רשימת השיעורים במסלול להוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית – תואר שני

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

 

+  כיוונים במחשבת חזל | 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א

| 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעם שהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר של חזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

+  חינוך ורב תרבותיות | 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 603200
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים מאמרי קריאה עם שאלות מנחות (אין חובה לענות על שאלות אלו), סיכום היחידה, דיון בפורום ומבחן.
קוד קורס 602600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון.
סרטון הכרות : סרטון

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיונים בס שופטים | 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | קיץ

| 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעבור על חלקים נרחבים בספר שופטים. חלק מהפרקים יילמדו ביחידות הוראה מפורטות, וחלק אחר יילמד בלימוד עצמי בעזרת מאמרים מלווים.

+  הפרשנות החסידית למקרא | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 301200
מורה דר מרקוס יוסף
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מסלול לימודים הוראת התנ"ך ופרשנותו

קורסים ביום א

 

+  ניסיון מבחנים- מהוראה להפנמה א | 603802 | הרבנית דר כהן שרית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 603802 | הרבנית דר כהן שרית | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 603802
מורה הרבנית דר כהן שרית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.
סוג שיעור סדנה

קורסים ביום ג

 

+  שיבת ציון – חלום ונסיקה, שבר וקריסה | 305400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 305400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 305400
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס עיון משולב בנבואות חגי זכריה ומלאכי ובספרי עזרא נחמיה דניאל ואסתר, יחד עם מקורות חוץ מקראיים ומספר סוגיות משלימות מדברי חזל. המגמה היא ליצור תמונה מאורגנת ומסודרת של התקופה לאורך ציר היסטורי-כרונולוגי, תוך חידוד והבהרה של התמורות שהתחוללו במהלכה. 
סוגיות מרכזיות בתקופה שיודגשו: חלום הגאולה ושברו, העליות השונות לארץ, קדושה ראשונה ושנייה, בעיות כרונולוגיה, חיתוך הנבואה וחיתום התנך, ועוד
סוג שיעור שיעור

+  ספר דברים – התורה והלבב | 306000 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 306000 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 306000
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורסנלמד פרשיות נבחרות בספר דברים תוך שימת לב לענייני מבנה, סגנון וניתוח ספרותי. נתמקדבנאום הראשון והשני של משה  מבניהםומטרותיהם. נשים לב לשיטות הפרשנים ודברי חזל בנושאים אלה. נעמוד על אופיוהמיוחד של הספר ונתמודד עם בעיית הכפילויות והסתירות בין הספר לבין שאר החומשים עלפי שיטתו של הרב מרדכי ברויאר. הנושאים שידונו: חטא המרגלים והמעפילים, ייחודם שלעשרת הדברות וייחסם לשאר המצוות משמעותו של מעשה העגל ומצוות נבחרות.

סוג שיעור שיעור

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600901 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 600901 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 600901
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שיעור

+  נבואה ופרשנותה במשנת הרמבם | 504600 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 504600 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 504600
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הנבואהתפסה מקום מרכזי בהגותו של הרמבם. בצעירותו חשב לחבר עליה ספר, ובסופו שלדבר החליט לשקע אותו בספר מורה הנבוכים.

הקורסיעסוק בצדדים השונים של הנבואה בהגותו של הרמבם: תהליך הנבואה, נבואת משה,היחס בין נבואה והלכה, הבנת דברי הנביאים וסגנונם, ואפשרותה של חזרת הנבואה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 301400
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יבקש להציג את יחזקאל מזווית פחותמוכרת, שנראית במבט ראשון כאוקסימורון: נביא שייעודו המרכזי הוא נחמה אך לשם כךהוא נדרש להרחיב ולחדד את הפורענות. נביא שבלי גוזמא, האחריות שהוטלה על כתפיו הייתהכבדה (כמעט) יותר מכל נביא אחר בתולדות ישראל, אך מתנהג כליצן חצר פרובוקטיבי.
בפן התוכני יעסוק הקורס בלימוד חלקים מספריחזקאל, בארבעה רבדים: הבנת הנבואות מצד עצמן, השוואה לנבואות מקבילות בזמן, הבנתההקשר ההיסטורי של הנבואות, וחשיפת המבט הייחודית של יחזקאל. כל זאת במגמה לקבלתמונה בהירה ומאורגנת של הנבואות ושל המאורעות בסוף ימי הבית הראשון.
בפן המתודולוגי יבקש הקורס להעניק כליםומיומנויות לחקירה, ניתוח ועיבוד של נבואות, במספר רבדים, עם דגש לפשט, פרשנותפנים-מקראית ומקורות היסטוריים. יכולת למקם נבואות בהקשרן ההיסטורי והכרונולוגי,ויצירת אינטראקציה בינן לבין מקורות מקבילים, פנים-מקראיים וחוץ-מקראיים, על מנתלהגיע להבנה מעמיקה של הנבואות והקשרן.

סוג שיעור שיעור

+  מגילת איכה כשירה מקראית | 304801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 304801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 304801
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
: בקורסהזה נלמד את מגילת איכה בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים ואת הרקע ההיסטוריוהתיאולוגי לספר זה. בנוסף, נשתמש בספר זה כאמצעי לרכישת כלים ללימוד והוראת השירההמקראית. נתמקד בכלים טכניים לניתוח השירה כגון מבנה, מקצב, דימויים, מטפורות,ומשמעות כפולה של מילים.  
סוג שיעור שיעור

+  שיבת ציון – חלום ונסיקה, שבר וקריסה | 305401 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 305401 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 305401
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיון משולב בנבואות חגי זכריה ומלאכי ובספרי עזרא נחמיה דניאל ואסתר, יחד עם מקורות חוץ מקראיים ומספר סוגיות משלימות מדברי חזל. המגמה היא ליצור תמונה מאורגנת ומסודרת של התקופה לאורך ציר היסטורי-כרונולוגי, תוך חידוד והבהרה של התמורות שהתחוללו במהלכה. 
סוגיות מרכזיות בתקופה שיודגשו: חלום הגאולה ושברו, העליות השונות לארץ, קדושה ראשונה ושנייה, בעיות כרונולוגיה, חיתוך הנבואה וחיתום התנך, ועוד

סוג שיעור שיעור

+  ספר דברים – התורה והלבב | 306001 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 306001 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 306001
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורסנלמד פרשיות נבחרות בספר דברים תוך שימת לב לענייני מבנה, סגנון וניתוח ספרותי. נתמקדבנאום הראשון והשני של משה  מבניהםומטרותיהם. נשים לב לשיטות הפרשנים ודברי חזל בנושאים אלה. נעמוד על אופיוהמיוחד של הספר ונתמודד עם בעיית הכפילויות והסתירות בין הספר לבין שאר החומשים עלפי שיטתו של הרב מרדכי ברויאר. הנושאים שידונו: חטא המרגלים והמעפילים, ייחודם שלעשרת הדברות וייחסם לשאר המצוות משמעותו של מעשה העגל ומצוות נבחרות.

סוג שיעור שיעור

+  נבואה ופרשנותה במשנת הרמבם | 504601 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 504601 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 504601
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הנבואהתפסה מקום מרכזי בהגותו של הרמבם. בצעירותו חשב לחבר עליה ספר, ובסופו שלדבר החליט לשקע אותו בספר מורה הנבוכים.

הקורסיעסוק בצדדים השונים של הנבואה בהגותו של הרמבם: תהליך הנבואה, נבואת משה,היחס בין נבואה והלכה, הבנת דברי הנביאים וסגנונם, ואפשרותה של חזרת הנבואה.

סוג שיעור שיעור

+  מגילת איכה כשירה מקראית | 304800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 304800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 304800
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
: בקורסהזה נלמד את מגילת איכה בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים ואת הרקע ההיסטוריוהתיאולוגי לספר זה. בנוסף, נשתמש בספר זה כאמצעי לרכישת כלים ללימוד והוראת השירההמקראית. נתמקד בכלים טכניים לניתוח השירה כגון מבנה, מקצב, דימויים, מטפורות,ומשמעות כפולה של מילים.  
סוג שיעור שיעור

+  מעבדות לחרות - נצחיות במבחן הזמן | 308400 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 308400 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 308400
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורסיעסוק בתפיסת העבדות ומתוך כך ביחס לחירות במקרא, בחזל ובמחשבת ישראל. ננתחאת העולה מפשוטו של מקרא בפרשיות העבדות ובסיפורי המקרא, נתייחס לאופן שבו נדרשופרשיות אלו על ידי מדרשי ההלכה ונעמדו על דעות של הוגים יהודיים בשאלה האם יש מקוםלביטולה של העבדות לאור השינויים שחלו במרוצת הדורות בעמדות המוסריות ביחס אליה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 503900
מורה פרופ רייזר דניאל
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתגובות הגותיות לשואה כפי שנוצרו בידי הוגים יהודיים השייכים לאסכולות מחשבה שונות. זאת, בהתבסס על טקסטים שנכתבו בזמן הכיבוש הנאצי באירופה, כמו גם בארץ ישראל ובארצות הברית בזמן המלחמה ולאחריה. נעסוק במשנתם התיאולוגית של רבנים מזרמים שונים כמו גם פילוסופים יהודים שונים, כדוגמת: עמנואל לוינס, אמיל פקנהיים, מליסה רפאל, רבי יששכר שלמה טייכטל, אתי הילסום, דוד הלבני, חיים גראדה, אלי ויזל ועוד. שאלת חריגותה של השואה, אשר טעונה במשמעויות היסטוריות, הגותיות ואף פוליטיות נפיצות - תלווה ותאתגר אותנו במשך הקורס.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 503801
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.   

סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399700 | הרב דר שמאע אברהם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 399700 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 399700
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399701 | דר פרגון יושי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 399701 | דר פרגון יושי | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 399701
מורה דר פרגון יושי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  מקורות לתולדות החינוך היהודי - א | 600100 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 600100 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 600100
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
באופן מפתיע (או שלא?), פני החינוך היהודי לדורותיו אינן אחידות, גם אם הן נעות סביב ציר מרכזי אחיד - לימוד התורה. תולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
קורס זה מבקש לדון בציר חינוך ומסורת בפרספקטיבה היסטורית, מתקופת חזל עד העת החדשה. בעזרת מקורות ותעודות שונות נגלה שגם אז לא תמיד הכל היה פשוט בחינוך היהודי... קורס ההמשך לקורס זה עוסק בציר חינוך ומודרנה, באותה שיטת לימוד.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 201100
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מקורות לתולדות החינוך היהודי - ב | 601800 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 601800 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 601800
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה ממשיך את הקורס מקורות לתולדות החינוך היהודי-א, במהלכו נפגשנו עם הפנים השונות של החינוך היהודי לדורותיו - סביב הציר חינוך ומסורת. כעת, נבדוק כיצד התמורות שעברו על העולם היהודי בעת החדשה השפיעו על מטרות החינוך היהודי, על דרכיו ועל מוסדותיו. גם בציר חינוך ומודרנה ניווכח שתולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
הלימוד מתבסס על ניתוח תעודות היסטוריות מגוונות: אגרות אישיות ופרקי זכרונות, ספרי-לימוד וקטעי עיתונות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 300400
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

בסדנא זונרכוש תובנות וכלים מעשיים שיאפשרו לנו המורים ליצור תהליך למידה משתף חוויתיוסדנאי במקצועות הקודש.

בסדנא דינאמיתזו נחשף לתהליכים קבוצתיים ונרכוש הבנות ראשוניות אודות קבוצה וכלים להנחייתה.

נתנסה בקריאהדיאלוגית: מיומנות קריאת טקסט הכוללת שיקוף של הכתוב, הפנמת נקודת המבט שלו, מעבראל נקודת המבט של הלומד, ועריכת דו שיח בין נקודות המבט השונות. המשתתפים יתנסובקריאה דיאלוגית בפסוקי תנך, במדרשי חזל, ובכתבים חסידיים. במהלךהסדנא ניפגש עם  נושאים אישיים ובינאישייםהרלוונטיים לעולם החינוך.

ההשתתפותבסדנא כרוכה בשיתוף אישי בקבוצה ובמעורבות פעילה.

סוג שיעור שיעור

+  ספר דברי הימים ומקבילותיו | 302100 | דר אליצור ברכי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 302100 | דר אליצור ברכי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 302100
מורה דר אליצור ברכי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקווי היחוד של התאור ההיסטורי של תולדותעמי מבראשית ועד ימי שיבת ציון בספר דברי הימים. נעמוד על תקופת חיבורו,ונבקש להבין את מטרת החיבור והשכתוב ההיסטורי של תולדות עמי לאור הכרתמאפייני הקהילה היהודית בימי שיבת ציון. במהלך השיעורים נעסוק בארועים ובדמויותמתקופת המלוכה ועד הגלות, כגון: דמותו של שאול, דמותו של דוד, פילוג הממלכה, ממלכתשלמה, חורבן ישראל ועוד. נשווה בין תאורם בספרי נביאים ראשונים, לבין תיאורם בדבריהימים, וננסה להתחקות אחר גורמי ההבדלים, מתוך הבנת המגמות השונות של שני סוגיהחיבורים.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 301501
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תופעת החלומות מעסיקה את האדם עוד משחרהאנושות. מהו חלום? מהמשמעותו?הם מדובר בנבואהחיצונית הניתנת לאדם או בביטוי של נפש החולם? האם עוסק החלום בעבר או בעתיד? האם כדאי לספר את החלום? כיצד ניתן לפתור את החלום ולהבין את משמעותו? מה חלקו של פותר החלומות? האםניתן לשנות את החלום? מה תפקידםשל משחקי המילים בחלומות?

במהלך קורס זה נקרא קריאה צמודה בסיפורי חלומותבמקרא החל מחלומות יוסף (בראשית לז) ועד לחלומות שפותר דניאל לנבוכדנצר. דרךהקריאה בסיפורים אלו  נעמוד על דרכי האפיון של הסיפור המקראי ונשפוך אור עלחידת החלומות אשר מעסיקה את נפש האדם מאז ועולם.

סוג שיעור שיעור

+  בוטל - הוראה לשם הבנה | 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 308501
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מיועד למורים שמוכנים ורוצים להתבונן בהוראה שלהם ולחדש. 

הנחת היסוד של הקורס היא כי פדגוגיה טובה יוצרת הבנה ומאפשרת יצירת משמעות. 

הקורס מתמקד בעקרונות פדגוגים מהותיים כמו: משוב,ביצוע, פומביות (ועוד נוספים) עקרונות שסוללים דרך עבור המורה לייצר בכיתתו מרחב של הבנה של השראה ושל יצירת משמעות. הקורס מלווה בתיאורה פדגוגית, בניתוח סרטי הוראה ובתרגול בתוך כיתת הלימוד. כמו כן, כל משתתף בקורס מצלם את עצמו מלמד בשיעור, ומקבל על כך משוב אישי. הלמידה בקורס מחלחלת לעבודת המורה בכיתה ומאפשרת שינוי ממקום גבוה, כמו שכתב אחד הסטודנטים: הקורס עשה מהפכה בהוראה שלי, מהפכה שחיכיתי לה כנראה הרבה זמן... הקורס הזה הוא כמו אויר לנשימה בשבילי... פותח לי דלת שלא ידעתי על קיומה, והיה תענוג ללמוד

סוג שיעור בוטל

+  מהוראה להפנמה א | 603801 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603801 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603801
מורה דר הר שפי סיון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 309501
מורה פרופ רומי שלמה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונואספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתהבתהליכים אלה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 503800
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.   

סוג שיעור שיעור

+  תורת ארץ ישראל של רמבן | 301301 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 301301 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 301301
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לאחר הגיעו לארץ ישראל הוסיף רמבן לפירושו לתורה, שנכתב בספרד, יותר ממאתיים הוספות. חלק מההוספות נובע מגילויים חדשים שגילה רמבן עם בואו לארץ, כגון תופעות גיאוגרפיות, ספרים חדשים וכן הלאה. חלק מההוספות נובע מעיון מחודש של רמבן בפירושיו הישנים. במהלך הקורס נעיין בתופעה זו. נקיים דיון שיטתי בסוגי ההוספות, ונעיין בשאלה מה גרם לרמבן להוסיף בכל מקרה לפירושו המקורי. לאחר הקדמה קצרה, נעמוד בכל שיעור דיבור אחר ברמבן. תוך כדי הלימוד ניחשף גם לעקרונותיו הפרשניים של רמבן.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 301500
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תופעת החלומות מעסיקה את האדם עוד משחרהאנושות. מהו חלום? מהמשמעותו?הם מדובר בנבואהחיצונית הניתנת לאדם או בביטוי של נפש החולם? האם עוסק החלום בעבר או בעתיד? האם כדאי לספר את החלום? כיצד ניתן לפתור את החלום ולהבין את משמעותו? מה חלקו של פותר החלומות? האםניתן לשנות את החלום? מה תפקידםשל משחקי המילים בחלומות?

במהלך קורס זה נקרא קריאה צמודה בסיפורי חלומותבמקרא החל מחלומות יוסף (בראשית לז) ועד לחלומות שפותר דניאל לנבוכדנצר. דרךהקריאה בסיפורים אלו  נעמוד על דרכי האפיון של הסיפור המקראי ונשפוך אור עלחידת החלומות אשר מעסיקה את נפש האדם מאז ועולם.

סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603901 | ברוש רעות | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603901 | ברוש רעות | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603901
מורה ברוש רעות
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים
סוג שיעור סדנה

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 600900
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שיעור

+  חידות בראשית ועיונים בינתחומיים | 302300 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 302300 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 302300
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  הוראה לשם הבנה | 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 308500
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מיועד למורים שמוכנים ורוצים להתבונן בהוראה שלהם ולחדש. 

הנחת היסוד של הקורס היא כי פדגוגיה טובה יוצרת הבנה ומאפשרת יצירת משמעות. 

הקורס מתמקד בעקרונות פדגוגים מהותיים כמו: משוב,ביצוע, פומביות (ועוד נוספים) עקרונות שסוללים דרך עבור המורה לייצר בכיתתו מרחב של הבנה של השראה ושל יצירת משמעות. הקורס מלווה בתיאורה פדגוגית, בניתוח סרטי הוראה ובתרגול בתוך כיתת הלימוד. כמו כן, כל משתתף בקורס מצלם את עצמו מלמד בשיעור, ומקבל על כך משוב אישי. הלמידה בקורס מחלחלת לעבודת המורה בכיתה ומאפשרת שינוי ממקום גבוה, כמו שכתב אחד הסטודנטים: הקורס עשה מהפכה בהוראה שלי, מהפכה שחיכיתי לה כנראה הרבה זמן... הקורס הזה הוא כמו אויר לנשימה בשבילי... פותח לי דלת שלא ידעתי על קיומה, והיה תענוג ללמוד
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 502401
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהכרת דתיות בעלת אופי דיאלוגי, כלומר הכרה המציגה עשייה אשר מקורה בהקשבה ובפנייה לאחר. מתיחות זו מובלטת במקורות העוסקים במעשים שמקורם פנימי, אך עומדים במנוגד לנקודת המבט של החוק, זה התובע ציות אחיד ומחייב לכל. השיעור יעסוק באגדה, ויציע כי קיימת בספרות חזל מגמה דיאלוגית ברורה, שהשפיעה ללא ספק על מגמות דומות בספרות החסידית המאוחרת (הבעשט ותלמידיו). ההקשר של הלימוד יהיה גם ההיבטים חינוכיים: הקורס יעמוד בזיקה ישירה עם אותם מחקרים העוסקים בחינוך כחוויה קיומית, ובכך יציע דרך של תרגום הגות הפילוסופיה-הדיאלוגית למשנה רוחנית-חינוכית. בין השאר נבהיר את החשיבות של דרך זו בלימוד תורה ובפיתוח עולמם של התלמידים. השיעור יראה כי תודעה זו לא רק מחוללת תמורה עמוקה בעולמו הרוחני של הפרט, אלא מחוללת שינוי בסביבה: קרי יצירת עולם של סבלנות. סבלנות היא נקיטת קו פנימית של אחריות כלפי הכל, של פתיחת הלב בקֶשֶב אמיתי כלפי כל תופעה, ורק כך ניתן לחיות בדיאלוג עם השונה, כל שונה! בהיותה יוצרת מערכת יחסים חדשה עם החוץ, היא מהווה בסיס לעמדה חינוכית אחרת.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202600
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  חינוך ופוסטמודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.

סוג שיעור שיעור

+  תורת ארץ ישראל של רמבן | 301300 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 301300 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 301300
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לאחר הגיעו לארץ ישראל הוסיף רמבן לפירושו לתורה, שנכתב בספרד, יותר ממאתיים הוספות. חלק מההוספות נובע מגילויים חדשים שגילה רמבן עם בואו לארץ, כגון תופעות גיאוגרפיות, ספרים חדשים וכן הלאה. חלק מההוספות נובע מעיון מחודש של רמבן בפירושיו הישנים. במהלך הקורס נעיין בתופעה זו. נקיים דיון שיטתי בסוגי ההוספות, ונעיין בשאלה מה גרם לרמבן להוסיף בכל מקרה לפירושו המקורי. לאחר הקדמה קצרה, נלמד בכל שיעור דיבור אחר ברמבן. תוך כדי הלימוד נעמוד גם על עקרונותיו הפרשניים של רמבן
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 502400
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהכרת דתיות בעלת אופי דיאלוגי, כלומר הכרה המציגה עשייה אשר מקורה בהקשבה ובפנייה לאחר. מתיחות זו מובלטת במקורות העוסקים במעשים שמקורם פנימי, אך עומדים במנוגד לנקודת המבט של החוק, זה התובע ציות אחיד ומחייב לכל. השיעור יעסוק באגדה, ויציע כי קיימת בספרות חזל מגמה דיאלוגית ברורה, שהשפיעה ללא ספק על מגמות דומות בספרות החסידית המאוחרת (הבעשט ותלמידיו). ההקשר של הלימוד יהיה גם ההיבטים חינוכיים: הקורס יעמוד בזיקה ישירה עם אותם מחקרים העוסקים בחינוך כחוויה קיומית, ובכך יציע דרך של תרגום הגות הפילוסופיה-הדיאלוגית למשנה רוחנית-חינוכית. בין השאר נבהיר את החשיבות של דרך זו בלימוד תורה ובפיתוח עולמם של התלמידים. השיעור יראה כי תודעה זו לא רק מחוללת תמורה עמוקה בעולמו הרוחני של הפרט, אלא מחוללת שינוי בסביבה: קרי יצירת עולם של סבלנות. סבלנות היא נקיטת קו פנימית של אחריות כלפי הכל, של פתיחת הלב בקֶשֶב אמיתי כלפי כל תופעה, ורק כך ניתן לחיות בדיאלוג עם השונה, כל שונה! בהיותה יוצרת מערכת יחסים חדשה עם החוץ, היא מהווה בסיס לעמדה חינוכית אחרת.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202700
מורה זינגר ישי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 603700
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסדנא השנתית נרכוש ידע הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרותהחינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסותביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד ינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.

מהלך הסדנאניפגש עם  נושאים אישיים ובינאישייםהרלוונטיים לעולם החינוך.


סוג שיעור סדנה

+  הפיוט - עולם של גשרים | 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר א | 19:10 - 20:30

| 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר א | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 201000
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | זינגר ישי | סמסטר א | 19:10 - 20:30

| 603800 | זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 603800
מורה זינגר ישי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.

סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 19:10 - 20:30

| 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 200700
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603900 | כסלו שלומית | סמסטר ב | 19:10 - 20:30

| 603900 | כסלו שלומית | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 603900
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים

סוג שיעור סדנה