רשימת השיעורים בחוג לתושב"ע – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו.
~כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע?
~בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.
~

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה. יושם דגש מיוחד על הזיקה בין הכרת החכמים ותורתם ובין דרכים שיטתיות ללימוד חיבוריהם כך שהלומד יוכל לשלב את הידיעות שירכוש בלימודיו בבית המדרש. ~
הקורס הוא מקוון, כלומר יש צורך במיומנויות מחשב בסיסיות  וגישה לאינטרנט. הלימוד הוא לימוד עצמי, כאשר כל 3 שבועות יש להיבחן בבוחן במחשב או להגיש תרגיל כתוב. בסוף הקורס יתקיים מבחן מסכם.
~
~

~
~

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000101
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

~

בקורס זה נעמוד על אופיה והשתלשלותה של התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לחתימת התלמוד הבבלי. נסקור את תקופותיה השונות של התורה שבעל פה ואת היצירות הספרותיות של כל תקופה,.ונדון בשאלות יסוד כגון: מסורת וחידוש בתורה שבעל פה$$ הקול האלוקי והקול האנושי בהלכה$$ הפיכת התורה שבעל -פה לטסקים כתובים - מתי, מדוע וכיצד$$ פשט מול דרש בהבנת מקורות סמכותיים$$ דרך עריכתן של יצירות התורה שבעל פה ועדי הנוסח של המקורות. 
~

~

 $$

~

~ ~

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 280004500
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרות השיעורים: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.

החוג לתושב"ע

קורסים ביום א

 

+  יסודות הלכות בישול בשבת | 28020900 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28020900 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28020900
מורה הרב גיגי ברוך
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשיעור זה נעמוד על יסודות דיני בישול בשבת, ונוכל להכיר את הבעיות העיקריות העומדות בפנינו בבואנו לטפל בפעולות הקשורות  בחימום מאכלים בשבת. נלמד היטב את הסוגיות ומתוכן נדלה את האסור והמותר במטבח בשבת. לימודנו יעסוק גם בהיבטים המעשיים במטבח המודרני.

+  מבואות למשנה | 28000800 | דר פוקס עוזי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 28000800 | דר פוקס עוזי | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28000800
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעורים עוסקים בשאלות יסוד הקשורות למשנה: היווצרותה של המשנה, דרכי עריכתה, נוסחי המשנה ופרשני המשנה. כמו כן נעסוק בכמה שאלות נוספות כמו יחסי המשנה ויתר המקורות התנאיים. שאלות אלה הן שאלות בסיס ללימוד תורה שבעל פה באופן כללי.

קוד קורס 45013301
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופההפרסית ועד להתנצרות האימפריה הרומאית במאה הרביעית לספירה.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000200 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 28000200 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28000200
מורה דר אליצור תהילה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מבוא לספרות האגדה – תיאור הקורס

 מטרות הקורס המרכזיות הן הכרות בסיסית עם ספרותהאגדה החזלית ורכישת כלים לעיון בה ובספרות עזר לגביה. נעסוק בניסיון להגדירמהי ספרות אגדה ומהם מאפיינה המרכזיים תוך השוואה לספרות ההלכה. נתייחס לשאלותשעלו במהלך הדורות ביחס לספרות זו ובגישות שונות אליה. מתוך קריאה במדרשי בראשיתרבה ויקרא רבה תנחומא ועוד, נכיר את קבצי מדרש האגדה הבולטים ונעמוד על  מאפייניהם וסגנונותיהם, ועל צורות ספרותיותאופייניות למדרשי אגדה.  נעיין בסיפורהדרשני ובסיפורי חכמים: נבדוק את מאפייניהם הספרותיים ונעמוד על דרכי פרשנותם. תוךהעיון במדרשים נפנה תשומת הלב לשאלות האופייניות למחשבת חזל ולדרך בה הםעוסקים בשאלות אלו. את הקורס ילוו תרגילים שמטרתם לפתח נגישות לספרות האגדהולספרות עזר  

 

+  מתודולוגיה תלמודית | 28020300 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 28020300 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28020300
מורה דר אליצור תהילה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 203 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידות שהתנסו בלימוד גמרא , ומטרתו לפתוח מבט רחב ושיטתי יותר על דרכי התלמוד הבבלי: דרכי הדיון של אמוראים במשנה, דיונים שאינם סביב המשנה, מבנה ומהלך בסוגיה, דמויות בולטות של אמוראים - דרכם והשפעתם על אופי הדיון. התלמידות יתבקשו להכין לקראת כל שיעור קטע סוגיה קצר -כך יתאפשר דיון בכיתה מתוכו נצא לעיסוק בשאלות הנל. נקדיש זמן לכלי עזר ולספרות מחקר בסיסית. מטלת הסיום תדרוש ניתוח סוגיה תוך התייחסות לשאלות בהן עסקנו בקורס.

+  פרקי משנה - ולימודי בקיאות | 28001100 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 28001100 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28001100
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבוסס על לימוד עצמי של הלומדות בפרקי משנה מארבעת הסדרים: זרעים, מועד, נשים ונזיקין, ומטרתו להקנות ידע ומושגי יסוד בתחומי התורה שבעל פה. הלימוד העצמי ילווה בשיעורים שבהם יהיו סיכומים של הנושאים והעמקה בכמה סוגיות. מכיוון שהקורס מבוסס על לימוד עצמי הוא מקנה נקודת זכות נוספת ללומדות.

קוד קורס 45013400
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 45013401
מורה דר בר כוכבא גרשון
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28009300
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשיעור נעסוק בלימוד מסכת מצוות במסכת קידושין כט-לו העוסקת בנושאים מגוונים - חיוב נשים במצוות$$ מצות כיבוד אב ואם$$ מצות תלמוד תורה ועוד. מטרת השיעור היא להעשיר את ארגז הכלים של התלמידות בהכרת כלי עבודה מגוונים - למדנות, פילולוגיה ועיסוק במשמעות של התכנים עבור הלומדת. $$

קורסים ביום ג

 

+  סדר ושיעור בגמרא - תוכנית הדר שנה א | 28001600 | דר אליצור תהילה | שנתי | 09:00 - 11:55

| 28001600 | דר אליצור תהילה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 28001600
מורה דר אליצור תהילה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 4
תיאור קורס

הקורס מזמין את הלומדות לעבור באופן עצמאי מסע של השתלשלות נושא ממקורות חזל דרך ספרות ההלכה הקלאסית ועד לשאלות ודיונים בזמננו. המטרה היא להכיר מקורות בסיסיים ולדון באופים תוך כדי התנסות, ובעיקר להגביר את הנגישות לספרות חזל וההלכה ולכלי עזר ללימודה. הלימוד כולל שיעור פתיחה, עבודה בחברותא לאור דף הנחיה ושיעור סיכום

קוד קורס 28014000
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.
נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.