מיתרים

רכזי התוכנית

  • דורי הינמן

תיאור התוכנית

מדריכים במכינות קדם צבאיות מכשירים את עצמם להוראה בבתי הספר של רשת מיתרים.

מטרות התוכנית

הכשרת מורים היודעים לדבר את השפה של החינוך המשלב.

הערות

  • תכנית הנלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
  • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה של המכללה בתוספת ראיון אישי.

תכנית הלימודים

הכשרה להוראה במקצועות תושב”ע ואזרחות.

חובות התכנית

עשיית עבודה מעשית בבתי הספר של רשת מיתרים.

הרשמה לתכנית

אבי יפרח