עמיטל

רכזי התוכנית

 • ד"ר מיכל שאול michshaul@gmail.com
 • ד"ר עשהאל אבלמן aasael8@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

תכנית "עמיטל" היא תכנית רב תחומית ייחודית ללימודי השואה ולהוראתה.
התכנית מציעה פריסה רחבה של קורסים העוסקים בשואה מנקודות מבט שונות.

מטרות התוכנית

 • להסמיך מחנכים ומחנכות חדורי מוטיבציה חינוכית וערכית, להוראת השואה בחטיבות הביניים, בתיכונים השונים, באולפנות ובישיבות התיכוניות.
 • להנחיל את תודעת השואה מתוך תפיסה הרואה בשואה מרכיב חשוב בבניית הזהות היהודית בדורנו.
 • להתמודד עם דילמות ומשמעויות דתיות, ערכיות וקיומיות העולות מחורבנה של יהדות אירופה.
 • לדון לעומק בסוגיות חינוכיות הכרוכות בהוראת השואה באופן בין-תחומי.
 • להכיר את עולמם האישי והקהילתי של היהודים בתקופת השואה מתוך עיון בכתבים, בתעודות, ביומנים ובספרות השו"ת.
 • לחקור את תקומת העם היהודי בכלל, ואת תקומתה של היהדות הדתית בפרט, לאחר השואה.
 • לעודד כתיבת הגות מקורית ביחס לשואה.

הערות

 • תכנית עמיטל נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • הקורסים הנלמדים בתכנית עמיטל ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

התכנית פתוחה בפני כל תלמידי ותלמידות המכללה

תכנית הלימודים

בכדי לזכות בתעודת 'רכז/ת לימודי שואה בבית הספר ובקהילה' מטעם המכללה האקדמית הרצוג יש ללמוד 10 ש"ש בנושא השואה במהלך שנות הלימודים במכללה ולהשתתף בשני ימי סיור במסגרת הקורס "זכרון השואה בישראל".

תכנית 'עמיטל' כוללת לימודי חובה ולימודי רשות, כאשר חלק מן הקורסים פרונטאליים וחלקם מקוונים. הקורסים ניתנים במסגרת לימודי הבחירה של רוב החוגים ויכולים לשמש גם כקורסי בחירה בחוג וגם כלימודים בתכנית 'עמיטל'.

ניתן ללמוד לימודי שואה 'על חשבון החוג' עד 4 ש"ש מכל חוג.

חובות התכנית

 • השתתפות בקורסי החובה של התכנית (המפורטים במידעון).
 • השתתפות בשני ימי סיור במסגרת קורס סיורים מרוכז בנושא "זיכרון השואה בישראל" עם מורה הדרך אוריאל פיינרמן.
 • סדנה דידקטית מיוחדת העוסקת בשאלות פדגוגיות ודידקטיות העולות מלימוד נושא השואה, ועורכת הכרות עם חומרי עזר שונים להוראתה.
 • סטודנטים הלומדים בחוגים המציעים קורסים בנושא השואה, הקורסים ייחשבו גם לתכנית עמיטל וגם ללימודי הבחירה בחוג (עד 4 ש"ש מכל חוג).

 

תלמידי תכנית רג"ב מחויבים להגיש תלקיט אישי ובו דיווחים על עבודה מעשית ייחודית בהוראת שואה, אותה יבצעו במסגרת המחצית הנוספת של עבודה מעשית בה הם מחויבים. יתר התלמידים יוכלו לבצע  את העבודה המעשית של התכנית במקום חובת 'שבוע שוליה'.

הטבות לסטודנטים

 • בוגרי התכנית מרוויחים התמחות רב-תחומית רחבה ומקיפה בנושא השואה (ההשתתפות בתכנית אינה כרוכה בתשלום נוסף).
 • היקף של 10 ש"ש בנושא השואה והוראתה, במהלך שנות הלימוד במכללה, תזכה את הלומד/ת בתעודה מטעם מכללת הרצוג המעידה על הכשרה כ"מרכז/ת הוראת שואה בבית הספר ובקהילה".
 • יתרון בשיבוץ לעבודה.

הרשמה לתכנית

ד"ר מיכל שאול michshaul@gmail.com