קורס הדרכת טיולים ומסעות

רכזי התכנית

 • דורון שר אבי doronsar@herzog.ac.il
 • ישורון פישר yeshurunf@gmail.com

תיאור התכנית

 • הכשרת מדריכי טיולים – הקורס יתחיל בתאריך  ט"ו חשוון תש"ף 13.11.19 , ויסתיים ב- ח' אב תש"ף 29.7.20
 • קורס מדריכי טיולים מרוכז קיץ תשע"ט  2019 – כ"ח סיון  – כ"ט אב תשע"ט  1.7-30.8.19 / ההרשמה הסתיימה
 • להכשרות אזוריות נוספות והשתלמויות לרענון תו תקן /  לחצו כאן
 • "דעת מקרא ולכת"- נחלות שבטי ישראל / לחצו כאן

הכשרת מדריכי טיולים

החוג ללימודי ארץ ישראל מציע תוכנית חוץ אקדמית להכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך (בעבר: “תו תקן”).

המשתתפים בתוכנית זו, זכאים להכרה של 7-8 נקודות זיכוי בלימודי התואר הראשון במסלול ההתמחות בלימודי ארץ ישראל במכללת הרצוג, במידה וימשיכו לימודיהם במסלול האקדמי.

סגל ההוראה בקורס מורכב מטובי המרצים בתחום:

ד”ר דורון שר אבי – מנהל התוכנית (ראש החוג ללימודי ארץ ישראל), מרצה ומדריך מנוסה הן בתחום האקדמי והן בתחום הכשרת מדריכי טיולים.

ישורון פישר – רכז הקורס. מדריך בעל ניסיון רב בקורסים להכשרת מדריכים ובשטח.

אביחי בנימיני, ד”ר איל דוידסון, ד”ר עודד לאוב, ד”ר ירון עובדיה, הרב נועם פרל, אפרת נתן, שלמה בוסקילה, אוריה גולן, יוני שטרן ועוד.

 

במסגרת תו התקן להכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך, חולקה ארץ ישראל ל- 10 אזורים גאוגרפיים, המכונים אזורי הכשרה או "קמפוסים".

בכל סוג של היתר הדרכה במערכת החינוך על פי תו התקן, מורשה המדריך להדריך רק באזורים אליהם הוכשר באחד השלבים שיפורטו להלן:

שלב א': הכשרה בסיסית למדריכי טיולים במערכת החינוך (במסגרתה יילמדו 2 אזורי הכשרה שייקבעו בתכנית הלימודים ) לפירוט המלא ראו מטה

שלב ב': במהלך של עד 4 שנים מתום ההכשרה הבסיסית חובה ללמוד עוד 3 אזורי הכשרה (קמפוסים) במסגרת אחד הגופים המכשירים על פי העדפה אישית ובמועדים שיימצאו מתאימים לכם ביותר מהקמפוסים המוצעים.

שלב ג': שלב בחירה, המשך ההכשרה ב-5 אזורי טיולים נוספים בהתאם לבחירת המדריך. מסיימי שלב זה זכאים לקבל היתר הדרכה כ'מדריך טיולים ארצי במערכת החינוך'.

 

 

ההכשרות האזוריות המתקיימות במסגרת הקורס השנתי:

 • שפלת יהודה הרי יהודה והשומרון
 • ירושלים

 

תנאי קבלה

 • בוגרי שירות צבאי/לאומי מלא
 • ראיון אישי
 • תעודת בגרות
 • סדנת מיון קבוצתית
 • אישור משטרת ישראל לעבודה עם בני נוער
 • בחינת סף בידיעת הארץ
 • אישור רפואי
 • גיל 21 ומעלה
 • מילוי שאלון מועמד לקורס מדריכי טיולים – לחצו כאן

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת  ארבעה צירי התמחות:

 • ציר מיומנות השדה (שדאות, ניווטים, לילה וכו')
 • הציר הדיציפלינרי (גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה, חי, צומח ואקולוגיה, היסטוריה וארכאולוגיה)., תנ"ך וספרות חז"ל, עדות ודתות בא"י.
 • ציר חינוך והדרכה: "הפדגוגיה של השדה"
 • ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה (קורס מגישי ע"ר בהיקף של 30 שעות)

שלב א': הכשרה בסיסית למדריכי טיולים במערכת החינוך (במסגרתה יילמדו 2 אזורי הכשרה שייקבעו בתוכנית הלימודים )

תוכנית הלימודים כוללת שדאות, לימודי ארץ ישראל, חינוך והדרכה, קורס בטיחות וקורס עזרה ראשונה.במהלך הקורס נלמדים כעשרים ימי לימוד בכיתה ונערוך כעשרים ימי סיור. בנוסף כוללת התוכנית בחלקה הראשון קמפוס שדה ( ניווטים עם לינת שטח) בן 3.5 ימים, 2 אזורי הכשרה ( קמפוסים), קורס מגישי עזרה – ראשונה (30 שעות) וקורס בטיחות (12 שעות)..

מסיימי ההכשרה הבסיסית לעיל,  יהיו זכאים ל'היתר הדרכה במערכת החינוך' – 'תו תקן' ובו שני אזורי הכשרה שנלמדו.במהלך שנתיים מתום ההכשרה הבסיסית על המדריך לקיים שתי השתלמויות מקצועיות + רענון בטחון ובטיחות ורענון עזרה ראשונה ובתום שנתיים מיום הכשרתו עליו לרענן את תעודתו. ( יש לרענן תעודה בכל שנתיים).

שלב ב' – במהלך של עד 4 שנים מתום ההכשרה הבסיסית  חובה ללמוד עוד 3 אזורי הכשרה (קמפוסים) במסגרת אחד הגופים המכשירים על פי העדפה אישית ובמועדים שיימצאו מתאימים לכם ביותר מהקמפוסים המוצעים.

בוגרי שלב ב' זכאים לקבל 'היתר הדרכה למדריך טיולים מוסמך במערכת החינוך'. שלב זה  כאמור הנו חובה ולא ניתן לחדש תעודת מדריך טיולים בתום ארבע שנים אם אין 5 אזורי הכשרה.

שלב ג' – שלב בחירה, המשך ההכשרה ב-5 אזורי טיולים נוספים בהתאם לבחירת המדריך. -מסיימי שלב זה זכאים לקבל היתר הדרכה כ- 'מדריך טיולים ארצי במערכת החינוך'.

 

הלימודים העיוניים בין השעות 9:00- 18:00

הסיורים בין השעות 8:00- 20:00

סך כל המפגשים – 48 בהיקף מצטבר של 530 שעות

קמפוסים אזוריים: ירושלים במשך שבועיים בימים א'-ו' ללא לינה.

צוות התוכנית

ד"ר דורון שר אבי –   doronsar@herzog.ac.il מנהל התוכנית (ראש החוג ללימודי ארץ ישראל), מרצה ומדריך מנוסה הן בתחום האקדמי והן בתחום הכשרת מדריכי טיולים.  

ישורון פישר – yeshurunf@gmail.com מנהל הכשרות מדריכי טיולים, מדריך בעל ניסיון רב בקורסי הכשרת מדריכי טיולים ובשטח

שי זריהן – shayzr12@hotmail.com  רכז קורס

על צוות ההוראה נמנים:

ד"ר דורון שר-אביישורון פישראביחי בנימיני, ד"ר איל דוידסוןד"ר עודד לאוב, ד"ר ירון עובדיה, הרב נועם פרל, אפרת נתן, שלמה בוסקילה, אוריה גולן, יוני שטרן ועוד.

הרשמה

להרשמה לקורס מדריכי טיולים שנתי תש"ף – לחצו כאן

להרשמה לקורס קיץ מרוכז (בשיתוף עם "אשכולות") | מרכז הייעוץ והרישום: טלפון: 02-9937337 rishum@herzog.ac.il / ההרשמה הסתיימה

 

לשאלות ושליחת מסמכים:

ישורון פישר
tiyulim@herzog.ac.il
פקס:  02-6231810

 

 

 

 

 

 

 

שכר לימוד

שכר לימוד מלא לקורס – 8,500 ש"ח (כולל דמי הרשמה)

תקנון

משתתפי קורס הכשרת מדריכי הטיולים מחוייבים לעמוד בתקנון (מופיע בתהליך ההרשמה)

אנשי סגל