שכר לימוד – תואר ראשון

 שכר לימוד תשע”ז

למידע על סיוע בשכר לימוד לחצו כאן

 1. תואר ראשון בהוראה .B.Ed
  גובה שכר הלימוד שווה לגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנת לימודים. שכ”ל צמוד למדד. ניתן לפצל שנת לימודים לשנתיים רצופות ללא תוספת תשלום על פי בקשה בכתב ואישור המכללה. הסעות, ארוחות וביטוח יחוייבו בכל שנה. כל פיצול אחר יחויב בתשלום נוסף לפי ש”ש (300 ש”ח עבור כל 1 ש”ש נכון לתשע”ו).
  זכאים להפחתה בשכר הלימוד על פי הנחית משרד החינוך, יזוכו לאחר קבלת האישור.

 2. מורים בשנת שבתון
  מורים בשנת שבתון חייבים לציין זאת בטופס ההרשמה. גובה שכר הלימוד למורה בשנת שבתון בכל תכנית שהיא, ייקבע על ידי האגף להכשרה והשתלמות במשרד החינוך. מורים בשבתון ישלמו עבור כל שעת לימוד במכללה על פי תעריף שבתון בלבד, עד לגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי. מורים בשבתון הלומדים במספר מוסדות צריכים לתאם מראש את שכר הלימוד בכל מוסד, על פי חלקיות הלימודים בכל מוסד מתוך כלל השעות הנלמדות. תשלום שכר הלימוד ייגבה ישירות מקרן ההשתלמות (בתנאי שהקרן תאשר את הזכאות לכך), על פי התעריף שאושר על ידה. יש צורך לרשום בתכנית הלימודים הנשלחת לקרן ההשתלמות את מספר השעות השבועיות (ש”ש) שיילמדו במכללה האקדמית הרצוג, כולל עבודות ומבחנים  לחצו לטופס הרשאה לקרן השבתון 

 3. הסבת אקדמאים להוראה
  הלומדים תכנית בהיקף של עד 36 שעות ישלמו שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לשנה אחת. (שכ”ל צמוד למדד). כל שעה מעבר ל- 36 שעות תחויב בסכום של כ-575 ש”ח צמוד למדד. ניתן לפצל את הלימודים לשנתיים ללא תוספת תשלום, חוץ מהסעות, ארוחות וביטוח. פיצול מעבר לכך יחויב בתשלום נוסף לפי שש.

 4. הרחבת הסמכה
  הלומדים תכנית בהיקף של עד 36 שעות ישלמו שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לשנה אחת. (שכ”ל צמוד למדד). כל שעה מעבר ל- 36 שעות תחויב בסכום של כ-575 ש”ח צמוד למדד. ניתן לפצל את הלימודים לשנתיים ללא תוספת תשלום, חוץ מהסעות, ארוחות וביטוח. פיצול מעבר לכך יחויב בתשלום נוסף לפי ש”ש.

 5. השלמה לתואר ראשון בהוראה .B.Ed
  גובה שכר הלימוד ייקבע ע”פ היקף השעות הנדרש ללימוד ולפי הנחיות משרד החינוך.

 6. הכרה בקורסי מכללת הרצוג מן העבר
  זיכוי כספי על קורסים מהעבר יינתן רק על קורסים שנלמדו בשנה הסמוכה לשנת הלימודים.

 7. קורסים עודפים
  לומדים לתעודת הוראה, להרחבת הסמכה, או לתואר .B.Ed, זכאים ללמוד באותה שנה קורס נוסף, מעבר לחובות הלימודיים (חוץ מסיורי ‘ארץ מקרא’)  ללא תוספת תשלום.
  הלומדים שיעורים או סיורים עודפים מעבר לכך, יחויבו בתשלום לפי התעריף המופיע מטה.

 8. משתלמים שאינם בשנת שבתון הלומדים קורסים אקדמיים
              א.          300 ש”ח עבור כל 1 ש”ש בשיעורים או בעבודה מעשית (קורס שנתי רגיל הוא בן 2 ש”ש).
              ב.          700 ש”ח עבור שבעה סיורי ארץ מקרא. 
               ג.          1000 ש”ח עבור עשרה סיורי ארץ מקרא.
              ד.          150 ש”ח עבור סיור בודד למי שאינו לומד בקורס ‘ארץ מקרא’.
              ה.          התשלום עבור השיעורים והסיורים כולל דפי מקורות, כיבוד קל וכניסה לאתרים.

דרכי תשלום

 1. שכר הלימוד ישולם בהוראת קבע, בשקים או בתשלום מלא מראש: במזומן, בשיק אחד, בהעברה בנקאית או בשובר תשלום מפיקדון חיילים משוחררים.
 2. יש לסיים את כל סידורי שכר הלימוד, תשלומי ההסעות ותשלומי הארוחות עד י”ד בחשון תשע”ז (15.11.16).
 3. תשלום שכר לימוד מלא מראש, עד  י”ד בחשון תשע”ז (15.11.16), יזכה בהנחה של 2.5%.

 אגרות ותשלומים שונים

 1. ארוחות: המכללה מציעה ארוחות צהריים חמות במחיר של 500 ש”ח לפעם בשבוע; 1000 ש”ח לפעמיים בשבוע, ו-1500 ש”ח לשלוש פעמים בשבוע, 2000 ש”ח לארבע פעמים בשבוע. 
 2. ביטוח תאונות אישיות: תלמידים מבוטחים על ידי המכללה בביטוח תאונות אישיות. סכום הביטוח כלול בדמי ההרשמה. תלמידים הפטורים מדמי הרשמה, ישלמו 35 ש”ח בכל שנת לימוד עבור ביטוח זה.
 3. אגרת ספרייה ומידענות: כל הלומדים מחוייבים בתשלום אגרת ספריה ומידענות בגובה 200 ש”ח. משתלמים המעוניינים בשרותי ספרייה יחוייבו גם הם בסכום זה.
 4. כרטיס סטודנט: תלמידים המעוניינים בכרטיס סטודנט של המכללה צריכים לשלוח מייל : שם מלא, מס’ ת”ז ותמונה ברורה בקובץ jpg , ולהביא 40 ש”ח למזכירות המכללה.
  תלמידים המעוניינים בכרטיס סטודנט של התאחדות הסטודנטים, צריכים למלא טופס בקשה ולהביא תמונה ו- 50 ש”ח למזכירות המכללה.
  לא תטופלנה בקשות של חייבי שכר לימוד. 
 5. הסעות: דמי נסיעה במחיר מסובסד, בהתאם למסלול נסיעה. לחצו לצפיה ברשימת ההסעות
 6. קנסות:
  א. העדרות מקורס מרוכז ללא הודעה מראש – 200 ש”ח
  ב. העדרות ממבחן מועד ג’ – 200 ש”ח
  ג. העדרות מסיור ללא הודעה מראש – 100 ש”ח