רשימת השיעורים בחוג לספרות- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  ביטויה של השואה בדרמה | 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35007601
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלךהקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן הספרות והדרמה שחוויות השואה במרכזן. נעסוקבמאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הדרמטיוהאומנותי.

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפיוט הארץ ישראלי הם פיוטים שנתחברו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות האשכנזים לדורותיהם. בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו.

+  ספרות ואומנות - מבט בין תחומי | 35008500 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35008500 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35008500
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירות אומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותית והרוחנית

קוד קורס 35007702
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלךהקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן השירה והאומנות שחוויות השואה במרכזן. נעסוקבמאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הדרמטיוהאומנותי.

+  יסודות הסיפור הקצר | 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר ב

| 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35000400
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נכיר את מאפייני הזאנר של הסיפור הקצר ואת הזרמים העיקריים הפועלים בסיפורת המודרנית ויחסי הגומלין

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו.
~כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע?
~בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.
~

החוג לספרות

קורסים ביום א

 

+  מבוא לשירה העברית בימי הביניים | 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35001600
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נכיר את יסודותיה של השירה העברית בימי הביניים, נלמד על סוגי הפיוט ומאפייניהם ונתוודע לגדולי הפייטנים הארץ-ישראליים. בהמשך נכיר את צמיחתה של שירת החול בספרד, את מאפייניהן הפואטיים של שירת החול ושל שירת הקודש בספרד ואת גדולי משוררי החול בספרד המוסלמית.

+  יסודות השיר הלירי | 35000500 | דר עופר רחל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 35000500 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35000500
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס ייעשה ניסיון להכיר את אומנות השירה כצורת הבעה אמנותית לשונית - הנותנת ביטוי ייחודי לנפש האדם. נכיר חתך של משוררים שונים ונבחן את דרכי השירה האופייניות להם, תוך הצגת מגוון רחב של אמצעי עיצוב אמנותיים הקיימים בשירה.

+  מבוא לספרות כללית | 35000100 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35000100 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35000100
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מטפל בשאלה מהי ספרות? מתוך סקירת הספרות הכללית לסוגותיה ועל פי מוקדים גיאוגרפיים-תרבותיים בהם נוצרה. במהלך הקורס ייקראו יצירות מרכזיות המדגימות את הזנרים הרווחים בפרוזה העולמית לדורותיה - למן האפוס והמיתוס, דרך המשל, המעשייה, המחזה, ועד לסיפור הקצר, הנובלה והרומן. במקביל, היצירות הנלמדות ייצגו מרכזי ספרות בעולם (הספרות האנגלית, האמריקנית, הגרמנית, הרוסית, ועוד) וידגימו את מאפייניהם הייחודיים.

+  ספרות ילדים לגיל הרך ואיורה | 35002500 | דר עופר רחל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 35002500 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35002500
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נכיר סוגות שונות בספרות הילדים. נדון בקריטריונים להערכת יצירות לילדים, תוך הדגשת ההיבטים הספרותיים, האומנותיים-אסטטיים והחינוכיים. נעסוק בתרומתה של ספרות הילדים ככלי ביבליותראפי, ובתרומתה של ספרות הילדים לפיתוח עולמם של הילדים. נדון בתרומתה של ספרות הילדים לפיתוח הדמיון היצירתי והעושר הלשוני. כמו כן, נבחן את היצירות הספרותיות לילדים מנקודת מבט היסטורית-השוואתית. דגש מיוחד יושם על נושא האיורים כחלק אינטגראלי מהיצירה הספרותית לילדים.

קוד קורס 35000300
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתהליך שעברה הספרות העברית במשך מאה וחמישים שנה האחרונות, תוך התייחסות לאספקטים היסטוריים, תרבותיים ופואטיים. בסמסטר הראשון יידונו יצירות שנכתבו בגולה על ידי יוצרים מתקופת ההשכלה ומתקופת התחייה. בסמסטר השני יילמדו יצירות שנכתבו בארץ ישראל על ידי יוצרים מתקופת העליות החלוציות, הפלמח, דור המדינה והמחצית השניה של המאה העשרים.

+  דרכי הוראת ספרות | 90001100 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90001100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90001100
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבקש לפתח מיומנויות דידקטיות בתחום הוראת הספרות. במהלך הקורס יידונו דרכים להוראת הזאנרים השונים הנלמדים בבתי ספר תיכוניים תוך התמקדות ביצירות המופיעות בתכנית הלימודים לספרות בבתי ספר תיכוניים. הקורס יעודד פיתוח השקפת עולם דידקטית תוך יישום תאוריות נרטיביות ופואטיות מאסכולות שונות (סטרוקטורליזם, פוסטסטרוקטורליזם, תאוריית הקורא , פמיניזם, פוסטקולוניאליזם ועוד) בתוך כך יעסוק הקורס בבעיות הייחודיות להוראת הספרות בבתי הספר הדתיים. הקורס יעסוק במיומנויות הקשורות בניהול מבחנים- ניסוח שאלות למבחן וקטיריונים להערכתו.

+  תולדות השירה העברית במאה העשרים | 35002900 | דר הר שפי סיון | שנתי | 12:10 - 13:30

| 35002900 | דר הר שפי סיון | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35002900
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס סוקר את התפתחות השירה העברית במאה העשרים: יוצרים נבחרים ומיטב כתביהם, דורות ספרותיים, יחסי מרד והמשכיות, קנון ושוליים, אקולוגיה ספרותית, זרמים ספרותיים, השפעות ספרותיות, מניפסטים ומימושם הפואטי.

קוד קורס 35007500
מורה דר כהן צחי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

קורסים ביום ג

 

+  תורת הספרות א | 35010100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 35010100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35010100
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יציג בפני הלומדים את האסכולות השונות של פרשנות וביקורת ספרותיות. במהלכו ייפגשו הלומדים עם ההוגים המרכזיים של תאוריות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות ויתנסו ביישום התאוריות השונות על יצירות ספרות.

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית א | 35000800 | דר עופר רחל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 35000800 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35000800
מורה דר עופר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם. במהלך הקורס נערוך היכרות עם גישות פרשניות לטקסט המבוססות על תהליכי קריאה ותפקידו של הקורא (רומאן אינגרדן, וולפגאנג איזר אומברטו אקו ואחרים) ונעמוד על יחסי הגומלין שבין הטקסט לקורא.

+  הפיוט הארץ ישראלי הקדום | 35006600 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 35006600 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 35006600
מורה דר הכהן עדן
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נפגוש מערכות פיוט של פייטני ארץ ישראל הקדומים, החל מן התקופה הקדם-קלאסית ועד לתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת. נקרא בקדושתאות, ביוצרות ובסדרי עולם, ונעמוד על המייחד כל תקופה הן מצד סגנונה הספרותי והן מצד תכניה

+  זרמים בתיאטרון | 35006100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 35006100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 35006100
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יציג בפני הלומד את הזרמים המרכזיים של התאטרון המודרני. במהלך הקורס יילמדו מחזות מתורגמים ועבריים המייצגים זרמים אלו. בתוך כך ייחשפו התלמידים למושגי יסוד בהתפתחות התרבות כמו: ריאליזם, נטורליזם, אקספרסיוניזם, סימבוליזם, התאטרון האפי ותאטרון האבסורד.

+  תורת הספרות ב | 35007900 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 35007900 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35007900
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יציג בפני הלומדים את האסכולות השונות של פרשנות וביקורת ספרותיות. במהלכו ייפגשו הלומדים עם ההוגים המרכזיים של תאוריות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות ויתנסו ביישום התאוריות השונות על יצירות ספרות.

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית ב | 35008101 | דר עופר רחל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 35008101 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35008101
מורה דר עופר רחל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם. במהלך הקורס נערוך היכרות עם גישות פרשניות לטקסט המבוססות על תהליכי קריאה ותפקידו של הקורא (רומאן אינגרדן, וולפגאנג איזר אומברטו אקו ואחרים) ונעמוד על יחסי הגומלין שבין הטקסט לקורא.

+  ר משה אבן עזרא - בין קודש לחול | 35007800 | רוטנברג עמינדב | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 35007800 | רוטנברג עמינדב | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 35007800
מורה רוטנברג עמינדב
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מַשְֹאַת שִׁיר וּזְמִירוֹת וּצְבִי מַחְמַד מִלָּה.בקורס זה נצעד בעקבותיו של הַסַּלָּח הנודע - רבי משה אבן עזרא, מגדולי משוררי ספרד. נתבונן בתשומת לב, ברקמה העדינה והמרהיבה שרקם בשירתו הרגשית, העשירה והמתפרצת, הקבועה בתוך מסגרת קריטריונים נוקשה ומוקפדת. נעיין במבחר מענין משירתו, בקודש ובחוֹל, ונבחן כיצד הוא יישם בה  את משנתו הפואטית הסדורה. אוהבי השירה העברית מוזמנים למפגש מרתק עם אחת הדמויות אשר עצבו לדורות את יסודותיה.


+  מועדון קוראות | 35006300 | דר כהן צחי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 35006300 | דר כהן צחי | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35006300
מורה דר כהן צחי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

נקרא יחד כ-15 רומנים משמעותיים מעשרות השנים האחרונות ונלמד טכניקות קריאה והתמודדות שונות. במהלך השיעור נתרגל הצגה בעל פה של ניתוח וטיעון ונלמד טכניקות הוראה והערכה.

+  סדנת כתיבה יוצרת | 35008000 | דר הר שפי סיון | שנתי | 10:35 - 11:55

| 35008000 | דר הר שפי סיון | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35008000
מורה דר הר שפי סיון
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, ולהגיע לכתיבה מגובשת, משוכללת ומדויקת.
~הקורס יתמקד בכתיבת שירה, בהיכרות עם אבני היסוד שלה ובמתן כלים יחודיים ליצירת הטקסט הלירי.
~

קוד קורס 28014000
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.
נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.
קוד קורס 35003100
מורה דר עופר רחל
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה יציג בפני הלומד מגוון זאנרים מתקופות שונות בחייו של עגנון, כשהמשותף לכולם הוא העיסוק בנושאים של אהבה, זוגיות ורומנטיקה. הלימוד יאופיין בקריאה צמודה של הטקסטים תוך התייחסות לפרשנות הענפה שנכתבה על יצירות אלו.