רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  הסתברות 1 | 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א

| 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101500
מורה דר שפרבר ישי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.

+  מכינה במתמטיקה- לקראת תשפא אב | 87100101 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א

| 87100101 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87100101
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א

| 87101300 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101300
מורה מ.א מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושגקבוצה במתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה קבוצה. בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות, יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. נפגוש גם קבוצות אינסופיות, וננסה להשוות בין גודלן של קבוצות אלו .התנסות זו תהווה עבורנו מסע לעבר תובנות חדשות - מסע אל האינסוף והעוצמות השונות שלו. למידה בקורס זה עשויה לפתח חשיבה מתמטית מופשטת ולהוות מבוא משמעותי להמשך העיסוק בתחום זה. הקורס מקוון – הלמידה תיעשה באמצעות מצגות וסרטונים. המטלות כוללות הגשת שאלה או בוחן קצר.

+  חשיבה כמותית | 87104300 | מ.א וולף מירי | סמסטר ב

| 87104300 | מ.א וולף מירי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87104300
מורה מ.א וולף מירי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נבדוק את כושר ההתמצאות שלנו במספרים שלמים ובשברים, יחס ואחוזים. בנוסף נתנסה בהמרת מידות שונות. נושאים אלו יילמדו באמצעות כליםטכנולוגים חדשים וניחשף לסוגי הוראה שונים. ההוראה תתבצע בצורה סדנאית מפעילה....  והכל ...מבלי להזכיר את המושג אלגברה...

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  גיאומטריה אוקלידית | 87101100 | דר ברנס אבינועם | שנתי

| 87101100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 87101100
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

קוד קורס 87000700
מורה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 87100100
מורה מ.א גוטמן עודד
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

החוג למתמטיקה

קורסים ביום א

 

+  אנליזה מודרנית | 87002700 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87002700 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87002700
מורה דר שזיפי אלישבע
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בחשיפה לפרקים מתקדמים של מתמטיקה מודרנית. סטודנטים ילמדו נושאים הבאים: נגזרת חלקית של פונקציה .גראדיינט. משמעות גיאומטרית של גרדיינט. הדיברגנס ומשמעות פיסיקאית. צירקולאציה שימושים באופראטורים. אינטגרציה ווקטורית. משפט גאוס. משפט סטוקס, משפט גרין.

+  אנליזה 1 | 87100200 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100200 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100200
מורה דר דה ליאון יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  תורת המספרים 1 | 87102000 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87102000 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87102000
מורה דר שזיפי אלישבע
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100700 | מ.א גוטמן עודד | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87100700 | מ.א גוטמן עודד | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100700
מורה מ.א גוטמן עודד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בעולמות מתמטיים חדשים כגון: שדות, מרחבים וקטורים, מטריצות ועוד, אך עיקרו של הקורס הוא ליטוש יכולת החשיבה הלוגית . בנוסף , נזכה להכיר את אחד התחומים היסודיים של המתמטיקה.
קוד קורס 87104500
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אפס ואינסוף הם מושגים בעייתיים, אך באופן מפתיע הידע המתמטי מושתת עליהם. בדרך כלל עושים בבית הספר מאמץ להימנע מלעסוק באפס ובאינסוף: שאלות כמו למה אם מכפילים באפס התוצאה אפס? או למה אין אפשרות לחלק באפס? זוכות בדרך כלל למענה קבוע: ככה! אבל הפרדוקסים של המחשבה המתמטית והקשיים המלווים את ההצדקות המתמטיות אינם מקריים: רובם ככולם נעוצים במהות החמקמקה של האפס והאינסוף. מטרת הקורס היא להיחשף לפוטנציאל המערער והפורה שיש לקצוות ציר המספרים. יש לכך גם סיבה פדגוגית: עם הזמן להיות טוב במתמטיקה פירושו לחשוב באופן פורמלי. אבל ייתכן שתלמידים שרגישים לבעיות הללו בהצדקה המתמטית ולא מוכנים לחשוב פורמלית דווקא יהיה סיכוי אם המורים יהיו פתוחים להכיר את הבעיות הללו. חלק מקשיי ההפנמה של ילדים נערים ובוגרים במתמטיקה קשור בהכחשת הקשיים הללו. חשיפתם והכרה מעמיקה שלהם אפשר שתוביל להנחלה מעמיקה יותר של הידע המתמטי.

+  לוגיקה- לדו חוגי | 87001401 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87001401 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87001401
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבואי לאחד מן התחומים המודרניים של המתמטיקה שיסודותיו נטועים עוד בימי קדם, ואשר לו נקודות השקה לתחומים מגוונים כגון פילוסופיה, בלשנות ומדעי המחשב. 
היכרות עם יסודות הלוגיקה המתמטית מהווה תשתית הכרחית ללמידת כל תחום דעת מתמטי ואף להוראתו. בקורס יוצגו המושגים היסודיים של תחשיב הפסוקים ושל תחשיב היחסים (פרדיקטים), בתחום התחביר, המשמעות והיכיחות. 

+  פונקציות מרוכבות- לדו חוגי | 87000800 | ב.א רבינוביץ איריס | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87000800 | ב.א רבינוביץ איריס | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000800
מורה ב.א רבינוביץ איריס
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אנליזה 2 | 87100400 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100400 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100400
מורה דר דה ליאון יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: פונקציות ותכונותיהן (טריגונומטריות, מעריכיות), נגזרות וחקירת פונקציות.

+  משוואות דיפרנציאליות | 87101800 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87101800 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87101800
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100900 | מ.א גוטמן עודד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87100900 | מ.א גוטמן עודד | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100900
מורה מ.א גוטמן עודד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נמשיך את שהתחלנו בסמסטר א ונמשיך לפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בהמשך חקירת המבנים שפגשנו בסמסטר א. נלמד על העתקות ליניאריות, מטריצות הפיכות, דטרמיננטות ולכסון מטריצות.
קוד קורס 90023901
מורה מ.א ירחי צילה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נלמד מאפיינים של תלמידים מתקשים בחינוך העל יסודי (חטיבה ותיכון).
נכיר את תכנית הלימודים לקראת 3 יחידות בגרות במתמטיקה.
.נתנסה בעקרונות, כלים ואסטרטגיות להוראה המתאימה לתלמידים מתקשים

+  גיאומטריה מורחבת | 87001101 | דר ברנס אבינועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87001101 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001101
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בחקר של מערכות שונות של אקסיומות. בסמסטר הראשון אנו נעסוק בבניית מודלים עבור גיאומטריות סופיות וכן חקר של תכונות בסיסיות של מערכות אקסיומות, כגון: אי- תלות של אקסיומות, עקרון הדואליות, שלמות וקטגוריות וכו. בהמשך הקורס יעסוק בביסוס אקסיומטי של גיאומטריה אוקלידית - הגיאומטריה של המישור.

קורסים ביום ב

 

+  גיאומטריה של המרחב- מעורב | 87102901 | מ.א מאיר רחל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87102901 | מ.א מאיר רחל | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102901
מורה מ.א מאיר רחל
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

קורסים ביום ה

 

+  גיאומטריה של המרחב- מעורב | 87102900 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87102900 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87102900
מורה מ.א מאיר רחל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

קוד קורס 87000802
מורה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 87103200
מורה דר אליצור צורית
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  תורת הגבולות- מעורב | 87102800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 87102800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום ה | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87102800
מורה דר ברנס אבינועם
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס המתמקד בהקניית הידע והעקרונות הבסיסיים של החשבון האינפיניטיסימלי, ובראשם מושג הגבול - ובכך לספק בסיס תיאורטי איתן לחומר הנלמד בקורסי האנליזה. הקורס כולל הצגה קצרה של מערכות המספרים השלמים, הרציונליים והממשיים, וכן דיון נרחב במושגי החסימות והגבול (של סדרות ושל פונקציות) ובתכונותיהם, ובנייתם במסגרת דדוקטיבית.

+  מבנים אלגבריים- מעורב | 87102700 | מ.א מאיר רחל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87102700 | מ.א מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87102700
מורה מ.א מאיר רחל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלךהקורס נלמדים תכונות אלגבריות של שני מבנים אלגבריים : חבורות וחוגים. המטרה שלהקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי .כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת. במהלךהקורס ננסה לקשר תכנים שעשויים להיות רלוונטיים להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה,וכן להדגים שיטות הוראה שונות לאור האתגר של הוראת ארבע שעות ביום אחד.
קוד קורס 90025200
מורה מ.א חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה וקטורית - לדו חוגי- מעורב | 87000900 | דר שגב סטלה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 87000900 | דר שגב סטלה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87000900
מורה דר שגב סטלה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 87103101
מורה דר ברנס אבינועם
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$ וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית.