רשימת השיעורים בחוג לספרות- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  ביטויה של השואה בדרמה | 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35007601
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספרות ואומנות - מבט בין תחומי | 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35008600
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירותאומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותיתוהרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוקביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.

קוד קורס 35007702
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות הסיפור הקצר | 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר ב

| 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35000400
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו. כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע? בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.

+  הסיפור החסידי | 35004200 | דר רייזר דניאל | שנתי

| 35004200 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 35004200
מורה דר רייזר דניאל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בדרך התהוותו של הסיפור, משמעותו בעולם החסידי, מקורותיו, שלבים שונים על רצף התפתחותו של הסיפור החסידי, סוגות שונות של הסיפור החסידי ומה ניתן ללמוד מהן על הווי החיים החסידיים. ידונו בקורס ספורי התקרבות, ספורי צדיקים, הספור הפועל וספורי מעשיותיו של ר נחמן מברסלב. לבסוף ננסה לעקוב אף אחר גילגוליהם וסיפורם המחודש של הסיפורים על ידי מספרים מודרניים

החוג לספרות

קורסים ביום א

 

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית א | 35000800 | דר עופר רחל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 35000800 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35000800
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות השיר הלירי | 35000500 | דר עופר רחל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 35000500 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35000500
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לשירה העברית בימי הביניים | 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35001600
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ר משה אבן עזרא - בין קודש לחול | 35007800 | מ.א רוטנברג עמינדב | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 35007800 | מ.א רוטנברג עמינדב | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35007800
מורה מ.א רוטנברג עמינדב
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרות כללית | 35000100 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35000100 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35000100
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 35008500
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה יזמן מפגש עם כתביו של עגנון, מגדולי המספרים העבריים של העת החדשה במהלכו ייפגש הלומד עם העולם העשיר העולהביצירותיו, וייחשף אל רבדים שונים ביצירתו- דתיים, פסיכולוגיים, חברתיים,פילוסופייםופואטיים. הנושא המרכזי שהקורס יתמקד בו הוא נושא ההחמצה ביצירתו של עגנון –תוך התמקדות  בדמויות הניצבות בפני הזדמנויות שונות בחייהן, אך מחמיצות את השעה ומוצאותאת עצמן במצב של שבר שאין ממנו מוצא. הקורס יבחן האם ההחמצה על פי עגנון היא מצב בלתינמנע או שמא היתה תוצאה של בחירותיו של האדם. בחינה זאת תחייב דיון נרחב במושגהאירוניה  המתגלה בצורות שונות ביצירות אלו.

+  דמויות מקראיות בספרות חזל | 26003800 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 26003800 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26003800
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תולדות השירה העברית במאה העשרים | 35002900 | דר הר שפי סיון | שנתי | 12:10 - 13:30

| 35002900 | דר הר שפי סיון | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35002900
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת ספרות | 90001100 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90001100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90001100
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 35007500
מורה דר כהן צחי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
אין סיפורים חדשים! הספרות מורכבת משרשרת אינסופית של התכתבויות פנימיות. נלמד להכיר את יסודות מדע זיהוי מקורות הסיפור ונעקוב אחרי גלגלויהם של כמה מהסיפורים המוכרים ביותר בספרות העברית והעולמית. העבודה מובילה גם לכתיבת עבודה סמנריונית, וזמן יוקש גם לליווי תהליך זה
סרטון הכרות : סרטון

קורסים ביום ג

 

+  תורת הספרות א | 35010100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 35010100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35010100
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 35008400
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בקשר שבין מעשה הכתיבה לבין מלאכות החוט השונות- תפירה, אריגה ורקמה. במהלך הקורס נעיין ביצירות ובחומר תאורטי העוסקים בקשר זה. בד בבד (!) עם הלימוד הטקסטואלי נעסוק גם  בטקסטיל- ונלמד טכניקות שונות של רקמה, כך שהקורס ישזור (!)  מיומנויות עיוניות עם מיומנויות מעשיות. 
דרישה מוקדמת: א. אהבת ספרות. ב. יכולת להשחיל חוט בתוך מחט וניסיון בסיסי ביותר בהולכת חוט בתוך בד. 
קוד קורס 28019200
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.
נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.
קוד קורס 35005400
מורה דר עופר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספרות ילדים - באנגלית | 62002000 | דר גלברט איימי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62002000 | דר גלברט איימי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62002000
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 35003000
מורה דר עופר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  בין הפיוט למדרש | 35006500 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35006500 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35006500
מורה דר הכהן עדן
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נעמוד על מערך הזיקות המורכב שבין מדרש ופיוט ועל מאפייניה על הדרשה הפייטנית, ונעסוק בסוגיית מוקדם ומאוחר בעולם המדרש והפיוט.

+  סדנת כתיבה יוצרת | 35008000 | דר הר שפי סיון | שנתי | 09:00 - 10:20

| 35008000 | דר הר שפי סיון | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35008000
מורה דר הר שפי סיון
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, ולהגיע לכתיבה מגובשת, משוכללת ומדויקת.הקורס יתמקד בכתיבת שירה, בהיכרות עם אבני היסוד שלה ובמתן כלים יחודיים ליצירת הטקסט הלירי.

+  מועדון קוראות | 35006300 | דר כהן צחי | שנתי | 17:30 - 18:50

| 35006300 | דר כהן צחי | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 35006300
מורה דר כהן צחי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  אגדות ילדים ומשמעותן הפילוסופית | 90024400 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90024400 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90024400
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס