רשימת השיעורים בחוג לתושב"ע – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו. כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע? בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | מ.א לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | מ.א לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה מ.א לייטר ינון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000101
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 28000415
מורה מ.א לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.

החוג לתושב"ע

קורסים ביום א

 
קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאית ומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומית והיוונית המקבילות בזמנן. 
קוד קורס 28019800
מורה מ.א גיגי ברוך
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעמוד על משקלו ומעמדו של המנהג בהכרעת ההלכה .נעשה זאת באמצעות עיון בסוגיה העקרונית של המנהג והיחס אליו, ובאמצעות עיסוק בסוגיות שונות מעולם ההלכה, תוך בחינת היסודות ההלכתיים של העניין הנידון,ובדיקת המנהג בקהילות השונות,ומתוך כך לבדוק את ההלכה כפי שהוכרעה על ידי הפוסקים.
קוד קורס 13007801
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופה הפרסית ועד למרד הגדול נגד הרומאים. הקורס יתבסס על ניתוח מקורות ראשוניים ומשניים העוסקים בתקופה הנידונה

+  מבואות למשנה | 28000800 | דר פוקס עוזי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 28000800 | דר פוקס עוזי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000800
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעורים עוסקים בשאלות יסוד הקשורות למשנה: היווצרותה של המשנה, דרכי עריכתה, נוסחי המשנה ופרשני המשנה. כמו כן נעסוק בכמה שאלות נוספות כמו יחסי המשנה ויתר המקורות התנאיים. שאלות אלה הן שאלות בסיס ללימוד תורה שבעל פה באופן כללי.

קוד קורס 13007900
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיסטוריה החברתית, הדתית והפוליטית של עם ישראל מימי המרד הגדול נגד הרומאים ועד להתנצרות האימפריה הרומית במאה הרביעית לספירה. הקורס יתבסס על ניתוח מקורות ראשוניים ומשניים העוסקים בתקופה הנידונה

+  פרקי משנה - ולימודי בקיאות | 28001100 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 28001100 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28001100
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבוסס על לימוד עצמי של הלומדות בפרקי משנה מארבעת הסדרים: זרעים, מועד, נשים ונזיקין, ומטרתו להקנות ידע ומושגי יסוד בתחומי התורה שבעל פה. הלימוד העצמי ילווה בשיעורים שבהם יהיו סיכומים של הנושאים והעמקה בכמה סוגיות. מכיוון שהקורס מבוסס על לימוד עצמי הוא מקנה נקודת זכות נוספת ללומדות.

קוד קורס 28019900
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסמטסר ראשון נכיר את משנה תורה ואת דרכי הפרשנות והמחקר שלו, מה הם השאלות לבירור בלימוד החיבור והקניית כלים לבירור אותן שאלות מחקר
בסמסטר שני, כל תלמידה תכתוב עבודה סמינריונית בלימוד וחקר משנה תורה, תוך הדרכה מודה של המרצה, והצגת הדברים בפני הכיתה

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 28014000
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.

הלימוד יהיה בדרך בית מדרשית ויכלול לימוד בחברותות ובחבורות, תוך מתן הזדמנות להתמודדות וקריאה אישית.

נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.


קוד קורס 28001800
מורה מ.א קליין שמעון
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס