רשימת השיעורים בחוג לתקשורת- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים. 
בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.
נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.

+  הוראה ערכים סרטים-ומדיה | 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א

| 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017900
מורה קלר ציפי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נכיר מספר דרכים רגשיות לשימוש בצילומי וידאו דרך הכרת עידן הסלפי. צילום, עריכה ושיתוף בכלים זמינים יקנו לנו כלי עבודה להוראה משמעותית.

+  מפת התקשורת בישראל | 658000200 | ולדמן שי | סמסטר א

| 658000200 | ולדמן שי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 658000200
מורה ולדמן שי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יאפשר מבט רוחב ומבט עומק במפת התקשורת בארץ ובעולם. התלמידים ילמדו על השינויים שעוברת המדיה התקשורתית בתחומים השונים ויקבלו כלים לניתוח תהליכים אלו. הקורס מקוון . במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים לקרוא חומרים, לבצע מטלות ולהגיב על מטלות של אחרים.
~

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007307 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90007307 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90007307
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט. 
כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל

+  דור המסכים | 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018002
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים. 
בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.
נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.

+  היסטוריה של התקשורת | 658001100 | ולדמן שי | סמסטר ב

| 658001100 | ולדמן שי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 658001100
מורה ולדמן שי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מפגיש את הסטודנט עם התפתחות התקשורת לאורך ציר הזמן. כמו כן תהיה הכרות מעמיקה עם תיאוריות שונות בתחום התפתחות התקשורת ועם סוגיות מרכזיות רלוונטיות בתחום. הקורס מקוון . במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים לקרוא חומרים, לבצע מטלות ולהגיב על מטלות של אחרים.
~

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט.
כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל.

החוג לתקשורת

קורסים ביום א

 

+  תולדות הקולנוע - א | 658000800 | קאפח עינת | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 658000800 | קאפח עינת | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 658000800
מורה קאפח עינת
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בניתוח ההיסטוריה הקולנועית הבוחנת את מקורות ההשפעה ההיסטוריים והתרבותיים של התפתחות הקולנוע, תוך סקירה כרונולוגית של התפתחות המדיום, החל מהסרטים הראשונים של האחים לומייר ותומס אלווה אדיסון, דרך החלוצים הראשונים של השפה הקולנועית פורטר וגריפית, דרך תקופת הראינוע והופעתו של הקול בשלהי שנות השלושים ועד להופעת המודרניזם אחרי מלחמת העולם השניה.

+  תולדות הקולנוע - ב | 658000900 | קאפח עינת | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 658000900 | קאפח עינת | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 658000900
מורה קאפח עינת
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהכרות עם גדולי היוצרים בתחום הקולנוע בשלושים השנים האחרונות, תוך ניתוח סרטיהם מבחינת השפה ומתוך ההקשר ההיסטורי והתרבותי בו הם יוצרים.

+  דרכי הוראת תקשורת | 90016100 | פרינס מלר רבקה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90016100 | פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90016100
מורה פרינס מלר רבקה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מקנה לסטודנט כלים פדגוגיים מגוונים להוראת התקשורת באמצעות אסטרטגיות הוראה שונות הנלמדות ומיושמות בפועל בכיתה . כמו כן נחשף התלמיד לתוכניות הלימוד השונות בתקשורת ( לקראת  בגרות). במחצית ב, מתנסה הסטודנט ( באמצעות הכלים שרכש) בכתיבת מערך שיעור, תכנון מרכז למידה ומטלות נוספות . .  . המכשירות אותו לעבודה בפועל

+  מבוא לתקשורת המונים | 658000500 | פרינס מלר רבקה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 658000500 | פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658000500
מורה פרינס מלר רבקה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרתו של הקורס להקנות ידע בסיסי בחקר תקשורת ההמונים . במהלך הקורס ייחשף הסטודנט לתיאוריות ומודלים שונים שיאפשרו לו להבין ולנתח  (באמצעותם) את השפעת המדיה על הכלל והפרט. 
בנוסף, ירכוש הסטודנט כלים לחשיבה ביקורתית ומעמיקה כלפי התנהלות המדיה בהקשרים שונים.  כל ההרצאות מלוות בצפייה בטקסטים ויזואליים וקישורים אקטואליים.
קוד קורס 658002000
מורה דר צחי אדם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקולנוע מספר לנו סיפור על המקום שבו אנו חיים, ועל העבר שלנו. הסיפור הזה הוא חלק מהזיכרון הקולקטיבי שלנו כחברה. מהו הזיכרון הקולקטיבי שיוצר הקולנוע, ומי שולט בו? כיצד הקולנוע גורם לנו לזכור מה בדיוק קרה שם, וכיצד הוא מתמודד עם זיכרונות שאנו מעוניינים להימנע מהם?

הסמינריון ישלב צפייה בסרטים העוסקים בזיכרון ובשכחה, לצד עיסוקבטקסטים תיאורטיים העוסקים בזיכרון, היסטוריה וטראומה.

קורסים ביום ה

 

+  עקרונות השפה הויזואלית | 658001000 | דר צחי אדם | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 658001000 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 658001000
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יקנה כלים לניתוח סרטים, להבנת המבע הקולנועי בכללותו$$ צילום, עריכה, פס קול, בימוי, עיצוב החלל וכדומה ולהשפעתו על תוכן הסרט.

+  סדנה בכתיבה עיתונאית | 658000301 | כהנא אריאל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 658000301 | כהנא אריאל | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 658000301
מורה כהנא אריאל
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סדנא מעשית בה ילמדו ויתורגלו עקרונות הכתיבה העיתונאית. בין תכני הקורס - כיצד כותבים ידיעה חדשותית, כתבת צבע, ניסוח כותרת , אמנות הראיון ועוד. במסגרת הקורס יתבקשו הלומדים להכין תוצרים עיתונאים שונים ויכינו תלקיט תוצרים

+  למידה בכיתה מזוית קולנועית | 90015700 | דר צחי אדם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90015700 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90015700
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השפה האור-קולית הולכת ותופסת בעידן הנוכחי את מקומה של השפה המילולית. למידה בכיתה מהזווית הקולנועית הינה סדנא מעשית לשימוש אפקטיבי במדיום זה במהלך ההוראה בכיתה. במרכזה של הסדנא, התנסות פרקטית של הסטודנטים בשילוב סרטים בשיעורים מסוגים שונים.לצד זאת יכירו הסטודנטים את התיאוריות העוסקות בתרומת השימוש בסרטים לתהליכי למידה, וייפגשו עם מתודות שונות לשילוב קולנוע בהוראה
.

+  אתיקה חוק ותקשורת | 658001900 | ולדמן שי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 658001900 | ולדמן שי | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658001900
מורה ולדמן שי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יילמד ההיבט המשפטי החשוב בתחום התקשורת. תיערך הכרות עם חוקי הסדרת התקשורת השונים כגון חוק רשות השידור ועם מגוון חוקים הנוגעים להתנהלות התקשורת למעשה כגון חוק לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות. כמו כן ילמדו וינותחו מקרים ופסיקות משפטיות העוסקות בתחום.

+  קולנוע ישראלי | 658001400 | דר צחי אדם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 658001400 | דר צחי אדם | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 658001400
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

כיצד משקף הקולנוע הישראלי את קורותיה שלהחברה הישראלית?

במהלך הקורס נכיר את הסרטים המרכזייםשהופקו בישראל, נבחן את האופן שבו הם מתמודדים עם ההיסטוריה של החברה הישראלית,ונגלה כיצד התפתחותו של הקולנוע משקפת את הקונפליקטים והאתגרים המרכזיים עימםמתמודדת החברה הישראלית מראשיתה ועד ימינו אלה.

 

+  קולנוע וזיכרון השואה | 90007300 | קלר ציפי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90007300 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90007300
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמקד בהבנה ובהכרת הנרטיבים השונים בספור השואה בקולנוע. למידת המרכיבים הפוסטמודרניים בסרטי השואה בקולנוע ויצירת תובנות אישיות ולאומיות ביחס לזכרון השואה בדורנו ולעתיד

+  הקולנוע הדוקומנטרי | 658001201 | דר צחי אדם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 658001201 | דר צחי אדם | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001201
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הסרטהתיעודי מבקש לתעד את המציאות. כיצד הוא עושה זאת? והאם הוא אכן נאמן למציאות כמותשהיא? הקורס הקולנוע הדוקומנטרי יפגיש את הסטודנטים עם סרטים תיעודייםהמייצגים זרמים וסגנונות שונים$$ יסקור את הטכניקות התיעודיות השונות ואת אופיהשפעתן על הצופים$$ יבחן את מעמדה של האמת המשתקפת מבעד לעדשה$$ ויעמוד על נקודותהדמיון והשוני בין קולנוע תיעודי לקולנוע בדיוני. הסרט יכלול צפייה בסרטים מלאיםלצד סצנות נבחרות.

 


+  הומור חינוך ותעשיית הבידור | 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90029600
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה גורם לנו לצחוק?למה יותר כיף לצחוק בקבוצה? מדוע תוכניות הבידור הן בעלות הרייטינג הגבוה ביותרבטלוויזיה? ואיך כל זה קשור לעבודה שלנו כמורים?
בקורס זה נלמד את התיאוריותהפסיכולוגיות והסוציולוגיות המרכזיות בניסיון להבין את תופעת ההומור האנושי, ננתחאת הכוח החברתי של ההומור ואת המקום שההומור תופס במדיה ובמרחב החברתי והתרבותי שלבני הנוער.
במוקד הקורס נתעניין בעבודתו של המורה בהקשרים אלה: התמודדות עם תופעותלעג והשפלות, רתימת ההומור לגיבוש הקבוצה וחשיבות ההומור ושילובו בחינוך ובהוראה.

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001600 | ולדמן שי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 658001600 | ולדמן שי | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658001600
מורה ולדמן שי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה תהיה בוחן את יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת, החברה והמערכת הפוליטית בישראל. במסגרת הקורס תוצג גם מערכת התקשורת החדשה המשפיעה כיום מאד על העשייה הפוליטית ועל החברה כולה בישראל. בין היתר, ילובנו סוגיות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות אקטואליות הנוצרות במשולש יחסים זה.

+  סדנה בניו מדיה | 658004100 | דר מירו מיכאל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 658004100 | דר מירו מיכאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 658004100
מורה דר מירו מיכאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הסדנה תאפשר הכרה עמוקה עם עולם הפודקסטים באודיו ווידיאו שתופש מקום נכבד ואולי יותר מכל בתקשורת. מדובר בדפוס חדש של תקשורת, דפוס יחודי, בעיקר בשל היותו עצמאי ובלתי תלוי .במהלך הסדנה נתנסה ביצירת פודקסטים