רשימת השיעורים בחוג לספרות- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  ביטויה של השואה בדרמה | 35007600 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35007600 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35007600
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן הספרות והדרמה שחוויות השואה במרכזן. נעסוק במאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הדרמטי והאומנותי.

+  יסודות הסיפור הקצר | 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35000400
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נקרא מגוון סיפורים קצרים מן הספרות העברית המודרנית, ונכיר את מאפייני הזאנר של הסיפור הקצר ואת הזרמים העיקריים הפועלים בסיפורת המודרנית ויחסי הגומלין הדינאמיים ביניהם. נבחן אסטרטגיות פואטיות שונות (כגון, ארגון זמן, אפיון דמויות, עיצוב המרחב וכדומה), המשמשות לבניית משמעות בטקסט הספרותי.

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בעניין הפיוט הארץ ישראלי עוסק בפיוטים שנכתבו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות בתפוצות, וחלקם נאמרים גם בבתי הכנסיות שלנו (למשל ונתנה תוקף, ועוד רבים). בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו - אך נדרשת ידיעה בסיסית בלשון ובדקדוק

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו. כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע? בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.

+  ספרות ואומנות- מבט בין תחומי | 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר ב

| 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35008600
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירות אומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותית והרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוק ביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.

+  הסיפור החסידי | 35004200 | פרופ רייזר דניאל | שנתי

| 35004200 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 35004200
מורה פרופ רייזר דניאל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בדרך התהוותו של הסיפור, משמעותו בעולם החסידי, מקורותיו, שלבים שונים על רצף התפתחותו של הסיפור החסידי, סוגות שונות של הסיפור החסידי ומה ניתן ללמוד מהן על הווי החיים החסידיים. ידונו בקורס ספורי התקרבות, ספורי צדיקים, הספור הפועל, ספורי מעשיותיו של ר נחמן מברסלב וסיפוריו של ר שלמהלה קרליבך. לבסוף  ננסה לעקוב אף אחר גילגוליהם וסיפורם המחודש של הסיפורים על ידי סוכני תרבות מודרניים כמרטין בובר, פנחס שדה ועוד

החוג לספרות

קורסים ביום א

 

+  סדנת כתיבה יוצרת | 35002350 | דר הר שפי סיון | שנתי | 09:00 - 10:20

| 35002350 | דר הר שפי סיון | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35002350
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, ולהגיע לכתיבה מגובשת, משוכללת ומדויקת. הקורס יתמקד בכתיבת שירה, בהיכרות עם אבני היסוד שלה ובמתן כלים יחודיים ליצירת הטקסט הלירי.

+  דמויות מקראיות בספרות חזל | 26003850 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 26003850 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26003850
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהבחנה בין דמויות מקראיות, כפי שהן מוצגות בפשט המקרא לבין דמותם כפישעוצבה בספרות הבתר מקראית ובספרות חזל. העיסוק בדמויות המקראיות הנבחרותיתחיל בניתוח היחידות הספרותיות בהן מוצגת הדמות במקרא, ולאחר מכן נעבור לעסוקבספרות חזל בסדר כרונולוגי. ננסה לבדוק מה היו מגמות הדרשנים בהציגם אתהדמויות באופן שונה, ולעתים אף מנוגד מאשר הערכתם במקרא, ונראה כיצד המסריםהאקטואליים והחינוכיים שאותם ניסו החכמים להעביר לציבור, עיצבו את דרשותיהם עלאישי המקרא, כשהשיקול הפרשני נדחק, ואת מקומו תופסות בעיות השעה ודרכי ההתמודדותעמן.
קוד קורס 35005450
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק במגוון יצירות ספרותיות המאירות היבטים שונים של החברה היהודית בארצות המזרח, ביצירות המתארות את העליות השונות ארצה בראשית שנות המדינה, את קשיי הקליטה, את המתחים הבין-עדתיים ואת הפערים החברתיים. כמו כן, נעסוק גם ביצירות המתארות את השפעת הנושאים הללו על מבנה המשפחה, כגון: תהליכי ההתבגרות, יחסי אבות ובנים, עיצוב מערכת היחסים בין המינים: נשיות, אימהות, זוגיות ואהבה.
קוד קורס 35002850
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נפגש עם יצירות ספרותיות (בעיקר שירים), שבמרכזן דמויות מקראיותוסיטואציות מקראיות. היצירות הספרותיות הללו הולכות בעקבות המדרש, בהשלימן אתהפערים החסרים בסיפור המקראי שלשונו תמציתית וחסכנית. הן מעניקות משמעויותאקטואליות לסיטואציות המקראיות, מעניקות חיות לדמויות המקראיות, מקרבות אותןלעולמנו, ומעלות שאלות הרלוונטיות לחיינו.

+  מועדון קוראות | 35006350 | דר כהן צחי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 35006350 | דר כהן צחי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35006350
מורה דר כהן צחי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
נקרא יחד כ-15 רומנים משמעותיים מעשרות השנים האחרונות ונלמד טכניקות קריאה והתמודדות שונות. במהלך השיעור נתרגל הצגה בעל פה של ניתוח וטיעון ונלמד טכניקות הוראה והערכה.

+  הפיוט הארץ ישראלי הקדום | 35006650 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 35006650 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35006650
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נפגוש מערכות פיוט של פייטני ארץ ישראל הקדומים, החל מן התקופה הקדם-קלאסית ועד לתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת. נקרא בקדושתאות, ביוצרות ובסדרי עולם, ונעמוד על המייחד כל תקופה הן מצד סגנונה הספרותי והן מצד תכניה

קורסים ביום ג

 

+  מבוא לספרות כללית | 35000150 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 35000150 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35000150
מורה דר הר שפי סיון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מטפל בשאלה מהי ספרות? מתוך סקירת הספרות הכללית לסוגותיה ועל פי מוקדים גיאוגרפיים-תרבותיים בהם נוצרה. במהלך הקורס ייקראו יצירות מרכזיות המדגימות את הזנרים הרווחים בפרוזה העולמית לדורותיה - למן האפוס והמיתוס, דרך המשל, המעשייה, המחזה, ועד לסיפור הקצר, הנובלה והרומן. במקביל, היצירות הנלמדות ייצגו מרכזי ספרות בעולם (הספרות האנגלית, האמריקנית, הגרמנית, הרוסית, ועוד) וידגימו את מאפייניהם הייחודיים.
קוד קורס 35009550
מורה דר הר שפי סיון
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס ילווה את התפתחות השירה העברית במאה העשרים: יוצרים נבחרים ומיטב כתביהם, דורות ספרותיים, יחסי מרד והמשכיות, קנון ושוליים, אקולוגיה ספרותית, זרמים ספרותיים, השפעות ספרותיות, מניפסטים ומימושם הפואטי.

+  תורת הספרות א | 35010150 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 35010150 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35010150
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יציג בפני הלומדים את האסכולות השונות של פרשנות וביקורת ספרותיות. במהלכו ייפגשו הלומדים עם ההוגים המרכזיים של תאוריות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות ויתנסו ביישום התאוריות השונות על יצירות ספרות.

קוד קורס 28014050
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.

הלימוד יהיה בדרך בית מדרשית ויכלול לימוד בחברותות ובחבורות, תוך מתן הזדמנות להתמודדות וקריאה אישית.

נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.


קוד קורס 35009450
מורה דר עופר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השירה העברית במאה העשרים – חלק א -נעסוק בהתפתחות השירה העברית במאה העשרים ונדון בסוגיות הבאות: דורות ספרותיים, יחסי מרד והמשכיות, קנון ושוליים, אקולוגיה ספרותית, זרמים ספרותיים,השפעות ספרותיות, מניפסטים ומימושם הפואטי. נעסוק בעיקר ביצירתם של ביאליק, טשרניחובסקי, אצג, שלונסקי, אלתרמן ולאה גולדברג.

 


+  דרכי הוראת ספרות | 90001150 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90001150 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90001150
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבקש לפתח מיומנויות דידקטיות בתחום הוראת הספרות. במהלך הקורס יידונו דרכים להוראת הזאנרים השונים הנלמדים בבתי ספר תיכוניים תוך התמקדות ביצירות המופיעות בתכנית הלימודים לספרות בבתי ספר תיכוניים. הקורס יעודד פיתוח השקפת עולם דידקטית תוך יישום תאוריות נרטיביות ופואטיות מאסכולות שונות (סטרוקטורליזם, פוסטסטרוקטורליזם, תאוריית הקורא , פמיניזם, פוסטקולוניאליזם ועוד) בתוך כך יעסוק הקורס בבעיות הייחודיות להוראת הספרות בבתי הספר הדתיים. הקורס יעסוק במיומנויות הקשורות בניהול מבחנים- ניסוח שאלות למבחן וקטיריונים להערכתו.

+  מבוא לשירה העברית בימי הביניים | 35001650 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 35001650 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35001650
מורה דר הכהן עדן
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נכיר את יסודותיה של השירה העברית בימי הביניים, נלמד על סוגי הפיוט ומאפייניהם ונתוודע לגדולי הפייטנים הארץ-ישראליים. בהמשך נכיר את צמיחתה של שירת החול בספרד, את מאפייניהן הפואטיים של שירת החול ושל שירת הקודש בספרד ואת גדולי משוררי החול בספרד המוסלמית.

+  תורת הספרות ב | 35007950 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 35007950 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35007950
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יציג בפני הלומדים את האסכולות השונות של פרשנות וביקורת ספרותיות. במהלכו ייפגשו הלומדים עם ההוגים המרכזיים של תאוריות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות ויתנסו ביישום התאוריות השונות על יצירות ספרות.

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית א | 35000850 | דר עופר רחל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 35000850 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 35000850
מורה דר עופר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם. במהלך הקורס נערוך היכרות עם גישות פרשניות לטקסט המבוססות על תהליכי קריאה ותפקידו של הקורא (רומאן אינגרדן, וולפגאנג איזר אומברטו אקו, יעל רנן, אדיר כהן ואחרים) ונעמוד על יחסי הגומלין שבין הטקסט לקורא.

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית ב | 35008150 | דר עופר רחל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 35008150 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 35008150
מורה דר עופר רחל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם. 

קורס זה מהווה המשך לקורס שנלמד בסמסטר הראשון. במהלך הקורס נעסוק ביצירותיהם של: גובאני בוקאציו, אנטון צכוב, ויליאם פוקנר, גיימס גויס. או הנרי, גי די מופסאן, סופי עבדאלה, נגיב מחפוז, אידה  פינק ועוד. במהלך הקורס הסטודנטים יציגו רפראט על אחד הסיפורים על-פי התיאוריות שלמדנו בסמסטר הקודם.


ג