רשימת השיעורים בחוג לתושב"ע – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  כיוונים במחשבת חזל- מקוון | 490200 | דר פיינטוך יונתן | סמסטר א

| 490200 | דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בניגודלספרים מאוחרים יותר, בספרות חזל לא מוצגות הגות ומחשבה באופן שיטתי. איךנדע מה היו השקפות העולם של חזל בכל מיני נושאים? הקורס הזה מאפשר ללומדים לרכושכלים כדי ללמוד את המחשבה וההגות של חזל באופן שיטתי. במהלך הקורס גם נלמדכמה סוגיות חשובות ומרכזיות במחשבת חזל, ונראה איך מקבלים תמונה אמינה ושלמהשל ההשקפות שלהם בנושאים אלה.

+  מבית המקדש לבית המדרש- מקוון | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ויתמקד בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובניתוח משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במקורות ראשוניים וסקירה של ממצאים ארכיאולוגיים

קוד קורס 28017100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | הרב לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | הרב לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה הרב לייטר ינון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה.  הקורס הוא מקוון, כלומר יש צורך במיומנויות מחשב בסיסיות וגישה לאינטרנט. הלימוד הוא לימוד עצמי, כאשר כל שבוע יש ללמוד יחידה ולבצע מטלה קצרה. בסוף הקורס יתקיים מבחן מסכם.

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000100 | דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 28000100 | דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000100
מורה דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נעמוד על אופיה והשתלשלותה של התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לחתימת התלמוד הבבלי. נסקור את תקופותיה השונות של התורה שבעל פה ואת היצירות הספרותיות של כל תקופה,.ונדון בשאלות יסוד כגון: מסורת וחידוש בתורה שבעל פה$$ הקול האלוקי והקול האנושי בהלכה$$ הפיכת התורה שבעל -פה לטסקים כתובים - מתי, מדוע וכיצד$$ פשט מול דרש בהבנת מקורות סמכותיים$$ דרך עריכתן של יצירות התורה שבעל פה ועדי הנוסח של המקורות.
קוד קורס 490300
מורה דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 28000401
מורה דר אליצור תהילה
יום
סמסטר א
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים: המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ה. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.
קוד קורס 28000102
מורה דר מאלי הלל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעמוד על השתלשלות התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לתקופת הגאונים, תוך היכרות יסודית עם ספרות התורה שבעל פה - מדרשי ההלכה, המשנה והתוספתא, התלמודים ומדרשי האגדה. בשיעור ילובנו שאלות יסוד הקשורות בנושא, כגון: מהותם של מדרשי ההלכה ויחסם לפשוטו של מקרא, היחס בין התלמודים ובין המשנה, היחס לאגדה וכדומה. הקורס מחולק לשישה פרקים: א. השתלשלות התורה שבעל פה תקופת המקרא ועד חורבן הבית השני. ב. מדרשי ההלכה. ג. המשנה. ד. התלמודים. ה. מדרשי האגדה. ו. הגאונים.
~

קוד קורס 28000400
מורה הרב לייטר ינון
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, שיכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה  שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. שימוש בשינויי נוסח.
יתקיים יום מרוכז אחד במכללה בתאריך 11.4 ושאר הלימוד יהיה מקוון.
קוד קורס 28000402
מורה הרב לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, שיכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. ד. שימוש בשינויי נוסח.
יתקיים יום מרוכז אחד במכללה בתאריך 8.8 ושאר הלימוד יהיה מקוון.

החוג לתושב"ע

קורסים ביום א

 
קוד קורס 28017500
מורה דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעור יעסוק בדרכי הדרש הקלסיות המכונות בברייתא שבראשהספרא המידות שהתורה נדרשת בהן. נבחן את משמען, את התפתחותן, אתההבדלים שבין בתי המדרש בנוגע אליהן, את מידת המחויבות לדרוש דווקא על פיהן, ועוד.מהי גזרה שווה? ומה ההבדל בין גזרה שווה קדומה למאוחרת? מהו בניין אב? האם יש הבדלבין בניין אב מכתוב אחד לבניין אב משניים או שלושה כתובים? ומה מידת נוכחותן שלהמידות הללו בספרות חזל בכלל ובמדרשי התנאים בפרט?

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאי היסוד בתחום לשון חזל: השוואתה ללשון המקרא, השכבות השונות המרכיבות אותה, הראיות להיותה לשון חיה ומה השפעתה על

קוד קורס 28010300
מורה דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בברכות הנהנין, מתהליכי גיבושן בעולמם של התנאיםועד לספרות האמוראים. בשיעור נעסוק בערש יצירתו של טופס הברכה, זיקותיו אל המקראואל ספרות בית שני, תהליך עיצובן של ברכות הנהנין והברכות האחרונות בעולמם שלהתנאים$$ תהליכים מרכזיים בעולמותיהם של אמוראי בבל וארץ ישראל, תוך שימת לבלהבדלים בין שני המרחבים הללו.

קוד קורס 28008600
מורה דר קהלני עזרא
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 28003800
מורה הרב לייטר ינון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נעסוק בסוגיות ממסכת שביעית בתלמוד הירושלמי (בעיקר מפרק עשירי שמתמקד בשמיטת כספים) תוך השוואה לתלמוד הבבלי ושימוש בכלי העזר השונים ללימוד הירושלמי על מנת להכירם: פירושים, מהדורות, מילונים, מאגרים וספרי עזר.   נדגיש את הדברים הדומים והשונים בירושלמי לעומת הבבלי. נדון בדרך הפרשנית של חלק מהמפרשים.  הלימוד יהיה בחלקו פרונטלי, בחלקו בחברותא ובחלקו בלימוד עצמי.

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000000 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000000 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000000
מורה דר לנדאו גלעד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה והלכה, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה והלכה. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

קוד קורס 28004000
מורה הרב לייטר ינון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה ניתן ללמוד מהסוגיות המקבילות בבבלי ובירושלמי על לימוד התורה במשך הדורות? מדוע חלק ממקבילות אלו דומות למדי בעוד שאחרות שונות? מה מהות הקשר בין מרכזי התורה בארץ ישראל ובבל? האם חלק מההבדלים בין הסוגיות נובעים מתפיסות פרשניות שונות או מגורמים אחרים? נדון על שאלות אלו במהלך הקורס תוך שילוב לימוד בחברותא.

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000001 | רוסט אהוד | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000001 | רוסט אהוד | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000001
מורה רוסט אהוד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעלה את הבעייתיות המיוחדת בהוראת משנה והלכה. נציג שיטות שונות להוראת משנה והלכה אשר ינסו לתת מענה לקשיים אלו. כמו כן נכיר וננתח את תוכניות הלימוד של מקצועות אלו בחינוך הדתי ובחינוך הכללי
קוד קורס 28018100
מורה דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורסיעסוק בסוגיות נבחרות מתחום הנישואין, כגון דרכי הנישואין, והיאך זה נתגבשו שלושהדרכים לכך, האם קיים פער בין דרך הנישואין במקרא לבין הדרך ההלכתית שבתורה שבעלפה, מה בין הנישואין כתופעה אנושית תרבותית כללית לבין הנישואין הדתיים$$ כיצד ומתיצמחה הכתובה, ומה בינה ובין המוהר המקראי$$ מה בין הנישואין כמעשה קניינן אישי לביןנוכחותם במרחב הציבורי$$ ריבוי נשים לאורך ההיסטוריה היהודית, תהליך גיבושו של טקסהנישואין והברכות, ועוד. מהם התהליכים המרכזיים שהתחוללו בתהליך הגירושין, מעמדםשל הייבום והחליצה והתמורות שחלו בהם. יידונו אף סוגיות שהתעוררו בעת החדשה ואףהעכשווית, כגון מתן טבעת מהכלה לחתן, ברכות על ידי נשים ועוד. 

הקורסהוא סמינריוני, ומכוון לעיון מעמיק יחסית, תוך פיתוח יכולות ורכישת כלים להבחנהבין טקסטים מתקופות שונות ומאזורים שונים, בין גלוי בטקסט לבין סמוי בו, בין ודאילמשוער, בין הנחיה הלכתית לבין עדות היסטורית, ועוד. תלמידים שיחפצו בכך יוכלולכתוב עבודה סמינריונית בתורה שבעל פה במסגרת קורס זה. תלמידים שיבחרו ללמוד אתהקורס בלא לכתוב עבודה סמינריונית, יכתבו מטלת סיום רגילה.

קוד קורס 28012000
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יתמקד בלימוד הסוגיות העוסקות בקריאת שמע - מתיאור קריאת שמע במקדש במשנה תמיד לקריאת שמע של משנה ברכות הנאמרת בבית ומשם לקריאת שמע בתלמודים הנאמרת בבית הכנסת.
מטרת הקורס כפולה - לימוד הסוגיות יחד עם הגברת מיומנויות הלמידה של התלמיד, הקניית כלים פילולוגיים שמשתלבים יחד עם הלימוד הבית מדרשי

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000400 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000400 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000400
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, הקניית מיומנויות לתלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד של סוגיות תלמודיות.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000200 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 28000200 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000200
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000401
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, הקניית מיומנויות לתלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד של סוגיות תלמודיות.


קוד קורס 28018600
מורה הרב לייטר ינון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נלמד סוגיות נבחרות שדנות בתפילה, מבבלי וירושלמי ברכות, פרקים ד-ה. נתמקד בשאלות מרכזיות כמקור התפילות ואופן התפילה הראוי. נשלב בין הלימוד הישיבתי המוכר ובין כלי עזר מהעת החדשה (כתבי יד, לימוד השוואתי).  הקורס מכוון לכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט (עבודה קטנה יותר).

+  חסידים וחסידות בספרות חזל | 28005400 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 28005400 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28005400
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
חסידיםהראשונים או חסידים ואנשי מעשה נזכרים לאורך ספרות חזלובעיקר בסיפורי האגדה שבה. בין דמויות אלה נזכיר את חוני המעגל ואבא חלקיה נכדו,רבי חנינא בן דוסא, רבי פנחס בן יאיר, רב עמרם חסידא, ולרוב גם סתם חסידאחד. חסידים אלה התייחדו במשנתם (משנת חסידים), במידותיהם(מידת חסידים), ובמעשיהם, שלרוב היו נִסיים. בסמינר זה נבקש להיכנסלעולמם של חסידים אלה, בעיקר דרך ניתוח הסיפורים שנמסרו אודותיהם. נעמוד בין השארעל יחסם להלכה, לסגפנות, לנס ולתכלית האדם, ועל מערכת היחסים המורכבת בינם לביןחכמי ההלכה. אפשר שאף נגלה בעולמם זרעים קדומים לזרמי חסידויות מאוחרות יותר (כגוןחסידות אשכנז במאה היג וחסידות הבעשט).

ביןהנושאים שיידונו בקורס:

  1. המושג חסיד ותופעת החסידות בתקופות השונות (המקרא, הבית השני, חזל, חסידות אשכנז, חסידות הבעשט ותלמידיו).
  2. חסידים ונביאים (אליהו ואלישע).
  3. משנת חסידים ומאפייניה.
  4. החסיד וההלכה.
  5. תפילתם של חסידים.
  6. בין חסיד לחכם.
  7. התמודדות החסיד עם היצר.
  8. החסיד והנס.
  9. חסידים וסגפנות.
  10. אליהו
קוד קורס 90026200
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה וגמרא, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה וגמרא. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתרגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.
קוד קורס 28012800
מורה הרב קליין שמעון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האדם והמרחב בו הוא נתון - ערכים ותובנות$$ קריאה מחויבת ומקשיבה לכתוב ולהנחות היסוד המשוקעות בו$$ מה בין פשוטו של מקרא לבין מדרש החכמים$$ היכרות עם מושגי יסוד ועקרונות בתורה שבעל פה$$ היכרות עם המושג סוגיית  מבוא$$ מבנה ותהליך בסוגיות הגמרא$$ הוויות חיים בגמרא.


קוד קורס 28018700
מורה דר ליפשיץ אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראת הגמרא כוללת היבטים שונים ומגוונים, של מיומנויותלמידה וחשיבה ברמה גבוהה.

במהלך הקורס נלמד מבחר סוגיות , ונתנסה במגוון כלים שיסייעו בידינו לנוע מהחשיבה אל ההפנמה, ולאפשר לנו כמלמדי גמרא להביא את לבהסוגיה אל לב התלמידים.

קוד קורס 13007200
מורה קרויזר רפאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000101 | הרב בזק אמנון | שנתי | 16:00 - 17:20

| 28000101 | הרב בזק אמנון | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28000101
מורה הרב בזק אמנון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעמוד על השתלשלות התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לתקופת הגאונים, תוך היכרות יסודית עם ספרות התורה שבעל פה - מדרשי ההלכה, המשנה והתוספתא, התלמודים ומדרשי האגדה. בשיעור ילובנו שאלות יסוד הקשורות בנושא, כגון: מהותם של מדרשי ההלכה ויחסם לפשוטו של מקרא, היחס בין התלמודים ובין המשנה, היחס לאגדה וכדומה. הקורס מחולק לחמישה פרקים: א. השתלשלות התורה שבעל פה תקופת המקרא ועד חורבן הבית השני. ב. מדרשי ההלכה. ג. המשנה. ד. התלמודים. ה. מדרשי האגדה. .
קוד קורס 28011400
מורה פרופ פוקס עוזי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
ספרי שאלות ותשובות הן סוגה הלכתית מיוחדת. פסיקת ההלכה בהן אינה עקרונית וכללית - אלא תלויה בשאלה, בשואל, במקרה ובהקשר. 
בשיעורים נעסוק בעיון בשאלות ותשובות סביב הבנת דרכי פסיקת ההלכה, דרכי פרשנות התלמוד, ההיבטים ההיסטוריים וההיבטים הרטוריים שנועדו לשכנע את מקבלי התשובה. 
השיעור הוא במסגרת סמיניריון של תכנית המצטיינים. במהלך השנה תהיה גם הדרכה בלימוד ומחקר עצמאיים שיובילו לכתיבת עבודות סמינריוניות או עבודות קצרות לסיום הקורס. 

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000202 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28000202 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000202
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. 

בין השאלות שבהן נדון: היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? מהם הסוגים השונים של ספרות האגדה? מה הניע את חזל ליצור סיפורים, משלים ומימרות חכמה? במה שונה עולמם של חכמים מעולמם של קבוצות שונות בתקופתם ובתקופות שקדמו להם? כיצד יש ללמוד מדרשים הסותרים את פשטי המקראות ואיך לפענח אגדות תמוהות? ובכלל: מהי חשיבותה והשפעתה של האגדה.

+  שאלות ותשובות ושאלות ללא תשובות | 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28011900
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
האנומליות של ימי השואה ומצבי החיים הבלתי צפויים והבלתיאפשריים, יצרו מציאות הלכתית ודתית חדשה ומאתגרת בכל הנוגע לקיום המצוות, ההלכהוכללי המסורת. הקורס יעסוק בדילמות הלכתיות ועקרוניות שאפיינו את החיים בגטאותובמחנות כמו: העדפות בהצלת נפשות, נישואין וחיי משפחה בשואה, הקפדה על אכילת בשרכשר בשואה, קיום מצוות תוך כדי סכנה וכיוב. נצביע על תשובות שהשיבו רבניםפוסקי הלכה לשואלים ונראה שחלק מן השאלות נותרו ללא תשובות וללא מענה.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28000201 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000201
מורה פרופ פוקס עוזי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 28000600
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ניגע בחלק ממגוון הספרות היהודית והישראלית מתוך כוונה (שאפתנית להחריד) לגעת בחלק קטן מספרי היסוד שנכתבו בספרות היהודית והישראלית . מהמשנה, דרך התלמוד, ספרות המדרשים והפיוטים. ובנוסף נבחן כיצד הם משתקפים בספרות וביצירה הישראלית שהחלה להווצר ב200 השנים האחרונות
קוד קורס 28000203
מורה דר אליצור תהילה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות הקורס המרכזיות הן הכרות בסיסית עם ספרות האגדההחזלית ורכישת כלים לעיון בה ובספרות עזר לגביה. נעסוק בניסיון להגדיר מהיספרות אגדה ומהם מאפיינה המרכזיים . נתייחס לשאלות שעלו במהלך הדורות ביחס לספרותזו ובגישות שונות אליה. מתוך קריאה במדרשי בראשית רבה ויקרא רבה תנחומא ועוד, נכיראת קבצי מדרש האגדה הבולטים ונעמוד על  מאפייניהםוסגנונותיהם, ועל צורות ספרותיות אופייניות למדרשי אגדה.  נעיין בסיפור הדרשני ובסיפורי חכמים: נבדוק אתמאפייניהם הספרותיים ונעמוד על דרכי פרשנותם. תוך העיון במדרשים נפנה תשומת הלבלשאלות האופייניות למחשבת חזל ולדרך בה הם עוסקים בשאלות אלו. את הקורס ילוותרגילים שמטרתם לפתח נגישות לספרות האגדה ולספרות עזר