רשימת השיעורים במסלול להוראת תורה שבעל-פה בגישה רב-תחומית – תואר שני

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

 

+  כיוונים במחשבת חזל | 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א

| 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28017100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.
קוד קורס 28017201
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סיפור האגדה בתלמוד הבבלי | 490300 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 490300 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 490300
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 

+  מדרשי הלכה - סוגיות נבחרות | 403000 | פרופ הנשקה דוד | קיץ

| 403000 | פרופ הנשקה דוד | סמסטר ק | יום | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 403000
מורה פרופ הנשקה דוד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קולנוע בכיתה - סוגיות חינוכיות | 200900 | ריבלין יובל | קיץ

| 200900 | ריבלין יובל | סמסטר ק | יום | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200900
מורה ריבלין יובל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים הוראת תורה שבעל פה בגישה רב תחומית

קורסים ביום ג

 

+  הסדר ככלי הוראה | 401900 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 401900 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 401900
מורה דר לנדאו גלעד
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 200600
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מציג את המהפכות העיקריות של העת החדשה ואת השפעתן על החברה היהודית. נכיר את דרכי ההתמודדות העיקריות של החברה הדתית

סוג שיעור שעור

+  חינוך לאמונה לאור החסידות | 203100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 203100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 203100
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 501000
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס:

המחקרהעיוני נוטה למיין את התופעות למקצועות שונים ולהתמחות בכל מקצוע בנפרד. ואולם,התופעות עצמן הן מורכבות. לכל נושא או סוגיה צדדים שונים שרק העיון הכולל והמשלבבהם יכול להבהירן לאשורן. למידה בין תחומית זו היא מטרתו של קורס זה. אין כמוהמקרא ספר שהוא רב תחומי שלימודו מחייב היבטים מגוונים, כגון לשון וספרות,היסטוריה וארכיאולוגיה, ידיעת הארץ ולימודי המזרח הקדום ועוד ועוד. גם הספרותהבתר-מקראית וספרות האגדה חובקות עולם ופנים רבות להן. דרך משל, סיפור המבול מחייבעיון פרשני-ספרותי אך גם עיון משווה בספרות המזרח הקדום$$ פרשת יעקב והכבשים מצריכהידע בחוקי התורשה, וסיפור הדבר בשדה פלישתים אינו מובן ללא היכרות עם מחולל המחלהודרכיו. כך הן גם המסורות הבתר-מקראיות וכאלו הם גם מעשי החכמים לסוגיהם, משליהם,פתגמיהם ומכלול יצירתם. בסוגיות אלו ואחרות נעסוק במהלך הקורס.

סוג שיעור שעור

+  חינוך מוסרי לאור מקורות היהדות | 203001 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 203001 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 203001
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יתבסס מצד אחד על מקורות יהודיים קלסיים הנוגעים בחינוך מוסרי, ומצד שני על תיאוריות מדעיות של התפתחות מוסרית וחינוך למוסריות. נבחן כל צד כשלעצמו, ונעיין בהקבלות ובמתחים ביניהם. נתקדם מלימוד תאורטי ליישום הלכה למעשה של חינוך מוסרי בבניית מערכות שעור סביב מקורות תנכיים, תוך הלימה עם מגוון התיאוריות של התפתחות מוסרית, ובהתאם לעקרונות של חינוך מוסרי אשר למדנו ממקורות היהדות. נרחיב את היריעה ונכלול גם יישום של עקרונות אלה בתכנון חוויות למידה לא-פורמליות במסגרת בית הספר. 
סוג שיעור שעור
קוד קורס 300401
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  הוראה לשם הבנה | 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 308501
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  קהילה, הלכה ומודרנה | 202500 | דר סמט נעם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 202500 | דר סמט נעם | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 202500
מורה דר סמט נעם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שאלות גבולותיה ועיצובה של הזהות היהודית נידונו בהרחבה לאורך הדורות בהקשרים שונים. המודרנה אתגרה את גבולות הקהילה היהודית: היחס אל החילוני, אל הגוי, אל המתגייר - כל אלו ועוד הגדירו מבפנים ומבחוץ את גבולות הזהות היהודית בעת החדשה. הקורס יעסוק בניתוח מקורות מספרות השות בעת החדשה העוסקים בשאלות אלו.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 200701
מורה ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  הוראה לשם הבנה | 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 308500
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 501001
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס:

המחקרהעיוני נוטה למיין את התופעות למקצועות שונים ולהתמחות בכל מקצוע בנפרד. ואולם,התופעות עצמן הן מורכבות. לכל נושא או סוגיה צדדים שונים שרק העיון הכולל והמשלבבהם יכול להבהירן לאשורן. למידה בין תחומית זו היא מטרתו של קורס זה. אין כמוהמקרא ספר שהוא רב תחומי שלימודו מחייב היבטים מגוונים, כגון לשון וספרות,היסטוריה וארכיאולוגיה, ידיעת הארץ ולימודי המזרח הקדום ועוד ועוד. גם הספרותהבתר-מקראית וספרות האגדה חובקות עולם ופנים רבות להן. דרך משל, סיפור המבול מחייבעיון פרשני-ספרותי אך גם עיון משווה בספרות המזרח הקדום$$ פרשת יעקב והכבשים מצריכהידע בחוקי התורשה, וסיפור הדבר בשדה פלישתים אינו מובן ללא היכרות עם מחולל המחלהודרכיו. כך הן גם המסורות הבתר-מקראיות וכאלו הם גם מעשי החכמים לסוגיהם, משליהם,פתגמיהם ומכלול יצירתם. בסוגיות אלו ואחרות נעסוק במהלך הקורס.

סוג שיעור שעור

+  המורה כיועץ | 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 203200
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם רשאי המורה – על סמך הכשרתו ומכוח תפקידו- לא רק להורות ולחנך אלאגם לגעת בנפשם של התלמידים? נראה שהשפעת המורה על חיי הנפש של תלמידיו היא בלתינמנעת, אם מכוח אישיותו ואם מכוח תוכני הלימוד שהוא מביא לפניהם.

הקורס יעסוק בלימודם התיאורטי והמעשי של מבחר כלים טיפוליים אותם יכולהמורה לשלב בעבודתו. קבלה, אמפתיה, הקשבה,שיקוף רגשות, feed back , יחסאינדיוידואלי וכיוב.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 509000
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 200700
מורה ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:20
שעת סיום 20:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200301 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 200301 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200301
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 601700
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עולם המחשבה והרוח עבר בעשורים האחרונים שינוי דרמטי, ממסגרת מחשבה מודרנית אל עבר שיח פוסט-מודרני. כמו בתקופות מוקדמות יותר של תמורה, גם הפעם נדרשה ההגות היהודית להתמודד עם השינויים, לנסות להבין אותם, לעכל את משמעותם, להגיב אליהם וללמוד מהם. מהו האופי של ההתמודדות עם השיח הפוסט-מודרני? לצד תגובות של התנגדות, התגוננות ושלילה, היו הוגים אשר הושפעו בעקיפין מרוחות אלה, ואחרים אשר אף אימצו במודע ובמוצהר אלמנטים מתוך השיח הפוסט-מודרני ויצרו מחשבה יהודית חדשה ומקורית. בקורס נעסוק במעבר מפרדיגמת חשיבה מודרנית לפרדיגמה פוסט-מודרנית, נציג את הזירות השונות עליהן השפיע השיח הפוסט-מודרני, ונדון בתפיסת עולמם של הוגים שפעלו ופועלים תחת השפעתו, ובהם: הרב אליעזר ברקוביץ, אליעזר גולדמן, דוד הרטמן, הרב שגר, תמר רוס, הרב יונתן סאקס והרב מנחם פרומן.

סוג שיעור שעור

+  גמרא : מלימוד להפנמה | 202400 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 202400 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 202400
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  מקדש במחלוקת | 202301 | דר מאלי הלל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 202301 | דר מאלי הלל | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 202301
מורה דר מאלי הלל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
החברה היהודית של ימי הבית השני הייתה חברה קרועה ומפולגת כמאמר הגמ לא גלו ישראל עד שנעשו כד כיתין. בלב הפולמוס החברתי, האידיאולוגי והתיאולוגי עמדה עבודת המקדש. בקורס זה נעיין במספר מחלוקות יסוד הנוגעות לאופיו של המקדש, העליה לרגל, עבודת הקורבנות וכך נכיר את הזרמים הרעיוניים והחברתיים המרכזיים שפעלו בימי הבית: פרושים, צדוקים, איסיים ואחרים. לאורך הקורס נערוך היכרות עם החיבורים המרכזיים של ספרות הבית השני כגון: בן סירא, ספר היובלים, מגילת המקדש. כמו כן נעיין באופנים השונים שבהם מחלוקות אלו אודות עבודת המקדש השתקפו במקורות חזל: תנאיים ואמוראיים.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 503000
מורה דר גרוס מיכאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 200300
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  חינוך מוסרי לאור מקורות היהדות | 203000 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 203000 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 203000
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יתבסס מצד אחד על מקורות יהודיים קלסיים הנוגעים בחינוך מוסרי ומצד שני על תיאוריות מדעיות של התפתחות מוסרית וחינוך למוסריות. נבחן כל צד כשלעצמו, ונעיין בהקבלות ובמתחים ביניהם. נתקדם מלימוד תאורטי ליישום הלכה למעשה של חינוך מוסרי בבניית מערכות שעור סביב מקורות תנכיים, תוך הלימה עם מגוון התיאוריות של התפתחות מוסרית, ובהתאם לעקרונות של חינוך מוסרי אשר למדנו ממקורות היהדות. נרחיב את היריעה ונכלול גם יישום של עקרונות אלה בתכנון חוויות למידה לא-פורמליות במסגרת בית הספר. 
סוג שיעור שעור

+  תקנות בסדר נשים | 404000 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 404000 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 404000
מורה דר פוקס עוזי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 509001
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  אגדה של החינוך | 602401 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 602401 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 602401
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפור האגדה הוא סיפורה של אמת אנושית$$ תיאורם של דברים שקרו ועדייןקורים לכל אדם. לשונו של סיפור האגדה היא לשון צופן הדורשת את פיענוחה מעברלמשמעות הישירה, לשון הרואה את המהות שמעבר למציאות ומוותרת על הבנת העולם הריאלילטובת הבנה גבוהה יותר – האמת העל זמנית. מעצם טיבו, לשונו ומבנהו הסיפור מזמין קריאהמפרשת, וכזו היא הקריאה הפסיכולוגית שהקורס יעסוק בה. קריאה המנסהלאתר את הלוך הנפש של גיבורי הסיפור, והתהליכים הנפשיים העמוקים החבויים מבעדלפעולותיהם ולמעשיהם.

סוג שיעור שעור

+  מבית המקדש לבית המדרש | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד: בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובהבנת משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במגוון של טקסטים ובניתוח הממצאים הארכיאולוגיים
סוג שיעור שעור

+  הלכה ואגדה במסכת שבת | 402101 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 402101 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 402101
מורה דר אליצור תהילה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרות הקורס:

 מטרות הקורס הן הכרות והתנסות בלימוד מקורות חזל – משנה, תלמוד, מדרש הלכהומדרש אגדה, מתוך עיסוק בתמות מרכזיות ביחסלשבת: זמן השבת, הבדלה בין קדש לחול, נר שבת, שביתה ממלאכה, ופיקוח נפש בשבת. נושאי השיעור יילמדו מתוך מקורות חזלהבסיסיים בכל אחד מהנושאים, באופן בלתי אמצעי.ננצל את הלימוד להרחבת ההיכרות עם ספרות חזל, ולתרגול  מעשי של לימוד מתוכה. בכל אחד מהנושאים נעסוקהן בצד ההלכתי והן בצד המחשבתי העולה כפי שהוא עולה ממקורות חזל, ונשאל עלהיחס ביניהם. את הלימוד בכיתה תלווה קריאת רקע ביחס למקורות חזל וכן קריאתביקורתית של מאמרים העוסקים בניתוח העולה מן המקורות.

סוג שיעור שעור

+  הפיוט : עולם של גשרים | 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 19:20 - 20:40

| 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:20 - 20:40
קוד קורס 201000
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:20
שעת סיום 20:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שעור

+  דרכה של תורה | 401800 | דר סמט נעם | שנתי | 09:00 - 10:20

| 401800 | דר סמט נעם | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 401800
מורה דר סמט נעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
עקרונות רוחניים, תיאולוגיים והרמנויטיים ניצבים ברקע הלמדנות. הקורס יעסוק ברקע המחשבתי לעולם הלמדנות הישיבתי, תוך עיון בהגותן של דמויות בולטות בשיח הרוחני והלמדני - מהבעל שם-טוב ור חיים מוולוזין ועד הוגי זמננו. 
סוג שיעור שעור

+  סדר הכנה ולימוד מסכת שבת | 402500 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 402500 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 402500
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 4
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  גמרא-דרכי לימוד והוראה | 402000 | דר סמט נעם | שנתי | 10:35 - 11:55

| 402000 | דר סמט נעם | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 402000
מורה דר סמט נעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סוגיות ממסכת שבת, שבת והמרחב הציבורי | 402600 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 402600 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 402600
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399700 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399700 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399700
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399701 | דר לוין אריאל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399701 | דר לוין אריאל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399701
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרתהאוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכותביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללירישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום ההגות והחינוך היהודיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399702 | הרב דר שמאע אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399702 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399702
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399703 | דר פוקס עוזי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399703 | דר פוקס עוזי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399703
מורה דר פוקס עוזי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399704 | דר וקס רון | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399704 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399704
מורה דר וקס רון
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

התפילה, בצד לימוד התורה, מהוה ומשקפת את המפגש בין האדם לאלוקים.מתוך כך חשיבותה בעולם ההוויה היהודית מהתנך ועד ימינו.

בקורס נתבונן בסוגיית התפילה ובשאלות הרבות שהיא מעוררת במבט רב-תחומי, שיכלול למידה בספרות חזל, הגות היהודית, הקבלה, החסידות עד הוגיימינו ועד בכלל.

נשים לב לגישות שונות ביחס לסוגיות הרעיוניות שעומדות בתשתיתהתפילה והן בדרכים המגוונות בצד המעשי - פרקטי של ישום עבודת התפילה.

השאלה כיצד להתפלל היא שאלה חינוכית מאתגרת, בודאי היום, ונבחן דרכים שונות שהוצאו על ידי הוגים שונים להתמודדות עמה.

הקורס יכלול גם הדרכה וליווי יסודיים בדרכי כתיבה של עבודה  סמינריונית מתוך ציפיה שהלומד ישלים את העבודה עד סוף הקורס.

סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399705 | דר ברנר איתמר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399705 | דר ברנר איתמר | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399705
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 104 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  כתיבת עבודת גמר - חינוך יהודי | 399706 | הרב דר ביטי יהודה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399706 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399706
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא ללוות את תהליך כתיבת עבודת הגמר בתכנית לחינוך יהודי. הקורס מבוסס על מפגשים עיוניים סביב שאלת תיאוריה ומעשה בחינוך היהודי וכן מפגשים סדנאיים העוסקים בשאלות מתודולוגיות הקשורות לכתיבה העבודה.
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399707 | דר ציגלר יעל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399707 | דר ציגלר יעל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399707
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399708 | דר ריקלין חנה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399708 | דר ריקלין חנה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399708
מורה דר ריקלין חנה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 14 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה, כבסיס לעבודת הגמר, נעסוק בסוגיות מעולמה של ההגות הציונית הדתית. נבחן מהם העקרונות התאולוגים המובחנים של הציונות הדתית. נתחקה אחר תולדותיה של ההגות הציונית הדתית החל ממבשרי ציון. נעמוד על ההבדלים בין גישתו של הרב ריינס מייסד המזרחי למשנתו של הראיה, על פיתוחה של משנת הראיה על חוגו, על השפעת הרב צבי יהודה הכהן קוק על עיצוב התאולוגיה הדתית לאומית והאלטרנטיבות שקמו למנהיגות זו בזרמים הרבניים השונים בציונות הדתית. כמו כן נבחן את דרכה של ההגות הציונית הדתית לגווניה להתמודד עם שורת המשברים שפקדה אותה מאז החזרת סיני, המחתרת היהודית, רצח רבין וההתנתקות. בהיותו של קורס זה סדנה לכתיבת עבודת גמר, תוך כדי לימוד הנושאים הללו בחלקו הראשון של הקורס, נעמוד על כלים בסיסיים לכתיבת עבודה: בחירת נושא, כתיבת ראשי פרקים, מציאת ביבליוגרפיה מתאימה וכו. בחלקו השני של הקורס, יוקדשו השיעורים לכתיבת העבודה (בהקשרה של ההגות הציונית הדתית) על ידי כל אחד מהתלמידים תוך סיוע בהנחיה מצידי. 
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399709 | דר קיסלוביץ ברי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399709 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399709
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סדנה זה תעסוק בהכנת עבודת גמר דרך שיטת מחקר הפעולה. דרך הסדנה, התלמידים יבינו לעומק מה היא שיטת מחקר הפעולה, ויישמו את השיטה בפועל במסגרת עבודה מקצועית-חינוכית שלהם. יישום זה ישמש בסיס לכתיבת עבודת גמר של כל תלמיד.
סוג שיעור שעור

קורסים ביום ה

 

+  סדר העמקה בסוגיה ממסכת שבת | 402700 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 402700 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 402700
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 403200
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 403500
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  חשיבה הלכתית - תוכנית לכתיבה הלכתית | 403400 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 13:30 - 15:00

| 403400 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 13:30 - 15:00
קוד קורס 403400
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 13:30
שעת סיום 15:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור