רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 1 | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.
קוד קורס 87104700
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המתמטיקה היא מלכת המדעים, אמר קרל פרידריך גאוס, גדול המתמטיקאים בכל הזמנים. מתמטיקה היא אמנות המחשבה הטהורה, העוסקת במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי, ושזורה בכל תחומי החיים בגלוי או מאחורי הקלעים.יש המציגים את המתמטיקה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות) וטוענים כי המתמטיקאים מחפשים דפוסים במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות..בקורס זה נעסוק בדפוסים, חוקיות, סדרות ותבניות. נכיר סדרות מסוגים שונים ונחפש את האיבר הבא בסדרה. נתרגל את מציאת האיבר הכללי ומציאת חוקיות של סדרה מסוימת, ונוכיח את נכונותה באינדוקציה ובשיטות נוספות. נערוך היכרות עם מבנים מפורסמים והשימושים בהם, ולבסוף נתוודע למושג גבול של סדרה

קוד קורס 87000700
מורה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

החוג למתמטיקה

קורסים ביום א

 

+  אנליזה 1 | 87100200 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100200 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100200
מורה דר דה לאון יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  מבנים אלגבריים | 87102700 | מאיר רחל | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87102700 | מאיר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87102700
מורה מאיר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלךהקורס נלמדים תכונות אלגבריות של שני מבנים אלגבריים : חבורות וחוגים. המטרה שלהקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי .כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת. במהלךהקורס ננסה לקשר תכנים שעשויים להיות רלוונטיים להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה,וכן להדגים שיטות הוראה שונות לאור האתגר של הוראת ארבע שעות ביום אחד.

+  אנליזה 2 | 87100400 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100400 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100400
מורה דר דה לאון יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: פונקציות ותכונותיהן (טריגונומטריות, מעריכיות), נגזרות וחקירת פונקציות.

+  משוואות דיפרנציאליות | 87101800 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87101800 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87101800
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  נושאים בפיזיקה למורי מתמטיקה 1 | 87105500 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87105500 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87105500
מורה דר דה לאון יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעסוק בשיטות יעילות לפתרון מקורב של בעיות מספריות במתמטיקה וכן את הערכת השגיאה הכרוכה בחישובים מקורבים שכאלה.

נפתור בעיות כמו מציאת שורשים של פונקציות ממעלה גבוהה. חישוב אינטגרלים של פונקציות לא אנליטיות, ובעיות אחרות שקשה עד בלתי אפשרי למצוא להן פתרון אנליטי מתאים.

נענה על שאלות מסקרנות כמו כיצד המחשב יודע מהו בקירוב cos20. 

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87100700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100700
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בעולמות מתמטיים חדשים כגון: שדות, מרחבים וקטורים, מטריצות ועוד, אך עיקרו של הקורס הוא ליטוש יכולת החשיבה הלוגית . בנוסף , נזכה להכיר את אחד התחומים היסודיים של המתמטיקה.

+  מבוא ללוגיקה מתמטית | 87102400 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87102400 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102400
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו מושגים יסודיים בתורת הלוגיקה. הדגש בקורס יהיה על אופי השימוש בכלים ומושגים לוגיים ופחות על העמקה ברבדי הנושא המסובכים. נושאי הלימוד: מושגי יסוד, דדוקציה, תחשיב פסוקים, תחשיב היחסים, שיטות ההוכחה.

+  גיאומטריה מורחבת- לדו חוגי | 87001100 | דר ברנס אבינועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87001100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001100
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס העוסק בהבנת מאפייניה הבסיסיים של תורה מתמטית דדוקטיבית$$ בראש ובראשונה - מערכות אקסיומות ותכונותיהן, והדרישות שעליהן לקיים. ראשית תוצגנה מערכות אקסיומות שונות (בעיקר של גיאומטריות סופיות) וייבנו מודלים עבורן, וכן יידונו תכונות כאי תלות, שלמות, קטגוריות. לאחר מכן יבוצע ביסוס אקסיומטי לגיאומטריה האוקלידית במישור. 

+  סמינריון במתמטיקה- לדו חוגי | 87001600 | דר ברנס אבינועם | שנתי | 17:40 - 19:00

| 87001600 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87001600
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים.

קורסים ביום ב

 

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 1- מעורב | 87104100 | חנוכה אליענה | שנתי | 14:20 - 17:20

| 87104100 | חנוכה אליענה | סמסטר ש | יום ב | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87104100
מורה חנוכה אליענה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נעסוק בנושאים מתוך תכנית הלימודים בדגש על החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בעיקר לרמות 4-5 יחידות.
~הקורס עוסק בדרכי הוראה, ניתוח קשיים של תלמידים, הערכה של הלמידה, ובתכנים המתמטיים של הנושאים בקורס.
~.לצד נושאים תיאורטיים וקריאת מאמרים, ננהל דיונים במליאה, נשווה בין דרכי הוראה שונות והסטודנטים יציגו סקירה של יחידת הוראה באחד מנושאי הקורס

קורסים ביום ה

 

+  פונקציות מרוכבות- מעורב | 87000800 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87000800 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000800
מורה דר שגב סטלה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס שני חלקים: א. מספרים מרוכבים: ייצוג, פתרון משוואות ב. פונקציות מרוכבות: מהי פונקציה מרוכבת, הכרות עם מספר סוגים של פונקציות מרוכבות כמו פונקציות ממעלה ראשונה ושנייה, פונקציות מעריכיות.

+  גיאומטריה של המרחב- מעורב | 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87102900
מורה מאיר רחל
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

קוד קורס 87103200
מורה דר אליצור צורית
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  תורת הגבולות- מעורב | 87102800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87102800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102800
מורה דר ברנס אבינועם
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס המתמקד בהקניית הידע והעקרונות הבסיסיים של החשבון האינפיניטיסימלי, ובראשם מושג הגבול - ובכך לספק בסיס תיאורטי איתן לחומר הנלמד בקורסי האנליזה. הקורס כולל הצגה קצרה של מערכות המספרים השלמים, הרציונליים והממשיים, וכן דיון נרחב במושגי החסימות והגבול (של סדרות ושל פונקציות) ובתכונותיהם, ובנייתם במסגרת דדוקטיבית.

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87101300 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101300
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המושג של קבוצה הוא אבן יסוד בכל תחום אחר במתמטיקה וגם מפתח לחשיבה מתמטית מופשטת באופן כללי. 
בקורס זה נשתמש בשפה לוגית, נגדיר את מושג הקבוצה ומושגים חשובים הקשורים בו (פעולה, יחס, פונקציה, סדר, שקילות).
בסיומו של הקורס נקנח בתוצאות בסיסיות ומפתיעות בקשר קבוצות אינסופיות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים, שיעורי רשת ולמידה עצמית.

+  תורת המספרים 1- מעורב | 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102000
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 2- מעורב | 87105000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87105000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87105000
מורה דר ברנס אבינועם
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעמיק בידע שנרכש בקורס המבואי, נכיר שיטות נוספות ויישומים בחינוך ובהוראה.

+  הסתברות 1 | 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87101500
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים , שיעורי רשת, ולמידה עצמית
קוד קורס 87104200
מורה ירחי צילה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בהוראת תכנים של כיתה י בדגש על גיאומטריה, טריגונומטריה והסתברות.
נפגוש תיאוריות שונות של הבנה, קשיים של תלמידים וכלים שונים לקדם את החשיבה של התלמידים.
קוד קורס 87105300
מורה ירחי צילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נתמקד במאפיינים רגשיים, חברתיים של תלמידים מתקשים במתמטיקה בעיקר בקבוצות הלימוד הגבוהות (4-5 יחידות).
נכיר אסטרטגיות וכלים שיסייעו לתלמידים אלו להעמיק את ההבנה, תוך התייחסות לדרך ההוראה בכיתה, לתכנון השיעורים ולבניית הנושאים להוראה.