גוונים – לתלמידי תואר ראשון

רכזי התוכנית

 • תהלה (דרמון) מלכה   tehiladm@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

משה רבינו או משה פרץ? ר' יהודה הלוי או יודה לוי? רחל אמנו או רחל המשוררת?

ובמילים אחרות- מי זו החברה הישראלית ומה זו בכלל תרבות יהודית ישראלית?

 

מתוך תחושת אחריות לחינוך יהודי של דור העתיד של מדינת ישראל על כל גווניו, תמשיך בע”ה בשנה”ל תשע”ח במכללה האקדמית הרצוג תכנית הכשרת סטודנטים להוראה בבתי ספר ממלכתיים. סטודנט הלוקח חלק בתכנית גוונים יוכל ללמד את מקצועות החוגים אותם למד ובנוסף להם יוכל ללמד את המקצוע תרבות יהודית ישראלית אשר נכנס בשנים האחרונות כמקצוע חובה בבתי הספר הממלכתיים.   התכנית כוללת היכרות עם תוכני ההוראה הנלמדים בבתי הספר הממלכתיים; קורסי העשרה בנושאי זהות יהודית; הכשרה מעשית ייחודית, מפגשים, סיורים ועוד.

התוכנית מציעה מסלול התמחות לסטודנטים לתואר ראשון ושני.

הערות

 • תוכנית הנלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • הקורסים הנלמדים בתוכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים על כן לא נדרש מן הסטודנט לחרוג ממכסת הקורסים הנדרשת לו לקבלת התואר

תנאי קבלה

 1. עניין ונכונות ללמד בבתי ספר ממלכתיים.
 2. ראיון אישי עם ראש התוכנית.

 

 

תוכנית הלימודים

קורסים במסגרת התכנית:

 1. תרבות יהודית-ישראלית – תכנים ודרכי הוראה
 2. דת וחילון בעת החדשה
 3. ערכי היהדות וההומניזם החילוני (מקוון)
 4. זהות יהודית בעולם משתנה – קורס סדנאי
 5. התמודדויות בהוראה בבית הספר הממלכתי

 

קורסי חובה מתוך שיעורי החוגים למתמחים בחוג יהדות (2-1 ש"ש)

תנ"ך:

 • מסורת וביקורת בחקר המקרא – פערים ודרכי פתרון
 • המקרא על רקע ספרות המזרח הקדום ותרבותו

תושב"ע:

 • קריאה דיאלוגית במדרשי האגדה או קורס אחר שיקבע בתיאום עם רכז התכנית

מחשבת ישראל:

 • בין דת לפילוסופיה

 

עבודה מעשית

שנים א-ב:

 1. סמס' א – עבודה מעשית בסיסית בבית ספר יסודי ממ"ד
 2. סמס' ב' – הוראת תרבות ישראל בבית ספר ממלכתי או משלב בכיתות ה'-ח'

(או עבודה מעשית בסיסית במשך שנה בבי"ס ממלכתי או משלב)

שנים ב – ד (למתמחים בחוג ליהדות):

 1. סמסטר הוראה בחוג הנוסף בתיכון דתי
 2. סמסטר הוראת תנ"ך/ מחשבת ישראל/ תושב"ע בתיכון ממלכתי

 

סיורים

 • שישה סיורים פדגוגיים לבתי ספר ממלכתיים/ מעורבים או למסגרות אחרות של הוראה מגוונת (מתוך שנים עשר סיורי חובה)

חובות התוכנית

בחירה של 4 קורסי חובה מתוך רשימת קורסים רלוונטיים במסגרת החוג לחינוך.
שני קורסים מתאימים מתוך חוגי הלימוד של הסטודנט (אחד מכל חוג) ו- 2 ש"ש עבודה מעשית בבתי ספר ממלכתיים.

הרשמה לתוכנית

ראשת התוכנית: תהלה (דרמון) מלכה 055-8818424  tehiladm@herzog.ac.il