רשימת השיעורים בלימודי חינוך – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

 

+  אוריינות אקדמית | 90017600 | דר סלהוב עדי | סמסטר א

| 90017600 | דר סלהוב עדי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017600
מורה דר סלהוב עדי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ובכן, אני מניחה שאתם יודעים קרוא וכתוב$$ אבל אפשר לדעת קרוא וכתוב בהרבה מאוד רמות. הרבה מאוד אנשים היום יודעים קרוא וכתוב ברמה רדודה מדי, שמתאימה לקליטה המהירה של מידע ברשת, ולהפצת המידע המהירה ברשתות חברתיות. 
בשיעור זה ננסה לקדם את יכולות הקריאה והכתיבה לרמה גבוהה, שתסייע לכם בעבודתכם כמורים לעתיד, וגם תסייע לכם לעבור את התואר בהצלחה.
מכיוון שהקורס מעניק לכם מיומנויות יסוד שעשויות לקדם את יכולותיכם בלימודיכם במכללה, הוא מיועד לתלמידי שנה א. זהו קורס חובה - בכל מקרה, תצטרכו להשלימו בשלב כלשהו$$ אך מכיוון שהוא מעניק מיומנויות יסוד ועוזר לכם לעבור את התואר בהצלחה, אני ממליצה מאוד שלא לדחותו, ולעבור אותו בשנה א בהצלחה.
הוא גם מעניין, כייפי, מאתגר ברמה המתאימה ושזור בהומור (לפחות ברמה שהנושא מאפשר) - אז למה אתם מחכים? בואו ותתקדמו בהצלחה... 

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים.בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.
קוד קורס 72010602
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד
סרטון הכרות : סרטון

+  דרכי הוראת ביולוגיה - מקוון | 90021300 | כהן אסתר | סמסטר א

| 90021300 | כהן אסתר | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא קורס מלווה לקורס הפרונטלי אך בו זמנית מקיף את התכנים המשמעותיים של הוראת הביולוגיה.הקורס בנוי כך שכל סטודנט יכיר את עיקרונות ותכני הוראת הביולוגיה תוך כדי יצירת מאגר חומרים שיתופי לכלל הסטודנטים. יחד נצור מאגר הכולל דפי עבודה, מבחנים, כרזות,פעילויות מתוקשבות,רשימת אתרי אינטרנט שימושיים ועוד.בנוסף ההשתתפות בפורומים השונים תאפשר דיונים ומפגשים עם גישות ומחשבות מגוונות.

+  הוראה ערכים סרטים-ומדיה | 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א

| 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017900
מורה קלר ציפי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נכיר מספר דרכים רגשיות לשימוש בצילומי וידאו דרך הכרת עידן הסלפי. צילום, עריכה ושיתוף בכלים זמינים יקנו לנו כלי עבודה להוראה משמעותית.

+  למידה והוראה משמעותית | 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90013002
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השינוי המרכזי של הלמידה המשמעותית הוא במעבר מהקניית ידע, להבנייה פעילה של ידע. כשהשאלה המרכזית שצריכה לעמוד בפנינו אינה מה ללמד אלא, איך ללמד? הידע של המאה ה-21 מאופיין בדינמיות, פלורליזם והשתנות מתמדת, לכן מטרת ההוראה אינה בשינון של עוד חומר, כי אם בפיתוח היכולת ללמוד באופן עצמאי, בחקירה, בחשיבה, בהפנמה, יישום ובשימוש משמעותי בידע. זה דורש שינוי מהותי בתפיסת הלמידה, ההוראה ותפקיד המורה.

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000205
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000504 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90000504 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000504
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א

| 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018313
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס מדידה והערכה הוא לגשר על הפער בין הרצוי והמצוי בתהליך המדידה של תהליכים לימודיים במערכת החינוך. כמו כן, בקורס יושם דגש על הנחלת עקרונות לבדיקה מדויקת ומהימנה של כלי הערכה חינוכיים

קוד קורס 90018323
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף.

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000102 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א

| 90000102 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000102
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש ליצור היכרות עם סוגיות יסוד במחשבת החינוך היהודי דרך לימוד, דיון וחשיבה משותפת על המטרות והדרכים של החינוך היהודי, מתוך פרספקטיבה היסטורית: החינוך המסורתי (חטיבה ראשונה), בעקבות המודרנה (חטיבה שניה) ובעידן הפוסטמודרני (חטיבה שלישית).

פרספקטיבה זו תעזור לנו לעמוד על יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידיאולוגיות ותפיסות חינוכיות ותעודד פיתוח חשיבה חינוכית המתבססת על מקורות ועל גישות פילוסופיות.

סרטון הכרות : סרטון

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א

| 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90033600
מורה לרמן דינה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. 

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

 


סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90000609
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות בניהול כיתה | 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א

| 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90012702
מורה דר ראוכברגר נירית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בנושאים שונים שקשורים לניהול הכיתה, תוך הדגשת היבטים שאינם קשורים למקצוע מסוים. בין הנושאים תפיסת זהותו המקצועית של המורה, מהי למידה  ולמידה 
הקורס משלב סרטונים, מאמרים והדגמות משמעותית וכיצד הופכים את הלומד למשמעותי דרך הלמידה. תפקודי לומד , 

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001606 | דר טרבלסי ארז | סמסטר א

| 90001606 | דר טרבלסי ארז | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001606
מורה דר טרבלסי ארז
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהבטים החברתיים של החינוך, וכיצד הדיסציפלינה (תחום הדעת) הסוציולוגית מנתחת את תפקיד החינוך בחברה. במהלך הקורס נתוודע לסוציולוגיה ונבחן כמה סוגיות שמאפשרות לנו להבין טוב יותר את תפקידו של החינוך בחברה, את השפעתו על סוגיות כמו ריבוד חברתי ועוד. נלמד כמה היבטים הקשורים לחינוך בישראל ובעיקר לשאלת השוויון בו.

+  סטטיסטיקה | 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א

| 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001305
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90001311
מורה קרטן טל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.
קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000604
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

קוד קורס 9000200
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס המקוון ילווה את הסטודנט הצופה בשיעורים במסגרת העבודה המעשית, תוך שימת דגש על עקרונות פדגוגיים שונים. בכל שבוע תילמד סוגיה פדגוגית חדשה, ובמטלות השבועיות הניתנות בקורס יתבקש הסטודנט לעמת בין הממצאים שאסף בעבודה המעשית ובין התיאוריות הנלמדות בקורס.

קוד קורס 9000225
מורה גלינסקי אפרת
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

  הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
 הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

+  שיטות מחקר במדעי החברה | 90011303 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א

| 90011303 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90011303
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לעבודת המחקר בתחום החינוך חשיבות רבה בעולמו של המורה. חשיפה לעולם המחקר מאפשרת למורה להרחיב אופקים ולהוסיף דעת אודות תהליכי – הוראה, למידה והערכה. למורה החוקר יכולות גבוהות יותר בתהליכים אלו, לצד שיפור עבודתו, הלכה למעשה, תוך לימוד מתמיד באמצעות חקר של תלמידיו ושל סביבת הלמידה שלו.

קורס זה נועד להפגיש את הסטודנטים עם מושגי היסוד בחקירה המדעית, יסודותיה השונים ומושגיה המרכזיים. הסטודנטים יכירו את מטרת הידע, את התהיה המחקרית, השאלה וההשערה, את תהליך החקר ואת המושגים המבטיחים את איכותו של המחקר כמו: אובייקטיביות, אמפיריות, שיטתיות, ביקורתיות, שילטה ובקרה וסיבתיות, תוקף ומהימנות ואתיקה. התלמידים יפגשו את שתי הפרדיגמות המחקריות במדעי החברה: הכמותית ואיכותנית, יעמדו על יסודותיהם ויתנסו בכלי המחקר הרלוונטיים לכל תחום. הקורס יסייע לתלמידים להתכונן לקראת תכנון מחקריהם במסגרת עבודות הסמינריון ויקנה להם כלים להיכרות עם חשיבה ביקורתית של מאמרים מדעיים. 


קוד קורס 90003403
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
קוד קורס 72020100
מורה סמט תומר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 72020102
מורה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

סרטון הכרות : סרטון

+  אוריינות אקדמית | 90017606 | דר סלהוב עדי | סמסטר ב

| 90017606 | דר סלהוב עדי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017606
מורה דר סלהוב עדי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ובכן, אני מניחה שאתם יודעים קרוא וכתוב$$ אבל אפשר לדעת קרוא וכתוב בהרבה מאוד רמות. הרבה מאוד אנשים היום יודעים קרוא וכתוב ברמה רדודה מדי, שמתאימה לקליטה המהירה של מידע ברשת, ולהפצת המידע המהירה ברשתות חברתיות. 
בשיעור זה ננסה לקדם את יכולות הקריאה והכתיבה לרמה גבוהה, שתסייע לכם בעבודתכם כמורים לעתיד, וגם תסייע לכם לעבור את התואר בהצלחה.
מכיוון שהקורס מעניק לכם מיומנויות יסוד שעשויות לקדם את יכולותיכם בלימודיכם במכללה, הוא מיועד לתלמידי שנה א. זהו קורס חובה - בכל מקרה, תצטרכו להשלימו בשלב כלשהו$$ אך מכיוון שהוא מעניק מיומנויות יסוד ועוזר לכם לעבור את התואר בהצלחה, אני ממליצה מאוד שלא לדחותו, ולעבור אותו בשנה א בהצלחה.
הוא גם מעניין, כייפי, מאתגר ברמה המתאימה ושזור בהומור (לפחות ברמה שהנושא מאפשר) - אז למה אתם מחכים? בואו ותתקדמו בהצלחה... 

+  אוריינות אקדמית מדעית | 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב

| 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90025317
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס חושף את הסטודנטים למחקר האקדמי, להכרות עם טקסטים מדעיים ולהתמצאות בהם. הקורס מקנה מיומנויות בסיסיות של ניתוח והבנת טקסטים ומיומנויות של כתיבה מדעית וחושף את הסטודנטים למאפיינים הייחודיים של אוריינות זו

+  אסטרטגיות למידה | 90017701 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017701 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017701
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה ותלמידי האחוזונים הנמוכים בכיתה, תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון והכרת סגנונות הלמידה השונים
קוד קורס 90018100
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

זהו קורס מקוון שנועד להכיר את מגוון הנושאים הייחודיים למשנת החינוך של זרם הציונות הדתית. הציונות הדתית אינה נבדלת מן החרדיות אך ורק ביחסה לציונות, אלא היא חולקת על העמדה החרדית בתפיסתה הדתית בתחומים רבים ומגוונים, שחלק גדול מהם כלל אינו נוגע ישירות ליחס לציונות. בין היתר, המחלוקת נוגעת ליחס למדינה, לתרבות הכללית, למדע, למודרנה, למעמד האשה, לחילוניים ולחילוניות, ועוד. הקורס עוסק במשנה החינוכית שעומדת מאחורי עמדות הציונות הדתית בנושאים אלו.

+  הערכה ללמידה באנגלית | 90020400 | שעשוע לורה | סמסטר ב

| 90020400 | שעשוע לורה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90020400
מורה שעשוע לורה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will acquire the skills necessary to measure and evaluate student performance in the EFL classroom. Theoretical and practical approaches to assessment will be examined. The different methods to test and measure achievement in all four domains of the English curriculum will be explored and analyzed. Students will learn about a large variety of assessment tools, how to construct them and how and when to utilize them effectively. They will become familiar with the Bagrut English modular exams and assessment practices. The approach to assessment in this course is based on the belief that assessment is a valuable learning tool that can encourage and develop learning.

קוד קורס 90023600
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש לפתח אצל פרחי ההוראה ראייה מערכתית-ארגונית שתאפשר להם לבחון מערכות ארגוניות בית-ספריות מגוונות, אינטראקציות בין הגורמים השונים במערכת הארגונית ברמת הפרט וברמת הארגון, במעגל הבית-ספרי, הורים וקהילה ובמעגל החיצוני לבית-הספר.


+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000204
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000505 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90000505 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000505
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב

| 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018308
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יקנה פיתוח הבנה ומודעות לחשיבותה של מדידה והערכה בעבודת המורה: היכרות עם סוגי מבחנים שונים סגורים/פתוחים פנימיים/חיצוניים, סוגי <

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000103 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב

| 90000103 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000103
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש ליצור היכרות עם סוגיות יסוד במחשבת החינוך היהודי דרך לימוד, דיון וחשיבה משותפת על המטרות והדרכים של החינוך היהודי, מתוך פרספקטיבה היסטורית: החינוך המסורתי (חטיבה ראשונה), בעקבות המודרנה (חטיבה שניה) ובעידן הפוסטמודרני (חטיבה שלישית).

פרספקטיבה זו תעזור לנו לעמוד על יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידיאולוגיות ותפיסות חינוכיות ותעודד 

פיתוח חשיבה חינוכית המתבססת על מקורות ועל גישות פילוסופיות.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 87103900
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נפגוש את עולם המחקר של החינוך המתמטי.  במחצית הראשונה של הקורסנציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, נעניק ללומדים כלים לסיוע בחיפוש אחר מחקריםאקדמיים.   במחצית השנייה נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוך המתמטי:מחקרים העוסקים בנושאים קוגנטיביים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים. הקורס מקוון ויכלול קריאה או דפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשתוהיכרות עם מקורות, חיפוש של מחקרים ומטלות שונות.

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001607 | דר טרבלסי ארז | סמסטר ב

| 90001607 | דר טרבלסי ארז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001607
מורה דר טרבלסי ארז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהבטים החברתיים של החינוך, וכיצד הדיסציפלינה (תחום הדעת) הסוציולוגית מנתחת את תפקיד החינוך בחברה. במהלך הקורס נתוודע לסוציולוגיה ונבחן כמה סוגיות שמאפשרות לנו להבין טוב יותר את תפקידו של החינוך בחברה, את השפעתו על סוגיות כמו ריבוד חברתי ועוד. נלמד כמה היבטים הקשורים לחינוך בישראל ובעיקר לשאלת השוויון בו.

+  סטטיסטיקה | 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב

| 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001308
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90009503
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000606
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

קוד קורס 9000201
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס המקוון ילווה את הסטודנט הצופה בשיעורים במסגרת העבודה המעשית, תוך שימת דגש על עקרונות פדגוגיים שונים. בכל שבוע תילמד סוגיה פדגוגית חדשה, ובמטלות השבועיות הניתנות בקורס יתבקש הסטודנט לעמת בין הממצאים שאסף בעבודה המעשית ובין התיאוריות הנלמדות בקורס.
קוד קורס 9000226
מורה גלינסקי אפרת
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית. הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

+  שיטות מחקר במדעי החברה | 90011304 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב

| 90011304 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90011304
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לעבודתהמחקר בתחום החינוך חשיבות רבה בעולמו של המורה. חשיפה לעולם המחקר מאפשרת למורהלהרחיב אופקים ולהוסיף דעת אודות תהליכי – הוראה, למידה והערכה. למורה החוקריכולות גבוהות יותר בתהליכים אלו, לצד שיפור עבודתו, הלכה למעשה, תוך לימוד מתמידבאמצעות חקר של תלמידיו ושל סביבת הלמידה שלו.

קורסזה נועד להפגיש את הסטודנטים עם מושגי היסוד בחקירה המדעית, יסודותיה השוניםומושגיה המרכזיים. הסטודנטים יכירו את מטרת הידע, את התהיה המחקרית, השאלהוההשערה, את תהליך החקר ואת המושגים המבטיחים את איכותו של המחקר כמו:אובייקטיביות, אמפיריות, שיטתיות, ביקורתיות, שילטה ובקרה וסיבתיות, תוקף ומהימנותואתיקה. התלמידים יפגשו את שתי הפרדיגמות המחקריות במדעי החברה: הכמותיתואיכותנית, יעמדו על יסודותיהם ויתנסו בכלי המחקר הרלוונטיים לכל תחום. הקורסיסייע לתלמידים להתכונן לקראת תכנון מחקריהם במסגרת עבודות הסמינריון ויקנה להםכלים להיכרות עם חשיבה ביקורתית של מאמרים מדעיים. 


קוד קורס 90003402
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט. כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל.

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נציג את עקרונות ההוראה במדעי המחשב. נלמד לבנות מערכי שיעור ונציע דרכים להתמודד עם תפיסות שגויות בהוראת המקצוע. נדון בתכנים של תוכניות הלימודים לפיהן מתנהלת הלמידה בבתי-הספר. כמו כן, נחשף למאמרים המציגים מחקרים ושיטות הוראה בתחום הוראת מדעי המחשב.

+  מבוא לליקויי למידה- דעת | 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | שנתי

| 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90018200
מורה פרופ אייזנברג יהודה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לא כל תלמיד מתנהג כפי שאנו מצפים. האחד אדיש, האחר מגיב מהר מדי ובחריפות רבה מדי, השלישי מתקיף והאחר מתגונן. כדי להבין את התלמידים שלנו, אנחנו צריכים להכיר את הבעיות הרווחות. להבין - פירושו לסלוח. לסלוח - פירושו להזדהות, ואפשרות לשנות את הדברים ולשפר אותם.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 90024200
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ילמדו מיומנויות בסיסיות הנדרשות לתלמידי תואר ראשון בגיאוגרפיה: הקניית יכולת עבודה בסיסית עם מחשב,    הכרות עם גליון הנתונים,   קריאת גרפים והתאמת הגרף לנתונים,     עיבוד נתונים בסיסי,    הכרות עם גוגל ארץ, כמבוא למערכת מידע גיאוגרפי,וכיצד ניתן להסתייע בו הכיתה,   מהם נתונים גיאוגרפים, היכן ניתן למוצאם ברשתוכיצד להשתמש בהם,   חיפוש מידע ברשת,   הסקת מסקנות,    כתיבת עבודת חקר בסיסית.
קוד קורס 409002000
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מכללת הרצוג והאוניברסיטה העברית כבר שיתפו פעולה בצורה מוצלחתבקורס נודד שהתקיים בשנת תשעט. מטרותינו:

א. יצירת מפגש בלתי אמצעי רגשי וחיובי עם מגזרים שונים בחברההישראלית, על בסיס סקרנות ופתיחות

ב. ביסוס של ידע מעמיק והכרות עם ציפור הנפש של מגזרים שוניםבחברה הישראלית

ג. הצבת נושא החינוך לשותפות ולשיח דיאלוגי על סדר יומם של אנשיהחינוך וההוראה, מתוך כבוד לעמדות ולתפיסות עולם מגוונות.

ד. מידול (modeling) של תהליך חינוכי המבוסס על שילוב בין הנחלת ידע, הקניית כישוריםועיבוד חוויות, כבסיס לפעילות של מפגש בין קבוצות שונות באוכלוסייה.

קוד קורס 90018322
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף.

קוד קורס 90027800
מורה דר שבט אלונה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במערכות חינוך בעולם ובישראל מושם דגש על עיצוב ופיתוח מיומנויות המאה ה-21, ההולמות למידה בעידן הידע. 
בקורס נעסוק בהיבטים פדגוגיים של דרכי הלמידה, החשיבה והעבודה הרצויות וכיצד הטכנולוגיה מסייעת לפדגוגיה בהיבטים אלה.
נכיר כלים מתוקשבים ושיתופיים שונים ונתנסה בשילובם בפעילויות למידה מגוונות.
יושם דגש על כלים בעלי פוטנציאל יישום גדול בהוראת המדעים.
 
הקורס ייערך במתכונת סדנאית ובמהלכו יישמו הסטודנטים את הכלים הנלמדים ויפתחו יחידת הוראה מתוקשבת בתחום המדעים.  

+  מדידה והערכה בחינוך - אב - מרוכז | 90018304 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018304 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018304
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד

+  מדידה והערכה בחינוך - אב- מרוכז | 90018303 | דר הלוי גיא | קיץ

| 90018303 | דר הלוי גיא | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018303
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף.

+  מדידה והערכה בחינוך - אלול - מרוכז | 90018305 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018305 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018305
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד
קוד קורס 90018321
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף.

+  סטטיסטיקה - אב - מרוכז | 90001302 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001302 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001302
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - אלול - מרוכז | 90001310 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001310 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001310
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - אלול - מרוכז | 90001312 | דר בר דוד אוהד | קיץ

| 90001312 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001312
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הינה יצירת היכרות עםמושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומדת הבנה בסיסית שלהאופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופןברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

הקורס מתקיים במשך שלושה ימים, כאשרבסוף היום השלישי מתקיים מבחן מסכם (עם חומר פתוח).

קורסים ביום א

 

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003400 | גולדמן בתיה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90003400 | גולדמן בתיה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90003400
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נרכוש כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך הסיוע והתמיכה בהם.

בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ המבוססים על חוק ההכלה החדש. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90014002
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנים האחרונות החליט משרד החינוך שיש לתגבר את לימודי היהדות בבתי הספר הממלכתיים על ידי הכנסת המקצוע תרבות יהודית ישראלית כמקצוע חובה לכיתות א-ט בכלל בתי הספר .  דבר זה הוא חלק ממגמה כלל ארצית של שיבה אל ארון הספרים היהודי ורצון ללמוד את מקורות ישראל תוך שמירה על זהות ישראלית חילונית ומסורתית. 
בקורס זה נלמד את המקצוע ואת כלי הפדגוגיה שלו, ונכיר את המגוון המרכיב את החברה הישראלית. קורס זה הוא חלק מתכנית גוונים להכשרת מורים להוראה בבית ספר ממלכתיים.
סוג שיעור שיעור

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90016000 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90016000 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90016000
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יושם דגש ומיקוד על היקף בעיית האלימות במערכת החינוך. נושא אלימות במערכת החינוך יילמד, בהתייחס למאפיינים אישיותיים, פסיכולוגיים של האדם, ושל הסביבה בה חי הפרט. בד בבד, יוצגו מגוון פתרונות הקיימים לשם התמודדות עם בעיית האלימות במערכת החינוך.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90030000
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דת וחילון | 24013301 | דר גרין נעם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 24013301 | דר גרין נעם | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24013301
מורה דר גרין נעם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בתהליך החילון שעבר על העם היהודי במאתיים השנים האחרונות. ננסה להבין את הגורמים ואת הרקע לתהליך החילון. נקרא מדבריהם של הוגים וסופרים שהתמודדו עם שאלות של זהותם הדתית והיהודית, וננסה להבין תהליכים שעברו על החברה  היהודית והישראלית בשאלת היחס לדת. כל זאת כרקע לשאלת הוראת היהדות בחינוך הממלכתי.
סוג שיעור שיעור

+  הורים מיוחדים בחברה הישראלית | 72024003 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72024003 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72024003
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באוכקורס זה עוסק באוכלוסיות מיוחדות ו/או הורים המתמודדים עם מצבי דחק הרלוונטיים לעבודה במערכת החינוך, תוך דיון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם הורים אלו. הלמידה תקנה ידע תאורטי ויישומי רחב ומעמיק של דפוסי הורות מיוחדת בחברה הישראלית בכלל ובקרב הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. בין הנושאים שנדון בהם: הורות בעלייה, הורות חד הורית, והורות לנוער בסיכון לגווניו, פסיכופתולוגיה הורית (דיכאון אחרי לידה, מחלות נפש). כמו כן, נדון בסוגיות ייחודיות של הורות בצל מחלה ושכול. הלמידה תשולב בהצגות מקרה ומגוון אמצעי המחשה וסרטים, ותתמקד בסוגיות  הרלוונטיות למערכת החינוך, זיהוי, אבחון ודרכי תקשורת  והתערבות המותאמים להם.

הקורס זה הוא קורס מתקדם עבור סטודנטים שהשתתפו בקורס המבוא בהורות בחינוך המיוחד (או במקרים חריגים באישור המרצה


סוג שיעור שיעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012400 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90012400 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012400
מורה גרנביץ יחיאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קשר טובעם הורי התלמיד יכול לעזור ולקדם את עבודתו של המורה ולסייע רבות להתקדמות התלמיד.המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים, ולעיתים מטריד ומרתיע. אחתמהמטרות המרכזיות של הקורס להבין את חשיבות מפגש זה ולהתכונן אליו, כך שיהיה מוצלחככל הניתן.

הקורס יתייחסהן למישור התיאורטי והן למישור המעשי במפגש עם ההורים.


סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012820 | קלר ציפי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90012820 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012820
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - חינוך יהודי | 90013100 | הרב דר ברגר דב | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90013100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90013100
מורה הרב דר ברגר דב
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה, אולם המרצה מציע תחום חקירה רחב בנושאים הקשורים לזהות וחינוך. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב בסוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית. כתיבת עבודה סמנריונית מהווה את הפקק המרכזי בעיכוב בקבלת התואר. הסטודנט בקורס זה לומד את שלבי הכתיבה ומלווה באופן צמוד בכל שלבי העבודה.
סוג שיעור סמינריון

+  דרכי הוראת תקשורת | 90016100 | דר פרינס מלר רבקה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90016100 | דר פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90016100
מורה דר פרינס מלר רבקה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מקנה לסטודנט כלים פדגוגיים מגוונים להוראת התקשורת באמצעות אסטרטגיות הוראה שונות וכן מעניק לו כלים  להתמודדות עם האתגרים השונים  בניהול כיתה ( הוראה באמצעות הזום,משמעת, תדמית חיובית,תקשורת טובה עם התלמיד וההורה, ניהול כיתה בווסטאפ וכו).  הסטודנט ייחשף לדרכי הוראה שונות ויראה כיצד הן משתלבות בהוראת התקשורת. בנוסף, הוא ייחשף לתול השונות  לבגרות בתקשורת, .פילמוגרפיה, ספרות מקצועית ומקורות מידע להוראת התחום
במהלך הקורס יתנסה הסטודנט (באמצעות הכלים שרכש) בהעברת פתיח לשיעור תקשורת, קריאת מאמרים, בניית מרכז למידה תקשורתי ותכנון וביצוע מערך שיעור ..
סוג שיעור שיעור

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72005401 | גולדמן בתיה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72005401 | גולדמן בתיה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72005401
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך 
המיוחד: כישורי חיים, חוסן, סינגור עצמי, לב21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.
סוג שיעור סדנה

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000201 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000201 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000201
מורה הרב דר ברגר דב
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000300 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000300 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000300
מורה דר לנדאו גלעד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה והלכה, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה והלכה. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

סוג שיעור שיעור

+  החינוך כחוויה קיומית | 90010101 | שוסהיים שרית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90010101 | שוסהיים שרית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90010101
מורה שוסהיים שרית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקש להכיר תכנים וגישות חינוכיות תוך שילוב למידה התנסות וכתיבה אישית , בנושאים הקשורים להבניית הוויתו המקצועית והאישית של המורה. במפגשינו נתבונן בהיבטים חינוכיים ובשאלות קיומיות הקשורות להתפתחות האישית של המורה כאדם השואף לצמיחה והגשמה.

מטרת הקורס היא לאפשר התבוננות אישית ומקצועית , להעצים את המכוונות העצמית של המורה, ולהגביר את תחושת המסוגלות, מתוך הידע והתיאוריות שנפגוש בשיעורים ובעיקר מתוך ההקשרים שלהם לכוחות ולמשאבים השונים של המורה המתפתחים תדיר.

מטרת הקורס להעצים את יכולת המורה לקיים תהליך חינוכי מתוך תשומת לב עמוקה ונוכחות קשובה וסקרנית לתהליך אותו הוא חווה ואשר לו הוא שותף.

סוג שיעור סדנה

+  ארץ נבנית מלבנים, אנדרטאות וזמר | 90026800 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90026800 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90026800
מורה הרב דר קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המוזיקה,האדריכלות והאמנות הפיגורטיבית הן שפות ותקשורת. הן שפה לא מילולית המבטאת את רוחהתקופה והמקום בו נוצרו. האמנות והמוזיקה יכולות להעביר מסרים ורעיונות. הן מהוותשפה שגם מושפעת מהמרחב והזמן, וגם משפיעה עליהם. בצד המגבלות יש לשפות הלאמילוליות האלו כוחות ואפשרויות מעבר לשפת הדיבור המילולית. משתתפי הקורס יגלושהמוזיקה הייתה השפה הלא מילולית העיקרית של העם היהודי. לכן הזמר העברי היווה מרכיבמרכזי בהתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה. המוזיקה והאמנות יהוו עבורהמשתתפים גם אמצעים חינוכיים שיסייעו להם להעביר חומרים יבשים באמצעים פופולרייםשירתקו את תלמידיהם בעתיד. מתאים במיוחד לתלמידי החוגים ללימודי אי, היסטוריה,ספרות וחינוך.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000301
מורה רוסט אהוד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעלה את הבעייתיות המיוחדת בהוראת משנה והלכה. נציג שיטות שונות להוראת משנה והלכה אשר ינסו לתת מענה לקשיים אלו. כמו כן נכיר וננתח את תוכניות הלימוד של מקצועות אלו בחינוך הדתי ובחינוך הכללי
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012701
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העולם החדש מציב בפני המבוגרים אתגרים שלא היו בעבר. במשך אלפי שניםסמכותם של ההורים והמורים לא הוטלה בספק. ילדים עשו מה שאמרו להם בלי לשאול שאלות,ובין המבוגרים הייתה הסכמה שכך צריך להיות. המורה תמיד צודק, אלתתווכח, אל תשאל שאלות סתם. כיום, הנורמות שהיו מקובלות בעבראינן מקובלות עוד. הכח והכוחניות שהיו חלק מכלי החינוך בעבר אינם לגיטימיים היום.מצב זה מציב בפני המורים אתגרים חדשים כאשר הם נדרשים לחנך ולייצר סמכות בלי הכליםמן העבר.

במהלך הקורס נלמד יחד מהן המטרות שלנו כמחנכים, וכיצד אנחנו יכולים לנהל כיתה ולייצר סמכות משמעותית בלי להיכנס לעימותים מיותרים עם תלמידים ועם הורים.

נתנסה בכלים שונים שפותחו בתחום זה, נדון בהם ונשכלל אותם.

הקורס מיועד לסטודנטים המשתתפים בהכשרה מעשית מתקדמים, וישלב מטלות מתוקשבות.

גישת הסמכות החדשה (NVR), שפותחה על ידיפרופסור חיים עומר, מציעה למורים מאגר של כלים להתמודדות עם בעיות משמעת, אלימות,יחסי הורים מורים ועוד. הכלים שפותחו במהלך השנים האחרונות מתבססים על שליטה עצמיתגבוהה של המבוגרים, הגברת הנוכחות בעולמם של הילדים ויצירת בריתות חדשות ביןהמבוגרים.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת ספרות | 90001100 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90001100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90001100
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבקש לפתח מיומנויות דידקטיות בתחום הוראת הספרות. במהלך הקורס יידונו דרכים להוראת הזאנרים השונים הנלמדים בבתי ספר תיכוניים תוך התמקדות ביצירות המופיעות בתכנית הלימודים לספרות בבתי ספר תיכוניים. הקורס יעודד פיתוח השקפת עולם דידקטית תוך יישום תאוריות נרטיביות ופואטיות מאסכולות שונות (סטרוקטורליזם, פוסטסטרוקטורליזם, תאוריית הקורא , פמיניזם, פוסטקולוניאליזם ועוד) בתוך כך יעסוק הקורס בבעיות הייחודיות להוראת הספרות בבתי הספר הדתיים. הקורס יעסוק במיומנויות הקשורות בניהול מבחנים- ניסוח שאלות למבחן וקטיריונים להערכתו.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורים משמעותיים ומעניינים יותר. להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - סוגיות בחינוך ערכי | 90013110 | דר בוזגלו אהרן | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90013110 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90013110
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
‏ מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים תאורטיים ופרקטיים לעבודתם הערכית והמוסרית במערכת החינוך לשם פיתוח עולם המושגים הערכי שלהם ושל תלמידיהם לעתיד. במהלך הקורס נדון בלגיטימיות שלנו כמחנכים להקנות ולחנך לערכים. נלמד אודות מערכות ערכים מורכבות ועל האופן שבו מערכות הערכים מבטאות השקפות, אמונות ודעות. נכיר מקרוב מערכות ערכים של סטודנטים להוראה תוך אינטרוספקציה לעולם ערכים הפנימי של כל אחד מאיתנו. נכיר את עולם הערכים המוסריים וייחודם.  קורס זה הנו קורס סמינריון ולכן נקדיש זמן ללמידה שליסודות הכתיבה האקדמית על בוריין. את הסמסטר השני נקדיש לכתיבת העבודה תוך ליווי אישי וקבוצתי של המרצה. הסטודנטים יכתבו עבודות מחקר תוך שימוש במתודולוגיות שונות: איכותניות, כמותניות ועיוניות המשלבות עיון במקורות חזל – לפי בחירתם האישית.
סוג שיעור סמינריון

+  שאלות יסוד בהוראה | 9000203 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 9000203 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 9000203
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בשאלות יסוד העומדות לפני הבוחרים בתחום החינוך וההוראה. הוא נועד ללוות את ההכשרה המעשית בשלב הבסיסי שלה – שלב רכישת מיומנויות היסוד.

בין השאלות שיידונו בשיעור: מטרות ההוראה והחינוך (להיות מורה במאה ה-21)$$גיוון אמצעי ההוראה בשיעור$$ שאילת שאלות וניהול דיון$$ כלי הוראה$$ מיומנויות למידה,למידה מטעויות$$ הערכה והערכה חלופית$$ הוראה מותאמת אישית$$ משמעת – ניהול כיתה – אקלים כיתה.

סוג שיעור שיעור

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72009900
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ננסה להגיע ולעורר את המקומות היצירתיים שבתוכנו. השאיפה שלנו להביא מקומות פוריים ומגוונים אלו לידי ביטוי במפגש המתחולל בין המורה לעצמו, המורה והטקסט, המורה והתלמיד ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סדנה.
סוג שיעור סדנה

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000404
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, הקניית מיומנויות לתלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד של סוגיות תלמודיות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90001000
מורה דר שר-אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90008501
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיהעוסקת בהבנה, בטיפול ובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופניםשונים ויש לה השלכות על תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפיהפרעות נפשיות, בגורמים השונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשרלסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היא עשויים לפגושבמהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעת חרדה, הפרעותדחק פוסט טראומטית, דיכאון, סכיזופרניה והפרעות אישיות.


סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012821 | רמתי דניאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90012821 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012821
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישום בכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה, יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונת סדנאות.
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90021400 | כהן אסתר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90021400 | כהן אסתר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90021400
מורה כהן אסתר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים ותכני הוראת הביולוגיה. מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקורס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים והקורסים הדיגיטלים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד. תשומת לב מיוחדת ניתנת להוראה במרחבי למידה בהם התלמיד במרכז ובהכנת חומרי הוראה מתוקשבים. בנוסף נברר את המושג החדש של הוראה היברידית שנולד בעקבות מגפת הקורונה...ברוכים כל הבאים
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 409000100
מורה אמסילי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נבקש להבין מה הרציונל המגבש את מטרות תכנית הלימודים במקצוע האזרחות במדינת ישראל. נלמד ומה עיקר מטרתה של התכנית בהקשר החינוכי. נכיר את תכנית הלימודים, עיקריה ודרכי הוראתה בנושאים השונים. נכיר קשיים הצפים במגזרים השונים סביב נושאי התכנית ודרכי ההתמודדות בהוראתם. נתרגל את הדיון בכיתה ככלי הוראה ונכיר את הערכות החלופיות המקובלות בהוראת האזרחות. נכיר את מבנה בחינת הגרות באזרחות - דרכי תשאול והערכה בבחינה.
 
סוג שיעור שיעור

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000401
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, הקניית מיומנויות לתלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד של סוגיות תלמודיות.


סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה חיובית בחינוך | 90007400 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90007400 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90007400
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס נלמד מהי פסיכולוגיה חיובית, מקורותיה, מיקוד בכוחות כמקור לחוסן והחלמה תוך הצגת מחקרים תאורטיים ואמפיריים. בהמשך נתמקד בפסיכולוגיה החיובית בחינוך- בנפשו של הילד, בקשר עם מוריו ובקשר של המורה עם עמיתיו. נכיר מורים פורצי דרך בארץ ובעולם, ונלמד כיצד ניתן להתחיל במפנה החיובי כעת. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו ביישום מושגי הקורס בחייהם תוך תרגול והתנסות מעשית בכתה ובבית, ובכך יהפכו לסוכני שינוי חיובי במערכת החינוך.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012808
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישוםבכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשףונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה,יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונתסדנאות.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019000 | דר שבט אלונה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90019000 | דר שבט אלונה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90019000
מורה דר שבט אלונה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהוראת מדע וטכנולוגיה בגישה הקונסטרוקטיביסטית. הסטודנטים יכירו בקורס את המושגים המרכזיים בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטב, תוך התייחסות לחומרי הלימוד, ניסויים במעבדה ופעילויות העשרה ברשת האינטרנט ובכלל. בקורס יעלו סוגיות הקשורות להיסטוריה של המדע, תפיסות שגויות, היחס בין מדע וטכנולוגיה, דרכי הערכה ועוד. את הנלמד יישמו הסטודנטים בעיבוד יחידת לימוד להוראה ולמידת עמיתים.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019700 | אמסילי יאיר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90019700 | אמסילי יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90019700
מורה אמסילי יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תלמידים במציאות חיים משתנה | 90027200 | הלמן שירה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90027200 | הלמן שירה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90027200
מורה הלמן שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 כל מורה במערכת החינוך עשוי להיתקל התלמיד שמתנסה במציאות חיים מורכבת המשפיעה על עולמו הרגשי ובכך פוגעת ביכולתו לצמוח בלמידה. מצבי חירום ביטחוניים או רפואיים, שינויים בהרכב המשפחה בשל מוות או גירושים, אובדנים מסוגים שונים ועוד.
 מטרת הקורס לחשוף למצבי חיים מורכבים, להשפעות שלהם על הילד ועל משפחתו (ולעיתים אף על המורה עצמו) ולהבין את מקומו של המורה בעבודתו מול הילד והוריו.


סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית- ב | 90002100 | רוס אברהם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90002100 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90002100
מורה רוס אברהם
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.
~

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - זהות וחינוך | 90013103 | דר הלוי גיא | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90013103 | דר הלוי גיא | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90013103
מורה דר הלוי גיא
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה, אולם המרצה מציע תחום חקירה רחב בנושאים הקשורים לזהות וחינוך. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב בסוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית. כתיבת עבודה סמנריונית מהווה את הפקק המרכזי בעיכוב בקבלת התואר. הסטודנט בקורס זה לומד את שלבי הכתיבה ומלווה באופן צמוד בכל שלבי העבודה.


סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 72003900
מורה רבי בן ציון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק ביצירת שפה משותפת בין תחום לקויות הלמידה לבין תחומי הדעת תנך ותושבע, ויקנה מיומנויות הוראה רלוונטיות. הקורס יעסוק בחומרים המתאימים לכיתות תיכון חנמ מכוונות בגרות על פי תכניות הלימודים החדשות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72009200
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השיטה הנרטיבית היא שיטת טיפול שפותחה עי מייקל ווייט ודייויד אפסטון. במוקד השיטה, ההבנה שהאדם מספר את סיפור חייו באופן מסוים, שאינו בהכרח היחיד האפשרי. לעיתים, הסיפור אותו מספר האדם הוא רווי בעיות, ויוצר תחושת קורבנות, פסימיות וחוסר יכולת. מטרת הטיפול להאיר אפשרויות חדשות לספר את הסיפור. בקורס נלמד על יסודות השיטה, ועל הדרך ליישם אותה בדרכים שונות עם תלמידי החינוך המיוחד. כמעט בכל שיעור נתרגל את השיטה, בזוגות או בשלשות. לא יידרש שיתוף בתכנים אישיים בפורום קבוצתי גדול יותר. בואו בשמחה. אלחנן
סוג שיעור סדנה

+  נוער בסיכון | 72012000 | דר קאים זאב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72012000 | דר קאים זאב | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72012000
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות ובמאפיינים מרכזיים של נוער המצוי במצבי סיכון ומצוקה, וכן בקשר בין מצוקה, חוסן וסיכון לבין סטייה חברתית. 

במהלך הקורס ייבחנו היבטים מרכזיים בהסתגלותם של בני נוער בסיכון למערכת החינוך, תוך התמקדות בתפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי. 

כמו כן, ייסקרו גישות מרכזיות להבנת ההגדרות והקשיים הייחודיים של בני נוער בסיכון המשולבים במערכת החינוך כמו גם המנותקים ממנה.


סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000800
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לעסוק בכמה סוגיות עקרוניות הנמצאות ברקעתוכנית הלימודים במחשי, עיסוק אשר ייעשה בכמה מישורים: הכרת ולימוד של  כמה מקורות יסודיים$$ שימת לב מתודולוגית ביחסלאופן הלמידה$$ תביעת תרגום הנלמד לכלל תודעה או לעיתים חוויה דתית. דגש יושם עלאופן קריאת המקור, מתוך רצון מחד לעבור לקריאות עומק ומאידך לנהל דיאלוג עם הטקסטמתוך הכרה שבאמצעות דיאלוג זה הטקסט הופך למנוף בעל משמעות בחיי הלומד. בנוסף, עלהלומד להיות קשוב לדרישות של המערכת, ולהיות מודע למתבקש ממנו בעת העמידה שלובכיתה כמורה למחשבת ישראל.

עוד נושאים בהם נעסוק:

מהו מקצוע מחשבת ישראל? מה כלול בו ומה לא.

מטרות המקצוע וכיצד להשיג אותם.

מהם מרכיבי השיעור האידיאלי במחשבת ישראל?

גישות שונות להוראת המקצוע. יתרונות וחסרונות של כל גישה.

הכרות עם תוכנית הלימודים במחשבת ישראל ומפגש לימודי עם חלקמן היחידות.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012804
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מיועד למורים וסטודנטים בעלי רקע בסיסי ביישומי מחשב (ניהול קבצים, אינטרנט ו-word). במהלך הקורס נערוך הכרות עם כלים להוראה בסביבה דיגיטאלית ווירטואלית, ונחשף לכלים מתוקשבים שיעשירו וישכללו את דרכי ההוראה שלנו. נלמד כיצד לעשות שימוש משכיל במאגרי מידע תורניים (פרויקט השות), בבניית מטלות מתוקשבות (moodle), בהכנת חידון לימודי (google-forms / triventy), בבניית ערכה לימודית של סט כרטיסיות (quizlet), וביצירת לוח שיטופי (padlet). וכלים נוספים כמו mentimeter, plickers, lergo,  ועוד. במהלך הקורס נראה כיצד כל הכלים הללו מעשירים את ההוראה וכיצד הם משמשים ככלי עזר למורה בהכנת השיעור, וככלי עזר לתלמידים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90026200
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה וגמרא, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה וגמרא. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתרגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 28018700
מורה הרב דר ליפשיץ אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראת הגמרא כוללת היבטים שונים ומגוונים, של מיומנויותלמידה וחשיבה ברמה גבוהה.

במהלך הקורס נלמד מבחר סוגיות , ונתנסה במגוון כלים שיסייעו בידינו לנוע מהחשיבה אל ההפנמה, ולאפשר לנו כמלמדי גמרא להביא את לבהסוגיה אל לב התלמידים.

סוג שיעור שיעור

+  תרפיה במוזיקה | 72002300 | דר גוטפריד טלי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72002300 | דר גוטפריד טלי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72002300
מורה דר גוטפריד טלי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה פותח עבור הסטודנטים מרחב להתנסות במדיום המוסיקלי ככלי הבעתי. זוהי קבוצה שמאפשרת התבוננות עצמיתלמטרות לימודיות. בקבוצה זו נעשה שימוש במוסיקה ככלי טיפולי תוך התמקדות בחקר והבנה של תהליכים אישיים, בינאישיים וקבוצתיים. הסטודנטים יעברו מסע מוסיקלי אישי, במהלכו יציגו בכיתה את תעודת הזהות המוסיקלית שלהם, המשקפת אירועים משמעותיים בחייהם כפי שהם מובעים באמצעים סימבוליים. הקבוצה תתנהל על פי כללי האתיקה הנהוגים בטיפול באומנויות, ותאפשר מרחב מכבד לשיתוף, הכלה וצמיחה אישית, תוך קבלת משובים מחברי הקבוצה וממנחת הקורס.

במסגרת הקורס, המנחה מציעה תרגילים לקבוצה בהתאם למהלך המתפתח שלה. המפגשים מבוססים על התנסות. במהלך הקורס המשתתפים מכינים פרזנטציה מוזיקלית. מדובר ב-15 דקות של קטעי מוזיקה משמעותית בחיי הסטודנטים (חיה או מוקלטת)שהסטודנט/ית מכינ/ה בבית. הסטודנט משמיע ומציג את תעודת הזהות האישית שלו בפני הקבוצה. לאחר כל השמעה מחלקים חברי הקבוצה עם מכין הפרזנטציה את תחושותיהם. 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72003500
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002400
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נערוך היכרות ולימוד של שיטות הוראה מגוונות במחשבת ישראל, תוך כדי הדגמה והתנסות בטקסטים מתכנית הלימודים במחשבת ישראל (לבגרות) בחינוך העל יסודי.

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר במדעי החברה | 90011300 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90011300 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90011300
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה מושגי יסוד בשיטות מחקר במדעי החברה והיכרות עם הפרידגמה הכמותית. בעידן מהפכת המידע, קיימת חשיבות רבה ליכולת הבנה של מחקרים כמותיים וניתוח סטטיטי בתחום החינוך. מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את הרקע לגישה המדעית ואת ביצוע המחקרים בשיטות השונות בדגש על מחקר כמותי הכולל רמת הידע של המחקר, סוגי המחקר, סוגי משתנים ודגימה וסטטיסטיקה תיאורית בסיסית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012827
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישום בכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה, יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונת סדנאות.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90023901
מורה ירחי צילה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נלמד מאפיינים של תלמידים מתקשים בחינוך העל יסודי (חטיבה ותיכון).
נכיר את תכנית הלימודים לקראת 3 יחידות בגרות במתמטיקה.
.נתנסה בעקרונות, כלים ואסטרטגיות להוראה המתאימה לתלמידים מתקשים
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90025500
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המחקר העכשוי של המרחב הגליצאי שוקק ופורה, בקורס זה נפגש עם מרצים מובילים בתחום ונקדיש גם זמן לדיון לשיח ולכתיבה אישית של תוצר 
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - חינוך יהודי | 90013113 | דר הרבתר דוד | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90013113 | דר הרבתר דוד | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90013113
מורה דר הרבתר דוד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
למרות שהחינוך היהודי היה בלב התרבות היהודית לאורך השנים היו מראשיתו דעות שונות ומגוונות לגבי מטרות חינוך זה, התכנים או טקסטים הראויים להילמד, היחס בין לימוד לבין החוויה הדתית, בין המורה והתלמיד, ועוד. שאלות אלה לגבי המהות והאופי של החינוך היהודי התעצמו במעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית ופתוחה והתעצמו עוד יותר במעבר מעידן המודרני לעידן הפוסט מודרני ובדור המסכים שבו אנו חיים היום

מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על סוגיה מסוימת בתחום החינוך יהודי היום. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.


 מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב בסוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית. כתיבת עבודה סמינריונית מהווה את המעכב המרכזי לקבלת התואר. הסטודנט בקורס זה לומד את שלבי הכתיבה ומלווה באופן צמוד בכל שלבי העבודה. הקורס מצמצם את הצורך בקניית עבודות ובהעתקת עבודות. זהו קורס ממוקד שמטרתו לתת את כל הכלים לכתיבת עבודה והגעה לסיום כתיבתה.
סוג שיעור סמינריון

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000109 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90000109 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000109
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס היא ליצור היכרות עם סוגיות יסוד במחשבת החינוך היהודי בעקבות לימוד, דיון וחשיבה משותפת על המטרות והדרכים של החינוך היהודי, מתוך פרספקטיבה היסטורית: החינוך המסורתי (חטיבה ראשונה), בעקבות המודרנה (חטיבה שנייה) ובעידן הפוסטמודרני (חטיבה שלישית).   פרספקטיבה זו תעזור לנו לעמוד על יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידאולוגיות ותפיסות חינוכיות ותעודד פיתוח חשיבה חינוכית המתבססת על מקורות ועל גישות פילוסופיות.
סוג שיעור שיעור

+  קולנוע וזיכרון השואה | 90005000 | קלר ציפי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90005000 | קלר ציפי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90005000
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמקד בהבנה ובהכרת הנרטיבים השונים בספור השואה בקולנוע. למידת המרכיבים הפוסטמודרניים בסרטי השואה בקולנוע ויצירת תובנות אישיות ולאומיות ביחס לזכרון השואה בדורנו ולעתיד

סוג שיעור שיעור

+  אתגרים חינוכיים במאה העשרים ואחת | 90022000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90022000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90022000
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מציאות החיים החדשה בה חיים כולנו - מציאות בה הטכנולוגיה משנה את סביבת החיים הקיומית של כולנו, משנה ומעצימה את אתגרי החינוך. גיל ההתבגרות תופס נפח עוצמתי ומשמעותי יותר. המסגרות המסורתיות: משפחה, מערכת החינוך, החברה הקהילתית והמחויבות הדתית מוצאות את עצמן מאותגרות מאוד במציאות זו. בעידן של שבירת הכלים, פוגשים המחכנכים כלים שבורים - בקורס נכיר את האור הבוקע מהכלים השבורים תוך הבנת האתגר החינוכי העכשווי לעומק. מתוך הבנה זו נגבש כיוונים חינוכיים שיאפשרו לנו לפתח את הליווי החינוכי המותאם למציאות החדשה.
סוג שיעור שיעור

+  שאלות יסוד בהוראה | 9000229 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 9000229 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 9000229
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בשאלות יסוד העומדות לפני הבוחרים בתחום החינוך וההוראה. הוא נועד ללוות את ההכשרה המעשית בשלב הבסיסי שלה – שלב רכישת מיומנויות היסוד.

בין השאלות שיידונו בשיעור: מטרות ההוראה והחינוך (להיות מורה במאה ה-21)$$גיוון אמצעי ההוראה בשיעור$$ שאילת שאלות וניהול דיון$$ כלי הוראה$$ מיומנויות למידה,למידה מטעויות$$ הערכה והערכה חלופית$$ הוראה מותאמת אישית$$ משמעת – ניהול כיתה –אקלים כיתה

סוג שיעור שיעור

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011400 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72011400 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72011400
מורה דר בר דוד אוהד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מיינדפולנס (קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים,  ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כולל טיפוליות, חינוכיות ומקצועיות. בקורס זה יינתן בסיס אקדמי ומעשי להיכרות עם המיינדפולנס, תוך שילוב תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול במטרה להגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד.

כיוון שמדובר במיומנות נרכשת, הקורס מתקיים במתכונת סדנאית ודורש תרגול בשיעורים ובמהלך השבוע. המפגשים מתקיימים בישיבה בקבוצה, ועל מנת לאפשר ריכוז והפקת המקסימום מהתרגול לא יתאפשר שימוש במחשבים או טלפונים במהלכם או כניסה ויציאה במהלך המפגש (מלבד במקרים חריגים).


סוג שיעור סדנה

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001608 | דר טרבלסי ארז | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90001608 | דר טרבלסי ארז | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90001608
מורה דר טרבלסי ארז
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נתוודע לנקודת הראות הסוציולוגית ולמשקפיים המיוחדות שהיא מעניקה לנו להתבוננות במעשה החינוכי ולקידומו. נעשה זאת על ידי לימוד מונחי היסוד והפרדיגמות העיקריות באמצעותם הסוציולוגיה מסבירה את ההתנהגות האנושית והחברתית בכלל ואת מערכת החינוך בפרט. אנו נתמקד בהבנת הקשר בין העשייה החינוכית למקומו ומעמדו של התלמיד כבוגר בחברה ובין ההיבטים החברתיים של הכתה ובית הספר להישגים לימודיים. בהקשר זה נעסוק בסוגיות של שוויון ואי שוויון ובשאלות מגדריות. דגש מיוחד יושם על הבנת תופעות סוציולוגיות ייחודיות לחינוך הממד.
~

סוג שיעור שיעור

+  מניעת נשירה | 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012300
מורה דר ראוכברגר נירית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשנים האחרונות אנו נדרשים להתמודדות עם תופעת נשירה סמויה וגלויה של תלמידים ממערכת החינוך. עליה במספר הנושרים מבית הספר מחייבת התייחסות רחבה וכוללת של תפקיד המורה המכיר את התלמיד מעבר להישגיו הלימודיים והחברתיים. מטרתו המרכזית של הקורס היא הכרות עם תהליך הנשירה, איתור אוכלוסיה על רצף הסיכון, כלים להתמודדות ן פיתוח תפיסה חינוכית הרואה במורה כלי מרכזי במעבר מסיכון לסיכוי וצמיחה.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת תנך | 90000700 | שלזינגר נועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90000700 | שלזינגר נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000700
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי תנך, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד כתורת חיים ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם תנך. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך-פסיכולוגיה בכיתה | 90013108 | דר כרמלי צבי | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90013108 | דר כרמלי צבי | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90013108
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך יהודי. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב סוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.

סוג שיעור סמינריון

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90020000 | מאיר אילנה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90020000 | מאיר אילנה | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90020000
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מקצוע גאוגרפיה וסביבה מכיל בתוכו מגוון רב של נושאים הקשורים למרחב ולאדם וליחסי הגומלין ביניהם, אי לכך דרכי הוראת המקצוע תהיינה מגוונות וחדשניות נלמד את הפרדיגמה של המקצוע - הצד הפילוסופי ונתנסה בשיטות שונות ובדרכי למידה המותאמים לתכני הלימוד. נצא לסיורים נכיר שיטות לימוד מתוקשבות ועוד בקיצור נעשה ונלמד.
~

סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000500 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90000500 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000500
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יקנה לתלמידים היכרות עם תחומי המחקר והידע השונים בפסיכולוגיה תוך הדגמת יישומם האפשרי בתהליכי הוראה וחינוך. התלמיד ירכוש ידע ומושגים אשר יאפשרו חשיבה וניתוח של התנהגות תלמידים ומורים במונחים פסיכולוגיים, ותכנון התערבויות אפקטיביות. המושגים הנרכשים יאפשרו דו-שיח משמעותי בין המורה ובין יועצים חינוכיים ופסיכולוגים העובדים במערכת החינוך.

סוג שיעור שיעור

+  אינטליגנציה רגשית | 90008000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90008000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90008000
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בהכרת היסודות של האינטליגנציה הרגשית , ושימוש מושכל בתובנות אלו במערכת החינוך. הקורס יעסוק במושגים כללים של אינטליגנציה רגשית תוך הקבלת מושגים אלו למקורות הידע של התרבות היהודית. בנוסף להעצמה האישית של המחנך (-משתתפי הקורס) נעסוק בשאלה כיצד ניתן להעביר את התהליך לתלמידים. משתתפי הקורס יתרגלו תרגום של יסודות האינטליגנציה הרגשית לתהליך מעשי להעברה לתלמידים. הקורס הינו סדנאי – המשלב תהליך לימודי עם סדנה מעשית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90029300
מורה לוי מרים
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the teaching of English as a foreignlanguage  theoretically andpractically.    The course will examinelanguage systems and language skills.  Students will learn how to construct lesson plans based onthese methods, the national curriculum and approved course books.  Strategies and tools for the teaching ofpronunciation, vocabulary, and reading, at the foundationlevel will be thoroughly explored. The students will begin presentingmini-lessons to their student peers within a micro-teaching framework.  


סוג שיעור שיעור

+  שאלות ותשובות ושאלות ללא תשובות | 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28011900
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
האנומליות של ימי השואה ומצבי החיים הבלתי צפויים והבלתיאפשריים, יצרו מציאות הלכתית ודתית חדשה ומאתגרת בכל הנוגע לקיום המצוות, ההלכהוכללי המסורת. הקורס יעסוק בדילמות הלכתיות ועקרוניות שאפיינו את החיים בגטאותובמחנות כמו: העדפות בהצלת נפשות, נישואין וחיי משפחה בשואה, הקפדה על אכילת בשרכשר בשואה, קיום מצוות תוך כדי סכנה וכיוב. נצביע על תשובות שהשיבו רבניםפוסקי הלכה לשואלים ונראה שחלק מן השאלות נותרו ללא תשובות וללא מענה.
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000600 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 90000600 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000600
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יידונו סוגיות שונות הקשורות לגיל ההתבגרות: התפתחות גופנית והשפעתה הפסיכולוגית, מיניות, התפתחות קוגניטיבית ורגשית, עיצוב הזהות האישית על רבדיה השונים, יחסי המתבגר עם

סוג שיעור שיעור

+  היבטים קוגנטיביים בעבודת המורה | 90015900 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 90015900 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90015900
מורה דר ראוכברגר נירית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס האיבר המרכזי המשמש ללמידה הוא המוח. ההכרות עם התודעה מהווה את הבסיס לשיפור מיומנויות הלמידה, קשב וזיכרון. מטרתו המרכזית של הקורס היא להכיר את תהליכי חשיבה, תפיסה קשב וזיכרון בדגש על עבודת המורה ותפקידו בקידום תהליכי למידה. הכרות המורה את המערכות הפנימיות של התודעה, ההבנה כיצד הן פועלות עשויה לשפר במידה ניכרת את ההוראה ותהליכי הלמידה.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד | 72001800 | שוורץ יעל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 72001800 | שוורץ יעל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72001800
מורה שוורץ יעל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע ומיומנות בכתיבת מטרות אישיות וכיתתיות עבור תלמידם בעלי צרכים מיוחדים. כתיבת המטרות הן בהלימה לתוכניות הליבה של משרד החינוך ועל כן נלמד מהן תוכניות הליבה וכיצד לגזור מהן מטרות. כתיבת המטרות הנה החלק הראשון אך המשמעותי ביותר הוא ישום המטרות ובניית מערך שיעור מיטבי.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך- חנמ | 72008504 | דר קאים זאב | שנתי | 17:40 - 19:00

| 72008504 | דר קאים זאב | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72008504
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה כל סטודנט יתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניין אותו מתחום החינוך המיוחד, ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.
סוג שיעור סמינריון

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000901 | דר ספוקויני אולי | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90000901 | דר ספוקויני אולי | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000901
מורה דר ספוקויני אולי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

למה בכלל ללמוד וללמד עברית? מה מלמדים  בעברית ובאיזו כיתה? מהי תוכנית הלימודים? מהם יעדיה ועקרונותיה? ואיך, איך עושים את כל זה מעניין, משמעותי ורלוונטי???

הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בעברית בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל יסודיים.  

במהלך הקורס נתוודע  למרכיבי הכשירות הלשונית שבאחריות המורה לעברית ללמד את תלמידיו ולטפח בהם, נכיר עקרונות מובילים בהוראת העברית כשפת אם, נרכוש כלים דידקטיים להוראה ולהערכה.

קורס חובה למורים.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - תוכנית מצטיינים | 90013112 | דר ספראי מרדכי | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90013112 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90013112
מורה דר ספראי מרדכי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך בנושא אתגרים בהוראת תורה שבעל פה. זוהי קבוצת מצטיינים ובמסגרת הקורס יערכו מחקרים אמפיריים כמותיים ואיכותניים בשיטות מחקר של מדעי החברה. לא יתאפשר לערוך בקורס זה מחקר עיוני. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב סוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.
סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ב

 

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 2- מעורב | 87104201 | ירחי צילה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87104201 | ירחי צילה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87104201
מורה ירחי צילה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בהוראת תכנים מכיתה י עם דגש על גיאומטריה, טריגונומטריה והסתברות.
נפגוש תיאוריות שונות של הבנה וכלים שונים לקדם את החשיבה של התלמידים.
סוג שיעור שיעור

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 1- מעורב | 87104100 | טל נעמה | סמסטר א | 16:00 - 18:50

| 87104100 | טל נעמה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 18:50
קוד קורס 87104100
מורה טל נעמה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בנושאים מתוך תכנית הלימודים בדגש על החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בעיקר לרמות 4-5 יחידות.
הקורס עוסק בדרכי הוראה, ניתוח קשיים של תלמידים, הערכה של הלמידה, ובתכנים המתמטיים של הנושאים בקורס.
.לצד נושאים תיאורטיים וקריאת מאמרים, ננהל דיונים במליאה, נשווה בין דרכי הוראה שונות והסטודנטים יציגו סקירה של יחידת הוראה באחד מנושאי הקורס
סוג שיעור שיעור

+  סוגיות בהוראת האלגברה- מעורב | 87104800 | מאיר רחל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87104800 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87104800
מורה מאיר רחל
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נתמקד בדרכי הוראת האלגברה של חזקות, לוגריתמים, בעיות גדילהודעיכה, סדרות ואינדוקציה ובעיות מילוליות. נכיר את תכנית הלימודים של 4-5 יחידותבנושאים אלו, ונציג אסטרטגיות להבנה ופתרון תרגילים ברמת 4-5 יחידות. נעסוק בקשייםובאתגרים הפדגוגיים, ונציע דרכי הוראה שיסייעו ללמידה מיטבית.

סוג שיעור שיעור

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 90024400
מורה דנציגר תומר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר את המקצוע תרבות יהודית ישראלית ואת מהותו, ונבין את תפיסות העולם שעומדת מאחוריו. הסטודנטים יקבלו כלים נוספים לגיבוש עמדה לגבי הוראת מקצועות היהדות בחינוך הממלכתי. נעשה היכרות עם תוכנית הלימודים ונתנסה בבניית מערכי שיעור. בנוסף, ניפגש עם דמויות המייצגות עמדות שונות כלפי תרבות ישראל והוראתה בפועל. 
השיעורים ייכללו הרצאות פרונטליות (לא ארוכות!), ובעיקר דיון ועבודה עצמית, בהם הסטודנטים יידרשו להשתתפות פעילה (המהווה 30% מהציון) .

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90000214
מורה הרמן תחיה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהבנת המעשה החינוכי. מהם המטרות שהחינוך מניח לפניו? מהם הדרכים בהם החינוך מממש את מטרותיו? כיצד מתמודד החינוך עם שינויים פיזיים טכנולוגיים תרבותיים וחברתיים? הקורס שם במרכז עיונו את החינוך המשלב.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90027100
מורה תל אור אליסף
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הבשורה של החינוך המשלב מתחילה בשילוב האוכלוסיות הבאות בשערי בתי הספר המשלבים, אך היא אינה נחתמת בכך.

במשך שני העשורים האחרונים, עם צמיחתם של עוד ועוד מסגרות חינוך משלב (כיום יש כ 50 ביהס המוכרים על ידי משרד החינוך כביהס משלבים, ומרביתם, כ 90% מלווים על ידי רשת מיתרים), התפתחה פדגוגיה ייחודית ברשת מיתרים אשר נועדה מלכתחילה להתמודד עם הוראת היהדות בחינוך המשלב, אך ככל שעברו השנים כך היא התפתחה לכדי תפיסה שלמה, שיש בה בשורה רחבה בעולם הפדגוגי בכלל, ולא רק בתחומי החינוך המשלב.

בקורס זה נתוודע לשפה הייחודית של הפדגוגיה של מיתרים, על עקרונותיה השונים, הנוגעים בהוראת יהדות: הלמידה הבית מדרשית, האותנטיות והאוטונומיה, הקריאה היחפה, ריבוי הקולות והרלוונטיות, חינוך למורכבות, משפת הוראה לשפת הנחייה$$ וכן נכיר את דרכי ההוראה הייחודית במגוון תחומי למידה, אשר בכל אחד ואחד מהם יש בפדגוגיה המיתרמית חידוש ובשורה: דרכי הוראת מקרא$$ דרכי הוראת תושבע$$ דרכי הוראת אורחות חיים (הלכה)$$ תרבות יהודית-ישראלית - מהי? והאמנם נכונה היא דרכו של משרד החינוך בתחום זה, יהדות חילונית (ובכלל זה מקומה של שפת האמנות בחינוך לזהות) ועוד. 

סוג שיעור שיעור

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 72020101
מורה דר וקסמן מישל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס להכיר גישות שונות המתייחסות לתחום הקשב והריכוז: שינויים היסטוריים בתפיסת ההפרעה, אטיולוגיה, תסמינים, דרכי איתור ואבחון של תחום הקשב ודרכי הטיפול בו . נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על מערכות חיים שונות: התחום האקדמי, המשפחה, החברה ותחום הרגש. נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על במעגל החיים מהילדות לבגרות. נבין את מודעות לרב-מימדיות של ההפרעה, הבעיתיות הכרוכה בכך והקומורבידיות הנלווית לה. נלמד דרכי לאיתור והערכה של ההפרעה ודרכי שיפור תפקודם של ליקויי קשב וריכוז בכיתה, בלימודים, בחברה וחיי משפחה.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000501 | ברניג מיכה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90000501 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000501
מורה ברניג מיכה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000608 | ברניג מיכה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90000608 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000608
מורה ברניג מיכה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

סוג שיעור שיעור

+  פיתוח חשיבה ויצירתיות בלמידה | 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90030900
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יקנה ללומדי כלים לפיתוח רמות חשיבה גבוהות בשיעור. הקורס יישא אופי סדנאי של תרגול המיומנויות השונות בתהליך הלמידה. דגש מיוחד יינתן לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כאמצעי לפיתוח יצירתיות אצל התלמידים. .
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72012100
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ללמוד וללמד על אינטימיות, התבגרות ויחסים בין גברים ונשים זוהי מטלה מורכבת. להכיר בסכנות הקיימות ולפתח חוסן ומוגנות אצל תלמידים זה פיקוח נפש. לעשות את כל הנל עם תלמידי החינוך המיוחד, המתמודדים עם כל הנל בנוסף על ההתמודדויות היום יומיות שלהם זה כבר חיוני. בקורס זה נרכוש כלים להיות מסוגלים לדבר על זה כראוי ובאופן מותאם.
סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012824 | הרבנד יוני | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90012824 | הרבנד יוני | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012824
מורה הרבנד יוני
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סימסטר קורונה שעבר עלינו חידד את הצורך בלמידה מקוונת פדגוגית, לאמספיק להכיר את הכלים הטכנולוגים אלא יש להשתמש בהם בהקשר ובזמן הנכון.
בקורס נכיר ונתנסה בכלים טכנולוגיים 
שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד)  המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים. הכלים יוצגו במסגרת פדגוגיה מקוונת לאור המחקריםשנעשו בשנים האחרונות ובפרט בחודשים האחרונים בארץ ובעולם.


סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת לימודי ארץ ישראל- יישום | 90013801 | דר שר-אבי דורון | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90013801 | דר שר-אבי דורון | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90013801
מורה דר שר-אבי דורון
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לאחר הקניית הבסיס וההיכרות עם המקצוע לימודי ארץ ישראל, נעסוק במסגרת זו בפרופיל הסיור הלימודי הבית ספרי. נכיר את המימשקים השונים הקיימים סביב הסיור הבית ספרי ונלמד בעיקר את הפדגוגיה של הסיור: כיצד בונים סיור, כיצד מפגישים בין עולמו התוכני למסגרתו הטכנית, ובסופו של דבר: כיצד מלמדים בשדה ובאיזה אופן משתמשים במרכיביו הרבים של הנוף כדי לייצר מהלך ארוך מחד ומסרים נקודתיים מאידך.
סוג שיעור תרגול

+  חינוך ופוליטיקה | 90026700 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90026700 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90026700
מורה דר פויכטונגר דודי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מהו חינוך פוליטי? מה ההבדל בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי? האם ראוי להכניס פוליטיקה או אידיאולוגיה לשיעור?
שאלות אלו ואחרות מציבות דילמות חינוכיות לא-פשוטות בפניו של המורה - בשיעורי חינוך, אזרחות ובכלל במסדרונות בית הספר.
בקורס זה ננסה לבחון את הסוגיות האלו מנקודות מבט שונות פדגוגיות וחינוכיות - בהקשר הרחב התיאורטי, ובהקשרים קונקרטיים במרחב החינוכי. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90029700
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נדון במספר דילמות כגון שיעורי בית כן או לא, הוראה דיפרנציאלית, הוראה לפי אינטיליגנציות מרובות וכו בנוסף נלמד - איך להיות מחנך גם כשאתה רק מורה מקצועי - איך לבנות סוציוגראמה כדי להבין את המרקם החברתי בכיתה - איך להשתמש בלוח ולצייר עליו בצורה נכונה - איך לשמור על משמעת בכיתה - איך לזהות ולעצור תלמידים שרוצים להעתיק - איך לחזק את הזיכרון אצל התלמידים ואצלנו חלק מהשיעורים יועברו כסדנאות. - איך לחזק את הזיכרון אצל התלמידים ואצלנו
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך | 90013114 | דר ששון חווה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90013114 | דר ששון חווה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90013114
מורה דר ששון חווה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך יהודי. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב סוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.

סוג שיעור סמינריון

+  שאלות יסוד בהוראה | 9000230 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 9000230 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 9000230
מורה דר הכהן עדן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בשאלות יסוד העומדות לפני הבוחרים בתחום החינוך וההוראה. הוא נועד ללוות את ההכשרה המעשית בשלב הבסיסי שלה – שלב רכישת מיומנויות היסוד.

בין השאלות שיידונו בשיעור: מטרות ההוראה והחינוך (להיות מורה במאה ה-21)$$גיוון אמצעי ההוראה בשיעור$$ שאילת שאלות וניהול דיון$$ כלי הוראה$$ מיומנויות למידה,למידה מטעויות$$ הערכה והערכה חלופית$$ הוראה מותאמת אישית$$ משמעת – ניהול כיתה –אקלים כיתה

סוג שיעור שיעור

+  הומור חינוך ותעשיית הבידור | 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90029600
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה גורם לנו לצחוק? למה יותר כיף לצחוק בקבוצה? מדוע תוכניות הבידור הן בעלות הרייטינג הגבוה ביותר בטלוויזיה? ואיך כל זה קשור לעבודה שלנו כמורים? 
בקורס זה נלמד את התיאוריות הפסיכולוגיות והסוציולוגיות המבקשות להסביר את תופעות ההומור האנושי, ננתח את הכוח החברתי של ההומור ואת המקום שההומור תופס בעולם החברתי והתרבותי של בני הנוער תוך דגש על מרחב המדיה העכשווי. את הקורס תלווה החשיבה המתמדת על המקום שלנו כמורים בהקשר זה: התמודדות עם תופעות הומור שליליות כגון לעג והשפלה$$ האופן בו אנו כמורים יכולים לרתום את ההומור לגיבוש הכיתה, להעצמת הקשר עם התלמידים ולבניית האישיות שלנו כמורים$$ היכולת להשתמש בהומור לשיפור הוראה, להעצמת חווית הלמידה בכיתה, לטיפול בבעיות משמעת, לסיוע בהפחתת חרדת בחינות של תלמידים ועוד ועוד. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011500
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. 
בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.
סוג שיעור סדנה

+  שיטות מחקר איכותניות בחינוך | 90011302 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90011302 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90011302
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול שיעור פרונטלי בו יתקיים מפגש עם סוגים שונים של מחקרים איכותניים. יתקיימו דיונים והתנסויות שונות על סוגי המחקר אלה. התלמידים יקיימו ראיונות ותתקיים עבודה סדנאית על ניתוח הטקסטים של הראיונות ועל אופן כתיבתם כמחקר.
סוג שיעור שיעור

+  חינוך לצפייה ביקורתית | 90008600 | קלר ציפי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90008600 | קלר ציפי | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90008600
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הבנת הקשר בין צורה ותוכן שפה הקולנועית. מתן כלים לניתוח ביקורתי ולשימוש בסרטים בכיתה . הכרת התפיסות התרבותיות העומדות בבסיס היצירה הקולנועית בסוגות השונות.

סוג שיעור שיעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012402 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90012402 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012402
מורה דר רוזנברג שירה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין הורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90027600
מורה בוכהולץ אילן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נפגוש גישות טיפוליות פסיכולוגיות מגוונות ונעמוד על מושגים ועקרונות שמייחדים אותם. נכיר את הטיפול הקוגנטיבי התנהגותי ,טיפול נרטיבי ואימון כשדגש יינתן להיכרות עם שיטות הטיפול הפסיכודינמיות. נחתום בהצעה לעבודה נפשית רוחנית עם טקסטים יהודיים. במהלך הקורס נתרגם מושגים ועקרונות להתנסויות אישיות ובינאישיות בקבוצה ונציע יישומים אפשריים לעבודה חינוכית.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013105
מורה דר קלרמן אביחי
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לסייע לתלמיד בתהליך כתיבת העבודה הסמינריונית. הקורס מלווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת המקורות, ניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90011500
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המהשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה ווהבהרה של המונחים מודרניות ופוסט מודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות.כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות לבין התחברות ומוצג המושג נאמנות. האם יש הבדל בין מחויבות לבין נאמנות? האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם פוסטמודרני? הקורס מציג מספר אסטרטגיות שונות להתמודדות עם שאלה זו.
סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012825 | רמתי דניאל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90012825 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012825
מורה רמתי דניאל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישום בכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה, יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונת סדנאות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 87103401
מורה ירחי צילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס, המשלב הרצאות וסדנאות, נעסוק בנושאים מגוונים הקשורים עם הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים:
א. היכרות עם תכנית הלימודים ועם נושאי הלימוד המופיעים בה. 
ב. חשיפה למגוון של דרכי הוראה ועקרונות דידקטיים. 
ג. התייחסות מעמיקה לנושאים הקשורים להוראה כגון שאלות ברמות חשיבה שונות, הכנת שיעור, טעויות נפוצות, התייחסות לתלמידים מתקשים ומצטיינים, שילוב יישומים דינמיים, דרכי הערכה ועוד
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000200 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000200 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000200
מורה דר ליסון אלעד
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם אדם יכול להיות מחנך טוב מבלי לנסות להבין מהו חינוך, מהי מטרת החינוך, ומה מטרתו שלו כאשר הוא בא ללמד בבית ספר? קורס בפילוסופיה של החינוך מנסה לעשות בדיוק את זה: לא לחנך ולא ללמוד חומר וגם לא להתחבר למשהו מעניין (למרות שזה באמת מעניין) אלא לאפשר חשיבה על חינוך, לפתח מודעות לגישות השונות בנוגע למהות החינוך ולסייע למחנך-לעתיד לגבש את האני-המאמין החינוכי שלו. הקורס כולל התייחסות לשלושת מרכיבי החינוך: ידע הקשור בתרבות, מיומנות הקשורה בחברה, מודעות וכנות הקשורות באני. הקורס כרוך במעורבות מצד הסטודנטים-המחנכים-בעתיד (כל מורה הוא גם מחנך).


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013500
מורה בוכהולץ אילן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם
~שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה.
~ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90025200
מורה חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יקנה פיתוח הבנה ומודעות לחשיבותה של מדידה והערכה בעבודת המורה בהוראת המתמטיקה: היכרות עם סוגי מבחנים שונים סגורים/פתוחים פנימיים/חיצוניים, סוגי הערכה מסורתית/חילופית, למידה משמעותית, שימוש ופיתוח מחוונים ומתן משוב איכותי באופנים שונים, תופעת חרדת מבחנים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90029200
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the teaching of English as a foreignlanguage  theoretically andpractically.    The course will examinelanguage systems and language skills as well as explore different approachesfor teaching them. Strategies and tools for the teaching of writing, listeningand speaking at the foundation level will be thoroughly explored. The studentswill begin presenting mini-lessons to their student peers within amicro-teaching framework, based on several different strategies andmethodologies discussed in the course.


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90008503
מורה דר אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד על חלק מן הקשיים הרגשיים השכיחים ביותר איתם תלמידים מתמודדים, כגון חרדות, הפרעות במצב הרוח, והקשיים הרגשיים הכרוכים בהפרעת קשב. הקורס יציע בסיס תיאורטי להבנת קשיים אלה, וכלים ראשוניים להתמודדות איתם.  הקורס גם יקנה כלים בסיסיים לזיהוי הפרעות אלה, וידע לאיזה גורם מקצועי יש להפנות תלמידים עם קשיים משמעותיים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90024700
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגש בין התובנות העמוקות של חזל, כפי שהן באות לידי ביטוי בפרקי אבות, לבין הפסיכולוגיה המודרנית על ענפיה השונים, הינו מעשיר ומפרה. התובנות החינוכיות, הלימודיות והמוסריות שישנן בפרקי אבות, מוארות באור יקרות לאור תיאוריות פסיכולוגיות שונות בתחום הנפשי ובתחום החינוכי, כמו גם מחקרים בתחום הקוגניטיבי בנוגע ללמידה וזיכרון. בקורס נעמיק בנושאים אלה וביישומן הלכה למעשה.

סוג שיעור שיעור

+  כלים להנגשה- התאמה והעשרה | 72014100 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 72014100 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72014100
מורה דמסקי אודליה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (לקות התפתחותית או לקות למידה )  -יש להתאים את  הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה, תוך התייחסות למאפייני התלמידים . בקורס זה  נלמד להתבונן על  הסביבה להבין את השלכותיה על התלמידים בכיתה  .נכיר  ונלמד מגוון אפשרויות להנגשה סביבתית  לצד אפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים  :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה  , פישוט לשוני, התאמות והנגשות טכנולוגיות , שימוש במשחק ומשחוק לקידום הלמידה בקורס נעסוק בידע תיאורטי לצד התנסות סדנאית יישומית בפועל  בפישוט לשוני וכן  עם אייפדים. כמו כן ישנה חובת השתתפות בסיור באלין כחלק מחובות הקורס (וכתחליף לשיעור אחד בפועל במהלך הסמסטר)  .הסיור יתקיים באחד מימי ג בחופשת סמסטר  א.
סוג שיעור סדנה

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000104 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 90000104 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000104
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש ליצור היכרות עם סוגיות יסוד במחשבת החינוך היהודי דרך לימוד, דיון וחשיבה משותפת על המטרות והדרכים של החינוך היהודי, מתוך פרספקטיבה היסטורית: החינוך המסורתי (חטיבה ראשונה), בעקבות המודרנה (חטיבה שניה) ובעידן הפוסטמודרני (חטיבה שלישית).

פרספקטיבה זו תעזור לנו לעמוד על יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידיאולוגיות ותפיסות חינוכיות ותעודד פיתוח חשיבה חינוכית.

סוג שיעור שיעור