רשימת השיעורים במסלול להוראת מתמטיקה – תואר שני

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 814000
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים הוראת מתמטיקה

קורסים ביום ד

 

+  גיאומטריה לא אוקלידית | 802000 | דר לוי עזרא | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 802000 | דר לוי עזרא | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 802000
מורה דר לוי עזרא
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תורת החוגים | 806001 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 806001 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 806001
מורה דר שזיפי אלישבע
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי א | 817000 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 817000 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 817000
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה. הסטודנטים יחשפו וילמדו תכניות סטטיסטיות מתקדמות. ילמדו מושגים כמו: מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית. 

 

סוג שיעור שיעור

+  נושאים מתקדמים באנליזה ממשית | 801000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 801000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 801000
מורה דר ברנס אבינועם
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תכנון לימודים בהוראת מתמטיקה | 813000 | דר לוין אריאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 813000 | דר לוין אריאל | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 813000
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס חינוך ולמידה הם מאז ומתמיד חלק מהחברה האנושית. כל חברה אנושית שואפת לחנך את תלמידיה לאור ערכיה החשובים בעיניה לשם שימורה, וכן שואפת להקנות לצעיריה ידע ומיומנויות הדרושים לתפקוד בעולם המבוגרים. פעולות אלו מתחילות במסגרת מורכבת של תכנון ופיתוח תכניות הלימודים, הן במרכזים מקצועיים והן עי צוותי המורים בביהס. בקורס זה נלמד על התיאוריה של תכנון הלימודים והתהליכים שהובילו ליצירתה, הדרכים לארגון הידע הקיים בתכניות הלימודים,מודלים לפיתוח והפעלת תכניות לימודים, מקומם של המורים. 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 200110
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיו כמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכי הטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון במחקר הוראת המתמטיקה ב | 811300 | דר שגב סטלה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 811300 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום ד | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 811300
מורה דר שגב סטלה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  תורת השדות | 806200 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 806200 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 806200
מורה דר שזיפי אלישבע
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 811200
מורה דר שגב סטלה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 804000 | דר לוי עזרא | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 804000 | דר לוי עזרא | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 804000
מורה דר לוי עזרא
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי ב | 818001 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 818001 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 818001
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד יסודות בסטטיסטיקה תיאוריתוהיסקית. נלמד נושאים כמו: ניתוחי שונות, מבחן t מדגמים בלתי תלויים ומזווגים, מתאמים וסוגי רגרסיה. נלמד לפתח את היכולתלקריאה ביקורתית של טקסטים עם טכניקות סטטיסטיות מתקדמות. ונלמד שימוש בתוכניתסטטיסטיות.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 808200
מורה דר אליצור צורית
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 808000
מורה דר שגב סטלה
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  הוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה | 810001 | דר אליצור צורית | שנתי | 14:20 - 17:20

| 810001 | דר אליצור צורית | סמסטר ש | יום ד | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 810001
מורה דר אליצור צורית
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את הידע המתמטי ואת המיומנות הפדגוגית של מורים למתמטיקה, ולצייד אותם בכלים מגוונים להוראת נושאים שונים, תוך מתן מענה לקשיים ולאתגרים העולים בשטח.

עיקר הקורס יתמקד באנליזה, שהוא נושא מרכזי בלימודי המתמטיקה בתיכון בכל הרמות. נכיר את תכנית הלימודים, נציע דרכי הוראה לנושאים השונים, נתייחס לרמות חשיבה שונות, לקשיים ולטעויות, ולפיתוח הידע וההבנה של התלמיד. נעמיק בלימוד סוגים שונים של פונקציות: פולינומיאליות, שורש, רציונליות,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות. בכל הנושאים נשלב  ככל שניתן בעיות יישומיות.

 במהלך הקורס נשלב שימוש בטכנולוגיה להדגמת הייצוג הגרפי של פונקציות, חקירת תכונותיהן והמחשה דינאמית של פעולות על הפונקציות
סוג שיעור שיעור

+  סדנת הדרכה לפרויקט גמר | 820000 | דר לוין אריאל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 820000 | דר לוין אריאל | סמסטר ש | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 820000
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום החינוך המתמטי כאשר מטרת כל אלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר