רשימת השיעורים בחוג לתנ"ך- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  מלכים א- עוז לישראל | 26002000 | הרב שחור מנחם | סמסטר א

| 26002000 | הרב שחור מנחם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26002000
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א

| 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26011900
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).
~

סרטון הכרות : סרטון

+  מלכים ב- עוז לישראל | 26011000 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב

| 26011000 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011000
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב

| 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011901
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

+  עיונים במגילת רות | 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב

| 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26005801
מורה דר ציגלר יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שמואל ב - עוז לישראל | 26019900 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב

| 26019900 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26019900
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיונים בספר במדבר | 26012000 | הרב דר אליצור יוסי | שנתי

| 26012000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 26012000
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 26000601
מורה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 26000603
מורה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  המסורה למקרא - אלול - מרוכז | 32003200 | פרופ עופר יוסף | קיץ

| 32003200 | פרופ עופר יוסף | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 32003200
מורה פרופ עופר יוסף
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לתנ"ך

קורסים ביום א

 

+  עיונים בספר במדבר | 26018400 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26018400 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26018400
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תאור הקורס והגדרת מטרותיו:

חומש בְּמדבר הוסדר מיד אחרי חומש ויקרא, על אף שמבחינת התוכן ולוח הזמנים, בְּמדבר מקביל לויקרא. שניהם ממשיכים את שמות, כשני ענפים מגזע אחד. ההבדל ביניהם הוא, שבעוד ספר ויקרא פונה פנימה אל הקודש, ספר בְּמדבר פונה אל המחנה, אל עם ישראל לשבטיו. כוונתי במהלך הקורס להציג בפני הסטודנטים את הספר על שני חלקיו המרכזיים: את חלקו הראשון הכולל את חמשת הפרשות הראשונות המספרות את אירועי השנה השנייה במדבר, ואת חלקו השני הכולל את חמשת הפרשות הנוספות המספרות את אירועי השנה הארבעים ואת ההכנות המחודשות לכניסה לארץ. מטבע הדברים יעסוק הקורס גם בחלק הנעלם המקשר בצורה נסתרת בין שתי התקופות בהן עוסק הספר. שיטת הלימוד תשלב בין מבט-על היסטורי וכרונולוגי של אירועי הספר לבין ניתוח ספרותי של פרקים ופרשות בספר. מן העבר השני, הקורס יעסוק אך במעט בצדדים ההלכתיים של הספר. חלק ממטרות הקורס הן:

 

1. הסטודנט יכיר את הסיפורים והחוקים בספר במדבר וידע לנתחם כראוי.

2. הסטודנט ידע לחלק את הספר לפי התקופות הכרונולוגיות הקיימות בו.

3. הסטודנט יבין את הלשון, המבנה והסגנון של ספר במדבר.

4. הסטודנט יכיר את הרקע התרבותי ואת העולם המסופר של ספר במדבר.

5. הסטודנט ילמד כיצד להנחיל את המסרים העולים מן הספר לתלמידיו.

6. הסטודנט יכיר היטב את הערכים הנלמדים מהכתובים באמצעות מיקוד בלשון הפרשנים.

7. הסטודנט יכיר תופעות ספרותיות המתגלות הן במבנה הספר, הן במבנה פרשיותיו והן במבנה פרקיו.

8. הסטודנ

+  דילמות חברתיות וערכיות בתנך | 26019500 | דר לב רן צחי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 26019500 | דר לב רן צחי | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26019500
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
התנך מפגיש אותנו פעמים רבות עם דילמות מוסריות-ערכיות וחברתיות. עקדת יצחק, גנבת הברכות, סיפור שכם, פילגש בגבעה, דוד ובת-שבע, צוואת דוד, פילוג המלוכה, היציאה לגלות, ועוד ועוד.
דילמות אלו ואחרות מציבות בפני בני נוער פעמים רבות שאלות קשות, איתן מתמודדים מורים במהלך שיעורי תנך. 
אך הדילמות הללו יכולות גם הלוות בסיס לחיזוק האמונה, המחשבה והשיח בין מורים לתלמידים על נושאים רלוונטיים וחשובים.
בקורס ננסה להתמודד יחד עם הדילמות הללו, נפגוש דרכים מגוונות לעסוק בהן, ונבחן כיצד להפוך שיעור תנך פשוט להזדמנות חינוכית-ערכית משמעותית.

+  עיונים במגילת איכה | 26009800 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26009800 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26009800
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא למקרא - א | 26014500 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26014500 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26014500
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת ספרי המקרא - חיבורם, אסיפתם, חלוקתם לתורה לנביאים ולכתובים$$ משמעותה של חלוקה זו על פי המפרשים לדורותיהם ועל פי חקר המקרא$$ הכרת דרכי הסגנון של המקרא והסוגים הספרותיים שבו$$ מסירת התנך ונוסחו לפני תקופת בעלי המסורה ואחריה$$ מגילות מדבר יהודה$$ התורה השומרונית$$ הכרת התרגומים העתיקים החשובים$$ הכרת פרשנות ימי הביניים והעת החדשה והשיטות של המפרשנים$$ התייחסות לביקורת המקרא, הנמוכה והגבוהה$$ השוואות לספרות המזרח הקדום.

+  עיונים במגילת שיר השירים | 26021200 | דר פרגון יושי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26021200 | דר פרגון יושי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26021200
מורה דר פרגון יושי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בהקדמתו לשיר השירים כותב רסג: ראיתי בני אדם מתעניינים בו ומפרשים אותו וראוי הוא באמת לכך. לפי שהוא דומה למנעול שאבד מפתחו או למרגלית שעלה על כל מחיר. דומה שמאז ימי רסג ועד ימינו דבר לא השתנה – עדיין פרשנים וחוקרים מתעניינים בשיר השירים ומרבים בניסיונות לבארו, ועדיין מצליח השיר המופלא הזה לחמוק מהשגתם של כל מפרשיו.

במהלך הקורס ננסה להציע את חלקנו בהתמודדות עם אותה תעלומה עתיקה ומקסימה. נציע פרשנות חדשה, המתמקדת ברובד המשל של שיר השירים, ומנסה לבארו כסיפור רציף, הגיוני ומשמעותי. סיפור החושף את מסתרי אהבתם של הרעיה והדוד, מן הכישלונות הקטנים שבדרך ועד להגשמת האהבה הגדולה.

+  לומדים תנך ביחד א | 26017700 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 26017700 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 26017700
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה הוא קורס חדשהי המשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי עיוני בחבורה לומדת בתוך מערכת השעות של החוג. הקורס פוטר את משתתפי הקורס הממלאים את מטלותיו מחובות עבודות השאלון.

קוד קורס 26018500
מורה דר גולן נעמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס שבעים פנים - מפגש עם מרצי החוג, הוא סמינר ייחודי בהובלת דר נעמה גולן שנועד להפגיש את תלמידי החוג לתנך עם עולמם הפרשני והמחקרי של מרצי החוג. במהלך הקורס תשוחח נעמה בכל שבוע עם מרצה אחר, ותברר איתו את תפיסת העולם הפרשנית והמחקרית שלו בנוגע ללימוד תנך. במהלך הפגישה המרצה ילמד יחידה ולאורה יבחן את דרכי הלימוד, הפרשנות והמחקר של לימוד התנך.
~

+  פרקי חורבן: מלכים ונביאים | 26019601 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 26019601 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26019601
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס הזה נלמד על סוף המלוכהבישראל, הן במלכות ישראל והן במלכות יהודה. נכיר את האישיויות החשובות בתקופות אלו(מלכים ונביאים) וננסה להבין את תרומתה של כל אחת ואחת. נשלב בין דברי הנביאיםלבין התיאורים בספר מלכים ודברי הימים להבין לעומק את התמונה השלימה. נדון בשאלותכגון: מהם האירועים שהובילו לסוף עידן המלוכה בשתי הממלכות? מה היו המסרים שלהנביאים שניבאו באותן התקופות? כיצד השפיעה הצלת ירושלים בימי סנחריב על מהלךהעניינים? מדוע הגזרה שנגזרה בימי מנשה לא בוטלה בימי יאשיה הצדיק? כיצד הנביאיםמבינים את גלות יהויכין?

+  פרקי דוד | 26012300 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 26012300 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26012300
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מיהו דוד? איזה מהתכונות שלו מובילות אותו למלוכה ולהקמת שושלת מתמשכת? מה היחס בינו לבין בית המלכות הקודמת? בקורס הזה נלמד על דוד האיש, המלך, והמייסד את מלכות בית דוד. בלימוד שלנו נשתמש בקריאה צמודה, בניתוח ספרותי, בהשוואה לסיפורים אחרים בתנך, ובפרשנות חזל כדי לגלות את המסרים החשובים בסיפורי דוד.

+  מבוא למקרא - ב | 26014600 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26014600 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26014600
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תקופת השופטים חושך ואור | 26019200 | הרב מאלי אליהו | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26019200 | הרב מאלי אליהו | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26019200
מורה הרב מאלי אליהו
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה יחודה של תקופת השופטים לעומת יהושע ומלכי ישראל? האם היה לה יעוד? היחוד של דבורה ויעל כמנהיגות ושופטות. מה שורשי ההצלחות והכישלונות של יפתח גדעון ושמשון. חידת השופטים הבלתי ידועים ותפקידם! ננסה לצפות גם ברקע הגאוגרפי וההסטורי של פעילות השופטים השונים.

+  לומדים תנך ביחד ב | 26017800 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 26017800 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 26017800
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה הוא קורס חדשהי שמשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי בחבורה לומדת. קורס זה פוטר מעבודת שאלון.

+  האזרח והגר - סוגיות שבין תורה למדינה | 409000400 | דר חדד אליעזר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 409000400 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 409000400
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  המלך שלמה ופיצול הממלכה | 26004100 | הרב בזק אמנון | שנתי | 10:35 - 11:55

| 26004100 | הרב בזק אמנון | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26004100
מורה הרב בזק אמנון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  סמינריון בתנך - ראשית המלוכה בישראל | 26025700 | דר פרגון יושי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 26025700 | דר פרגון יושי | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26025700
מורה דר פרגון יושי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
לקורס זה שתי מטרות עיקריות: המטרה הראשונה היא התמודדות רבת פנים עם הסוגיה של ייסוד המלוכה בישראל - סוגיה שמוקדשים לה פרקי תנך רבים ושונים באפיים. במהלך הסמסטר הראשון נתמודד עם חוק המלך בספר דברים$$ עם סיפורי אין מלך בישראל והאופן שבו הם עיצבו את התפיסה ההיסטוריוגרפית המשתקפת בספר שופטים$$ עם סיפורי משיחת שאול ומשיחת דוד - והאור שהם שופכים על הקשיים בתפקידו של נביא מול המלך$$ עם סיפורי ההדחה של שאול ודוד - ומשמעותם להבנת תפקידו של מלך בישראל$$ ואף עם דמותו של המלך במזמורי תהלים. 
ההתמודדות הזו, שכוללת את רוב סוגי הטקסטים שבמקרא ומשקפת דיסציפלינות מחקריות שונות, תהווה תשתית לסמסטר השני של הקורס, שיוקדש לשאלה איך כותבים עבודה סמינריונית, ויהיה מבוסס במידה רבה על רפרטים (הרצאות קצרות) של התלמידים - ודיון בכיתה. במהלך השנה התלמיד יבחר נושא למחקר, יגיש רשימה ביבליוגרפית, יכתוב ראשי פרקים, ויתחיל בכתיבת העבודה הסמינריונית. הקורס מיועד בעיקר לתלמידי שנים ג וד במכללה.
קוד קורס 45000401
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס שלפנינו מדלג בין פרקי התנך למרחבים הגיאוגרפיים של ארץ ישראל ולחפירות הארכאולוגיות שהתקיימו ועדיין מתקיימות באתרים המקראיים השונים בה. 
במהלך הקורס נכיר את יסודות החקר של תקופת המלוכה החל מראשיתה ועד חורבן הבית הראשון. נבין את האירועים על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, היישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום, ונציג סוגיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך.

+  דרכי הוראת תנך | 90000702 | שלזינגר נועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90000702 | שלזינגר נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000702
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 26017500
מורה הרב סמט אלחנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
ישנם סיפורים לא מעטים במקרא שאף שאינם מספרים על חטא ועונשו, הרי תיאור מעשיהם של האישים העומדים במרכז אותם סיפורים מעוררים בלב הקורא אי-נחת ותהייה מוסרית: האם הדברים מסופרים לשבחם של אותם אישים או שמא לגנותם? האם התהייה המוסרית שלנו מוצדקת, או שאנו טועים בשיפוט המוסרי שלנו? והשאלה העיקרית: האם ניתן להוכיח כיצד מעריך המקרא עצמו את אותם מעשים ואישים שהוא מספר עליהם? באמצעות דוגמאות מרחבי המקרא ננסה לענות על שאלות אלו ביחס לכמה סיפורים, ואולי אף לנסח מסקנה כללית ביחס לתופעה. 

+  ספר שמות - ספר הגלות והגאולה | 26017600 | הרב סמט אלחנן | שנתי | 17:40 - 19:00

| 26017600 | הרב סמט אלחנן | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 26017600
מורה הרב סמט אלחנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס רובו ועיקרו של ספר שמות (מאמצע פרשת בא) מוקדש לתיאור שנה אחת בקורות עם ישראל: מיציאת מצרים בחודש ניסן ועד חנוכת המשכן בניסן שאחריו. האירועים שאירעו בשנה זו הם המכוננים את קיומו של עם ישראל עד היום הזה, והם הבסיס לכל מצוות התורה ולכל המשך המקרא. את חלקו הראשון של הקורס נקדיש לחלקו הראשון של הספר - תיאור הגלות והשעבוד ותיאור המאבק על היציאה ממצרים, תוך הבלטת היסודות המונחים כבר בחלקו זה של הספר להתרחשות שתבוא בהמשכו. המשך הקורס יוקדש לחלקיו הגדולים של הספר הבאים בהמשך והמשמשים יסוד לכל המקרא כולו.

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 26018600
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד כל ספר איוב בתבניות מוגדרות, תוךמציאת סדר ושיטה הולכים ומתפתחים. מטרת הקורס לעמוד על ההתפתחות בדיון לאורך כלהספר, ועל כך שבסוף הספר מצויות תשובות לבעיות שמעלה איוב (שאינן כי 1האדם קטןמלהבין).
בגלל מורכבות הספר והקושי בהבנת הפסוקים,תוצא דרך לימוד המבוססת על הליכה מהמקיף אל הפרטים. בכל יחידת לימוד תוצג תחילההמסגרת הכללית, ולפעמים גם הטענה המרכזית, ורק אחכ העיסוק בפסוקים.
ארבע השאלות המרכזיות בהן נעסוק, והמשמשותצירי אורך בספר הן: צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, טיבו של העולם, ומדוע ה לא עונהלאיוב.
ההנחה היא, שלכל אחד מהרעים יש אסכולהמשלו, שעמה הוא הולך לאורך כל הדרך, אסכולה שיש לה יסוד אמיתי והיא מצויה במקומותאחרים בתנך – אך במקרה הקיצון של איוב אינה מספיקה.

 

 

+  פרקי אליהו | 26019700 | הרב בזק אמנון | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 26019700 | הרב בזק אמנון | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 26019700
מורה הרב בזק אמנון
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בדמותו הייחודית של אליהו הנביא, ובדמויותיהם של מלכי בית עמרי ואחאב, תוך ניתוח ספרותי של פרקי אליהו ותקופתו בספר מלכים (מלא יז - מלב ב).
~

~

+  מעמד הר סיני במדרשי ההלכה | 28007200 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 28007200 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28007200
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורסיעסוקבמדרשי ההלכה: מבוא כללי לסוגה הספרותית ולחיבורים עצמם, הןהשלמים הן האבודים או משוחזרים. הקורס יתמקד בפרשות ההתגלות: שמות יט, שמותכד, ובחידושיהם של חזל על פני הפשט. שאלות הנראות פשוטות יתבררוכמורכבות יותר כגון: האם השתתפו נשים במעמד הר סיני? נעיין עיונים נבחרים גם בדרשותמתוך פרשות החוק: שמות כ – כג.

 

+  תנך ומיומנויות המאה העשרים ואחת | 26021902 | הרב דר מרקוס יוסף | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26021902 | הרב דר מרקוס יוסף | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26021902
מורה הרב דר מרקוס יוסף
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשנים האחרונות גוברת המודעות ליתרונות הרבים הטמונים בלמידה המשלבת שימושים שונים מעולם המדיה והמחשב. גם לימוד התנך התעשר מאוד בכלי עזר רבים המופיעים במרשתת. לפני כשלוש שנים עלה לאוויר אתר התנך של מכללת הרצוג, . באתר זה ישנו מאגר ידע עצום בכל הקשור לתנך ובמקביל כלים טכנולוגיים רבים המאפשרים העמקה לכל לומד, ובאופו ספציפי למורה ולתלמיד. בקורס זה נחשף לכלים הרבים המופיעים באתר התנך של המכללה כמו גם באתרים חשובים אחרים,  תוך כדי לימוד מעמיק של סוגיות  שונות בתנך ובדגש על שיטות ומתודות שונות ללימוד תנך. 

+  סוגיות במחשבת הרמבן | 24020500 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 24020500 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24020500
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45000402
מורה דר מייטליס יצחק
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בתקופת הבית הראשון היו ספרי היסטוריה כמו דברי ימי מלכי יהודה ודברי ימי מלכי ישראל, לצערנו ספרים אלו נעלמו. אנו נאלץ אם כן להתבסס בעיקר על התנך שמטרתו יותר ערכית ומוסרית ופחות היסטורית, אם כי משוקעים בו ידיעות היסטוריות רבות. בקורס זה נלמד את תולדות ארץ ישראל ועם ישראל החל מסוף תקופת השופטים ועד לחורבן הבית הראשון.  ספרי הנביאים הראשונים ישמשו אותנו כבסיס עיקרי ללימודנו, אולם בנוסף נעזר בממצאים ארכאולוגים המספקים לנו ראיה נוספת על העבר, וכן מקורות חיצוניים כמו מקורות מצריים, אשורים, מואבים וארמים  השופכים לעיתים אור חדש על האירועים.