מיתרים

רכזי התוכנית

  • דורי הנמן dorihaneman@gmail.com

תיאור התוכנית

מדריכים במכינות קדם צבאיות מכשירים את עצמם להוראה בבתי הספר של רשת מיתרים.

מטרות התוכנית

הכשרת מורים היודעים לדבר את השפה של החינוך המשלב.

הערות

  • תכנית הנלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
  • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה של המכללה בתוספת ראיון אישי.

תכנית הלימודים

הכשרה להוראה במקצועות תושב”ע ואזרחות.

חובות התכנית

עשיית עבודה מעשית בבתי הספר של רשת מיתרים.

הרשמה לתכנית

אבי יפרח