רג"ב

רכזי התכנית

 • ד"ר תמי קמינסקי tamik@herzog.ac.il
 • ד"ר ברכי אליצור brachi@herzog.ac.il

תיאור התכנית

תכנית רג"ב הוקמה במגמה לשלב במערכת החינוך סטודנטים מצוינים בעלי מוטיבציה וכישורים טובים במיוחד. משתתפי התכנית יזכו לליווי ולהעצמה אישית, אקדמית ומקצועית לאורך כל שנות לימודי התואר.

תכנית רג"ב היא התכנית המובילה בישראל למצטיינים מתחום לימודי החינוך וההוראה שמטרתה לגייס סטודנטים בעלי יכולות גבוהות ולהכשירם להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים. התכנית מאפשרת לסטודנטים מצטיינים לסיים תואר ראשון ( B. Ed.) במשך 3 שנות לימוד בלבד ובסבסוד מלא וליהנות מהטבות נוספות הכוללות מלגת קיום שנתית, שכר מוגדל בתקופת הסטאז' ואפשרות להמשיך ללימודי תואר שני ללא צורך בוותק בהוראה.

מטרות התכנית

 • לגייס למכללה תלמידים בעלי יכולות למידה גבוהות, כישורי מנהיגות ומחויבות ערכית-חברתית, המעוניינים לעסוק בחינוך ובהוראה, ולתת להם הזדמנות ללמוד בתכנית ייחודית ומאתגרת.
 • לפתח יכולות הוראה גבוהות ותפיסה חינוכית רחבה, כך שהסטודנטים יוכלו להיות בעתיד כוח מוביל במערכת החינוך, מורים איכותיים ומנהיגים חינוכיים.
 • לטפח מנהיגות חינוכית מובילה, שתתפוס מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך.
 • להוביל תהליכי שינוי בהכשרה להוראה: העמקה בלימודים, הטמעה של שיטות הוראה ולמידה ייחודיות וחתירה למצוינות.
 • לפתח ולעודד את המחויבות הערכית והחברתית שתבוא לידי ביטוי בתוך המכללה ומחוצה לה.

הערות

 • התכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • לתכנית יוכלו להצטרף תלמידים חדשים שמתחילים את לימודיהם בשנה א' בשנת הלימודים תש"ף, ורואים בחינוך ובהוראה יעד אישי ואתגר מן המעלה הראשונה לעצמם.
 • הציון המינימאלי הנדרש להצטרפות לתכנית זו הוא ציון משולב של 650 ומעלה (= שקלול של ציון המבחן הפסיכומטרי עם ממוצע ציוני הבגרות), או ציון פסיכומטרי של 660 ומעלה ללא התחשבות בציון הבגרות (אך בעלי תעודת בגרות).
 • יוכלו להתקבל גם מועמדים בעלי מאפיינים אישיותיים ומנהיגותיים מיוחדים אשר הצטיינו בפעילות חברתית, אם הם בעלי ציון משולב של 630 לפחות.
 • יוכלו להתקבל גם מועמדים בעלי ציון משולב של 615 – 630, אשר יעברו את מבחן מסיל"ה בציון של 7  ומעלה.
 • ריאיון אישי עם מרַכזות התכנית.
 • כתיבת מכתב סנגור עצמי המנמק את הבקשה להצטרף לתכנית.
 • השתתפות והצלחה במבחן מסיל"ה בציון של 5.5  ומעלה.
 • חתימה על טופס התחייבות הנלווה לחוזר שנשלח בכל שנה למועמדי התכנית.

תנאי קבלה

 • לתכנית יוכלו להצטרף תלמידים חדשים שמתחילים את לימודיהם בשנה א' בשנת הלימודים תש"ף, ורואים בחינוך ובהוראה יעד אישי ואתגר מן המעלה הראשונה לעצמם.
 • הציון המינימאלי הנדרש להצטרפות לתכנית זו הוא ציון משולב של 650 ומעלה (= שקלול של ציון המבחן הפסיכומטרי עם ממוצע ציוני הבגרות), או ציון פסיכומטרי של 660 ומעלה ללא התחשבות בציון הבגרות (אך בעלי תעודת בגרות).
 • יוכלו להתקבל גם מועמדים בעלי מאפיינים אישיותיים ומנהיגותיים מיוחדים אשר הצטיינו בפעילות חברתית, אם הם בעלי ציון משולב של 630 לפחות.
 • יוכלו להתקבל גם מועמדים בעלי ציון משולב של 615 – 630, אשר יעברו את מבחן מסיל"ה בציון של 7  ומעלה.
 • ריאיון אישי עם מרַכזות התכנית.
 • כתיבת מכתב סנגור עצמי המנמק את הבקשה להצטרף לתכנית.
 • השתתפות והצלחה במבחן מסיל"ה בציון של 5.5  ומעלה.
 • חתימה על טופס התחייבות הנלווה לחוזר שנשלח בכל שנה למועמדי התכנית.
 • הקבלה הסופית מותנית באישור משרד החינוך.

תכנית הלימודים

במסגרת התכנית מתקיימים קורסים ייחודיים, כנסים שנתיים, ימי עיון וסיורים לימודיים לקבוצת רג"ב, בתוספת לתכנית הלימודים הרגילה בחוגים שבחרו בהם.

בתכנית הייחודית ייכללו קורסים מוגברים, קורסים בלמידה עצמית מודרכת וקורסים מתקדמים.

במסגרת ההכשרה המעשית להוראה, ישתלבו הלומדים בתחילה בתכנית ההכשרה הרגילה ובנוסף לכך יבחרו באחת מהתכניות הייחודיות של המכללה [צורים, לפל"פ, גוונים, תל"ם] וישתתפו בעבודה המעשית הייחודית הנלווית לתכנית.

הסטודנטים יקבלו על עצמם תפקידים חינוכיים וחברתיים ייחודיים בתקופת הלימודים.

חובות התכנית

 • השתתפות רצופה בתכנית במשך שלוש שנים עד לסיומה. פרישה מהתכנית תחייב החזרת כל ההטבות הכספיות וביטול קיצור משך זמן ההכשרה.
 • למידה בקורסים ייחודיים אקסקוריקולריים בהיקף של 2 ש"ש לפחות בשנה.
 • ציון ממוצע של 90 ומעלה בלימודים האקדמיים, בהכשרה ובחינוך.
 • פעילות למען הקהילה והסביבה (עזרה לסטודנטים מתקשים, סיוע לאוכלוסיות חלשות) במשך שנתיים מתקופת הלימודים בהיקף של 2 שעות שבועיות.
 • בוגר התכנית נדרש לעבודה בהוראה במשך שלוש שנים לפחות. שנת עבודה כנגד כל שנת מלגה והלוואה מותנית, בהיקף מינימלי של שליש משרה בשנת ההוראה הראשונה (סטאז') ושני שליש משרה בשנה השניה והשלישית.

הטבות לסטודנטים

 • סיום הלימודים בשלוש שנים (במקום בארבע שנים).
 • קבלת הלוואה מותנית ממשרד החינוך, בגובה של כ- 50% משכר הלימוד (5800 ₪ נכון לתשע"ט), לצורך תשלום שכר לימוד*. יתרת שכר הלימוד תשולם באמצעות מלגה מן המכללה. גובה הסכומים הסופי תלוי בהחלטת משרד החינוך וטרם פורסם.
 • מלגה (סל חיזוקים) של 5000 ₪ לכל שנת לימודים – מותנה בהחלטת משרד החינוך.
 • תכנית הכשרה ייחודית.
 • תעודת תכנית מצוינים.
 • שכר בדירוג של בעל תואר B.Ed ותעודת הוראה – בשנת הסטאז'.
 • החזר ההלוואה המותנית מתחיל כבר בשנת הסטאז'.
 • העדפה בשיבוץ לעבודה.

*תנאים אלו נכונים לשנת תשע"ט ויכולים להשתנות לפי דרישות התוכנית הארצית.

אנשי סגל