רשימת השיעורים במסלול להוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית – תואר שני

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעםשהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

קוד קורס 602600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון
סרטון הכרות : סרטון

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי (קיץ) | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיונים בס שופטים (קיץ) | 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | קיץ

| 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעבור על חלקים נרחבים בספר שופטים. חלק מהפרקים יילמדו ביחידות הוראה מפורטות, וחלק אחר יילמד בלימוד עצמי בעזרת מאמרים מלווים.

+  הפרשנות החסידית למקרא (שנתי) | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 301100
מורה הרב דר בן נון יואל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה בנוי על בסיס שיעורים מצולמים של הרב יואל בן נון העוסקים ברקע ההיסטורי והראלי של התקופה מזמן חזקיהו ועד יאשיהו, כפי שמופיעים בספר מלכים, נביאים אחרונים ומקורות חיצוניים. את השיעורים מלווים מספר מקורות מחקריים לקריאה ושמונה מטלות שיש להגיש לאורך השנה.

קורסים מרוכזים

 

+  מדרשי הלכה - סוגיות נבחרות | 403000 | פרופ הנשקה דוד | קיץ

| 403000 | פרופ הנשקה דוד | סמסטר ק | יום | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 403000
מורה פרופ הנשקה דוד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קולנוע בכיתה - סוגיות חינוכיות | 200900 | ריבלין יובל | קיץ

| 200900 | ריבלין יובל | סמסטר ק | יום | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200900
מורה ריבלין יובל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים הוראת התנ"ך ופרשנותו

קורסים ביום

 
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
יום
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעםשהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

סוג שיעור קורס מקוון
קוד קורס 602600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון
סוג שיעור קורס מקוון
סרטון הכרות : סרטון

+  עבודת גמר בתנך | 399901 | דר ציגלר יעל | כללי | -

| 399901 | דר ציגלר יעל | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399901
מורה דר ציגלר יעל
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399902 | הרב דר גמליאל חנוך | כללי | -

| 399902 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399902
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399903 | דר חדד אליעזר | כללי | -

| 399903 | דר חדד אליעזר | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399903
מורה דר חדד אליעזר
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399904 | פרופ עופר יוסף | כללי | -

| 399904 | פרופ עופר יוסף | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399904
מורה פרופ עופר יוסף
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399905 | הרב דר שמאע אברהם | כללי | -

| 399905 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399905
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399906 | דר גאולה עמוס | כללי | -

| 399906 | דר גאולה עמוס | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399906
מורה דר גאולה עמוס
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399907 | הרב דר ביטי יהודה | כללי | -

| 399907 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399907
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399908 | דר שר אבי דורון | כללי | -

| 399908 | דר שר אבי דורון | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399908
מורה דר שר אבי דורון
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399909 | דר קליין נריה | כללי | -

| 399909 | דר קליין נריה | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399909
מורה דר קליין נריה
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399910 | דר פרגון יושי | כללי | -

| 399910 | דר פרגון יושי | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399910
מורה דר פרגון יושי
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בתנך | 399911 | הרב דר רייס יהושע | כללי | -

| 399911 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 399911
מורה הרב דר רייס יהושע
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עיונים בס שופטים (קיץ) | 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | קיץ | -

| 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעבור על חלקים נרחבים בספר שופטים. חלק מהפרקים יילמדו ביחידות הוראה מפורטות, וחלק אחר יילמד בלימוד עצמי בעזרת מאמרים מלווים.
סוג שיעור קורס מקוון

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי (קיץ) | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ | -

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון
קוד קורס 201800
מורה הרב זינגר דב
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור וסדנה

+  מדרשי הלכה - סוגיות נבחרות | 403000 | פרופ הנשקה דוד | קיץ | 09:00 - 10:20

| 403000 | פרופ הנשקה דוד | סמסטר ק | יום | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 403000
מורה פרופ הנשקה דוד
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מרוכז
קוד קורס 602700
מורה דר גרוס מיכאל
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  קולנוע בכיתה - סוגיות חינוכיות | 200900 | ריבלין יובל | קיץ | 12:10 - 13:30

| 200900 | ריבלין יובל | סמסטר ק | יום | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200900
מורה ריבלין יובל
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סוג שיעור קורס מרוכז

+  פורצי דרך בחינוך | 603400 | דר גיסר יפה | קיץ | 12:10 - 13:30

| 603400 | דר גיסר יפה | סמסטר ק | יום | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 603400
מורה דר גיסר יפה
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס קיץ

+  הוראת תרבות יהודית ישראלית | 603300 | דר גרין נעם | קיץ | 16:00 - 17:20

| 603300 | דר גרין נעם | סמסטר ק | יום | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603300
מורה דר גרין נעם
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במהלך הקורס נעסוק בהיבטים שונים של הוראת תרבות יהודית-ישראלית בחינוך הממלכתי. נעיין ברציונל של התכנית ומטרותיה, באתגרים ובקשיים שבהוראת יהדות בחינוך הממלכתי וננסה להכיר ולהתנסות בדרכי הוראה המיוחדים למקצוע.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 302700
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 301100
מורה הרב דר בן נון יואל
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה בנוי על בסיס שיעורים מצולמים של הרב יואל בן נון העוסקים ברקע ההיסטורי והראלי של התקופה מזמן חזקיהו ועד יאשיהו, כפי שמופיעים בספר מלכים, נביאים אחרונים ומקורות חיצוניים. את השיעורים מלווים מספר מקורות מחקריים לקריאה ושמונה מטלות שיש להגיש לאורך השנה.
סוג שיעור קורס מקוון

+  הפרשנות החסידית למקרא (שנתי) | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי | -

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  מבוא למקרא | 26000100 | דר חדד אליעזר | שנתי | -

| 26000100 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 26000100
מורה דר חדד אליעזר
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה מיועד לתלמידים הלומדים לקראת תואר שני בתנך במכללה, שהתואר הראשון שלהם אינו תנך. זהו קורס השלמה המבוסס על ספרו של הרב אמנון בזק עד היום הזה.
סוג שיעור לימוד עצמי מונחה

+  עבודה סמינריונית | 20003 | דר ציגלר יעל | שנתי | -

| 20003 | דר ציגלר יעל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 20003
מורה דר ציגלר יעל
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור עב סמינריונית תואר שני

+  עבודת גמר בתנך | 399900 | הרב דר אליצור יוסי | שנתי | -

| 399900 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 399900
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודה סמינריונית | 20007 | הרב דר שמאע אברהם | שנתי | -

| 20007 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 20007
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור עב סמינריונית תואר שני

+  עבודת גמר בתנך | 399912 | דר אליצור ברכי | שנתי | -

| 399912 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 399912
מורה דר אליצור ברכי
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודה סמינריונית | 20009 | דר שר אבי דורון | שנתי | -

| 20009 | דר שר אבי דורון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 20009
מורה דר שר אבי דורון
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור עב סמינריונית תואר שני

+  עבודה סמינריונית | 20010 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי | -

| 20010 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 20010
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור עב סמינריונית תואר שני

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 502301
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בתפיסת העבדות ומתוך כך ביחס לחירות במקרא, בחזל ובמחשבת ישראל. ננתח את העולה מפשוטו של מקרא בפרשיות העבדות ובסיפורי המקרא, נתייחס לאופן שבו נדרשו פרשיות אלו על ידי מדרשי ההלכה ונעמדו על דעות של הוגים יהודיים בשאלה האם יש מקום לביטולה של העבדות לאור השינויים שחלו במרוצת הדורות בעמדות המוסריות ביחס אליה.
סוג שיעור שעור

+  עיונים בספרי שיבת ציון | 305400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 305400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 305400
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיוןמשולב בנבואות חגי זכריה ומלאכי ובספרי עזרא נחמיה דניאל ואסתר, יחד עם מקורות חוץמקראיים ומספר סוגיות משלימות מדברי חזל. המגמה היא ליצור תמונה מאורגנתומסודרת של התקופה לאורך ציר היסטורי-כרונולוגי, תוך חידוד והבהרה של התמורותשהתחוללו במהלכה. 
סוגיותמרכזיות בתקופה שיודגשו: חלום הגאולה ושברו, העליות השונות לארץ, קדושה ראשונהושנייה, בעיות כרונולוגיה, חיתוך הנבואה וחיתוך התנך,ועוד.

סוג שיעור שעור

+  ספרות המקרא על רקע המזרח הקדום | 300300 | דר פרגון יושי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 300300 | דר פרגון יושי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 300300
מורה דר פרגון יושי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
איך נראה העולם שבו נתנה התורה? במה אנשים האמינו? ממה הם פחדו? איזה מקום נטלה הדת בתוך עולמם הרוחני והתרבותי?
מהם האתגרים הדתיים שעמדו בפני עם ישראל בשעה שקיבלו את התורה?
במהלך הקורס נערוך השוואה בין ספרות המקרא לספרות המזרח הקדום (בדגש על הספרות המסופוטמית), במגוון זאנרים. ההשוואה בין הספרויות תלמד אותנו על התפיסות המשותפות, אך יותר מכך על ההבדלים המהותיים בין התרבויות והאמונות, ותאפשר לנו לעמוד על דרכי ההתמודדות השונים שמאמץ לעצמו המקרא במאבקו עם התרבויות הסובבות אותו. מתוך היכרות עם הספרות והדת הקדומה נוכל גם להבין טוב יותר מהו הרקע בו ניתנו לנו ספרי המקרא, ומהי הבשורה החדשה שהם נשאו בחובם לנו ולעולם כולו.
סוג שיעור שעור

+  עיונים בספרי שיבת ציון | 305401 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 305401 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 305401
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיוןמשולב בנבואות חגי זכריה ומלאכי ובספרי עזרא נחמיה דניאל ואסתר, יחד עם מקורות חוץמקראיים ומספר סוגיות משלימות מדברי חזל. המגמה היא ליצור תמונה מאורגנתומסודרת של התקופה לאורך ציר היסטורי-כרונולוגי, תוך חידוד והבהרה של התמורותשהתחוללו במהלכה.
סוגיותמרכזיות בתקופה שיודגשו: חלום הגאולה ושברו, העליות השונות לארץ, קדושה ראשונהושנייה, בעיות כרונולוגיה, חיתוך הנבואה וחיתוך התנך,ועוד.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 200600
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מציג את המהפכות העיקריות של העת החדשה ואת השפעתן על החברה היהודית. נכיר את דרכי ההתמודדות העיקריות של החברה הדתית

סוג שיעור שעור

+  ספרות המקרא על רקע המזרח הקדום | 300301 | דר פרגון יושי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 300301 | דר פרגון יושי | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 300301
מורה דר פרגון יושי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
איך נראה העולם שבו נתנה התורה? במה אנשים האמינו? ממה הם פחדו? איזה מקום נטלה הדת בתוך עולמם הרוחני והתרבותי?
מהם האתגרים הדתיים שעמדו בפני עם ישראל בשעה שקיבלו את התורה?
במהלך הקורס נערוך השוואה בין ספרות המקרא לספרות המזרח הקדום (בדגש על הספרות המסופוטמית), במגוון זאנרים. ההשוואה בין הספרויות תלמד אותנו על התפיסות המשותפות, אך יותר מכך על ההבדלים המהותיים בין התרבויות והאמונות, ותאפשר לנו לעמוד על דרכי ההתמודדות השונים שמאמץ לעצמו המקרא במאבקו עם התרבויות הסובבות אותו. מתוך היכרות עם הספרות והדת הקדומה נוכל גם להבין טוב יותר מהו הרקע בו ניתנו לנו ספרי המקרא, ומהי הבשורה החדשה שהם נשאו בחובם לנו ולעולם כולו.
סוג שיעור שעור

+  עיונים בספר עמוס | 303000 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 303000 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 303000
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס:

הקורס מוקדשללימוד ספר עמוס – מראשוני נביאי הנאום. דרך העיון בנבואותיו נבקר בעולמן שלממלכות ישראל ויהודה בשעתם הגדולה של עוזיהו וירבעם בן יואש ונעמוד על מצבו החברתיוהדתי של העם על שכבותיו השונות ובקריאת התיגר של הנביא כלפי מצב זה שהביא לחורבנהשל ממלכת שומרון. דרכנו העיקרית בלימוד המקראות היא בדרך העיון הספרותי – שאלתמבנה הספר ומבנה חטיבותיו, סגנונו והאמצעים הספרותיים המשמשים בו. לצד זאת נשווהבין נבואת עמוס לבין שאר נביאים שניבאו באותו הפרק – הושע, ישעיהו ומיכה. הקורסילווה בקריאת מאמרים ומחקרים על הרקע ההיסטורי של הספר, על מקורותיו, לשונו ודרכיעריכתו. עיון בדרך זו יחשוף את נימיו הדקים של הכתוב ויגלה שנבואות אלה אכן הוצרכולדורות, ואף לדורנו אנו.

הקורס מוקדשללימוד ספר עמוס – מראשוני נביאי הנאום. דרך העיון בנבואותיו נבקר בעולמן שלממלכות ישראל ויהודה בשעתם הגדולה של עוזיהו וירבעם בן יואש ונעמוד על מצבו החברתיוהדתי של העם על שכבותיו השונות ובקריאת התיגר של הנביא כלפי מצב זה שהביא לחורבנהשל ממלכת שומרון. דרכנו העיקרית בלימוד המקראות היא בדרך העיון הספרותי – שאלתמבנה הספר ומבנה חטיבותיו, סגנונו והאמצעים הספרותיים המשמשים בו. לצד זאת נשווהבין נבואת עמוס לבין שאר נביאים שניבאו באותו הפרק – הושע, ישעיהו ומיכה. הקורסילווה בקריאת מאמרים ומחקרים על הרקע ההיסטורי של הספר, על מקורותיו, לשונו ודרכיעריכתו. עיון בדרך זו יחשוף את נימיו הדקים של הכתוב ויגלה שנבואות אלה אכן הוצרכולדורות, ואף לדורנו אנו.

סוג שיעור שעור

+  חינוך לאמונה לאור החסידות | 203100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 203100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 203100
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סוגיות בהגות וחינוך | 510001 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 510001 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 510001
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 501000
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס:

המחקרהעיוני נוטה למיין את התופעות למקצועות שונים ולהתמחות בכל מקצוע בנפרד. ואולם,התופעות עצמן הן מורכבות. לכל נושא או סוגיה צדדים שונים שרק העיון הכולל והמשלבבהם יכול להבהירן לאשורן. למידה בין תחומית זו היא מטרתו של קורס זה. אין כמוהמקרא ספר שהוא רב תחומי שלימודו מחייב היבטים מגוונים, כגון לשון וספרות,היסטוריה וארכיאולוגיה, ידיעת הארץ ולימודי המזרח הקדום ועוד ועוד. גם הספרותהבתר-מקראית וספרות האגדה חובקות עולם ופנים רבות להן. דרך משל, סיפור המבול מחייבעיון פרשני-ספרותי אך גם עיון משווה בספרות המזרח הקדום$$ פרשת יעקב והכבשים מצריכהידע בחוקי התורשה, וסיפור הדבר בשדה פלישתים אינו מובן ללא היכרות עם מחולל המחלהודרכיו. כך הן גם המסורות הבתר-מקראיות וכאלו הם גם מעשי החכמים לסוגיהם, משליהם,פתגמיהם ומכלול יצירתם. בסוגיות אלו ואחרות נעסוק במהלך הקורס.

סוג שיעור שעור

+  חינוך מוסרי לאור מקורות היהדות | 203001 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 203001 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 203001
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יתבסס מצד אחד על מקורות יהודיים קלסיים הנוגעים בחינוך מוסרי, ומצד שני על תיאוריות מדעיות של התפתחות מוסרית וחינוך למוסריות. נבחן כל צד כשלעצמו, ונעיין בהקבלות ובמתחים ביניהם. נתקדם מלימוד תאורטי ליישום הלכה למעשה של חינוך מוסרי בבניית מערכות שעור סביב מקורות תנכיים, תוך הלימה עם מגוון התיאוריות של התפתחות מוסרית, ובהתאם לעקרונות של חינוך מוסרי אשר למדנו ממקורות היהדות. נרחיב את היריעה ונכלול גם יישום של עקרונות אלה בתכנון חוויות למידה לא-פורמליות במסגרת בית הספר. 
סוג שיעור שעור
קוד קורס 300401
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  הוראה לשם הבנה | 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 308501
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 600900
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שעור

+  סוגיות בהגות וחינוך | 510000 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 510000 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 510000
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 200701
מורה ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  הוראה לשם הבנה | 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 308500
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 501001
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס:

המחקרהעיוני נוטה למיין את התופעות למקצועות שונים ולהתמחות בכל מקצוע בנפרד. ואולם,התופעות עצמן הן מורכבות. לכל נושא או סוגיה צדדים שונים שרק העיון הכולל והמשלבבהם יכול להבהירן לאשורן. למידה בין תחומית זו היא מטרתו של קורס זה. אין כמוהמקרא ספר שהוא רב תחומי שלימודו מחייב היבטים מגוונים, כגון לשון וספרות,היסטוריה וארכיאולוגיה, ידיעת הארץ ולימודי המזרח הקדום ועוד ועוד. גם הספרותהבתר-מקראית וספרות האגדה חובקות עולם ופנים רבות להן. דרך משל, סיפור המבול מחייבעיון פרשני-ספרותי אך גם עיון משווה בספרות המזרח הקדום$$ פרשת יעקב והכבשים מצריכהידע בחוקי התורשה, וסיפור הדבר בשדה פלישתים אינו מובן ללא היכרות עם מחולל המחלהודרכיו. כך הן גם המסורות הבתר-מקראיות וכאלו הם גם מעשי החכמים לסוגיהם, משליהם,פתגמיהם ומכלול יצירתם. בסוגיות אלו ואחרות נעסוק במהלך הקורס.

סוג שיעור שעור

+  המורה כיועץ | 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 203200
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם רשאי המורה – על סמך הכשרתו ומכוח תפקידו- לא רק להורות ולחנך אלאגם לגעת בנפשם של התלמידים? נראה שהשפעת המורה על חיי הנפש של תלמידיו היא בלתינמנעת, אם מכוח אישיותו ואם מכוח תוכני הלימוד שהוא מביא לפניהם.

הקורס יעסוק בלימודם התיאורטי והמעשי של מבחר כלים טיפוליים אותם יכולהמורה לשלב בעבודתו. קבלה, אמפתיה, הקשבה,שיקוף רגשות, feed back , יחסאינדיוידואלי וכיוב.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 200700
מורה ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:20
שעת סיום 20:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  ספר דברים כמשנה תורה | 306000 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 306000 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 306000
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נלמד פרשיות נבחרות בספר דברים תוך שימת לב לענייני מבנה, סגנון וניתוח ספרותי. נתמקד בנאום הראשון והשני של משה  מבניהם ומטרותיהם. נשים לב לשיטות הפרשנים ודברי חזל בנושאים אלה. נעמוד על אופיו המיוחד של הספר ונתמודד עם בעיית הכפילויות והסתירות בין הספר לבין שאר החומשים על פי שיטתו של הרב מרדכי ברויאר. 
סוג שיעור שעור

+  פרשנות שיר השירים לדורותיה | 304601 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 304601 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 304601
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

שונה מגילת שיר השירים משאר ספרי המקרא, באופייה החילוני לכאורה ובהיעדרות השם המפורש ממנה. דבר זה גרם לקשיים בדרכי פרשנותה ולגיוון רב בין הפרשנים. מטרת הקורס להציג את הדרכים השונות שהוצעו בפרשנות היהודית לפתרון חידת המגילה, החל מתקופת חזל עד לפרשנות המאוחרת במאה היט.

סוג שיעור שעור

+  פרשנות שיר השירים לדורותיה | 304600 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 304600 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 304600
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

שונה מגילת שיר השירים משאר ספרי המקרא, באופייה החילוני לכאורה ובהיעדרות השם המפורש ממנה. דבר זה גרם לקשיים בדרכי פרשנותה ולגיוון רב בין הפרשנים. מטרת הקורס להציג את הדרכים השונות שהוצעו בפרשנות היהודית לפתרון חידת המגילה, החל מתקופת חזל עד לפרשנות המאוחרת במאה היט.

סוג שיעור שעור

+  מהתנך למרשתת ובחזרה | 306101 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 306101 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 306101
מורה הרב דר רייס יהושע
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200301 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 200301 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200301
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 200601
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מציג את המהפכות העיקריות של העת החדשה ואת השפעתן על החברה היהודית. נכיר את דרכי ההתמודדות העיקריות של החברה הדתית

סוג שיעור שעור
קוד קורס 601700
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עולם המחשבה והרוח עבר בעשורים האחרונים שינוי דרמטי, ממסגרת מחשבה מודרנית אל עבר שיח פוסט-מודרני. כמו בתקופות מוקדמות יותר של תמורה, גם הפעם נדרשה ההגות היהודית להתמודד עם השינויים, לנסות להבין אותם, לעכל את משמעותם, להגיב אליהם וללמוד מהם. מהו האופי של ההתמודדות עם השיח הפוסט-מודרני? לצד תגובות של התנגדות, התגוננות ושלילה, היו הוגים אשר הושפעו בעקיפין מרוחות אלה, ואחרים אשר אף אימצו במודע ובמוצהר אלמנטים מתוך השיח הפוסט-מודרני ויצרו מחשבה יהודית חדשה ומקורית. בקורס נעסוק במעבר מפרדיגמת חשיבה מודרנית לפרדיגמה פוסט-מודרנית, נציג את הזירות השונות עליהן השפיע השיח הפוסט-מודרני, ונדון בתפיסת עולמם של הוגים שפעלו ופועלים תחת השפעתו, ובהם: הרב אליעזר ברקוביץ, אליעזר גולדמן, דוד הרטמן, הרב שגר, תמר רוס, הרב יונתן סאקס והרב מנחם פרומן.

סוג שיעור שעור

+  מהתנך למרשתת ובחזרה | 306100 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 306100 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 306100
מורה הרב דר רייס יהושע
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  ספר דברים כמשנה תורה | 306001 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 306001 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 306001
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נלמד פרשיות נבחרות בספר דברים תוך שימת לב לענייני מבנה, סגנון וניתוח ספרותי. נתמקד בנאום הראשון והשני של משה  מבניהם ומטרותיהם. נשים לב לשיטות הפרשנים ודברי חזל בנושאים אלה. נעמוד על אופיו המיוחד של הספר ונתמודד עם בעיית הכפילויות והסתירות בין הספר לבין שאר החומשים על פי שיטתו של הרב מרדכי ברויאר. 
סוג שיעור שעור

+  מקדש במחלוקת | 202301 | דר מאלי הלל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 202301 | דר מאלי הלל | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 202301
מורה דר מאלי הלל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
החברה היהודית של ימי הבית השני הייתה חברה קרועה ומפולגת כמאמר הגמ לא גלו ישראל עד שנעשו כד כיתין. בלב הפולמוס החברתי, האידיאולוגי והתיאולוגי עמדה עבודת המקדש. בקורס זה נעיין במספר מחלוקות יסוד הנוגעות לאופיו של המקדש, העליה לרגל, עבודת הקורבנות וכך נכיר את הזרמים הרעיוניים והחברתיים המרכזיים שפעלו בימי הבית: פרושים, צדוקים, איסיים ואחרים. לאורך הקורס נערוך היכרות עם החיבורים המרכזיים של ספרות הבית השני כגון: בן סירא, ספר היובלים, מגילת המקדש. כמו כן נעיין באופנים השונים שבהם מחלוקות אלו אודות עבודת המקדש השתקפו במקורות חזל: תנאיים ואמוראיים.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 503000
מורה דר גרוס מיכאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 200300
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 601701
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עולם המחשבה והרוח עבר בעשורים האחרונים שינוי דרמטי, ממסגרת מחשבה מודרנית אל עבר שיח פוסט-מודרני. כמו בתקופות מוקדמות יותר של תמורה, גם הפעם נדרשה ההגות היהודית להתמודד עם השינויים, לנסות להבין אותם, לעכל את משמעותם,להגיב אליהם וללמוד מהם. מהו האופי של ההתמודדות עם השיח הפוסט-מודרני? לצד תגובות של התנגדות, התגוננות ושלילה, היו הוגים אשר הושפעו בעקיפין מרוחות אלה, ואחרים אשר אף אימצו במודע ובמוצהר אלמנטים מתוך השיח הפוסט-מודרני ויצרו מחשבה יהודית חדשה ומקורית. בקורס נעסוק במעבר מפרדיגמת חשיבה מודרנית לפרדיגמה פוסט-מודרנית,נציג את הזירות השונות עליהן השפיע השיח הפוסט-מודרני, ונדון בתפיסת עולמם שלהוגים שפעלו ופועלים תחת השפעתו, ובהם: הרב אליעזר ברקוביץ, אליעזר גולדמן, דוד הרטמן, הרב שגר, תמר רוס, הרב יונתן סאקס והרב מנחם פרומן.

סוג שיעור שעור

+  חינוך מוסרי לאור מקורות היהדות | 203000 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 203000 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 203000
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יתבסס מצד אחד על מקורות יהודיים קלסיים הנוגעים בחינוך מוסרי ומצד שני על תיאוריות מדעיות של התפתחות מוסרית וחינוך למוסריות. נבחן כל צד כשלעצמו, ונעיין בהקבלות ובמתחים ביניהם. נתקדם מלימוד תאורטי ליישום הלכה למעשה של חינוך מוסרי בבניית מערכות שעור סביב מקורות תנכיים, תוך הלימה עם מגוון התיאוריות של התפתחות מוסרית, ובהתאם לעקרונות של חינוך מוסרי אשר למדנו ממקורות היהדות. נרחיב את היריעה ונכלול גם יישום של עקרונות אלה בתכנון חוויות למידה לא-פורמליות במסגרת בית הספר. 
סוג שיעור שעור

+  אגדה של החינוך | 602401 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 602401 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 602401
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפור האגדה הוא סיפורה של אמת אנושית$$ תיאורם של דברים שקרו ועדייןקורים לכל אדם. לשונו של סיפור האגדה היא לשון צופן הדורשת את פיענוחה מעברלמשמעות הישירה, לשון הרואה את המהות שמעבר למציאות ומוותרת על הבנת העולם הריאלילטובת הבנה גבוהה יותר – האמת העל זמנית. מעצם טיבו, לשונו ומבנהו הסיפור מזמין קריאהמפרשת, וכזו היא הקריאה הפסיכולוגית שהקורס יעסוק בה. קריאה המנסהלאתר את הלוך הנפש של גיבורי הסיפור, והתהליכים הנפשיים העמוקים החבויים מבעדלפעולותיהם ולמעשיהם.

סוג שיעור שעור

+  הלכה ואגדה במסכת שבת | 402101 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 402101 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 402101
מורה דר אליצור תהילה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרות הקורס:

 מטרות הקורס הן הכרות והתנסות בלימוד מקורות חזל – משנה, תלמוד, מדרש הלכהומדרש אגדה, מתוך עיסוק בתמות מרכזיות ביחסלשבת: זמן השבת, הבדלה בין קדש לחול, נר שבת, שביתה ממלאכה, ופיקוח נפש בשבת. נושאי השיעור יילמדו מתוך מקורות חזלהבסיסיים בכל אחד מהנושאים, באופן בלתי אמצעי.ננצל את הלימוד להרחבת ההיכרות עם ספרות חזל, ולתרגול  מעשי של לימוד מתוכה. בכל אחד מהנושאים נעסוקהן בצד ההלכתי והן בצד המחשבתי העולה כפי שהוא עולה ממקורות חזל, ונשאל עלהיחס ביניהם. את הלימוד בכיתה תלווה קריאת רקע ביחס למקורות חזל וכן קריאתביקורתית של מאמרים העוסקים בניתוח העולה מן המקורות.

סוג שיעור שעור

+  פרקי מלכות שאול | 301800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 301800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 301800
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס הזה נלמד על תחילת המלכות בישראל,ונדון בשאלות כגון: מדוע מתחילה המלוכה עם שאול? מהו היחס בין שאול לדוד? האםהמלכות היא מוסד אידיאלי או בדיעבד? נתמקד במלכותו של שאול (פרקים ח-טו, יח-כא,כח, לא) ורק נסקור את הפרקים המתמקדים בדמותו של דוד. בדיוננו בסיפורי שאולובשאלות הכלליות אודות אופייה של המלוכה, ננתח את הפרקים בכלים ספרותיים, נשווהאותם לסיפורים אחרים בתנך, נעיין בפרשנות חזל, ועי כך ננסהלגלות את המסרים החשובים הטמונים בסיפורים אלו.

סוג שיעור שעור

+  הפיוט : עולם של גשרים | 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 19:20 - 20:40

| 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:20 - 20:40
קוד קורס 201000
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:20
שעת סיום 20:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שעור

+  סוגיות במחשבת חזל | 5510100 | דר קליימן עמרם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 5510100 | דר קליימן עמרם | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 5510100
מורה דר קליימן עמרם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלך הקורס נלמד יחד סיפורי חזל, תוך הקשבה אל רבדים ספרותיים גלויים וסמויים של הכתוב, והחייאת המפגש בינינו לבין החכמים. הקורס יציע היכרות עם דרכי לימוד והוראה שחותרות ליצירת מרחב לימוד בית מדרשי – כזה שיש בו התרחשות פרשנית אישית, פעילה, קיומית וכנה. יוצגו גם כלים הוראתיים שיסייעו בהנחיית לימוד דיאלוגי מן הסוג הזה בכיתות ובקבוצות. הלימוד ילווה בדיון על המשמעות הפילוסופית והתיאולוגית של הסיפור, כפי שעולה מדבריהם של חוקרי ספרות האגדה בדורות האחרונים. נתנסה גם בתרגום הרעיונות של חכמים לשפה קיומית ועכשווית, באמצעות נגיעה של הסיפור בחיינו האישיים.

הסמסטר הראשון יעסוק בסיפורים אודות מערכות היחסים בין החכמים, בתוך בית המדרש – סביב מוטיבים של כבוד, הקפדה, עלבון ופיוס. הסמסטר השני יעסוק בסיפורי חזל המתארים התמודדות עם מצבי משבר, עם נגיעה בעולמות של אובדן, אבלות, פחד ואמונה.


סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399702 | הרב דר שמאע אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399702 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399702
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399707 | דר ציגלר יעל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399707 | דר ציגלר יעל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399707
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  מהוראה להפנמה | 603601 | ברוש רעות | שנתי | 16:00 - 17:20

| 603601 | ברוש רעות | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603601
מורה ברוש רעות
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקשר שבין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה.

בין הנושאים בהם נדון בקורס: השראה ונביעה, אילתור ודימיון, מרחב לטעות, בין צורה לתוכן, המורה כאמן ועוד.

השיעורים ישלבו למידה בדרכים מגוונות והתנסות ביצירה.


סוג שיעור שעור

+  מהוראה להפנמה | 603600 | זינגר ישי | שנתי | 16:00 - 17:20

| 603600 | זינגר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603600
מורה זינגר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

באמצעות כלים מעולם המופע (performance) ותאטרון הפלייבק נתנסהונביט על השיעור כמרחב יצירתי בעל רבדים שונים. 

נחקור את ההשפעות ההדדיותהמתקיימות בין המורה לתלמידים.

השיעורים ישלבו תיאוריה והתנסות חווייתית.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 603701
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשיעור זה נתמקד בבניית קבוצה, מיומנויות שיח והקשבה וכישורי הנחיה. לשם כך נלמד ונעבוד בחבורה, דרכה נוכל להתוודע לתהליך העובר על היחיד בקבוצה, על התנועה של הקבוצה עצמה ועל תפקידו ומקומו של המנחה. כמו כן נשאל כיצד אפשר לשלב מיומנויות הנחייה, בתוך מלאכת ההוראה בבית הספר.

סוג שיעור שעור

+  ללמוד בחבורה - הנחיית קבוצות | 603700 | בוכהולץ אילן | שנתי | 17:40 - 19:00

| 603700 | בוכהולץ אילן | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 603700
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 16 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור