רשימת השיעורים בחוג לתושב"ע – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000101
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 28000413
מורה דר הנמן אביגדור
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים: המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ה. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.
קוד קורס 28000404
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים: המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ה. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.
קוד קורס 28000402
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.
קוד קורס 28000412
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.
קוד קורס 28000300
מורה דר הנמן אביגדור
יום
סמסטר ק
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החוג לתושב"ע

קורסים ביום א

 
קוד קורס 28017800
מורה דר קהלני עזרא
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נסקור את כל המדרשים שנערכו על ספר בראשית תוך בחינת אופיים מבניהם סגנונם ותוכנם. מדרשים אלו יהוו לנו מצע להבנת התפתחות היצירה המדרשית הכללית מתקופת התנאים והאמוראים ועד לימי הביניים המאוחרים. ההשוואה תהיה על כל הצורות הספרותיות הקיימות בעולמו של מדרש האגדה: משלים, סיפורים דרשניים, סיפורי מעשי חכמים, דרשות, פתגמים ומימרות. לאורך הקורס נערוך השוואה ספרותית של טקסטים מהזנארים השונים שבספרות המדרש. מטלת הקורס עבודת רפרט של כחמישה עד שבעה עמודים שתעסוק בהשוואה של מדרשים קדומים לעומת מדרשים מאוחרים

+  כיצד מברכין? ברכות הנהנין בספרות חזל | 28018201 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28018201 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28018201
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערך ברכות הנהנין מוכר לכולנו כמערך ברכות מגובש עם כללים ברורים. ברם, עיון במקורות חזל מגלה לנו שבעולם של חזל התקיימו שיטות שונות אודות הכללי של ברכות לפני האכילה. בשיעור נצא למסע התחקות אחרי תהליכי הגיבוש של מערך ברכות לפני האכילה, החל מעיון במקורות בית שני, דרך עיון משווה בספרות התנאים ובשני התלמודים, וכלה בסיכום ההלכתי של ראשונים.~

מטרת השיעור היא להבין את עולם ברכות הנהנין יחד עם הענקת ארגז כלים פילולוגי ללומד שיעשיר את דרכי הלימוד שלו וישתלב יחד עם העיון הלמדני.

~

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000301
מורה רוסט אהוד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 45011600
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28018300
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשיעור נתחקה אחרי דרכי החשיבה התלמודית, בדרכים בהם האמוראים מנסחים מושגים הלכתיים ועקרונות, הן בהמשגה של הלכות בתורת התנאים והן באופן בו אמוראים מנסחים את תורתם שלהם באמצעות מושגים.~

בחלק השני של השיעור נתחקה אחרי דרכי המשגה בתורתם של ראשונים - נכיר מקרוב את תורתם של ראשונים בעלי חשיבה מושגית - רי מיגאש וראבד, ונתחקה אחרי החשיבה המושגית בכתביו של הרמבם.

~

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000204 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 28000204 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000204
מורה דר גרוס מיכאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000404
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90026200
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28017200
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק במקומו של הסיפור בספרות חזל בתוך מערכת ההקשרים בה הוא נתון (למשל, הקשר טקסטואלי, היסטורי, עממי, ארכיאולוגי וכד), ובפער שבין הדיון בסיפור הבודד כשלעצמו לעומת הדיון בסיפור במכלול הקשריו. נדון בהקשריהם של סיפורים בחברה בה סופרו או נוצרו, בהתפתחותם השונה של סיפורים לאור הקשרם, בדרכי שילובם של סיפורים בהקשרם הטקסטואלי, תוך שימת דגש על קובצי סיפורים ודרכי עריכתם, וננסה לשרטט קווים להתפתחותו של זאנר זה לאורך ציר היצירה. למשל, הסיפור על רבי מתיא בן חרש שעיוור את עיניו בכדי להיחלץ מפיתויי השטן שנדמה לו כאישה בבית המדרש, יידון הן על רקע מקורותיו והקשרו ההלכתי, והן על רקע עממי, פולמוסי-היסטורי מתוך השוואה לסיפורים דומים. רשימת הסיפורים שיידונו והקשריהם תפורסם בסילבוס המפורט.
קוד קורס 28018900
מורה בראט אליעזר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
~
מטרה של הקורס: להכיר הנושאי כלים על השלחן ערוך וגדולי האחרונים שפעלו במזרח אירופה, בין השנים 1580-1800. דרך הקורס יגיע להכרה פנימי לעולמם של הנושאי כלים על השלחן ערוך שפעלו באותם דורות, להבין למה כתבו חיבוריהם, מה המתודולגיים שלהם ומה חידשו. הדרך יהיה על יהיה על ידי קריאה וניתוח של טקסטים ומקורות שונים בסוגיות שונים מתוך חיבוריהם.
~

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000203 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28000203 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000203
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תיאור הקורס: היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל סיפרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? ובקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? פירוט נושאי השיעורים והמקורות יבוא בסילבוס. 
קוד קורס 28017300
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
זה לא סוד שלאדם המודרני קשה להתפלל. חלק מהקושי נובע מאי הבנה של התוכן והמבנה של תפילת העמידה, הדומה על הלומד כאוסף של בקשות שאינן נוגעות לעולמו הפנימי, וממילא אינן מבטאות עבורו את הקשר בינו ובין קונו.
~

מטרת השיעור היא להתחקות אחרי המבנה, התוכן והמשמעות של תפילת העמידה. התובנה שיש לתפילה מבנה, תסייע בידינו למקד את הרעיונות המרכזיים של תפילת העמידה, בשאיפה שאלו יסייעו למתפלל להזדהות עם התפילה וממילא להתפלל טוב יותר.

~

נעיין יחד במקורות חזל העוסקים בתקנת תפילת העמידה, נכיר את נוסחאות התפילה מסידורים קדומים ומהגניזה הקהירית, ובאמצעותן ננסה לדייק את המבנה, התכנים והמשמעות של תפילת העמידה.

~

+  עיונים במחשבת חזל | 28017900 | דר פוקס עוזי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28017900 | דר פוקס עוזי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28017900
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בניגוד לחכמי הראשונים והאחרונים לא כתוב הגות שיטתית. עם זאת ברור שבדברי חזל יש גם עיסוק בענייני אמונות ודעות - הן כדיונים עצמאיים והן אגב דיון בהלכות מסוימות. בשיעורים נעסוק בדרכים לחשיפת הגותם של חזל, במורכבות של תפיסת עולמם. העיון ייעשה דרך למוד כמה סוגיות הלכה ואגדה
קוד קורס 28017500
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעור יעסוק בדרכי הדרש הקלסיות המכונות בברייתא שבראשהספרא המידות שהתורה נדרשת בהן. נבחן את משמען, את התפתחותן, אתההבדלים שבין בתי המדרש בנוגע אליהן, את מידת המחויבות לדרוש דווקא על פיהן, ועוד.מהי גזרה שווה? ומה ההבדל בין גזרה שווה קדומה למאוחרת? מהו בניין אב? האם יש הבדלבין בניין אב מכתוב אחד לבניין אב משניים או שלושה כתובים? ומה מידת נוכחותן שלהמידות הללו בספרות חזל בכלל ובמדרשי התנאים בפרט?

קוד קורס 28015101
מורה הרב קליין שמעון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קריאה מחויבת ומקשיבה לגמרא ולהנחות היסוד המשוקעות בה$$ תובנות עומק בתחום הזוגיות והמשפחה$$ כלים ועקרונות בתורה שבעל פה$$ הרבה שאלות$$ היכרות עם המושג סוגיות מבוא$$ מקור להלכה כמרחב מושגי המלמד על רעיונותיה$$ ערכים ותובנות שהולכים איתם הבייתה. 

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000401
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28017100
מורה הרב קליין שמעון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קריאה מחויבת ומקשיבה לגמרא ולהנחות היסוד המשוקעות בה$$ תובנות עומק בתחום מערכות יחסים בין שכנים ובין אדם לבין הקהילה בה הוא חי$$ קריאה משפטית במשנה וכנגדה קריאה ספרותית$$ 
בעקבות הסוגיה - עבודה פנימית בנושא מחיצות - ערכים ותובנות שהולכים איתם הבייתה. 

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000300 | שלזינגר נועם | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90000300 | שלזינגר נועם | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000300
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28018700
מורה הרב דר ליפשיץ אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראת הגמרא כוללת היבטים שונים ומגוונים, של מיומנויותלמידה וחשיבה ברמה גבוהה.

במהלך הקורס נלמד מבחר סוגיות ממסכת קידושין, ונתנסה במגווןכלים שיסייעו בידינו לנוע מהחשיבה אל ההפנמה, ולאפשר לנו כמלמדי גמרא להביא את לבהסוגיה אל לב התלמידים.

קוד קורס 28019001
מורה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28000201 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000201
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שאלות ותשובות ושאלות ללא תשובות | 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28011900
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 45000300
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  סמינריון בתושבע- נשים במצוות ובחברה | 28018800 | הרב דר שמאע אברהם | שנתי | 10:35 - 11:55

| 28018800 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28018800
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
השיעור יעסוק במקומן של נשים במצוות מוגדרות ובמקומן בחיים הדתיים בכלל במובנם הרחב. השאלה היסודית שתיבחן תהיה מה מנחה ומעצב את מקומן בכל מצווה ומצווה? מדוע יש מצוות שחויבו, שנפטרו, שהותרו או שנאסרו לקיימן? הכלל בדבר מצוות שהזמן גרמן, האם מוסכם היה? מה משמעותו ומדוע חריגיו כה רבים? מה מקומם של שיקולים חוץ הלכתיים בשאלות הללו? בחלקו השני של הקורס ייבחן מקומן של נשים בחברה ובמשפחה היהודית, ותינתן הדעת לשאלות כמו השכלת בנות, גיל הנישואין, הורים ובנותיהם, האישה כאם, סוגיות ממון בין בני זוג ועוד.
קוד קורס 28018600
מורה לייטר ינון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נלמד סוגיות נבחרות שדנות בתפילה, מבבלי וירושלמי ברכות, פרקים ד-ה. נתמקד בשאלות מרכזיות כמקור התפילות ואופן התפילה הראוי. נשלב בין הלימוד הישיבתי המוכר ובין כלי עזר מהעת החדשה (כתבי יד, לימוד השוואתי).  הקורס מכוון לכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט (עבודה קטנה יותר).

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000102 | הרב בזק אמנון | שנתי | 16:00 - 17:20

| 28000102 | הרב בזק אמנון | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28000102
מורה הרב בזק אמנון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 28017700
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר ישיבות אלון שבות (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

השיעור יעסוק בסוגיות נבחרות מתוךמסכתות בסדר מועד - בזיקה למועדי השנה.

חלקו הראשון של השיעור יוקדש ללימוד עיוני שלהסוגיות, תוך כדי מפגש עם מגוון דרכים וכלים בגישה עקרונית ללימוד סוגיה.
בחלקו השני, ניחשף לכלים פדגוגיים עדכניים (בשיתוף עם דר גלעד לנדאו) וננסהלהסתייע בהם בהתמודדות עם האתגרים הישנים בלימוד ובהוראת הגמרא ופירושה,
הן מצד הקשיים האובייקטיביים הכרוכים בפענוחה, והן מצד המוטיבציה של התלמידיםלהשקיע ולגלות בה עניין. 


קוד קורס 28017400
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
ספרי שאלות ותשובות הן סוגה הלכתית מיוחדת. פסיקת ההלכה בהן אינה עקרונית וכללית - אלא תלויה בשאלה, בשואל, במקרה ובהקשר. 
בשיעורים נעסוק בעיון בשאלות ותשובות סביב הבנת דרכי פסיקת ההלכה, דרכי פרשנות התלמוד, ההיבטים ההיסטוריים וההיבטים הרטוריים שנועדו לשכנע את מקבלי התשובה. 
השיעור הוא במסגרת סמיניריון של תכנית המצטיינים. במהלך השנה תהיה גם הדרכה בלימוד ומחקר עצמאיים שיובילו לכתיבת עבודות סמינריוניות או עבודות קצרות לסיום הקורס. 

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 26018600
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד כל ספר איוב בתבניות מוגדרות, תוךמציאת סדר ושיטה הולכים ומתפתחים. מטרת הקורס לעמוד על ההתפתחות בדיון לאורך כלהספר, ועל כך שבסוף הספר מצויות תשובות לבעיות שמעלה איוב (שאינן כי 1האדם קטןמלהבין).
בגלל מורכבות הספר והקושי בהבנת הפסוקים,תוצא דרך לימוד המבוססת על הליכה מהמקיף אל הפרטים. בכל יחידת לימוד תוצג תחילההמסגרת הכללית, ולפעמים גם הטענה המרכזית, ורק אחכ העיסוק בפסוקים.
ארבע השאלות המרכזיות בהן נעסוק, והמשמשותצירי אורך בספר הן: צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, טיבו של העולם, ומדוע ה לא עונהלאיוב.
ההנחה היא, שלכל אחד מהרעים יש אסכולהמשלו, שעמה הוא הולך לאורך כל הדרך, אסכולה שיש לה יסוד אמיתי והיא מצויה במקומותאחרים בתנך – אך במקרה הקיצון של איוב אינה מספיקה.

 

 

+  פרקי משנה- היכל שלמה מיתרים | 28014909 | תל אור אליסף | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 28014909 | תל אור אליסף | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28014909
מורה תל אור אליסף
יום ג
סמסטר א
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מעמד הר סיני במדרשי ההלכה | 28007200 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 28007200 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28007200
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורסיעסוקבמדרשי ההלכה: מבוא כללי לסוגה הספרותית ולחיבורים עצמם, הןהשלמים הן האבודים או משוחזרים. הקורס יתמקד בפרשות ההתגלות: שמות יט, שמותכד, ובחידושיהם של חזל על פני הפשט. שאלות הנראות פשוטות יתבררוכמורכבות יותר כגון: האם השתתפו נשים במעמד הר סיני? נעיין עיונים נבחרים גם בדרשותמתוך פרשות החוק: שמות כ – כג.

 

קוד קורס 90026900
מורה טיקטין יאיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בית מדרש יהדות כתרבות- מה זה זהות יהודית חילונית? למה אנשים שאינם מאמינים צרכים ללמוד יהדות? איך אפשר לחגוג את מועדי ישראל במאה העשרים ואחת.
~בקורס נלך בעקבות דבריו של ביאליק:
עצתי האחת היא: חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם. העיקר שתעשו את הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה. ובעקות דבריו של הרב קוק הישן יתחדש, והחדש ויתקדש וננסה ביחד, בעזרת בית מדרש משותף , תוסס ורב דורי לענות על המבוכות הגדולות של הדור.
~

+  מכינה בתלמוד- היכל שלמה מיתרים | 28019500 | דר אליצור תהילה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 28019500 | דר אליצור תהילה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28019500
מורה דר אליצור תהילה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרות הקורס: 1. לאפשר מפגש בלתי אמצעי עם לימוד גמרא - שהיא אבן היסוד בארון הספרים היהודי ובעולמם של לומדי תורה במשך דורות רבים. 2.לפתוח מבט רחב  על דרכי התלמוד הבבלי: דרכי הדיון של אמוראים במשנה, דיונים שאינם סביב המשנה, מבנה ומהלך בסוגיה, דמויות בולטות של אמוראים - דרכם והשפעתם על אופי הדיון. 
מוקד השיעור יהיה לימוד בחברותות, אותו תלווה יחידת פתיחה מכינה, ודף הנחיה.  בסיומו נקיים דיון מסכם בסוגיה שנלמדה, ובעולה ממנה לגבי עולמם של חכמי התלמוד ודרכי לימודם.  נשאל גם על השלכות אפשריות והתאמה לימינו ולתלמידינו. 
כיווני ואופי הלימוד יתגבשו במהלך השנה,  לאור נתוני הקבוצה הלומדת ותיאום ציפיות עם הלומדים.