שכר לימוד – תואר ראשון

למידע על סיוע בשכר לימוד לחצו כאן

שכר לימוד תשפ"ד

 

 1. תואר ראשון בהוראה .B.Ed

גובה שכר הלימוד שווה לגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנת לימודים. שכ”ל צמוד למדד. ניתן לפצל שנת לימודים לשנתיים רצופות ללא תוספת תשלום על פי בקשה בכתב ואישור המכללה. אגרת הספרייה, הסעות, וארוחות יחוייבו בכל שנה. כל פיצול אחר יחויב בתשלום נוסף לפי ש”ש (550 ₪ עבור כל 1 ש”ש נכון לתשפ"ד).

 1. מורים בשנת שבתון

מורים בשנת שבתון חייבים לציין זאת בטופס ההרשמה. גובה שכר הלימוד למורה בשנת שבתון בכל תוכנית שהיא, ייקבע על ידי האגף להכשרה והשתלמות במשרד החינוך. מורים בשבתון ישלמו עבור כל שעת לימוד במכללה על פי תעריף שבתון בלבד, עד לגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי. מורים בשבתון הלומדים במספר מוסדות צריכים לתאם מראש את שכר הלימוד בכל מוסד, על פי חלקיות הלימודים בכל מוסד מתוך כלל השעות הנלמדות. תשלום שכר הלימוד ייגבה ישירות מקרן ההשתלמות (בתנאי שהקרן תאשר את הזכאות לכך), על פי התעריף שאושר על ידה. יש צורך לרשום בתוכנית הלימודים הנשלחת לקרן ההשתלמות את מספר השעות השבועיות (ש”ש) שילמדו במכללה האקדמית הרצוג, כולל עבודות ומבחנים. לטופס הרשאה לשנת השבתון, לחצו כאן.

 1. הסבת אקדמאים להוראה

הלומדים תוכנית בהיקף של עד 36 שעות ישלמו שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי מלא לשנה אחת. (כ- 15,500 ₪, שכ”ל צמוד למדד). כל שעה מעבר ל-36 שעות תחויב בסכום של כ-645 ₪ צמוד למדד.

הלומדים בתוכנית של עד 36 שעות יכולים לפצל את הלימודים לשנתיים ללא תוספת תשלום, חוץ מאגרת הספרייה, הסעות, וארוחות.

פיצול מעבר לכך יחויב בתשלום נוסף לפי ש“ש.

 1. הרחבת הסמכה

הלומדים תוכנית בהיקף של עד 36 שעות ישלמו שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לשנה אחת. (כ- 15,500 ₪, שכ”ל צמוד למדד). כל שעה מעבר ל- 36 שעות תחויב בסכום של כ- 645 ₪ צמוד למדד.

הלומדים בתוכנית של עד 36 שעות יכולים לפצל את הלימודים לשנתיים ללא תוספת תשלום, חוץ מאגרת הספרייה, הסעות, וארוחות.

פיצול מעבר לכך יחויב בתשלום נוסף לפי ש“ש.

 1. השלמה לתואר ראשון בהוראה .B.Ed

הלומדים תוכנית בהיקף של עד 24 שעות ישלמו שכר לימוד בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי מלא לשנה אחת (כ- 15,500 ₪, שכ”ל צמוד למדד). כל שעה מעבר ל-24 שעות תחויב בסכום של כ-645 ₪ צמוד למדד.

 1. הכרה בקורסי מכללת הרצוג מן העבר

במקרים בהם ניתן לזכות תלמיד בתשלום, כגון: מי ששילם על קורסים בודדים (למשל: תלמיד שלא מן המנין) ואחר כך עבר ללימודים סדירים בתשלום מלא, הזיכוי הכספי על קורסים קודמים יינתן רק על קורסים שנלמדו בשנה הסמוכה לשנת הלימודים.

 1. קורסים עודפים

לומדים לתעודת הוראה, להרחבת הסמכה, או לתואר .B.Ed, זכאים ללמוד באותה שנה קורס נוסף, מעבר לחובות הלימודיים (חוץ מסיורי ‘ארץ מקרא’) ללא תוספת תשלום. הלומדים שיעורים או סיורים עודפים מעבר לכך, יחויבו בתשלום לפי התעריף המופיע בסעיף 8.

 1. תעריפים למשתלמים שאינם בשנת שבתון הלומדים קורסים אקדמייםא. 490 ₪ עבור כל 1 ש”ש בשיעורים של קורסי תואר ראשון. מחיר הקורס לא כולל סיורים נלווים לקורס.ב. 150 ₪ ליום סיור בודד.ג. התשלום עבור השיעורים והסיורים כולל דפי מקורות, כיבוד קל וכניסה לאתרים.

 

אגרות ותשלומים שונים

 1. דמי הרשמה: 400 ₪ ללומדי תעודה – תשלום חד פעמי לכל הלימודים, 100 ₪ למשתלמים – כל שנה.
 2. ארוחות: המכללה מציעה ארוחות צהריים חמות לאורך השנה במחיר של 500 ₪ לפעם בשבוע; 1000 ₪ לפעמיים בשבוע, 1500 ₪ לשלוש פעמים בשבוע, ו-2000 ₪ לארבע פעמים בשבוע.
 3. אגרת ספרייה ומידענות: כל הלומדים לתואר ולתעודה מחוייבים בתשלום אגרת ספריה ומידענות בגובה 50 ₪ לכל שנת לימודים. משתלמים המעוניינים בשרותי ספרייה יחוייבו גם הם בסכום זה.
 4. אגרת אגודת סטודנטים ארצית – ₪ 10 תשלום חובה ללומדים לתואר.
 5. כרטיס סטודנט: תלמידים המעוניינים בכרטיס סטודנט של המכללה ישלמו 40 ₪. חידוש כרטיס משנה קודמת: 10 ₪. הזמנת הכרטיסים באתר המכללה בלבד. (באיזור האישי/בקשות) לא תטופלנה בקשות של חייבי שכר לימוד
 6. הסעות: דמי נסיעה במחיר מסובסד, בהתאם למסלול נסיעה. למידע נוסף, לחצו כאן.
 7. קנסות:

א. היעדרות מקורס מרוכז ללא הודעה מראש – 200 ₪

ב. היעדרות ממבחן מועד ב’ – 100 ₪

ג. היעדרות ממבחן מועד ג’ – 200 ₪

ד. היעדרות מסיור ללא הודעה מראש – 100 ₪

ה. קנסות על איחורים מסוגים שונים ראו בתקנון, מבחנים ועבודות.

 דרכי תשלום שכר הלימוד

יש לבחור אחת מן הדרכים ולהסדיר את התשלום עד ב' בכסלו  תשפ"ד, 15.11.23

א.         תשלום מראש:

תשלום מלוא שכר הלימוד מראש, עד לתאריך ב' בכסלו תשפ"ד, 15.11.23, לסכומים שמעל 1000 ₪, יזכה בהנחה של 4%.

ב.         העברה לחשבון המכללה:

ניתן להפקיד לחשבון המכללה:

בנק מזרחי (20)             סניף 454           חשבון 201322   שם החשבון:  מכללת הרצוג

ולשלוח מייל עם צלום מסך ההפקדה ל- ronitm@herzog.ac.il   כדי שנזהה את ההפקדה איתך. ההפקדה תירשם בחשבון שכר הלימוד שלך רק לאחר הודעתך.

ג.          תשלום מפקדון חיילים משוחררים:

ניתן לנצל את כספי הפקדון מקרן חיילים משוחררים לצורך תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים. כדי לעשות זאת נא לשלוח מייל למשרד המכללה  ronitm@herzog.ac.il  ויישלח לך שובר לתשלום מהפקדון.  הנחיות מפורטות  לביצוע התשלום ישלחו עם השובר.

אם אין בפקדון סכום המכסה את כל שכר הלימוד, נא לברר מראש בקרן חיילים משוחררים מה גובה הסכום העומד לרשותך ולהודיע לנו.

מומלץ כמובן להסדיר את התשלום בשובר מיידית, כדי ליהנות מהנחת תשלום מראש בסך 4%.

ד.         תשלום בהוראת קבע:

פרישת תשלום שכר הלימוד לעשרה תשלומים חודשיים, החל מיום 20.10.2023.

כדי לשלם בדרך זו:

יש לחתום בחשבון הבנק שלך באינטרנט על "הקמת הרשאה לחיוב חשבון" עבור מכללת הרצוג, קוד מוסד 56200, ולשלוח את האישור שקיבלת במייל למכללה ל-  ronitm@herzog.ac.il

נא לא להגביל את גובה התשלום או את התאריך בחודש באתר הבנק. זה יעשה מולנו.

אם שילמת בהוראת קבע בשנת הלימודים תשפ"ג, הוראת הקבע תמשיך אלא אם תישלח למכללה הנחיה אחרת.

לתשומת לבך! לא ניתן לקבל קבלה מראש על תשלומים בהוראת קבע, אלא קבלה נפרדת לכל תשלום לאחר קבלתו.

ה.         תשלום בהו"ק באשראי:

פרישת תשלום לעשרה תשלומים חודשיים, החל מ 10.23

יש לשלוח למייל של רכזת שכר הלימוד את פרטי האשראי שלך: מספר כרטיס, תוקף ו-3 ספרות בגב הכרטיס.

הסכום ייגבה פעם בחודש, ותשלח קבלה פעם בחודש.

יתרון של שיטת תשלומים זו: היא אינה תופסת את מסגרת האשראי מראש לכל התשלומים.

ו.          תשלום באשראי

ניתן לשלם באשראי דרך המידע האישי באתר המכללה. נא להכנס למידע האישי/דף חשבון. ניתן לפרוש, בהתאם לגובה החוב, עד לעשרה תשלומים, שיסתיימו לכל המאוחר ב-ספטמבר 2023

לתשומת לבך: הסכום תופס את מסגרת האשראי שלך! אחריותך לוודא שהדבר אפשרי מבחינת חשבון האשראי  שלך.

בירורים  והסברים בנושא יש לערוך מול הבנק שלך בלבד ולא מול המכללה!

ז.         תשלום בצ'קים:

ניתן לפרוש את תשלום שכר הלימוד לתשלומים חודשיים מאוקטובר 2023. מספר התשלומים יקבע לפי גובה שכר הלימוד. נא לשלוח או להביא את הצ'קים (לפקודת מכללת הרצוג) למשרד המכללה.

ח.         הסדר פריסת תשלומים בעזרת קרן שכ"ל:

קרן שכ"ל , אשר פועלת עתה בשיתוף פעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט  או עם בנק פפר, מעניקה הלוואות לסטודנטים, לעזרה במימון שכר הלימוד.

סכום ההלוואה הוא עד 20,000 ₪ לשנה, בפריסה של עד 60 תשלומים.

סכום ההלוואה יועבר  ישירות למכללה לתשלום שכר הלימוד.

העברת סכום ההלוואה לחשבון המכללה עד 15.11.23 תזכה אותך ב- 4% הנחת תשלום מראש.

הסדר התשלומים שלך יערך מול קרן שכ"ל, אשר תפנה אותך אל הבנק, ולא מול מכללת הרצוג. ההתקשרות בעניין ההלוואה, תנאי ההלוואה וההחזר היא בינך לבין הבנק, בלא מעורבות של המכללה.

יתרונות להלוואה זו:

אין צורך להעביר את חשבון הבנק העובר ושב שלך לבנק שנותן את ההלוואה

אין דמי ניהול ואין  עמלות. כולל אם תבחרי בפירעון מוקדם של ההלוואה

אין צורך בערבים או בתלושי שכר.  אלא רק בהתנהלות בנקאית תקינה

התנהלות נוחה וידידותית. ליווי לכל לווה  ע"י קרן שכ"ל בכל שלבי התהליך.

 

יש להגיש את הבקשה בממשק אינטרנטי אין דרך נוספת להגשת בקשה.

ניתן לפנות לבירורים, בטלפון מספר  03-9635856

כל המידע יינתן ע"י קרן שכ"ל בעקבות פנייה אליה, אין לפנות בשאלות בנושא זה למכללה. אין לנו מידע נוסף מעבר לכתוב לעיל.

 

ט.         הרשומים לשנת שבתון:

נא לחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבונך בקרן השתלמות בבנק הבינלאומי (רצ"ב), כדי שנוכל לגבות את שכר הלימוד ישירות מהקרן.

יש לשים לב שברשותך הטופס הנכון – "ארגון" או "הסתדרות המורים".

טופס הסתדרות המורים

טופס של ארגון המורים

את הטופס החתום יש להדפיס ולשלוח מקורי, חתום בעט כחול למשרד המכללה.

י.        סיוע בתשלום שכר הלימוד: האפשרויות השונות מפורטות באתר המכללה