רשימת השיעורים במסלול לניהול וארגון מערכות חינוך – תואר שני

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

 

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א

| 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 704000
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות בשיווק החינוך | 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א

| 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 700700
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704001 | דר סט נעמה | סמסטר ב

| 704001 | דר סט נעמה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 704001
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות בשיווק החינוך | 700701 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב

| 700701 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700701
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה | 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב

| 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700800
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
~

~
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~

בקורס נכיר מושגי יסוד בהערכה בחינוך, שיטות הערכה להערכת מטרות, תכניות פעולה, תהליכים ותוצריהם הנהוגים בבית הספר או ברמות אחרות של מערכת החינוך.

~

 נתנסה בתכנון וביישום ראשוניים של פעולות הערכה, בנושא או אוביקט ממשי. כמו כן, נלמד לפתח את היכולת לפרש ממצאים ולהפיק מסקנות מביצוע הערכה.

~
~
~
~

+  מערכת החינוך בישראל | 700001 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב

| 700001 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700001
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מורים ומנהיגים חינוכיים חייבים להכיר את מערכות החינוך בישראלוהתפתחותן על רקע השינויים החברתיים בישראל, על מנת שיוכלו להשתלב בהן. ידע עלמערכות החינוך בישראל כולל הכרת התפתחות מערכת החינוך הישראלית לסוגיה ומאפייניההשונים הכוללים, בין היתר, מאפיינים אידיאולוגיים, פוליטיים, ארגוניים, דתייםואחרים. הכרות עם המערכת תספק למורה ולמנהיג יכולות התמודדות טובים יותר עם מגווןשל ערכים, עמדות ואידיאולוגיות חינוכיות ופוליטיות המרכיבות את החינוך הישראליוהמייחדות אותו על פני מערכות חינוך אחרות בעולם. זאת ועוד, הכירות עם מערכתהחינוך תספק למורה ולמנהיג בסיס איתן להשתלבות בתוך המערכת ולצמיחה בתוכה כמובילדרך.

קורס זה הוא קורס מקוון בלמידה מרחוק. 

סרטון הכרות : סרטון

מסלול לימודים ניהול וארגון מערכות חינוך

קורסים ביום

 

+  יסודות בשיווק החינוך | 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | -

| 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 700700
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  התקציב ככלי ניהול | 700900 | דר זילכה גורי | סמסטר א | -

| 700900 | דר זילכה גורי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 700900
מורה דר זילכה גורי
יום
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לרכישתכלים מתאימים בתחומי הניהול, התמחור, התקצוב, החשבונאות והמימון במגמה לאפשרלמנהלים במערכת החינוך לקבל החלטות כלכליות נכונות. לשם כך יעסקו התלמידים, ביןהיתר, תהליך קבלות החלטות בתקציב המדינה, ביסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית,מבנה תקציב מערכת החינוך על נדבכיו השונים, תקציב בית ספרי, רפורמות בתחום התקצוב,שיטות תקצוב הנהוגות במדינות מפותחות, תקצוב לפי תפוקות ושיטות לתכנון אסטרטגי רב-שנתי.

קורסמקוון עם 4 מפגשים שנתיים.

סוג שיעור שיעור וקורס מקוון מאד

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א | -

| 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 704000
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  מערכת החינוך בישראל | 700001 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | -

| 700001 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700001
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מורים ומנהיגים חינוכיים חייבים להכיר את מערכות החינוך בישראלוהתפתחותן על רקע השינויים החברתיים בישראל, על מנת שיוכלו להשתלב בהן. ידע עלמערכות החינוך בישראל כולל הכרת התפתחות מערכת החינוך הישראלית לסוגיה ומאפייניההשונים הכוללים, בין היתר, מאפיינים אידיאולוגיים, פוליטיים, ארגוניים, דתייםואחרים. הכרות עם המערכת תספק למורה ולמנהיג יכולות התמודדות טובים יותר עם מגווןשל ערכים, עמדות ואידיאולוגיות חינוכיות ופוליטיות המרכיבות את החינוך הישראליוהמייחדות אותו על פני מערכות חינוך אחרות בעולם. זאת ועוד, הכירות עם מערכתהחינוך תספק למורה ולמנהיג בסיס איתן להשתלבות בתוך המערכת ולצמיחה בתוכה כמובילדרך.

קורס זה הוא קורס מקוון בלמידה מרחוק. 

סוג שיעור קורס מקוון
סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות בשיווק החינוך | 700701 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב | -

| 700701 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700701
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  מדידה והערכה | 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | -

| 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700800
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
~

~
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~

בקורס נכיר מושגי יסוד בהערכה בחינוך, שיטות הערכה להערכת מטרות, תכניות פעולה, תהליכים ותוצריהם הנהוגים בבית הספר או ברמות אחרות של מערכת החינוך.

~

 נתנסה בתכנון וביישום ראשוניים של פעולות הערכה, בנושא או אוביקט ממשי. כמו כן, נלמד לפתח את היכולת לפרש ממצאים ולהפיק מסקנות מביצוע הערכה.

~
~
~
~
סוג שיעור קורס מקוון

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704001 | דר סט נעמה | סמסטר ב | -

| 704001 | דר סט נעמה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 704001
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  פרוייקט הגמר - ניהול | 702100 | | כללי | -

| 702100 | | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 702100
מורה
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  מערכת החינוך בישראל | 700002 | דר בוזגלו אהרן | קיץ | 12:00 - 13:20

| 700002 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ק | יום | שעה 12:00 - 13:20
קוד קורס 700002
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ק
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:00
שעת סיום 13:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מורים ומנהיגים חינוכיים חייבים להכיר את מערכות החינוך בישראלוהתפתחותן על רקע השינויים החברתיים בישראל, על מנת שיוכלו להשתלב בהן. ידע עלמערכות החינוך בישראל כולל הכרת התפתחות מערכת החינוך הישראלית לסוגיה ומאפייניההשונים הכוללים, בין היתר, מאפיינים אידיאולוגיים, פוליטיים, ארגוניים, דתייםואחרים. הכרות עם המערכת תספק למורה ולמנהיג יכולות התמודדות טובים יותר עם מגווןשל ערכים, עמדות ואידיאולוגיות חינוכיות ופוליטיות המרכיבות את החינוך הישראליוהמייחדות אותו על פני מערכות חינוך אחרות בעולם. זאת ועוד, הכירות עם מערכתהחינוך תספק למורה ולמנהיג בסיס איתן להשתלבות בתוך המערכת ולצמיחה בתוכה כמובילדרך.

סוג שיעור שעור

+  החינוך הדתי במבחן הזמן | 701402 | פרופ ועקנין רפי | קיץ | 12:00 - 13:20

| 701402 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ק | יום | שעה 12:00 - 13:20
קוד קורס 701402
מורה פרופ ועקנין רפי
יום
סמסטר ק
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:00
שעת סיום 13:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חדשים לבקרים באים אל סדר יומו של החינוך הדתי, סוגיות ואתגריםהדורשים מענה ייחודי של המחנך הדתי. שיקום הסמכות ההורית והמורית, מבחניה שלמנהיגות חינוכית, מיניות ויצריות, הדרת נשים, הגורמים לתופעת החילון ודרכיהתמודדות עימה. באלה ובאחרות יעסוק הקורס תוך מתן דגש לתפיסת התפקיד של המנהלבחינוך הדתי.

סוג שיעור שעור

+  מנהיגות בבית הספר | 700401 | דר קיסלוביץ ברי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 700401 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ש | יום | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 700401
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום
סמסטר ש
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה ינתח את תפקידו של המנהל מנקודות מבטשונות: פרופיל התפקיד, סגנונות ניהול, זיהוי כישורים וסגנונות ניהול אישיים,ובעיקר מנקודת המבט המנהיגותית. כמו כן, הקורס ינתח גישות שונות למנהיגות בכללולמנהיגות חינוכית בפרט. בנוסף, הקורס יסייע לסטודנטים בדרכים שונות לבחון דימוייםשל דפוסי מנהיגות המתאימים לאישיותם ולהשקפת עולמם.

סוג שיעור שעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 700100 | דר וייס יצחק | שנתי | 09:00 - 10:20

| 700100 | דר וייס יצחק | סמסטר ש | יום | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 700100
מורה דר וייס יצחק
יום
סמסטר ש
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  מנהיגות בבית הספר | 700402 | דר וסרשטיין משה | שנתי | 12:00 - 13:20

| 700402 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ש | יום | שעה 12:00 - 13:20
קוד קורס 700402
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר ש
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:00
שעת סיום 13:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

קורסים ביום ד

 

+  שיטות מחקר כמותי | 700300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 700300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 700300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה. הסטודנטים יחשפו וילמדו תכניות סטטיסטיות מתקדמות. ילמדו מושגים כמו: מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית. 

 

סוג שיעור שעור ותרגיל

+  ניהול משאבי אנוש | 702000 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 702000 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 702000
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 702302
מורה דר אייזנמן תמי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  שיטות מחקר כמותי | 700302 | דר וייס יצחק | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 700302 | דר וייס יצחק | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 700302
מורה דר וייס יצחק
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור ותרגיל

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר - ב | 703300 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 703300 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703300
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. מעבר ליכולות המחקריות תקנה עבודת הגמר לסטודנטים חשיפה לעולם הניהול המורכב בהתאם לתחומי העניין שלהם. עריכת המחקר האקדמי וההתנסות בו יובילו להפנמה בקרב הסטודנטים כי מנהל טוב ומצליח הוא זה שמקבל החלטות המבוססות על למידה וחקירה מדעית מבוססת ומשמעותית. עבודת הגמר הינה חיבור פדגוגי מדעי (מחקרי או עיוני), בעל אופי פדגוגי – ניהולי, המבוסס על נושא ספציפי הלקוח ממגוון הנושאים שנלמדו בתוכנית כולה. הסדנה תלווה את הסטודנטים במהלך כל לימודיהם ותסייע להם לקדם את מחקרם להביאו לכדי סיום במועד.
סוג שיעור סדנה

+  העצמה ופיתוח צוות | 703800 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 703800 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703800
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור ותרגיל

+  סוגיות בניהול בבית ספר | 704200 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 704200 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 704200
מורה דר מנדלביץ איריס
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  תכנון בגיל הרך תיאוריה ומעשה | 45551500 | דר תמיר עמנואל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 45551500 | דר תמיר עמנואל | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45551500
מורה דר תמיר עמנואל
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תכנון הוא מרכיב מרכזי בעבודתהשל מנהלת הגן. בכדי לשפר את שליטתה בנעשה בגן, בתהליכים החינוכיים, מציע קורס זהגישות תכנוניות, לצד כלי עבודה פרקטיים. השילוב ביניהם יוכל לסייע למנהלת הגןלהוביל פרויקטים ותהליכים, מרגע שעלו כאפשרות, ועד לתהליך הביצוע, ולקיימם כמהלך לוגי,עקבי כחלק מתכנית העבודה השנתית (וכן הרב שנתית).

הקורס בוחן באופן אינטגרטיבי שלל של היבטים, ובהםמטרות, הגורם האנושי, גורמים טכנולוגים סביבתיים תרבותיים ועוד. המפגשים הינםסדנאים בחלקם.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 702301
מורה דר אייזנמן תמי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  מערכת החינוך בישראל | 700000 | דר שקד לאה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 700000 | דר שקד לאה | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 700000
מורה דר שקד לאה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  שיטות מחקר כמותי | 700301 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 700301 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 700301
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה. הסטודנטים יחשפו וילמדו תכניות סטטיסטיות מתקדמות. ילמדו מושגים כמו: מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית. 

 

סוג שיעור שעור ותרגיל

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר - ב | 703301 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 703301 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 703301
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. מעבר ליכולות המחקריות תקנה עבודת הגמר לסטודנטים חשיפה לעולם הניהול המורכב בהתאם לתחומי העניין שלהם. עריכת המחקר האקדמי וההתנסות בו יובילו להפנמה בקרב הסטודנטים כי מנהל טוב ומצליח הוא זה שמקבל החלטות המבוססות על למידה וחקירה מדעית מבוססת ומשמעותית. עבודת הגמר הינה חיבור פדגוגי מדעי (מחקרי או עיוני), בעל אופי פדגוגי – ניהולי, המבוסס על נושא ספציפי הלקוח ממגוון הנושאים שנלמדו בתוכנית כולה. הסדנה תלווה את הסטודנטים במהלך כל לימודיהם ותסייע להם לקדם את מחקרו להביאו לכדי סיום במועד.
סוג שיעור סדנה

+  יצירתיות בניהול מוסדות חינוך | 704600 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 704600 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 704600
מורה דר וסרשטיין משה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  עיצוב מדיניות בית ספרית | 705000 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 705000 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 705000
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המנהיגותהחינוכית במערכת החינוך צריכה להכיר את הרקע ההיסטורי, החברתי והפוליטי לעיצובה שלמדיניות החינוך בישראל ואת הקשרים ההדוקים בין המדיניות שנקבעה למדיניות הביתספרית. היכרות זו תסייעלמנהיג החינוכי בבחירת מדיניות המכוונת לעיצוב, מיון ובחירה של כיווני פעולהיעילים בעבודתם, תוך התחשבות במציאות משתנה ובמטרה להוביל שינוי אפקיטיבי במוסד החינוך בו הוא פועל.  קורס זה יעסוק בתחומים אלו, דרך הרצאות ודיון הנובעים מספרות המחקר ומהמציאות בשטח במקביל.

סוג שיעור שעור

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר - ב | 703302 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 703302 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 703302
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. מעבר ליכולות המחקריות תקנה עבודת הגמר לסטודנטים חשיפה לעולם הניהול המורכב בהתאם לתחומי העניין שלהם. עריכת המחקר האקדמי וההתנסות בו יובילו להפנמה בקרב הסטודנטים כי מנהל טוב ומצליח הוא זה שמקבל החלטות המבוססות על למידה וחקירה מדעית מבוססת ומשמעותית. עבודת הגמר הינה חיבור פדגוגי מדעי (מחקרי או עיוני), בעל אופי פדגוגי – ניהולי, המבוסס על נושא ספציפי הלקוח ממגוון הנושאים שנלמדו בתוכנית כולה. הסדנה תלווה את הסטודנטים במהלך כל לימודיהם ותסייע להם לקדם את מחקרו להביאו לכדי סיום במועד.

סוג שיעור סדנה

+  מבוא לכלכלת החינוך | 700201 | דר זילכה גורי | סמסטר א | 15:50 - 17:10

| 700201 | דר זילכה גורי | סמסטר א | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 700201
מורה דר זילכה גורי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא הכרת מושגי היסוד הכלכליים והבנת הדילמותהכלכליות העיקריות העומדות לפני קובעי המדיניות בדרג הפוליטי ובדרג החינוכי ובעיקרקביעת סדרי עדיפויות בתחום השירותים הציבוריים עם דגש על תחום החינוך .

הקורס מורכב  מהנושאיםהעיקריים הבאים$$  מושגי יסוד בכלכלהובפוליטיקה של הכלכלה, תקצוב ציבורי,השכלה וצמיחה כלכלית , תשואה פרטית וחברתית לחינוך, השכלה ופערים חברתיים,חנוך פורמאלי וחינוך על-תיכוני, שיטות תקצוב מערכת החינוך.

הקורס אמור להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחום כלכלתהחינוך כפי שקיים בישראל ובהשוואה למדינות מפותחות אחרות.
סוג שיעור שעור ותרגיל

+  החינוך הדתי במבחן הזמן | 701400 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | 15:50 - 17:10

| 701400 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 701400
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חדשים לבקרים באים אל סדר יומו של החינוך הדתי, סוגיות ואתגריםהדורשים מענה ייחודי של המחנך הדתי. שיקום הסמכות ההורית והמורית, מבחניה שלמנהיגות חינוכית, מיניות ויצריות, הדרת נשים, הגורמים לתופעת החילון ודרכיהתמודדות עימה. באלה ובאחרות יעסוק הקורס תוך מתן דגש לתפיסת התפקיד של המנהלבחינוך הדתי.

סוג שיעור שעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 700102 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 700102 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 700102
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נלמד יסודות בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית. נלמד נושאים כמו: ניתוחי שונות, מבחן t מדגמים בלתי תלויים ומזווגים, מתאמים וסוגי רגרסיה. נלמד לפתח את היכולתלקריאה ביקורתית של טקסטים עם טכניקות סטטיסטיות מתקדמות. ונלמד שימוש בתוכניתסטטיסטיות. 

~
סוג שיעור שעור כפול

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר א | 703001 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 703001 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 703001
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור וסדנה

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200100 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 200100 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 200100
מורה דר מנדלביץ איריס
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סדנת הדרכה לעבודת גמר א | 703002 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 703002 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703002
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור וסדנה

+  תכנון תכניות לימודים | 703701 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 703701 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703701
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חינוך ולמידה הם מאז ומתמיד חלק מהחברההאנושית. כל חברה אנושית שואפת לחנך את תלמידיה לאור ערכיה החשובים בעיניה לשםשימורה, וכן שואפת להקנות לצעיריה ידע ומיומנויות הדרושים לתפקוד בעולם המבוגרים.פעולות אלו מתחילות במסגרת מורכבת של תכנון ופיתוח תכניות הלימודים, הן במרכזיםמקצועיים והן עי צוותי המורים בביהס. בקורס זה נלמד על התיאוריה של תכנוןהלימודים והתהליכים שהובילו ליצירתה, הדרכים לארגון הידע הקיים בתכניות הלימודים,מודלים לפיתוח והפעלת תכניות לימודים, מקומם של המורים בפיתוח תכניותלימודים.

סוג שיעור שעור ותרגיל
קוד קורס 701700
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אוכלוסייתהתלמידים הפוקדת את מערכת החינוך בישראל הינה מגוונת ביותר. על אוכלוסייה זו נמניםתלמידים מרקע סוציו – אקונומי נמוך ובעלי קשיים שונים. אוכלוסייה זו מאופיינתבעיקר בבתי ספר באזורי פריפריה ובשכונות מצוקה בערים שונות. מערכת החינוך בישראלהציעה מספר כיווני התמודדות עם אוכלוסייה זו, עם זאת לצוות החינוכי עדיין לא ברורההדרך להתמודדות עם תלמידים אלו הן בהיבט החברתי – כלכלי והן בהיבט החינוכי. בקורסזה נכיר, אפוא, אוכלוסיות אלו ואת דרכי ההתמודדות וההכלה של המנהל והצוות החינוכיעמם.

סוג שיעור שעור

+  החינוך הדתי במבחן הזמן | 701401 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 701401 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 701401
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס החינוך הממלכתי דתי הוא בועה ייחודית בלב מערכת החינוך הישראלית. ממקומו המיוחד הוא שומר על חינוך דתי לאורך הדורות. עם זאת החינוך הדתי מתמודד עם סוגיות ניהוליות ואידאולוגיות רבות שאותם נכיר ובהם נדון במהלך השיעור, למשל: הגדרת דתיות לאומיות, חינוך לאמונה ולתפילה. סוגיית עוזבי הדת (הדתלשים) המדיניות החינוכית של החמד והרב גוניות בחמד. מטרת הקורס היא לפתח למנהלים בחינוך הדתי והממלכתי היכרות עם סוגיות הליבה של החינוך הדתי.
סוג שיעור שעור

+  יצירתיות בניהול מוסדות חינוך | 704601 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 704601 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 704601
מורה דר וסרשטיין משה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  עיצוב מדיניות בית ספרית | 705001 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 705001 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 705001
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200101 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 200101 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 200101
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיוכמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכיהטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.

סוג שיעור שעור ותרגיל

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200103 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 200103 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 200103
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסזה יכשיר את הסטודנט לבצע מחקרים בתחום המחקר האיכותי. ביצוע המחקרים נדרש הןלצורכי לימודיו לתואר השני והשלישי הן לצורכי עבודתו. בקיאות בשיטות מחקר מגוונותאיכותניות, תאפשר למנהיג החינוכי לצרוך ידע אותו חשוב לעבודתו החינוכית, תאפשר לולבצע פעילויות הערכה ומשוב על עבודתו ועל עבודת הצוות שתחת ניהולו. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים ויתנסו הלכה למעשה בביצוע ראיונות, תצפיות וניתוחי תוכן למסמכים - ברמה מתקדמת. 

סוג שיעור שעור

+  קורסים בניהול | 704500 | מרצים שונים | שנתי | -

| 704500 | מרצים שונים | סמסטר ש | יום ד | שעה -
קוד קורס 704500
מורה מרצים שונים
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 5
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סמינריון: קבלת החלטות | 701300 | דר תמיר עמנואל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 701300 | דר תמיר עמנואל | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 701300
מורה דר תמיר עמנואל
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מכוון להעמיק את הידעוההבנה בתהליכי קבלת החלטות מנקודת מבטו של מנהל מסגרת חינוכית. בקורס ייבחנוהיבטים תיאורטיים ומעשיים בקבלת החלטות, ייסקרו מודלים ודפוסים התנהגותיים,ויומחשו שלל גורמים בעלי השפעה על מקבלי ההחלטות במערכות חברתיות וחינוכיות. הסטודנטיםילמדו לנתח מצב ונתונים הנוגעים לו, יפיקו לקחים ויציעו דרכים לקבלת החלטות בהתאם.הקורס יכלול סימולציות בהן ישוחקו תפקידים שונים, אשר יאפשרו התמודדות עם מצבי אמתהלקוחים מחיי הניהול, ניתוח מצב וקבלת החלטות על בסיס מודל נבחר. במהלך הסמסטרהראשון ילמדו נושאי הקורס, ולקראת סיומו תבשיל שאלת המחקר. בסמסטר שני תתבצע עבודהקבוצתית ואישית על המחקר הסמינריוני, לצד חזרה על תכנים מתודולוגים.

סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון: מדיניות חינוך | 703900 | פרופ גזיאל חיים | שנתי | 09:00 - 10:20

| 703900 | פרופ גזיאל חיים | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 703900
מורה פרופ גזיאל חיים
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא למינהל החינוך | 705600 | דר מנדלביץ איריס | שנתי | 09:00 - 10:20

| 705600 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 705600
מורה דר מנדלביץ איריס
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סמינריון: בית הספר האפקטיבי | 705500 | פרופ גזיאל חיים | שנתי | 10:35 - 11:55

| 705500 | פרופ גזיאל חיים | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 705500
מורה פרופ גזיאל חיים
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מנהיגות בבית הספר | 700400 | דר גאלי ירדן | שנתי | 12:10 - 13:30

| 700400 | דר גאלי ירדן | סמסטר ש | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 700400
מורה דר גאלי ירדן
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מבין מגוון התפקידים הקיימים בארגון החינוך, תפקיד מנהל בית הספר נתפס כתפקיד המשמעותי ביותר להצלחתו של ארגון זה ולתפעולו (אופלטקה, 2015,עמ 201). זו תהיה נקודת המוצא של הקורס: הבנת תפקידו של מנהל בית הספר. 

הגדרת התפקיד ותחומי האחריות של המנהל משתנים בהתאם לרוח הזמן ההיסטורי, הנתונים המחקריים, התיאוריות הארגוניות והניהוליות והצרכים הלוקליים. בשני העשורים מתחוללת תפנית לעבר ההיבט המנהיגותי בתפקידו של מנהל בית הספר. הקורס ינתח את תפקידו של המנהל מנקודות מבט שונות: פרופיל התפקיד, סגנונות ניהול, זיהוי כישורים וסגנונות ניהול אישיים,ובעיקר מנקודת המבט המנהיגותית. ברמה העקרונית מנהיגות היא היכולת להשפיע על התנהגותם של יחידים, קבוצה או ארגון שלם, אך אין בתיאור הזה משום הגדרה ממצה או הגדרה העשויה להניח את הדעת (ענבר,2000, עמ 104). הקורסיעסוק בתופעת המנהיגות החינוכית של מנהל בית הספר משתי נקודות מבט: נורמטיבית,רואה במנהיגות מטרה מבוקשת$$ דיאגנוסטית, בוחנת סגנונות מנהיגותיים שונים. לקורסיהיה גם היבט פרקטי – הוא יסייע לסטודנטים בדרכים שונות לגבש דימוי של דפוסמנהיגות המתאים לאישיותם ולהשקפת עולמם. 


סוג שיעור שעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 700100 | דר וייס יצחק | שנתי | 12:10 - 13:30

| 700100 | דר וייס יצחק | סמסטר ש | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 700100
מורה דר וייס יצחק
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סמינריון: הארגון הלומד | 701900 | דר שקד לאה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 701900 | דר שקד לאה | סמסטר ש | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 701900
מורה דר שקד לאה
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא למינהל החינוך | 705601 | דר קיסלוביץ ברי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 705601 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ש | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 705601
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה עוסק בהיבטים שלמנהל החינוך, ביסודות התיאורטיים של התחום ובפרקטיקה הנובעת ממנו.  יוצגו בקורס היבטים פורמאליים ובלתי פורמאלייםשל התהליך הניהולי-ארגוני, יידונו מורכבותן של מערכות חינוכיות, יחסי הגומלין שלהן עם הסביבהובכלל זה ההתנהגות האנושית בארגון. הסטודנטים ילמדו להכיר את הסוגיות הבסיסיות שלהדיסציפלינה ואת קשרי הגומלין ביניהן. 

סוג שיעור שעור

+  מבוא למינהל החינוך | 705602 | דר גאלי ירדן | שנתי | 14:20 - 15:40

| 705602 | דר גאלי ירדן | סמסטר ש | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 705602
מורה דר גאלי ירדן
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המחקר האקדמי על מינהל החינוך הוא שילוב מעניין של שני תחומי ידע שונים:מינהל מצד אחד, וחינוך מצד שני. שילוב זה מציב אתגר תיאורטי, עיוני ומעשי באשר לגבולותהתחום, לתכניו ולתוצאותיו. הקורס מכוון לכנס תחת קורת גג אחת את היסודות ואת המודליםהתיאורטיים של התחום וכן את הפרקטיקה הנובעת מהם בתחום החינוך כיום, תוך עיסוקבארבעה מוקדים: (1). אסכולות במנהל שעיצבו את מינהל החינוך$$
(2) היבטים ארגוניים של בית הספר$$ (3) הפרט בארגון החינוכי$$ (4) תהליכים מנהלייםבבית הספר.

סוג שיעור שעור

+  מנהיגות בבית הספר | 700401 | דר קיסלוביץ ברי | שנתי | 15:50 - 17:10

| 700401 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ש | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 700401
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה ינתח את תפקידו של המנהל מנקודות מבטשונות: פרופיל התפקיד, סגנונות ניהול, זיהוי כישורים וסגנונות ניהול אישיים,ובעיקר מנקודת המבט המנהיגותית. כמו כן, הקורס ינתח גישות שונות למנהיגות בכללולמנהיגות חינוכית בפרט. בנוסף, הקורס יסייע לסטודנטים בדרכים שונות לבחון דימוייםשל דפוסי מנהיגות המתאימים לאישיותם ולהשקפת עולמם.

סוג שיעור שעור

+  מנהיגות בבית הספר | 700402 | דר וסרשטיין משה | שנתי | 15:50 - 17:10

| 700402 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ש | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 700402
מורה דר וסרשטיין משה
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור