רשימת השיעורים בחוג לתקשורת- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים.בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.

+  מפת התקשורת בישראל | 658000200 | ולדמן שי | סמסטר א

| 658000200 | ולדמן שי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 658000200
מורה ולדמן שי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יאפשר מבט רוחב ומבט עומק במפת התקשורת בארץ ובעולם. התלמידים ילמדו על השינויים שעוברת המדיה התקשורתית בתחומים השונים ויקבלו כלים לניתוח תהליכים אלו. הקורס מקוון . במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים לקרוא חומרים, לבצע מטלות ולהגיב על מטלות של אחרים.
~

+  ההיסטוריה של התקשורת | 658001100 | ולדמן שי | סמסטר ב

| 658001100 | ולדמן שי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 658001100
מורה ולדמן שי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מפגיש את הסטודנט עם התפתחות התקשורת לאורך ציר הזמן. כמו כן תהיה הכרות מעמיקה עם תיאוריות שונות בתחום התפתחות התקשורת ועם סוגיות מרכזיות רלוונטיות בתחום. הקורס מקוון . במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים לקרוא חומרים, לבצע מטלות ולהגיב על מטלות של אחרים.
~

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט. כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל.

החוג לתקשורת

קורסים ביום א

 

+  הקולנוע הדוקומנטרי | 658001201 | מרינברג נעמה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 658001201 | מרינברג נעמה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 658001201
מורה מרינברג נעמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס קולנוע דוקומנטרי יקנה למשתתפים כלים להבנת מרכיביה של היצירה הדוקומנטרית

ויחשוף אותם לסוגות שונות בתוך מכלול העשייה הדוקומנטרית.

הקורס כולל צפייה בסרטים וקריאת מאמרים. 

נושאי הקורס: 

1.       מרכיבי העשייה הדוקומנטרית

2.       גישות שונות ביצירת קולנוע תיעודי

3.       ערבוב זאנרים - היכן עובר הגבול בין קולנוע תיעודי לעלילתי?

4.       דוקו-אקטיביזם 


+  דרכי הוראת תקשורת | 90016100 | דר פרינס מלר רבקה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90016100 | דר פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90016100
מורה דר פרינס מלר רבקה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מקנה לסטודנט כלים פדגוגיים מגוונים להוראת התקשורת באמצעות אסטרטגיות הוראה שונות וכן מעניק לו כלים  להתמודדות עם האתגרים השונים  בניהול כיתה ( הוראה באמצעות הזום,משמעת, תדמית חיובית,תקשורת טובה עם התלמיד וההורה, ניהול כיתה בווסטאפ וכו).  הסטודנט ייחשף לדרכי הוראה שונות ויראה כיצד הן משתלבות בהוראת התקשורת. בנוסף, הוא ייחשף לתול השונות  לבגרות בתקשורת, .פילמוגרפיה, ספרות מקצועית ומקורות מידע להוראת התחום
במהלך הקורס יתנסה הסטודנט (באמצעות הכלים שרכש) בהעברת פתיח לשיעור תקשורת, קריאת מאמרים, בניית מרכז למידה תקשורתי ותכנון וביצוע מערך שיעור ..

+  מבוא לתקשורת המונים | 658000500 | דר פרינס מלר רבקה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 658000500 | דר פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 658000500
מורה דר פרינס מלר רבקה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרתו של הקורס להקנות מושגי יסוד וידע בסיסי בחקר תקשורת ההמונים. במהלך הקורס ייחשף הסטודנט לתיאוריות ומודלים שונים שיאפשרו לו להבין ולנתח  (באמצעותם) את השפעת התקשורת על 
  .הכלל והפרט. בקורס נערכת סקירה היסטורית  באופן כרונולוגי אודות האסכולות השונות שפותחו ( מ1930-עד ימינו) אודות השפעת המדיה. רובן רלוונטיות גם לימינו.
 בנוסף, ירכוש הסטודנט כלים לחשיבה ביקורתית ומעמיקה כלפי התנהלות המדיה בהקשרים שונים.( שיקוף המציאות, ייצוג האחר, סטריאוטיפים, הסברה ישראלית בעולם וכו) .
 ההרצאות מלוות בניתוח  בטקסטים כתובים וויזואליים ובקישורים אקטואליים

ם

+  תקשורת ויהדות | 658001500 | ולדמן שי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 658001500 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001500
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק במפגש בין התקשורת והיהדות. ייבחנו יחסי החברה החרדית והדתית עם התקשורת בישראל, תיערך הכרות עם ייצוג הדתי - חרדי בתקשורת ובקולנוע לאורך השנים. כמו כן ילבנו סוגיות הלכתיות בתחום ותיערך הכרות עם הקולנוע החרדי החדש.

+  אתיקה חוק ותקשורת | 658001900 | ולדמן שי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 658001900 | ולדמן שי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001900
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יילמד ההיבט האתי החשוב מאד בתחום התקשורת. תיערך הכרות עם חופש הביטוי וגבולותיו  בתקשורת ועם מגוון חוקים הנוגעים להתנהלות התקשורת כגון חוק לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות. כמו כן ילמדו וינותחו מקרים ופסיקות משפטיות העוסקות בתחום. נלמד גם על פרסום סמוי, אתיקה ברשת , אתיקה ביחסי ציבור ועוד סוגיות מרתקות בתחום

+  סמינריון בתקשורת | 658002002 | דר צחי אדם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 658002002 | דר צחי אדם | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658002002
מורה דר צחי אדם
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקולנוע מספר לנו סיפור על החיים שלנו, על האנשים שסובבים אותנו, על מה שקרה לנו בעבר. הסיפור הזה הוא חלק מהזיכרון הקולקטיבי שלנו כחברה. כיצד מעצב הקולנוע הישראלי את הזיכרון שלנו? כיצד הוא גורם לנו לחוות אירועים מההיסטוריה בדרך מסוימת? כיצד הוא מתמודד עם זיכרונות שאנו מעוניינים להימנע מהם? הסמינריון ישלב צפייה בסרטים העוסקים באירועים היסטוריים, בזיכרון ובשכחה, ויכלול חומרים תיאורטיים מתחום ההיסטוריה הזיכרון והקולנוע. בנוסף יעניק הקורס כלים לכתיבת עבודה סמינריונית, שלב אחר שלב, עד להשלמתה. 

קורסים ביום ה

 

+  תולדות הקולנוע א | 658000800 | קאפח עינת | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 658000800 | קאפח עינת | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 658000800
מורה קאפח עינת
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בניתוח ההיסטוריה הקולנועית הבוחנת את מקורות ההשפעה ההיסטוריים והתרבותיים של התפתחות הקולנוע, תוך סקירה כרונולוגית של התפתחות המדיום, החל מהסרטים הראשונים של האחים לומייר ותומס אלווה אדיסון, דרך החלוצים הראשונים של השפה הקולנועית פורטר וגריפית, דרך תקופת הראינוע והופעתו של הקול בשלהי שנות השלושים ועד להופעת המודרניזם אחרי מלחמת העולם השניה.

+  סדנה בכתיבה עיתונאית | 658000301 | כהנא אריאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 658000301 | כהנא אריאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 658000301
מורה כהנא אריאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סדנא מעשית בה ילמדו ויתורגלו עקרונות הכתיבה העיתונאית. בין תכני הקורס - כיצד כותבים ידיעה חדשותית, כתבת צבע, ניסוח כותרת , אמנות הראיון ועוד. במסגרת הקורס יתבקשו הלומדים להכין תוצרים עיתונאים שונים ויכינו תלקיט תוצרים

+  הומור חינוך ותעשיית הבידור | 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90029600
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה גורם לנו לצחוק? למה יותר כיף לצחוק בקבוצה? מדוע תוכניות הבידור הן בעלות הרייטינג הגבוה ביותר בטלוויזיה? ואיך כל זה קשור לעבודה שלנו כמורים? 
בקורס זה נלמד את התיאוריות הפסיכולוגיות והסוציולוגיות המבקשות להסביר את תופעות ההומור האנושי, ננתח את הכוח החברתי של ההומור ואת המקום שההומור תופס בעולם החברתי והתרבותי של בני הנוער תוך דגש על מרחב המדיה העכשווי. את הקורס תלווה החשיבה המתמדת על המקום שלנו כמורים בהקשר זה: התמודדות עם תופעות הומור שליליות כגון לעג והשפלה$$ האופן בו אנו כמורים יכולים לרתום את ההומור לגיבוש הכיתה, להעצמת הקשר עם התלמידים ולבניית האישיות שלנו כמורים$$ היכולת להשתמש בהומור לשיפור הוראה, להעצמת חווית הלמידה בכיתה, לטיפול בבעיות משמעת, לסיוע בהפחתת חרדת בחינות של תלמידים ועוד ועוד. 

+  עקרונות השפה הויזואלית | 658001001 | דר צחי אדם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 658001001 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001001
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לקרוא ספרים אנחנו יודעים, אבל האם אנו יודעים לקרוא סרטים? קורס זה ילמד אתכם לקרוא ולנתח את השפה הקולנועית שבה מדברים סרטים, להעניק משמעות באמצעות תשומת לב לפס הקול, לזוויות הצילום, למרחקי הצילום, לתנועות המצלמה ולעיצוב הפריים. נלמד שלב אחר שלב את יסודות המבע הקולנועי, ולאחר מכן נפרש באמצעות הידע, סצנות נבחרות. 

+  הפקת טלויזיה | 658002101 | קימל משה | סמסטר א | 14:20 - 19:00

| 658002101 | קימל משה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 19:00
קוד קורס 658002101
מורה קימל משה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס

הבנה טובה של המדיום הקולנועי לא ניתנת להיעשות אלא על ידי יצירה קולנועית כשלעצמה. בקורס זה יתנסו הסטודנטים ביצירה עלילתית. הם יכתבו תסריט קצר, ילמדו להשתמש בציוד וידאו וטלוויזיה, יצלמו, יביימו, יפיקו ויערכו סרטים קצרצרים ווידאו קליפים.

+  סדנה: היבטים מעשיים בניו מדיה | 658004100 | דר סבג בן פורת חן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 658004100 | דר סבג בן פורת חן | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658004100
מורה דר סבג בן פורת חן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנה זו הסטודנטים יקבלו כלים מעשיים בתחום הניו-מדיה וילמדו כיצד לאפיין את הרשתות החברתיות השונות ולהשתמש בהן בצורה אופטימלית, כיצד ניתן לייצר תכנים ויראליים ברשת האינטרנט וכיצד ניתן מחד לרתום את העולם הדיגיטלי לעשייה ולטכניקות למידה ומאידך ללמוד על הסכנות והנזקים האורבים למשתמש הניו-מדיה בעידן הדיגיטלי.


+  ניו מדיה בעידן הדיגיטלי | 658004300 | דר סבג בן פורת חן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 658004300 | דר סבג בן פורת חן | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 658004300
מורה דר סבג בן פורת חן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נסקור בהרחבה את המאפיינים והמגמות של הניו-מדיה בעת העכשווית במטרה לחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של תיאוריות, דעות ונקודות מבט בעולם הדיגיטלי המורכב ולבחון עמם את הקשרים בין הטכנולוגיה לחברה בהקשרים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים ובפרספקטיבה ביקורתית. כמו כן, נערוך סקירה של המדיה החדשים בסביבה תקשורתית קיימת, המדיה המסורתיים Traditional Media)) על השלכותיה.