רשימת השיעורים בחוג לתושב"ע – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו. כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע? בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | מ.א לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | מ.א לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה מ.א לייטר ינון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000101
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 28000412
מורה מ.א לייטר ינון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.
קוד קורס 28000414
מורה מ.א לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.

החוג לתושב"ע

קורסים ביום א

 

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שבת ומועד במדרשי ההלכה | 28020100 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28020100 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28020100
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יפתח במידת הצורך בהכרה בסיסית של מדרשי התנאים: מבוא בסיסי לסוגה הספרותית ולחיבורים עצמם, הן השלמים הן האבודים או המשוחזרים. בעיקרו יעסוק הקורס בסוגיות השבת ומועדי התורה ומדרשם התנאי, הן סוגיות כוללניות כגון עיצוב איסורי המלאכות בשבת וביום טוב ובחולו של מועד, הן סוגיות הנוגעות למועדים מוגדרים כגון ראש השנה ויום הכיפורים, סוכות ופסח. הקורס יתייחס גם לשאלה הכוללנית של יחסי המדרש ההלכתי אל פשטי המקראות.
קוד קורס 28013500
מורה דר קהלני עזרא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בסוגה ספרותית מרכזית בעולם המדרש והאגדה המכונה בשם תנחומא-ילמדנו. סוגה זו החלה להתגבש בארץ ישראל במאה החמישית תוך שהיא נשענת בתכנים ובסגנון על המדרשים הקדומים של התקופה הקלאסית מימי התנאים והאמוראים. בקורס נעסוק בחיבורים השונים של ספרות זו ובהתפתחות הפנימית שלה. נעמוד על אופייה וסגנונה המיוחד, הצורות הספרותיות הרווחות בה, ובעיקר בתכנים המרכזיים. לשם הכרה מעמיקה של ספרות זו וההתפתחות הפנימית בתוכה נערוך השוואה בין דרשות מהתנחומא למקבילות קדומות יותר וכן למקבילות פנימיות בתוך ספרות זו. 

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000300 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000300 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000300
מורה דר לנדאו גלעד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לתלמוד ירושלמי | 28005000 | מ.א לייטר ינון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 28005000 | מ.א לייטר ינון | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28005000
מורה מ.א לייטר ינון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מדוע לומדי התורה לומדים בבלי וממעטים לעיין בירושלמי? במה שני התלמודים שונים? מה הקשיים הניצבים בפני לומד הירושלמי וכיצד ניתן להתגבר עליהם? נענה על שאלות אלו ואחרות מתוך נקודת מוצא של הכרת הבבלי, כאשר נדגיש את הדברים הדומים והשונים בירושלמי. נדון בדרך הפרשנית של חלק מהמפרשים. נלמד לפי נושאים - כיאה לקורס מבוא – ונשלב לימוד רצוף בסוגיות על מנת להתרשם מהירושלמי עצמו.

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000404 | דר אקוויולנטי דומוביץ עמירם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000404 | דר אקוויולנטי דומוביץ עמירם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000404
מורה דר אקוויולנטי דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, הקניית מיומנויות לתלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד של סוגיות תלמודיות.
קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זהנתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאיתומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומיתוהיוונית המקבילות בזמנן. 

קוד קורס 28020200
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 מטרת השיעור הוא לימוד סוגיות בפרק ראשון בקידושין והקניית כלים לימודיים טקסטואליים המשתלבים יחד עם הלמדנות הישיבתית ולהעשיר בכך את ארגז הכלים של הלומד

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000204 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 28000204 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28000204
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. 

בין השאלות שבהן נדון: היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? מהם הסוגים השונים של ספרות האגדה? מה הניע את חזל ליצור סיפורים, משלים ומימרות חכמה? במה שונה עולמם של חכמים מעולמם של קבוצות שונות בתקופתם ובתקופות שקדמו להם? כיצד יש ללמוד מדרשים הסותרים את פשטי המקראות ואיך לפענח אגדות תמוהות? ובכלל: מהי חשיבותה והשפעתה של האגדה.

קוד קורס 90026200
מורה ב.א שלזינגר נועם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה וגמרא, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה וגמרא. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתרגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.
קוד קורס 28019800
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחת הצורות הספרותיות האהובות על חזל היא מעשה חכמים – סיפורים קצרים מעולמם של חכמים. חזל הביעו באמצעות סיפורים אלה את הגותם אבל לא פירשו אותה בצורה גלויה. על מנת ללמוד מן הסיפורים על עולמם הרוחני של חכמים, נלמד בקורס על דרכי עיצובם של סיפורים אלה, כיצד מנתחים אותם וכיצד מפיקים את הרעיון מן היחס שבין התוכן לבין הצורה. בין הסיפורים שנלמד: רבי תנחומא והגשמים, מעשה בחתן שמת ביום חופתו, שנת שבעים שנה של חוני, דלתותיו של ניקנור, ועוד רבים.
קוד קורס 28019900
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
פרק ערבי פסחים במשנה מתאר בעיקרו את מהלכו של ליל הסדר שלאחר חורבן הבית. הפרק משמר יסודות קדומים מזמן הבית ויסודות חדשים כתוצאה מהחורבן. התלמודים על פרק זה משמשים יסוד לגיבושו של ליל הסדר המוכר לנו. לצד הדיונים התלמודיים הנוגעים לליל הסדר מתגלגל התלמוד כדרכו אף אל סוגיות נוספות הנוגעות בעיקר לטקסי הקודש הביתיים, כגון קידוש והבדלה. הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות מפרק זה, מן הבבלי ומן הירושלמי, וינסה לעקוב בין השאר אחרי תהליך גיבושו של ליל הסדר .

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000301 | מ.א רוסט אהוד | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000301 | מ.א רוסט אהוד | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000301
מורה מ.א רוסט אהוד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעלה את הבעייתיות המיוחדת בהוראת משנה והלכה. נציג שיטות שונות להוראת משנה והלכה אשר ינסו לתת מענה לקשיים אלו. כמו כן נכיר וננתח את תוכניות הלימוד של מקצועות אלו בחינוך הדתי ובחינוך הכללי

+  אגדות התלמוד הירושלמי | 28001300 | מ.א לייטר ינון | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 28001300 | מ.א לייטר ינון | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28001300
מורה מ.א לייטר ינון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השעור יעסוק באגדות שבתלמוד הירושלמי, ולהכרת כלי עזר שונים להבנת המילים והתוכן ולהפקת הלקח והערכים הטמונים באגדה. נשווה את האגדה למקבילותיה (בגמרא הבבלית ובמדרשי האגדה).

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000401 | דר אקוויולנטי דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000401 | דר אקוויולנטי דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000401
מורה דר אקוויולנטי דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, הקניית מיומנויות לתלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד של סוגיות תלמודיות.


+  סוגיות תלמודיות על אישות ומשפחה | 28020300 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 28020300 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28020300
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור נלמד סוגיות בפרק שישי בבבלי יבמות העוסקות בזוגיות ומשפחה - מצות פריה ורביה, התמודדות עם קשיי פוריות, ריבוי נשים. לזה נוסיף נושאים נוספים מחוץ לפרק שם כגיל הנישואין, חרם דרבנו גרשום ועוד.
מטרת השיעור הוא לימוד הסוגיות יחד עם הקניית כלים לימודיים טקסטואליים המשתלבים עם הלמדנות הישיבתית ולהעשיר בכך את ארגז הכלים של הלומד

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 28000201 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28000201
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28018700
מורה הרב דר ליפשיץ אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראת הגמרא כוללת היבטים שונים ומגוונים, של מיומנויותלמידה וחשיבה ברמה גבוהה.

במהלך הקורס נלמד מבחר סוגיות , ונתנסה במגוון כלים שיסייעו בידינו לנוע מהחשיבה אל ההפנמה, ולאפשר לנו כמלמדי גמרא להביא את לבהסוגיה אל לב התלמידים.

+  שאלות ותשובות ושאלות ללא תשובות | 28011900 | ב.א ברין שלמה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28011900 | ב.א ברין שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28011900
מורה ב.א ברין שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000210 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28000210 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000210
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000398 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 28000398 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28000398
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה. יושם דגש מיוחד על הזיקה בין הכרת החכמים ותורתם ובין דרכים שיטתיות ללימוד חיבוריהם כך שהלומד יוכל לשלב את הידיעות שירכוש בלימודיו בבית המדרש.

קוד קורס 28018100
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות מתחום הנישואין, כגון דרכי הנישואין, והיאך זה נתגבשו שלושה דרכים לכך, האם קיים פער בין דרך הנישואין במקרא לבין הדרך ההלכתית שבתורה שבעל פה, כיצד ומתי צמחה הכתובה, ומה בינה ובין המוהר המקראי, ריבוי נשים לאורך ההיסטוריה היהודית, תהליך גיבושו של טקס הנישואין והברכות, ועוד. מהם התהליכים המרכזיים שהתחוללו בתהליך הגירושין, מעמדם של הייבום והחליצה והתמורות שחלו בהם. יידונו אף סוגיות שהתעוררו בעת החדשה ואף העכשווית, כגון מתן טבעת מהכלה לחתן, ברכות על ידי נשים ועוד. 
הקורס הוא סמינריוני, ומכוון לעיון מעמיק יחסית, תוך פיתוח יכולות ורכישת כלים להבחנה בין טקסטים מתקופות שונות ומאזורים שונים, בין גלוי בטקסט לבין סמוי בו, בין ודאי למשוער, בין הנחיה הלכתית לבין עדות היסטורית, ועוד. תלמידים שיחפצו בכך יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית בתורה שבעל פה במסגרת קורס זה. תלמידים שיבחרו ללמוד את הקורס בלא לכתוב עבודה סמינריונית, יכתבו מטלת סיום רגילה.

קוד קורס 28018600
מורה מ.א לייטר ינון
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נלמד סוגיות נבחרות שדנות בתפילה, מבבלי וירושלמי ברכות, פרקים ד-ה. נתמקד בשאלות מרכזיות כמקור התפילות ואופן התפילה הראוי. נשלב בין הלימוד הישיבתי המוכר ובין כלי עזר מהעת החדשה (כתבי יד, לימוד השוואתי).  הקורס מכוון לכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט (עבודה קטנה יותר).

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000102 | ב.א בזק אמנון | שנתי | 16:00 - 17:20

| 28000102 | ב.א בזק אמנון | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28000102
מורה ב.א בזק אמנון
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעמוד על השתלשלות התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לתקופת הגאונים, תוך היכרות יסודית עם ספרות התורה שבעל פה - מדרשי ההלכה, המשנה והתוספתא, התלמודים ומדרשי האגדה. בשיעור ילובנו שאלות יסוד הקשורות בנושא, כגון: מהותם של מדרשי ההלכה ויחסם לפשוטו של מקרא, היחס בין התלמודים ובין המשנה, היחס לאגדה וכדומה. הקורס מחולק לחמישה פרקים: א. השתלשלות התורה שבעל פה תקופת המקרא ועד חורבן הבית השני. ב. מדרשי ההלכה. ג. המשנה. ד. התלמודים. ה. מדרשי האגדה. .

+  מדע תורתך - סוגיות בסדר נזיקין | 28016400 | הרב פרופ ברנדס יהודה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 28016400 | הרב פרופ ברנדס יהודה | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28016400
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בסוגיות תלמודיות נבחרות מסדר נזיקין. יודגשו שלשה היבטים עיקריים. 
1. דרך לימוד ועיון המשלבת כלי למידה מגוונים: פשט ועיון, הלכה ואגדה, מחקר ולמדנות ועוד. 
2. דגש רב על ההבטים הקיומיים והמשמעותיים של הסוגיות לעולמנו, ובייחוד לעולמם של תלמידינו. 
3. דרכי הוראה מותאמות לנל. 
קוד קורס 28020400
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נלמד סוגיות נבחרות שדנות בתפילה, מבבלי וירושלמי ברכות, פרקים ד-ה. נתמקד בשאלות מרכזיות כמקור התפילות ואופן התפילה הראוי. נשלב בין הלימוד הישיבתי המוכר ובין כלי עזר מהעת החדשה (כתבי יד, לימוד השוואתי).  הקורס מכוון לכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט (עבודה קטנה יותר).

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 24020000
מורה דר שמיר אלון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת היסטוריה דורשת מן המורה להכיר מגוון של מקורות ודרכי ניתוח שונים . בשיעור זה נכיר מגוון של מקורות היסטוריים- החל במקורות ארכיון וטקסטים קדומים וכלה בסרטים ושירים בני הזמן- ונבחן את האופן בו ניתן לעשות בהם שימוש בכיתה 

+  בית מדרש למורים - היכל שלמה מיתרים | 28020500 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 28020500 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28020500
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בית מדרש יהדות כתרבות- מה זה זהות יהודית חילונית? למה אנשים שאינם מאמינים צרכים ללמוד יהדות? איך אפשר לחגוג את מועדי ישראל במאה העשרים ואחת.
~בקורס נלך בעקבות דבריו של ביאליק:
עצתי האחת היא: חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם. העיקר שתעשו את הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה. ובעקות דבריו של הרב קוק הישן יתחדש, והחדש ויתקדש וננסה ביחד, בעזרת בית מדרש משותף , תוסס ורב דורי לענות על המבוכות הגדולות של הדור.
~

+  מבוא לתורה שבעל פה - היכל שלמה מיתרים | 28000106 | דר הנמן אביגדור | שנתי | 14:20 - 15:40

| 28000106 | דר הנמן אביגדור | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28000106
מורה דר הנמן אביגדור
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא למחשבת ישראל- היכל שלמה מיתרים | 24020102 | דר רייזר דניאל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 24020102 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24020102
מורה דר רייזר דניאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מחשבת ישראל היא דין וחשבון שעורכים יהודים על תפיסתהעולם שלהם. לרפלקסיה זו יש מרכיבים שונים, וביניהם תפיסת האל, תפיסת האדם,המשמעות של הפרקטיקה היהודית (ההלכה), תפיסת ההיסטוריה ועוד. בדרך כלל התבוננות מסוג זהמתעוררת מתוך משבר היסטורי, או מתוך מפגש עם תרבות אחרת. הקורס יעסוק בעיקר במחשבההיהודית בימי הביניים ובעת החדשה, ויפרוס בפני הלומדים סוגיות עיקריות שעמןהתמודדו הוגים יהודים.