שכר לימוד – תואר ראשון

למידע על סיוע בשכר לימוד לחצו כאן

שכר לימוד תשפ"א

 1. תואר ראשון בהוראה .B.Ed

גובה שכר הלימוד שווה לגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנת לימודים. שכ”ל צמוד למדד. ניתן לפצל שנת לימודים לשנתיים רצופות ללא תוספת תשלום על פי בקשה בכתב ואישור המכללה. הסעות, ארוחות וביטוח יחוייבו בכל שנה. כל פיצול אחר יחויב בתשלום נוסף לפי ש”ש (450 ש”ח עבור כל 1 ש”ש נכון לתשף).

 1. מורים בשנת שבתון

מורים בשנת שבתון חייבים לציין זאת בטופס ההרשמה. גובה שכר הלימוד למורה בשנת שבתון בכל תוכנית שהיא, ייקבע על ידי האגף להכשרה והשתלמות במשרד החינוך. מורים בשבתון ישלמו עבור כל שעת לימוד במכללה על פי תעריף שבתון בלבד, עד לגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי. מורים בשבתון הלומדים במספר מוסדות צריכים לתאם מראש את שכר הלימוד בכל מוסד, על פי חלקיות הלימודים בכל מוסד מתוך כלל השעות הנלמדות. תשלום שכר הלימוד ייגבה ישירות מקרן ההשתלמות (בתנאי שהקרן תאשר את הזכאות לכך), על פי התעריף שאושר על ידה. יש צורך לרשום בתוכנית הלימודים הנשלחת לקרן ההשתלמות את מספר השעות השבועיות (ש”ש) שילמדו במכללה האקדמית הרצוג, כולל עבודות ומבחנים. טופס הרשאה לשנת השבתון נמצא באתר המכללה: סטודנטים > טפסים להורדה.

 1. הסבת אקדמאים להוראה

הלומדים תוכנית בהיקף של עד 36 שעות ישלמו שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי מלא לשנה אחת. (כ-13,900 ש"ח, שכ”ל צמוד למדד). כל שעה מעבר ל-36 שעות תחויב בסכום של כ- 575 ש”ח צמוד למדד.

הלומדים בתוכנית של עד 36 שעות יכולים לפצל את הלימודים לשנתיים ללא תוספת תשלום, חוץ מהסעות, ארוחות וביטוח.

פיצול מעבר לכך יחויב בתשלום נוסף לפי ש“ש.

 1. הרחבת הסמכה

הלומדים תוכנית בהיקף של עד 36 שעות ישלמו שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לשנה אחת. (כ- 13,900 ש"ח, שכ”ל צמוד למדד). כל שעה מעבר ל- 36 שעות תחויב בסכום של כ- 575 ש”ח צמוד למדד.

הלומדים בתוכנית של עד 36 שעות יכולים לפצל את הלימודים לשנתיים ללא תוספת תשלום, חוץ מהסעות, ארוחות וביטוח.

פיצול מעבר לכך יחויב בתשלום נוסף לפי ש“ש.

 1. השלמה לתואר ראשון בהוראה .B.Ed

הלומדים תוכנית בהיקף של עד 24 שעות ישלמו שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי מלא לשנה אחת (כ-13,900 ש"ח, שכ”ל צמוד למדד). כל שעה מעבר ל-24 שעות תחויב בסכום של

כ- 575₪ צמוד למדד.

 1. הכרה בקורסי מכללת הרצוג מן העבר

במקרים בהם ניתן לזכות תלמיד בתשלום, כגון: מי ששילם על קורסים בודדים (למשל: תלמיד שלא מן המנין) ואחר כך עבר ללימודים סדירים בתשלום מלא, הזיכוי הכספי על קורסים קודמים יינתן רק על קורסים שנלמדו בשנה הסמוכה לשנת הלימודים.

 1. קורסים עודפים

לומדים לתעודת הוראה, להרחבת הסמכה, או לתואר .B.Ed, זכאים ללמוד באותה שנה קורס נוסף, מעבר לחובות הלימודיים (חוץ מסיורי ‘ארץ מקרא’) ללא תוספת תשלום. הלומדים שיעורים או סיורים עודפים מעבר לכך, יחויבו בתשלום לפי התעריף המופיע בסעיף 8.

 1. תעריפים למשתלמים שאינם בשנת שבתון הלומדים קורסים אקדמיים

א. 390 ש”ח עבור כל 1 ש”ש בשיעורים של קורסי תואר ראשון. מחיר הקורס לא כולל סיורים
נלווים לקורס.

ב. 150 ש”ח ליום סיור בודד.

ג. התשלום עבור השיעורים והסיורים כולל דפי מקורות, כיבוד קל וכניסה לאתרים.

 

אגרות ותשלומים שונים

 1. דמי הרשמה: 400 ש"ח ללומדי תעודה – תשלום חד פעמי לכל הלימודים, 100 ש"ח למשתלמים – כל שנה.
 2. ארוחות: המכללה מציעה ארוחות צהריים חמות לאורך השנה במחיר של 700 ש”ח לפעם בשבוע; 1400 ש”ח לפעמיים בשבוע, 2100 ש”ח לשלוש פעמים בשבוע, ו-2800 ש”ח לארבע פעמים בשבוע.
 3. ביטוח תאונות אישיות: תלמידים מבוטחים על ידי המכללה בביטוח תאונות אישיות. הביטוח הוא תשלום חובה, ועלותו 35 ₪ לכל שנת לימודים.
 4. אגרת ספרייה ומידענות: כל הלומדים לתואר ולתעודה מחוייבים בתשלום אגרת ספריה ומידענות בגובה 50 ₪ לכל שנת לימודים. משתלמים המעוניינים בשרותי ספרייה יחוייבו גם הם בסכום זה.
 5. אגרת אגודת סטודנטים ארצית:  10₪ תשלום חובה ללומדים לתואר.
 6. כרטיס סטודנט: תלמידים המעוניינים בכרטיס סטודנט של המכללה ישלמו 40 ₪. חידוש כרטיס משנה קודמת: 10 ₪. הזמנת הכרטיסים באתר המכללה בלבד. (באיזור האישי/בקשות) לא תטופלנה בקשות של חייבי שכר לימוד
 7. הסעות: דמי נסיעה במחיר מסובסד, בהתאם למסלול נסיעה. מידע נוסף נמצא באתר: סטודנטים > הסעות.
 8.  קנסות:

א. היעדרות מקורס מרוכז ללא הודעה מראש – 200 ש”ח

ב. היעדרות ממבחן מועד ג’ – 200 ש”ח

ג. היעדרות מסיור ללא הודעה מראש – 100 ש”ח

ד. קנסות על איחורים מסוגים שונים ראו בתקנון, מבחנים ועבודות.

 

דרכי תשלום

שכר הלימוד ישולם בהוראת קבע, בצ'קים, באשראי, או בתשלום מלא מראש: בצ'ק אחד, בהעברה בנקאית או בשובר תשלום מפיקדון חיילים משוחררים.

יש לסיים את כל סידורי שכר הלימוד, תשלומי ההסעות ותשלומי הארוחות עד כ"ח בחשון תשפ"א, 15/11/20.

תשלום שכר לימוד מלא מראש, לסכומים שמעל 1000 ש"ח עד כ"ח בחשון תשפ"א, 15/11/20 יזכה בהנחה של 2%.

 • תשלום מראש:

ניתן להעביר צ'ק לפקודת המכללה או להפקיד לחשבון המכללה:

בנק 20 (מזרחי)          סניף 454            חשבון 201322 מכללת הרצוג

ולשלוח מייל עם צלום מסך ההפקדה ל- ronitm@herzog.ac.il כדי שנזהה את ההפקדה שלך.

 • תשלום מפקדון חיילים משוחררים:

ניתן לנצל את כספי הפקדון מקרן חיילים משוחררים לצורך תשלום שכר הלימוד (שכר לימוד בלבד, ללא תשלומים נלווים).

כדי לעשות זאת נא לשלוח מייל למשרד המכללה ronitm@herzog.ac.il ולבקש שובר תשלום ייעודי לזה. השובר צריך להיות מקורי, ולכן אין לנו אפשרות לשלוח אליכם במייל או בפקס. אם אין בפיקדון סכום המכסה את כל שכר הלימוד, נא לברר מראש בקרן חיילים משוחררים מה גובה הסכום העומד לרשותך ולהודיע לנו.

מומלץ כמובן להסדיר את התשלום בשובר מיד בתחילת שנת הלימודים, כדי ליהנות מהנחת תשלום מראש בסך 2%.

הנחיות אלה נכונות עד להודעה חדשה. משרד הביטחון הודיע כי הוא מתכנן להפסיק לעבוד עם שוברים, כפי שהיה עד כה, אך טרם קיבלנו הנחיות איך יתבצע התשלום מפיקדון חיילים משוחררים בשנה הקרובה. כאשר נדע נעדכן באתר המכללה.

 • תשלום בהוראת קבע:

ניתן לפרוש את תשלום שכר הלימוד לעשרה תשלומים חודשיים, החל מיום 20.102020.

כדי לשלם בדרך זו:

יש לחתום בחשבון הבנק שלך באינטרנט על "הקמת הרשאה לחיוב חשבון" עבור מכללת הרצוג, קוד מוסד 56200, ולשלוח את האישור שקיבלת במייל למכללה.

נא לא להגביל את גובה התשלום או את התאריך בחודש, או את מספר התשלומים באתר הבנק. זה יעשה מול מדור שכר הלימוד במכללה.

או, יש להדפיס טופס הוראת קבע, ניתן למצוא את הטופס באתר המכללה:

https://www.herzog.ac.il/images/hok155.pdf

להחתים את הבנק שלך, ולשלוח אותו חתום ע"י הבנק למשרד המכללה.

הכתובת למשלוח למשרד המכללה:

גברים:   ronitm@herzog.ac.il  נשים:  ronitn@herzog.ac.il

אם שילמת בהוראת קבע בשנת הלימודים תש"ף, הוראת הקבע תמשיך אלא אם תישלח למכללה הנחיה אחרת. לתשומת לבך! לא ניתן לקבל קבלה מראש על תשלומים בהוראת קבע, אלא קבלה נפרדת

לכל תשלום לאחר קבלתו.

 • תשלום בצ'קים:

ניתן לפרוש את תשלום שכר הלימוד לתשלומים חודשיים מאוקטובר 2020. מספר התשלומים יקבע לפי גובה שכר הלימוד. נא לשלוח או להביא את הצ'קים (לפקודת מכללת הרצוג) למשרד המכללה.

 • תשלום באשראי:

ניתן לשלם באשראי דרך כרטיסך האישי באתר המכללה. נא להיכנס לכרטיס האישי/דף חשבון.

ניתן לפרוש, בהתאם לגובה החוב, עד לעשרה תשלומים, שיסתיימו לכל המאוחר בספטמבר 2021.

תשלום אשראי בטלפון יחויב בעמלה של 0.9% לתשלום אחד, ו-1.1% לתשלומים.

לתשומת לבך: הסכום יורד ממסגרת האשראי שלך! באחריותך לוודא שהדבר אפשרי מבחינת חשבון האשראי שלך.

בירורים והסברים בנושא זה יש לערוך מול הבנק ולא מול המכללה.

 • הסדר פריסת תשלומים בעזרת קרן שכ"ל

קרן שכ"ל, אשר פועלת עתה בשיתוף פעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט, מעניקה הלוואות לסטודנטים לעזרה במימון שכר הלימוד.

סכום ההלוואה הוא עד 20,000 ₪ לשנה, בפריסה של עד 60 תשלומים. ישנם 2 מסלולים אפשריים:

 1. הלוואה מסובסדת ע"י המכללה:

הסדרת קבלת ההלוואה מקרן שכ"ל עד 30.11.20, בסכום שאינו עולה על גובה שכר הלימוד, בהחזר של עד 24 תשלומים:

המכללה תסבסד את ההלוואה ותשלם את הריבית לקרן ההלוואות. הסטודנטים ישלמו רק את הקרן.

אין הנחה נוספת על תשלום מראש.

 1. הלוואה לא מסובסדת

ניתן לקחת את ההלוואה גם לאחר 30.11.20 וליותר מ-24 תשלומים.

במקרה זה הסטודנטים ישלמו בעצמם את הריבית על ההלוואה.

בשני המסלולים סכום ההלוואה יועבר ישירות למכללה לתשלום שכר הלימוד.

הסדר התשלומים שלך יערך מול קרן שכ"ל, אשר תפנה אותך אל הבנק ולא מול מכללת הרצוג. ההתקשרות בעניין ההלוואה, תנאי ההלוואה וההחזר היא בינך לבין הבנק, בלא מעורבות של המכללה.

יתרונות להלוואה זו:

 • אין צורך להעביר את חשבון הבנק העובר ושב שלך לבנק שנותן את ההלוואה
 • אין דמי ניהול ואין עמלות. כולל אם תבחרו בפירעון מוקדם של ההלוואה
 • אין צורך בערבים או בתלושי שכר. אלא רק בהתנהלות בנקאית תקינה
 • התנהלות נוחה וידידותית. ליווי לכל סטודנט ע"י קרן שכ"ל בכל שלבי התהליך.

יש להגיש את הבקשה בממשק אינטרנטי, בכתובת:  www.sachal.co.il

אין דרך נוספת להגשת בקשה.

ניתן לפנות לבירורים, בטלפון מספר 03-9635856

כל המידע יינתן ע"י קרן שכ"ל בעקבות פנייה אליה, אין לפנות בשאלות בנושא זה למכללה. אין לנו מידע נוסף מעבר לכתוב לעיל.

 הרשומים לשנת שבתון:

נא לחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבונך בקרן השתלמות בבנק הבינלאומי (ראו בקישורים שלהלן) כדי שנוכל לגבות את שכר הלימוד ישירות מהקרן.

יש לשים לב שברשותך הטופס הנכון – "ארגון" או "הסתדרות המורים".

טופס של הסתדרות המורים:

https://www.herzog.ac.il/images/storiesHISTADRUT.pdf

טופס של ארגון המורים:

https://www.herzog.ac.il/images/storiesIRGUN.pdf

את הטופס החתום יש להדפיס ולהביא מקורי למשרד המכללה

 • סיוע בתשלום שכר הלימוד: האפשרויות השונות מפורטות באתר המכללה. לחצו כאן