רשימת השיעורים בלימודי חינוך – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 72020102
מורה סמט תומר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שוניםשל קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניהובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן אתההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתארולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכיוהמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאתסיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפיADHD ולתת כליםמעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

+  אוריינות אקדמית | 90017600 | דר הרץ תהילה | סמסטר א

| 90017600 | דר הרץ תהילה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017600
מורה דר הרץ תהילה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ובכן, אני מניחה שאתם יודעים קרוא וכתוב$$ אבל אפשר לדעת קרוא וכתוב בהרבה מאוד רמות. הרבה מאוד אנשים היום יודעים קרוא וכתוב ברמה רדודה מדי, שמתאימה לקליטה המהירה של מידע ברשת, ולהפצת המידע המהירה ברשתות חברתיות. 
בשיעור זה ננסה לקדם את יכולות הקריאה והכתיבה לרמה גבוהה, שתסייע לכם בעבודתכם כמורים לעתיד, וגם תסייע לכם לעבור את התואר בהצלחה.
מכיוון שהקורס מעניק לכם מיומנויות יסוד שעשויות לקדם את יכולותיכם בלימודיכם במכללה, הוא מיועד לתלמידי שנה א. זהו קורס חובה - בכל מקרה, תצטרכו להשלימו בשלב כלשהו$$ אך מכיוון שהוא מעניק מיומנויות יסוד ועוזר לכם לעבור את התואר בהצלחה, אני ממליצה מאוד שלא לדחותו, ולעבור אותו בשנה א בהצלחה.
הוא גם מעניין, כייפי, מאתגר ברמה המתאימה ושזור בהומור (לפחות ברמה שהנושא מאפשר) - אז למה אתם מחכים? בואו ותתקדמו בהצלחה... 

+  אסטרטגיות למידה | 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א

| 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017701
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הו.ראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון והכרת סגנונות הלמידה השונים

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים.בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.
קוד קורס 72010602
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

+  הוראה ערכים סרטים-ומדיה | 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א

| 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017900
מורה קלר ציפי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020500
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
Participants in this course will acquire skills in teaching English through the use of technology. The overall goal is to enable teachers to understand and use technology appropriately to improve the learning environment and achievements of their students. Through online blogs they will produce ongoing documentation of their work during the course and will examine how information can be used in their lessons. The students will receive a very wide range of tools and learn how to organize all the information so that in the future they can easily access any tool the

+  למידה והוראה משמעותית | 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90013002
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000205
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90000504
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א

| 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018313
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000102 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א

| 90000102 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000102
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות בהוראת המתמטיקה | 90023400 | מאיר רחל | סמסטר א

| 90023400 | מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90023400
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם יש הבדל בין הוראת מתמטיקהלבנים ולבנות? מה משפיע על הדימוי העצמי של תלמיד לגבי יכולותיו במתמטיקה? האםהפייסבוק יכול לסייע לתלמידים שלנו להצליח?

אלו רק מעט מדוגמאות למחקריםעדכניים בתחום החינוך המתמטי בישראל.

לקורס שני חלקים: בחלק הראשוןנציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקרים אקדמייםבתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוךהמתמטי: מחקרים העוסקים בנושאים חשיבתיים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים.הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

קורס זהמחליף קורס כללי בחינוך, לקורס בחינוך המיועד למורים למתמטיקה ועשוי לסייע רבותבכניסה להוראת המקצוע.

+  סוגיות בניהול כיתה | 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א

| 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90012702
מורה דר ראוכברגר נירית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בנושאים שונים שקשורים לניהול הכיתה, תוך הדגשת היבטים שאינם קשורים למקצוע מסוים. בין הנושאים תפיסת זהותו המקצועית של המורה, מהי למידה  ולמידה 
הקורס משלב סרטונים, מאמרים והדגמות משמעותית וכיצד הופכים את הלומד למשמעותי דרך הלמידה. תפקודי לומד , 

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001606 | טרבלסי ארז | סמסטר א

| 90001606 | טרבלסי ארז | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001606
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה | 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א

| 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001305
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000604
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000200
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000225
מורה עמר אילן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית. הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003403
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72020100
מורה סמט תומר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

+  אוריינות אקדמית | 90017606 | דר הרץ תהילה | סמסטר ב

| 90017606 | דר הרץ תהילה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017606
מורה דר הרץ תהילה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ובכן, אני מניחה שאתם יודעים קרוא וכתוב$$ אבל אפשר לדעת קרוא וכתוב בהרבה מאוד רמות. הרבה מאוד אנשים היום יודעים קרוא וכתוב ברמה רדודה מדי, שמתאימה לקליטה המהירה של מידע ברשת, ולהפצת המידע המהירה ברשתות חברתיות. 
בשיעור זה ננסה לקדם את יכולות הקריאה והכתיבה לרמה גבוהה, שתסייע לכם בעבודתכם כמורים לעתיד, וגם תסייע לכם לעבור את התואר בהצלחה.
מכיוון שהקורס מעניק לכם מיומנויות יסוד שעשויות לקדם את יכולותיכם בלימודיכם במכללה, הוא מיועד לתלמידי שנה א. זהו קורס חובה - בכל מקרה, תצטרכו להשלימו בשלב כלשהו$$ אך מכיוון שהוא מעניק מיומנויות יסוד ועוזר לכם לעבור את התואר בהצלחה, אני ממליצה מאוד שלא לדחותו, ולעבור אותו בשנה א בהצלחה.
הוא גם מעניין, כייפי, מאתגר ברמה המתאימה ושזור בהומור (לפחות ברמה שהנושא מאפשר) - אז למה אתם מחכים? בואו ותתקדמו בהצלחה... 

+  אוריינות אקדמית מדעית | 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב

| 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90025317
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אסטרטגיות למידה | 90017702 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017702 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017702
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דור המסכים | 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018002
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72010603
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018100
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90023600
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש לפתח אצל פרחי ההוראה ראייה מערכתית-ארגונית שתאפשר להם לבחון מערכות ארגוניות בית-ספריות מגוונות, אינטראקציות בין הגורמים השונים במערכת הארגונית ברמת הפרט וברמת הארגון, במעגל הבית-ספרי, הורים וקהילה ובמעגל החיצוני לבית-הספר.


+  למידה והוראה משמעותית | 90013000 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90013000 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90013000
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000204
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90000505
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב

| 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018308
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000103 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב

| 90000103 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000103
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  נוירופדגוגיה | 90033601 | לרמן דינה | סמסטר ב

| 90033601 | לרמן דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90033601
מורה לרמן דינה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. 

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם. 

 

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001607 | טרבלסי ארז | סמסטר ב

| 90001607 | טרבלסי ארז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001607
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה | 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב

| 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001308
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90009503
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000606
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000201
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000226
מורה עמר אילן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית. הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003402
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  בניית אתרים | 937001600 | באט לאה | שנתי

| 937001600 | באט לאה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 937001600
מורה באט לאה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לליקויי למידה- דעת | 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | שנתי

| 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90018200
מורה פרופ אייזנברג יהודה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 90018301
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90012813
מורה רמתי דניאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית

+  סטטיסטיקה - ניסן - מרוכז | 90001352 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90001352 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001352
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - ניסן - מרוכז | 90001307 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב

| 90001307 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001307
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך - אב - מרוכז | 90018304 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018304 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018304
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד

+  מדידה והערכה בחינוך - אב- מרוכז | 90018303 | דר הלוי גיא | קיץ

| 90018303 | דר הלוי גיא | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018303
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך - אלול - מרוכז | 90018305 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018305 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018305
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד
קוד קורס 90018321
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018307
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד
קוד קורס 90018302
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - אב - מרוכז | 90001302 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001302 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001302
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - אלול - מרוכז | 90001353 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001353 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001353
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - אלול - מרוכז | 90001312 | דר בר דוד אוהד | קיץ

| 90001312 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001312
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90001309
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90001308
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020200
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נגדיר את העקרונות להוראה מחוץ לכיתה ונעסוק בטיבה ודרכיה של ההוראה החוץ-כיתתית. היציאה אל מחוץ לכיתה היא אירוע מורכב ובעל פוטנציאל להשגת מטרות מגוונות, המשתתפים בקורס ילמדו כיצד ניתן לערוך פעילות לימודית חוץ-כיתתית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימוד במגוון רחב של מקצועות לימוד, ולאורך כל שנות הלימודים - מכיתות היסוד ועד לחטיבה העליונה.

בשונה מרוב הקורסים הרגילים הנלמדים במכללה, קורס זה מורכב משישה סיורים לימודיים שמתוכם שניים ארוכים בהם ישתתף הסטודנט בעיתויים שונים: לפני פתיחת שנהל, במהלך שנת הלימודים, וכן בחופשות לפי התאריכים המוצגים בהמשך המסמך. הקורס מקנה 1שש מחובות הבחירה במסגרת החוג לחינוך או זיכוי מ- 6 סיורים פדגוגיים.

קורסים ביום א

 

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003400 | גולדמן בתיה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90003400 | גולדמן בתיה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90003400
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נרכוש כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך הסיוע והתמיכה בהם.

בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ המבוססים על חוק ההכלה החדש. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000201 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90000201 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000201
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90019000
מורה דר פילוסוף גלעד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012401 | חברוני סמדר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90012401 | חברוני סמדר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012401
מורה חברוני סמדר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נפתח מודעות למורכבות התקשורת בין הורים-מורים ברמות השונות: היסטורית, פוליטית, חברתית, רגשית, רב-תרבותית וחינוכית. נבין לעומק את המורכבות והקשיים הכרוכים בלהיות הורה לילד חריג. וכן נלמד ונתנסה בכלי תקשורת המאפשרים רגישות ותקשורת יעילה בין הורים ומורים. הקורס משולב בהוראה והתנסות חוויתית תוך קריאה של מאמרים עדכניים בתחום.

סוג שיעור שיעור

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90016000 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90016000 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90016000
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר במדעי החברה | 90011300 | חסידה יהודית | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90011300 | חסידה יהודית | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90011300
מורה חסידה יהודית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012818 | קלר ציפי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90012818 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012818
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי. נכיר את עידן הסלפי ונלמד דרכי הבעה בכלי וידאו מגוונים. 
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90021400 | כהן אסתר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90021400 | כהן אסתר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90021400
מורה כהן אסתר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים ותכני הוראת הביולוגיה. מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקורס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד. תשומת לב מיוחדת ניתנת להוראה במרחבי למידה בהם התלמיד במרכז ובהכנת חומרי הוראה מתוקשבים...ברוכים כל הבאים
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72024100
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  הורים מיוחדים בחברה הישראלית | 72024003 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72024003 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72024003
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72009900
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ננסה להגיע ולעורר את המקומות היצירתיים שבתוכנו. השאיפה שלנו להביא מקומות פוריים ומגוונים אלו לידי ביטוי במפגש המתחולל בין המורה לעצמו, המורה והטקסט, המורה והתלמיד ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סדנה.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90012201
מורה ירחי צילה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס נעסוק בנושאים מגוונים הקשורים עם הוראת המתמטיקה בחטהב: א. הכרות עם הנושאים השונים בתכנית הלימודים. ב. חשיפה למגוון דרכי הוראה ורעיונות דידקטיים. ג. התייחסות מעמיקה לנושאים הקשורים להוראה כגון שאלות ברמות חשיבה שונות, הכנת שיעור, טעויות נפוצות, התייחסות לתלמידים מתקשים ומצטיינים, שילוב ישומים דינאמיים, דרכי הערכה ועוד.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - זהות וחינוך | 90013113 | דר הלוי גיא | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90013113 | דר הלוי גיא | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90013113
מורה דר הלוי גיא
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000301 | רוסט אהוד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000301
מורה רוסט אהוד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72005401 | גולדמן בתיה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72005401 | גולדמן בתיה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72005401
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך 
המיוחד: כישורי חיים, חוסן, סינגור עצמי, לב21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90014002
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנים האחרונות החליט משרד החינוך שיש לתגבר את לימודי היהדות בבתי הספר הממלכתיים על ידי הכנסת המקצוע תרבות יהודית ישראלית כמקצוע חובה לכיתות א-ט בכלל בתי הספר .  דבר זה הוא חלק ממגמה כלל ארצית של שיבה אל ארון הספרים היהודי ורצון ללמוד את מקורות ישראל תוך שמירה על זהות ישראלית חילונית ומסורתית. 
בקורס זה נלמד את המקצוע ואת כלי הפדגוגיה שלו, ונכיר את המגוון המרכיב את החברה הישראלית. קורס זה הוא חלק מתכנית גוונים להכשרת מורים להוראה בבית ספר ממלכתיים.
סוג שיעור שיעור

+  החינוך כחוויה קיומית | 90010101 | שוסהיים שרית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90010101 | שוסהיים שרית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90010101
מורה שוסהיים שרית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקשלהכיר תכנים וגישות חינוכיות תוך שילוב למידה התנסות וכתיבה אישית , בנושאים הקשוריםלהבניית הוויתו המקצועית והאישית של המורה. במפגשינו נתבונן בהיבטים חינוכייםובשאלות קיומיות הקשורות להתפתחות האישית של המורה כאדם השואף לצמיחה והגשמה.

מטרת הקורס היאלאפשר התבוננות אישית ומקצועית , להעצים את המכוונות העצמית של המורה, ולהגביר אתתחושת המסוגלות, מתוך הידע והתיאוריות שנפגוש בשיעורים ובעיקר מתוך ההקשרים שלהםלכוחות ולמשאבים השונים של המורה המתפתחים תדיר.

מטרת הקורס להעציםאת יכולת המורה לקיים תהליך חינוכי מתוך תשומת לב עמוקה ונוכחות קשובה וסקרניתלתהליך אותו הוא חווה ואשר לו הוא שותף.

סוג שיעור סדנה

+  אתגרי החינוך במדינת ישראל | 90032800 | דר וינשטוק משה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90032800 | דר וינשטוק משה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90032800
מורה דר וינשטוק משה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערכת החינוך במדינת ישראל מתמודדת עם שינויים גדולים המתרחשים בעולם, המדגישים את חשיבות היצירתיות, האינדיבידואליזם, וההתאמה האישית
 לצד הבנת החשיבות והצורך לשמר ידע בסיסי שמכונן ובונה את עולמם של אזרחי ישראל ותפיסות ערכיות שמכוננות את הייחודיות היהודית והאזרחית במדינה
במהלך הקורס נעסוק בלימוד והבנת האתגרים המרכזיים והדילמות המהותיות עמם מתמודדת מערכת החינוך במדינת ישראל
הקורס יעסוק במטרות החינוך במדינת ישראל, בתכני מערכת החינוך במדינת ישראל ואופני ההערכה, ובתמורות בתפיסות החינוך במהלך השנים.
 הקורס יגע בדילמות הגלובליות ובשינויים המתרחשים בעולם, וכיצד שינויים אלו משפיעים על הנעשה בחינוך בישראל.
סוג שיעור שיעור

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001608 | חסידה יהודית | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90001608 | חסידה יהודית | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90001608
מורה חסידה יהודית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  אינטליגנציה רגשית | 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90006500
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72005700
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
משפחות רבות במדינת ישראל מתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספרות על פי רוב ממוקדת באבחון וטיפול בילדים הללו, אך פחות מייחדת מקום לאחיהם המתמודדים עם המורכבות והאתגר. הקורס יתמקד הן באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, מוגבלות שכלית, נכות נפשית, מחלות כרוניות) והן באחים שחוו שכול, תוך העמקה בספרות והמחשה בעזרת מגוון סרטים. הלמידה תלווה במפגש עם אח של ילד בעל צרכים מיוחדים או אח שחווה שכול. מפגש זה יאפשר הכרות עם עולמו, קשייו והצמיחה שהתאפשרה לו הודות לאחאות זו. במהלך הקורס נפגש עם אח/ות שהפכו את המשא למסע מעורר השראה.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90008500
מורה גרנביץ יחיאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא הקניית ידע והבנהבסיסיים של מושגים מעולם ההפרעות הרגשיות וההתנהגותיות, תוך התייחסות לגיל הילדותוהנעורים ולקשיים הנפוצים בגילאי בית הספר. הקורס יתייחס להיבטים שונים: התפתחותההפרעה, התמונה הקלינית, ודרכי טיפול.

מטרה חשובה של הקורס היא ליצור היכרותעם הפרעות נפשיות שונות בכדי להביא לזיהוי ראשוני שלהן, ולהפניה לגורמי טיפולבמקרים בהם יש צורך בכך.  בקורס נכיר קשיים והפרעות שונות בתחום הרגשי והנפשי, כגון דיכאון, חרדה,אובססיביות, טראומה ומצבי לחץ, ועוד.


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90032600
מורה דר גולן נעמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהתמודדויות השונותאשר מזמנת ההוראה בבתי הספר הממלכתיים.הקורס יילמד בצורת סדנא, הדורשת הקפדה על נוכחות ושיתוף פעולה. מטרותהקורס הן: הקניית כלים להתמודדות עם אתגרים שונים שמזמנת הוראת מקצועות היהדותבבתי ספר ממלכתיים,  היכרות עם החברההישראלית לגווניה, ובפרט עם הזרם הממלכתי, היכרות עם תכניות לימודים בבתי הספרהממלכתיים, התנסות בהעברת שיעור (הוראת עמיתים) תוך התאמתו לחינוך ממלכתי. פיתוחמיומנויות של חשיבה ביקורתית, ושל רגישות ומודעות לעולם הערכים של התלמידים.

סוג שיעור שיעור

+  למידה משמעותית | 90032903 | דר וינשטוק משה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90032903 | דר וינשטוק משה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90032903
מורה דר וינשטוק משה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השאלה כיצד הלמידה נוגעת בלומדים, וכיצד הידע מכונן זהות מעסיקה את עולם החינוך ואת העולם היהודי מזה דורות רבים. בקורס זה נעסוק ביחידה האינטימית והבסיסית ביותר של המורה ותלמידיו- במה מתרחש מאחורי דלת הכיתה, מה יכול להתרחש במרחב של הלמידה ובין המורה לתכנים וללומדים- נעסוק באופן שבו למידה נעשית משמעותית ונוגעת ברבדי העומק של הלומדים ודרכים ליצור חוויות למידה משמעותיות שיאחדו את הידע המעמיק עולמם של המורה והתלמידים והמתרחש בכיתה. אנו נעסוק במהות הלמידה בכלל ובחוויות למידה משמעותיות בפרט. נעסוק במעגל ההוראה והלמידה, כיצד ניתן לקדם את ההוראה והלמידה המשמעותיים בבתי הספר,תוך עיסוק תיאורטי ומעשי במקביל.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013110
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
‏ מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים תאורטיים ופרקטיים לעבודתם הערכית והמוסרית במערכת החינוך לשם פיתוח עולם המושגים הערכי שלהם ושל תלמידיהם לעתיד. במהלך הקורס נדון בלגיטימיות שלנו כמחנכים להקנות ולחנך לערכים. נלמד אודות מערכות ערכים מורכבות ועל האופן שבו מערכות הערכים מבטאות השקפות, אמונות ודעות. נכיר מקרוב מערכות ערכים של סטודנטים להוראה תוך אינטרוספקציה לעולם ערכים הפנימי של כל אחד מאיתנו. נכיר את עולם הערכים המוסריים וייחודם.  קורס זה הנו קורס סמינריון ולכן נקדיש זמן ללמידה שליסודות הכתיבה האקדמית על בוריין. את הסמסטר השני נקדיש לכתיבת העבודה תוך ליווי אישי וקבוצתי של המרצה. הסטודנטים יכתבו עבודות מחקר תוך שימוש במתודולוגיות שונות: איכותניות, כמותניות ועיוניות המשלבות עיון במקורות חזל – לפי בחירתם האישית.
סוג שיעור סמינריון

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018306 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90018306 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90018306
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012820 | רמתי דניאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90012820 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012820
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית
סוג שיעור שיעור

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000404 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000404
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 409000100
מורה גבל רדמן רוחמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה חיובית בחינוך | 90007400 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90007400 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90007400
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס נלמד מהי פסיכולוגיה חיובית, מקורותיה, מיקוד בכוחות כמקור לחוסן והחלמה תוך הצגת מחקרים תאורטיים ואמפיריים. בהמשך נתמקד בפסיכולוגיה החיובית בחינוך- בנפשו של הילד, בקשר עם מוריו ובקשר של המורה עם עמיתיו. נכיר מורים פורצי דרך בארץ ובעולם, ונלמד כיצד ניתן להתחיל במפנה החיובי כעת. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו ביישום מושגי הקורס בחייהם תוך תרגול והתנסות מעשית בכתה ובבית, ובכך יהפכו לסוכני שינוי חיובי במערכת החינוך.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90024000
מורה הרב קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90000212
מורה הרב דר ברגר דב
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012800
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית
סוג שיעור שיעור

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000401
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90019700
מורה גבל רדמן רוחמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90030000
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  עקרונות בתוכניות לימודים | 90021500 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90021500 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90021500
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת תקשורת | 90016100 | פרינס מלר רבקה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90016100 | פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90016100
מורה פרינס מלר רבקה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - זהות וחינוך | 90013100 | דר הלוי גיא | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90013100 | דר הלוי גיא | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90013100
מורה דר הלוי גיא
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון בחינוך מיוחד | 72008500 | | שנתי | 12:10 - 13:30

| 72008500 | | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008500
מורה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה כל סטודנטית תתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניינת אותה מתחום החינוך המיוחד, ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.
סוג שיעור סמינריון

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000109 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000109 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000109
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012804
מורה הרב דומוביץ עמירם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90026200
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000800
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72003500
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
סוג שיעור שיעור

+  נוער בסיכון | 72012000 | דר קאים זאב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72012000 | דר קאים זאב | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72012000
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות ובמאפיינים מרכזיים שלנוער המצוי במצבי סיכון ומצוקה, וכן בקשר בין מצוקה, חוסן וסיכון לבין סטייהחברתית. 

במהלך הקורס ייבחנו היבטים מרכזיים בהסתגלותם של בני נוער בסיכון למערכתהחינוך, תוך התמקדות בתפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי. 

כמו כן, ייסקרו גישותמרכזיות להבנת ההגדרות והקשיים הייחודיים של בני נוער בסיכון המשולבים במערכתהחינוך כמו גם המנותקים ממנה.


סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000300 | שלזינגר נועם | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90000300 | שלזינגר נועם | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000300
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002400
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 28018700
מורה הרב דר ליפשיץ אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72009200
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  קולנוע וזיכרון השואה | 90005000 | קלר ציפי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90005000 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90005000
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  משנתו החינוכית של הרב שגר | 90012500 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90012500 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012500
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90018601
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  מצויינות בחינוך | 90888900 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90888900 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90888900
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר בנמלך מוטי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90002600 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002600
מורה דר בנמלך מוטי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013103
מורה דר הרבתר דוד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72022001
מורה שמיר הילי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90025100
מורה יששכר שולמית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

שםהקורס

הזהו אדם? חשיבה מחודשת על סוגיות נבחרות בהוראת השואה

תקציר של הקורס

שואההיא אירוע היסטורי המהווה את אחד ממרכיבי הליבה בזיכרון הלאומי. מערכת החינוך בארץמתמודדת עם נושא זה הן ברמת הנחלת הידע והן ברמה החינוכית. בשנים האחרונות חלושינויים מרחיקי לכת, שדורשים מהמורים לחשוב מחדש על דרכי הוראת השואה. בקורס זהיחשפו הסטודנטים לאירועים וסוגיות נבחרות באירועי השואה. בשיעורים יוצגו כלים  חדשים שדרכם תתאפשר התבוננות מחודשת על סוגיותהיסטוריות ופדגוגיות. הסטודנטים יכירו אופני הוראה מגוונים שיסייעו להם בדרכםהמקצועית ועם המפגש בין החומר לתלמידים.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90021600
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  אתגרים חינוכיים במאה ה-21 | 90022000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90022000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90022000
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  ספרות ילדים לגיל הרך ואיורה | 35010800 | דר עופר רחל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 35010800 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35010800
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נכיר סוגות שונות בספרותהילדים. נדון בקריטריונים להערכת יצירות לילדים, תוך הדגשת ההיבטים הספרותיים, האומנותיים-אסטטייםוהחינוכיים. נעסוק בתרומתה של ספרות הילדים ככלי ביבליותראפי, ובתרומתה של ספרות הילדיםלפיתוח עולמם של הילדים. נדון בתרומתה של ספרות הילדים לפיתוח הדמיון היצירתי והעושרהלשוני. כמו כן, נבחן את היצירות הספרותיות לילדים מנקודת מבט היסטורית-השוואתית. דגשמיוחד יושם על נושא האיורים כחלק אינטגראלי מהיצירה הספרותית לילדים. 
סוג שיעור שיעור

+  שאלות יסוד בהוראה | 9000203 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 9000203 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 9000203
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בשאלות יסוד העומדות לפני הבוחרים בתחום החינוך וההוראה. הוא נועד ללוות את ההכשרה המעשית בשלב הבסיסי שלה – שלב רכישת מיומנויות היסוד.

בין השאלות שיידונו בשיעור: מטרות ההוראה והחינוך (להיות מורה במאה ה-21)$$גיוון אמצעי ההוראה בשיעור$$ שאילת שאלות וניהול דיון$$ כלי הוראה$$ מיומנויות למידה,למידה מטעויות$$ הערכה והערכה חלופית$$ הוראה מותאמת אישית$$ משמעת – ניהול כיתה –אקלים כיתה

סוג שיעור שיעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000112 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000112 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000112
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס החיוב של ושיננתם לבניך והתפיסה בחזל האומרת כי תלמידים קרויים בנים מלמדת אותנו כי המעשה החינוכי הינו אתגר יהודי ואנושי בסיסי. אתגר המחייב אחריות מקסימלית כלפי הדורות הבאים. בקורס מחשבת החינוך היהודי נעסוק בהבנת אתגר זה ובפיתוח מסוגלות חינוכית. בין השאלות שנדון בהם במהלך הקורס יהיו אתגרי היסוד של החינוך היהודי- ייעוד האדם, תפיסות יסוד בחינוך לעבודת ה, ייעודו של עם ישראל, חינוך יהודי במציאות משתנה ועוד. נעמוד על גישות המגוונות לשאלות אלו כפי שבאות לידי ביטוי בתפיסותיהם של חכמי הדורות.נשתדל לקחת תובנות מעולם הגותי מרתק זה לעולמנו הפנימי כדי שהדברים לא ישארו רק בגדר תיאוריה, אלא גם בגדר של הלכה למעשה.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013800
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לאחר הקניית הבסיס וההיכרות עם המקצוע לימודי ארץ ישראל, נעסוק במסגרת זו בפרופיל הסיור הלימודי הבית ספרי. נכיר את המימשקים השונים הקיימים סביב הסיור הבית ספרי ונלמד בעיקר את הפדגוגיה של הסיור: כיצד בונים סיור, כיצד מפגישים בין עולמו התוכני למסגרתו הטכנית, ובסופו של דבר: כיצד מלמדים בשדה ובאיזה אופן משתמשים במרכיביו הרבים של הנוף כדי לייצר מהלך ארוך מחד ומסרים נקודתיים מאידך.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011500
מורה ויינשטיין לוי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. 
בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.
סוג שיעור שיעור

+  מניעת נשירה | 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012300
מורה דר ראוכברגר נירית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  הוראת מתמטיקה לתלמידים מתקשים | 90023900 | ירחי צילה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90023900 | ירחי צילה | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90023900
מורה ירחי צילה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר מאפיינים של תלמידים מתקשים בחינוך העל יסודי (חטיבה ותיכון) ואסטרטגיות שונות להוראה של תלמידים מתקשים.
נכיר את תכנית הלימודים לקראת בגרות 3 יחידות מתמטיקה, נתנסה בכלים ושיטות איך אפשר ללמד לקראתה בצורה המיטבית.
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת תנך | 90000702 | שלזינגר נועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90000702 | שלזינגר נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000702
מורה שלזינגר נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך-פסיכולוגיה בכיתה | 90013108 | דר כרמלי צבי | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90013108 | דר כרמלי צבי | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90013108
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000500 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90000500 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000500
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72009000
מורה אלקובי אודליה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תולדות החינוך במדינת ישראל | 90030100 | דר צמרת צבי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90030100 | דר צמרת צבי | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90030100
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  אמונה אחרי השואה | 90021700 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90021700 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90021700
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90027600
מורה בוכהולץ אילן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000600 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 90000600 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000600
מורה דר כרמלי צבי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שאלות ותשובות ושאלות ללא תשובות | 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28011900 | הרב ברין שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28011900
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  היבטים קוגנטיביים בעבודת המורה | 90015900 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 90015900 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90015900
מורה דר ראוכברגר נירית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דת וחילון | 24013301 | דר גרין נעם | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 24013301 | דר גרין נעם | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24013301
מורה דר גרין נעם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בזהות היהודית החילונית שהתפתחה בעקבות תהליך החילון שעבר על העם היהודי במאתיים השנים האחרונות. נתמקד בגורמים ובתגובות לתהליך זה במשבר שהוא יצר ובדרכים שבהם ניסו יהודים להתמודד עם שאלת היחס שבין יהדות לבין ישראליות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72012100
מורה ויינשטיין לוי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ללמוד וללמד על אינטימיות, התבגרות ויחסים בין גברים ונשים זוהי מטלה מורכבת. להכיר בסכנות הקיימות ולפתח חוסן ומוגנות אצל תלמידים זה פיקוח נפש. לעשות את כל הנל עם תלמידי החינוך המיוחד, המתמודדים עם כל הנל בנוסף על ההתמודדויות היום יומיות שלהם זה כבר חיוני. בקורס זה נרכוש כלים להיות מסוגלים לדבר על זה כראוי ובאופן מותאם.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד | 72001800 | שוורץ יעל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 72001800 | שוורץ יעל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72001800
מורה שוורץ יעל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90020000 | מאיר אילנה | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90020000 | מאיר אילנה | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90020000
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - תוכנית מצטיינים | 90013112 | דר ספראי מרדכי | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90013112 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90013112
מורה דר ספראי מרדכי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון בחינוך מיוחד | 72008504 | דר קאים זאב | שנתי | 17:40 - 19:00

| 72008504 | דר קאים זאב | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72008504
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה כל סטודנטית תתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניינת אותה מתחום החינוך המיוחד, ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.
סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 90102200
מורה מאיר רחל
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90020900
מורה ירחי צילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72008505
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המציאות הטכנולוגית החדשה במאה ה-21 ,הביאה בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.


סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90020800
מורה טל נעמה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 90024400
מורה דנציגר תומר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90029300
מורה קופיאצקי גנט
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the teaching of English as a foreignlanguage  theoretically andpractically.  The course will examinelanguage systems and language skills.  Students will learn how to construct lesson plans based onthese methods, the national curriculum and approved course books.  Strategies and tools for the teaching ofpronunciation, vocabulary, and reading, at the foundationlevel will be thoroughly explored. The students will begin presentingmini-lessons to their student peers within a micro-teaching framework. 


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90008502
מורה דר כהאן שמעון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיה עוסקת בהבנה, בטיפולובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופנים שונים ויש לה השלכותעל תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפי הפרעות נפשיות, בגורמיםהשונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשר לסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היאעשויים לפגוש במהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעתחרדה, הפרעות דחק, דיכאון, סכיזופרניה ועוד.

סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של האישיות | 90007500 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90007500 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90007500
מורה דר כהאן שמעון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013500
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90007000
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000608 | ברניג מיכה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000608 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000608
מורה ברניג מיכה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90025200
מורה חנוכה אליענה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90009502
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מתמטיקה מתחברת לשטח | 90031300 | וולף מירי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90031300 | וולף מירי | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90031300
מורה וולף מירי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המכללה שואפת להכשיר מורות ומורים בעלי איכות אקדמית גבוהה, עם כישוריפדגוגיה עדכניים, בתחום המתמטיקה....מטרתו של קורס זה להקנות כלים מעשייםלהוראה: נכיר את תכנית הלימודים, נתנסה בכלים פדגוגים שונים ונלמד כיצד להעבירשיעור בצורה מעניינת ומקצועית. הנושאים המתמטיים הם מכיתות היסוד ותחילת חטיבת הביניים.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך- בחינוך יהודי | 90013116 | הרב דר ברגר דב | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90013116 | הרב דר ברגר דב | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90013116
מורה הרב דר ברגר דב
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000501 | ברניג מיכה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90000501 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000501
מורה ברניג מיכה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011400 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72011400 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72011400
מורה דר בר דוד אוהד
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מיינדפולנס (קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים, ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כולל חינוכיות, טיפוליות, ומקצועיות. בקורס זה ינתן בסיס מעשי ואקדמי להיכרות עם המיינדפולנס, תוך שילוב משמעותי של תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול. זאת, במטרה להגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד. 
סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012822 | הרבנד יוני | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90012822 | הרבנד יוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012822
מורה הרבנד יוני
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90000304
מורה תל אור אליסף
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020101
מורה דר וקסמן מישל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 900119200
מורה דר וקסמן מישל
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90000214
מורה הרמן תחיה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72003900
מורה רבי בן ציון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90009300
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  כלים להנגשה- התאמה והעשרה | 72014100 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 72014100 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72014100
מורה דמסקי אודליה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90022200
מורה הרמן תחיה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - היכל שלמה מיתרים | 90013117 | תל אור אליסף | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90013117 | תל אור אליסף | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90013117
מורה תל אור אליסף
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה נצא למסע בעקבות השאלה החינוכית:חינוך יהודי - מדוע? מה? וכיצד? נכיר ונבחן תכניות לימודים מראשית ימי המדינה ועד ימינו שבהם ניתנו תשובות שונות לשאלות אלו. ובתוך כך נכיר את ריבוי הדעות בנוגע לשאלה המרכזית של החינוך היהודי בבית הספר.~

התלמידים שיבחרו לעשות את העבודה הסמינריונית יצאו למחקר בנושא ספציפי: הוראת מקרא, הוראת תושבע, בממלכתי או בממלכתי דתי, וכן בהשוואתם של אלו לנעשה כיום בחינוך המשלב, כל זאת תוך ניסיון לבחון את הדברים לא רק מן הזווית המחקרית - המתארת את היש, אלא גם מן הזווית הזהותית הבוחנת את היחס שבין הרעיונות השונים לבין המציאות, ובין אלו לבין השקפת עולמנו.

~

 $$

~
~

 $$

~
סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ה

 

+  אגדות ילדים ומשמעותן הפילוסופית | 90024100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90024100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024100
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012701
מורה דר לב רן צחי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העולם החדש מציב בפני המבוגרים אתגרים שלא היו בעבר. במשך אלפי שניםסמכותם של ההורים והמורים לא הוטלה בספק. ילדים עשו מה שאמרו להם בלי לשאול שאלות,ובין המבוגרים הייתה הסכמה שכך צריך להיות. המורה תמיד צודק, אלתתווכח, אל תשאל שאלות סתם. כיום, הנורמות שהיו מקובלות בעבראינן מקובלות עוד. הכח והכוחניות שהיו חלק מכלי החינוך בעבר אינם לגיטימיים היום.מצב זה מציב בפני המורים אתגרים חדשים כאשר הם נדרשים לחנך ולייצר סמכות בלי הכליםמן העבר.

במהלך הקורס נלמד יחד מהן המטרות שלנו כמחנכים, וכיצד אנחנו יכולים לנהל כיתה ולייצר סמכות משמעותית בלי להיכנס לעימותים מיותרים עם תלמידים ועם הורים.

נתנסה בכלים שונים שפותחו בתחום זה, נדון בהם ונשכלל אותם.

הקורס מיועד לסטודנטים המשתתפים בהכשרה מעשית מתקדמים, וישלב מטלות מתוקשבות.

גישת הסמכות החדשה (NVR), שפותחה על ידיפרופסור חיים עומר, מציעה למורים מאגר של כלים להתמודדות עם בעיות משמעת, אלימות,יחסי הורים מורים ועוד. הכלים שפותחו במהלך השנים האחרונות מתבססים על שליטה עצמיתגבוהה של המבוגרים, הגברת הנוכחות בעולמם של הילדים ויצירת בריתות חדשות ביןהמבוגרים.

סוג שיעור שיעור

+  טכנו-פדגוגיה | 90033701 | הרבנד יוני | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90033701 | הרבנד יוני | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90033701
מורה הרבנד יוני
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 היזמות חינוכית במערכת החינוך היא צו השעה במאה ה21. בקורס נלמד מתודולוגיות של יזמות וניתן כלים מעשיים המלווים את החשיבה היזמית מהרעיון הראשוני ועד להטמעתו בשטח. כמו כן נעסוק בפיתוח החשיבה היצירתית. בין היתר נעסוק בחשיבה עיצובית, אסטרטגיית הלין ועוד
סוג שיעור שיעור

+  פיתוח חשיבה ויצירתיות בלמידה | 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90030900
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יקנה ללומדי כלים לפיתוח רמות חשיבה גבוהות בשיעור. הקורס יישא אופי סדנאי של תרגול המיומנויות השונות בתהליך הלמידה. דגש מיוחד יינתן לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כאמצעי לפיתוח יצירתיות אצל התלמידים. .
סוג שיעור שיעור

+  מחשבות חינוכיות | 90033802 | הרב דר ליפשיץ אורי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90033802 | הרב דר ליפשיץ אורי | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90033802
מורה הרב דר ליפשיץ אורי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שאלות יסוד בהוראה | 9000227 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 9000227 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 9000227
מורה דר הכהן עדן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בשאלות יסוד העומדות לפני הבוחרים בתחום החינוך וההוראה. הוא נועד ללוות את ההכשרה המעשית בשלב הבסיסי שלה – שלב רכישת מיומנויות היסוד.

בין השאלות שיידונו בשיעור: מטרות ההוראה והחינוך (להיות מורה במאה ה-21)$$גיוון אמצעי ההוראה בשיעור$$ שאילת שאלות וניהול דיון$$ כלי הוראה$$ מיומנויות למידה,למידה מטעויות$$ הערכה והערכה חלופית$$ הוראה מותאמת אישית$$ משמעת – ניהול כיתה –אקלים כיתה

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90033000
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי. נכיר את עידן הסלפי ונלמד דרכי הבעה בכלי וידאו מגוונים. 
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90029200
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the teaching of English as a foreignlanguage  theoretically andpractically.  The course will examinelanguage systems and language skills as well as explore different approachesfor teaching them. Strategies and tools for the teaching of writing, listeningand speaking at the foundation level will be thoroughly explored. The studentswill begin presenting mini-lessons to their student peers within amicro-teaching framework, based on several different strategies andmethodologies discussed in the course.


סוג שיעור שיעור

+  חינוך לצפייה ביקורתית | 90008600 | קלר ציפי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90008600 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90008600
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פדגוגיה אחרת | 90033903 | רוס אברהם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90033903 | רוס אברהם | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90033903
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעשורים האחרונים שמו להם למטרה חוקרי חינוך לספק לקובעי מדיניות ולאנשי חינוך הכוונה והנחיות לעיצוב מדיניות ושיטות חינוך שייתנו מענה לאתגרים שעמם נאלצת להתמודד החברה במאה ה-21. מצד אחד מדובר בהעצמת האזרחים לעמידה באתגרים שמציבה חברה מבוססת ידע, הכשרתם לנוע בחופשיות בין סביבות למידה, מקומות עבודה, אזורים ומדינות$$ מצד אחר  קידום של חברה משגשגת, סובלנית, פלורליסטית ודמוקרטית יותר. המשמעות בפועל היא יישום מדיניות קוהרנטית ומקיפה ואסטרטגיות המותאמות ללמידה לאורך החיים. למידה זו מוגדרת כפעילות למידה המתרחשת לאורך החיים כדי להביא לשיפור הידע, הכישורים והיכולת בהקשר אישי, אזרחי, חברתי או תעסוקתי. 
למידה לאורך החיים מאורגנת סביב ארבעה יסודות: ללמוד לדעת, ללמוד לעשות, ללמוד להיות וללמוד לחיות יחד. על אף ייחודיותו של כל יסוד, יסודות אלו שזורים זה בזה, מקיימים ביניהם נקודות ממשק רבות ומתייחסים יחדיו לתחומי חינוך השלובים זה בזה. בקורס זה מתואר הבסיס התיאורטי של למידה לאורך החיים על ארבעת יסודותיו, והם מודגמים באמצעות מקרים המתארים פעילויות הוראה, למידה והערכה בהשכלה הגבוהה.
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך | 90013114 | דר ששון חווה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90013114 | דר ששון חווה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90013114
מורה דר ששון חווה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000200 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000200 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000200
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  למידה בכיתה מזוית קולנועית | 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90011100
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השפה האור-קולית הולכת ותופסת בעידן הנוכחי את מקומה של השפה המילולית. למידה בכיתה מהזווית הקולנועית הינה סדנא מעשית לשימוש אפקטיבי במדיום זה במהלך ההוראה בכיתה. במרכזה של הסדנא, התנסות פרקטית של הסטודנטים בשילוב סרטים בשיעורים מסוגים שונים.לצד זאת יכירו הסטודנטים את התיאוריות העוסקות בתרומת השימוש בסרטים לתהליכי למידה, וייפגשו עם מתודות שונות לשילוב קולנוע בהוראה.
רכיב משמעותי בסדנה הינה השתתפותם הפעילה של הסטודנטים, שיגישו בפני הכיתה שיעורים קצרים המשלבים סרטים. 
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר איכותניות בחינוך | 90011302 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90011302 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90011302
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  הומור חינוך ותעשיית הבידור | 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90029600 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90029600
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה גורם לנו לצחוק? למה יותר כיף לצחוק בקבוצה? מדוע תוכניות הבידור הן בעלות הרייטינג הגבוה ביותר בטלוויזיה? ואיך כל זה קשור לעבודה שלנו כמורים?
בקורס זה נלמד את התיאוריות הפסיכולוגיות והסוציולוגיות המבקשות להסביר את תופעות ההומור האנושי, ננתח את הכוח החברתי של ההומור ואת המקום שההומור תופס בעולם החברתי והתרבותי של בני הנוער תוך דגש על מרחב המדיה העכשווי. את הקורס תלווה החשיבה המתמדת על המקום שלנו כמורים בהקשר זה: התמודדות עם תופעות הומור שליליות כגון לעג והשפלה$$ האופן בו אנו כמורים יכולים לרתום את ההומור לגיבוש הכיתה, להעצמת הקשר עם התלמידים ולבניית האישיות שלנו כמורים$$ היכולת להשתמש בהומור לשיפור הוראה, להעצמת חווית הלמידה בכיתה, לטיפול בבעיות משמעת, לסיוע בהפחתת חרדת בחינות של תלמידים ועוד ועוד.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90011500
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המהשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה ווהבהרה של המונחים מודרניות ופוסט מודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות.כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות לבין התחברות ומוצג המושג נאמנות. האם יש הבדל בין מחויבות לבין נאמנות? האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם למחויבות בעולם פוסטמודרני? הקורס מציג מספר אסטרטגיות שונות להתמודדות עם שאלה זו.
סוג שיעור שיעור

+  דמויות מחנכות | 90024900 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90024900 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90024900
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002603 | דר שאול מיכל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90002603 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002603
מורה דר שאול מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורים משמעותיים ומעניינים יותר. להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013105
מורה דר קלרמן אביחי
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012821 | רמתי דניאל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90012821 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012821
מורה רמתי דניאל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית.בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית
סוג שיעור שיעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012400 | קנאי אבי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90012400 | קנאי אבי | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012400
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין הורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
~
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90029700
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90024700
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגשבין התובנות העמוקות של חזל, כפי שהן באות לידי ביטוי בפרקי אבות, לביןהפסיכולוגיה המודרנית על ענפיה שונים, הינו מעשיר ומפרה. התובנות החינוכיות,הלימודיות והמוסריות שישנן בפרקי אבות, מוארות באור יקרות לאור תיאוריותפסיכולוגיות שונות בתחום הנפשי ובתחום החינוכי, כמו גם מחקרים בתחום הקוגניטיבי בנוגעללמידה וזיכרון. בקורס נעמיק בנושאים אלה וביישומן הלכה למעשה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90008501
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000104 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 90000104 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000104
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 90000118
מורה
יום ו
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 08:15
שעת סיום 09:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור