תרבות יהודית

רכזי התוכנית

  • אבי יפרח avraham333y@gmail.com

תיאור התוכנית

תרבות יהודית-ישראלית הוא מקצוע חדש במערכת החינוך הממלכתית (כיתות א-ט) שנועד לחשוף את התלמידים לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חייהם בתוך ההקשר הישראלי הרחב. התכנית תעניק ידע נרחב ומעמיק,  חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם.

לקראת הטמעה של תכנית לימודים מציע משרד החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת שיירשמו למסלולי הכשרה ייעודיים. מדיניות המשרד היא כי במהלך שנים ספורות יוכשרו כלל המורים המלמדים את התחום במערכת, והוראת המקצוע תימסר למורים מקצועיים.

המכללה האקדמית הרצוג קיבלה אישור להפעיל תכניות הכשרה למקצוע זה הן בלימודי התואר הראשון והן בלימודי התואר השני במסגרת תכנית גוונים.

סטודנטים בתכנית גוונים יקבלו מלגה ממשרד החינוך בגובה 4,000 ₪ בשתי פעימות: 2000 ₪ בתום השנה הראשונה ו-2000 ₪ בתום השנה השנייה.

מטרות התוכנית

מתוך תחושת אחריות לחינוך יהודי של דור העתיד של מדינת ישראל על כל גווניו, מציעה מכללת הרצוג תכנית הכשרה להוראת מקצועות היהדות בבתי ספר כלליים

תנאי קבלה

ראיון אישי

תכנית הלימודים

סטודנטים לתואר שני M.Ed. בתכניות להוראת מחשבת ישראל, להוראת תושב”ע, והגות בחינוך היהודי שישתתפו באשכול גוונים במהלך לימודיהם יקבלו תעודת הסמכה להוראת תרבות יהודית-ישראלית בנוסף לתעודת סיום לימודי תואר שני. יש לציין שאינם קורסים נוספים ללימודי התואר השני אלא חלק מלימודי התשתית וההתמחות בתכנית לתואר שני.

כל הקורסים הנלמדים באשכול גוונים נחשבים גם לתואר השני. ההצטרפות לתכנית לא מחייבת ללמוד קורסים נוספים.

תעודת סיום תכנית גוונים בשילוב לימודי תואר שני איננה תעודת הוראה נוספת אלא תעודת הסמכה.

הטבות לסטודנטים

לאחר תחילת שנת הלימודים יציגו הסטודנטים אישור שנרשמו ללימודי לתכנית גוונים במסגרת לימודי התואר השני. בתום שנת הלימודים הראשונה יציגו אישור כי נרשמו לשנת הלימודים השנייה. המלגה תוענק ללומדים שמילאו חובותיהם וממוצע הציונים שלהם בתום כל שנת לימודים הוא 80 לפחות.

בתום כל שנת לימודים יישלח ישירות לסטודנט טופס מקוון לבקשה למלגה. הטפסים המקוונים ימולאו ויועברו אל נציג אגף מורשת בצירוף המסמכים הנדרשים לצורך העברת המלגה ישירות לחשבונו של הסטודנט.

המצטרפים לתכנית יתחייבו (הצהרת כוונות בטופס הבקשה למלגה) ללמד תרבות יהודית-ישראלית במשך 3 שנים לפחות עם תום לימודיהם, בכפוף לצרכי המערכת ולכללי המשרד בדבר העסקת מורים.

סטודנטים בתכנית גוונים המלמדים בחינוך הממלכתי יקבלו מלגה (בצורת הלוואה מותנית) ממשרד החינוך בגובה 4,000 ₪ בשתי פעימות: 2000 ₪ בתום השנה הראשונה ו-2000 ₪ בתום השנה השנייה.

הרשמה לתכנית

פרטים נוספים על התכנית ניתן לקבל:

  • באתר תרבות יהודית-ישראלית במשרד החינוך
  • אצל רכז תכנית גוונים במכללה מר אבי יפרח בדוא”ל avraham333y@gmail.com או בטל’ 052-8835716
  • אצל מזכירת תכנית גוונים שרה בדוא”ל saraha@herzog.ac.il או בטל’ 02-5320907