רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

קוד קורס 87002200
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת סרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם גיאוגברה (או תוכנות מקבילות), הוראת גיואמטריה.

קוד קורס 87005101
מורה אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המתמטיקה היא מלכת המדעים, אמר קרל פרידריך גאוס, גדול המתמטיקאים בכל הזמנים. מתמטיקה היא אמנות המחשבה הטהורה, העוסקת במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי, ושזורה בכל תחומי החיים בגלוי או מאחורי הקלעים.

 יש המציגים את המתמטיקה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות) וטוענים כי המתמטיקאים מחפשים דפוסים במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות.

.

בקורס זה נעסוק בדפוסים, חוקיות, סדרות ותבניות. נכיר סדרות מסוגים שונים ונחפש את האיבר הבא בסדרה. נתרגל את מציאת האיבר הכללי ומציאת חוקיות של סדרה מסוימת, ונוכיח את נכונותה באינדוקציה ובשיטות נוספות. נערוך היכרות עם מבנים מפורסמים והשימושים בהם, ולבסוף נתוודע למושג גבול של סדרהקוד קורס 90023400
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון זה יציג בפני הסטודנטים את עולם המחקר של החינוך המתמטי. לקורס שני חלקים: בחלק הראשון נציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקריםאקדמיים בתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוך המתמטי:מחקרים העוסקים בנושאים קוגנטיביים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים. הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

+  הסתברות | 87001301 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב

| 87001301 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001301
מורה דר שפרבר ישי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיותרבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחוםהביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרותמדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקיםומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוחתופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות הנושאים העיקריים : מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחבהמדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87001200 | ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87001200 | ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001200
מורה ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה | 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב

| 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001700
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.

+  תורת הקבוצות | 87002001 | מאיר רחל | סמסטר ב

| 87002001 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87002001
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושג קבוצה במתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה קבוצה. בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות, יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. נפגוש גם קבוצות אינסופיות, וננסה להשוות בין גודלן של קבוצות אלו . התנסות זו תהווה עבורנו מסע לעבר תובנות חדשות - מסע אל האינסוף והעוצמות השונות שלו. למידה בקורס זה עשויה לפתח חשיבה מתמטית מופשטת ולהוות מבוא משמעותי להמשך העיסוק בתחום זה.

+  מכינה במתמטיקה לקראת תשעט | 87004002 | יודקוביץ רוני | כללי

| 87004002 | יודקוביץ רוני | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 87004002
מורה יודקוביץ רוני
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

+  יסודות הגיאומטריה | 87000700 | ברנס אבינועם | שנתי

| 87000700 | ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 87000700
מורה ברנס אבינועם
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 87004000
מורה יודקוביץ רוני
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס בקורס מרוכז זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.
קוד קורס 87005000
מורה טל נעמה
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

החוג למתמטיקה

קורסים ביום א

 

+  אנליזה א | 87000101 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87000101 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87000101
מורה דר דה ליאון יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות

+  חשיבה לוגית וחשיבה יצירתית | 90012000 | אליצור צורית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90012000 | אליצור צורית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012000
מורה אליצור צורית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ביסוד קורס ייחודי זה עומדת ההנחה, כי ניתן לפתח אצל כל אדם יכולת לחשיבה לוגית ולחשיבה יצירתית. בקורס נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי ויצירתי, ככלי לעירור סקרנות, מוטיבציה והנאה בלימוד. דגש מיוחד יינתן לשימוש בחידות, פרדוקסים וסיטואציות משעשעות מהעולם שסביבנו.

+  תורת המספרים | 87001500 | דר לבריק לאה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87001500 | דר לבריק לאה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001500
מורה דר לבריק לאה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$ וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית.

+  אלגברה לינארית א | 87000301 | דר נוביק מרדכי | סמסטר א | 12:10 - 15:40

| 87000301 | דר נוביק מרדכי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 15:40
קוד קורס 87000301
מורה דר נוביק מרדכי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

אלגברה לינארית היא תחום מרכזי במתמטיקה עם יישומים רבים בהנדסה, במדעי הטבע, ובמדעי החברה. בקורס הראשון נעסוק במערכות משוואות לינאריות, במרחבים לינאריים ככלל ובמרחב R^n בפרט, בפעולות על וקטרוים והצגה פרמטרית של תת-מרחבים, ובמטריצות ותכונותיהן.

+  נושאים באנליזה והוראתם | 87002400 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87002400 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87002400
מורה חנוכה אליענה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתמקד בנושאים הבסיסיים של אנליזה ודרכי ההוראה שלהם בתיכון. הנושאים העיקריים: מושג הנגזרת והוראתו, חקירת פונקציות פולינום, רציונליות ופונקציות המכילות שורשים, בעיות קיצון.

+  אנליזה ב | 87000200 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87000200 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87000200
מורה דר דה ליאון יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: פונקציות ותכונותיהן (טריגונומטריות, מעריכיות), נגזרות ואינטגרלים

+  פונקציות מרוכבות | 87000800 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87000800 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87000800
מורה רבינוביץ איריס
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס שני חלקים: א. מספרים מרוכבים: ייצוג, פתרון משוואות ב. פונקציות מרוכבות: מהי פונקציה מרוכבת, הכרות עם מספר סוגים של פונקציות מרוכבות כמו פונקציות ממעלה ראשונה ושנייה, פונקציות מעריכיות.

+  אלגברה לינארית ב | 87000400 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ב | 12:10 - 15:40

| 87000400 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 15:40
קוד קורס 87000400
מורה דר נוביק מרדכי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  אנליזה מודרנית | 87002700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87002700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87002700
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 6 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בחשיפה לפרקים מתקדמים של מתמטיקה מודרנית. סטודנטים ילמדו נושאים הבאים: נגזרת חלקית של פונקציה .גראדיינט. משמעות גיאומטרית של גרדיינט. הדיברגנס ומשמעות פיסיקאית. צירקולאציה שימושים באופראטורים. אינטגרציה ווקטורית. משפט גאוס. משפט סטוקס, משפט גרין.

+  דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים | 90012201 | אליצור צורית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90012201 | אליצור צורית | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012201
מורה אליצור צורית
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תרגול מתמטיקה שנה א | 87000501 | ברנס אבינועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87000501 | ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87000501
מורה ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

תרגול הנושאים הנלמדים באנליזה ובאלגברה לינארית בדגש על מתן דרכים ושיטות לפתרון תרגילים.

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | ברנס אבינועם | שנתי | 17:40 - 19:00

| 87001600 | ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87001600
מורה ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים. נושא הסמינריון השנה הוא תורת הגרפים. גרף הוא מבנה מתמטי מופשט שיכול לייצג מבנה בסיסי (לדוגמה, רשת, מפה, או שכונה) בכל מיני תחומים מעשיים. לכן יש לתורת הגרפים יישומים רבים במדעי המחשב ובתחומים אחרים, אבל בנוסף הוא תחום מרתק כשלעצמו עם המון תוצאות מעניינות.

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 90102200
מורה מאיר רחל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נתמקד בדרכי הוראת האלגברה של חזקות, לוגריתמים, בעיות גדילה ודעיכה, סדרות ואינדוקציה ובעיות מילוליות. נכיר את תכנית הלימודים של 5 יחידות בנושאים אלו, ונציג אסטרטגיות להבנה ופתרון תרגילים ברמת 5 יחידות. נעסוק בקשיים ובאתגרים הפדגוגיים, ונציע דרכי הוראה שיסייעו ללמידה מיטבית.

קוד קורס 90020900
מורה ירחי צילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נעסוק בתכנים הנלמדים בגיאומטריה ובהסתברות מחטיבת הביניים ועד לתיכון. נציג תיאוריות למידה של גיאומטריה אויקלידית, קשיים ייחודיים בהוראת גיאומטריה והסתברות ודרכים להתמודדות איתם. נחדד את הכלים לחיזוק האינטואיציה כחלק מהבנת המושגים והשימוש בהם.

קוד קורס 90020800
מורה טל נעמה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נושא האנליזה, הוא נושא מרכזי בלימודי המתמטיקה בתיכון, ובפרט ברמת 5 יחל. בקורס נקיף את תכנית הלימודים באנליזה ברמת חמש יחידות, נציע דרכי הוראה לנושאים השונים, נתייחס לספירליות בהוראת האנליזה, לרמות חשיבה שונות, ולפיתוח הידע וההבנה של התלמיד. השיעורים ישלבו קריאת מאמרים ותגובות עליהם, הצגת נושאים על ידי הסטודנטים, הרצאות פרונטליות והתנסות סדנאית בחומרי הלימוד.

קורסים ביום ג

 

+  תורת הקבוצות - קרן טראמפ | 87002000 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87002000 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87002000
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המושג של קבוצה הוא אבן יסוד בכל תחום אחר במתמטיקה וגם מפתח לחשיבה מתמטית מופשטת באופן כללי. קורס זה כולל מבוא למושג זה ולמושגים חשובים הקשורים בו (יחס, פונקציה, סדר) וגם מבוא לתוצאות בסיסיות ומפתיעות בקשר קבוצות אינסופיות.

+  תורת הגבולות | 87002100 | ברנס אבינועם | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87002100 | ברנס אבינועם | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87002100
מורה ברנס אבינועם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס המתמקד בהקניית הידע והעקרונות הבסיסיים של החשבון האינפיניטיסימלי, ובראשם מושג הגבול - ובכך לספק בסיס תיאורטי איתן לחומר הנלמד בקורסי האנליזה. הקורס כולל הצגה קצרה של מערכות המספרים השלמים, הרציונליים והממשיים, וכן דיון נרחב במושגי החסימות והגבול (של סדרות ושל פונקציות) ובתכונותיהם, ובנייתם במסגרת דדוקטיבית.

קוד קורס 90031300
מורה וולף מירי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבנים אלגבריים - קרן טראמפ | 87001900 | מאיר רחל | סמסטר א | 16:00 - 19:00

| 87001900 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 19:00
קוד קורס 87001900
מורה מאיר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של שני מבנים אלגבריים : חבורות וחוגים. המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.

קוד קורס 87010200
מורה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  לוגיקה | 87001401 | ברנס אבינועם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87001401 | ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87001401
מורה ברנס אבינועם
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יילמדו מושגים יסודיים בתורת הלוגיקה. הדגש בקורס יהיה על אופי השימוש בכלים ומושגים לוגיים ופחות על העמקה ברבדי הנושא המסובכים. נושאי הלימוד: מושגי יסוד, דדוקציה, תחשיב פסוקים, תחשיב היחסים, שיטות ההוכחה.

+  גאומטריה של המרחב - קרן טראמפ | 87002600 | מאיר רחל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87002600 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87002600
מורה מאיר רחל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגיאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. המפגשים האחרונים של הקורס יוקדשו לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלבו את למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת 5 יחידות לימוד כיום.
קוד קורס 87003900
מורה אליצור צורית
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  אלגברה וקטורית - קרן טראמפ | 87000900 | דר שגב סטלה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000900 | דר שגב סטלה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000900
מורה דר שגב סטלה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתמקד בשני נושאים: גיאומטריה אנליטית ווקטורים במישור ובמרחב. בגיאומטריה אנליטית נלמד על קווים ממעלה ראשונה ושנייה ומקומות גיאומטריים. בוקטורים נלמד לפתור בעיות במרחב: חישובים של זויות ואורכים, הצגות פרמטריות של ישרים ומישורים במרחב.

+  משוואות דיפרנציאליות | 87000601 | דר שפרבר ישי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87000601 | דר שפרבר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000601
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים. נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

קוד קורס 87001601
מורה ברנס אבינועם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס

קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$ וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית.

+  גאומטריה מורחבת - קרן טראמפ | 87001101 | פוזניק פניה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87001101 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87001101
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בחקר של מערכות שונות של אקסיומות. בסמסטר הראשון אנו נעסוק בבניית מודלים עבור גיאומטריות סופיות וכן חקר של תכונות בסיסיות של מערכות אקסיומות, כגון: אי- תלות של אקסיומות, עקרון הדואליות, שלמות וקטגוריות וכו. בהמשך הקורס יעסוק בביסוס אקסיומטי של גיאומטריה אוקלידית - הגיאומטריה של המישור.