רשימת השיעורים בחוג לתושב"ע – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו.
~כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע?
~בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.
~

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה. יושם דגש מיוחד על הזיקה בין הכרת החכמים ותורתם ובין דרכים שיטתיות ללימוד חיבוריהם כך שהלומד יוכל לשלב את הידיעות שירכוש בלימודיו בבית המדרש. ~
הקורס הוא מקוון, כלומר יש צורך במיומנויות מחשב בסיסיות  וגישה לאינטרנט. הלימוד הוא לימוד עצמי, כאשר כל 3 שבועות יש להיבחן בבוחן במחשב או להגיש תרגיל כתוב. בסוף הקורס יתקיים מבחן מסכם.
~
~

~
~

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000101
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

~

בקורס זה נעמוד על אופיה והשתלשלותה של התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לחתימת התלמוד הבבלי. נסקור את תקופותיה השונות של התורה שבעל פה ואת היצירות הספרותיות של כל תקופה,.ונדון בשאלות יסוד כגון: מסורת וחידוש בתורה שבעל פה$$ הקול האלוקי והקול האנושי בהלכה$$ הפיכת התורה שבעל -פה לטסקים כתובים - מתי, מדוע וכיצד$$ פשט מול דרש בהבנת מקורות סמכותיים$$ דרך עריכתן של יצירות התורה שבעל פה ועדי הנוסח של המקורות. 
~

~

 $$

~

~ ~

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 28000404
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרות השיעורים: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.

קוד קורס 28000411
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.
קוד קורס 28000402
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.
קוד קורס 28000412
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.

החוג לתושב"ע

קורסים ביום א

 

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000204 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28000204 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28000204
מורה דר גרוס מיכאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית רשי, מהרשא, מהרל, ר נחמן, הבן איש חי ועוד] והפרשנות המודרנית [אורבך, פרנקל ועוד].

קוד קורס 28002000
מורה דר מאלי הלל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס החברה היהודית של ימי הבית השני הייתה חברה קרועה ומפולגת כמאמר הגמ לא גלו ישראל עד שנעשו כד כיתין. בלב הפולמוס החברתי, האידיאולוגי והתיאולוגי עמדה עבודת המקדש. בקורס זה נעיין במספר מחלוקות יסוד הנוגעות לאופיו של המקדש, העליה לרגל, עבודת הקורבנות וכך נכיר את הזרמים הרעיוניים והחברתיים המרכזיים שפעלו בימי הבית: פרושים, צדוקים, איסיים ואחרים. לאורך הקורס נערוך היכרות עם החיבורים המרכזיים של ספרות הבית השני כגון: בן סירא, ספר היובלים, מגילת המקדש. כמו כן נעיין באופנים השונים שבהם מחלוקות אלו אודות עבודת המקדש השתקפו במקורות חזל: תנאיים ואמוראיים.

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000301
מורה רוסט אהוד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעלה את הבעתיות המיוחדת בהוראת משנה והלכה. נציג שיטות שונות להוראת משנה והלכה אשר ינסו לתת מענה לקשיים אלו. כמו כן נכיר וננתח את תוכניות הלימוד של מקצועות אלו בחינוך הדתי ובחינוך הכללי.

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאי היסוד בתחום לשון חזל: השוואתה ללשון המקרא, השכבות השונות המרכיבות אותה, הראיות להיותה לשון חיה ומה השפעתה על

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000401
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, פיתוח מיומנויות אצל התלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד בשיעור של סוגיות שונות.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 28000201 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000201
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית
~
קוד קורס 28015700
מורה צציק משה דוד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשנות השבעים של המאה השש-עשרה התחוללה תמורה משמעותית בשדה ההלכה בפולין, שיש להכיר בה כפרק חדש בתולדות ההלכה. בעקבות המצאת הדפוס שיצרה מגע והשקה בין מרכזי התורה במזרח ובמערב התערערו מושגי יסוד של הקיום היהודי והורכבו מחדש מתוך התאמה לאתגרי התקופה ומתוך מודעות לסכנות המאיימות עליהם. במהלך הקורס נעיין במספר טקסטים מכוננים ודרכם נשרטט את הקווים הייחודיים המאפיינים את ספרות ההלכה בת התקופה, כמו צמיחתה של עלית משנה ושיבה אל התלמוד. נשתמש בממד החוק על מנת להתבונן בעיצוב עולם התרבות הפולני – ובייחוד היחס אל המסורת – במעבר מימי הביניים לעת החדשה, מעולם כתבי היד לתרבות הספר הנדפס, ומן הקהילה האשכנזית אל המדינה הפולנית. 

מטרת הקורס היא הכרת העקרונות ההלכתיים של רמא ובני דורו. על ידי עיון בספרותההלכה בת התקופה ומתוך ניתוח של ההיגדים המתודולוגיים אשר נטעו בהקדמות לחיבורים,נעמוד על המגמות ההלכתיות אשר מאפיינות פוסקים אלו. בנוסף,קורס זה מבקש לתת לסטודנטים כלים לקריאה ביקורתית בספרות ההלכה ובעיקר של הקדמותהמחברים. במהלך הקורס נראה כיצד קריאת טקסטים אלו על רקע התקופה שבה נכתבו ועל רקעהמקורות אשר עמדו בפני כותביהם שופכת אור חדש על הבנתם.


קוד קורס 90026200
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף אתהסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה וגמרא, וכיצד ללמד את התלמידיםכך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנהוגמרא. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותרמתרגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000203 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28000203 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000203
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאורהקורס:היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריההעיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן.

היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה?

+  סוגיות במחשבת ההלכה | 28015400 | דר פוקס עוזי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28015400 | דר פוקס עוזי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28015400
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


קוד קורס 28006100
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

דומה שקשה להפריז באשר למעמדו המרכזי המכריעשל הרב עובדיה יוסף כפוסק המרכזי בעולם הספרדי של שני השלישים האחרונים של המאההעשרים ותחילת המאה ה21. ואף דומה שמשקלו בין כלל הפוסקים האחרונים הוא עצום, ובעלמשקל מעצב מכריע. בשיעור נעסוק במגוון נושאים: הביוגרפיה המעצבת, אישיות ואידיאולוגיה,חזון ומנהיגות ציבורית, פסיקה – דרכיה, מטרותיה, מניעיה, היבול הספרותי לסוגיו:ספרות פסק, ספרות פרשנות הגות ואגדה. בשיעור נבקש להכיר את יחסי הגומלין ביןהביוגרפיה של הרב עובדיה, האידיאולוגיה החינוכית התורנית, ומנהיגותו הציבורית,להכיר את חידושיו המשמעותיים, העקרוניים והפרטניים, בפסיקת ההלכה, מניעיו הגלוייםוהסמויים, הכרת עולמו הפרשני, הדרשני וההגותי, והערכת השפעתו על דורו.

קוד קורס 28013700
מורה דר מאלי הלל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בין העולם המקראי הנבואי הנשען על ההתגלות במרחב ההיסטורי לבין העולם ההלכתי התנאי המלא דקדוקי הלכה ודיוניים פרשניים פעורה תהום היסטורית הקשורה לאופני התגבשותה והתעצובתה של תורה שבעל פה במהלך ימי הבית השני. במהלך הקורס נבקש לעיין בחיבור המכונן של תורה שבעל פה: המשנה. מתוך בקשת היסודות הראשוניים שלו: הבנת היחס בין הלכות התנאים להלכות הפרושים, סידורים קדומים של משנת רבי ועיון בדרכי התגבשותם של מושגי היסוד ההלכתיים של התנאים מתוך העולם היהודי המפולג של יהדות הבית השני. דרך עיון בסוגיות אלו נבקש לשרטט כמה מתווי פניה של המשנה הראשונה היינו הבסיס ההלכתי והרעיוני של משנת התנאים כפי שהיא מוכרת לנו כיום.

+  עיונים במדרשי האגדה | 28009400 | דר גרוס מיכאל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 28009400 | דר גרוס מיכאל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28009400
מורה דר גרוס מיכאל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המדרשים מעיינים בפסוקי המקרא ומאירים אותם, הם מספרים סיפורים, הם מלמדים מוסר, הם גם הגות וגם פיוט, גם רגש וגם שכל, הם משחקים בלשון או הם רציניים? בקורס הזה נרצה ללמוד איך המדרש קרא במקרא ואיך אנחנו צריכים לקרא במדרש.

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000404
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, פיתוח מיומנויות אצל התלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד בשיעור של סוגיות שונות.

+  קריאה דיאלוגית במדרש האגדה | 28005500 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 28005500 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28005500
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהכרת דתיות בעלת אופי דיאלוגי, כלומר הכרה המציגה עשייה אשר מקורה בהקשבה ובפנייה לאחר. מתיחות זו מובלטת במקורות העוסקים במעשים שמקורם פנימי, אך עומדים במנוגד לנקודת המבט של החוק, זה התובע ציות אחיד ומחייב לכל. השיעור יעסוק באגדה, ויציע כי קיימת בספרות חזל מגמה דיאלוגית ברורה, שהשפיעה ללא ספק על מגמות דומות בספרות החסידית המאוחרת (הבעשט ותלמידיו). ההקשר של הלימוד יהיה גם ההיבטים חינוכיים: הקורס יעמוד בזיקה ישירה עם אותם מחקרים העוסקים בחינוך כחוויה קיומית, ובכך יציע דרך של תרגום הגות הפילוסופיה-הדיאלוגית למשנה רוחנית-חינוכית. בין השאר נבהיר את החשיבות של דרך זו בלימוד תורה ובפיתוח עולמם של התלמידים. השיעור יראה כי תודעה זו לא רק מחוללת תמורה עמוקה בעולמו הרוחני של הפרט, אלא מחוללת שינוי בסביבה: קרי יצירת עולם של סבלנות. סבלנות היא נקיטת קו פנימית של אחריות כלפי הכל, של פתיחת הלב בקֶשֶב אמיתי כלפי כל תופעה, ורק כך ניתן לחיות בדיאלוג עם השונה, כל שונה! בהיותה יוצרת מערכת יחסים חדשה עם החוץ, היא מהווה בסיס לעמדה חינוכית אחרת.

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000300 | שלזינגר נועם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000300 | שלזינגר נועם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000300
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה והלכה, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה והלכה. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

+  תורתה של בריסק | 28016200 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 28016200 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28016200
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לרגל יום השנה המאה לפטירת ר חיים מבריסק (נפטר כא במנחם אב תרעח) נעסוק בדמותו ובתורתו של ר חיים. נתור אחרי החידוש של שיטת הלימוד שהוא פיתח - שיטת ההמשגה האנליטית. היות ותהליכי המשגה מצויים כבר בתלמוד הבבלי ובספרות הראשונים, נבקש להגדיר מהו חידושו של ר חיים. העיון יכלול השוואה לקודמיו בליטא (הנציב ובית הלוי) ולחכמים מקבילים בפולין (האבני נזר). כמו כן נעסוק בהשוואה בין כתביו המוקדמים של ר חיים מתקופת וולוזין (תרמא-תרנב) ובין חיבורו על הרמבם, ונבחן את גלגולי השיטה בכתבי ממשיכי דרכו $$

+  דרכי הוראת גמרא - תכנית מצטיינים | 90026300 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90026300 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90026300
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

(תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, פיתוח מיומנויות אצל התלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד בשיעור של סוגיות שונות.)
~

קוד קורס 28011900
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האנומליות של ימי השואה ומצבי החיים הבלתי צפויים והבלתיאפשריים, יצרו מציאות הלכתית ודתית חדשה ומאתגרת בכל הנוגע לקיום המצוות, ההלכהוכללי המסורת. הקורס יעסוק בדילמות הלכתיות ועקרוניות שאפיינו את החיים בגטאותובמחנות כמו: העדפות בהצלת נפשות, נישואין וחיי משפחה בשואה, הקפדה על אכילת בשרכשר בשואה, קיום מצוות תוך כדי סכנה וכיוב. נצביע על תשובות שהשיבו רבניםפוסקי הלכה לשואלים ונראה שחלק מן השאלות נותרו ללא תשובות וללא מענה.

+  פרשיות חברה ומשפחה במדרשי ההלכה | 28004700 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28004700 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28004700
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נעסוק בסוגיות חברה ומשפחה שבתורה, ובמדרשן במדרשי התנאים, בעיקר המכילתות על שמות והספרי על במדבר ודברים. מבחר סוגיות יעסיקו אותנו, כגון: מקומה ומעמדה של הבת במשפחה, מקומה של האישה, נישואין וגירושין, אמהות עבדות ופילגשות, חקיקה חברתית ועוד. בין השאר יידונו בקורס מתחים שבין פשט המקרא לבין הדרשה וההלכה.

קוד קורס 28016300
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000398 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 28000398 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28000398
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה. יושם דגש מיוחד על הזיקה בין הכרת החכמים ותורתם ובין דרכים שיטתיות ללימוד חיבוריהם כך שהלומד יוכל לשלב את הידיעות שירכוש בלימודיו בבית המדרש.

קוד קורס 45000300
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 28001500
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קשה להפריז באשר למקומה של התפילה ובית הכנסת בקיום הדתי. כל זאת לצד היעדרה של תפילה קבועה בחיי הדת המקראיים בתנך. בקורס נתחקה על הורתה ולידתה של תפילת הקבע, יחסיה הסבוכים עם התפילה המקראית, המחלוקות העקרוניות בין התנאים ובין האמוראים על שאלות יסוד בעולמה של התפילה, וכיצד התגבשה התפילה לכלל סדר תפילות קבוע, סידור, כמוכר לנו היום. יידונו בין השאר שאלות נוסח, וייבחנו הדרכים לטיפול בחילופי נוסח, הן בהוויה ההלכתית הבית מדרשית הן בהוויה הציבורית העממית של בית הכנסת.

+  ספרא - מגילתא דאחרי מות | 28016000 | הרב הכהן ראם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 28016000 | הרב הכהן ראם | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28016000
מורה הרב הכהן ראם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000102 | הרב בזק אמנון | שנתי | 16:00 - 17:20

| 28000102 | הרב בזק אמנון | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28000102
מורה הרב בזק אמנון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעמוד על השתלשלות התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לתקופת הגאונים, תוך היכרות יסודית עם ספרות התורה שבעל פה - מדרשי ההלכה, המשנה והתוספתא, התלמודים ומדרשי האגדה. בשיעור ילובנו שאלות יסוד הקשורות בנושא, כגון: מהותם של מדרשי ההלכה ויחסם לפשוטו של מקרא, היחס בין התלמודים ובין המשנה, היחס לאגדה וכדומה. הקורס מחולק לשישה פרקים: א. השתלשלות התורה שבעל פה תקופת המקרא ועד חורבן הבית השני. ב. מדרשי ההלכה. ג. המשנה. ד. התלמודים. ה. מדרשי האגדה. ו. הגאונים.
~

+  מדע תורתך - מסכת שבת - תכנית מצטיינים | 28016100 | הרב פרופ ברנדס יהודה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 28016100 | הרב פרופ ברנדס יהודה | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28016100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר ישיבות אלון שבות (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשעור  נעסוק בלימוד סוגיות ממסכת שבת בעיון, בגישה בין-תחומית המשלבת כלים שונים של פרשנות ויעדים שונים של לימוד, תוך תשומת לב להשתמעויות החינוכיות של דרכי לימוד הגמרא השונות
המשתתפים יתבקשו להכין מדי שבוע את הסוגיה שתלמד. במשך  השנה יתבקש כל משתתף להעביר יחידת לימוד:  רפראט בשפת האקדמיה או חבורה בשפה הישיבתית
השעור מחייב הכנה והשתתפות ערה ואינו מיועד לתלמידים המבקשים לסמן וי על מילוי חובת קורס נוסף בדרך לתואר.

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 28016500
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור נעמוד על דמות דיוקנה של ישיבת וולוזין מהיבטים היסטוריים והגותיים. במוקד השיעור יעמוד הקשר בין הגות, שיטות לימוד ומבנה הישיבה. באמצעות מקורות היסטוריים נתחקה אחרי החידוש של ר חיים מוולוזין בייסוד ישיבה במתכונת של ישיבה על איזורית, נעמוד על שיטת הלימוד של ראשי הישיבה, ועל תפיסת העולם ההגותית של מייסדיה שעמדה בבסיס החידוש הארגוני. בשיעור נעקוב אחרי יסודות ההגות הליטאית המציבה במרכז עולמה הדתי את האידיאל של תלמוד תורה. נתחקה אחרי המעתק בדרכי הלימוד מדרך הפשט של הגרא לשיטת ההמשגה של ר חיים מבריסק, ולמעתק מהגות קבלית בנפש החיים להגות ניאו קנטיאנית באיש ההלכה.

+  דמויות מקראיות במדרש | 28017000 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 28017000 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28017000
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 מדרש האגדה משלים חלקים חסרים בסיפור המקראי, ובין היתר הוא  משרטט עבורנו מחדש את דמות דיוקנם של דמויות ההוד של גיבורי המקרא.  בשיעור נעקוב אחרי המתודה והשיקולים של חכמי המדרש בתיאור דמויות מקראיות, ונעסוק בדמותם של מספר דמויות בראי המדרש - אברהם אבינו, לבן הארמי, עשו הרשע, בלעם, דוד המלך, גיחזי ועוד

+  ספרות האגדה - היכל שלמה מיתרים | 28016900 | דר הנמן אביגדור | שנתי | 10:35 - 11:55

| 28016900 | דר הנמן אביגדור | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28016900
מורה דר הנמן אביגדור
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סמינר בתושבע שבמרכזו ספרות האגדה. הסטודנטים יכתבו עבודה סמנריונית שהיא נושא במחשבת חזל. ובו שילובים שונים של הלכה ואגדה היוצרים יחד עמדה של חזל ביחס לנושא מסויים. הספר שילווה את הקורס הוא חזל אמונות ודעות של פרופ אורבך.

+  איגרות הרמבם - הלכה, היסטוריה, הגות | 28016600 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | שנתי | 12:10 - 13:30

| 28016600 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28016600
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשיעור נעסוק באיגרות נבחרות של הרמבם מתוך איגרות הרמבם מהדורת הרב יצחק שילת, הכוללות חומר עשיר ומגוון להכרת האופן בו הרמבם התמודד עם אתגרי השעה ולהכרת סוגיות מרכזיות בתפיסת עולמו בתחומים מגוונים - הזהות היהודית, משנה תורה, סוגיות נבחרות בענייני אמנות ודעות ועוד. המפגש עם האיגרות מאפשר היכרות מעמיקה יותר עם דמותו של הנשר הגדול
קוד קורס 90024800
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הלימוד הבית מדרשי הוא מאבני היסוד שלהתרבות היהודית לדורותיה באמצעותו מתבררות ומתלבנות סוגיות. בבית המדרש לתיייידונו באמצעות לימוד בחברותא מגוון סוגיות הנוגעות לזהותה היהודית והישראלית שלמדינת ישראל מתוך לימוד מקורות מסורתיים מחד ומודרניים מאידך ובליווי ואירוח מרציםמתחלפים מומחים בתחומם.

 

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 510099900
מורה
יום ה
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה 14:00
שעת סיום 17:00
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
קוד קורס 510100100
מורה
יום ה
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה 14:00
שעת סיום 17:00
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 90000305
מורה דר לנדאו גלעד
יום ו
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 08:15
שעת סיום 09:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעלה את הבעתיות המיוחדת בהוראת משנה והלכה. נציג שיטות שונות להוראת משנה והלכה אשר ינסו לתת מענה לקשיים אלו. כמו כן נכיר וננתח את תוכניות הלימוד של מקצועות אלו בחינוך הדתי ובחינוך הכללי.

קוד קורס 28015200
מורה הרב ליפשיץ טוביה
יום ו
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 11:05
שעת סיום 12:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
איך לומדים ומלמדים אגדות חזל? ניפגש עם דמותם של ארבעה פרשנים קלסיים לאגדות חזל. נלמד על סוגים שונים של האגדה (בעיקר בתלמוד הבבלי)
ועל דרכי ניתוח ופרשנות.
קוד קורס 28016700
מורה לייטר ינון
יום ו
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 11:05
שעת סיום 12:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מדרשי התנאים [המכונים מדרשי הלכה] מקשרים בין תורה שבכתב לתורה שבעל-פה.מהו אופי הקשר וכיצד לומדים מדרש תנאים? נכיר את החיבורים השונים, היחס ביניהם,פירושים למדרשים, דרכי הדרשה [מידות שהתורה נדרשת בהן], ומחקרים בתחום.  נדון ביחס בין הפשט למדרש וביחס בין ערכיםלדרשות.

קוד קורס 90000408
מורה דר לנדאו גלעד
יום ו
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 08:15
שעת סיום 09:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, פיתוח מיומנויות אצל התלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד בשיעור של סוגיות שונות.

קוד קורס 28003701
מורה לייטר ינון
יום ו
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 11:05
שעת סיום 12:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מדוע לומדי התורה לומדים בבלי וממעטים לעיין בירושלמי? במה שני התלמודים שונים? מה הקשיים הניצבים בפני לומד הירושלמי וכיצד ניתן להתגבר עליהם? נענה על שאלות אלו ואחרות מתוך נקודת מוצא של הכרת הבבלי, כאשר נדגיש את הדברים הדומים והשונים בירושלמי - מינוח, התייחסות למקורות התנאיים, מבנה הסוגיא, מסורות פירוש והלכה, מציאות החיים, הניב הארמי השונה. נדון בדרך הפרשנית של חלק מהמפרשים. נשלב לימוד לפי נושאים - כיאה לקורס מבוא -  עם לימוד סוגיות ממסכת פאה (פרק שמיני).
קוד קורס 28016801
מורה הרב ליפשיץ טוביה
יום ו
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 11:05
שעת סיום 12:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לימוד של אגדות חזל המופיעות ברצף בפרק השוכר את הפועלים (במ). האגדות נוגעות בכל תחומי החיים: גוף ונפש, תורה ומשפחה, חיים ומוות, אדם ועולם.
נפגש עם מפרשי האגדה הקלאסיים, ולהתייחסויות נוספות מעולם החסידות והמחשבה.