הכשרת מדריכי טיולים

רכזי התכנית

 • ד"ר דורון שר אבי doronsar@herzog.ac.il

תיאור התכנית

 

החוג ללימודי ארץ ישראל מציע תכנית חוץ אקדמית להכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך (בעבר: “תו תקן”).

המשתתפים בתכנית זו, זכאים להכרה של 7-8 נקודות זיכוי בלימודי התואר הראשון במסלול ההתמחות בלימודי ארץ ישראל במכללת הרצוג, במידה וימשיכו לימודיהם במסלול האקדמי.

סגל ההוראה בקורס מורכב מטובי המרצים בתחום:

ד”ר דורון שר אבי – מנהל התכנית (ראש החוג ללימודי ארץ ישראל), מרצה ומדריך מנוסה הן בתחום האקדמי והן בתחום הכשרת מדריכי טיולים.

ישורון פישר – רכז הקורס. מדריך בעל ניסיון רב בקורסים להכשרת מדריכים ובשטח.

אביחי בנימיני, ד”ר איל דוידסון, ד”ר עודד לאוב, ד”ר ירון עובדיה, הרב נועם פרל, אפרת נתן, שלמה בוסקילה, אוריה גולן, יוני שטרן ועוד.

 

במסגרת תו התקן להכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך, חולקה ארץ ישראל ל- 10 אזורים גאוגרפיים, המכונים אזורי הכשרה או "קמפוסים".

בכל סוג של היתר הדרכה במערכת החינוך על פי תו התקן, מורשה המדריך להדריך רק באזורים אליהם הוכשר באחד השלבים שיפורטו להלן:

שלב א': הכשרה בסיסית למדריכי טיולים במערכת החינוך (במסגרתה יילמדו 2 אזורי הכשרה שייקבעו בתכנית הלימודים ) לפירוט המלא ראו מטה

שלב ב': במהלך של עד 4 שנים מתום ההכשרה הבסיסית חובה ללמוד עוד 3 אזורי הכשרה (קמפוסים) במסגרת אחד הגופים המכשירים על פי העדפה אישית ובמועדים שיימצאו מתאימים לכם ביותר מהקמפוסים המוצעים.

שלב ג': שלב בחירה, המשך ההכשרה ב-5 אזורי טיולים נוספים בהתאם לבחירת המדריך. מסיימי שלב זה זכאים לקבל היתר הדרכה כ'מדריך טיולים ארצי במערכת החינוך'.

 

 

ההכשרות האזוריות המתקיימות במסגרת הקורס השנתי:

 • שפלת יהודה הרי יהודה והשומרון
 • ירושלים

 

להכשרות אזוריות נוספות והשתלמויות לרענון תו תקן לחצו כאן.

 

 

 

מועדי הקורסים:

 • קורס קיץ מרוכז – י"ט בתמוז עד כ' באלול תשע"ח ( 2.7.18 עד 31.8.18), הלימודים מתקיימים בימים א'-ה' , ובחלק מימי שישי במהלך הקורס בקמפוס היכל שלמה בירושלים.
 • קורס שנתי –  כט' בחשון  תשע"ט עד א' באב תשע"ט, ( 7.11.18 עד 2.8.19) הלימודים יתקיימו עפ"ר בימי רביעי בקמפוס היכל שלמה בירושלים.

 

התכנית מתקיימת בקמפוס המכללה בהיכל שלמה, ירושלים.

תנאי קבלה

 • בוגרי שירות צבאי/לאומי מלא
 • ראיון אישי
 • תעודת בגרות
 • סדנת מיון קבוצתית
 • אישור משטרת ישראל לעבודה עם בני נוער
 • בחינת סף בידיעת הארץ
 • אישור רפואי
 • גיל 21 ומעלה

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת  ארבעה צירי התמחות:

 • ציר מיומנות השדה (שדאות, ניווטים, לילה וכו')
 • הציר הדיציפלינרי (גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה, חי, צומח ואקולוגיה, היסטוריה וארכאולוגיה)., תנ"ך וספרות חז"ל, עדות ודתות בא"י.
 • ציר חינוך והדרכה: "הפדגוגיה של השדה"
 • ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה (קורס מגישי ע"ר בהיקף של 30 שעות)

שלב א': הכשרה בסיסית למדריכי טיולים במערכת החינוך (במסגרתה יילמדו 2 אזורי הכשרה שייקבעו בתכנית הלימודים )

תכנית הלימודים כוללת שדאות, לימודי ארץ ישראל, חינוך והדרכה, קורס בטיחות וקורס עזרה ראשונה.במהלך הקורס נלמדים כעשרים ימי לימוד בכיתה ונערוך כעשרים ימי סיור. בנוסף כוללת התכנית בחלקה הראשון קמפוס שדה ( ניווטים עם לינת שטח) בן 3.5 ימים, 2 אזורי הכשרה ( קמפוסים), קורס מגישי עזרה – ראשונה (30 שעות) וקורס בטיחות (12 שעות)..

מסיימי ההכשרה הבסיסית לעיל,  יהיו זכאים ל'היתר הדרכה במערכת החינוך' – 'תו תקן' ובו שני אזורי הכשרה שנלמדו.במהלך שנתיים מתום ההכשרה הבסיסית על המדריך לקיים שתי השתלמויות מקצועיות + רענון בטחון ובטיחות ורענון עזרה ראשונה ובתום שנתיים מיום הכשרתו עליו לרענן את תעודתו. ( יש לרענן תעודה בכל שנתיים).

שלב ב' – במהלך של עד 4 שנים מתום ההכשרה הבסיסית  חובה ללמוד עוד 3 אזורי הכשרה (קמפוסים) במסגרת אחד הגופים המכשירים על פי העדפה אישית ובמועדים שיימצאו מתאימים לכם ביותר מהקמפוסים המוצעים.

בוגרי שלב ב' זכאים לקבל 'היתר הדרכה למדריך טיולים מוסמך במערכת החינוך'. שלב זה  כאמור הנו חובה ולא ניתן לחדש תעודת מדריך טיולים בתום ארבע שנים אם אין 5 אזורי הכשרה.

שלב ג' – שלב בחירה, המשך ההכשרה ב-5 אזורי טיולים נוספים בהתאם לבחירת המדריך. -מסיימי שלב זה זכאים לקבל היתר הדרכה כ- 'מדריך טיולים ארצי במערכת החינוך'.

 

הלימודים העיוניים בין השעות 9:00- 18:00

הסיורים בין השעות 8:00- 20:00

סך כל המפגשים – 48 בהיקף מצטבר של 530 שעות

קמפוסים אזוריים: ירושלים במשך שבועיים בימים א'-ו' ללא לינה.

צוות התכנית

ד"ר דורון שר אבי – מנהל התכנית (ראש החוג ללימודי ארץ ישראל), מרצה ומדריך מנוסה הן בתחום האקדמי והן בתחום הכשרת מדריכי טיולים.
ישורון פישר – רכז הקורס. מדריך בעל ניסיון רב בקורסים להכשרת מדריכים ובשטח.

רינה ישר יצחק – רכזת ביצוע הכשרות מדריכים.

על צוות ההוראה נמנים:

ד"ר דורון שר-אביישורון פישראביחי בנימיני, ד"ר איל דוידסוןד"ר עודד לאוב, ד"ר ירון עובדיה, הרב נועם פרל, אפרת נתן, שלמה בוסקילה, אוריה גולן, יוני שטרן ועוד.

הרשמה

מרכז הייעוץ והרישום:
טלפון: 02-9937337
rishum@herzog.ac.il

 

לשאלות ושליחת מסמכים:
רינה ישר-יצחק
טלפון:  02-5889004 /  052-6071479
פקס:  02-6231810
rinay@herzog.ac.il

 

לחצו כאן לטופס הרשמה לקורס קיץ המרוכז תשע"ח

לחצו כאן לטופס הרשמה לקורס השנתי תשע"ט

לחצו כאן לטופס היעדר רישום פלילי

לחצו כאן לשאלון למועמד לקורס מדריכי טיולים

שכר לימוד

שכר לימוד מלא לקורס – 8,500 ש"ח (כולל דמי הרשמה)

תקנון

משתתפי קורס הכשרת מדריכי הטיולים מחוייבים לעמוד בתקנון