שיעורים יום ה

לצפייה במערכת השיעורים (טבלה) ולהדפסה

שיעורים המתחילים בשעה 09:30

שם הקורס: מצוות ייבום – מהמקרא לחז"ל
מספר : 141
מורה : הרב ד"ר שמאע אברהם
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
פרשת ייבום: בין מנהג הייבום המשתקף בבראשית ל"ח, לבין החוק שבדברים כ"ה, לפי פשוטם, מתקיים שיח רב משמעות, ושמא אף מתוח משהו. ובין חוק הייבום בדברים לפי פשוטו, לבין מדרשו במדרשי ההלכה ובהלכת חז"ל, ישנו פער של ממש, ואף סתירה. בשיעור נתחקה על כל אלה וננסה להבין את סיבתן של השונויות.~
שם הקורס: מאלוני ממרא עד חורבן סדום - הפרשנות הפילוסופית כפשט
מספר : 142
מורה : פרופ' רוזנברג שלום
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: שמואל מאַחֵר ושאול מוחלף באחר?!
מספר : 143
מורה : הרב וינר מנשה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
התנהגותו של שמואל במלחמת שאול הראשונה בפלשתים,עשויה לעורר תחושה לא נוחה.בשעור ננסה להבין מה באמת מסתתר מאחרי הקלעים ולפרוס יריעה רחבה~
שם הקורס: 'לא עת בוא' - כיצד יודעים שהגיעה העת? (חגי א')
מספר : 144
מורה : ד"ר שטרנברג עדינה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
לא עת בא - כיצד יודעים שהגיעה העת? - חגי הנביא תוקף את העם על התעכבות בבניית המקדש. נראה כאילו הסיבה האמיתית שלהם לאי בנייה היא עצלות, שהם עוטפים בטענה שטרם הגיעה העת. בחינת מערכת הזמנים של שיבת ציון, החל מנבואת שבעים השנה של ירמיה, נפילת בבל והצהרת כורש, ודרך תלאות יסוד הבית, מלמדת שהשאלה כיצד יודעים אם הגיעה העת אכן דורשת מענה תיאולוגי ברור. ~
שם הקורס: זרובבל בן שאלתיאל, 'המשיח הנעלם' - מי אתה, ולמה נעלמת?
מספר : 145
מורה : הרב שרלו אלקנה
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
זרובבל בן שאלתיאל הוא מנהיג העליה הראשונה מבבל, מייסד ובונה הבית השני - ועם זאת נדמה שאינו תופס את המקום הראוי לו בשדרת המנהיגות היהודית לדורותיה. בשיעור נעקוב אחר דמותו התנכי"ת הפזורה בכמה וכמה ספרים, ונגלה שעוד קודם לכך שנעלם מהתודעה הוא נעלם גם מהכתובים... מדוע ולמה? ובנוסף נשאל - מה היעלמות זאת מלמדת אותנו על דמויות משיחיות בתולדות עם ישראל? ~
שם הקורס: 'סיפור מפוצל' במקרא - הסיבות לתופעה וחשיבות הזיהוי שלה
מספר : 146
מורה : הרב סמט אלחנן
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
שם הקורס: הזמנה למפגש ודיאלוג בין פסוקי התנ"ך ובין הלומד דרך סדנת כתיבה
מספר : 147
מורה : ליפשיץ ורד
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
Title: Mikra: Gateway to Midrash?
מספר : 186
מורה : הרב עתשלום יצחק
שפה : אנגלית
תיאור:
To what extent were the ba'alei haMidrash influenced or guided by the written text? Are literary patterns, motifs and devices (e.g. deus ex machina) borrowed from the books of the Mikra in the composition of Midrash Aggadah? We will explore several well-known Aggadot and explore whether they are anchored in narratives from Tanakh. ~
Title: The Role of Terah in the Foundational Stories of the Jewish People
מספר : 187
מורה : הרב ד"ר ברמן ארי
שפה : אנגלית

שיעורים המתחילים בשעה 11:10

שם הקורס: ימי המילואים – ההבדל בין הציווי לקיומו
מספר : 148
מורה : הרב ד"ר קהת ברוך
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
בשמות כ"ט מוצג בהרחבה הציווי שנצטווה משה על קידוש המשכן והכוהנים בשבעת ימי המילואים. בויקרא ח' מתארת התורה את קיומו של ציווי זה. תיאור קיומו של הציווי דומה מאוד לפרשת הציווי, כשלשונות עשייה מחליפות בו את לשונות הציווי. למרות זאת ישנם הבדלים רבים בין התיאורים. השיעור יתייחס להבדלים אלו ויציע דרך להבהרת הסיבה שגרמה להבדלים. זאת תוך התייחסות רחבה יותר לתופעה של הבדלים בין פרשיות של ציווי לפרשיות המתארות את קיומו בתורה.~
שם הקורס: המשמעות של 'צלם א-לוקים' בסיפור הבריאה והשלכותיו על דיני המשכן
מספר : 149
מורה : הרב ליבטאג מנחם
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
הרמב"ם בספרו - מורה נבוכים, בפרק הראשון - מקשר את המושג של 'צלם אלוקים' להבדל הבסיסי בין בני אדם ושאר העולם החי. נתחיל את השיעור עם הוכחה לשיטתו בעזרת ניתוח סיפרותי של המבנה המקבילי שבפרק א' בבראשית. לאור אותו הניתוח נציע הסבר מחודש למשמעות הרעיונית של מלאכת המשכן ואיסור ל"ט המלאכות של שבת.~
שם הקורס: 'מבקש עיר מקלט' - ערי המקלט במקרא ובספר יהושע
מספר : 150
מורה : ניר אלחנן
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: 'יומניו האישיים' של הנביא ירמיהו
מספר : 151
מורה : ד"ר כהן חזי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
שם הקורס: בנות ירושלים ושומרי העיר בשיר השירים
מספר : 152
מורה : הרב מדן יעקב
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
מלבד שני הגיבורים המרכזיים בשיר השירים - הדוד והרעיה, מופיעות לנו דמויות משנה. העיקריות שבהן הן בנות ירושלים (ארבע פעמים, ובשני תפקידים שונים ומנוגדים) ושומרי העיר (פעמיים בגלוי ופעמים נוספות בנסתר). מיהם ומיהן ומה תפקידיהם בהשתלשלות סיפור האהבה המורכב בין הדוד לבין הרעיה? מדוע שלמה מעלה אותם כדמויות מפתח?~
שם הקורס: 'אות הוא בצבאותיו' – למשמעות השם צ-באות בהופעותיו השונות
מספר : 153
מורה : הרב גיסר אברהם
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
שם הקורס: 'רואים את הקולות' - למידה והוראה באמצעות סרטוני וידאו
מספר : 154
מורה : הרב ד"ר י' רייס, סמדר שלום
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
Title: Art as Parshanut: Murder in the Making
מספר : 188
מורה : נובצקי נעימה
שפה : אנגלית
תיאור:
Artistic renderings of Biblical scenes provide a unique lens through which to view the ancient text. The artists' choices highlight textual and conceptual difficulties and simultaneously convey possible interpretations of Biblical ambiguities, acting like Midrash to fill in gaps in the text. In this class we will explore a selection of artwork and more traditional exegesis on the stories of Kayin and Hevel and Lemekh and his wives, delving into the first murders in history. One is a well known story, the other often forgotten, but together they touch on universal themes such as the human desire for acceptance and the pain of rejection, the deterioration of society and cycles of violence, and the possibility and power of repentance.~~
Title: The Expulsion of Yishmael: The Problem of a God’s Eye View
מספר : 189
מורה : הרב וקסמן חנוך
שפה : אנגלית

שיעורים המתחילים בשעה 12:35

שם הקורס: ניסים וניסיונות במסע מים סוף לסיני
מספר : 155
מורה : הרב שרלו אלקנה
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שש תחנות עוברים בני ישראל - ע"פ המסופר בתורה - במסעם מים סוף להר סיני. בתחנות השונות הם זוכים לניסים אך גם עוברים ניסיונות. בשיעור נטען שהקשר בין הניסים לניסיונות אינו מקרי, אלא בא ללמד על משמעות המסע הגדול מיציאת מצרים וקריעת ים סוף אל עבר קבלת התורה בהר סיני ומשם הלאה לארץ ישראל. וכאז כן היום... ~
שם הקורס: כפל נושאים במעשה בראשית (בראשית א')
מספר : 156
מורה : הרב ד"ר שמאע אברהם
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
לשם מה סיפרה התורה את סיפור הבריאה בבראשית א? בשיעור ננתח את פרשת הבריאה בבראשית א (ליתר דיוק: עד פרק ב פסוק ד), ננסה לעמוד על כפל מבני וכפל נושאי, ולהבין את טיב יחסיהם של כפלים אלה.~
שם הקורס: בית ה' - מקום השכינה או מקום עבודה? בין דויד לשלמה בספר דברי הימים
מספר : 159
מורה : ד"ר קליין נריה
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
בית המקדש הוא מקום משכנו של ה' עלי אדמות, אך גם המקום שבו יכולים ישראל לעבוד את ה'. ספר דברי הימים מציג את דויד ושלמה כמבטאים שתי תפיסות שונות ביחס למהות המקדש ומטרתו המרכזית: דויד רואה בו את מקום השכינה, ושלמה - את מקום העבודה. בשיעור נבחן כיצד התפיסות השונות עולות מתוך הכתובים, וננסה להציע הסבר להתמקדותו הרבה של שלמה דווקא בפן של עבודת הקרבנות.~
שם הקורס: תורה שבכתב בראיית תורה שבעל פה - פתיחת הש"ס
מספר : 160
מורה : הרב וינר מנשה
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
בשעור נעיין בסוגיא הפותחת את מסכת ברכות (העיון לא יהיה מסובך...) ונבדוק אותה לאור פרשת הבריאה,ניגע גם בעולם המקדש,ומתוך כך תצמח הבנה מעמיקה בשאלת תפקינו בעולם~
שם הקורס: "טוב מראה עיניים" - לימוד חזותי
מספר : 161
מורה : פריאל יהושע
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
לימוד בעזרת אמצעים חזותיים הוכח כיעיל ומשמעותי עבור תלמידים רבים, במיוחד בעולם המשתנה שלנו, שהוא מאד דיגיטלי וויזואלי. פעמים רבות תמונה אחת שווה אלף מילים ותלמידינו קוראים לנו לשפר, לשכלל, להתנסות ולחוות הוראה ולימוד מזווית קצת אחרת.~במפגש זה נדגים בכמה דרכים איך אפשר לעשות זאת.~
Title: Rashi’s Peshat Revolution – Was it an innovation “ex nihilo”?
מספר : 190
מורה : ד"ר פרדמן ליסה
שפה : אנגלית
תיאור:
Rashi was the first commentator in Northern France/Ashkenaz to write a ongoing Bible commentary that addressed the Peshat. Was this innovative breakthrough original to Rashi or did he cull from earlier sources? If so, which sources? What are the building blocks of his Peshat commentary and why did he feel the need to introduce this new style of Biblical interpretation? ~
Title: How Tefilat Shabbat Illuminates the Meaning of Vayechulu and Veshamru
מספר : 191
מורה : הרב פורמן דוד
שפה : אנגלית
תיאור:
Two of the best known pieces of Biblical text that deal with the idea of Shabbat are the “Vayechulu” passage in Breishit, and the “Veshamru” passage in Exodus. We say them every week as part of the texts of Kiddush Friday night and Shabbat day. And yet a great many puzzles haunt us about these texts. Why would an all powerful God need to rest? If God finished creating everything at the end of the Sixth Day, why does Vayechulu also tell us that He ‘finished’ on the Seventh Day? ~~In this talk, Rabbi David Fohrman makes the case that the amidah of the Sabbath prayers contains text that is designed as a commentary on these two crucial texts - and that this ‘prayer-commentary’ opens up our understanding of both Shabbat, and the Biblical texts that describe it, in profound ways.~

שיעורים המתחילים בשעה 13:15

שם הקורס: מהו פשט - הגישות המשתנות להבנת הכתוב והוויכוח על סיפור דוד ובת שבע
מספר : 157
מורה : ד"ר פרג'ון יושי
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
מה ההבדל בין פשט לדרש? על פי בדיחה יהודית ישנה: פשט זה מה שאני אומר, ודרש זה מה שאתה אומר. את הבדיחה, כמעט כולם מכירים, אבל בעצם כמה מאתנו מכירים תשובה טובה יותר? ~אנחנו לא יודעים מהו 'פשט', אבל מתברר שזה לא מפריע לנו להתווכח האם פירוש מסוים הוא 'פשט' או לא. כשיש וויכוח, למשל, על הפשט בסיפור דוד ובת שבע, האם ברור שהוויכוח הוא באמת על הסיפור, או שאולי זה בעצם וויכוח על השאלה מהו 'פשט'?~במהלך השיעור נעסוק בשאלה: איך מפרשים טקסטים? אתאר שלוש גישות תיאורטיות מרכזיות שעלו במחקר הספרות בדורות האחרונים, ואראה שכל אחת מן הגישות הללו אומצה בידי תלמידי חכמים בדורנו בבואם לפרש את התנ"ך. לבסוף אבקש להראות שחלק ניכר מן המחלוקת על סיפור דוד ובת שבע אינה וויכוח פרשני, אלא וויכוח עקרוני באשר לשאלה: כיצד מפרשים?
שם הקורס: הפרק היומי - עצת אחיתפל (שמ"ב י"ז)
מספר : 158
מורה : הרב ד"ר לאו בנימין
שפה : עברית
נושא : הפרק היומי תנ“ך הרצוג
סוג : הפרק היומי - תנ“ך הרצוג
תיאור:

שיעורים המתחילים בשעה 14:45

שם הקורס: תפיסתה החינוכית של נחמה ליבוביץ בפרשנותה לתורה
מספר : 162
מורה : ד"ר ליפשיץ אברהם
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: יוסף ואחיו - דינמיקה של השלמה
מספר : 163
מורה : ד"ר כהן חזי
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: מינויו של גדעון לשופט
מספר : 164
מורה : הרב ד"ר קהת ברוך
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
השופט גדעון, המושיע את עמו מיד מדין, זכה להתייחסות רחבה ביותר בספר שופטים. השיעור יעסוק בפרשת מינויו לשופט על ידי מלאך ה'. פרשה זו מרובה בהקבלות לשוניות למקומות אחרים במקרא. בעיקר מרובות בו ההקבלות הענייניות והלשוניות לסיפור מינויו של משה לשליחותו להוציא את ישראל ממצרים. בשיעור יוצגו הקבלות אלה, וננסה לעמוד על התרומה של תשומת הלב להקבלות אלה להבנת הסיפור על גדעון. ננסה גם לבחון את השאלה מי 'צלח' את תהליך המינוי יותר טוב: משה או גדעון? ~
שם הקורס: "הפתרון הפוליטי" לבעיית סדר הפרקים של ספר ירמיהו
מספר : 165
מורה : הרב ליבטאג מנחם
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
לכל מי שעסק פעם בלימוד ספר ירמיהו ידועה הבעיה של חוסר בכרונולוגיית הפרקים.~לאחר שנראה את גודל הבעיה, נציע פתרון המבוסס על הבחנה בין הפרקים שבהם הנביא מוכיח את העם בעניני מוסר לבין הפרקים שבהם הנביא מצדד בכניעה לבבלים. נתיחס גם לעובדה שהמלך יהויקים 'שרף את ספריו' של ירמיהו ולכן הצורך המעשי בגניזת חלק מנבואתיו. ~
שם הקורס: בין חושך לאור - עיון, שיח ופרשנות אמנותית בסוגית הסבל בספר איוב
מספר : 166
מורה : הרב י' מדן, ד"ר א' יעקבס, צופיה לונסקי
שפה : עברית
נושא : כתובים
סוג : פאנלים
תיאור:
שם הקורס: המסורה המצָרֶפֶת למקרא ותפקידיה לאור גילויים חדשים
מספר : 167
מורה : פרופ' עופר יוסף
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
בעלי המסורה הקדישו מאמצים רבים לשמירת נוסח המקרא, וזכו להישגים מרשימים. אחד הסוגים המעניינים של הערות המסורה הוא המסורה המצָרֶפֶת, המקבצת יחדיו עשרות מילים יחידאיות לפי עקרונות צירוף מגוונים ויצירתיים. נכיר את סגנון המסורה הזה על חסרונותיו ועל יתרונותיו: חומר גלם לעיטורים מרהיבים, מקום ליצירתיות למדנית, ובמקרים מסוימים אפילו כלי יעיל לתיאור תפוצה רחבת היקף של תופעות בנוסח המקרא. בהרצאה יוצגו מחקרים מן השנים האחרונות, ובהם חשיפה של כתבי-יד לא ידועים.
שם הקורס: "ממילה לבמה" - תיאטרון ככלי פרשני (לנשים)
מספר : 168
מורה : זליגר שגית
שפה : עברית
נושא : פדגוגיה
סוג : שיעורים למורים בלבד
תיאור:
סדנת תיאטרון מעשית, בה נתנסה בשימוש בכלים תיאטרליים כדי לתת פרשנות לתנ"ך. את הסדנה תעביר שגית זליגר בימאית ומורה לתיאטרון~
Title: Angels and Demons: The Akedah, the Exodus and a pre-Rabbinic Midrash
מספר : 192
מורה : הלפרן סטו
שפה : אנגלית
Title: Yosef and the Sar Hamashkim: The Limits of Human Involvement in the Redemptive Process
מספר : 193
מורה : הרב קאהן יאיר
שפה : אנגלית
תיאור:
Rashi comments that Yosef had to remain in prison for an additional two years, because he requested that the Sar Hamashkim plea to Pharaoh on his behalf, instead of relying on Hashem. Was Yosef really out of line? Does perfect faith demand that Man be inactive on the practical level? Does proactive human action indicate a lack of faith? We will study the Yosef story and explore these fundamental questions, which lie at the very core of Religious Zionist philosophy.~

שיעורים המתחילים בשעה 16:15

שם הקורס: המאורע המכונן שבזכותו נכנסו בני הדור השני לארץ
מספר : 169
מורה : הרב בזק אמנון
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
שם הקורס: הנאומים האחרונים של משה - עיון בספר דברים
מספר : 170
מורה : ד"ר פרג'ון יושי
שפה : עברית
נושא : תורה
תיאור:
ספר דברים מורכב ברובו הגדול מנאומי הפרידה של משה רבנו. הנביא הדגול שזכה להביא את עַמּוֹ רק עד למפתנה של הארץ, מבקש להמשיך ולהדריך את העם, אם לא בגופו הרי לפחות בתורותיו. וכך עומד משה על סיפן של שתי תקופות: הוא מביט לעבר - אל מצוות התורה ואל סיפוריה, ומביט לעתיד - אל אתגרי הכיבוש וההתנחלות$$ והופך בנאומיו את העבר לכלי בבניין העתיד.~במהלך השיעור נעסוק במבנה הכללי של ספר דברים ובמאפייניו המיוחדים. נעסוק במתח שבין הסיפורים המופיעים בספר דברים לסיפורים שהופיעו בחומשים הקודמים. נדון ביחס שבין מצוות ספר דברים למצוות המופיעות בספרים שקדמוהו. ומעל הכול, נבקש לשרטט את תכניתו של הנביא הגדול לעיצוב עתידו של העם, כפי שהיא מתבטאת בנאומיו האחרונים של משה.~ ~
שם הקורס: נגינת דוד בפני שאול בראי השירה המודרנית
מספר : 171
מורה : ד"ר עופר רחל
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
הטיפול במוזיקה, הנחשב כיום לאחת משיטות הטיפול המקובלות, מוכר לנו כבר מהסיפור המקראי על אודות נגינת דוד בפני שאול שסבל מהרוח הרעה שייסרה אותו. ~משוררים רבים תיארו בשיריהם את דיכאונו של שאול ואת האזנתו למנגינה שדוד ניגן בפניו. בשירים הללו עולות סוגיות פסיכולוגיות הקשורות לדיכאון ולטירוף, כמו גם סוגיות הקשורות למקומה של המוזיקה (והספרות) בחיי הנפש. רבים מבין השירים הללו מתבוננים בעצמם (ארס פואטיים) ומשמשים רפלקציה של האומן ביחס לעצמו ולאומנותו.~
שם הקורס: מתי עזבה השכינה את המקדש? עיון ביחזקאל ח'-י'
מספר : 172
מורה : ד"ר קליין נריה
שפה : עברית
נושא : נביאים
תיאור:
כידוע לרבים, יחזקאל מנבא בפרקים ח-יא על סילוק השכינה באופן ציורי ומוחשי ביותר: כבוד ה' עוזב את המקדש, כביכול עולה על המרכבה ונוסע מזרחה. אך האם אכן כבוד ה' מתואר בנבואה זו כעוזב את המקדש? בשיעור נעמיד את התפיסה הזו במבחן הביקורת, ונציע קריאה מחודשת שלפיה ספר יחזקאל כולו מתרחש בעולם שבו השכינה כבר עזבה את משכנה.~
שם הקורס: איוב - מאדנות להויה; על השינוי שעבר איוב במהלך הספר
מספר : 173
מורה : הרב ד"ר לאו בנימין
שפה : עברית
נושא : כתובים
תיאור:
שם הקורס: שיטת רשב"ם בעניין התגלות ה' בעולם
מספר : 174
מורה : פרופ' יעקבס יהונתן
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
רשב"ם הציע בפירושו לתורה התמודדות שיטתית ומקיפה עם שאלת היתכנות התגלות האל. דעתו היא שבמישור העקרוני קיימת אפשרות של התגלות האל לאדם ישירות ולא בעזרת מתווך, אך הרואה אותו מתחייב בנפשו. עם פסוקים המתארים לכאורה התגלות של האל לבשר ודם ללא מותו של הרואה, התמודד רשב"ם בארבע דרכים פרשניות, שעליהן נעמוד במהלך השיעור.~
שם הקורס: מחקר התנ"ך – בעד ונגד
מספר : 175
מורה : ד"ר משגב חגי
שפה : עברית
נושא : נושאים
תיאור:
לומד התנ"ך היום, אי אפשר לו עוד להתעלם מענף המחקר הנקרא מחקר המקרא. לרוב התחושה של הלומד המסורתי היא של סכנה ואיום, בגלל תדמית המחקר המפרק טקסט מקדושתו ומביא לאמירות המתנגדות למסורת חז"ל$$ אבל בו בזמן פיתח המחקר, הפילולוגי, ההיסטורי והספרותי, כלים רבי ערך, שבלעדיהם לעתים נראה כאילו עיקר המסר לא יכול להיות מובן בלעדיהם. ננסה בשיעור זה לשרטט קוים לדמותו של המחקר, את גבולות יכולתו, וגם את גבולות יכולתנו לעמוד בשאלות המסתיימות ב"צריך עיון". ~
Title: The Lord killeth and maketh alive" (1Sam. 2) – A Rabbinic Reading of a Biblical Text
מספר : 194
מורה : הרב ד"ר פיינטוך יונתן
שפה : אנגלית
תיאור:
This shiur deals with the relationship between midrash and pshat (the simple reading of biblical verses). It addresses the question whether midrashic narratives that do not appear to have a textual basis in the biblical narrative, are rabbinic ideas that are artificially attached to the biblical text, or are actually an alternative, sophisticated reading of various implicit elements that exist in the text itself . The large part of the shiur will address these questions specifically through the lens of a brief midrashic narrative, which describes the biblical character of Channa (Shmuel's mother) as praying on behalf of the sect of Korach, and elevating them from the netherworld where they sank after their rebellion against Moshe.~
Title: Yissachar and Zevulun: Business OR Torah?
מספר : 195
מורה : איזנברג מיכאל
שפה : אנגלית