שיעורים יום ד

לצפייה במערכת השיעורים (טבלה) ולהדפסה

שיעורים המתחילים בשעה 09:30

שם הקורס: צו מול קיומו במעשה המשכן (שמות ל"ה-ל"ו)
מספר : 106
מורה : פרופ' יעקבס יהונתן
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
בשיעור זה נדון בשני פרקים שבדרך כלל אינם זוכים לתשומת לב רבה. פרק לה בספר שמות מתאר את הציווי על הקמת המשכן, ופרק לו מתאר את הביצוע. השוואה מדוקדקת בין שני הפרקים מעלה הבדלים רבים בין הצו לבין קיומו. נציג את ההבדלים, וננסה לבאר את משמעותם.~
שם הקורס: 'כי לא נחש ביעקב' - מדוע מתנגדת התורה למאגיה? - סגור
מספר : 107
מורה : הרב סמט אלחנן
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: האם ניתן להצדיק את עצירת הגשמים על ידי אליהו?
מספר : 108
מורה : הרב אסולין דוד
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
רבים וטובים דשו בשאלה הקשה: מדוע אליהו עצר את הגשמים והביא רעב ומצוקה במשך שלוש שנים על עם ישראל? בדרך כלל הפרשנות המקובלת בימינו, שיש לה בהחלט אחיזה במקורות פרשניים, אינה רואה בעין יפה את מעשהו של אליהו. לתפיסה זו הקב"ה בכבודו ובעצמו אינו מסכים לדרכו ומתווכח איתו על כך בצורה נחרצת וקשה.~אני מבקש להציע נקודת מבט אחרת לגמרי. דווקא עיון בפשוטו של מקרא, מעלה הצעת קריאה שונה לחלוטין להבנת דרכו של אליהו הנביא.~
שם הקורס: ירושלים על סף התהום – מחלתו של חזקיהו - סגור
מספר : 109
מורה : הרב מדן יעקב
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
תקציר: בימי מצור סנחריב, כשממלכת יהודה חרבה כמעט לחלוטין ורק ירושלים שרדה, בשנה השלישית של המצור הקשה ועל סף שבירה, חלה חזקיהו מלך יהודה, שהוביל את ההתנגדות לכניעה לאשור, מחלה שהביאה אותו אל סף חידלון. ישעיהו הנביא אמר לו שאכן ימות. משמעות מותו הייתה גם נפילת ירושלים. חזקיהו הסב פניו אל הקיר והתפלל, וה' השיב את ישעיהו לבשר לו שיירפא ממחלתו וירושלים תינצל מיד מלך אשור. מה קרה שם? מדוע חלה חזקיהו עד סף מותו ואיך גברה תפילתו על נבואת ישעיהו? איך נקשרים מחלתו ובריאותו בגורלה של ירושלים?~
שם הקורס: בין הימצאות היתרון לבין היעדרו בספר קהלת
מספר : 110
מורה : שלוסברג יעל
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש"? שואל קהלת פעמים רבות לאורך כל המגילה.~האם ההכרזה כי הכל הבל היא מסקנת הספר או דווקא נקודת המוצא שלו?~האם מציעה המגילה פתרון לבעיית הארעיות המולידה חוסר משמעות או שמא היא מותירה אותנו בתחושת דכדוך וחוסר מוצא?~אם מוע פתרון - האם הוא מצוי בפסוקי הסיום או שמא הוא מתחבא אי שם במרכזה של המגילה?~בשיעור ננסה לחשוף תפנית מהתמקדות ב"אני" לדיאלוג עם הבורא והתבוננות במעשיו, תפנית שאולי מובילה לפתרון חידת המגילה.~
שם הקורס: סנהדרין אצל מזבח - צדק ומקדש
מספר : 111
מורה : הרב לוי יצחק
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
מטרת השיעור להראות את הזיקה בין צדק למקדש בכלל ומהם הביטויים של זיקה זאת.אלו לכאורה שתי מערכות שונות במהותן.האחת קשורה להנהגה והשניה קשורה לקדושה.אחר כך נתייחס לזיקה הגיאוגרפית של הסנהדרין למזבח ולהשלכות שלה על כלל מערכת המשפט.לבסוף ננסה להבין מהי המשמעות הרוחנית של זיקה כללית בין צדק למשפט בכלל ובין סנהדרין למזבח בפרט.~
שם הקורס: 'כי שבעתיים יוקם', 'עין תחת עין' - על יחס המקרא לאלימות
מספר : 112
מורה : ד"ר ויגודה שמואל
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
Title: Yechezkel’s Contribution to the Redemption
מספר : 176
מורה : ד"ר שטרנברג עדינה
שפה : אנגלית
תיאור:
Yechezkel's contribution to redemption - A comparison between Judah's exile and redemption and Israel's exile, seemingly without redemption, raises the question what affected the change in outcome. We will deal with a few of Yechezkel's tactics and issues that he addresses, to try to suggest part of the answer. ~
Title: Is Religious Freedom Enough? Early 2nd Temple Polemics (Hagai, Zekhariah, Ezra)
מספר : 177
מורה : הרב דישי גד
שפה : אנגלית
תיאור:
When Darius the Great ascends the throne of Persia a fateful debate rages beneath the surface amongst the Jewish leadership. Should they be grateful and suffice with the right of return and religious freedom Persia awarded or should they risk it all and join a multi-regional revolt to achieve political freedom and the reestablishment of the Jewish monarchy? ~~

שיעורים המתחילים בשעה 11:10

שם הקורס: עגלה ערופה
מספר : 113
מורה : הרב גיגי ברוך
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: קריאת שמע המורחבת - מדוע קיצרו חז"ל?
מספר : 114
מורה : הרב ד"ר בן נון יואל
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
מצוות אהבת ה', יראתו ועבודתו, והרחקת עבודת האלילים בכל צורותיה הן עיקרי הדיברות הראשונים ('אנכי ולא יהיה לך'), והן מתפרטות ומתרחבות בכל הפרשיות של 'קריאת שמע המורחבת', מ"שמע ישראל..." עד סוף "והיה אם שָמֹעַ" (דברים ו' עד י"א) - בקריאה מדויקת נמצא בפרשיות אלה פעמיים "שמע ישראל"$$ פעמיים "ואהבת את ה' א-להיך"$$ פעמיים "את ה' א-להיך תירא, ואֹתו תעבֹד... ובשמו תִשָבֵעַ"$$ והקבלות נוספות.~אחרי שנתחיל להבין מה מבטאות ההקבלות האלה, ומדוע נדרשת האריכות הזאת, נשאל בהכרח את השאלה מדוע 'הסתפקו' חז"ל ב'תקציר' המכיל את הפתיח ואת הסיום, גם בתפילה, גם בתפילין וגם במזוזות!?~
שם הקורס: דוד, יואב ואבישי – שותפות אמת או יריבות סמויה?
מספר : 115
מורה : הרב מאלי יהודה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
היחסים שבין דוד לבני צרויה מתאפיינים מחד, במסירות עד מוות של בני צרויה לדוד, ומאידך בחילוקי דעות חריפים ביותר.~יואב מאיים באופן גלוי במרד, ומאידך דוד מדיח את יואב מתפקידו ואחרי מותו מצוה על שלמה להורגו.~ננסה לענות על השאלות העולות ממורכבות יחסים אלו.~
שם הקורס: נבואת עמוס: על סדר חברתי וסמכות הורית - סגור
מספר : 116
מורה : ד"ר לב רן צחי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: 'ברח דודי' - חתימת שיר השירים ומגמת המגילה- (השיעור יוקרן באולם השמחות)
מספר : 117
מורה : פרופ' גרוסמן יונתן
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
סיומה של מגילת שיר השירים מפתיע למדי. הרעיה מבקשת מדודה לברוח, ובכך נראה שהמגילה נחתמת בפרדת בני הזוג האוהבים. בשיעור נדון בפסוק זה ובמשמעויות שנגזרות מכך על מגמת המגילה כולה, ועל עמידתו של האדם מול ה'.~
שם הקורס: 'ברח דודי' - חתימת שיר השירים ומגמת המגילה- (השיעור יתקיים בבית הכנסת)
מספר : 117
מורה : פרופ' גרוסמן יונתן
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
סיומה של מגילת שיר השירים מפתיע למדי. הרעיה מבקשת מדודה לברוח, ובכך נראה שהמגילה נחתמת בפרדת בני הזוג האוהבים. בשיעור נדון בפסוק זה ובמשמעויות שנגזרות מכך על מגמת המגילה כולה, ועל עמידתו של האדם מול ה'.~
שם הקורס: שילוב ממצאים וכתובות בלימוד תנ"ך והוראתו
מספר : 118
מורה : ד"ר משגב חגי
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
התנך לא נכתב בחלל ריק, והבנת הרקע לאירועים ולתיאורים שנמצאים בו לעתים היא קריטית להבנה מלאה ונכונה. רק דרך ידיעת הרקע, שאותו ידעו גם ידעו בני התקופה, נבין מה באמת חידש המקרא בנושא מסויים, מה טפל ומה עיקר$$ רק כך נבין לאשורם ביטויים, תימות ספרותיות, לעתים רעיונות$$ רק כך נבין אירועים היסטוריים. בשיעור (הקצר מדי) הזה נביא דוגמה לכל אחת מהקטגוריות האלה. ~
שם הקורס: פרשני ימה"ב חושפים אירועים ניסיים שאינם מוזכרים במקרא
מספר : 119
מורה : ד"ר הימלפרב לאה
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
במקרא יש תיאורים של אירועים רבים המתארים ניסים, אך המונח "נס" או "פלא" או "אות" נדיר בהיקרותו. המפליא הוא שיש שפרשני ימי הביניים מגדירים אירוע כ"נס" אע"פ שבכתוב אין רמז להתרחשות כזו. בהרצאה נבחן מה גרם לפרשן להגדיר את האירוע כ"נס" או "פלא": קושי טקסטואלי, מדרש עתיק שברשותו, או אולי דחף להעברת מסר חינוכי או אמוני. ~
Title: Are We Waiting for Mashiach or is He Waiting for Us? Two Models of Redemption
מספר : 178
מורה : הרב ישראל אלכס
שפה : אנגלית
תיאור:
Are we waiting for Mashiach or is he waiting for us? Two Models of Redemption~Do we want Mashiach Now? We shall examine two classic paradigms of Redemption, from Vayikra and Devarim and apply these to our current state of play. Are we in Exile or Redemption? Is Geula a slow, gradual process or an instantaneous transformation?~
Title: Competing and Completing Perspectives: Yehoshua, Yechezkel and our Idolatrous Forefathers
מספר : 179
מורה : סנובל עטרה
שפה : אנגלית
תיאור:
The overwhelming biblical evidence of widespread idolatry by Bnei Yisrael in Egypt is countered by the glaring omission of this detail in the story of the Exodus from Egypt. We will analyze these contradictory perspectives, and discuss the timeless and contemporary messages they represent.~

שיעורים המתחילים בשעה 12:35

שם הקורס: 'והארץ היתה תהו ובהו' – שלוש קריאות במדרש
מספר : 120
מורה : שלוסברג יעל
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
את הפסוקים הראשונים בספר בראשית המתארים הוויה קוסמית של טרום בריאה קורא המדרש קריאה היסטורית אוניברסאלית ולאומית. קריאה מעין זו מציבה את האדם במרכז ושואלת שאלות של מוסר ומשמעות המונחות בתשתית הבריאה עוד בטרם נברא האדם.~בשיעור נצביע על שלוש הקריאות שמציע המדרש לפסוקים המוכרים כל כך, נעמוד על המשמעויות העולות מכל אחת מהקריאות ונתייחס לדרך הפרשנות הייחודית שהוא מציע.~
שם הקורס: יהושע והגבעונים - מי צדק? - סגור
מספר : 122
מורה : הרב בזק אמנון
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: '... וידעת את ה' ' - על אתגר ידיעת ה' ומימושו
מספר : 125
מורה : ד"ר ויגודה שמואל
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:

שיעורים המתחילים בשעה 13:15

שם הקורס: נדב ואביהוא - מבט נוסף
מספר : 121
מורה : הרב וינר מנשה
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
בשעור יבחן חטאם בין היתר על ידי התבוננות בקרבנות היום,ותועלה הצעה מפתיעה~
שם הקורס: מלחמת שאול בנחש העמוני ומגילת שמואל מקומראן
מספר : 123
מורה : הרב ד"ר כהן עדיאל
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
בין המגילות המקראיות שהתגלו בקומראן מתייחדת מגילת ספר שמואל המהווה, לדעת רוב המלומדים, מעין מדרש קדום לספר. לאחר הצגת מספר דוגמאות אשר יאירו את יחס המגילה לספר שמואל שבנוסח המסורה, נתמקד בתוספת פרשנית במגילה המאירה את תיאור הקרב בין שאול לנחש העמוני באור חדש. ~
שם הקורס: ולא דמיין אלימלך שנערה מואביה תגשים את חלומו
מספר : 124
מורה : הרב קליין שמעון
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
מיהו האיש אלימלך? מה הביאו אל מואב? מדוע הוא מת? מדוע לא שבה נעמי ארצה לאחר מותו? מה חושבים אנשי בית לחם על משפחת אלימלך? מדוע הדרך לייבום עוברת דרך סיפור הגורן? בלימוד נניח את האצבע על ההקשר ההיסטורי מקראי. סיפור המגילה נפתח במילים - 'ויהי בימי שפוט השופטים', המצביעות על ממלכה שאיננה ועל היחיד הניצב במרכז. הוויה זו הייתה בלתי אפשרית לאיש ושמו אלימלך, והוא קם ועשה מעשה. הסיפור מסתיים במילים "וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד" ומצייר דמות אופק - דוד מלך ישראל. ובתווך - שתי נשים צועדות קדימה, ומחוללות את השינוי, מעולם של 'איש הישר בעיניו יעשה', לעולם שבו מחויבות, מעולם ישן לעולם חדש. ~
שם הקורס: מהר סיני להר המוריה מלאומיות לאוניברסליות    
מספר : 126
מורה : הרב לוי יצחק
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
מטרת השיעור לבחון מהי המהות של כל אחד מן ההרים ומהו היחס ביניהם.למה כל אחד מהם משמש והאם יש תכנים משותפים לשניהם או שלכל אחד מהם תוכן אחר אלא שישנה זיקה ביניהם בנושאים מסויימים.כמו כן נבחן את סדר הופעתם הן על פי פשטי הפסוקים והן לפי חז"ל ומהי משמעות סדר הופעתם הן לגבי מהותם והן לגבי זיקתם לעם ישראל ולכל העולם כולו. ~
Title: The Spiritual Rehabilitation of Bat Zion in Eichah 1
מספר : 180
מורה : הרב ד"ר ברמן יהושע
שפה : אנגלית
Title: Ezra-Nehemiah's Revolutionary Strategies Towards Jewish Continuity
מספר : 181
מורה : לייבוביץ יעל
שפה : אנגלית
תיאור:
This class will look at the creative ways in which the leaders of the Shivat Zion movement faced the unprecedented challenges of their times, and the relevance of their ingenuity for today.

שיעורים המתחילים בשעה 14:45

שם הקורס: 'בינו שנות דור ודור' - התבוננות מקראית בתחנות המעבר בין דור המדבר לבאי הארץ
מספר : 127
מורה : הרב קאהן יאיר
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
התורה (דברים ב, יד) מציינת את נחל זרד כנקודת המעבר בין דור המדבר לדור באי הארץ. אך המפרשים והמדרשים מציעים תחנות אחרות כנקודת המעבר. ~נתבונן בפרשיות הרלבנטיות בספר במדבר, ובמקבילות בספר דברים, ונגלה סיפור מקראי של תהליך מורכב של התגבשות ועיצוב דור באי הארץ שמשתרע על פני כמה תחנות. התבוננות זו תפיץ אור חדש גם על אירועים נוספים מסביב לאותן התחנות
שם הקורס: עץ הדעת-עץ הרצון - הרצון המחיה והממית במבחן המציאות
מספר : 128
מורה : ד"ר ישי שלמה
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
בשיעור נלך בעקבות דברי הרמב"ן " כי ה'דעת' יאמר בלשוננו על 'הרצון'..." (בראשית ב' ט') הדעת הרצון הינם תשתית הקיום האנושי. ~בשיעור נעסוק בכיוונים הבאים - ~הבנת הזהות המהותית של הדעת והרצון כפי שמתאר הרמב"ן. מתוך כך נדון בפסוקים המתארים את אופיו של הרצון האנושי. ~מתוך עיון בפסוקים נלמד כיצד מלמדת אותנו התורה מהו הרצון הראוי. מהם עוגני הרצון המאפשרים לנו לחולל רצון מעצים ומחיה?~בעקבות הבחנה זו, נעסוק בתיאור התסכול אנושי בסיסי הגורם ל'כשל רצון' כפי שמופיע במקורות נוספים בתנ"ך.~לבסוף נתייחס לשאלה הקיומית המעשית - כיצד מחוללים 'רצון' בדור שאיבד את עוגני הרצון הטבעיים שציינה התורה. ~~
שם הקורס: הפרק היומי - מפגשי דוד (עם עצמו) בבורחו מפני אבשלום בנו (שמ"ב ט"ז)
מספר : 129
מורה : ד"ר לב רן צחי
שפה : עברית
נושא : הפרק היומי תנ“ך הרצוג
סוג : הפרק היומי - תנ“ך הרצוג
תיאור:
שם הקורס: מה שהתנ"ך לא מספר - סגור
מספר : 130
מורה : ד"ר משגב חגי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
דברי ימי ממלכות ישראל אינם עומדים לבדד, ועמי האיזור תיעדו מפגשים ועימותים עימה. מפני שהתנך אינו מתעד היסטוריה אלא מדבר עליה, אירועים רבים נבחרו שלא להיכנס, ואחרים סופרו בדרך שאיננה מחוייבת למלוא הפרטים. כשם שחשוב להבין מה סיפר המקרא, כך חשוב להבין מה בחר שלא לספר, ומה המסר שהוא מעביר בדרך זו על אדם ועם ועולם. נתחקה אחר דרך המחשבה המקראית הזו דרך כמה סוגי אירועים כאלה, שחלקם זכו להתעלמות מלאה, חלקם נרמזו, וחלקם סופרו מנקודת מבט מאד מוגדרת. ~
שם הקורס: ספר תהלים כספר וכסיפור על פי הפרשנות ההקשרית - השיטה וחידושה
מספר : 131
מורה : ד"ר גזונדהייט בני
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
לאורך הדורות פרשנות ספר תהלים התמקדה בהבנת המזמור הבודד בספר תהלים. בשיעור זה נציג (גם בדרך חוויתית) את עקרונות 'הפרשנות ההקשרית' לספר תהלים, שלפיה יש להבין את דרכי העריכה והסידור של המזמורים, מתוך נקודת המבט של כלל הספר על פי כלים ספרותיים. עקרונות אלו יובילו אותנו לזהות את ספר תהלים כספר וכסיפור - מלכות, חורבן, שיקום וגאולה.~
שם הקורס: על משנה מדינית פוליטית - בין ספר שופטים למדינת ישראל - סגור
מספר : 132
מורה : הרב יעקב מדן, הרב חיים נבון
שפה : עברית
נושא : נושאים
סוג : פאנלים
תיאור:
שם הקורס: רש"י ור' יוסף קרא – 'מתלמידיי יותר מכולם'
מספר : 133
מורה : פרופ' יעקבס יהונתן
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
בשיעור זה נדון במערכת היחסים ובזיקה שבין רש"י לבין רבי יוסף קרא - תלמיד חבר שלו. האם הכיר רש"י את פירושי רבי יוסף קרא? האם אפשר למצוא בפירושי רש"י השפעה (אולי מאוחרת) של פירושי תלמידו?~
Title: When Will the Messiah Come? Jews Interpret the Final Verses of Daniel
מספר : 182
מורה : פרופ' ברגר דוד
שפה : אנגלית
תיאור:
Since at least the tenth century, Jews have seen in the last verses of Daniel explicit information regarding the length of time that we must wait for the coming of the Messiah. We are confronted by varying numbers as well as the mysterious phrase “a time, times, and half a time.” Major authorities (Saadya, Ramban, Abarbanel, and others) displayed dazzling creativity in their efforts to extract a clear meaning from these verses even as history required the rethinking of successive understandings. The record of these interpretations cannot but evoke both awe and caution as we contemplate the seduction and dangers inherent in the enterprise of messianic calculation.~
Title: Yiftah and Shemuel: The Power of Speech
מספר : 183
מורה : ד"ר ציגלר יעל
שפה : אנגלית

שיעורים המתחילים בשעה 16:15

שם הקורס: יציאת מצרים בראי הארכאולוגיה ומשמעות שירת הים - סגור
מספר : 134
מורה : הרב ד"ר ברמן יהושע
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
ממצאים ארכיאולוגיים חדשים ומפתיעים מוכיחים כי סיפור בריחת העם ושירת הים (שמות יד-טו) מתפלמסים בצורה ישירה עם הכתובת המפורסמת ביותר של הפרעה רעמסס השני. הזיקות המפליאות מצביעות על כך שסיפור יציאת מצרים ושירת הים נועדו להצטייר כהישג לאלקי ישראל העולה על ההישג המרשים ביותר של רעמסס השני והאל שלו, אמון-קרב קדש מול החתים, קרב המרכבות הגדול ביותר בהיסטוריה. בעידן שרבים טוענים שאין ביסוס היסטורי כלל לסיפור יצ”מ, ממצאים אלו מהווים המענה החשוב ביותר מעולם המחקר עד כה, ומוסיפים נדבכים רבים של משמעות להבנת שירת הים, ומבנה ומשמעות המשכן. השיעור מלווה במצגת עם תמונות, תרשימים ותבליטים.~~
שם הקורס: הקמת המשכן, ימי המילואים וחנוכת המזבח
מספר : 135
מורה : הרב ד"ר שמאע אברהם
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
פרשות חנוכת המשכן: בשלושה חומשים נתפזרו ארבעה מוקדים של סיפורי חנוכת המשכן: ציווי ימי המילואים בשמות כ"ט$$ ציווי הקמת המשכן וביצועו בשמות מ'$$ ביצוע ציווי המילואים ופרשת היום השמיני בוויקרא ז'-י'$$ חנוכת המזבח וקורבנות הנשיאים בבמדבר ז'. חלק מן התיאורים מתעלמים לכאורה מרעיהם, ונדרש אפוא לבאר את טיב יחסיהם. בשיעור ננסה להוכיח כי ארבע הפרשות נחלקות לשתי קבוצות, וכל קבוצה משקפת מגמה ייחודית, ולצד זה מתקיים שיח סמוי בין פסוקים משתי הקבוצות.~
שם הקורס: הענקים - למשמעות התופעה
מספר : 136
מורה : הרב וינר מנשה
שפה : עברית
נושא : תורה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
בשעור נעמוד על טיבה של תופעה מוזרה ומרתקת זו ועל משמעותה הרוחנית,תוך כדי בדיקת פרשיות שונות בתנ"ך~
שם הקורס: מות עוזה, שחוק דוד ועקרות מיכל
מספר : 137
מורה : הרב קליין שמעון
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
מה הביא את עוזא לשלוח יד אל ארון הא-לוהים? מדוע נענש? מדוע נשא דוד את הארון בעגלה ולא בכתף? למה צחקה מיכל? מה ההיגיון בעונשה? הדרך אל התשובות תזמן אותנו אל השאלה העומדת בליבה של הפרשייה: מלך וארון הא-לוהים - מיהו המארח ומיהו האורח?~
שם הקורס: מלך, כהן או פחה - לשאלת מעמד ההנהגה בימי שיבת ציון
מספר : 138
מורה : הרב ד"ר כהן עדיאל
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
שאלת מעמדם של מנהיגי העם בתקופת שיבת ציון: תחילה זרובבל וישוע, ולאחר מכן: עזרא ונחמיה מהווה אשנב נוח אשר דרכו אפשר להתחקות אחר הציפיות והשאיפות של שבי ציון אודות היישות המדינית החדשה המתגבשת: האם הסתפקו בכינון עיר מקדש קצוצת כנפיים הכפופה לאימפריה הפרסית או שמא קיוו להקים מדינה עצמאית החותרת להחזיר את עטרת מלכות בית דוד ליושנה? ומה עלה בסופן של שאיפות אלו? נבקש לעמוד על התמונה המורכבת והמגוונת בעניין זה העולה מספרי עזרא ונחמיה, ומדברי נביאי התקופה: חגי, זכריה ומלאכי. ~~
שם הקורס: "תפילה למשה" (תהלים צ') - ניתוח המזמור ומיקומו על ציר האירועים בספר תהלים
מספר : 139
מורה : ד"ר גזונדהייט בני
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
מזמור צ' הוא היחיד בספר תהלים המיוחס לְמֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים. בשיעור נבאר את המזמור מתוך מיקומו המיוחד בציר המרכזי של ספר תהלים המסביר מדוע דווקא מזמור זה מיוחס למשה. ניישם ונדגים את העקרונות של הפרשנות ההקשרית המתוארים בשיעור הקודם, וכיצד מזמור צ' הוא ציר מרכזי של כל ספר תהלים, הן כתגובה ומענה לסוף הספר השלישי (פ"ט) והן כפתיח לכל ספר הרביעי של ספר תהלים.~
שם הקורס: המאבק על תרגומי התנ"ך באירופה והשפעתו על הממשל המדיני בימינו
מספר : 140
מורה : ד"ר מייטליס יצחק
שפה : עברית
תיאור:
במאה השלישית לפנה"ס התרחש אחד האירועים המשמעותיים ביותר בתולדות האנושות. המלך תלמי פקד לתרגם את התורה ליוונית. תרגום זה מכונה 'תרגום השבעים'.~מכאן ואילך במשך אלפי שנים תורגם התנ"ך לכל השפות בעולם והפך לטקסט מכונן בקרב תרבויות רבות.~התנ"ך פרץ את התחום ההררי של חבל ארץ קטן ושולי והפך להיות רב מכר עולמי.~ לאחר עליית הנצרות התרחש מאבק עז על הזכות לתרגם את התנ"ך לשפות אירופה, בעיקר לאנגלית ולגרמנית. בעוד שהכנסייה הקתולית ניסתה למנוע את תרגום התנ"ך ולהשאיר בידה את המונופול על התנ"ך, בכך שהוא יישאר כתוב אך ורק בשפה הלטינית (הוולגטה), שכבר לא הייתה בשימוש ההמונים, היו שתרגמו את התנ"ך בסתר וסיכנו בכך את נפשם.~ תרגום התנ"ך לשפות המדוברות היה חלק מהמחאה נגד השליטה של הכנסייה הקתולית בהמון, והיו ששלמו בחייהם על כך. גם החזקת תנ"ך בתרגום האנגלי בבית היה חטא שדינו מוות.~ עם מהפכת הדפוס ועליית הזרם הפרוטסטנטי הוכרע המאבק והתנ"ך הפך להיות נגיש בכל בית ושמש כמקור סמכות מקובל לתפיסות דתיות וחברתיות. הוגי דעות שונים החלו לצטט את התנ"ך בכל הזדמנות על מנת לאשש את תפיסת עולמם.~במאה ה 17 החל באנגליה מאבק רעיוני וצבאי בין מצדדי המלוכה ובין השוללים אותה. כל אחד מהצדדים התבסס על התנ"ך על מנת להוכיח את תפיסתו. כל הצדדים ציטטו את התנ"ך, בעיקר את הפרקים העוסקים ב'פרשת המלך' הלוא היא הפרשה העוסקת בהמלכת שאול.~בהרצאתי אציג את דעתו של פילמר השמרן, שהיה בעד המלוכה שאת סמכותה היא יונקת מהא-ל, ולעומתו את דעתו של הובס בספרו הידוע 'לוויתן' שהיה בעד המלוכה אבל מנימוקים חברתיים תועלתיים, ולא דתיים.~כנגדם אציג את דעתו של ג'ון לוק אבי הליברליזם, שהיה נגד המלוכה ובעד שלטון פרלמנטרי. כאמור כולם מתבססים על התנ"ך.~בסוף ההרצאה נקפוץ למאה ה 18 לאמריקה. ונעסוק בתומס פיין אחד מהאבות המייסדים של ארצות הברית של אמריקה שסיפק בספרו 'שכל ישר' את הבסיס האידאולוגי למהפכה האמריקאית על בסיס פרשת המלך בספר שמואל. על אף שהוא לא היה דובר צרפתית הוא היה גם מעורב במהפכה הצרפתית.~כך שבאופן משונה מעט, צורת המשטר הדמוקרטי המקובלת היום במערב, חייבת במידה רבה את קיומה לספר שמואל העוסק דווקא בהמלכת מלך אבסולוטי.~
Title: Aliya: Parashat Shelach
מספר : 184
מורה : הרב ביק עזרא
שפה : אנגלית
תיאור:
Parashat Shelach introduces the terminology of "aliya" for the journey to Eretz Yisrael, which serves as the basis for the statement of the Sages that "the Land of Israel is higher than all other lands." In fact, the term is used repeatedly throughout the parsha, in seevral different contexts. We shall try and determine the meaning behind the use of this verb to describe movement in the desert, and its connection to the story of the spies.~
Title: When Politics and Religion Clash: A Crash Course on Sefer Yirmiyahu
מספר : 185
מורה : הרב ליבטאג מנחם
שפה : אנגלית
תיאור:
Yirmiyahu, like most all other prophets, rebukes the nation on issues relating to idol worship and ethical behavior. However, at a certain point in his career, Yirmiyahu finds himself in a unique and most uncomfortable position, when God demands that he tell the people (and the King) to surrender to the Babylonian army. In our class, we will explain when and why this happens, and how it affects our understanding of not only the book of Yirmiyahu, but also the underlying reason for the fall of Jerusalem and the destruction of the first Temple. ~