רשימת השיעורים בחוג לתנ"ך- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  מלכים א | 26002000 | הרב שחור מנחם | סמסטר א

| 26002000 | הרב שחור מנחם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26002000
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א

| 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26011900
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).
~

+  מהתנך למרשתת ובחזרה | 26021901 | הרב מרקוס יוסף | סמסטר ב

| 26021901 | הרב מרקוס יוסף | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26021901
מורה הרב מרקוס יוסף
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מלכים ב -עוז והדר | 26011001 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב

| 26011001 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011001
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב

| 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011901
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

+  עיונים במגילת רות | 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב

| 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26005801
מורה דר ציגלר יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נלמד את מגילת רות לעומק ולרוחב, בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים. בנוסף, נשתמש בספר זה כאמצעי לרכישת כלים ללימוד והוראת הסיפור המקראי. נתמקד בניתוח ספרותי, בהעמקה במדרשי חזל, ובפרשנות ימי הביניים. 

+  שמואל ב -עוז והדר | 26019900 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב

| 26019900 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26019900
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיונים בספר במדבר | 26012000 | ינאי עמרם | שנתי

| 26012000 | ינאי עמרם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 26012000
מורה ינאי עמרם
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק במחצית הראשונה של חומש במדבר, במטרה להכיר את מבנה החומש, את ההיגיון שבסדר הנושאים שמופיעים בו, ואת ייחודו של החומש בין החומשים האחרים (שמות, ויקרא). העיון ייעשה באמצעות עיון בדברי פרשנים קדמונים וחדשים, תוך עמידה על דרכי עיון ופרשנות שנתחדשו לאחרונה.

קורסים מרוכזים

 

+  הדרכה ביבליוגרפית בתנך | 26000601 | דר פרגון יושי | סמסטר ב

| 26000601 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26000601
מורה דר פרגון יושי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 26000602
מורה דר פרגון יושי
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 26000603
מורה דר פרגון יושי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לתנ"ך

קורסים ביום א

 

+  טעמי המקרא | 26010800 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26010800 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26010800
מורה פרופ עופר יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נלמד על שלושת תפקידי הטעמים, אך נתרכז בתפקיד הפיסוקי-התחבירי. נלמד מהי הפרשנות האילמת המשתקפת בפיסוק הטעמים, ונשווה אותה לפרשנות חזל ולפרשנים הקלסיים והמודרניים.

+  מבוא למקרא - א | 26014500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26014500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26014500
מורה הרב דר רייס יהושע
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא למקרא,מהווה שער משמעותי ללימוד תנך במכללה האקדמית הרצוג. במסגרת הקורס נתוודעלייחודם ולמאפייניהם של כד ספרים לאורך הדורות.

תחילתו של הקורס,בהבנת המאפיינים של נוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנה, בכתב היד הייחודי:כתר ארם צובא ובדפוסים השונים של התנך. בהמשך הקורס נבחן אתתהליך כתיבת הספרים ואיסופם. נלמד על סגנונם. נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריותוביקורתיות בנוגע לתנך ונעסוק בשאלות אמוניות וחינוכיות בסוגיות יסוד על מנת לצייד את מורה התנך הדתי בכלי למידה וחשיבה מפותחים, ולפתח בו אהבת תורהוחיבור לספר הספרים.

הקורס מהווה נדבך חשוב בהכשרה להוראה בחינוך הדתי בעידן המודרני ואמצעי חשוב לכניסה ללימודי תנך מתקדמים.

+  עיונים בספר יהושע | 26006100 | הרב בזק אמנון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 26006100 | הרב בזק אמנון | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26006100
מורה הרב בזק אמנון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תיאור הקורס:
בקורס נעסוק בלימוד פרקים א-כא בספר יהושע בקריאה צמודה, תוך ניתוח ספרותי של הכתובים. בנוסף, נעמוד על מבנהו הכללי של הספר, נתייחס לשאלת היחס בין הממצא הארכיאולוגי למסופר בספר, ונציג כלים ספרותיים שונים להתמודדות עם הקשיים העולים מן התיאורים השונים בספר. 
קוד קורס 26013900
מורה דר משגב חגי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פירוש רמבן על התורה | 26004400 | ינאי עמרם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26004400 | ינאי עמרם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26004400
מורה ינאי עמרם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

במהלך הקורס נלמד קטעי פרשנות של רמבן,כאלה שמייצגים הן את דרכו הפרשנית והן את דרכי כתיבתו. נעמוד על היחס בין יחסולפשט ליחסו לדברי חזל בחלקים ההלכתיים, נכיר את דרכו בהשלמת פערים בחלקהסיפורי, נכיר את דרכו בביאור עניינים עקרוניים החורגים מן הפרשנות לפסוק זה אואחר, נתוודע לדרכו לשבץ בדבריו שברי פסוקים ועוד. נשתדל שהלימוד ייעשה באמצעותקטעים מפרשת השבוע, אך להשלמת התמונהניאלץ לעיתים ללמוד קטעים ממקומות אחרים בתורה.

קוד קורס 26016300
מורה דר מאלי הלל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נלמד את קורותיהם של שבי ציון העולים מנהרות בבל אל חורבות ירושלים מפרספקטיבה כפולה: מחד נעיין בתיאור ההיסטורי שבספרי עזרא-ונחמיה ומאידך נתייחס אל אותם האירועים מהפרספקטיבה המשתקפת בספרי הנבואה (חגי, זכריה ומלאכי). בסוגיות מסוימות (כהצהרת כורש, רשיון עזרא, שיקום החומות ועוד) נשלים את התמונה ההיסטורית בעזרת הממצא הארכיאולוגי והאפיגראפי הרלוונטי. מתוך מכלול זה נקבל תמונה היסטורית אודות הקמת פחוות יהד בתקופה הפרסית ונכיר את הזרמים החברתיים והרוחניים שהתגבשו במהלכה.

+  עיונים בסיפור יציאת מצרים א | 26002500 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26002500 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26002500
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בתחילת סיפור יציאת ממצרים (פרקיםא-ז). נעיין יחד במדרשים ובפרשני ימי הביניים כדי לגלות את המסריםהמרכזיים והחשיבות המיוחדת של הפרקים האלו ביצירת הזהות של העם היהודי. בנוסף,נשתמש בממצאים היסטוריים הקשורים לתקופה וננתח את הסיפורים מבחינה ספרותית כדי לגלותאת מסריו של הסיפור.

+  מלכים ב | 26011000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 26011000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 26011000
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בלימוד ספר מלכים בזיקה היסטורית-ריאלית, תוך השוואה עקבית לדברי הימים ב, והיעזרות בנביאים אחרונים ומקורות חוץ מקראיים, במגמה ליצור תמונה כללית מסודרת של התקופה, וחידוד סוגיות מרכזיות בכל תקופות המִשנֶה של תקופה זו. נתייחס גם לסוגיות יסוד, כגון: ההבדלים היסודיים בין ספרי מלכים ודברי הימים$$ עקרונות יסוד במלוכה בישראל$$ שיפוט נבואי-מוסרי מול שיפוט ארצי-רציונאלי$$ תיאום כרונולוגיה$$ ועוד.

קוד קורס 26007700
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ספר דברי הימים נתפס (בטעות) כחזרה לכאורה, ללא צורך ממשי, או כהשלמה בעלמא, בעיקר לספרי שמואל ומלכים. אולם מחברו לא היה טורח לכתוב ספר מיותר לכאורה... באמת ספר דברי הימים בעיקר מחדש ומחולל תמורה במחשבה הדתית וההיסטורית במגוון תחומים: שיפוט הדמויות, הגמול האלוהי, מקומו של המקדש, מקומה של מלכות יהודה, ועוד. על עולמו ההגותי ועל דרכי העיצוב של ההיסטוריה בספר זה - נלמד בקורס.

+  מבוא למקרא - ב | 26014600 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 26014600 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26014600
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת ספרי המקרא - חיבורם, אסיפתם, חלוקתם לתורה לנביאים ולכתובים$$ משמעותה של חלוקה זו על פי המפרשים לדורותיהם ועל פי חקר המקרא$$ הכרת דרכי הסגנון של המקרא והסוגים הספרותיים שבו$$ מסירת התנך ונוסחו לפני תקופת בעלי המסורה ואחריה$$ מגילות מדבר יהודה$$ התורה השומרונית$$ הכרת התרגומים העתיקים החשובים$$ הכרת פרשנות ימי הביניים והעת החדשה והשיטות של המפרשנים$$ התייחסות לביקורת המקרא, הנמוכה והגבוהה.

+  עיונים בספר שופטים | 26025900 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 26025900 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26025900
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.במהלך הקורס נלמד את הסיפורים בספר שופטים. נעשה שימוש בכלים ספרותיים, בהשוואה לסיפורים שונים בתנך, במדרשי חזל, ובפרשנות ימי הביניים.
קוד קורס 26021800
מורה דר מאלי הלל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
התנך נפתח בקביעה כי לעולם יש התחלה. ראשית שבה נאמר יהי אור, מתוך כך אחריתו של התנך מלאה בתקוות אודות זמן האחרית בו ישוב האדם לאותה ראשית מוארת. נבואות, תקוות וחלומות אחרית-ימים מגדירות את ההיסטוריה היהודית ומזינות את התקווה המשיחית הבוערת בליבה. 
בקורס זה נלמד את הנבואות העיקריות הנוגעות לאחרית הימים שבתנך מישעיהו ועד יחזקאל וזכריה, נעיין בתפיסת הזמן המקראית  ונעקוב אחר התפתחות והתגוונות רעיון אחרית הימים בחיבורים נבחרים בספרות הבית השני ובספרות חזל . 

+  עיונים בסיפור יציאת מצרים ב | 26021700 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 26021700 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26021700
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בסיפור יציאת ממצרים החל מהמכות ויד שירת הים (פרקים ז-טו). נעיין יחד במדרשים ובפרשני ימי הביניים כדי לגלות את המסריםהמרכזיים והחשיבות המיוחדת של הפרקים האלו ביצירת הזהות של העם היהודי. בנוסף,נשתמש בממצאים היסטוריים הקשורים לתקופה וננתח את הסיפורים מבחינה ספרותית כדי לגלותאת מסריו של הסיפור.

קוד קורס 90030000
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס תְּפִיסוֹת עוֹלָם עֶרְכִּיוֹת וְחִנּוּכִיוֹת בְּפַרְשָׁנוּת הרשר הירש לתורה, יעסוק בתפיסות חינוכיות וערכיות העולות מפרשנות המקרא באירופה במאה ה-19 שנכתבו כתגובה לתמורות שעברה הקהילה היהודית באירופה בעקבות הנהגת האמנציפציה באירופה. אנו נתמקד בפירושו של הרשר הירש לתורה אך נציץ גם לפירושים אחרים לתורה שנכתבו במאה ה-19.

+  ירמיהו נביא התקומה | 26014200 | הרב מאלי אליהו | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26014200 | הרב מאלי אליהו | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26014200
מורה הרב מאלי אליהו
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מקובל לחשוב כי ירמיה הוא נביא החורבן. בקורס ננסה לבחון את פעילותו ונבואותיו של ירמיהו. נלמד על נסיונותיו למנוע את החורבן ולהביא גאולה לישראל. נסקור את הרקע הפוליטי במזרח התיכון ואת האפשרות האלוקית לשנות את גזירת החורבן.

+  ארמית מקראית | 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 32001200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הלשון הארמית היא שפה שמית חשובה, והיא מלווה את הלשון העברית לאורך הדורות. בקורס נקרא קטעים מןהארמית שבמקרא, נעסוק בתורת ההגה והצורות שלה וכן במילון. כמו כן נקרא קטעים מן הארמית הממלכתית מתקופת המקרא, וכמו כן נעסוק בתולדות הארמית ותקופותיה באופן כללי.

+  עיונים בספר שמואל | 26026000 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 26026000 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 26026000
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס עיון בנושאים העיקריים שבספר שמואל על פי פשוטו של מקרא. נעזר בספרות הפרשנית לתקופותיה, החל מפרשנות חזל, דרך הפרשנות הקלאסית וכלה בפרשנות המודרנית. נשלב  מחקרים בהגות המקראית, בספרות המקראית ובגאוגרפיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא. נתאר את הדמויות הבולטות, מאורעות חשובים והתרחשויות חברתיות. לצד המגמה להקנות ידיעה מעמיקה בתכנים הנל, נחתור לראות בספר נבואה שנצרכה לדורות, ולהבין את המסר לדור ולדורות. במסגרת הקורס נברר את מקורותיו של ספר שמואל ומגמתו. נעסוק בחטיבות הספרותיות השונות: סיפורי עלי ובניו, סיפורי שמואל, פרשת המלוכה, סיפורי שאול וסיפורי דוד. הקורס יתמקד בקריאה ספרותית אם כי נעיר על היחס שבין חלקי הספר ועריכתו. בשיעורים נתמקד בפרקים הנלמדים בעיון בחטיבה העליונה בבתי הספר הממד לפי תכנית הלימודים החדשה בתנך.
קוד קורס 409000400
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

זהותה של מדינת ישראל נשענת על היותה יהודית. הפרשנות המסורתית מזהה את המונח יהודית בהלכה היהודית. כיצד מתמודדת ההלכה עם מדינת ישראל אשר ניצבת גם על אדניה של דמוקרטיה,חילוניות וליברליזם?
מטרתו של קורס זה היא לנסות ולהבין מנקודת מבט תורנית-הלכתית מקצת מהסוגיות העומדות לנגד עיניה של החברה היהודית במדינת ישראל. זאת מתוך הנחה כי יציקת תשתית דתית-רעיונית בסיסית תביא להרחבת הידע, ותיתן כלים להתמודדות אמיתית וכנה עם האתגרים העומדים לנגד עיניה של ההלכה בעידן הריבונות היהודית המתחדשת.

קוד קורס 45000401
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 26025700
מורה דר פרגון יושי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
לקורס זה שתי מטרות עיקריות:
המטרה הראשונה היא התמודדות רבת פנים עם הסוגיה של ייסוד המלוכה בישראל - סוגיה שמוקדשים לה פרקי תנך רבים ושונים באפיים.
במהלך הסמסטר הראשון נתמודד עם חוק המלך בספר דברים$$ עם סיפורי אין מלך בישראל והאופן שבו הם עיצבו את התפיסה ההיסטוריוגרפית המשתקפת בספר שופטים$$ עם סיפורי משיחת שאול ומשיחת דוד - והאור שהם שופכים על הקשיים בתפקידו של נביא מול המלך$$ עם סיפורי ההדחה של שאול ודוד - ומשמעותם להבנת תפקידו של מלך בישראל$$ ואף עם דמותו של המלך במזמורי תהלים.
ההתמודדות הזו, שכוללת את רוב סוגי הטקסטים שבמקרא ומשקפת דיסציפלינות מחקריות שונות, תהווה תשתית לסמסטר השני של הקורס, שיוקדש לשאלה איך כותבים עבודה סמינריונית, ויהיה מבוסס במידה רבה על רפרטים (הרצאות קצרות) של התלמידים - ודיון בכיתה.
במהלך השנה התלמיד יבחר נושא למחקר, יגיש רשימה ביבליוגרפית, יכתוב ראשי פרקים, ויתחיל בכתיבת העבודה הסמינריונית.
הקורס מיועד בעיקר לתלמידי שנים ג וד במכללה.

+  דרכי הוראת תנך | 90000702 | שלזינגר נועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90000702 | שלזינגר נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000702
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי תנך, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד כתורת חיים ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם תנך. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

+  יוסף ואחיו | 26022100 | הרב סמט אלחנן | שנתי | 16:00 - 17:20

| 26022100 | הרב סמט אלחנן | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26022100
מורה הרב סמט אלחנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סיפור יוסף ואחיו בנוי מיחידות סיפוריות רבות (כ-12 יחידות), שבהן נשזרת עלילה רצופה ומתפתחת. מבחינות אחדות אין לסיפור זה אח ורע במקרא כולו. הקורס יעסוק בכל יחידה סיפורית בפני עצמה, אך יחד עם זאת נקדיש תשומת לב רבה לסיפור השלם - להתפתחות הדמויות במהלכו, לנושאו של הסיפור השלם ולמגמתו, וכן להיבטים נוספים הכרוכים בסיפור רחב יריעה זה. 

+  ירושלים בתקופת המקרא | 45003700 | הרב לוי יצחק | שנתי | 17:40 - 19:00

| 45003700 | הרב לוי יצחק | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 45003700
מורה הרב לוי יצחק
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לעסוק במהותה של ירושלים קודם כל על פי המקראות עצמם ולפי הענין על פי חזל והראשונים.ההנחה היא כי כל מקום משמעותי המוזכר בתנך מבטא צביון רוחני מסויים המתבטא על ידי המאורעות המתרחשים בו. נעיין תחילה בפרקים המתארים את הדרך עד לגילויה של ירושלים כפי שהיא נרמזת בתורה תוך התבוננות בתפקידן של שכם בית אל וחברון.נמשיך בעיון בפרקי הכיבוש וההתנחלות בירושלים.נבחן מה מביא את דוד לבחור בירושלים כעיר הבירה, מהו פועלו למען בנין הבית ומדוע הוא לא בנה אותו ובאלו מובנים מעשי שלמה בירושלים משלימים את ימי דוד.אם יסתייע נעיין גם בימי יחזקיהו בירושלים.כחלק אינטגרלי מן הקורס ישנם מספר סיורים המלווים אותו המיועדים לחבר את מה שנלמד בכיתה בשטח עצמו בעזרת העיון בפסוקים באתרם.

+  מגילות במעגל השנה | 26022000 | הרב סמט אלחנן | שנתי | 17:40 - 19:00

| 26022000 | הרב סמט אלחנן | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 26022000
מורה הרב סמט אלחנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
חמש המגילות מהוות חמישה ספרים עצמאיים בתוך כד ספרי המקרא, ועל פי המנהג (וביחס לאסתר- על פי ההלכה) הן נקראות במועדים שונים של השנה- בשלושת הרגלים, בפורים ובתשעה באב. יש מן המגילות שנעסוק בחלקים בודדים מתוכן ויש שנלמד אותן בשלמותן. אך ביחס לכולן נקדיש מבט כולל על הספר ונדון על הטעמים לקריאתו במועד שבו נקבע. 

קורסים ביום ג

 

+  עיונים בתרי עשר- א | 26015100 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26015100 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26015100
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

עיונים בתרי עשר א: הושע יואל עמוס מיכה.נעסוק בתקופה האחרונה של מלכות ישראל לפני חורבנה. מה היו שורשי הכישלון של ממלכת ישראל וכיצד ניסו הנביאים להתמודד איתם? נעסוק בהשוואה בין ארבעת הנביאים שהתנבאו באותו זמן ישעיהו מול הושע עמוס ומיכה, והיאוש מול התקוה שבנבואותיהם.

+  עיונים בספר יהושע | 26006101 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 26006101 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26006101
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את ספר יהושע בשימוש של כלים ספרותיים,מדרשיחזל ובפרשנות ימי הביניים. הקורס כולל שיעור פרונטלי בו יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים, תוךקריאה צמודה של הכתובים ועיון בדפי מקורות.

+  עיונים בספר ויקרא | 26003100 | ינאי עמרם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26003100 | ינאי עמרם | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26003100
מורה ינאי עמרם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחלק הראשון של ספר ויקרא, שהנושאים המופיעים בו מוכרים פחות מחלקים אחרים בתורה. במהלך הקורס יינתן דגש על שליטה בדברים שכתובים בפרשיות, ובניסיון לתת להם משמעות מעמיקה.
קוד קורס 24026200
מורה דר ספראי אורי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעם שהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשרבמוקדו קריאת שמע, תפילת העמידה וברכת המזון. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

קוד קורס 26004200
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימודשיטתי של נבואות ישעיהו בזיקה היסטורית-ריאלית, ובארבעה רבדים: הבנת הנבואות מצדעצמן$$ השוואה לנבואות מקבילות של נביאים אחרים$$ חיפוש ההקשר ההיסטורי והכרונולוגישל הנבואות, מתוך מגמה להבחין בין התקופות השונות שבהן נבא ישעיהו, ולהעמיד תמונהבהירה ומאורגנת של הנבואות ושל המאורעות של התקופה בכללה. תשומת לב תינתן לפלחמיוחד במדרשי חזל, שיש בו קו שקרוב למתודולוגיה הנל של פיצוח תוכןהנבואות מתוך ההקשר ההיסטורי והכרונולוגי.  חלק זה של הקורס יתמקד בתקופה של עוזיהו ואחז,ובציפייה לחזקיהו כמשיח.

+  עיונים בתרי עשר- ב | 26015201 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 26015201 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26015201
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 עיונים בתרי עשר ב: חבקוק, צפניה, חגי וזכריה.

נעיין בנביאי חורבן יהודה בניסיון להבין מהם הקשיים שאיתם מתמודדים הנביאים לקראת חורבן ממלכת יהודה. לאחר כן, נפנה את תשומת ליבנו לנביאי שיבת ציון: חגי וזכריה. ננסה להבין את המציאות של תחילת העליה מבבל לארץ ישראל לאחר גלות בבל. מה היו הקשיים בחומר וברוח, שאיתם התמודדו עולי הגולה וכיצד הנחו אותם נביאי בית שני. במה הצליחו ובמה לא? מה היו היחסים בין העולים לארץ ישראל לבין הנשארים בבבל?.

קוד קורס 26026101
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיוניםבישעיהו: מהמשיח ועד לנבואות הנחמה – לאור המקרא, חזל והראשונים

לימודשיטתי של נבואות ישעיהו בזיקה היסטורית-ריאלית, ובשלושה רבדים: הבנת הנבואות מצדעצמן$$ השוואה לנבואות מקבילות של נביאים אחרים$$ חיפוש ההקשר ההיסטורי והכרונולוגישל הנבואות, מתוך מגמה להבחין בין התקופות השונות שבהן נבא ישעיהו, ולהעמיד תמונהבהירה ומאורגנת של הנבואות ושל המאורעות של התקופה בכללה. תשומת לב תינתן לפלחמיוחד במדרשי חזל, שיש בו קו שקרוב למתודולוגיה הנל של פיצוח תוכןהנבואות מתוך ההקשר ההיסטורי והכרונולוגי. חלק זה של הקורס יתמקד בתקופה של חזקיהוכפוטנציאל למשיח, ניסיונותיו לממש זאת, והסיבות שבגללן המהלך נכשל ויהודה חרבהבידי אשור. כמו כן תהיה התייחסות לתקופת מנשה, ולנבואות הנחמה בהקשרההיסטורי-ריאלי שלהן.


+  בראי עולמו הפנימי של דוד | 26014400 | הרב קליין שמעון | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 26014400 | הרב קליין שמעון | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26014400
מורה הרב קליין שמעון
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד על דמותו של דוד המלך כפי שהיא משתקפת בספר שמואל ובספר תהלים. על דרכו, על מנהיגות, קודים מוסריים במלחמותיו, בחירת ירושלים, התנהלותו בסיפור הגבעונים, על עבודת ה שהייתה לו, תום לב ומוזיקה.

+  דמויות מקראיות במדרש | 28017000 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 28017000 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 28017000
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 מדרש האגדה משלים חלקים חסרים בסיפור המקראי, ובין היתר הוא  משרטט עבורנו מחדש את דמות דיוקנם של דמויות ההוד של גיבורי המקרא.  בשיעור נעקוב אחרי המתודה והשיקולים של חכמי המדרש בתיאור דמויות מקראיות, ונעסוק בדמותם של מספר דמויות בראי המדרש - אברהם אבינו, לבן הארמי, עשו הרשע, בלעם, דוד המלך, גיחזי ועוד

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45000402
מורה דר מייטליס יצחק
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
 בתקופת הבית הראשון היו ספרי היסטוריה כמו דברי ימי מלכי יהודה ודברי ימי מלכי ישראל, לצערנו ספרים אלו נעלמו. אנו נאלץ אם כן להתבסס בעיקר על התנך שמטרתו יותר ערכית ומוסרית ופחות היסטורית, אם כי משוקעים בו ידיעות היסטוריות רבות. בקורס זה נלמד את תולדות ארץ ישראל ועם ישראל החל מסוף תקופת השופטים ועד לחורבן הבית הראשון.  ספרי הנביאים הראשונים ישמשו אותנו כבסיס עיקרי ללמודנו, אולםב בנוסף נעזר בממצאים ארכאולוגים המספקים לנו ראיה נוספת על העבר, וכן מקורות חיצוניים כמו מקורות מצריים, אשורים, מואבים וארמים המוסיפים לעיתים אור חדש על האירועים.