רשימת השיעורים בחוג לתקשורת- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים. 
בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.
נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.

+  הוראה ערכים סרטים-ומדיה | 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א

| 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017900
מורה קלר ציפי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נכיר מספר דרכים רגשיות לשימוש בצילומי וידאו דרך הכרת עידן הסלפי. צילום, עריכה ושיתוף בכלים זמינים יקנו לנו כלי עבודה להוראה משמעותית.

+  מפת התקשורת בישראל | 658000200 | ולדמן שי | סמסטר א

| 658000200 | ולדמן שי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 658000200
מורה ולדמן שי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יאפשר מבט רוחב ומבט עומק במפת התקשורת בארץ ובעולם. התלמידים ילמדו על השינויים שעוברת המדיה התקשורתית בתחומים השונים ויקבלו כלים לניתוח תהליכים אלו. הקורס מקוון . במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים לקרוא חומרים, לבצע מטלות ולהגיב על מטלות של אחרים.
~

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007307 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90007307 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90007307
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט. 
כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל

+  דור המסכים | 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018002
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים. 
בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.
נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.

+  היסטוריה של התקשורת | 658001100 | ולדמן שי | סמסטר ב

| 658001100 | ולדמן שי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 658001100
מורה ולדמן שי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מפגיש את הסטודנט עם התפתחות התקשורת לאורך ציר הזמן. כמו כן תהיה הכרות מעמיקה עם תיאוריות שונות בתחום התפתחות התקשורת ועם סוגיות מרכזיות רלוונטיות בתחום. הקורס מקוון . במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים לקרוא חומרים, לבצע מטלות ולהגיב על מטלות של אחרים.
~

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט.
כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל.

החוג לתקשורת

קורסים ביום א

 

+  עקרונות השפה הויזואלית | 658001000 | דר צחי אדם | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 658001000 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 658001000
מורה דר צחי אדם
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה יקנה כלים לניתוח סרטים, להבנת המבע הקולנועי בכללותו$$ צילום, עריכה, פס קול, בימוי, עיצוב החלל וכדומה ולהשפעתו על תוכן הסרט.

+  הקולנוע הדוקומנטרי | 658001400 | דר צחי אדם | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 658001400 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 658001400
מורה דר צחי אדם
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הסרטהתיעודי מבקש לתעד את המציאות. כיצד הוא עושה זאת? והאם הוא אכן נאמן למציאות כמותשהיא? הקורס הקולנוע הדוקומנטרי יפגיש את הסטודנטים עם סרטים תיעודייםהמייצגים זרמים וסגנונות שונים$$ יסקור את הטכניקות התיעודיות השונות ואת אופיהשפעתן על הצופים$$ יבחן את מעמדה של האמת המשתקפת מבעד לעדשה$$ ויעמוד על נקודותהדמיון והשוני בין קולנוע תיעודי לקולנוע בדיוני. הסרט יכלול צפייה בסרטים מלאיםלצד סצנות נבחרות.
~
~
~

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001600
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס זה היא לבחון את יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת, החברה והמערכת הפוליטית בישראל. במסגרת הקורס ילובנו סוגיות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות אקטואליות הנוצרות במשולש יחסים חשוב ומורכב זה, המשפיע רבות על חיינו.

+  תקשורת ופסיכולוגיה חברתית | 658003700 | ולדמן שי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 658003700 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 658003700
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד ונדון על הקשר המרתק בין תקשורת לפסיכולוגיה נלמד על הקשרים בין התקשורת לתהליכי ייחוס סיבה, לגיבוש סכמות חשיבה, לתהליכי רכישות עמדה ושינוי עמדות, לשימוש בדעות קדומות . ולקשר בין תקשורת למחקרי השפעה חברתית

+  חינוך לצפייה ביקורתית | 90008600 | קלר ציפי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90008600 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90008600
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הבנת הקשר בין צורה ותוכן שפה הקולנועית. מתן כלים לניתוח ביקורתי ולשימוש בסרטים בכיתה . הכרת התפיסות התרבותיות העומדות בבסיס היצירה הקולנועית בסוגות השונות.

+  קולנוע וזיכרון השואה | 90007300 | קלר ציפי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90007300 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90007300
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמקד בהבנה ובהכרת הנרטיבים השונים בספור השואה בקולנוע. למידת המרכיבים הפוסטמודרניים בסרטי השואה בקולנוע ויצירת תובנות אישיות ולאומיות ביחס לזכרון השואה בדורנו ולעתיד

+  תקשורת ויהדות | 658001500 | ולדמן שי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 658001500 | ולדמן שי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001500
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק במפגש בין התקשורת והיהדות. ייבחנו יחסי החברה החרדית והדתית עם התקשורת החילונית בישראל, תיערך הכרות עם ייצוג הדתי - חרדי בתקשורת ובקולנוע לאורך השנים. כמו כן ילבנו סוגיות הלכתיות בתחום ותיערך הכרות עם הקולנוע החרדי החדש.

+  אתיקה חוק ותקשורת | 658001900 | ולדמן שי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 658001900 | ולדמן שי | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 658001900
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יילמד ההיבט המשפטי החשוב בתחום התקשורת. תיערך הכרות עם חוקי הסדרת התקשורת השונים כגון חוק רשות השידור ועם מגוון חוקים הנוגעים להתנהלות התקשורת למעשה כגון חוק לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות. כמו כן ילמדו וינותחו מקרים ופסיקות משפטיות העוסקות בתחום.

+  תולדות הקולנוע - ב | 658000900 | מנחם אור | שנתי | 14:20 - 15:40

| 658000900 | מנחם אור | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658000900
מורה מנחם אור
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס תולדות הקולנוע ב הנו קורס המשך לקורס תולדות הקולנוע א . בקורס זה נעמיק ביסודות הקולנוע המודרני , נלמד על הגל החדש בצרפת והשפעותיו. נכיר את הקולנוע האמריקאי בשנות ה50 -80, נפגוש את תנופת העשייה ההוליוודית עם כנסתם של בימאי דור בתי הספר לקולנוע , כמו כן נעסוק בקולנוע הפוסט מודרני של ימינו ואתגריו ונדון לעומק בתאוריה של בודרייאר.

קורסים ביום ה

 

+  הפקת טלויזיה | 658002100 | קימל משה | סמסטר א | 14:20 - 18:50

| 658002100 | קימל משה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 18:50
קוד קורס 658002100
מורה קימל משה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס

הבנה טובה של המדיום הקולנועי לא ניתנת להיעשות אלא על ידי יצירה קולנועית כשלעצמה. בקורס זה יתנסו הסטודנטים ביצירה עלילתית. הם יכתבו תסריט קצר, ילמדו להשתמש בציוד וידאו וטלוויזיה, יצלמו, יביימו, יפיקו ויערכו סרטים קצרצרים ווידאו קליפים.

+  למידה בכיתה מזוית קולנועית | 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90011100
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השפה האור-קולית הולכת ותופסת בעידן הנוכחי את מקומה של השפה המילולית. למידה בכיתה מהזווית הקולנועית הינה סדנא מעשית, המבקשת להכשיר את מורי העתיד לשימוש פדגוגי אפקטיבי במדיום זה. במרכזה של הסדנא, התנסות פרקטית של הסטודנטים בשילוב סרטים במהלך ההוראה. לצד זאת יכירו הסטודנטים את התיאוריות העוסקות בתרומת השימוש בסרטים לתהליכי למידה, וייפגשו עם מתודות שונות לשילוב קולנוע בהוראה.
~

~

+  סדנה בכתיבה עיתונאית | 658000300 | כהנא אריאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 658000300 | כהנא אריאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 658000300
מורה כהנא אריאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סדנא מעשית בה ילמדו ויתורגלו עקרונות הכתיבה העיתונאית. בין תכני הקורס - כיצד כותבים ידיעה חדשותית, כתבת צבע, ניסוח כותרת , אמנות הראיון ועוד. במסגרת הקורס יתבקשו הלומדים להכין תוצרים עיתונאים שונים ויכינו תלקיט תוצרים

+  סדנה בניו מדיה | 658004100 | דר מירו מיכאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 658004100 | דר מירו מיכאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658004100
מורה דר מירו מיכאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הסדנה תאפשר הכרה עמוקה עם עולם הפודקסטים באודיו ווידיאו שתופש מקום נכבד ואולי יותר מכל בתקשורת. מדובר בדפוס חדש של תקשורת, דפוס יחודי, בעיקר בשל היותו עצמאי ובלתי תלוי .במהלך הסדנה נתנסה ביצירת פודקסטים

+  קולנוע ישראלי | 658001200 | דר צחי אדם | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 658001200 | דר צחי אדם | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658001200
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כיצד משקף הקולנוע הישראלי את קורותיה שלהחברה הישראלית?
~
~במהלך הקורס נכיר את הסרטים המרכזיים שהופקו בישראל, נבחן את האופן שבו הםמתמודדים עם ההיסטוריה של החברה הישראלית, ונגלה כיצד התפתחותו של הקולנוע משקפתאת הקונפליקטים והאתגרים המרכזיים עימם מתמודדת החברה הישראלית מראשיתה ועד ימינואלה.

+  הפקת טלויזיה | 658002101 | קימל משה | סמסטר ב | 14:20 - 18:50

| 658002101 | קימל משה | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 18:50
קוד קורס 658002101
מורה קימל משה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס

הבנה טובה של המדיום הקולנועי לא ניתנת להיעשות אלא על ידי יצירה קולנועית כשלעצמה. בקורס זה יתנסו הסטודנטים ביצירה עלילתית. הם יכתבו תסריט קצר, ילמדו להשתמש בציוד וידאו וטלוויזיה, יצלמו, יביימו, יפיקו ויערכו סרטים קצרצרים ווידאו קליפים.

+  תולדות הקולנוע - א | 658000800 | מנחם אור | שנתי | 09:00 - 10:20

| 658000800 | מנחם אור | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 658000800
מורה מנחם אור
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בניתוח ההיסטוריה הקולנועית הבוחנת את מקורות ההשפעה ההיסטוריים והתרבותיים של התפתחות הקולנוע, תוך סקירה כרונולוגית של התפתחות המדיום, החל מהסרטים הראשונים של האחים לומייר ותומס אלווה אדיסון, דרך החלוצים הראשונים של השפה הקולנועית פורטר וגריפית, דרך תקופת הראינוע והופעתו של הקול בשלהי שנות השלושים ועד להופעת המודרניזם אחרי מלחמת העולם השניה.

+  דרכי הוראת תקשורת | 90016100 | פרינס מלר רבקה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90016100 | פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90016100
מורה פרינס מלר רבקה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מקנה לסטודנט כלים פדגוגיים מגוונים להוראת התקשורת באמצעות אסטרגיות הוראה שונות הנלמדות ומיושמות בפועל בכיתה . כמו כן נחשף התלמיד לתוכניות הלימוד השונות בתקשורת ( בחטב ובחטיבות הבינים), פילמוגרפיה, ספרות מקצועית ומקורות מידע מודפסים ומקוונים להוראת התחום. במחצית ב, מתנסה הסטודנט ( באמצעות הכלים שרכש) בהכנת מערך שיעור, כתיבת מרכז למידה ומטלות נוספות המכשירות אותו לעבודה בפועל.

+  מבוא לתקשורת המונים | 658000500 | פרינס מלר רבקה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 658000500 | פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658000500
מורה פרינס מלר רבקה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרתו של הקורס להקנות ידע בסיסי בחקר תקשורת ההמונים . במהלך הקורס ייחשף הסטודנט לתיאוריות ומודלים שונים שיאפשרו לו להבין ולנתח  (באמצעותם  )את השפעת המדיה על הכלל והפרט. בנוסף, ירכוש הסטודנט כלים לחשיבה ביקורתית ומעמיקה כלפי התנהלות המדיה בהקשרים שונים.  כל ההרצאות מלוות בצפייה בטקסטים ויזואליים וקישורים אקטואליים

+  סמינריון בתקשורת - קהלים וטקסטים | 658002000 | דר בן שחר נריה רבקה | שנתי | 17:30 - 18:50

| 658002000 | דר בן שחר נריה רבקה | סמסטר ש | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 658002000
מורה דר בן שחר נריה רבקה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק במקומם וחשיבותם של מחקרי קהל בחקר התקשורת. הנחת היסוד בקורס היא שהקהל אינו ישות אחת הומוגנית, אלא קיימים קהלים שונים המפרשים מסרים בצורות מגוונות בהתאם למשתנים כגון: גיל, מגדר, מעמד, ומוצא אתני. הסטודנטים ילמדו על היתרונות והחסרונות של מחקרי קהל, יתרגלו את המתודות השונות, ויכירו מחקרים מרכזיים בתחום. בעבודת הסמינר יתבקשו הסטודנטים לבחור קהל של אמצעי תקשורת או של טקסט ספציפי, ולחקור אותו באמצעות מתודה מתאימה.
~