אקדמיה – כיתה

רכזי התוכנית

 • מירי וולף volfmiri@gmail.com

תיאור התוכנית

‘אקדמיה-כיתה’ היא תכנית חדשנית של משרד החינוך להכשרת תלמידים להוראה באמצעות שילובם בבתי הספר כחלק מצוות המורים כבר במהלך לימודיהם במכללה.

התכנית מיועדת לסטודנטים רציניים הלומדים בשנה ג’ במכללה או בתכנית הסבת אקדמיים להוראה. תלמידי התכנית נדרשים לנוכחות של 12 שעות שבועיות בבתי הספר כמורה שני בכיתה.

לכל סטודנט נבנית מעטפת תומכת ומוענק ליווי של מורה מכשיר ומדריך פדגוגי. הסטודנטים המשתתפים בתכנית מקבלים מלגת שכר לימוד לשנת הלימודים.

מטרות התוכנית

 • קידום למידה משמעותית תוך שיפור איכות ההכשרה להוראה, הקליטה במסגרות החינוך והפיתוח המקצועי של פרחי הוראה
 • קידום חווית הלמידה במוסדות החינוך עצמם על ידי מעורבות הסטודנטים.
 • פיתוח יכולות הוראה מעשיות עבור סטודנטים מצטיינים עוד בתקופת הלימודים.
 • העצמת סטודנטים מצטיינים בתהליך הכולל “מנטורינג” על ידי מורים מנוסים ובעלי שיעור קומה.

הערות

 • התכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

תכנית זו מיועדת לתלמיד שנה ג’ והסבת אקדמאים להוראה.
על הסטודנטים המעוניינים להשתתף בתכנית להירשם ולקבל אישור ממרכז ההכשרה.

תכנית הלימודים

 • הסטודנטים בתכנית יפעלו, בחלק מן ההתנסות, בהוראה במתכונת של “הוראה  בצמד”, שבה מורה מנוסה חונך סטודנט כמורה טירון.
 • המנוסה הוא מורה עתיר ניסיון, מוכשר ומיומן בתחומו, ואילו המורה המתחיל הוא סטודנט מתלמד להוראה.
 • המורה המנוסה יהיה “מורה מכשיר” לסטודנט, שותפו להוראה בצמד.
 • כל סטודנט יתנסה, בנוסף לדגם ה”הוראה בצמד”, גם בדגמי הוראה נוספים ומגוונים, בהם הוראה קבוצתית, הוראה יחידאית-פרטנית ועוד.
 • יצטרף הסטודנט לפעילויות בית ספריות שאינן הוראה בכיתה: ימי הורים, טקסים, הנחיית ועדות תלמידים, טיולים וכיוצא בזה.

חובות התכנית

יומיים של עבודה מעשית בבית הספר – מינימום  12 שעות.
העבודה המעשית מתבצעת עפ”י לוח החופשות של משרד החינוך, החל מ- 1 ספטמבר עד ה- 20  ביוני.

הטבות לסטודנטים

 • מלגה בס”ך 7,000 ₪ + 1000 ש” נסיעות (בנוסף למלגות אחרות כגון: רגב, עולים ועוד)

הרשמה לתכנית

אצל מירי וולף, מיד לאחר חג הפסח – volfmiri@gmail.com