רשימת השיעורים בחוג לתושב"ע – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  כיוונים במחשבת חזל- מקוון | 490200 | דר פיינטוך יונתן | סמסטר א

| 490200 | דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בניגודלספרים מאוחרים יותר, בספרות חזל לא מוצגות הגות ומחשבה באופן שיטתי. איךנדע מה היו השקפות העולם של חזל בכל מיני נושאים? הקורס הזה מאפשר ללומדים לרכושכלים כדי ללמוד את המחשבה וההגות של חזל באופן שיטתי. במהלך הקורס גם נלמדכמה סוגיות חשובות ומרכזיות במחשבת חזל, ונראה איך מקבלים תמונה אמינה ושלמהשל ההשקפות שלהם בנושאים אלה.

+  מבית המקדש לבית המדרש- מקוון | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ויתמקד בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובניתוח משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במקורות ראשוניים וסקירה של ממצאים ארכיאולוגיים

קוד קורס 28017100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | הרב לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | הרב לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה הרב לייטר ינון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה.  הקורס הוא מקוון, כלומר יש צורך במיומנויות מחשב בסיסיות וגישה לאינטרנט. הלימוד הוא לימוד עצמי, כאשר כל שבוע יש ללמוד יחידה ולבצע מטלה קצרה. בסוף הקורס יתקיים מבחן מסכם.

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000100 | דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 28000100 | דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000100
מורה דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נעמוד על אופיה והשתלשלותה של התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לחתימת התלמוד הבבלי. נסקור את תקופותיה השונות של התורה שבעל פה ואת היצירות הספרותיות של כל תקופה,.ונדון בשאלות יסוד כגון: מסורת וחידוש בתורה שבעל פה$$ הקול האלוקי והקול האנושי בהלכה$$ הפיכת התורה שבעל -פה לטסקים כתובים - מתי, מדוע וכיצד$$ פשט מול דרש בהבנת מקורות סמכותיים$$ דרך עריכתן של יצירות התורה שבעל פה ועדי הנוסח של המקורות.
קוד קורס 490300
מורה דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

החוג לתושב"ע

קורסים ביום א

 

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000250 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28000250 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28000250
מורה דר אליצור תהילה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מבוא לספרות האגדה –  הקורס מיועד לסטודנטיות מהחוג לתושבע / לבעלות רקע בלימודי תושבע. 
תיאור הקורס:  מטרות הקורס המרכזיות הן הכרות בסיסית עם ספרות האגדה החזלית ורכישת כלים לעיון בה ובספרות עזר לגביה. נעסוק בניסיון להגדיר מהי ספרות אגדה ומהם מאפיינה המרכזיים תוך השוואה לספרות ההלכה. נתייחס לשאלות שעלו במהלך הדורות ביחס לספרות זו ובגישות שונות אליה. מתוך קריאה במדרשי בראשית רבה ויקרא רבה תנחומא ועוד, נכיר את קבצי מדרש האגדה הבולטים ונעמוד על  מאפייניהם וסגנונותיהם, ועל צורות ספרותיות אופייניות למדרשי אגדה.  נעיין בסיפור הדרשני ובסיפורי חכמים: נבדוק את מאפייניהם הספרותיים ונעמוד על דרכי פרשנותם. תוך עיון במדרשים נפנה תשומת הלב לשאלות האופייניות למחשבת חזל ולדרך בה הםעוסקים בשאלות אלו. את הקורס ילוו תרגילים שמטרתם לפתח נגישות לספרות האגדה ולספרות עזר

+  הלכה במבחן המציאות- שאלות הזמן | 28018550 | הרב גיגי ברוך | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 28018550 | הרב גיגי ברוך | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28018550
מורה הרב גיגי ברוך
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 המציאות המתחדשת על השינויים התכופים שאנו חווים, הן במישור הטכנולוגי, הרפואי, והמדעי הכולל, והן בסדרי החיים והחברה מציבים אתגרים משמעותיים בפני עולם ההלכה. 
.במסגרת הקורס נעמוד על מקצת אתגרים אלה תוך עיון במבחר שאלות הלכתיות העולות מן המציאות
הקורס ילווה בדפי מקורות.

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000050 | מ.א ברמה מרב | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000050 | מ.א ברמה מרב | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000050
מורה מ.א ברמה מרב
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמקד בשני תחומי דעת: הוראת משנה והוראת הלכה. ביחס לכל אחד מתחומים אלה נדון במטרות ההוראה, האתגרים העומדים בפני המורה, גישות שונות להוראת הנושא, ומיומנויות הלימוד שיוקנו לתלמידות. כמו כן נכיר את תכניות הלימודים הקיימות ואת בחינות הבגרות בנושאים אלה, כולל תחום החלופות בהערכה.

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000350 | נוימן תמר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000350 | נוימן תמר | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000350
מורה נוימן תמר
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בלימוד הגמרא אנו מצטרפים לשרשרת ארוכה ועתיקה של יהודים לומדי גמרא לאורך הדורות. המורה לגמרא פותחת לתלמידותיה שער להצטרף למסורת לימוד זו. המורה מפגישה את תלמידותיה עם אתגר לימוד הגמרא ותפקידה הוא למצוא את הדרך המתאימה ליצירת מפגש זה. 
בקורס נעסוק במוקדים שונים להוראת הגמרא בכיתה וביניהם: הקניית מיומנויות לימוד פשט גמרא, מבנה סוגיה, בית מדרש או כיתה- לימוד עצמי (חברותות) מול למידה פרונטלית, מציאת המשמעות הרלוונטית לסוגיה וחיבור התלמידות לעולם לימוד הגמרא הרחב. כל אלה ועוד על מנת לחפש את השער הנכון.

+  דמויות מקראיות בספרות חזל | 26003850 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 26003850 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26003850
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהבחנה בין דמויות מקראיות, כפי שהן מוצגות בפשט המקרא לבין דמותם כפישעוצבה בספרות הבתר מקראית ובספרות חזל. העיסוק בדמויות המקראיות הנבחרותיתחיל בניתוח היחידות הספרותיות בהן מוצגת הדמות במקרא, ולאחר מכן נעבור לעסוקבספרות חזל בסדר כרונולוגי. ננסה לבדוק מה היו מגמות הדרשנים בהציגם אתהדמויות באופן שונה, ולעתים אף מנוגד מאשר הערכתם במקרא, ונראה כיצד המסריםהאקטואליים והחינוכיים שאותם ניסו החכמים להעביר לציבור, עיצבו את דרשותיהם עלאישי המקרא, כשהשיקול הפרשני נדחק, ואת מקומו תופסות בעיות השעה ודרכי ההתמודדותעמן.
קוד קורס 28001850
מורה דר אליצור תהילה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס הסדנאי, לפתוח פתח להכרות בלתי אמצעית עם ספרות חזל, בדגש על התלמוד הבבלי. לא לשמוע הרצאה על ..., אלא ללמוד מתוך הסוגיות עצמן ולדון בעולה מתוכן. מצד התוכן נעסוק בשאלות הנוגעות למעגלי חיים - ילדות והורות,,נישואין והקמת משפחה, זיקנה ומוות
 . מבחינה מתודלוגית, כל מקור שנעסוק בו ישמש אותנו להכרות עם עולם התלמוד וחכמיו, לרכישת כלים להתמצאות ולמידה עצמאית.

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000350 | פרופ פוקס עוזי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 28000350 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000350
מורה פרופ פוקס עוזי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה. יושם דגש מיוחד על הזיקה בין הכרת החכמים ותורתם ובין דרכים שיטתיות ללימוד חיבוריהם כך שהלומדים יוכלו לשלב את הידיעות שירכוש בלימודיו בבית המדרש
קוד קורס 28019950
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסמטסר ראשון נכיר את משנה תורה ואת דרכי הפרשנות והמחקר שלו, מה הם השאלות לבירור בלימוד החיבור והקניית כלים לבירור אותן שאלות מחקר
בסמסטר שני, כל תלמידה תכתוב עבודה סמינריונית בלימוד וחקר משנה תורה, תוך הדרכה צמודה של המרצה, והצגת הדברים בפני הכיתה

+  מתודולוגיה תלמודית | 28020350 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 28020350 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28020350
מורה דר אליצור תהילה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מיועד לתלמידות שהתנסו בלימוד גמרא , ומטרתו לפתוח מבט רחב ושיטתי יותר על דרכי התלמוד הבבלי: דרכי הדיון של אמוראים במשנה, דיונים שאינם סביב המשנה, מבנה ומהלך בסוגיה, דמויות בולטות של אמוראים - דרכם והשפעתם על אופי הדיון. התלמידות יתבקשו להכין לקראת כל שיעור קטע סוגיה קצר -כך יתאפשר דיון בכיתה מתוכו נצא לעיסוק בשאלות הנל. נקדיש זמן לכלי עזר ולספרות מחקר בסיסית. מטלת הסיום תדרוש ניתוח סוגיה תוך התייחסות לשאלות בהן עסקנו בקורס.

+  ארמית בבלית ולשון חכמים | 28000650 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 28000650 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28000650
מורה הרב סמט אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד למורים לגמרא ביסודיובתיכון.

המטרה היא להכיר את השפה הארמית שלהתלמוד הבבלי: את אוצר המילים, את הדקדוק, את התהליכים ההיסטוריים-לשוניים שעברההשפה ואת היחס בינה ובין השפה העברית.

על בסיס הלמידה נרכוש כלים יישומיים להוראתהארמית של התלמוד הבבלי בבתי הספר.

בחלק של לשון חכמים נלמד על המאפייניםהייחודיים של הלשון העברית שדוברה בתקופת המשנה והתלמוד ביחס לעברית של המקראוביחס לעברית המאוחרת. כמו כן נדון בהשפעת הארמית על לשון חכמים.

קוד קורס 28012850
מורה הרב קליין שמעון
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס האדם והמרחב בו הוא נתון - ערכים ותובנות$$ קריאה מחויבת ומקשיבה לכתוב ולהנחות היסוד המשוקעות בו$$ מה בין פשוטו של מקרא לבין מדרש החכמים$$ היכרות עם מושגי יסוד ועקרונות בתורה שבעל פה$$ היכרות עם המושג סוגיית מבוא$$ מבנה ותהליך בסוגיות הגמרא$$ הוויות חיים בגמרא.

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 28014050
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.

הלימוד יהיה בדרך בית מדרשית ויכלול לימוד בחברותות ובחבורות, תוך מתן הזדמנות להתמודדות וקריאה אישית.

נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.


קורסים ביום ה

 
קוד קורס 13007850
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, החברתית והדתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופה הפרסית ועד להתנצרות האימפריה הרומאית במאה הרביעית לספירה. הדיון בקורס יתבסס על ניתוח שיטתי של מקורות ראשוניים ומשניים כדי לעמוד על התהליכים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו

קוד קורס 13007950
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, החברתית והדתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופה הפרסית ועד להתנצרות האימפריה הרומאית במאה הרביעית לספירה. הדיון בקורס יתבסס על ניתוח שיטתי של מקורות ראשוניים ומשניים כדי לעמוד על התהליכים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו