רשימת השיעורים בלימודי חינוך – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

 

+  אוריינות אקדמית | 90017600 | סלהוב ליסה | סמסטר א

| 90017600 | סלהוב ליסה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017600
מורה סלהוב ליסה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקריאה והכתיבה הם גם דרישה אקדמית אבל גם תהליך של חשיבה. לעתים מה שמופיע לעינינו כקושי של ניסוח עשוי להתגלות כמחשבה שלא נחשבה עד הסוף. בקורס נלמד את ההגיון הפנימי של דרישות הכתיבה האקדמית ונתנסה בכתיבה ובקריאה ביקורתית. הקורס הוא סדנאי והתלמידים מוזמנים להביא לקורס רעיונות שלהם או להעזר בו בכתיבה שהם נדרשים לה בלימודיהם.

+  אוריינות אקדמית מדעית | 90025318 | דר ששון חווה | סמסטר א

| 90025318 | דר ששון חווה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90025318
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס חושף את הסטודנטים למחקר האקדמי, להכרות עם טקסטים מדעיים ולהתמצאות בהם. הקורס מקנה מיומנויות בסיסיות של הבנת טקסטים ומיומנויות של כתיבה מדעית. כמו כן נחשפים הסטודנטים למאפיינים הייחודיים של אוריינות מדעית

+  אסטרטגיות למידה | 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א

| 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017701
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון.

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים. 
בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.
נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.

+  הוראה ערכים סרטים-ומדיה | 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א

| 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017900
מורה קלר ציפי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נכיר מספר דרכים רגשיות לשימוש בצילומי וידאו דרך הכרת עידן הסלפי. צילום, עריכה ושיתוף בכלים זמינים יקנו לנו כלי עבודה להוראה משמעותית.

+  למידה והוראה משמעותית | 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90013002
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השינוי המרכזי של הלמידה המשמעותית הוא במעבר מהקניית ידע, להבנייה פעילה של ידע. כשהשאלה המרכזית שצריכה לעמוד בפנינו אינה מה ללמד אלא, איך ללמד? הידע של המאה ה-21 מאופיין בדינמיות, פלורליזם והשתנות מתמדת, לכן מטרת ההוראה אינה בשינון של עוד חומר, כי אם בפיתוח היכולת ללמוד באופן עצמאי, בחקירה, בחשיבה, בהפנמה, יישום ובשימוש משמעותי בידע. זה דורש שינוי מהותי בתפיסת הלמידה, ההוראה ותפקיד המורה.

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000205
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

קוד קורס 90000504
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א

| 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018313
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס מדידה והערכה הוא לגשר על הפער בין הרצוי והמצוי בתהליך המדידה של תהליכים לימודיים במערכת החינוך. כמו כן, בקורס יושם דגש על הנחלת עקרונות לבדיקה מדויקת ומהימנה של כלי הערכה חינוכיים

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000102 | כהן ישי | סמסטר א

| 90000102 | כהן ישי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000102
מורה כהן ישי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות בניהול כיתה | 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א

| 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90012702
מורה דר ראוכברגר נירית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאים שונים שקשורים לניהול הכיתה, תוך הדגשת היבטים שאינם קשורים למקצוע מסוים. בין הנושאים: קביעת הדרישות מן התלמידים ואופן הצגתן, פתיחת שנת הלימודים, עריכת מבחנים, קשר עם גורמים נוספים (הנהלה, מורים, הורים, צוות מקצועי וכד), ענייני משמעת.

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001606 | טרבלסי ארז | סמסטר א

| 90001606 | טרבלסי ארז | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001606
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהבטים החברתיים של החינוך, וכיצד הדיסציפלינה (תחום הדעת) הסוציולוגית מנתחת את תפקיד החינוך בחברה. במהלך הקורס נתוודע

+  סטטיסטיקה | 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א

| 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001305
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000604
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

קוד קורס 9000200
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס המקוון ילווה את הסטודנט הצופה בשיעורים במסגרת העבודה המעשית, תוך שימת דגש על עקרונות פדגוגיים שונים. בכל שבוע תילמד סוגיה פדגוגית חדשה, ובמטלות השבועיות הניתנות בקורס יתבקש הסטודנט לעמת בין הממצאים שאסף בעבודה המעשית ובין התיאוריות הנלמדות בקורס.

קוד קורס 9000225
מורה עמר אילן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90003403
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

קוד קורס 72005601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007307 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90007307 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90007307
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט. 
כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל

+  אוריינות אקדמית | 90017606 | סלהוב ליסה | סמסטר ב

| 90017606 | סלהוב ליסה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017606
מורה סלהוב ליסה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכתיבה היא מדיום מרכזי של חשיבה ביקורתית ושל תקשורת בינאישית. מטרת הקורס היא להביא את התלמיד לחוות את הכתיבה כתהליך אישי של למידה. ההוראה בקורס מבוססת על קריאה מודרכת המסייעת לתלמיד לראות את הטקסט משני צדדיו - הכתיבה והקריאה - ומתוך כך להיות לבן שיח מבין וביקורתי.

+  אוריינות אקדמית מדעית | 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב

| 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90025317
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס חושף את הסטודנטים למחקר האקדמי, להכרות עם טקסטים מדעיים ולהתמצאות בהם. הקורס מקנה מיומנויות בסיסיות   של ניתוח והבנת טקסטים ומיומנויות של כתיבה מדעית וחושף את הסטודנטים למאפיינים הייחודיים של אוריינות זו 

+  אסטרטגיות למידה | 90017700 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017700 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017700
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון.

+  דור המסכים | 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018002
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים. 
בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.
נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס הוא קורס מלווה לקורס הפרונטלי אך בו זמנית מקיף את התכנים המשמעותיים של הוראת הביולוגיה.הקורס בנוי כך שכל סטודנט יכיר את עיקרונות ותכני הוראת הביולוגיה תוך כדי יצירת מאגר חומרים לכלל הסטודנטים.יחד נצור מאגר הכולל דפי עבודה, מבחנים, פלקטים,פעילויות מתוקשבות, אתרי אינטרנט שימושיים ועוד.בנוסף ההשתתפות בפורומים השונים תאפשר דיונים ומפגשים עם גישות ומחשבות מגוונות.

קוד קורס 90023400
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון זה יציג בפני הסטודנטים את עולם המחקר של החינוך המתמטי. לקורס שני חלקים: בחלק הראשון נציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקריםאקדמיים בתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוך המתמטי:מחקרים העוסקים בנושאים קוגנטיביים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים. הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

קוד קורס 90018100
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

זהו קורס מקוון שנועד להכיר את מגוון הנושאים הייחודיים למשנת החינוך של זרם הציונות הדתית. הציונות הדתית אינה נבדלת מן החרדיות אך ורק ביחסה לציונות, אלא היא חולקת על העמדה החרדית בתפיסתה הדתית בתחומים רבים ומגוונים, שחלק גדול מהם כלל אינו נוגע ישירות ליחס לציונות. בין היתר, המחלוקת נוגעת ליחס למדינה, לתרבות הכללית, למדע, למודרנה, למעמד האשה, לחילוניים ולחילוניות, ועוד. הקורס עוסק במשנה החינוכית שעומדת מאחורי עמדות הציונות הדתית בנושאים אלו.

+  למידה והוראה משמעותית | 90013000 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90013000 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90013000
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השינוי המרכזי של הלמידה המשמעותית הוא במעבר מהקניית ידע, להבנייה פעילה של ידע. כשהשאלה המרכזית שצריכה לעמוד בפנינו אינה מה ללמד אלא, איך ללמד? הידע של המאה ה-21 מאופיין בדינמיות, פלורליזם והשתנות מתמדת, לכן מטרת ההוראה אינה בשינון של עוד חומר, כי אם בפיתוח היכולת ללמוד באופן עצמאי, בחקירה, בחשיבה, בהפנמה, יישום ובשימוש משמעותי בידע. זה דורש שינוי מהותי בתפיסת הלמידה, ההוראה ותפקיד המורה.

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000204
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90000505
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

קוד קורס 90020400
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will acquire the skills necessary to measure and evaluate student performance in the EFL classroom. Theoretical and practical approaches to assessment will be examined. The different methods to test and measure achievement in all four domains of the English curriculum will be explored and analyzed. Students will learn about a large variety of assessment tools, how to construct them and how and when to utilize them effectively. They will become familiar with the Bagrut English modular exams and assessment practices. The approach to assessment in this course is based on the belief that assessment is a valuable learning tool that can encourage and develop learning.

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב

| 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018308
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יקנה פיתוח הבנה ומודעות לחשיבותה של מדידה והערכה בעבודת המורה: היכרות עם סוגי מבחנים שונים סגורים/פתוחים פנימיים/חיצוניים, סוגי <

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000103 | כהן ישי | סמסטר ב

| 90000103 | כהן ישי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000103
מורה כהן ישי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בכמה סוגיות יסודיות במחשבת החינוך היהודי, מהו חינוך? מה מטרות ההוראה? מה תפקיד המורה? מהיכן נובעת הזכות לחנך את הזולת? מהם הגבולות האדומים בהפעלת סמכות וכד.
~נחשף בקורס למקורות קדומים ומאוחרים, ונחשוב כיצד הם באים לידי ביטוי בהוראה ובחינוך בימינו.
~

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001607 | טרבלסי ארז | סמסטר ב

| 90001607 | טרבלסי ארז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001607
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהבטים החברתיים של החינוך, וכיצד הדיסציפלינה (תחום הדעת) הסוציולוגית מנתחת את תפקיד החינוך בחברה. במהלך הקורס נתוודע

+  סטטיסטיקה | 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב

| 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001308
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90014100
מורה דר גרין נעם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמקד בשאלת המתח שבין ערכי היהדות כפי שבאים לידי ביטוי במקרא ובספרות חזל לבין ערכי ההומניזם החילוני. ראשית, נבחן את מעמד המוסר הטבעי במסגרת היהדות, ולאחר מכן נבחן סוגיות ספציפיות בהם יש קונפליקט. ניפגוש דרכי התמודדות שונות ביחס לדרך הראויה להתמודד עם קונפליקטים מעין אלה וננסה לגבש עמדה אישית תוך כדי לימוד מקורות ודיונים בפורומים.
קוד קורס 90009503
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000606
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

קוד קורס 9000201
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס המקוון ילווה את הסטודנט הצופה בשיעורים במסגרת העבודה המעשית, תוך שימת דגש על עקרונות פדגוגיים שונים. בכל שבוע תילמד סוגיה פדגוגית חדשה, ובמטלות השבועיות הניתנות בקורס יתבקש הסטודנט לעמת בין הממצאים שאסף בעבודה המעשית ובין התיאוריות הנלמדות בקורס.
קוד קורס 9000226
מורה עמר אילן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90003402
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

קוד קורס 72005600
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה..

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט.
כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל.

+  מבוא לליקויי למידה | 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | כללי

| 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 90018200
מורה פרופ אייזנברג יהודה
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לא כל תלמיד מתנהג כפי שאנו מצפים. האחד אדיש, האחר מגיב מהר מדי ובחריפות רבה מדי, השלישי מתקיף והאחר מתגונן. כדי להבין את התלמידים שלנו, אנחנו צריכים להכיר את הבעיות הרווחות. להבין - פירושו לסלוח. לסלוח - פירושו להזדהות, ואפשרות לשנות את הדברים ולשפר אותם. 

+  בניית אתרים | 937001600 | באט לאה | שנתי

| 937001600 | באט לאה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 937001600
מורה באט לאה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מקנה הבנה ביסודות התכנות האינטרנטי ובנית אתרים. רכישת שפת HTML בסיסית ו- CSS. שימוש ורכישת שפת ב- JAVASCRIPT. בקורס נשתמש במרכיבי השפה השונים שנלמדו על מנת ליצור אתר אינטרנט. כמו כן, בכל מהלך הקורס יושם דגש על החשיבה הפדגוגית והדידקטית בבניית האתרים המותאמים לבתי-הספר.

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נציג את עקרונות ההוראה במדעי המחשב. נלמד לבנות מערכי שיעור ונציע דרכים להתמודד עם תפיסות שגויות בהוראת המקצוע. נדון בתכנים של תוכניות הלימודים לפיהן מתנהלת הלמידה בבתי-הספר. כמו כן, נחשף למאמרים המציגים מחקרים ושיטות הוראה בתחום הוראת מדעי המחשב.

קורסים מרוכזים

 

+  סטטיסטיקה - תשרי - מרוכז | 90001351 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90001351 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001351
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - תשרי - מרוכז | 90001300 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א

| 90001300 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001300
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הינה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומדת הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90027800
מורה דר שבט אלונה
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במערכות חינוך בישראל ובעולם מושם דגש על פיתוח מיומנויות המאה ה-21, ההולמות למידה בעידן הידע. 

בקורס נעסוק בדרכי הלמידה, החשיבה והעבודה הרצויות ובאופנים בהם הטכנולוגיה מסייעת לפדגוגיה בהיבטים אלה. 

נכיר כלים מתוקשבים ושיתופיים שונים ונתנסה בשילובם בפעילויות למידה מגוונות. 

יושם דגש על כלים בעלי פוטנציאל יישום משמעותי בהוראת המדעים. 

הקורס ייערך במתכונת סדנאית ובמהלכו יישמו הסטודנטים את הכלים הנלמדים ויפתחו יחידת הוראה מתוקשבת בתחום המדעים.

קוד קורס 90018319
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס מתאר שתי פרדיגמות העומדות ביסודן של שתי שיטות הערכה. מטרתו של הקורס היא שהסטודנט יגבש השקפת עולם מקצועית וערכית כלפי הערכת הישגים בכלל וכלפי הערכה חלופית בפרט ויפתח מודעות למערך השיקולים המקצועיים והאתיים הקשורים בהערכת הישגים, ואת הרגישות והאחריות כלפיהם. זהו קורס סמסטריאלי שנמדד בעיקר באמצעות עבודה שמטרתה להתנסות בתכנון וביישום של כלים להערכת הישגים. הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מדדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף
קוד קורס 90018301
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90012813
מורה רמתי דניאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

קוד קורס 90012819
מורה הרבנד יוני
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90001354
מורה דר ספראי מרדכי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - ניסן - מרוכז | 90001352 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90001352 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001352
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - ניסן - מרוכז | 90001307 | גלברד עדיאל | סמסטר ב

| 90001307 | גלברד עדיאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001307
מורה גלברד עדיאל
יום
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הינה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומדת הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.


קוד קורס 62005800
מורה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 72001801
מורה שוורץ יעל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 90018303
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018307
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018302
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך - תמוז - מרוכז | 90018304 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018304 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018304
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018308
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90012816
מורה הרבנד יוני
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כיום בניגוד לעבר אין בעיה של חוסר מידע אלא של עודף מידע. רשת האינטרנט מאפשרת לגולש לחוש שיוכל לקבל מידע על כל נושא ומיד אך זו רק אשליה. בקורס נלמד להעריך מקורות מידע מהרשת, להכיר מאגרי מידע ואת אופן השימוש בהם. נכיר שיטות הוראה ולמידה חדשות המייחדות את הלימוד במאה ה21 ונתנסה ביצירת יחידת הוראה מגוונת.

+  סטטיסטיקה - אלול- מרוכז | 90001311 | דר בר דוד אוהד | קיץ

| 90001311 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001311
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - היכל שלמה אב - מרוכז | 90001303 | דר ספראי מרדכי | קיץ

| 90001303 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001303
מורה דר ספראי מרדכי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - תמוז - מרוכז | 90001353 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001353 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001353
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - תמוז - מרוכז | 90001310 | דר בר דוד אוהד | קיץ

| 90001310 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001310
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הינה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומדת הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - תמוז - מרוכז | 90001312 | גלברד עדיאל | קיץ

| 90001312 | גלברד עדיאל | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001312
מורה גלברד עדיאל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90000213
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020200
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סביבות מגוונות מחוץ לכותלי הכיתה עשויות לזמן מגוון של אינטראקציות, שונות מאלה המוצעות בלמידה הכיתתית ומשלימות אותה. אחת ההנחות בדבר חשיבותה ונחיצותה של ההוראה החוץ כיתתית יכולה להשתקף למשל בדברים הבאים של ניר אוריון: מחקרים השוואתיים מראים כי הידע, ההבנה והזיכרון לאורך זמן גבוהים באופן מובהק אצל תלמידים תוך אינטראקציה ישירה ופעילה עם הסביבה בהשוואה לתלמידים שלמדו בדרך סבילה בסביבה (אוריון וגרטל, 1996, עמ 20).

בקורס זה נגדיר את העקרונות להוראה מחוץ לכיתה ונעסוק בטיבה ודרכיה של ההוראה החוץ-כיתתית. היציאה אל מחוץ לכיתה היא אירוע מורכב ובעל פוטנציאל להשגת מטרות מגוונות, המשתתפים בקורס ילמדו כיצד ניתן לערוך פעילות לימודית חוץ-כיתתית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימוד במגוון רחב של מקצועות לימוד, ולאורך כל שנות הלימודים - מכיתות היסוד ועד לחטיבה העליונה.

בשונה מרוב הקורסים הרגילים הנלמדים במכללה, קורס זה מורכב משישה סיורים לימודיים שמתוכם שניים ארוכים בהם ישתתף הסטודנט בעיתויים שונים: לפני פתיחת שנהל, במהלך שנת הלימודים, וכן בחופשות לפי התאריכים המוצגים בסילבוס הקורס. הקורס מקנה 1 שש מחובות הבחירה במסגרת החוג לחינוך. בסיורים הכרוכים בנסיעה מחוץ לירושלים ההסעה תצא מבנייני האומה בירושלים, בשאר הסיורים המתקיימים בירושלים נפגש במקום המצוין, וההגעה לסיור תיעשה באופן עצמאי בשעה שנקבעה לתחילת הסיור.קורסים ביום א

 
קוד קורס 90003400
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.
סוג שיעור שעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012818 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90012818 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012818
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

סוג שיעור שעור

+  סדנה לתקשורת בינאישית | 90005100 | הרב מנדלבאום יצחק | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 90005100 | הרב מנדלבאום יצחק | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 90005100
מורה הרב מנדלבאום יצחק
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסדנה זו נלמד ונתנסה בפיתוח מיומנויות הקשבה, דיאלוג, ותשאול. הרחבת אפשרויות המפגש והשיח עם עצמנו, עם תלמידים ועם אנשים נוספים בחיינו. היכרות עם כלים ועם תהליכים מחוללי צמיחה, למידה והתקדמות.

סוג שיעור סדנה

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000200 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90000200 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000200
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.
~

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90021400 | כהן אסתר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90021400 | כהן אסתר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90021400
מורה כהן אסתר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים וותכני הוראת הביולוגיה.מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקוס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד...ברוכים כל הבאים

סוג שיעור שעור

+  אינטליגנציה רגשית | 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90006500
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בהכרת היסודות שלהאינטליגנציה הרגשית , ושימוש מושכל בתובנות אלו במערכת החינוך. הקורס יעסוקבמושגים כללים של אינטליגנציה רגשית תוך הקבלת מושגים אלו למקורות הידע של התרבותהיהודית. בנוסף להעצמה האישית של המחנך (-משתתפי הקורס) נעסוק בשאלה כיצד ניתןלהעביר את התהליך לתלמידים. משתתפי הקורס יתרגלו תרגום של יסודות האינטליגנציההרגשית לתהליך מעשי להעברה לתלמידים. הקורס הינו סדנאי – המשלב תהליך לימודי עם סדנה מעשית.
סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים | 90012201 | אליצור צורית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90012201 | אליצור צורית | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012201
מורה אליצור צורית
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90020000 | מאיר אילנה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90020000 | מאיר אילנה | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90020000
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מקצוע גאוגרפיה וסביבה מכיל בתוכו מגוון רב של נושאים הקשורים למרחב ולאדם וליחסי הגומלין ביניהם, אי לכך דרכי הוראת המקצוע תהיינה מגוונות וחדשניות נלמד את הפרדיגמה של המקצוע - הצד הפילוסופי ונתנסה בשיטות שונות ובדרכי למידה המותאמים לתכני הלימוד. נצא לסיורים נכיר שיטות לימוד מתוקשבות ועוד בקיצור נעשה ונלמד.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013113
מורה דר הלוי גיא
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה, אולם המרצה מציע תחום חקירה רחב בנושאים הקשורים לזהות וחינוך. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב בסוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.
כתיבת עבודה סמנריונית מהווה את הפקק המרכזי בעיכוב בקבלת התואר. הסטודנט בקורס זה לומד את שלבי הכתיבה ומלווה באופן צמוד בכל שלבי העבודה. הקורס מצמצם את הצורך בקניית עבודות ובהעתקת עבודות. זהו קורס ממוקד שמטרתו לתת את כל הכלים לכתיבת עבודה והגעה לסיום כתיבתה.
סוג שיעור סמינריון

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90019000
מורה דר פילוסוף גלעד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה מבהיר את מטרות המקצוע המשולב למדעים,טכנולוגיה וחברה. הלימוד בכיתה והן הפעילות בסדנאות יחשפו חלק ניכר מתכני המקצוע בד בבד עם הקניית כישורים להוראת מדע וטכנולוגיה. הקורס יתמקד בהפקת תוצרים המשמשים להערכה חלופית תוך התייחסות לפיתוח מיומנויות למידה והפקת תוצרים מגוונים במהלך הקורס ובסיומו.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000301
מורה רוסט אהוד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעלה את הבעתיות המיוחדת בהוראת משנה והלכה. נציג שיטות שונות להוראת משנה והלכה אשר ינסו לתת מענה לקשיים אלו. כמו כן נכיר וננתח את תוכניות הלימוד של מקצועות אלו בחינוך הדתי ובחינוך הכללי.

סוג שיעור שעור

+  חשיבה לוגית וחשיבה יצירתית | 90012000 | אליצור צורית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90012000 | אליצור צורית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012000
מורה אליצור צורית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ביסוד קורס ייחודי זה עומדת ההנחה, כי ניתן לפתח אצל כל אדם יכולת לחשיבה לוגית ולחשיבה יצירתית. בקורס נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי ויצירתי, ככלי לעירור סקרנות, מוטיבציה והנאה בלימוד. דגש מיוחד יינתן לשימוש בחידות, פרדוקסים וסיטואציות משעשעות מהעולם שסביבנו.
סוג שיעור שעור

+  ניהול כיתה | 90012700 | ינאי עמרם | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90012700 | ינאי עמרם | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012700
מורה ינאי עמרם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאים שונים שקשורים לניהול הכיתה, תוך הדגשת היבטים שאינם קשורים למקצוע מסוים. בין הנושאים: קביעת הדרישות מן התלמידים ואופן הצגתן, פתיחת שנת הלימודים, עריכת מבחנים, קשר עם גורמים נוספים (הנהלה, מורים, הורים, צוות מקצועי וכד), ענייני משמעת.

סוג שיעור שעור

+  המשפחה בעידן של תמורות | 90020700 | דר אדמנית בלהה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90020700 | דר אדמנית בלהה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90020700
מורה דר אדמנית בלהה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת השינויים העוברים על החברה המודרנית בתחום המשפחתי. הבנת הקשיים הכרוכים במורכבות של הקמת משפחה, ביצירת קשר זוגי ובהשתתפות נשים בשוק העבודה. התייחסות לסוגיות ייחודיות של הציבור הדתי.

סוג שיעור שעור

+  שיטות מחקר במדעי החברה | 90011300 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90011300 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90011300
מורה דר ספראי מרדכי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000404
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, פיתוח מיומנויות אצל התלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד בשיעור של סוגיות שונות.

סוג שיעור שעור

+  בנים ובנות בחברה הישראלית | 90018500 | דר אדמנית בלהה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90018500 | דר אדמנית בלהה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90018500
מורה דר אדמנית בלהה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת השינויים העוברים על החברה הישראלית בנוגע ליחסים שבין המינים בהיבט האישי והחברתי. הבנת הקשיים המייחדים את הציבור הדתי ביחס לתופעת המתירנות המינית, לסוגיית מעמד האשה ולמורכבות הפעילות המשותפת במרחב הציבורי.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90031200
מורה דר גולן נעמה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

התמודדות בהוראה בבית הספר הממלכתי

הוראת מקצועות יהדות בבתי הספר הממלכתיים הינו אתגר אשר מזמן דיון בשאלות רבות הנוגעות לתכני הלימוד, לדרך העברתם ואף לשאלות שונות הקשורות בזהות המורה והתלמידים. קורס זה מבקש לעסוק בשאלות אלו, להציף את הקשיים ולהציע דרכי התמודדות עימם. קורס זה יועבר בצורת סדנא ויכלול דיונים לצד התנסות בהוראת עמיתים. 
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90021200
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

עבודה סמניריונית לסטודנטיםלחינוך מיוחד

סמינר המחקר מאפשר לסטודנטים לחינוך המיחוד להתמקד ולהעמיק בנושאי בחירה מתוך תחום ההתמחות שלהם, להכיר את הספרות המקצועית בנושא, ולצאת ללמידת עמיתים ולמידה מעשית על ידי תצפיות בכיתות ומסגרות חינוכיות, ואו ראיונות עם אנשי חינוך, מורים והורים.כך, הסמינר מאפשר לסטודנטים ללמוד את הנושא הנבחר מהיבטים תאורטיים ומעשיים כאחד.

מטרות הסמינריון:

·העמקה בנושא נבחר מהיבטים תאורטיים ומעשיים

·היכרות ראשונית עם הספרות המקצועית בנושא

·למידת עמיתים ולמידה מתוך השטח

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90013110
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים תאורטיים ופרקטיים לעבודתם הערכית והמוסרית במערכת החינוך לשם פיתוח עולם המושגים הערכי שלהם ושל תלמידיהם לעתיד. במהלך הקורס נדון בלגיטימיות שלנו כמחנכים להקנות ולחנך לערכים. נלמד אודות מערכות ערכים מורכבות ועל האופן שבו מערכות הערכים מבטאות השקפות, אמונות ודעות. נכיר מקרוב מערכות ערכים של סטודנטים להוראה תוך אינטרוספקציה לעולם ערכים הפנימי של כל אחד מאיתנו. נכיר את עולם הערכים המוסריים וייחודם. 
קורס זה הנו קורס סמינריון ולכן נקדיש זמן ללמידה שליסודות הכתיבה האקדמית על בוריין. את הסמסטר השני נקדיש לכתיבת העבודה תוך ליווי אישי וקבוצתי של המרצה. הסטודנטים יכתבו עבודות מחקר תוך שימוש במתודולוגיות שונות: איכותניות, כמותניות ועיוניות המשלבות עיון במקורות חזל – לפי בחירתם האישית.
     

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90012808
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד וניישם את השימוש בכלים דיגיטליים שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד) המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים.
~

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90000212
מורה הרב דר ברגר דב
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סוג שיעור שעור

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018306 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90018306 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90018306
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף. כל זאת לצד היכרות עם כלי הערכה שונים לעבודת המורה לרבות הערכה חלופית, הערכה עצמית והערכת עמיתים. בשיעור נדון אודות סוגיות הערכה מהותיות המעסיקות את השיח החינוכי כמו סוגיית המיצב. 
סוג שיעור שעור

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000401
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, פיתוח מיומנויות אצל התלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד בשיעור של סוגיות שונות.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90024000
מורה הרב קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המוזיקה וגם האמנות הן שפות המבטאותרעיונות, מחשבות ורגשות. לכל תקופה בהיסטוריה יש רוח התקופה. נלמד על תקופותהרנסנס, הברוק, ההשכלה, התקופה הרומנטית והעת המודרנית בעולם המערבי (אירופהוארצות הברית). 

~

נלמד להאזין ולהתבונן כיצד האמנות של אותהתקופה (בעיקר המוזיקה, אך גם הציור, האדריכלות וכו)  שיקפה את המציאות,האידאולוגיות והרעיונות של התקופה. לפעמים נגלה שהאמנות הייתה זו שיצרה אתהמציאות!

~

ידע רחב במוזיקה איננו הכרחי. חיבהלמוזיקה חיונית. רצוי רקע בסיסי בהיסטוריה של העת החדשה.

~

~
מיועד ללומדי: היסטוריה, חינוך, לימודי ארץ ישראל, תקשורת, ולמתעניינים בתחום.
~ ~

סוג שיעור שעור

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90033600 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033600
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נוירופדגוגיה

כיצד מתרחשת למידה במוח האנושי? מה ניתן ללמוד ממחקרי המוח העדכנייםעל תהליכי תפיסה ולמידה? בקורס הזה נכיר את המנגנונים העצביים המעורבים בתהליכילמידה. נלמד על תאי עצב ורשתות עצביות, ונבין כיצד הלמידה מייצרת קשרים חדשיםבמוח. נתבונן במושגים כמו זיכרון, תפיסה, קשב והתפתחותקוגניטיבית, מנקודות המבט של מדעי המוח.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90012800
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד וניישם את השימוש בכלים דיגיטליים שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד) המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים.
~

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000300 | שלזינגר נועם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000300 | שלזינגר נועם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000300
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה והלכה, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה והלכה. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000901 | ספוקויני אולי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000901 | ספוקויני אולי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000901
מורה ספוקויני אולי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בלשון בכיתות ז - יב. במהלך הקורס נכיר את התחומים השונים שאליהם מתייחסת תכנית הלימודים ונעסוק בדרכי ההוראה של המקצוע.

סוג שיעור שעור

+  עקרונות בתוכניות לימודים | 90021500 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90021500 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90021500
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  פסיכולוגיה חיובית | 90007400 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90007400 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90007400
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדםלצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס נלמד מהי פסיכולוגיה חיוביתמקורותיהמיקוד בכוחות כמקור לחוסן והחלמה תוך הצגת מחקרים תאורטיים ואמפיריים. בהמשך נתמקד בפסיכולוגיה החיובית בחינוך- בנפשו של הילד, בקשר עם מוריו ובקשר של המורה עם עמיתיו. נכיר מורים פורצי דרך בארץ ובעולם, ונלמד כיצד ניתן להתחיל במפנה החיובי  כעת. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו ביישום מושגי הקורס בחייהם תוך תרגול והתנסות מעשית בכתה, ובכך יהפכו לסוכני שינוי במערכת החינוך.


סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת תקשורת | 90016100 | פרינס מלר רבקה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90016100 | פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90016100
מורה פרינס מלר רבקה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מקנה לסטודנט כלים פדגוגיים מגוונים להוראת התקשורת באמצעות אסטרטגיות הוראה שונות הנלמדות ומיושמות בפועל בכיתה . כמו כן נחשף התלמיד לתוכניות הלימוד השונות בתקשורת ( לקראת  בגרות). במחצית ב, מתנסה הסטודנט ( באמצעות הכלים שרכש) בכתיבת מערך שיעור, תכנון מרכז למידה ומטלות נוספות . .  . המכשירות אותו לעבודה בפועל

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורים משמעותיים ומעניינים יותר. להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013100
מורה דר הלוי גיא
יום א
סמסטר ש
מיקום כתת ספריה (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה, אולם המרצה מציע תחום חקירה רחב בנושאים הקשורים לזהות וחינוך. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב בסוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.
כתיבת עבודה סמנריונית מהווה את הפקק המרכזי בעיכוב בקבלת התואר. הסטודנט בקורס זה לומד את שלבי הכתיבה ומלווה באופן צמוד בכל שלבי העבודה.
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90012804
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד למורים וסטודנטים בעלי רקע בסיסי ביישומי מחשב (ניהול קבצים, אינטרנט ו-word). במהלך הקורס נערוך הכרות עם כלים להוראה בסביבה דיגיטאלית ווירטואלית, ונחשף לכלים מתוקשבים שיעשירו וישכללו את דרכי ההוראה שלנו. נלמד כיצד לעשות שימוש משכיל במאגרי מידע תורניים (פרויקט השות), בעיצוב טקסט תורני ככלי עזר ללמידה (word), בבניית מטלות מתוקשבות (moodle), בהכנת חידון לימודי (kahoot / triventy), בבניית ערכה לימודית של סט כרטיסיות (quizlet), וביצירת לוח שיטופי (padlet). במהלך הקורס נראה כיצד כל הכלים הללו מעשירים את ההוראה וכיצד הם משמשים ככלי עזר למורה בהכנת השיעור, וככלי עזר לתלמידים.
~

סוג שיעור שעור

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001608 | דר ספראי מרדכי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90001608 | דר ספראי מרדכי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90001608
מורה דר ספראי מרדכי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נתוודע לנקודת הראות הסוציולוגית ולמשקפיים המיוחדות שהיא מעניקה לנו להתבוננות במעשה החינוכי ולקידומו. נעשה זאת על ידי לימוד מונחי היסוד והפרדיגמות העיקריות באמצעותם הסוציולוגיה מסבירה את ההתנהגות האנושית והחברתית בכלל ואת מערכת החינוך בפרט. אנו נתמקד בהבנת הקשר בין העשייה החינוכית למקומו ומעמדו של התלמיד כבוגר בחברה ובין ההיבטים החברתיים של הכתה ובית הספר להישגים לימודיים. בהקשר זה נעסוק בסוגיות של שוויון ואי שוויון ובשאלות מגדריות. דגש מיוחד יושם על הבנת תופעות סוציולוגיות ייחודיות לחינוך הממד.
~

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000800
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לעסוק בכמה סוגיות עקרוניות הנמצאות ברקע תוכנית הלימודים במחשי, עיסוק אשר ייעשה בכמה מישורים: הכרת ולימודים כמה טקסטים יסודיים$$ שימת לב מתודולוגית ביחס לאופן הלמידה$$ תביעת תרגום הנלמד לכלל תודעה או לעיתים חוויה דתית. דגש יושם על אופן קריאת הטקסט, מתוך רצון מחד לעבור לקריאות עומק ומאידך לנהל דיאלוג עם הטקסט מתוך הכרה שבאמצעות דיאלוג זה הטקסט הופך למנוף בעל משמעות בחיי הלומד. בנוסף, על הלומד להיות קשוב לדרישות של המערכת, ולהיות מודע למתבקש ממנו בעת העמידה שלו בכיתה כמורה למחשבת ישראל.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90026200
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף אתהסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה וגמרא, וכיצד ללמד את התלמידיםכך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנהוגמרא. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותרמתרגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90014002
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המקצוע תרבות ישראל ומורשתו כבר הפך להיות חלק אינטגראלי של ההוראה בבתי הספר. דה-עקא, שמורים רבים חסרים את תשתית התוכן של המקצוע ואת האפשרות ליצור חיבורים לתחומי דעת נוספים. במהלך הקורס יתאפשר לימוד ושיח ביקורתי עם מגוון של טקסטים מהמקורות היהודיים לדורותיהם ומספרות העולם, כולל מוזיקה, אמנות וקולנוע.

סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000104 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90000104 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000104
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המציאות העמידה תמיד אתגרים בפני מעצבי הדרך החינוכית בעם ישראל לדורותיו. בכל תקופה התעוררו נושאים שדרשו עיון מחדש בנושאי מהותיים כמו תכלית האדם, תפקידו של אדם בעולמו, חינוך לאמונה וקיום מצוות, המודל החינוכי הראוי, היחס לחול ולהשכלה, חינוכה של האישה, חינוך בעידן של תמורות, בין סמכות לאוטונומיה ועוד. בקורס נעמוד על גישותיהם של הוגים ותנועות שעיצבו דרכים בחינוך כמו החסידות, תנועת המוסר, רשר הירש, הרב קוק, הגות חרדית, החינוך ההומניסטי, הפילוסופיה הפוסט מודרנית, בשימת לב לגישות ותופעות חינוכיות בחברה היהודית בת זמנינו.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002400
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נערוך היכרות ולימוד של שיטות הוראה מגוונות במחשבת ישראל, תוך כדי הדגמה והתנסות בטקסטים מתכנית הלימודים במחשבת ישראל (לבגרות) בחינוך העל יסודי.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת גמרא - תכנית מצטיינים | 90026300 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90026300 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90026300
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

(תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, פיתוח מיומנויות אצל התלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד בשיעור של סוגיות שונות.)
~

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90030000
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס תְּפִיסוֹת עוֹלָם עֶרְכִּיוֹת וְחִנּוּכִיוֹת בְּפַרְשָׁנוּת הרשר הירש לתורה, יעסוק בתפיסות חינוכיות וערכיות העולות מפרשנות המקרא באירופה במאה ה-19 שנכתבו כתגובה לתמורות שעברה הקהילה היהודית באירופה בעקבות הנהגת האמנציפציה באירופה. אנו נתמקד בפירושו של הרשר הירש לתורה אך נציץ גם לפירושים אחרים לתורה שנכתבו במאה ה-19.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013500
מורה בוכהולץ אילן
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם
~שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה.
~ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90013111
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

העידן הפוסט-מודרני הביא בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
~

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90021600
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בירושלים מראשית המאה העשרים ועד ימינו בגישות שונות של סופרים, הוגים ואנשי ציבור אל העיר ובהשלכות אקטואליות שלהן.

סוג שיעור שעור

+  אתגרים חינוכיים במאה ה-21 | 90022000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90022000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90022000
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מהפיכת המחשוב, התקשורת והאינטרנט - מחוללת מציאות חיים חדשה. באמצעות האינטרנט משאב המידע של כל אחד מאתנו הוא אינסופי. הרשתות החברתיות חיברו את כולנו לרשת חברתית חובקת עולם. מציאות זו מעמידה בפנינו אתגר ערכי חינוכי המחייב הערכות חינוכית חדשה. בקורס נעסוק באתגר החינוכי החדש ונלמד כיצד ניתן להפוך מציאות חדשה זו לעוצמה ערכית וחינוכית.

סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000112 | דר וקס רון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000112 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000112
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיוב של ושיננתם לבניך והתפיסה בחזל האומרת כי תלמידים קרויים בנים מלמדת אותנו כי המעשה החינוכי הינו אתגר יהודי ואנושי בסיסי. אתגר המחייב אחריות מקסימלית כלפי הדורות הבאים. בקורס מחשבת החינוך היהודי נעסוק בהבנת אתגר זה ובפיתוח מסוגלות חינוכית. בין השאלות שנדון בהם במהלך הקורס יהיו אתגרי היסוד של החינוך היהודי- ייעוד האדם, תפיסות יסוד בחינוך לעבודת ה, ייעודו של עם ישראל, חינוך יהודי במציאות משתנה ועוד. נעמוד על גישות המגוונות לשאלות אלו כפי שבאות לידי ביטוי בתפיסותיהם של חכמי הדורות. 

נשתדל לקחת תובנות מעולם הגותי מרתק זה לעולמנו הפנימי כדי שהדברים לא ישארו רק בגדר תיאוריה, אלא גם בגדר של הלכה למעשה.


סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013800
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לאחר הקניית הבסיס וההיכרות עם המקצוע לימודי ארץ ישראל, נעסוק במסגרת זו בפרופיל הסיור הלימודי הבית ספרי. נכיר את המימשקים השונים הקיימים סביב הסיור הבית ספרי ונלמד בעיקר את הפדגוגיה של הסיור: כיצד בונים סיור, כיצד מפגישים בין עולמו התוכני למסגרתו הטכנית, ובסופו של דבר: כיצד מלמדים בשדה ובאיזה אופן משתמשים במרכיביו הרבים של הנוף כדי לייצר מהלך ארוך מחד ומסרים נקודתיים מאידך.
~

סוג שיעור שעור

+  מניעת נשירה | 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012300
מורה דר ראוכברגר נירית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשנים האחרונות אנו נדרשים להתמודדות עם תופעת נשירה סמויה וגלויה של תלמידים ממערכת החינוך. עליה במספר הנושרים מבית הספר מחייבת התייחסות רחבה וכוללת של תפקיד המורה המכיר את התלמיד מעבר להישגיו הלימודיים והחברתיים. מטרתו המרכזית של הקורס היא הכרות עם תהליך הנשירה, איתור אוכלוסיה על רצף הסיכון, כלים להתמודדות ן פיתוח תפיסה חינוכית הרואה במורה כלי מרכזי במעבר מסיכון לסיכוי וצמיחה.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת תנך | 90000702 | שלזינגר נועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90000702 | שלזינגר נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000702
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי תנך, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד כתורת חיים ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם תנך. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002602 | דר חובב ימימה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90002602 | דר חובב ימימה | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90002602
מורה דר חובב ימימה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013103
מורה דר הרבתר דוד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

העידן הפוסט-מודרני הביא בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90013108
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך יהודי. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב סוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.

סוג שיעור סמינריון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000500 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90000500 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000500
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יקנה לתלמידים היכרות עם תחומי המחקר והידע השונים בפסיכולוגיה תוך הדגמת יישומם האפשרי בתהליכי הוראה וחינוך. התלמיד ירכוש

סוג שיעור שעור

+  שאלות יסוד בהוראה | 9000203 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 9000203 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 9000203
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בשאלות יסוד העומדות לפני הבוחרים בתחום החינוךוההוראה. הוא נועד ללוות את ההכשרה המעשית בשלב הבסיסי שלה – שלב רכישת מיומנויותהיסוד.

בין השאלות שיידונו בשיעור: מטרות ההוראה והחינוך (להיות מורה במאה ה-21)$$גיוון אמצעי ההוראה בשיעור$$ שאילת שאלות וניהול דיון$$ כלי הוראה$$ מיומנויות למידה,למידה מטעויות$$ הערכה והערכה חלופית$$ הוראה מותאמת אישית$$ משמעת – ניהול כיתה –אקלים כיתה

סוג שיעור שעור

+  אמונה בעקבות השואה | 90021700 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90021700 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90021700
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשיעורי הקורס נתבונן בשאלות ובאתגרים של עולם האמונה האישיוהציבורי הן לנוכח הצרות בהתהוותן והן במבט לאחור, אחרי המבול. נחשוף את קשייהאמונה ושמירת המסורת לאחר השואה. נציג גישות שונות, בעד ונגד, ביחס לעיצוב ומיסודזיכרון השואה. נציג את דעתם של רבנים חשובים ביחס לסיבות אפשריות לבוא הפורענותונדון בהן. נבחן את שאלת לקחי השואה מן הפן האמוני והדתי. את הקורס ילוו, לכלאורכו, דפי מקורות.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90027600
מורה בוכהולץ אילן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נפגוש גישות טיפוליות פסיכולוגיות מגוונות ונעמוד על מושגים ועקרונות שמייחדים אותם. נכיר את הטיפול הקוגנטיבי התנהגותי ,טיפול נרטיבי ואימון כשדגש יינתן להיכרות עם שיטות הטיפול הפסיכודינמיות. נחתום בהצעה לעבודה נפשית רוחנית עם טקסטים יהודיים. במהלך הקורס נתרגם מושגים ועקרונות להתנסויות אישיות ובינאישיות בקבוצה ונציע יישומים אפשריים לעבודה חינוכית.

סוג שיעור שעור

+  תולדות החינוך במדינת ישראל | 90030100 | דר צמרת צבי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90030100 | דר צמרת צבי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90030100
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס ידון בתולדות החינוך במדינת ישראל

מעת הקמתה עד ימינו.

יודגשו הזרמים החינוכיים השונים בימי המדינההראשונים,

העלייה הגדולה והכפייה האנטי דתית באותם ימים

ויובלטו המאבקים בין השמאל לימין ובעיקר המאבקיםבשמאל.

מאוחר יותר תודגש הרפורמה בחינוך ויודגשו החינוךבעיירות הפיתוח והפערים הבינעדתיים.

השיעור ינתח את טביעת האצבעות של כמה שריםמרכזיים – ובראשם דינור, ארן, המר ורובינשטיין –

ויעסוק בשאלות יסוד של החינוך בישראל בראשית המאהה-21 ולקראת עתיד. 

סוג שיעור שעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000600 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 90000600 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000600
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יידונו סוגיות שונות הקשורות לגיל ההתבגרות: התפתחות גופנית והשפעתה הפסיכולוגית, מיניות, התפתחות קוגניטיבית ורגשית, עיצוב הזהות האישית על רבדיה השונים, יחסי המתבגר עם

סוג שיעור שעור

+  היבטים קוגנטיביים בעבודת המורה | 90015900 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 90015900 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90015900
מורה דר ראוכברגר נירית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס האיבר המרכזי המשמש ללמידה הוא המוח. ההכרות עם התודעה מהווה את הבסיס לשיפור מיומנויות הלמידה, קשב וזיכרון. מטרתו המרכזית של הקורס היא להכיר את תהליכי חשיבה, תפיסה קשב וזיכרון בדגש על עבודת המורה ותפקידו בקידום תהליכי למידה. הכרות המורה את המערכות הפנימיות של התודעה, ההבנה כיצד הן פועלות עשויה לשפר במידה ניכרת את ההוראה ותהליכי הלמידה.
סוג שיעור שעור

+  שאלות ותשובות ושאלות ללא תשובות | 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28011900
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האנומליות של ימי השואה ומצבי החיים הבלתי צפויים והבלתיאפשריים, יצרו מציאות הלכתית ודתית חדשה ומאתגרת בכל הנוגע לקיום המצוות, ההלכהוכללי המסורת. הקורס יעסוק בדילמות הלכתיות ועקרוניות שאפיינו את החיים בגטאותובמחנות כמו: העדפות בהצלת נפשות, נישואין וחיי משפחה בשואה, הקפדה על אכילת בשרכשר בשואה, קיום מצוות תוך כדי סכנה וכיוב. נצביע על תשובות שהשיבו רבניםפוסקי הלכה לשואלים ונראה שחלק מן השאלות נותרו ללא תשובות וללא מענה.

סוג שיעור שעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד | 72001800 | שוורץ יעל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 72001800 | שוורץ יעל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72001800
מורה שוורץ יעל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע ומיומנות בכתיבת מטרות אישיות וכיתתיות עבור תלמידם בעלי צרכים מיוחדים. כתיבת המטרות הן בהלימה לתוכניות הליבה של משרד החינוך ועל כן נלמד מהן תוכניות הליבה וכיצד לגזור מהן מטרות. כתיבת המטרות הנה החלק הראשון אך המשמעותי ביותר הוא ישום המטרות ובניית מערך שיעור מיטבי.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת ספרות | 90001100 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90001100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90001100
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבקש לפתח מיומנויות דידקטיות בתחום הוראת הספרות. במהלך הקורס יידונו דרכים להוראת הזאנרים השונים הנלמדים בבתי ספר תיכוניים תוך התמקדות ביצירות המופיעות בתכנית הלימודים לספרות בבתי ספר תיכוניים. הקורס יעודד פיתוח השקפת עולם דידקטית תוך יישום תאוריות נרטיביות ופואטיות מאסכולות שונות (סטרוקטורליזם, פוסטסטרוקטורליזם, תאוריית הקורא , פמיניזם, פוסטקולוניאליזם ועוד) בתוך כך יעסוק הקורס בבעיות הייחודיות להוראת הספרות בבתי הספר הדתיים. הקורס יעסוק במיומנויות הקשורות בניהול מבחנים- ניסוח שאלות למבחן וקטיריונים להערכתו.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013112
מורה דר ספראי מרדכי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך יהודי. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב סוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90021203
מורה דר שטיין עינת
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס לאפשר למשתתפים להכיר ולהתנסות במחקר כמותני וכתיבה מדעית בנושא מתחוםהחינוך המיוחד. המשתתפים יכירו את עולם התוכן של מעורבות הורית במסגרת החינוך בכלל,ובמסגרות החינוך המיוחד בפרט, ואת הקשרים הקיימים בין מעורבות הורית במערכת החנוךובין משתני הורות ותגובות מצוקה והתמודדות בקרב הורים . הסטודנטים יכירו מהו מחקר מדעיואף יתנסו במחקר מדעי כמותני על כל שלביו. התהליך יתבצע תוך הדרכה קבוצתית ואישיתשיתמכו ברכישה ויישום של מיומנויות הנדרשות לשלבים השונים של המחקר, תוך ליווי הסטודנטים משלב גיבוש הרעיון, דרך תכנון וביצוע המחקר ועד לכתיבת עבודה סמינריוניתהמבוססת על המחקר שערכו.

סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 90102200
מורה מאיר רחל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נתמקד בדרכי הוראת האלגברה של חזקות, לוגריתמים, בעיות גדילה ודעיכה, סדרות ואינדוקציה ובעיות מילוליות. נכיר את תכנית הלימודים של 5 יחידות בנושאים אלו, ונציג אסטרטגיות להבנה ופתרון תרגילים ברמת 5 יחידות. נעסוק בקשיים ובאתגרים הפדגוגיים, ונציע דרכי הוראה שיסייעו ללמידה מיטבית.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90020900
מורה ירחי צילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נעסוק בתכנים הנלמדים בגיאומטריה ובהסתברות מחטיבת הביניים ועד לתיכון. נציג תיאוריות למידה של גיאומטריה אויקלידית, קשיים ייחודיים בהוראת גיאומטריה והסתברות ודרכים להתמודדות איתם. נחדד את הכלים לחיזוק האינטואיציה כחלק מהבנת המושגים והשימוש בהם.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90020800
מורה טל נעמה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נושא האנליזה, הוא נושא מרכזי בלימודי המתמטיקה בתיכון, ובפרט ברמת 5 יחל. בקורס נקיף את תכנית הלימודים באנליזה ברמת חמש יחידות, נציע דרכי הוראה לנושאים השונים, נתייחס לספירליות בהוראת האנליזה, לרמות חשיבה שונות, ולפיתוח הידע וההבנה של התלמיד. השיעורים ישלבו קריאת מאמרים ותגובות עליהם, הצגת נושאים על ידי הסטודנטים, הרצאות פרונטליות והתנסות סדנאית בחומרי הלימוד.

סוג שיעור שעור

קורסים ביום ג

 

+  שיטות מחקר איכותניות בחינוך | 90011302 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90011302 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90011302
מורה דר סמט ברוריה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90008500
מורה דר כהאן שמעון
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיה עוסקת בהבנה, בטיפול ובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופנים שונים ויש לה השלכות על תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפי הפרעות נפשיות, בגורמים השונים להתפתחותן ודרכי הערכתם וכן בדרכים בהן ניתן לצמצם עמדות שליליות כלפי אנשים/תלמידים עם הפרעות נפשיות. מטרת הקורס לאפשר למורים הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הם עשויים לפגוש במהלך עבודתם במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעת חרדה, הפרעות דחק, דיכאון ועוד ונתמקד בתפקידו של המורה באינטראקציה שלו עם תלמידים הסובלים מקשיים רגשיים.

סוג שיעור שעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של האישיות | 90007500 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90007500 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90007500
מורה דר כהאן שמעון
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכולוגיה של האישיות עוסקת בין היתר בהצגת תיאוריות בנוגע לאישיות, חקר האישיות על בסיס שיטות מחקר מדעיות ויישום שיטות אבחון וטיפול במטרה לאפשר לאדם איכות חיים טובה ומספקת. בקורס זה נתמקד בהגדרות שונות של האישיות, הדרכים שבעזרתן ניתן להסיק על האישיות וכן נבחן חלק מהתיאוריות הדינמיות, האקזיסטנציאליסטיות וההתנהגותיות שהוצעו להבנת האישיות. נדון ביישום חלק מהמושגים של התיאוריות השונות במערכת החינוך.
~

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90007000
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נסקור תהליכים היסטוריים וסוציולוגיים שהובילו לשינויים במבנה המשפחה ותפקידיה. נזהה גורמים במבנה המשפחה העלולים להוביל להתפתחות מצבי סיכון בתוך המשפחה. נגדיר התעללות בילדים ואת הסימנים המלמדים על קיומה. נכיר את מאפייני ההורה הפוגע והילד ההופך לקורבן. נלמד את חוק חובת דיווח. נעיין בחוזרי מנכל העוסקים בנושא. נבחן הבדלים בין תרבותיים במוכנות לשתף פעולה עם חובת הדיווח. נלמד מי הם הגורמים בקהילה עימם יש לחבור ולשתף פעולה במצבים בהם מתעורר חשש לסיכון.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90009502
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

סוג שיעור שעור

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90016000 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90016000 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90016000
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יושם דגש ומיקוד על היקף בעיית האלימות במערכת החינוך. נושא אלימות במערכת החינוך יילמד, בהתייחס למאפיינים אישיותיים, פסיכולוגיים של האדם, ושל הסביבה בה חי הפרט. בד בבד, יוצגו מגוון פתרונות הקיימים לשם התמודדות עם בעיית האלימות במערכת החינוך.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית-ב | 90002100 | רוס אברהם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90002100 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90002100
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.
~

סוג שיעור שעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000501 | ברניג מיכה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000501 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000501
מורה ברניג מיכה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90031300
מורה וולף מירי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000608 | ברניג מיכה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90000608 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000608
מורה ברניג מיכה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90012807
מורה קרופל רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 72020100
מורה דר וקסמן מישל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להכיר גישות שונות המתייחסות לתחום הקשב והריכוז: שינויים היסטוריים בתפיסת ההפרעה, אטיולוגיה, תסמינים, דרכי איתור ואבחון של תחום

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90025100
מורה יששכר שולמית
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90002601
מורה תל אור אליסף
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בסוגיות שונות בדרכי הוראה, עם דגשים על המתודולוגיה הייחודית של הוראת היסטוריה. בין הנושאים שילמדו בקורס: דרכי פתיחה לשיעור, שימוש במקורות היסטוריים, היסטוריה כחלק מלמידה בינתחומית, למידה מסובבת פרוייקטים ריבוי קולות ורלוונטיות בהוראה, אמצעים בלתי פרומליים בהוראה, הכנת דף עבודה, הכנת דך מקורות ועוד.~

הקורס יהיה בנוי בין היתר על לימוד עקרונות הדגמה ותרגול. התרגול יהיה מלווה בניתוח קבוצתי של יישום העקרונות הנלמדים.

~

 $$

~,
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013116
מורה הרב דר ברגר דב
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוךיהודי. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה. הקורס מלמד תוך כדיהנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנטיתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב סוףהקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.

סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000201 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90000201 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000201
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90012817
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד וניישם את השימוש בכלים דיגיטליים שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד) המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים.
~

סוג שיעור שעור

+  ניהול דיון בכיתה | 90016300 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90016300 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90016300
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יפרוס את הדיון - שיח ככלי הוראה ולמידה. נכיר דגמי שיח שונים בהוראה ואת תרומתם לתהליך הלימודי והחינוכי של הלומד. באמצעות דגמים אלה נכיר את התהליך המקדים לדיון בכיתה אצל המורה, כמנהל השיח החינוכי. ואת הדיון בנושא בשדה החינוכי.

סוג שיעור שעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012802 | קלר ציפי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90012802 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012802
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כיום בניגוד לעבר אין בעיה של חוסר מידע אלא של עודף מידע. רשת האינטרנט מאפשרת לגולש לחוש שיוכל לקבל מידע על כל נושא ומיד אך זו רק אשליה. בקורס נלמד להעריך מקורות מידע מהרשת, להכיר מאגרי מידע ואת אופן השימוש בהם. נכיר שיטות הוראה ולמידה חדשות המייחדות את הלימוד במאה ה21 ונתנסה ביצירת יחידת הוראה מגוונת.

סוג שיעור שעור

+  ניהול כיתה - מואצת לאנגלית | 62002400 | רוס אברהם | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62002400 | רוס אברהם | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62002400
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  חינוך לצפייה ביקורתית | 90008600 | קלר ציפי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90008600 | קלר ציפי | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90008600
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הבנת הקשר בין צורה ותוכן שפה הקולנועית. מתן כלים לניתוח ביקורתי ולשימוש בסרטים בכיתה . הכרת התפיסות התרבותיות העומדות בבסיס היצירה הקולנועית בסוגות השונות.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90020401
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  קולנוע וזיכרון השואה | 90007300 | קלר ציפי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90007300 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90007300
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמקד בהבנה ובהכרת הנרטיבים השונים בספור השואה בקולנוע. למידת המרכיבים הפוסטמודרניים בסרטי השואה בקולנוע ויצירת תובנות אישיות ולאומיות ביחס לזכרון השואה בדורנו ולעתיד

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013114
מורה דר ששון חווה
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך יהודי. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב סוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 409000100
מורה גבל רדמן רוחמה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקש להבין מה הרציונל המגבש את מטרות תכנית הלימודים במקצוע האזרחות במדינת ישראל. נלמד ומה עיקר מטרתה של התכנית בהקשר החינוכי. נכיר את תכנית הלימודים, עיקריה ודרכי הוראתה בנושאים השונים. נכיר קשיים הצפים במגזרים השונים סביב נושאי התכנית ודרכי ההתמודדות בהוראתם. נתרגל את הדיון בכיתה ככלי הוראה ונכיר את הערכות החלופיות המקובלות בהוראת האזרחות. נכיר את מבנה בחינת הגרות באזרחות - דרכי תשאול והערכה בבחינה.

סוג שיעור שעור

+  למידה בכיתה מזוית קולנועית | 90015700 | דר צחי אדם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90015700 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90015700
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השפה האור-קולית הולכת ותופסת בעידן הנוכחי את מקומה של השפה המילולית. למידה בכיתה מהזווית הקולנועית הינה סדנא מעשית לשימוש אפקטיבי במדיום זה במהלך ההוראה בכיתה. במרכזה של הסדנא, התנסות פרקטית של הסטודנטים בשילוב סרטים בשיעורים מסוגים שונים.לצד זאת יכירו הסטודנטים את התיאוריות העוסקות בתרומת השימוש בסרטים לתהליכי למידה, וייפגשו עם מתודות שונות לשילוב קולנוע בהוראה
.

סוג שיעור שעור

+  המורה כמאמן בכיתה | 90024700 | דר וקס רון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90024700 | דר וקס רון | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90024700
מורה דר וקס רון
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מסכת אבות קנתה לה מקום של כבוד במסורת ובתרבות היהודית כאוצר בלום של הדרכות רוחניות ומוסריות שנאמרו מפי חזל. אולם דומה שקריאה של אותן משניות תוך שימוש בכלים ובנקודות המבט של תיאוריות ידועות בפסיכולוגיה המודרנית מפתחת תובנות חדשות של אמירות עתיקות אלה ומחדדת את משמעותן. בקורס נלמד משניות רבות מפרקי אבות עם פירושים של ראשונים ואחרונים מחכמינו, לאור תיאוריות התנהגותיות ופסיכואנליטיות בפסיכולוגיה ונעמיק במשמעויות החינוכיות של אמירותיהן של החכמים. 
סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90019700
מורה גבל רדמן רוחמה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  אגדות ילדים ומשמעותן הפילוסופית | 90024100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90024100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90024100
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עליזה בארץ הפלאות, עצבעוני, היפהפיה הנרדמת, הברווזון המכוער, הנסיך הקטן, החתול במגפיים ואגדות רבות אחרות נחשבות בדרך כלל לסיפורים המסופרים לילדים קטנים בלבד.
~ברם, לסיפורים אלו, הוצעו משמעויות נוספות, כמו למשל הצעות הפרשניות של ברונו בטלהיים רובן ככולן בתחום הפסיכו-אנליטי.
~בקורס הזה נעמוד על המשמעויות הפילוסופיות של מספר אגדות. לשם כך נעיין תחילה בשני סיפורים מיתולוגיים: האיליאדה והאודיסאה להומרוס, והתיאוגוניה להזיאודוס. נראה כיצד מיתוסים אלו השפיעו על ועיצבו את הגותם של אפלטון ואריסטו, וכיצד הפילוסופיה של כל אחד מהם השפיעה על עיצובן של אגדות ילדים רבות. בשלב זה ננסה לחשוף את הרבדים הפילוסופיים של הסיפורים הבאים: עליזה בארץ הפלאות$$ הברווזון המכוער, החתול במגפיים$$ היפהפיה הנרדמת$$ הנסיך הקטן ועוד אגדות ככל שיתיר לנו הזמן.
~

סוג שיעור שעור

+  הומור חינוך ותעשיית הבידור | 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90029600
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה גורם לנו לצחוק?למה יותר כיף לצחוק בקבוצה? מדוע תוכניות הבידור הן בעלות הרייטינג הגבוה ביותרבטלוויזיה? ואיך כל זה קשור לעבודה שלנו כמורים?
בקורס זה נלמד את התיאוריותהפסיכולוגיות והסוציולוגיות המרכזיות בניסיון להבין את תופעת ההומור האנושי, ננתחאת הכוח החברתי של ההומור ואת המקום שההומור תופס במדיה ובמרחב החברתי והתרבותי שלבני הנוער.
במוקד הקורס נתעניין בעבודתו של המורה בהקשרים אלה: התמודדות עם תופעותלעג והשפלות, רתימת ההומור לגיבוש הקבוצה וחשיבות ההומור ושילובו בחינוך ובהוראה.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90031400
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90011500
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה והבהרה של המונחים מודרניות ופוסטמודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות. כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות להתחברות ומוצג המושג נאמנות. השאלה המתבקשת היא האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם פוסטמודרני?

סוג שיעור שעור

+  דקדוק פדגוגי- מואצת לאנגלית | 62004901 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 62004901 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62004901
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001600 | ולדמן שי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 658001600 | ולדמן שי | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658001600
מורה ולדמן שי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה תהיה בוחן את יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת, החברה והמערכת הפוליטית בישראל. במסגרת הקורס תוצג גם מערכת התקשורת החדשה המשפיעה כיום מאד על העשייה הפוליטית ועל החברה כולה בישראל. בין היתר, ילובנו סוגיות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות אקטואליות הנוצרות במשולש יחסים זה.

סוג שיעור שעור

+  דמויות מחנכות | 90024900 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90024900 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90024900
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מהי דמות מחנכת? שאלה זו מטרידה רבים: הורים, תלמידים וכמובן - המורים עצמם. באופן מפתיע (או שלא?), אין להשאלה הזאת תשובה אחת...מטרת הקורס היא לדון בשאלה זו ולהציע מספר כיווני חשיבה, מתוך זויות ראיה שונות: ספרות המחקר בסוגיית המורה הראוי, מחקרים אמפיריים ותפיסות פילוסופיות, דמויות חינוכיות מן העבר ומן ההווה וכמובן - מתוך החיים עצמם: מי הדמות המחנכת שהשפיע עלינו כתלמיד? בדמות זו תעסוק מטלת הסיכום של הקורס, המבקשת לחבר בין תיאוריה למעשה.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013105
מורה דר קלרמן אביחי
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לסייע לתלמיד בתהליך כתיבת העבודה הסמינריונית. הקורס מלווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת המקורות, ניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.

סוג שיעור סמינריון

+  הפדגוגיה של אוצר מילים- מואצת לאנגלית | 62005600 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62005600 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62005600
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000109 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90000109 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000109
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

1.  

מטרת הקורס היא ליצור היכרות עם סוגיות יסוד במחשבת החינוך היהודי בעקבות לימוד, דיון וחשיבה משותפת על המטרות והדרכים של החינוך היהודי, מתוך פרספקטיבה היסטורית: החינוך המסורתי (חטיבה ראשונה), בעקבות המודרנה (חטיבה שנייה) ובעידן הפוסטמודרני (חטיבה שלישית).   פרספקטיבה זו תעזור לנו לעמוד על יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידאולוגיות ותפיסות חינוכיות ותעודד פיתוח חשיבה חינוכית המתבססת על מקורות ועל גישות פילוסופיות.

סוג שיעור שעור

+  אוריינות אקדמית - ישיבת המאירי | 90017620 | הרבנד יוני | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90017620 | הרבנד יוני | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90017620
מורה הרבנד יוני
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרתהקורס הינה הכנת הסטודנט להתמודדות מיטבית עם העולם האורייני-אקדמי, תוך הקנייתכלים יישומיים לקריאה, להבנה ולניתוח מאמרים אקדמיים.

סוג שיעור שעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012401 | קנאי אבי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90012401 | קנאי אבי | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012401
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90029700
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נדון במספר דילמות כגון שיעורי בית כן או לא, הוראה דיפרנציאלית, הוראה לפי אינטיליגנציות מרובות וכו
בנוסף נלמד
- איך להיות מחנך גם כשאתה רק מורה מקצועי
- איך לבנות סוציוגראמה כדי להבין את המרקם החברתי בכיתה
- איך להשתמש בלוח ולצייר עליו בצורה נכונה
- איך לשמור על משמעת בכיתה
- איך לזהות ולעצור תלמידים שרוצים להעתיק
איך לחזק את הזיכרון אצל התלמידים ואצלנו

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90000506
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  אתגרי החמד במבחן הזמן | 90024600 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90024600 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום ה | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90024600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

1.  קורס זה מבקש ליצור הכרות עם מערכת החמד כמערכת חינוך ממלכתיתואידיאולוגית, המשקפת יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידיאולוגיות ותפיסות חינוכיות. לאחר דיון היסטורי על הקמת החמד ועל מטרותיו החינכיות, הקורס עוסק בהתמודדויות חינוכיות וחברתיות שהן היום בלב העשיה החינוכית של החמד: דמות הבוגר האידיאלי, אליטיזם ואינטגרציה, מרכז ופריפריה, פתיחות וסגירות וכו. בקורס ישולבו הרצאות מאנשי שטח.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90000609
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90008501
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נלמד על חלק מן הקשיים הרגשיים השכיחים ביותר איתם תלמידים מתמודדים, כגון חרדות, הפרעות במצב הרוח, והקשיים הרגשיים הכרוכים בהפרעת קשב. הקורס יציע בסיס תיאורטי להבנת קשיים אלה, וכלים ראשוניים להתמודדות איתם. ~
 הקורס גם יקנה כלים בסיסיים לזיהוי הפרעות אלה, וידע לאיזה גורם מקצועי יש להפנות תלמידים עם קשיים משמעותיים. 
סוג שיעור שעור

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 90000305
מורה דר לנדאו גלעד
יום ו
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 08:15
שעת סיום 09:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעלה את הבעתיות המיוחדת בהוראת משנה והלכה. נציג שיטות שונות להוראת משנה והלכה אשר ינסו לתת מענה לקשיים אלו. כמו כן נכיר וננתח את תוכניות הלימוד של מקצועות אלו בחינוך הדתי ובחינוך הכללי.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90000408
מורה דר לנדאו גלעד
יום ו
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 08:15
שעת סיום 09:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, פיתוח מיומנויות אצל התלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד בשיעור של סוגיות שונות.

סוג שיעור שעור