כגון שאלות ברמות חשיבה שונות, הכנת שיעור, טעויות נפוצות, התייחסות לתלמידים מתקשים ומצטיינים, שילוב יישומים דינמיים, דרכי הערכה ועוד.

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | דר ברנס אבינועם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87001600 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87001600
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תרגול מתמטיקה-שנה א | 87000500 | ירחי צילה | שנתי | 17:40 - 19:00

| 87000500 | ירחי צילה | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87000500
מורה ירחי צילה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 56 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 90020900
מורה ירחי צילה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נדבר על המאפיינים הייחודיים של ההסתברות והגיאומטריה כמבני דעת ונכיר היבטים תיאורטיים של לימוד והוראת נושאים אלו.
נפגוש את תכני הלימודים בהסתברות וגיאומטריה ברצף בין חטיבת הביניים והחטיבה העליונה תוך העמקת הידע והשליטה בפרקים נבחרים מהתכנית.
נציג טעויות נפוצות שקיימות, נדבר על הגורמים שלהן ועל דרכי התמודדות.

קוד קורס 90102200
מורה מאיר רחל
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020800
מורה טל נעמה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תרגול מתמטיקה-שנה א - בישיבת המאירי | 87000501 | דר לוי עזרא | שנתי | 20:00 - 21:30

| 87000501 | דר לוי עזרא | סמסטר ש | יום ב | שעה 20:00 - 21:30
קוד קורס 87000501
מורה דר לוי עזרא
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 20:00
שעת סיום 21:30
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 87001900
מורה מאיר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלךהקורס נלמדים תכונות אלגבריות של שני מבנים אלגבריים : חבורות וחוגים. המטרה שלהקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי .כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת. במהלךהקורס ננסה לקשר תכנים שעשויים להיות רלוונטיים להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה,וכן להדגים שיטות הוראה שונות לאור האתגר של הוראת ארבע שעות ביום אחד.

+  מתמטיקה מתחברת לשטח | 90031300 | וולף מירי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90031300 | וולף מירי | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90031300
מורה וולף מירי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המכללה שואפת להכשיר מורות ומורים בעלי איכות אקדמית גבוהה, עם כישוריפדגוגיה עדכניים, בתחום המתמטיקה....מטרתו של קורס זה להקנות כלים מעשייםלהוראה: נכיר את תכנית הלימודים, נתנסה בכלים פדגוגים שונים ונלמד כיצד להעבירשיעור בצורה מעניינת ומקצועית. הנושאים המתמטיים הם מכיתות היסוד ותחילת חטיבת הביניים.

+  אסטרטגיות בפתרון בעיות מתמטיות 1 | 87103200 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 87103200 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87103200
מורה דר אליצור צורית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.
קוד קורס 90025200
מורה חנוכה אליענה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 87002600
מורה מאיר רחל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה וקטורית - אקדמאים ל-5 יחידות | 87000900 | דר שגב סטלה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000900 | דר שגב סטלה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000900
מורה דר שגב סטלה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  משוואות דיפרנציאליות | 87000601 | דר שפרבר ישי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 87000601 | דר שפרבר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87000601
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב
קוד קורס 87005201
מורה דר ברנס אבינועם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$ וכן .פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית.
קוד קורס 87001101
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תרגול מתמטיקה-שנה א - בישיבת המאירי | 87000501 | דר לוי עזרא | שנתי | 20:00 - 21:30

| 87000501 | דר לוי עזרא | סמסטר ש | יום ג | שעה 20:00 - 21:30
קוד קורס 87000501
מורה דר לוי עזרא
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 20:00
שעת סיום 21:30
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס