רשימת השיעורים במסלול להוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית – תואר שני

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעםשהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

קוד קורס 602600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון.
סרטון הכרות : סרטון

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיונים בס שופטים | 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | קיץ

| 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעבור על חלקים נרחבים בספר שופטים. חלק מהפרקים יילמדו ביחידות הוראה מפורטות, וחלק אחר יילמד בלימוד עצמי בעזרת מאמרים מלווים.
קוד קורס 301100
מורה הרב דר בן נון יואל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הפרשנות החסידית למקרא | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 201900
מורה דר צים אילן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ללמוד וללמד תפילה : מסע בחבורה | 201800 | דר ברנר איתמר | קיץ

| 201800 | דר ברנר איתמר | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 201800
מורה דר ברנר איתמר
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס הינו מסע מרוכז בן יומיים ארוכים ואינטנסיביים דרך עולמות שונים המרכיבים את התפילה. תוך שילוב של לימוד, חוויה, כתיבה ותנועה ניגע באבני היסוד מהן מורכבת התפילה, נדון בדרכים בהן ניתן ללמוד וללמד איך להתפלל, וכל זאת תוך התנסות משמעותית בתפילה, ביצירת תפילות ובהקשבה פנימית, בהתבודדות, בשיח ובניגון. בקורס ישולבו מרצים שונים מסגל תכנית לפני ולפנים ובהם הרב דב זינגר, דר סיון הר-שפי, דר אחינעם יעקבס, הרב יוסי פרומן, דר עמרם קליימן, ישי זינגר  ורעות ברוש.

+  מדרשי הלכה - סוגיות נבחרות | 403000 | הרב פרופ הנשקה דוד | קיץ

| 403000 | הרב פרופ הנשקה דוד | סמסטר ק | יום | שעה 00:00 -
קוד קורס 403000
מורה הרב פרופ הנשקה דוד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 200900
מורה דר ריבלין יובל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תנך ומוסריות בראי מחשבת ישראל | 504500 | דר ריקלין חנה | קיץ

| 504500 | דר ריקלין חנה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 504500
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים הוראת התנ"ך ופרשנותו

קורסים ביום ג

 

+  פרשני התורה של המאה ה-19 | 306300 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 306300 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 306300
מורה דר גרוס מיכאל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 306401
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 306400
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פרשני התורה של המאה ה-19 | 306301 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 306301 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 306301
מורה דר גרוס מיכאל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 502301
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בתפיסת העבדות ומתוך כך ביחס לחירות במקרא, בחזל ובמחשבת ישראל. ננתח את העולה מפשוטו של מקרא בפרשיות העבדות ובסיפורי המקרא, נתייחס לאופן שבו נדרשו פרשיות אלו על ידי מדרשי ההלכה ונעמדו על דעות של הוגים יהודיים בשאלה האם יש מקום לביטולה של העבדות לאור השינויים שחלו במרוצת הדורות בעמדות המוסריות ביחס אליה.
סוג שיעור שיעור

+  עיונים בספר שמות | 309401 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 309401 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 309401
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 200300
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 501001
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פירוש רשבם לתורה | 303600 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 303600 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 303600
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309501
מורה פרופ רומי שלמה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונואספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתהבתהליכים אלה.

סוג שיעור שיעור

+  ללמוד בחבורה - הנחיית קבוצות | 603702 | מ.א בוכהולץ אילן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603702 | מ.א בוכהולץ אילן | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603702
מורה מ.א בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200700
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 501000
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פירוש רשבם לתורה | 303601 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 303601 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 303601
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | מ.א זינגר ישי | סמסטר א | 19:10 - 20:30

| 603800 | מ.א זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 603800
מורה מ.א זינגר ישי
יום ג
סמסטר א
מיקום אודיטוריום קומה 4 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 309900
מורה הרב דר ברגר דב
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309300
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  ס ויקרא | 300100 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 300100 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 300100
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309301
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  עיונים בספר שמות | 309400 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 309400 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 309400
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309800
מורה דר פרגון יושי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  חינוך לאמונה לאור משנת החסידות | 203101 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 203101 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 203101
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תורת הבעשט | 501101 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 501101 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 501101
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אחת החידות האינטלקטואליות המרתקות ביותר הקשורות בתנועת החסידות, נוגעת לדמותו של מי שאליו התנועה מייחסת את עצמה, דמותו של ר ישראל בעל שם טוב. העדר מקורות משמעותיים שניתן לייחס אליו ישירות, הפכו דמות זו למוקד דיונים וויכוחים. מוקדי העניין שלנו בקורס יהיו: הכרת הדיונים המרכזיים והמתודולוגיה הנוגעת לבירור דמותו של הבעשט. עיון אינטנסיבי ברעיונות המרכזיים המיוחסים לבעשט.

סוג שיעור שיעור

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 600900
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603900 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603900 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603900
מורה דר הר שפי סיון
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 307000
מורה דר אליצור ברכי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהתפתחות העיסוק בדמויות המקרא לאחר חתימת המקרא. נעיין מהם צדדי הדמות שהעסיקו את הדרשנים בתקופת בית שני המשנה והתלמוד. נשאל אם ההערכה המקראית של הדמות לחיוב או לשלילה שמשה כהערכה מחייבת או שמא נטלו על עצמם הדרשנים חרות פרשנית בעיסוק בדמות, והעריכו את מעשיה בכל דור מחדש. המעקב אחר הדמות במהלך הדורות  ,תאפשר לנו לשרטט את עולם הערכים את האידאולוגיה ואת אתגרי השעה ששמשו רקע להתפתחותן של המסורות העוסקות באישי המקרא, הפזורות בספרות ההלכה והמדרש. 
סוג שיעור שיעור

+  המורה כיועץ | 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 203200
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם רשאי המורה – על סמך הכשרתו ומכוח תפקידו- לא רק להורות ולחנך אלאגם לגעת בנפשם של התלמידים? נראה שהשפעת המורה על חיי הנפש של תלמידיו היא בלתינמנעת, אם מכוח אישיותו ואם מכוח תוכני הלימוד שהוא מביא לפניהם.

הקורס יעסוק בלימודם התיאורטי והמעשי של מבחר כלים טיפוליים אותם יכולהמורה לשלב בעבודתו. קבלה, אמפתיה, הקשבה,שיקוף רגשות, feed back , יחסאינדיוידואלי וכיוב.

סוג שיעור שיעור

+  חינוך ופוסט מודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.   

סוג שיעור שיעור

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  אגדה של החינוך | 602400 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | 19:10 - 20:30

| 602400 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 602400
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס ~

הקורס יעסוק במבחר סוגיות חינוכיות ופסיכולוגיות העומדות על סדר יומו של החינוך בכלל והחינוך הדתי בפרט. הדיון בסוגיות אלו יעשה תוך עיון בסיפורי אגדה ומדרש מאוצר ספרות חזל. קריאה, עיון וניתוח הסיפורים באספקלריה של מישוג פסיכולוגי- חינוכי תוך שאיפה לאתר בהם מגוון של גישות פסיכולוגיות וחינוכיות ובחינת הרוולנטיות שלהן למחנך בן ימינו. ~

 $$

~

~
סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - בתנך | 399702 | דר פרגון יושי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399702 | דר פרגון יושי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399702
מורה דר פרגון יושי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - חינוך יהודי | 399700 | הרב דר ביטי יהודה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399700
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הסדנה היא ללוות את תהליך כתיבת עבודת הגמר בתכנית לחינוך יהודי. 
הכותבים עבודת גמר בסדנה זו עוסקים בעבודתם ביחס בין תיאוריה למעשה בחינוך היהודי, סביב נושא ספציפי שכל אחד בוחר. 
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - בתנך | 399706 | דר ציגלר יעל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399706 | דר ציגלר יעל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399706
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 14 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 603700
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 603701
מורה מ.א בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשיעור זה נתמקד בבניית קבוצה, מיומנויות שיח והקשבה וכישורי הנחיה. לשם כך נלמד ונעבוד בחבורה, דרכה נוכל להתוודע לתהליך העובר על היחיד בקבוצה, על התנועה של הקבוצה עצמה ועל תפקידו ומקומו של המנחה. כמו כן נשאל כיצד אפשר לשלב מיומנויות הנחייה, בתוך מלאכת ההוראה בבית הספר.

סוג שיעור סדנה