קורס דעת מקרא ולכת

רכזי התכנית

  • ד"ר דורון שר אבי doronsar@herzog.ac.il
  • ישורון פישר yeshurunf@gmail.com

תיאור התכנית

זה אינו עוד סיור בתנ”ך. זוהי תכנית ייחודית וראשונה מסוגה, של בית מדרש מסייר,המשלב עיון בספר ובנוף כשהם שלובים זה בזה, והוא ממשיך את רוח ימי העיון בתנ”ך של מכללת הרצוג על פני השנה כולה.

התכנית מיסודו של החוג ללימודי ארץ ישראל, ובשיתוף אתר התנ"ך והיחידה לפיתוח מקצועי של מכללת הרצוג.

 

הנושא המרכזי

בתשע"ח, נושא התכנית הינו: "הנביא – תבנית נוף מולדתו"

המפגשים יוקדשו לבירור מקומה של התפאורה הגיאוגרפית בדברי הנביאים, ובמשליהם ותוך יצירת מפגש חי של הנבואה עם מציאות ימינו.

 

מחד, מביא הנביא את דבר ה' לשומעיו. מאידך  ניכרת בדבריו מנגינה ששורשיה לא רק בשמים אלא גם במרחב הנופי בו הוא ושומעי לקחו מסתובבים.

האם נוכל להבין טוב יותר "נבואה שנצרכה לדורות" אם רק נכיר תפאורה זו?

 

החידוש

  • רוב הסיורים מודרכים על ידי רבני ומורי ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג, הנמנים על מחוללי מהפכת התנ"ך בדור האחרון.
  • לא עוד "סיור תנכ"י" חד פעמי כי אם תהליך ובו מפגש לימודי מקדים, עם הכנה ועיון בתנ"ך מפי מדריכי הסיורים עצמם.

 

ועם הפנים לשנת תשע"ט:

נושא התכנית יהיה " הלֵך אחר חכמים"- בעקבות תנאים, אמוראים ונופי פעילותם. מומלץ גם למורים לתושב"ע.

 

קהל היעד

מחנכים, מורים לתנ"ך, מדריכי טיולים במערכת החינוך, מורי דרך, ואוהבי הסיור התנכ"י.

תכנית הלימודים

מבנה הקורס

הקורס מבוסס על 16 מפגשים: 8 סיורים, ו 8 מפגשים עיוניים שמטרתם הכנה לסיור, שיתקיימו לסירוגין, בהפרש של שבועיים זה מזה.

המפגשים העיוניים יתקיימו בקמפוס מכללת הרצוג בהיכל שלמה בירושלים, בימי שני, בין השעות 19:30- 22:00.

הסיורים יתקיימו בין איזור ערד בדרום, להר הכרמל בצפון.

 
תאריך תכנים
  1 כ"ד  בחשוון תשע"ח,  13.11.17

 

פתיחה, הצגת התכנית והיכרות עם אתר התנ"ך

הרב ד"ר שוקי רייס וד"ר דורון שר-אבי

עיון בספר ירמיה

הרב נעם פרל

2 ט' בכסלו תשע"ח, 27.11.17 סיור בארץ בנימין: הנביא מענתות והנביא מגבעון- ירמיה הנביא וחנניה בן עזור

פרופ' יואל אליצור

3 כ"ג בכסלו תשע"ח, 11.12.17 עיון בספר עובדיה

ד"ר דורון שר-אבי

4 י"ד בטבת תשע"ח, 1.1.18 וְיָרְשׁוּ הַנֶּגֶב אֶת הַר עֵשָׂו" 

עם הנביא עובדיה אל מרחבי הנגב האדומי

חורבת עוזה ונחל קינה

ד"ר דורון שר-אבי

5 כ"ח בטבת תשע"ח, 15.1.18 עיון בספרי חגי וזכריה

הרב יצחק לוי

6 י"ג  בשבט  תשע"ח, 29.1.18 "וְעָמְדוּ רַגְלָיו בַּיּוֹם הַהוּא עַל הַר הַזֵּתִים"

עם הנביא זכריה בירושלים של ימי בית שני

סיור במרחב הר הזיתים, הר הצופים ואתריהם

הרב יצחק לוי

7 כ"ז בשבט תשע"ח, 12.2.18 עיון בספר יחזקאל

הרב נעם פרל

8 י"א באדר תשע"ח, 26.2.18 שִׂים פָּנֶיךָ אֶל הָרֵי יִשְׂרָאֵל וְהִנָּבֵא אֲלֵיהֶם"

עם הנביא יחזקאל אל "האפיקים והגאיות" בהרי ישראל

הר טייסים ונחל קטלב

הרב נעם פרל

9 כ"ה באדר תשע"ח 12.3.2018 עיון בספר מלכים ב'

אפרת נתן

10 ג' בניסן תשע"ח, 19.3.18 "סָאתַיִם שְׁעֹרִים בְּשֶׁקֶל בְּשַׁעַר שֹׁמְרוֹן "

בעקבות הנביא אלישע בעיר שומרון ובממלכת ישראל

שומרון העתיקה וסביבתה

11 א' באייר תשע"ח, 16.4.18 עיון בספר עמוס

הרב דוד נתיב

12 ח' באייר תשע"ח, 23.4.18 "וַיִּקָּחֵנִי ד' מֵאַחֲרֵי הַצֹּאן"- בעקבות הרועה והמדבר כבית גידול למנהיגים

רכס הכנוב ליד מיצד, נחל ערוגות עילי ליד מעלה עמוס, שדה בר

הרב דוד נתיב

13 כ"ט באייר תשע"ח, 14.5.18 עיון בספר ישעיה

הרב ד"ר יואל בן נון

14 י"ד בסיון תשע"ח, 28.5.18 "תְּעָלַת הַבְּרֵכָה הָעֶלְיוֹנָה אֶל מְסִלַּת שְׂדֵה כוֹבֵס"- עם הנביא ישעיה מול שני מלכים ובריכה אחת

תצפית מהר הצופים, מנהרת הכותל ועיר דוד (תעלות ובריכות המים)

הרב ד"ר יואל בן נון

15 כ"ח בסיוון תשע"ח, 11.6.18 עיון בספר מלכים א'

הרב נעם פרל

16 י"ב בתמוז תשע"ח, 25.6.18 "קְבֹץ אֵלַי אֶת כָּל יִשְׂרָאֵל אֶל הַר הַכַּרְמֶל"

עם אליהו ואלישע ממחולה ועד הכרמל

ערן מאיר

צוות התכנית

צוות המורים:

פרו'פ יואל אליצור, הרב ד"ר יואל בן נון, הרב יצחק לוי, הרב דוד נתיב, אפרת נתן, ד"ר דורון שר-אבי, הרב נעם פרל, הרב ד"ר שוקי רייס, ערן מאיר

 

צוות התכנית:

בראש התכנית עומד ד"ר דורון שר-אבי, ראש החוג ללימודי א"י.

רכזי התכנית הם ישורון פישר, מנהל הכשרות המדריכים בחוג ללימודי א"י ורינה ישר-יצחק, רכזת הביצוע של החוג.

שכר לימוד

2500 ₪ לכל התכנית

ניתן להצטרף על בסיס חד פעמי לסט מפגשים (שיעור וסיור), בעלות של 335 ₪.

לא ניתן להצטרף לסיור בודד ללא השתתפות במפגש המכין.

הרשמה לתכנית

02-9937337

rishum@herzog.ac.il