הוראה בתפוצות

רכזי התוכנית

  • הרב אליהו בירנבאום rabanim@ots.org.il

תיאור התוכנית

התוכנית תחשוף את התלמידים לקיום הייחודי של העם היהודי בתפוצות ישראל.  במהלך הקורס נעסוק בסוגיות שונות המהוות את הבסיס לקיום היהודי בתפוצות, נלמד על האתגרים ועל הקשיים המאפיינים את הקיום היהודי ונגלה את קסמו של העם היהודי.

במסגרת הקורס, נתעמק במחקרים שונים בתחום  הדמוגרפיה היהודית, וכן בתחום הזהות, ההגירה היהודית, העליה לארץ, ההשתתפות בחינוך היהודי ובבתי הספר בתפוצות. כמו כן, נתמקד בהכרות היסטורית ועכשווית של קהילות שונות בתפוצות, מהמזרח עד המערב, גדולות וקטנות, קהילות אשכנז וספרד וננסה להבין את סוד קיומן. נכיר גם קהילות שונות של נדחי ישראל כגון: ביתא ישראל, בני מנשה, בני אנוסים, סובוטניקים ועוד.

מטרות התוכנית

הכרות עם יהדות העולם המהווה חלק בלתי נפרד מהעם היהודי היושב בציון.

לתת כלים בידי המחנך ללמד יהדות לאנשים שמרוחקים מזהותם היהודית ומחיי קהילה בתפוצות.

הערות

הקורס ילווה במצגות ובסרטים על קהילות יהודיות בעולם.

תנאי קבלה

לתכנית יוכלו להצטרף תלמידים חדשים ומתקדמים הנמצאים במסגרות הלימוד השונות במכללה.

תוכנית הלימודים

פרטי התוכנית יפורסמו בקרוב.

חובות התוכנית

לימוד הקורסים של התכנית, והתנסות מעשית בארץ או בגולה (רשות).