שיעורים יום ב

לצפייה במערכת השיעורים (טבלה) ולהדפסה

שיעורים המתחילים בשעה 09:30

שם הקורס: 'בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן' – על מסורת הסימנים וגלגוליה
מספר : 36
מורה : ד"ר אליצור ברכי
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
מסורת הסימנים שמסרה רחל ללאה בכדי לאפשר ללבן לממש את תכניותיו, הינה מוכרת וידועה. בשיעור זה נעמוד על ההבדלים שבין מסורת ידועה זו לפרשנויות מקבילות שהתמודדו עם שאלת אופן ביצוע החלפת הנשים מבלי שיעקב הבחין בכך. נוכיח כי גם פרשנים שהכירו מסורת זו בחרו להתעלם ממנה. נברר מהי סיבת הצנזור של דרשה זו, ונעמוד על הרקע ההיסטורי שהוביל לצרופה של מסורת זו למדרש איכה רבה. ~
שם הקורס: הסעודה המוזרה שערך יוסף המתנכר לאחיו (בראשית מ"ג-מ"ד) - (השיעור יוקרן באולם השמחות)
מספר : 37
מורה : הרב סמט אלחנן
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: הסעודה המוזרה שערך יוסף המתנכר לאחיו (בראשית מ"ג-מ"ד) - (השיעור יתקיים בבית הכנסת)
מספר : 37
מורה : הרב סמט אלחנן
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: סתירות וכפילויות בסיפור כיבוש יריחו
מספר : 38
מורה : הרב פרופ' עסיס אליהו
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: מחיית עמלק בימים ההם ובזמן הזה
מספר : 39
מורה : הרב פרופ' ברנדס יהודה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
מצות מחיית עמלק אינה רק פרשה הנשנית פעמיים בתורה אלא גם מצות עשה מחייבת, שממנה נותרה גם חיוב מעשי של קריאת פרשת זכור בשבת לפני פורים. בתודעה המקובלת זו מצוה של מחיה מוחלטת וטוטלית. נעיין במלחמות ישראל בעמלק בתנ"ך ונבדוק האם אכן כך הדבר או שמא יש גבולות למצוה זו ומהם. ~
שם הקורס: תפישת הזמן של המקרא - סגור
מספר : 40
מורה : הרב נבון חיים
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
האדם המודרני רגיל לראות עצמו כצועד אל העתיד, ופניו קדימה. מן המקרא עולה גישה שונה בתכלית בנוגע לאדם ולזמן. ~
שם הקורס: התבוללות מולידה משיח - עיון במגילת רות
מספר : 41
מורה : הרב שפירא יהושע
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
שם הקורס: 'משכני אחריך נרוצה' - פתיחות חוויתיות לשיעורי תנ"ך
מספר : 42
מורה : הולצמן גילי
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
בסדנא נלמד כיצד ניתן לפתוח כל שיעור בצורה חווייתית, מושכת ומעוררת ציפיה (במגוון רחב של שיטות קוגנטיביות ורגשיות), אשר תגרום לתלמידינו להתחבר אל החומר הנלמד מהדקה הראשונה של השיעור. נראה עד כמה תורמת הרלוונטיות של פתיחת השיעור ללומד, ואיך מעוררים תשוקה ורצון בקרב התלמידים למעורבות ושיתוף בשיעור
Title: Ma'aseh Avot Siman l'Banim: Parents and Children in Sefer Bereishit
מספר : 201
מורה : ד"ר טובה ליכטנשטיין והרב משה ליכטנשטיין
שפה : אנגלית
סוג : פאנלים
תיאור:
Studying and teaching Sefer Breishit can be a tool in understanding the parent child relationship in all its complexity. Issues such as sameness and difference, continuity, change and tradition can be learned from the fathers and mothers of Am Israel. This panel of a mother who is social worker and a son who is a Rosh Yeshiva will address these issues theoretically and practically. ~

שיעורים המתחילים בשעה 11:10

שם הקורס: מבנה וסדר בפרשת קדושים ומשמעותם להבנת ספר ויקרא
מספר : 43
מורה : ד"ר קהלני עזרא
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: מ'כבוד ה' מלא את המשכן' (שמות מ') עד 'ותצא אש' (ויקרא י') - סגור
מספר : 44
מורה : הרב הכהן רא"ם
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: צמיחה מתוך משבר - מישעיהו ועד רבי עקיבא - סגור
מספר : 45
מורה : הרב רימון יוסף צבי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
ישעיהו מנבא לאחז מלך יהודה, שמלכות שומרון וארם לא יצליחו לפגוע ביהודה. בתוך דבריו הוא אומר דברים עמומים על שני עדים - אוריה וזכריה. דברים אלו מתפרשים על ידי רבי עקיבא באופן מיוחד - הרואה עידוד ונחמה גם במציאות החורבן. ננסה לצאת למסע בעקבות ישעיהו, ירמיהו, מיכה וזכריה. ננסה לעמוד על משמעות הנבואות בהקשרן ועל עומק פרשנותו המיוחדת של רבי עקיבא. נעמוד על הקשיים בדבריו וננסה להבין את עומק דבריו, כך שיתיישבו עם דברי הנביאים, וגם יתנו לנו חיזוק ועידוד, לצמוח גם מתוך קושי ומשבר.~
שם הקורס: הפרק היומי - סיפורי בניו של דוד: אמנון, אבשלום, אדניה ושלמה - סגור
מספר : 46
מורה : ד"ר ציגלר יעל
שפה : עברית
נושא : הפרק היומי תנ“ך הרצוג
סוג : הפרק היומי - תנ“ך הרצוג
תיאור:
שם הקורס: אברח ממך אליך - עיון במזמור קל"ט
מספר : 47
מורה : הרב ד"ר טרופר דניאל
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
אבן עזרא פותח את פירושו על מזמור קל"ט בתהילים במילים אלו: " זה המזמור נכבד מאד בדרכי השם, ואין באלה חמשה ספרים מזמור כמוהו".~מה הביא את האבן עזרא להרעיף שבח כה מיוחד דווקא על מזמור זה? נעיין במזמור מתוך מטרה להבין את מורכבות האמונה בה', את המתח שנוצר בלב המאמין ואת מצוקותיו ועוצמותיו של נפשו.~
שם הקורס: סיפור לידת שמשון - לכבוד 90 שנה לפרופ' אוריאל סימון - סגור
מספר : 48
מורה : הרד"ר י' רייס, פרופ' י' גרוסמן , פרופ' אלי עסיס
שפה : עברית
נושא : נושאים
סוג : פאנלים
תיאור:
פרופ' אוריאל סימון הוא מגדולי חוקרי המקרא בדורנו. מושב זה מוקדש לכבוד הגעתו לגיל 90. פרופ' עסיס ופרופ' גרוסמן יציגו קריאות שונות לבשורת לידת שמשון שבשופטים י"ג.~
שם הקורס: ללמוד ולהיפגש - ללמוד תנ"ך ולהיפגש עם הדמויות
מספר : 49
מורה : סרי לוי עינת
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
תיאור:
Title: Eliyahu HaNavi and the Pitfalls of Experiential Education
מספר : 202
מורה : ד"ר קיסלוביץ ברי
שפה : אנגלית
נושא :
סוג : פדגוגיה באנגלית
תיאור:
As educators, we seek not only to impart knowledge but also to support the moral, religious and spiritual growth of our students. A powerful strategy in this effort, which now plays a central role in most religious high schools, is experiential education. Experiential education may come in the form of retreats, shabbatonim, special events or youth group programming. Whatever the context, the emotional highs and bonding experiences are seen as a powerful tool for shaping student growth. Yet, despite their appeal, these approaches conceal hidden pitfalls. Through close examination of Eliyahu at Mt. Carmel this class will seek to uncover these pitfalls and, in so doing, to lay the groundwork for a more nuanced and effective approach.~

שיעורים המתחילים בשעה 12:35

שם הקורס: אהרן הכהן - החלופה היהודית לתקינות פוליטית
מספר : 51
מורה : הרב נבון חיים
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
התקינות הפוליטית (Politically correct) אינה צורת דיבור אלא צורת מחשבה, ולמעשה פילוסופיה חברתית. היא מציגה עמדה מגובשת לגבי החברה האנושית ולגבי השימוש בשפה. דמותו של אהרן הכוהן, כפי שתיארו אותו התורה וחז"ל, מייצגת עמדה הפוכה לגבי שני הנושאים הללו.
שם הקורס: הבסיס התנ"כי להגדרת שיר השירים כקודש קודשים ולקריאתו כשיר אהבה היסטורי בין ה' וישראל - סגור
מספר : 54
מורה : הרב שרלו יובל
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
מהו הנמשל של שיר השירים וכיצד למדו זאת חכמים? פשוטו של שיר השירים עוסק באהבה שבין דוד ורעיה. חז״ל, ובעקבותיהם כל הפרשנים ביארו כי השיר הוא אליגורי, משל, אך נחלקו בדבר הנמשל. התרגום, רש״י, ראב״ע ורבים אחרים לימדו כי השיר מעצב את ההיסטוריה התנכי״ת של עם ישראל כרומן בין הדוד והרעיה. השיעור יתור אחר תשובה לשאלות מניין להם שזה הנמשל? בעזרת אלו כלים הם קבעו שפסוקים מסוימים מתארים תקופה זו (כגון: חטא המרגלים), ופסוקים מסוימים עוסקים בשיבת ציון? ~
שם הקורס: 'שמע קולי' - קריאה קולית מותאמת תוכן - "תאטרון קריאה"
מספר : 56
מורה : הרב טרופר יהודה
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
שמיעת קול התורה באינטונציה מותאמת, מחדדת את ההבנה, ומחברת את הלומד אל התורה, נתנסה בסגנונות קריאה שיש בהם הצעה פרשנית לכתוב, ונרכוש כלים לשימוש ב"תאטרון קריאה" בכיתה. בקישור הבא יש דוגמה לקריאה מבטאת משמעות .
Title: Using Tanach to Teach and Explore Our Emunah
מספר : 203
מורה : ד"ר טורצקי אילנה
שפה : אנגלית
נושא :
תיאור:

שיעורים המתחילים בשעה 13:15

שם הקורס: "ה' נסי ... מדֹר דֹר" - לזכר אמו"ר ד"ר יחיאל בן-נון ז"ל
מספר : 50
מורה : הרב ד"ר בן נון יואל
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
פרשת המלחמה ברפידים (שמות י"ז) היא חריגה, מפני 'רְפי ידיו' של משה, ומפני שאין בה שום הדרכה למשה איך לפעול מול עמלק - משה אמר ליהושע מה לעשות בהתמודדות אנושית על כל מגבלותיה, ורק בסיום יופיע מאמר ה' למשה על "מלחמה לה' בעמלק מדֹר דֹר", כלומר, 'מעולם' - כך הסביר אבי מורי ד"ר יחיאל בן-נון ז"ל כאשר פירש את קריאת משה על המזבח "ה' נִסי" (ארץ המוריה - פרקי מקרא ולשון, עמ' 111-89), על הרמת ידיו כאות של "אמונה".~מלחמות עמלק ליוו את בני ישראל לא רק "מדֹר דֹר", אלא גם בהמשך הדרך, ואת משבר 'הפורענות הראשונה' (שבת קטו ע"ב-קטז ע"א) בתחילת המסע "מֵהר ה'" (במדבר י', לג-לד), יש להבין כהתנפלות נוספת של עמלק, מיד ביציאה מסיני. ~בעליית המעפילים מקדש ברנע (במדבר י"ד, מג-מה) שוב פגשו בני ישראל את "העמלקי" עם "הכנעני", והוכו קשות - בדברי משה בתחילת דברים (א', מד-מו$$ ב', יד-טז) הם נקראים "האמֹרי", כלומר, 'יושבי ההר', אבל נרמז שם שהקרבות האלה נמשכו 38 שנה! ~כל זה רקע לחומרה המיוחדת של המלחמה בעמלק בימי שאול ודוד, ולזיכרון לדורות מספר דברים (כ"ה, יז-יט), דרך מגילת אסתר, ועד ימינו. ~
שם הקורס: חנה, בת יפתח ובנות צלפחד - בין מקרא למדרש - סגור
מספר : 52
מורה : ד"ר אליצור ברכי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
השיעור יעסוק בהיבט ייחודי ומרתק של דרשות העוסקות בחנה, בבת יפתח בבנות צלפחד ובמיכל בת שאול. המשותף לדרשות העוסקות בארבע נשים אלו, הוא מעמד של תלמידות חכמים המיוחס להן. בשיעור ננסה לברר מדוע נבחרו דווקא נשים אלו (לגבי בנות צלפחד הבחירה ברורה, אולם כיצד נבחרו שלוש האחרות) מהו המסר הנלווה לתיאורן באופן זה, ונבדוק אם יש בדרשות אלו בכדי להצביע על ניצני פריחתם של בתי מדרש לנשים בתקופת המשנה והתלמוד. ~
שם הקורס: ירמיהו וברוך - נביאים וסופרים
מספר : 53
מורה : ד"ר שליסל מירי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
איך מגיע דבר ה' אל עם ישראל? מה קורה בשלב המעבר בין נבואה לספרות קודש כתובה, ומהי משמעות המעבר הזה? האם ברוך בן נריה, תלמידו של ירמיהו, הוא נביא או סופר? בשיעור נעמוד על הקושי והאתגר בשינוי התפיסתי, ועל התמודדותו של ברוך עם הקושי. ~
שם הקורס: 'ויאמר' (פלוני)... 'ויאמר' (אותו פלוני) – מדוע המקרא מפצל לעתים דברי דובר?
מספר : 55
מורה : הרב סמט אורי
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
תופעה לא נדירה בדו-שיח במקרא היא שדובר מצוטט - 'ויאמר פלוני', ובלי שבן-שיחו השיב, כתוב שוב: 'ויאמר אותו פלוני'. תופעה זאת אומרת דרשני, כיוון שלכאורה היה ניתן להעביר את כל דברי הדובר ברצף אחד.~בשיעור נתאר את התופעה ונדגים אותה, ולאחר מכן ננסה להסביר מדוע נקט המקרא בדרך זו. בשולי הדברים ננסה גם לברר באילו תקופות ובאילו אסכולות שמו לב לתופעה הזאת.~נגלה שמודעות לתופעה חושפת פנים חדשות בסיפור הנלמד, והדמויות בו נצבעות לפתע בצבע ברור יותר.~כמובן לא נוכל לעסוק בשיעור בכל המקרים הללו במקרא, ולכן מטרת השיעור היא להעניק למשתתפים כלי יישומי שבאמצעותו יוכלו בעצמם ללמוד סיפורים מקראיים ולגלות לבד מה צופן "ויאמר... ויאמר" שבסיפור שלפניהם.~

שיעורים המתחילים בשעה 14:45

שם הקורס: 'יתגבר כארי' – המהפך של יעקב אבינו לקראת מותו
מספר : 57
מורה : הרב טרופר יהודה
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
יעקב אבינו עובר תהליך מרתק במהלך 17 שנותיו האחרונות, מרגע הגילוי שיוסף חי ועד למותו במצרים. ~תהליך זה משתקף במספר סיפורים קצרים וכואבים אודות יעקב בפרשת 'ויגש', ובעיקר בדבריו העוצמתיים לבניו לקראת מותו בפרשת 'ויחי'. נלווה את יעקב במהלך 17 שנים אלו בניסיון לעמוד על השבר ועל התיקון. ~
שם הקורס: שלוש מפלגותיה של עדת קורח - סגור
מספר : 58
מורה : הרב מדן יעקב
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שתי מפלגות ידועות ומוכרות: מאתיים וחמישים נשיאי העדה, שביקשו להחליף את אהרון, ודתן ואבירם, שכפרו במנהיגותו של משה. מהו הרקע ומהי ההצדקה לכאורה של כל אחת מהן? מהו טיב העונש המיוחד לכל אחת מהן.~ אך בתחילת הפרשה מופיעה מפלגה שלישית, בני לוי. לא ברור מה קרה אתה בהמשך המעשה לאן הולך הסיפור שלה?~
שם הקורס: אמר הבעש"ט: "שההסתר עצמו יהיה בהסתר" - על בחירת שמשון ויפתח - סגור
מספר : 59
מורה : הרב ד"ר גרנות תמיר
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
על בחירת שמשון ויפתח - סיפורם המורכב והאמביולנטי של שני שופטי ישראל אלה מהווה חידה מכמה בחינות: כיצד יש להעריך את פועלם? מדוע בחר ה' בדמויות כאלה? מדוע שמשון חייב להיות גם נזיר, והאם יש לראות את פעילותם כשליחות א-לוהית? ~
שם הקורס: חזון ומציאות בימי בית שני
מספר : 60
מורה : הרב פרופ' עסיס אליהו
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: סיפורם המפתיע של אפרים ובניו בספר דהי"א (ז' כ-כח)
מספר : 61
מורה : ד"ר וייטמן מרים
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
בניגוד למתואר בתורה, הרי שמספר דברי הימים א (ז, כ-כ"ח) משתמע שאפרים בן יוסף ומשפחתו גדלו בארץ ישראל, וכלל לא היו במצרים. נסקור כמה כיוונים עקרוניים בגישה לסתירה זו. הדיון יתרחב לדיון במגמות ספר דברי הימים ותובנות העולות ממנו.~
שם הקורס: 'זמן תפילה לחוד' – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על המקרא ועל פרשנותו
מספר : 62
מורה : פרנק אוריאל
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
בשיעור זה נדגים מכשול הרובץ לפתחם של לומדי תנ"ך שסידור התפילה שגור בפיהם. ~שיבוץ פסוקים בסידור התפילה כרוך לפעמים בשינויים באופן קריאת הפסוק או באופן שבו הוא מתפרש. ~שינויים אלה יכולים להיות מכוונים על ידי מתקני התפילה (כגון אמירת י"ג מידות עד "ונקה", ללא סיומו של הביטוי), או שיבושים של מתפללים.~אם נשים לב לפסוקים ששובצו, ולשינויים שהתרחשו, נוכל בזמן תפילה להתפלל כהלכה, ובזמן לימוד תורה לקרוא פסוק בדיוק הראוי ולהבינו אל נכון. ~
שם הקורס: 'אמת מארץ תצמח' - סדנה שימושית להוראת התנ"ך באמצעות המפה הדיגיטילית
מספר : 63
מורה : הרב ד"ר רייס יהושע
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
פרקי תנ"ך רבים מתארים התרחשות או שיש בהם התייחסות להיבטים גיאוגרפיים. למידת הפסוקים והוראתם בפרקים אלו לצד מפה משוכללת עשויה לשנות לחלוטין את ההוראה. השימוש הפדגוגי בכלים אלו עשוי גם לשפר באופן משמעותי את חויית הלימוד ואת חיבור התלמידים לתנ"ך לארץ ישראל ולזהותם היהודית והישראלית. בסדנה נלמד כיצד להשתמש באופן אפטקיבי בכלים אלו
Title: EduTech - Sefer Devarim: Moshe Rabbeinu's Master Class in Pedagogy
מספר : 204
מורה : וולף דניאל
שפה : אנגלית
נושא :
תיאור:

שיעורים המתחילים בשעה 16:15

שם הקורס: חטאים מוזמנים? תכנון הסדר של מאורעות בני ישראל במדבר
מספר : 64
מורה : הרב שפיגלמן מאיר
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
בבחינה שטחית, מאורעות בני ישראל במדבר נראים כרצף מקרי של חטאים ועונשים. ברם, עיון מציג מבנה מאוד מדוקדק ומסודר. מבנה זה מציף את השאלה האם החטאים הללו היו "מוזמנים" ומתוכננים מראש? ושאלה קשה יותר, האם עם ישראל לא למד דבר במהלך המדבר? כיצד חוטא הוא שוב ושוב בחטאים הנראים דומים?~~
שם הקורס: יחודו של ספר דברים - אמונות וערכים
מספר : 65
מורה : הרב ד"ר גרנות תמיר
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
מבט כללי על תרומתו של ספר דברים לעיצוב עולם האמונה והערכים שלנו, תוך השוואה לספרי התורה האחרים, ונסיון להבין את ייחודו מתוך ההקשר הייחודי של יצירתו. ~
שם הקורס: אמון ואי-אמון ביחסי דלילה ושמשון וביחסי דלילה והפלשתים
מספר : 66
מורה : הרב סמט אורי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שלוש פעמים ניסתה דלילה לעמוד על סוד כוחו הגדול של שמשון - ונכשלה (שופטים טז).~מה גרם לה להאמין לדברי שמשון אחר ששוב ושוב הוא היתל בה?~מה גרם למפנה שהביא לגילוי האמת?~והיכן היו שולחיה הפלשתים לאורך הניסיונות הללו?~דרך השאלות הללו ננסה לעמוד על דמותה של דלילה ועל אופי הקשר בינה ובין שמשון וגם בינה ובין הפלשתים.~
שם הקורס: משיחת שאול למלך
מספר : 67
מורה : הרב ד"ר זולדן יהודה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שאול- ראשון לנמשחים למלוכה. נעסוק בשאלה מה היא משמעות פעולת המשיחה של מלכים. בגמרא (כריתות ה ע"ב) נאמר שמאז שדוד נמשח למלך, את מלכי בית דוד מושחים בשמן המשחה, ואת מלכי ישראל מושחים בשמן אפרסמון. שאול נמשח לפני דוד, ופוסקים ומפרשים עוסקים בשאלה באיזה שמן משחו את שאול בשמן זית- שמן המשחה או בשמן אפרסמון. נעיין בדבריהם, ובאמצעות הדיון אודות משיחתו של שאול, נברר את המשמעות הרעיונית של משיחה בשני סוגי שמנים אלו. ~~
שם הקורס: מה יעשה אדם, המשוכנע שה' פועל מולו שלא בצדק - התשובות שניתנו לאיוב על שאלה זו - סגור
מספר : 68
מורה : הרב שרלו יובל
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
ספר איוב הוא ספר קיומי - שאלות איוב אינן פילוסופיות, אלא נוגעות לתגובה הראויה של אדם שמשוכנע כי ריבונו של עולם עשה לו עוול. הדמויות השונות בספר איוב מציעות דרכים מגוונות ושונות לאדם שחרב עליו עולמו, והוא חש שזה נעשה לא בצדק. אנו נבחן את ההצעות השונות שניתנו לאיוב, מדוע וכיצד דחה אותן, ואת הדרך בה הוא בחר. ~
שם הקורס: שיר השירים מתעמת עם שלמה המלך
מספר : 69
מורה : ד"ר שליסל מירי
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
שיר השירים אשר לשלמה: מיהו שלמה במגילת שיר השירים? כיצד מוצגת דמותו? האם הוא הדוד המתואר? ואולי לא. בשיעור ננסה להתחקות אחרי מעמדו של שלמה בשיר השירים, ומתוך כך נבחן את ערכיה של המגילה ואת תפיסת העולם אותה היא משקפת. ~
שם הקורס: מהתנ"ך אל המסך יצירת סרטונים על ספר הספרים - סגור
מספר : 70
מורה : שושן אדוה
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
Title: An interactive workshop introducing online tools
מספר : 205
מורה : הרב ד"ר שלום ברגר, שרה טנן
שפה : אנגלית
נושא :
סוג : פדגוגיה באנגלית
תיאור:
This class aims to introduce classroom teachers to tech tools developed by Michlelet Herzog. It will include an overview of online resources like Hayimu keHolmim (http://play.hatanakh.com) and the MOOC on the Eliyahu narrative http://www.bibleherzog.com/mooc, as well as a hands-on workshop on using the http://www.hatanakh.com/ website.~