רשימת השיעורים במסלול לניהול וארגון מערכות חינוך – תואר שני

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

 

+  יסודות בשיווק החינוך | 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א

| 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 700700
מורה דר וסרשטיין משה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

-העשרת אנשי החינוך בידע אקדמי בתחום השיווק, אסטרטגיות של שיווק בכלל וכאלו של עולם -השיווק החברתי בפרט, תוך התאמתם לצרכי בתי הספר וליעדיהם.

-חיזוק פעולתם של בתי הספר כלפי פנים וכלפי חוץ.

-הכרת דרכים להתמודדות עם כלי התקשורת ולהשתמש בהם כערוץ לשיווק רעיונות בית-הספר.

+  מדיניות חינוך | 706500 | דר תמיר עמנואל | סמסטר א

| 706500 | דר תמיר עמנואל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 706500
מורה דר תמיר עמנואל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704000 | דר סט נעמה | סמסטר ב

| 704000 | דר סט נעמה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 704000
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הערכת תוכניות חינוכיות | 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב

| 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700800
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד בהערכה בחינוך, שיטות הערכה להערכת מטרות, תכניות פעולה, תהליכים ותוצריהם הנהוגים בבית הספר או ברמות אחרות של מערכת החינוך.  נתנסה בתכנון וביישום ראשוניים של פעולות הערכה, בנושא או אוביקט ממשי. כמו כן, נלמד לפתח את היכולת לפרש ממצאים ולהפיק מסקנות מביצוע הערכה.


+  מערכת החינוך בישראל | 700000 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב

| 700000 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700000
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מורים ומנהיגים חינוכיים חייבים להכיר את מערכות החינוך בישראל ואת התפתחותן על רקע השינויים החברתיים בישראל, על מנת שיוכלו להשתלב בהן. ידע על מערכות החינוך בישראל כולל הכרת התפתחות מערכת החינוך הישראלית לסוגיה ומאפייניה השונים הכוללים, בין היתר, מאפיינים אידאולוגיים, פוליטיים, ארגוניים, דתיים ואחרים. הכרות עם המערכת תספק למורה ולמנהיג יכולות התמודדות טובים יותר עם מגוון של ערכים, עמדות ואידאולוגיות חינוכיות ופוליטיות המרכיבות את החינוך הישראלי והמייחדות אותו על פני מערכות חינוך אחרות בעולם. זאת ועוד, הכירות עם מערכת החינוך תספק למורה ולמנהיג בסיס איתן להשתלבות בתוך המערכת ולצמיחה בתוכה כמוביל דרך.

+  מבוא למינהל החינוך | 705600 | דר שטרית דורית | שנתי

| 705600 | דר שטרית דורית | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 705600
מורה דר שטרית דורית
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ברוכים הבאים לקורס מבוא למינהל החינוך - תשף

המחקר האקדמי על מינהל החינוך הוא שילוב מעניין של שני תחומי ידע שונים: מינהל מצד אחד, וחינוך מצד שני. שילוב זה מציב אתגר תאורטי, עיוני ומעשי באשר לגבולות התחום, לתכניו ולתוצאותיו. 

הקורס מכוון לכנס תחת קורת גג אחת את היסודות ואת המודלים התאורטיים של התחום, וכן את הפרקטיקה הנובעת מהם בתחום החינוך כיום, תוך עיסוק בארבעה מוקדים:

(1). אסכולות במנהל שעיצבו את מינהל החינוך$$ (2) היבטים ארגוניים של בית הספר$$ (3) הפרט בארגון החינוכי$$ (4) תהליכים מנהליים בבית הספר.


מסלול לימודים ניהול וארגון מערכות חינוך

קורסים ביום ד

 

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200103 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 200103 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 200103
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יכשיר את הסטודנט לבצע מחקרים בתחום המחקר האיכותי. ביצוע המחקרים נדרש הן לצורכי לימודיו לתואר השני והשלישי הן לצורכי עבודתו. בקיאות בשיטות מחקר מגוונות איכותניות, תאפשר למנהיג החינוכי לצרוך ידע אותו חשוב לעבודתו החינוכית, תאפשר לו לבצע פעילויות הערכה ומשוב על עבודתו ועל עבודת הצוות שתחת ניהולו. בקורס נכיר את היסודות התאורטיים של מחקר איכותני בדגש על תחום הניהול החינוכי ויבינו את ההבדלים בין מחקר איכותי למחקר כמותי. הקורס יקנה כלים לתכנון מערך מחקר איכותי, לאיסוף נתונים ולניתוחם, וינחה להסיק מסקנות. הסטודנטים יתנסו בכתיבת לכתוב דוח מחקר איכותני כנדרש במדעי החברה.  וכן, יכירו סוגות של כתיבה ומתודולוגיה של המחקר תוך עיון במאמרים איכותניים בדגש על מאמרים מתחו ארגון וניהול מערכות חינוך.

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי | 700301 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 700301 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 700301
מורה דר חסידה יהודית
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה. הסטודנטים יחשפו וילמדו תכניות סטטיסטיות מתקדמות. ילמדו מושגים כמו: מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית. 

 

סוג שיעור שיעור

+  מבוא לחדשנות ויזמות בחינוך | 704101 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 704101 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 704101
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו על מושגים מעולם היזמות והחדשנות כמו: המהפכה הדיגיטלית, יזמות, חדשנות ויצירתיות ויקבלו כלים מתודולוגיים לתרגום מונחים אילו לעולם המעשה. בנוסף, הסטודנטים ייחשפו לחברות וארגונים בארץ ובעולם שיזמות וחדשנות היא לחם חוקם. כמו כן, ילמדו הסטודנטים לחשוב מחוץ לקופסה, לבחון את סביבתם בעיניים חדשות, לקבל החלטות באופן מושכל, לזהות צרכים בסביבתם החינוכית והחברתית, להגדיר בעיות, להציע פתרונות ברי קיימא, ויתנסו בתכנון מיזם חינוכי-חברתי. 

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200101 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 200101 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 200101
מורה דר לוין אריאל
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיוכמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכי הטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.

סוג שיעור שיעור

+  ניהול משאבי אנוש | 702000 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 702000 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 702000
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ניהול המשאב האנושי הוא אחד מתפקידיו המשמעותייםביותר של מנהל בית הספר. ניהול משאבי אנוש שם במרכז את הדאגה לרווחת העובד בארגון ונוגע במגוון נושאים הקשורים להון האנושי ולתפקודו האופטימלי. במערכת החינוך, תחום ידע זה מתמקד בתהליך חייו המקצועיים של המורה החל מרגע התגייסותו להוראה, דרך חייו המקצועיים במסגרת בית הספר וכלה בשלבי פרישתו ומתייחס גם לעובדי המינהלה. מטרת הקורס היא הכרת התחום של ניהול משאבי אנוש וזיקתו לניהול בכלל ולמערכת החינוך בפרט תוך התייחסות להיבטים השונים של הנושא. כמו כן, הסטודנט ירכוש כלים שיאפשרו לו להתמודד עם האתגרים הכרוכים בניהול המשאב האנושי בבית הספר.

סוג שיעור שיעור

+  מנהיגות בבית הספר | 702602 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 702602 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 702602
מורה דר מנדלביץ איריס
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  חדשנות ויזמות בחינוך | 702701 | דר ברוכי תהילה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 702701 | דר ברוכי תהילה | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 702701
מורה דר ברוכי תהילה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס ידון במושגי החדשנות והיזמות במערכת החינוך תוך בחינת השאלות: מהי חדשנות במערכת החינוך? מהן מטרותיה ? כיצד באה לידי ביטוי חדשנות בתחום החינוך? במהלך הקורס נבחן את הדרכים  להטמעת חדשנות ויזמות במערכת החינוך ונדון באופן ביקורתי בסוגיות השונות שמעלים תהליכי חדשנות ויזמות  אלו. נתמקד בתפקידו של מנהל בית הספר בבניית מערכת המעודדת חדשנות ובדרכים לפתח מנגנוני למידה יעילים לביסוס תפיסה חדשנית במערכות חינוך.  
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון: קבלת החלטות | 701300 | דר תמיר עמנואל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 701300 | דר תמיר עמנואל | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 701300
מורה דר תמיר עמנואל
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מכוון להעמיק את הידעוההבנה בתהליכי קבלת החלטות מנקודת מבטו של מנהל מסגרת חינוכית. בקורס ייבחנוהיבטים תיאורטיים ומעשיים בקבלת החלטות, ייסקרו מודלים ודפוסים התנהגותיים,ויומחשו שלל גורמים בעלי השפעה על מקבלי ההחלטות במערכות חברתיות וחינוכיות. הסטודנטיםילמדו לנתח מצב ונתונים הנוגעים לו, יפיקו לקחים ויציעו דרכים לקבלת החלטות בהתאם.הקורס יכלול סימולציות בהן ישוחקו תפקידים שונים, אשר יאפשרו התמודדות עם מצבי אמתהלקוחים מחיי הניהול, ניתוח מצב וקבלת החלטות על בסיס מודל נבחר. במהלך הסמסטרהראשון ילמדו נושאי הקורס, ולקראת סיומו תבשיל שאלת המחקר. בסמסטר שני תתבצע עבודהקבוצתית ואישית על המחקר הסמינריוני, לצד חזרה על תכנים מתודולוגים.

סוג שיעור סמינריון

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799700 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 799700 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 799700
מורה דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799705 | דר וסרמן אגוזה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 799705 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 799705
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתח הסטודנט בו זמנית את כישוריו המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. העבודה מאפשרת לסטודנט להתחבר לעולם הניהול מתוך מחקר, התנסות ועניין. במהלך הקורס (סדנא קבוצתית שנתית)

סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 705700
מורה דר ברוכי תהילה
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס המטרה העיקרית של הסמינריון היא להתנסות בעבודת מחקר מדעית על כל שלביה.
במהלך הסמינר, נתמקד בדרכים להובלת שינויים במערכת החינוך ולהטמעתם המוצלחת. נסקור את המטרות של שינויים אלו וכן את סוגי השינויים ומאפייניהם.  
כמו כן, נבחן את הגורמים המשפיעים על הובלת שינויים במערכת החינוך וננתח את יחסי הגומלין עם השותפים השונים להובלת השינוי. 
העבודה הסמינריונית, תכלול מחקר שיתמקד בתחום הובלת שינויים במערכות חינוך.

סוג שיעור סמינריון

+  מבוא לכלכלת החינוך | 700200 | דר זהבי מור | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 700200 | דר זהבי מור | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 700200
מורה דר זהבי מור
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא הכרת מושגי היסוד הכלכליים והבנת הדילמות הכלכליות העיקריות העומדות לפני קובעי המדיניות בדרג הפוליטי ובדרג החינוכי ובעיקר קביעת סדרי עדיפויות בתחום השירותים הציבוריים עם דגש על תחום החינוך .

הקורס מורכב  מהנושאים העיקריים הבאים$$  מושגי יסוד בכלכלה ובפוליטיקה של הכלכלה, תקצוב ציבורי, השכלה וצמיחה כלכלית , תשואה פרטית וחברתית לחינוך, השכלה ופערים חברתיים, חנוך פורמאלי וחינוך על-תיכוני, שיטות תקצוב מערכת החינוך.

הקורס אמור להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחום כלכלת החינוך כפי שקיים בישראל ובהשוואה למדינות מפותחות אחרות.
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי | 700300 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 700300 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 700300
מורה דר חסידה יהודית
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר כמותי בתחום החינוך באופן עצמאי, תוך ניסוח שאלת מחקר מתאימה, אפיון של רמת הידע והשערות המחקר. 

לשם כך הסטודנטים ילמדו את הרקע המלא לביצוע מחקר כמותי החל במאפייני המשתנים, הדגימה, מהימנות ותוקף וסטטיסטיקה תיאורית בסיסית. 

סוג שיעור שיעור

+  ניהול מבוסס נתונים | 706200 | דר ספראי מרדכי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 706200 | דר ספראי מרדכי | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 706200
מורה דר ספראי מרדכי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערכת החינוך עתירה בנתונים - בגרויות, מיצב, סקרי אקלים, פיזה, TIMMS, שיעור מתגייסים ועוד כהנה וכהנה.
היחס לנתונים המתפרסמים חדשים לבקרים - אופן איסופם, משמעותם, והשלכותיהם החינוכיות - איננו יורד מסדר היום החינוכי והציבורי.
המנהל נדרש בעבודתו להסתמך על נתונים אלו, לקבל החלטות ולפעול לשינוי.
ברוח גישת הניהול המבוסס נתונים ננסה בקורס להפוך את הנתונים למקור ללמידה ולהתחדשות, לצד הבנת המגבלות וההשלכות שאינן תמיד רצויות או ניתנות לשליטתנו.
הקורס ילווה בפרוייקט מעשי של הפקת משמעויות מניתוח נתונים בית ספריים

סוג שיעור שיעור

+  חדשנות ויזמות בחינוך | 702700 | דר ברוכי תהילה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 702700 | דר ברוכי תהילה | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 702700
מורה דר ברוכי תהילה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס ידון במושגי החדשנות והיזמות במערכת החינוך תוך בחינת השאלות: מהי חדשנות במערכת החינוך? מהן מטרותיה ? כיצד באה לידי ביטוי חדשנות בתחום החינוך? במהלך הקורס נבחן את הדרכים  להטמעת חדשנות ויזמות במערכת החינוך ונדון באופן ביקורתי בסוגיות השונות שמעלים תהליכי חדשנות ויזמות  אלו. נתמקד בתפקידו של מנהל בית הספר בבניית מערכת המעודדת חדשנות ובדרכים לפתח מנגנוני למידה יעילים לביסוס תפיסה חדשנית במערכות חינוך.  
סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 706402 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 706402 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 706402
מורה דר ספראי מרדכי
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עיבוד מידע והסקת מסקנות מנתונים מספריים הם חלק הולך וגדל מהעשיה הניהולית בעידן מהפכת המידע וה-BIG DATA
הקורס סטטיסטיקה בחינוך הינו קורס המשך לקורס מחקר כמותי, המתמקד בתחום ההסקה הסטטיסטית ובביצוע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים שמצויים בשימוש בשדה החינוך ויכולים לסייע בביצוע עבודות גמר מבוססות נתונים כמותיים.
הקורס כולל התנסות בכלי ניתוח נתונים כדוגמת EXCEL ו-SPSS,  לצד לימוד התשתית המושגית וההגיונות שבבסיס הניתוחים הסטטטיסטיים.

סוג שיעור שיעור

+  מנהיגות בבית הספר | 702601 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 702601 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 702601
מורה דר מנדלביץ איריס
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  התקציב ככלי ניהול | 700900 | דר זהבי מור | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 700900 | דר זהבי מור | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 700900
מורה דר זהבי מור
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 706100
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

האידאולוגיהמציבה בפנינו ערכים, בעוד שהמעשה מציב בפנינו ריאליה, בדרך כלל פחות אוטופית. מתחזה כמעט מובנה במלאכת הניהול. המנהל בחמד מוצא אפוא את עצמו תדיר נתוןבמטוטלת החזון מזה והיומיום מזה. מקורות ישראל עשויים וצריכים להוות עבורו משאבמעצים. העבודה הסמינריונית היא גולת כותרת המביאה לידי ביטוי כישורים שונים שלהסטודנטים כשבראשם יכולת סינתזה בין דיון בסוגיות ניהוליות וארגוניות על צדדיהןהתאורטיים והמעשיים לבין עיון מעמיק במקורות חזל , באותן הסוגיות.  

 אתגראינטלקטואלי זה יחודד במפגשים הראשונים של הסמינר, והוא שיהווה מסד למשימת החקר.ממנו ייגזרו נושאי מחקרים שונים, כדוגמת: מדיניות קבלת תלמידים לבית הספר, העסקהופיטורי מורים, שכר ועונש בחינוך, אקלים בית הספר, עבודת צוות,  חינוך מעורב או נפרד, כפיית מדיניות תלבושתצנועה, החרמת חפצים, צנעת הפרט ושמירת סודיות, שקר חינוכי, יחס לאינטרנט,חינוך לתפילה בבית הספר, מעורבות הורים וכיוצא בזה סוגיות בהם נדרש מנהל לקבועמדיניות. יודגשכי הסטודנטים יוכלו לבחור חומרים לעיון ודיון מכלל לימודיהם במהלך התואר ובלבד שידונובהם לאור מקורות היהדות. 


סוג שיעור סמינריון

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799702 | דר בוזגלו אהרן | שנתי | 10:35 - 11:55

| 799702 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 799702
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. העבודה מאפשרת לסטודנטים להתחבר לעולם הניהול  מתוך מחקר, התנסות ועניין. במהלך הקורס (סדנא קבוצתית שנתית) הסטודנטים יקבלו לווי וייעוץ אקדמי ומחקרי והנחיה אישית כך שיוכלו לקדם את מחקרם ולהביאו לכדי סיום בסוף שנת הלימודיםהקורס נותן מענה לשתי גישות המחקר (כמותני ואיכותני) ובהתאם לנושא שיבחר על ידי הסטודנט. 

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סמינריון: ייעוץ ארגוני | 703200 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 703200 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 703200
מורה דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  אנגלית מקצועית למנהלים | 702501 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 702501 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 702501
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  אנגלית מקצועית למנהלים | 702502 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 702502 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 702502
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השפה האנגלית, בעולם הגלובלי בו אנו חיים, מהווה כלי עבודה חשוב ובלימודי התואר השני משמש כצורך בסיסי וחיוני. מטרות הקורס הן לתת לסטודנט חוויית למידה של השפה האנגלית והעלאת תחושת הביטחון בשימוש בשפה לצורכי לימודים ולצרכים מקצועיים$$ קריאת מאמרים, השתתפות בסדנאות חינוך, שימוש באתרים הקשורים לתחום של ניהול בחינוך והשתתפות בפורומים ובלוגים מקצועיים. הקורס שם דגש על אוצר המילים מעולם הניהול והארגון והרחבתו דרך לימוד צירופי מילים וניבים ודרך היכרות עם משפחות מילים. הקורס מבוסס על חומרי לימוד ומאמרים הנלמדים בתכנית הלימודים לתואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך בקורסים השונים. 


סוג שיעור שיעור

+  ניהול בעולם עבודה משתנה | 702900 | טרכטנגוט יצחק | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 702900 | טרכטנגוט יצחק | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 702900
מורה טרכטנגוט יצחק
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לשינויים המתהווים בעולם העבודה ואת השלכת השינויים הללו על עולם הניהול, זאת תוך שילוב בין לימוד תיאורטי ומעשי. בחלקו התיאורטי של הקורס נדון בשינויים הטכנולוגיים, החברתיים והכלכליים שחלים בעולם העבודה, ובמעברים התעסוקתיים הרבים המאפיינים את עולם העבודה במאה העשרים ואחת. במסגרת זו ילמדו הסטודנטים על השינויים הטכנולוגים המשפיעים על אופי העבודה, על סוגי המקצועות המשתנים ועל צורת הניהול הארגוני הנאלצת לעבור שינוי בעולם העבודה החדש. כמו כן נדון בהגירה והשלכותיה, בשינויים חברתיים ודמוגרפיים הנוגעים לשוק העבודה המשתנה, ובמשמעות הגיוון החברתי על הובלת וניהול הארגון. בחלק המעשי נבקר בשני ארגונים חדשניים, המיישמים הלכה למעשה עקרונות של עולם העבודה המשתנה.
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200100 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 200100 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200100
מורה דר בוזגלו אהרן
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יכשיר את הסטודנט לבצע מחקרים בתחום המחקר האיכותי. ביצוע המחקרים נדרש הןלצורכי לימודיו לתואר השני והשלישי הן לצורכי עבודתו. בקיאות בשיטות מחקר מגוונותאיכותניות, תאפשר למנהיג החינוכי לצרוך ידע אותו חשוב לעבודתו החינוכית, תאפשר לולבצע פעילויות הערכה ומשוב על עבודתו ועל עבודת הצוות שתחת ניהולו. בקורס נכיר את היסודות התאורטיים של מחקר איכותני בדגש על תחום הניהול החינוכי ויבינו את ההבדלים בין מחקר איכותי למחקר כמותי. הקורס יקנה כלים לתכנון מערך מחקר איכותי, לאיסוף נתונים ולניתוחם, וינחה להסיק מסקנות. הסטודנטים יתנסו בכתיבת לכתוב דוח מחקר איכותני כנדרש במדעי החברה.  וכן, יכירו סוגות של כתיבה ומתודולוגיה של המחקר תוך עיון במאמרים איכותניים בדגש על מאמרים מתחו ארגון וניהול מערכות חינוך.

סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 706401 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 706401 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 706401
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עיבוד מידע והסקת מסקנות מנתונים מספריים הם חלק הולך וגדל מהעשיה הניהולית בעידן מהפכת המידע וה-BIG DATA
הקורס סטטיסטיקה בחינוך הינו קורס המשך לקורס מחקר כמותי, המתמקד בתחום ההסקה הסטטיסטית ובביצוע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים שמצויים בשימוש בשדה החינוך ויכולים לסייע בביצוע עבודות גמר מבוססות נתונים כמותיים.
הקורס כולל התנסות בכלי ניתוח נתונים כדוגמת EXCEL וSPSS לצד הבנת התשתית המושגית וההגיונות בבסיס הניתוחים הסטטיסטיים.
סוג שיעור שיעור

+  טכנולוגיה בחינוך | 702800 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 702800 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 702800
מורה הרב דר רייס יהושע
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס טכנולוגיה בחינוך, הוא קורס סדנאתי-יישומי, המיועד לסטודנטים לתואר שני בתחום הניהול (מוקד חדשנות ויזמות בחינוך).  במהלך הקורס נציג בפני הסטודנטים עקרונות ויישומים ניהוליים בנוגע לבחירת כלים, אתרים ופלטפורמות דיגיטליות וחברתיות. נעסוק בקביעת מדיניות ניהולית בנוגע לדרכים חדשניות להוראה וללמידה תוך קיום שיח מתקדם בנוגע לפדגוגיה החדשה ודרכי הלמידה החדשניות בזיקה לטכנולוגיה בחינוך.


דרישות הסף על מנת להשתתף בקורס הן יכולות בסיסיות בשימוש באינטרנט ובשימושי מחשב הנלמדים בדרך כלל בתואר הראשון בחינוך.

במהלך הקורס ניפגש עם מספר מרצים ויזמים העוסקים ביזמות טכנו פדגוגית וחינוכית.


סוג שיעור שיעור

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799701 | דר הופמן הודיה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 799701 | דר הופמן הודיה | סמסטר ש | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 799701
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתח הסטודנט בו זמנית את כישוריו המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. העבודה מאפשרת לסטודנט להתחבר לעולם הניהול  מתוך מחקר, התנסות ועניין. במהלך הקורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799703 | דר ברוכי תהילה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 799703 | דר ברוכי תהילה | סמסטר ש | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 799703
מורה דר ברוכי תהילה
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799704 | דר תמיר עמנואל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 799704 | דר תמיר עמנואל | סמסטר ש | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 799704
מורה דר תמיר עמנואל
יום ד
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 706300
מורה פרופ רומי שלמה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלקהראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים, בעיות משמעתושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתיים ועברייניים. בחלקהשני של הקורס  ידונו היבטים מערכתיים וביתספריים בדרכי הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן בשיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך פורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם.

סוג שיעור שיעור

+  ניהול מבוסס נתונים | 706202 | דר ספראי מרדכי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 706202 | דר ספראי מרדכי | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 706202
מורה דר ספראי מרדכי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערכת החינוך עתירה בנתונים - בגרויות, מיצב, סקרי אקלים, פיזה, TIMMS, שיעור מתגייסים ועוד כהנה וכהנה.
היחס לנתונים המתפרסמים חדשים לבקרים - אופן איסופם, משמעותם, והשלכותיהם החינוכיות - איננו יורד מסדר היום החינוכי והציבורי.
המנהל נדרש בעבודתו להסתמך על נתונים אלו, לקבל החלטות ולפעול לשינוי.
ברוח גישת הניהול המבוסס נתונים ננסה בקורס להפוך את הנתונים למקור ללמידה ולהתחדשות, לצד הבנת המגבלות וההשלכות שאינן תמיד רצויות או ניתנות לשליטתנו.
הקורס ילווה בפרוייקט מעשי של הפקת משמעויות מניתוח נתונים בית ספריים

סוג שיעור שיעור

+  אנגלית מקצועית למנהלים | 702500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 702500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 702500
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השפה האנגלית, בעולם הגלובלי בו אנו חיים, מהווה כלי עבודה חשוב ובלימודי התואר השני משמש כצורך בסיסי וחיוני. מטרות הקורס הן לתת לסטודנט חוויית למידה של השפה האנגלית והעלאת תחושת הביטחון בשימוש בשפה לצורכי לימודים ולצרכים מקצועיים$$ קריאת מאמרים, השתתפות בסדנאות חינוך, שימוש באתרים הקשורים לתחום של ניהול בחינוך והשתתפות בפורומים ובלוגים מקצועיים. הקורס שם דגש על אוצר המילים מעולם הניהול והארגון והרחבתו דרך לימוד צירופי מילים וניבים ודרך היכרות עם משפחות מילים. הקורס מבוסס על חומרי לימוד ומאמרים הנלמדים בתכנית הלימודים לתואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך בקורסים השונים. 


סוג שיעור שיעור

+  ניהול בעולם עבודה משתנה | 702901 | טרכטנגוט יצחק | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 702901 | טרכטנגוט יצחק | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 702901
מורה טרכטנגוט יצחק
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לשינויים המתהווים בעולם העבודה ואת השלכת השינויים הללו על עולם הניהול, זאת תוך שילוב בין לימוד תיאורטי ומעשי. בחלקו התיאורטי של הקורס נדון בשינויים הטכנולוגיים, החברתיים והכלכליים שחלים בעולם העבודה, ובמעברים התעסוקתיים הרבים המאפיינים את עולם העבודה במאה העשרים ואחת. במסגרת זו ילמדו הסטודנטים על השינויים הטכנולוגים המשפיעים על אופי העבודה, על סוגי המקצועות המשתנים ועל צורת הניהול הארגוני הנאלצת לעבור שינוי בעולם העבודה החדש. כמו כן נדון בהגירה והשלכותיה, בשינויים חברתיים ודמוגרפיים הנוגעים לשוק העבודה המשתנה, ובמשמעות הגיוון החברתי על הובלת וניהול הארגון. בחלק המעשי נבקר בשני ארגונים חדשניים, המיישמים הלכה למעשה עקרונות של עולם העבודה המשתנה.
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי | 700302 | דר חסידה יהודית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 700302 | דר חסידה יהודית | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 700302
מורה דר חסידה יהודית
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר כמותי בתחום החינוך באופן עצמאי, תוך ניסוח שאלת מחקר מתאימה, אפיון של רמת הידע והשערות המחקר. 
לשם כך הסטודנטים ילמדו את הרקע המלא לביצוע מחקר כמותי החל במאפייני המשתנים, הדגימה, מהימנות ותוקף וסטטיסטיקה תיאורית בסיסית.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לחדשנות ויזמות בחינוך | 704100 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 704100 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 704100
מורה דר הופמן הודיה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו וילמדו על מושגים מעולם היזמות והחדשנות כמו: המהפכה הדיגיטלית, יזמות, חדשנות ויצירתיות ויקבלו כלים מתודולוגיים לתרגום מונחים אילו לעולם המעשה. בנוסף, הסטודנטים ייחשפו לחברות וארגונים בארץ ובעולם שיזמות וחדשנות היא לחם חוקם. כמו כן, ילמדו הסטודנטים לחשוב מחוץ לקופסה, לבחון את סביבתם בעיניים חדשות, לקבל החלטות באופן מושכל, לזהות צרכים בסביבתם החינוכית והחברתית, להגדיר בעיות, להציע פתרונות ברי קיימא, ויתנסו בתכנון מיזם חינוכי-חברתי. 

סוג שיעור שיעור

+  ניהול מבוסס נתונים | 706201 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 706201 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 706201
מורה דר ספראי מרדכי
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערכת החינוך עתירה בנתונים - בגרויות, מיצב, סקרי אקלים, פיזה, TIMMS, שיעור מתגייסים ועוד כהנה וכהנה.
היחס לנתונים המתפרסמים חדשים לבקרים - אופן איסופם, משמעותם, והשלכותיהם החינוכיות - איננו יורד מסדר היום החינוכי והציבורי.
המנהל נדרש בעבודתו להסתמך על נתונים אלו, לקבל החלטות ולפעול לשינוי.
ברוח גישת הניהול המבוסס נתונים ננסה בקורס להפוך את הנתונים למקור ללמידה ולהתחדשות, לצד הבנת המגבלות וההשלכות שאינן תמיד רצויות או ניתנות לשליטתנו.
הקורס ילווה בפרוייקט מעשי של הפקת משמעויות מניתוח נתונים בית ספריים

סוג שיעור שיעור

+  טכנולוגיה בחינוך | 702801 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 702801 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 702801
מורה הרב דר רייס יהושע
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס טכנולוגיה בחינוך, הוא קורס סדנאתי-יישומי, המיועד לסטודנטים לתואר שני בתחום הניהול (מוקד חדשנות ויזמות בחינוך).  במהלך הקורס נציג בפני הסטודנטים עקרונות ויישומים ניהוליים בנוגע לבחירת כלים, אתרים ופלטפורמות דיגיטליות וחברתיות. נעסוק בקביעת מדיניות ניהולית בנוגע לדרכים חדשניות להוראה וללמידה תוך קיום שיח מתקדם בנוגע לפדגוגיה החדשה ודרכי הלמידה החדשניות בזיקה לטכנולוגיה בחינוך.


דרישות הסף על מנת להשתתף בקורס הן יכולות בסיסיות בשימוש באינטרנט ובשימושי מחשב הנלמדים בדרך כלל בתואר הראשון בחינוך.

במהלך הקורס ניפגש עם מספר מרצים ויזמים העוסקים ביזמות טכנו פדגוגית וחינוכית.


סוג שיעור שיעור

+  החינוך הדתי במבחן הזמן | 701400 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | 15:50 - 17:10

| 701400 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 701400
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום ד
סמסטר א
מיקום חדרים 201+203 (היכל שלמה)
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חדשים לבקרים באים אל סדר יומו של החינוך הדתי, סוגיות ואתגרים הדורשים מענה ייחודי שלהמחנך הדתי. החינוך הממלכתי דתי מאופיין במורכבויות רבות הן על רקע ייחודו הדתיוהן על רקע היותו חינוך ממלכתי לכל. שתי אבני יסוד אלו – הדתית והממלכתית באותלידי ביטוי בפער שבין האידיאולוגיה למעשה החינוכי, שעל המנהל המתווה והמוביל אתדרך החמד, לתת דעתו עליהן. בין היתר, ניתן למנות סוגיות דתיות, חינוכיות וארגוניות כדוגמת: גיבוש זהות דתית, חינוך למחויבות בקיום המצוות, חינוך לתפילה בבית הספר, חינוך לאהבת חסד והצנע לכת, וסוגיות נוספות, בהם נדרש מנהל לקבוע מדיניות. בקורס זה המושתת על סדנאות דיון ומחשבה בין חברי הקבוצה ומפגש עם אנשי חינוך (שניהלו מערכות והתמודדו עם סוגיותאלה), נבקש לחדד את תובנת המשתתפים על מקומו ואחריותו של מנהל בית הספר בגיבוש חזון בית ספרי ובבניית מודל מעקב למימושו.

סוג שיעור שיעור

+  יצירתיות בניהול מוסדות חינוך | 704601 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | 15:50 - 17:10

| 704601 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 704601
מורה דר וסרשטיין משה
יום ד
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

-הקניית המושגים העיקריים של יצירתיות וחידוש וזיקתם לניהול מוסדות חינוך.

-בירור ועיון במכשולים ליצירתיות בניהול מוסדות החינוך במישור של הפרט, של הקבוצה והארגון, ובדרכים לפיתוח יצירתיות ויזמות במוסדות החינוך.

-הקניית טכניקות וכלים עיקריים של יצירתיות, יישומם בתהליכי ניהול, כגון: תכנון, בניית אסטרטגיה, פתרון בעיות, קבלת החלטות והעברת מידע.

סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 706400 | דר חסידה יהודית | סמסטר ב | 15:50 - 17:10

| 706400 | דר חסידה יהודית | סמסטר ב | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 706400
מורה דר חסידה יהודית
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עיבוד מידע והסקת מסקנות מנתונים מספריים הם חלק הולך וגדל מהעשיה הניהולית בעידן מהפכת המידע וה-BIG DATA
הקורס סטטיסטיקה בחינוך הינו קורס המשך לקורס מחקר כמותי, המתמקד בתחום ההסקה הסטטיסטית ובביצוע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים שמצויים בשימוש בשדה החינוך ויכולים לסייע בביצוע עבודות גמר מבוססות נתונים כמותיים.
  spss בקורס ייעשה שימוש בפלטים של תוכנת
 תוך הבנת הדרישות הסטטיסטיות ועיבודם לכלל ממצאי המחקר

סוג שיעור שיעור

+  מנהיגות בבית הספר | 702600 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב | 15:50 - 17:10

| 702600 | דר וסרשטיין משה | סמסטר ב | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 702600
מורה דר וסרשטיין משה
יום ד
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור