גוונים

רכזי התוכנית

 • אבי יפרח avraham333y@gmail.com

תיאור התוכנית

“יש לנקוט במדיניות פעילה שתהפוך את תרבות עם ישראל ותולדותיו למרכיב בעל משמעות חיובית ולא מנוכרת בבניית זהותו העצמית של הצעיר החילוני. יש לחולל שינויים בעקרונות ובגישות להוראת מקצועות היהדות בבית הספר הכללי”

(מתוך המלצות ועדת שנהר לבדיקת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי).

מתוך תחושת אחריות לחינוך יהודי של דור העתיד של מדינת ישראל על כל גווניו, תמשיך בע”ה בשנה”ל תשע”ז במכללה האקדמית הרצוג תכנית הכשרה להוראה בבתי ספר ממלכתיים. התכנית תכלול היכרות עם תוכני ההוראה הנלמדים בבתי הספר הממלכתיים; קורסי העשרה בנושאי זהות יהודית; הכשרה מעשית ייחודית, מפגשים, סיורים ועוד.

הערות

 • תכנית הנלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

 1. ציון פסיכומטרי גבוה
 2. ראיון אישי עם ראש התכנית, נעם גרין

 

לפרטים נוספים – אבי יפרח – מס’ נייד: 0528835716, מייל: avraham333y@gmail.com

תכנית הלימודים

קורסים במסגרת התכנית:

 1. תרבות יהודית-ישראלית – תכנים ודרכי הוראה
 2. דת וחילון בעת החדשה
 3. ערכי היהדות וההומניזם החילוני (מקוון)
 4. זהות יהודית בעולם משתנה – קורס סדנאי
 5. התמודדויות בהוראה בבית הספר הממלכתי

 

קורסי חובה מתוך שיעורי החוגים למתמחים בחוג יהדות (2-1 ש”ש)

תנ”ך:

 • מסורת וביקורת בחקר המקרא – פערים ודרכי פתרון
 • המקרא על רקע ספרות המזרח הקדום ותרבותו

תושב”ע:

 • קריאה דיאלוגית במדרשי האגדה או קורס אחר שיקבע בתיאום עם רכז התכנית

מחשבת ישראל:

 • בין דת לפילוסופיה

 

עבודה מעשית

שנים א-ב:

 1. סמס’ א – עבודה מעשית בסיסית בבית ספר יסודי ממ”ד
 2. סמס’ ב’ – הוראת תרבות ישראל בבית ספר ממלכתי או משלב בכיתות ה’-ח’

(או עבודה מעשית בסיסית במשך שנה בבי”ס ממלכתי או משלב)

שנים ב – ד (למתמחים בחוג ליהדות):

 1. סמסטר הוראה בחוג הנוסף בתיכון דתי
 2. סמסטר הוראת תנ”ך/ מחשבת ישראל/ תושב”ע בתיכון ממלכתי

 

סיורים

 • שישה סיורים פדגוגיים לבתי ספר ממלכתיים/ מעורבים או למסגרות אחרות של הוראה מגוונת (מתוך שנים עשר סיורי חובה)

חובות התכנית

בחירה של 4 קורסי חובה מתוך רשימת קורסים רלוונטיים

הרשמה לתכנית

דרך המזכירות או דרך אבי יפרח avraham333y@gmail.com