רשימת השיעורים במסלול להוראת מתמטיקה – תואר שני

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 812000
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים הוראת מתמטיקה

קורסים ביום א

 
קוד קורס 802001
מורה מלק אודיה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

קורסים ביום ד

 

+  תורת החוגים | 806100 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 806100 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 806100
מורה דר שזיפי אלישבע
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתורת החוגים נלמד על מבנים אלגבריים של קבוצות מוכרות לנו ועל תכונותיהם.
כמו קבוצת הממשיים והרציונאליים.
נלמד על מבנים אלגברים המורכבים ממבנים אלו כמו השלמים מודולו /
הרחבות של חוגים כמרחבים ווקטוריים. מהו חוג, חבורה וחבורה למחצה, שדה, חוג עם חילוק.תכונות ודוגמאות
קווטרניונים כדוגמא לחוג עם חילוק.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 816000
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיו כמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכי הטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.
סוג שיעור שיעור

+  נושאים מתקדמים באנליזה ממשית | 801000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 801000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 801000
מורה דר ברנס אבינועם
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נכיר את התשתית המתמטית העומדת בבסיס מושגים יסודיים באנליזה אשר להם חשיבות בהוראה בבית הספר התיכון, ובראשם מושג הגבול - שעד להגדרתו הפורמלית עברה האנושות כברת דרך משמעותית. 
בקורס יידונו מושג הגבול של סדרה ושל פונקציה, הגדרותיהן השונות ותכונותיהן, השימוש בהן להגדרת מושגי הרציפות, הגזירות והאינטגרל.  

סוג שיעור שיעור

+  תורת השדות | 806200 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 806200 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 806200
מורה דר שזיפי אלישבע
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 בתורת השדות נלמד על חוגי פולינומים, הרחבת שדות והקשר ביניהם.
בהינתן שדה סופי או אינסופי. נתבונן בפולינום במקדמים מעל השדה. נבחן האם הוא מתפרק לגורמים מעל שדה זו. נדון במבחני האי פריקות השונים מעל שדה הממשיים, הרציונאליים והמרוכבים. ומעל שדות סופיים. וביניהם הבוחן של אייזנשטיין.  
.. נלמד את המשפט היסודי של האלגברה .
 p^k בעזרת הרחבת שדות נבנה שדות סופיים ממימד של
. ראשוני p עבור.
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי א | 817000 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 817000 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 817000
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה. הסטודנטים יחשפו וילמדו תכניות סטטיסטיות מתקדמות. ילמדו מושגים כמו: מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית. 

 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 808200
מורה דר אליצור צורית
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האםיש יתרון לניהול שיח מתמטי בכיתה, או שעדיף שנספיק יותר לתרגל? מה משפיע על הדימויהעצמי של תלמיד לגבי יכולותיו במתמטיקה, והאם לנו כמורים יש מה לעשות בעניין? האםכמורים במאה ה – 21 ישנם יעדים נוספים שעלינו לשלב בהוראת מתמטיקה?
בשאלות אלו, ונוספות יעסוק הקורס שישלב התנסות מעשית והיכרות עם עולם המחקר בנושאים הנל.

דגשמיוחד יינתן בקורס לשילוב פתרון בעיות מתמטיות בשיעורי מתמטיקה.

סוג שיעור סמינריון

+  סדנת הדרכה לפרויקט גמר | 820000 | דר לוין אריאל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 820000 | דר לוין אריאל | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 820000
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום החינוך המתמטי כאשר מטרת כל אלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הדרכה לפרויקט גמר | 820001 | דר טייטלבאום אליענה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 820001 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 820001
מורה דר טייטלבאום אליענה
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 104 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום החינוך המתמטי כאשר מטרת כל אלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  תכנון לימודים בהוראת מתמטיקה | 813000 | דר לוין אריאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 813000 | דר לוין אריאל | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 813000
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס חינוך ולמידה הם מאז ומתמיד חלק מהחברה האנושית. כל חברה אנושית שואפת לחנך את תלמידיה לאור ערכיה החשובים בעיניה לשם שימורה, וכן שואפת להקנות לצעיריה ידע ומיומנויות הדרושים לתפקוד בעולם המבוגרים. פעולות אלו מתחילות במסגרת מורכבת של תכנון ופיתוח תכניות הלימודים, הן במרכזים מקצועיים והן עי צוותי המורים בביהס. בקורס זה נלמד על התיאוריה של תכנון הלימודים והתהליכים שהובילו ליצירתה, הדרכים לארגון הידע הקיים בתכניות הלימודים, מודלים לפיתוח והפעלת תכניות לימודים, מקומם של המורים. 

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי ב | 818001 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 818001 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 818001
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד יסודות בסטטיסטיקה תיאוריתוהיסקית. נלמד נושאים כמו: ניתוחי שונות, מבחן t מדגמים בלתי תלויים ומזווגים, מתאמים וסוגי רגרסיה. נלמד לפתח את היכולתלקריאה ביקורתית של טקסטים עם טכניקות סטטיסטיות מתקדמות. ונלמד שימוש בתוכניתסטטיסטיות.

סוג שיעור שיעור

+  משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 804000 | פרופ ברבש מריתה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 804000 | פרופ ברבש מריתה | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 804000
מורה פרופ ברבש מריתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  הוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה 1 | 810100 | דר אליצור צורית | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 810100 | דר אליצור צורית | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 810100
מורה דר אליצור צורית
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את הידע המתמטי ואת המיומנות הפדגוגית של מורים למתמטיקה, ולצייד אותם בכלים מגוונים להוראת נושאים שונים, תוך מתן מענה לקשיים ולאתגרים העולים בשטח.

עיקר הקורס יתמקד באנליזה, שהוא נושא מרכזי בלימודי המתמטיקה בתיכון בכל הרמות. נכיר את תכנית הלימודים, נציע דרכי הוראה לנושאים השונים, נתייחס לרמות חשיבה שונות, לקשיים ולטעויות, ולפיתוח הידע וההבנה של התלמיד. נעמיק בלימוד סוגים שונים של פונקציות: פולינומיאליות, שורש, רציונליות,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות. בכל הנושאים נשלב  ככל שניתן בעיות יישומיות.

 במהלך הקורס נשלב שימוש בטכנולוגיה להדגמת הייצוג הגרפי של פונקציות, חקירת תכונותיהן והמחשה דינאמית של פעולות על הפונקציות
סוג שיעור שיעור

+  גיאומטריה לא אוקלידית | 802000 | דר לוי עזרא | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 802000 | דר לוי עזרא | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 802000
מורה דר לוי עזרא
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 815000
מורה דר גבעון שרה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להביא בפני הסטודנטים מידע עדכני אודותהמחקר שהתאסף בשנים האחרונות בהקשר של לקויות למידה במתמטיקה, במהלך הקורס יחשפוהסטודנטים לגישות שונות במחקר העכשווי העוסקות בנושא קשיי למידה וליקויי למידה תוךהגדרה מחודשת להפרעת למידה במתמטיקה על כל השלכותיה, וההבדל בין דיסקלקוליה להפרעתלמידה ספציפית המתמטיקה. הסטודנטים יכירו תחומי תוכן בזיקה למדדים המשפיעים עללמידת מתמטיקה, ידע ולמפות את מאפייני הקשיים והלקויות במתמטיקה יבינו את הגורמיםלקשיי למידה והפרעת למידה ספציפית במתמטיקה. יוצגו כלים למיפוי המתקשים באמצעותם יבינוהסטודנטים את  עקרונות דרכי התערבות לקידוםתלמידים עם לקויות למידה במתמטיקה. הסטודנטים יכירו כלים לאבחון דינאמי, המשולבבתהליכי הוראה המותאמים לשונות לומדים באמצעות שיח חשבוני ויתנסו בבניית תכנית התערבותלקידום תלמידים מתקשים במתמטיקה ברמה פרטנית וכיתתית. הקורס יתקיים במתכונת שלהרצאות, דיונים וסדנאות בניתוחי מקרה וניתוח שגיאות תלמידים. בתכני הקורס ישולבורקע תיאורטי עם התנסות מעשית. כמו כן הסטודנטים יחשפו למאמרים ומחקרים, ידרשולקרוא ולדווח על הקריאה וליישם את הידע התיאורטי בעת ניתוח מקרים ודיון בהם.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 815001
מורה דר גבעון שרה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להביא בפני הסטודנטים מידע עדכני אודותהמחקר שהתאסף בשנים האחרונות בהקשר של לקויות למידה במתמטיקה, במהלך הקורס יחשפוהסטודנטים לגישות שונות במחקר העכשווי העוסקות בנושא קשיי למידה וליקויי למידה תוךהגדרה מחודשת להפרעת למידה במתמטיקה על כל השלכותיה, וההבדל בין דיסקלקוליה להפרעתלמידה ספציפית המתמטיקה. הסטודנטים יכירו תחומי תוכן בזיקה למדדים המשפיעים עללמידת מתמטיקה, ידע ולמפות את מאפייני הקשיים והלקויות במתמטיקה יבינו את הגורמיםלקשיי למידה והפרעת למידה ספציפית במתמטיקה. יוצגו כלים למיפוי המתקשים באמצעותם יבינוהסטודנטים את  עקרונות דרכי התערבות לקידוםתלמידים עם לקויות למידה במתמטיקה. הסטודנטים יכירו כלים לאבחון דינאמי, המשולבבתהליכי הוראה המותאמים לשונות לומדים באמצעות שיח חשבוני ויתנסו בבניית תכנית התערבותלקידום תלמידים מתקשים במתמטיקה ברמה פרטנית וכיתתית. הקורס יתקיים במתכונת שלהרצאות, דיונים וסדנאות בניתוחי מקרה וניתוח שגיאות תלמידים. בתכני הקורס ישולבורקע תיאורטי עם התנסות מעשית. כמו כן הסטודנטים יחשפו למאמרים ומחקרים, ידרשולקרוא ולדווח על הקריאה וליישם את הידע התיאורטי בעת ניתוח מקרים ודיון בהם.

סוג שיעור שיעור

+  היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה | 807000 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 807000 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 807000
מורה דר שגב סטלה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון במחקר הוראת המתמטיקה ב | 811300 | דר שגב סטלה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 811300 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום ד | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 811300
מורה דר שגב סטלה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 808100
מורה דר אייזנמן תמי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 811200
מורה דר שגב סטלה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון