רשימת השיעורים בחוג לתושב"ע – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 28000101 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000101
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 280004500
מורה לייטר ינון
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.

החוג לתושב"ע

קורסים ביום א

 

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000000 | ברמה מרב | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90000000 | ברמה מרב | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000000
מורה ברמה מרב
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000200 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 28000200 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28000200
מורה דר אליצור תהילה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מבוא לספרות האגדה –  הקורס מיועד לסטודנטיות מהחוג לתושבע / לבעלות רקע בלימודי תושבע. 
תיאור הקורס:  מטרות הקורס המרכזיות הן הכרות בסיסית עם ספרות האגדה החזלית ורכישת כלים לעיון בה ובספרות עזר לגביה. נעסוק בניסיון להגדיר מהי ספרות אגדה ומהם מאפיינה המרכזיים תוך השוואה לספרות ההלכה. נתייחס לשאלות שעלו במהלך הדורות ביחס לספרות זו ובגישות שונות אליה. מתוך קריאה במדרשי בראשית רבה ויקרא רבה תנחומא ועוד, נכיר את קבצי מדרש האגדה הבולטים ונעמוד על  מאפייניהם וסגנונותיהם, ועל צורות ספרותיות אופייניות למדרשי אגדה.  נעיין בסיפור הדרשני ובסיפורי חכמים: נבדוק את מאפייניהם הספרותיים ונעמוד על דרכי פרשנותם. תוך עיון במדרשים נפנה תשומת הלב לשאלות האופייניות למחשבת חזל ולדרך בה הםעוסקים בשאלות אלו. את הקורס ילוו תרגילים שמטרתם לפתח נגישות לספרות האגדה ולספרות עזר

+  מתודולוגיה תלמודית | 28020300 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 28020300 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28020300
מורה דר אליצור תהילה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 202 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28018301
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס  $$~

בשיעור נתחקה אחרי דרכי החשיבה התלמודית, בדרכים בהם האמוראים מנסחים מושגים הלכתיים ועקרונות, הן בהמשגה של הלכות בתורת התנאים והן באופן בו אמוראים מנסחים את תורתם שלהם באמצעות מושגים.

~

~

בחלק השני של השיעור נתחקה אחרי דרכי המשגה בתורתם של ראשונים - נכיר מקרוב את תורתם של ראשונים בעלי חשיבה מושגית - רי מיגאש וראבד, ונתחקה אחרי החשיבה המושגית בכתביו של הרמבם.

~

~

+  אישות בישראל ובעמים | 28020800 | הרב גיגי ברוך | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 28020800 | הרב גיגי ברוך | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28020800
מורה הרב גיגי ברוך
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.בשיעור זה נעמוד על יסודות האישות בעמים ובישראל. נעמוד על ההבדלים היסודיים ביצירת האישות ובפירוקה, ועל משמעויות ההבדלים הללו.
כמו כן, נעמוד על התכנים המיוחדים, של האישות, טיב יחסי הבעל והאישה, יחסי ממון וניהול הבית. נזכיר גם את הפער בתפיסת מסגרת הבית בין ימי חזל לימינו, ונבחן את המשמעויות ההלכתיות הנובעות מכך.
 נעשה את כל זאת, על ידי עיון בסוגיות הגמרא, בבלי וירושלמי,הנוגעות לכך, ובעיון בעמדות הראשונים והפוסקים. נדגיש במבטנו את שיטת הרמבם הייחודית בהלכות אישות ובהלכות מלכים.
השיעור ילווה בדפי מקורות 
קוד קורס 45011600
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000301 | רייסלר מרים | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000301 | רייסלר מרים | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000301
מורה רייסלר מרים
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ארמית בבלית ולשון חכמים | 28000600 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 28000600 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28000600
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הלכה ולמדנות בעת החדשה | 28018402 | דר סמט נעם | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 28018402 | דר סמט נעם | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28018402
מורה דר סמט נעם
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה יעסוק בהתגבשות ספרות ההלכה והספרות הפרשנית לתלמוד בראשית העת החדשה. 
במהלך הקורס ניפגש עם דמויות מרכזיות מבין יוצריה של ספרות ההלכה בראשית העת החדשה, 
ונעסוק במתחים הבסיסיים אתם התמודדו ובכוחות המעצבים את ספרות ההלכה בעת החדשה עד ימינו אלה. 

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000300 | דר פוקס עוזי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 28000300 | דר פוקס עוזי | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000300
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 28019200
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.
נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.

+  ספר דברים ומדרשי הלכה | 26025900 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 26025900 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26025900
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יפתח במבוא בסיסי כללי למדרשי התנאים (מדרשי ההלכה) בכלל, ומדרשי ספר דברים (הידועים והאבודים) בפרט: ספרי דברים, המכילתא לדברים, ספרי זוטא לדברים. אולם עיקר הקורס יעסוק בעיונים נבחרים בכמה סוגיות שבהן ייבחן היחס שבין פשט המקרא לבין מדרשו. בשיעור יתברר שפשוטו של מקרא שונה, לעיתים קרובות שוני מהותי, ממדרשו ההלכתי על ידי חזל, ותישאל השאלה על דבר המניעים הגלויים והסמויים למדרשו, ולחריגה ממשמעו הפשוט. השיעור אף יעמיד שאלות דתיות וחינוכיות עקרוניות הנוגעות לסוגיות הנדונות.

 


+  פרשת שבוע במבט קיומי | 28019400 | הרב דר ליפשיץ אורי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 28019400 | הרב דר ליפשיץ אורי | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28019400
מורה הרב דר ליפשיץ אורי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נפסע בעקבות פרשות השבוע, ובעזרת מדרשיםופרשנויות מאוחרות יותר, בשילוב כלים סדנאיים שונים, נתבונן בממדים הקיומיים שלהפרשה וננסה להתקדם בעקבותיהם.

+  בין הפיוט למדרש | 35006500 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35006500 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35006500
מורה דר הכהן עדן
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נעמוד על מערך הזיקות המורכב שבין מדרש ופיוט ועל מאפייניה על הדרשה הפייטנית, ונעסוק בסוגיית מוקדם ומאוחר בעולם המדרש והפיוט.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 28019100
מורה דר אליצור תהילה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 4
תיאור קורס
הקורס מזמין את הלומדות לעבור באופן עצמאי מסע של השתלשלות נושא ממקורות חזל דרך ספרות ההלכה הקלאסית ועד לשאלות ודיונים בזמננו. המטרה היא להכיר מקורות בסיסיים ולדון באופים תוך כדי התנסות, ובעיקר להגביר את הנגישות לספרות חזל וההלכה ולכלי עזר ללימודה. הלימוד כולל מלבד שיעור פרונטלי יחידה מרכזית של לימוד עצמי בחברותא לאור דף הנחיה.