רשימת השיעורים במסלול להוראת תורה שבעל-פה בגישה רב-תחומית – תואר שני

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

 

+  כיוונים במחשבת חזל | 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א

| 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28017100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

+  חינוך ורב תרבותיות | 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 603200
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים מאמרי קריאה עם שאלות מנחות (אין חובה לענות על שאלות אלו), סיכום היחידה, דיון בפורום ומבחן.
קוד קורס 28017201
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

+  סיפור האגדה בתלמוד הבבלי | 490300 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 490300 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 490300
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 

+  ללמוד וללמד תפילה : מסע בחבורה | 201800 | דר ברנר איתמר | קיץ

| 201800 | דר ברנר איתמר | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 201800
מורה דר ברנר איתמר
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס הינו מסע מרוכז בן יומיים ארוכים ואינטנסיביים דרך עולמות שונים המרכיבים את התפילה. תוך שילוב של לימוד, חוויה, כתיבה ותנועה ניגע באבני היסוד מהן מורכבת התפילה, נדון בדרכים בהן ניתן ללמוד וללמד איך להתפלל, וכל זאת תוך התנסות משמעותית בתפילה, ביצירת תפילות ובהקשבה פנימית, בהתבודדות, בשיח ובניגון. בקורס ישולבו מרצים שונים מסגל תכנית לפני ולפנים ובהם הרב דב זינגר, דר סיון הר-שפי, דר אחינעם יעקבס, הרב יוסי פרומן, דר עמרם קליימן, ישי זינגר  ורעות ברוש.

+  מדרשי הלכה - סוגיות נבחרות | 403000 | הרב פרופ הנשקה דוד | קיץ

| 403000 | הרב פרופ הנשקה דוד | סמסטר ק | יום | שעה 00:00 -
קוד קורס 403000
מורה הרב פרופ הנשקה דוד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 200900
מורה דר ריבלין יובל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תנך ומוסריות בראי מחשבת ישראל | 504500 | דר ריקלין חנה | קיץ

| 504500 | דר ריקלין חנה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 504500
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים הוראת תורה שבעל פה בגישה רב תחומית

קורסים ביום ג

 

+  הסדר ככלי הוראה א | 402200 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 402200 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 402200
מורה דר לנדאו גלעד
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 200300
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 501001
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309501
מורה פרופ רומי שלמה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונואספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתהבתהליכים אלה.

סוג שיעור שיעור

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200700
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 501000
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | מ.א זינגר ישי | סמסטר א | 19:10 - 20:30

| 603800 | מ.א זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 603800
מורה מ.א זינגר ישי
יום ג
סמסטר א
מיקום אודיטוריום קומה 4 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 309900
מורה הרב דר ברגר דב
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  הסדר ככלי הוראה ב | 402300 | דר לנדאו גלעד | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 402300 | דר לנדאו גלעד | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 402300
מורה דר לנדאו גלעד
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  חינוך לאמונה לאור משנת החסידות | 203101 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 203101 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 203101
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603900 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603900 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603900
מורה דר הר שפי סיון
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 307000
מורה דר אליצור ברכי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהתפתחות העיסוק בדמויות המקרא לאחר חתימת המקרא. נעיין מהם צדדי הדמות שהעסיקו את הדרשנים בתקופת בית שני המשנה והתלמוד. נשאל אם ההערכה המקראית של הדמות לחיוב או לשלילה שמשה כהערכה מחייבת או שמא נטלו על עצמם הדרשנים חרות פרשנית בעיסוק בדמות, והעריכו את מעשיה בכל דור מחדש. המעקב אחר הדמות במהלך הדורות  ,תאפשר לנו לשרטט את עולם הערכים את האידאולוגיה ואת אתגרי השעה ששמשו רקע להתפתחותן של המסורות העוסקות באישי המקרא, הפזורות בספרות ההלכה והמדרש. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 410400
מורה דר פוקס עוזי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  המורה כיועץ | 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 203200
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם רשאי המורה – על סמך הכשרתו ומכוח תפקידו- לא רק להורות ולחנך אלאגם לגעת בנפשם של התלמידים? נראה שהשפעת המורה על חיי הנפש של תלמידיו היא בלתינמנעת, אם מכוח אישיותו ואם מכוח תוכני הלימוד שהוא מביא לפניהם.

הקורס יעסוק בלימודם התיאורטי והמעשי של מבחר כלים טיפוליים אותם יכולהמורה לשלב בעבודתו. קבלה, אמפתיה, הקשבה,שיקוף רגשות, feed back , יחסאינדיוידואלי וכיוב.

סוג שיעור שיעור

+  מבית המקדש לבית המדרש | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד: בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובהבנת משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במגוון של טקסטים ובניתוח הממצאים הארכיאולוגיים
סוג שיעור שיעור

+  חינוך ופוסט מודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.   

סוג שיעור שיעור

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכה של תורה | 401800 | דר סמט נעם | שנתי | 09:00 - 10:20

| 401800 | דר סמט נעם | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 401800
מורה דר סמט נעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
עקרונות רוחניים, תיאולוגיים והרמנויטיים ניצבים ברקע הלמדנות. הקורס יעסוק ברקע המחשבתי לעולם הלמדנות הישיבתי, תוך עיון בהגותן של דמויות בולטות בשיח הרוחני והלמדני - מהבעל שם-טוב ור חיים מוולוזין ועד הוגי זמננו. 
סוג שיעור שיעור

+  הכנה ולימוד בחברותא | 404600 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 404600 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 404600
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  הדין האזרחי על פי מסכת בבא קמא | 404700 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 404700 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 404700
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  גמרא-דרכי לימוד והוראה | 402000 | דר סמט נעם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 402000 | דר סמט נעם | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 402000
מורה דר סמט נעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  הלכה והגות בסדר נזיקין | 404800 | הרב פרופ ברנדס יהודה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 404800 | הרב פרופ ברנדס יהודה | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 404800
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399701 | דר פוקס עוזי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399701 | דר פוקס עוזי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399701
מורה דר פוקס עוזי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרתהאוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכותביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללירישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום ההגות והחינוך היהודיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - בתנך | 399702 | דר פרגון יושי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399702 | דר פרגון יושי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399702
מורה דר פרגון יושי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399703 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399703 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399703
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר- חינוך יהודי | 699801 | דר לוין אריאל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 699801 | דר לוין אריאל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 699801
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום ההגות והחינוך היהודיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399705 | דר ברנר איתמר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399705 | דר ברנר איתמר | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399705
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות, כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס, תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני. 

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - בתנך | 399706 | דר ציגלר יעל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399706 | דר ציגלר יעל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399706
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 14 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 603700
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 603701
מורה מ.א בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשיעור זה נתמקד בבניית קבוצה, מיומנויות שיח והקשבה וכישורי הנחיה. לשם כך נלמד ונעבוד בחבורה, דרכה נוכל להתוודע לתהליך העובר על היחיד בקבוצה, על התנועה של הקבוצה עצמה ועל תפקידו ומקומו של המנחה. כמו כן נשאל כיצד אפשר לשלב מיומנויות הנחייה, בתוך מלאכת ההוראה בבית הספר.

סוג שיעור סדנה

קורסים ביום ה

 

+  שיעור פתיחה לסוגיה הנלמדת | 404900 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 404900 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 404900
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סדר והכנה לשיעור הכללי | 405000 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 405000 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 405000
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שיעור כללי- סוגיות במסכת בבא קמא | 405100 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 405100 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 405100
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  חשיבה הלכתית - תוכנית לכתיבה הלכתית | 403400 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 403400 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 403400
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור