בית מדרש לנשים

רכזי התוכנית

 • הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי michalt@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

אם את רוצה לבסס את יכולותייך בלימודי גמרא והלכה,
אם את מעוניינת לשפר את כלי הלימוד שרכשת בעבר ולהעמיק את היכרותך עם מכלול הספרות התורנית,
אם את שואפת לקחת אחריות לחיים הרוחניים והדתיים שלך, ולהיות בת בית באוצרות הרוח היהודיים,
אם את מוכנה לאתגר האינטלקטואלי שבלימוד מעמיק,
את מוזמנת להצטרף לתכנית בית המדרש שלנו.

בית המדרש לנשים של מכללת הרצוג מותאם לבוגרות תואר ראשון (ומעלה), המעוניינות לשלב לימוד משמעותי בחייהן המקצועיים והאישיים או בדרכן במחקר, בהוראה ובעיון.
בית המדרש מבקש לקבל לשורותיו נשים הרואות אתגר בעיסוק מעמיק במקורות היהדות כמקור לליבון שאלות חינוכיות ולטיפול במבוכות הדור.

בראש תכנית בית המדרש עומדת הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי. במרכז הלימוד תעמוד מסכת מן התלמוד הבבלי, תוך עיון בהיבטים המגוונים של הסוגיות.
בנוסף על לימוד הגמרא בבקיאות ובעיון יתקיימו שיעורים של הרב ד”ר יהודה ברנדס, הרב מאיר ליכטנשטיין, ד”ר עוזי פוקס, הרב ד”ר נועם סמט ועוד.
ניתן לשלב עם הלימודים בבית המדרש לימודים לקראת תואר שני בהוראת תורה שבעל פה, או להשתתף בשיעורים מתוך מערכת הקורסים המגוונת לתארים מתקדמים המתקיימת במקום
בית המדרש פועל בימים שלישי וחמישי בקמפוס היכל שלמה, ירושלים.

הערות

 • התכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

ללומדות במסגרת בית המדרש בלבד

תכנית בית המדרש לנשים מיועדת לבעלות תואר ראשון ומעלה

 

ללומדות במסגרת שילוב בית מדרש ותואר שני

בעלי תואר ראשון בחינוך או במקצוע הוראה ותעודת הוראה ממוסד חינוכי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעוניינים להצטרף לתכניות חייבים לעמוד בדרישות הבאות:

 1. ממוצע לימודי תואר ראשון: ציון 80 ומעלה.
 2. לימודי אנגלית בתואר ראשון: בציון 70 ומעלה
 3. שלוש שנות ניסיון בהוראה.
 4. ראיון ואישור ועדת קבלה.

תכנית הלימודים

יום שלישי:
8:30-12:00 בוקר לימוד בחברותות ושיעור גמרא – הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי
12:00 שיעור בירושלמי, תורתה של ארץ ישראל – הרב מאיר ליכטנשטיין

למעוניינות בהעמקה נוספת או בהשלמה לתואר שני –

שיעורים מאת הרב ד”ר יהודה ברנדס, ד”ר עוזי פוקס ואחרים
14:00   עיון בינתחומי בסוגיות תלמודיות
16:00  מתודולוגיה של הוראת תורה שבעל פה וקורסים נוספים.
יום חמישי:
8:30-12:30 בוקר לימוד בחברותות ושיעור גמרא- הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי
12:30-13:30 לימוד מונחה בחבורה:סוגיות הלכה אקטואליות.

שכר לימוד

ללומדות במסגרת בית המדרש בלבד

2,000 ש”ח לשנה ליום לימוד אחד בשבוע
3,000 לשנה לשני ימי לימוד בשבוע

 

ללומדות במסגרת שילוב בית מדרש ותואר שני

חישוב שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתכנית מלאה הוא 200%.  גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי האקדמית יחידת שכר לימוד בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התכנית.

הכרה בלימודים קודמים

 • סטודנט שקיבל הכרה בלימודים קודמים עד 4 ש”ש ישלם שכר לימוד מלא לתואר.
 • סטודנט שקיבל הכרה בלימודים קודמים בהיקף של 5-10 ש”ש זכאי להנחה בשכר הלימוד לתואר לפי מספר הש”ש שהוכרו לו. בתכניות ביהדות ערך שעת-לימוד שבועית מחושבת על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל-22 (1/22%). בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך ערך שעת-לימוד שבועית מחושבת על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל-24 (1/24%).

לימודים הנדרשים כהשלמות לקראת התואר

סטודנט החייב בלימודי השלמה עד 4 ש”ש לא ישלם שכר לימוד נוסף. סטודנט החייב בלימודי השלמה מעל 4 ש”ש ישלם 300 ₪ עבור כל שעת השלמה.

פיצול לימודים

סטודנט רשאי לפצל שנת לימודים אחת לשנתיים רצופות ללא תוספת תשלום (סך הכל שלוש שנות לימוד).

כל פיצול אחר יחויב בתשלום נוסף עבור כל קורס שנדחה לשנה רביעית (450 ₪ עבור כל ש”ש – נכון לתשע”ו).

אגרות לימוד

על פי הנחיות משרד החינוך יש לשלם את האגרות הבאות, בנוסף לשכר לימוד:

 • דמי הרשמה בסך 400 ₪ (סטודנטים חדשים בלבד)
 • שימוש בספריה: 100 ₪ לכל שנת לימודים
 • ביטוח אישי: 35 ₪ (כלול בדמי הרשמה, חובה לתלמידי שנה ב)
 • כרטיס סטודנט: 40 ₪ (יש לצרף שתי תמונות)

רישום לשנה ב

סטודנטים הממשיכים את לימודיהם בשנת הלימודים תשע”ז ירשמו לקורסים בהתאם לתכנית הלימודים שלהם. מומלץ לערוך יעוץ אקדמי עם ראש התכנית לגבי חובות לימודיות לתואר על מנת להירשם לקורסים הרלוונטיים.

סטודנטים הממשיכים את לימודיהם יסדרו שכר לימוד ביחידת שכר לימוד לפני תחילת שנת הלימודים. סטודנטים ששילמו שכר לימוד בתשע”ו באמצעות הוראת-קבע מתבקשים למלאות הוראת קבע חדשה (פרטים ביחידת שכר לימוד).

מלגות

מלגת רישום מוקדם  לתכנית שילוב

המכללה תעניק מלגה בסך 2000 ₪ לנרשמים בתכניות ביהדות המתקיימות בימי שלישי: הגות בחינוך היהודי, הוראת התנ”ך ופרשנותו, הוראת תושב”ע, הוראת מחשבת ישראל. המלגה תוענק לסטודנטים מן המניין בלבד והיא תחולק בתום המחצית הראשונה רק לסטודנטים שימשיכו את לימודיהם במכללה.

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב”אופק חדש”). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

הרשמה לתכנית

ראש התכנית: הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי

אימייל: michalt@herzog.ac.il