אקדמיה – כיתה

רכזי התוכנית

 • מירי וולף volfmiri@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

'אקדמיה-כיתה' היא תוכנית חדשנית של משרד החינוך להכשרת תלמידים להוראה באמצעות שילובם בבתי הספר כחלק מצוות המורים כבר במהלך לימודיהם במכללה.

התוכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים בשנה ג' במכללה או בתוכנית הסבת אקדמיים להוראה. תלמידי התוכנית נדרשים לנוכחות של 12 שעות שבועיות בבתי הספר.

לכל סטודנט נבנית מעטפת תומכת ומוענק ליווי של מורה מכשיר ומדריך פדגוגי.

מטרות התוכנית

 • קידום למידה משמעותית תוך שיפור איכות ההכשרה להוראה, הקליטה במסגרות החינוך והפיתוח המקצועי של פרחי הוראה.
 • קידום חווית הלמידה במוסדות החינוך עצמם על ידי מעורבות הסטודנטים.
 • העצמת סטודנטים מצטיינים בתהליך הכולל הנחיה על ידי מורים מנוסים ובעלי שיעור קומה.

הערות

 • התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • הקורסים הנלמדים בתוכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

תוכנית זו מיועדת לתלמידי שנה ג' והסבת אקדמאים להוראה.

על הסטודנטים המעוניינים להשתתף בתוכנית להירשם ולקבל אישור ממרכז ההכשרה.

הכניסה לתוכנית מותנית בהמלצת המכללה ובראיון עם מנהל בית הספר הקולט.

תוכנית הלימודים

 • הסטודנטים בתוכנית יפעלו, בחלק מן ההתנסות, בהוראה במתכונת של "הוראה  בצמד", שבה מורה מנוסה חונך סטודנט כמורה חדש.
 • המנחה הוא מורה עתיר ניסיון, מוכשר ומיומן בתחומו, ואילו המורה המתחיל הוא סטודנט מתלמד להוראה.
 • המורה המנוסה יהיה "מורה מכשיר" לסטודנט, שותפו להוראה בצמד.
 • כל סטודנט יתנסה, בנוסף לדגם ה"הוראה בצמד", גם בדגמי הוראה נוספים ומגוונים, בהם הוראה קבוצתית, הוראה יחידאית-פרטנית ועוד.
 • הסטודנט יצטרף לפעילויות בית ספריות שאינן הוראה בכיתה: ימי הורים, טקסים, הנחיית ועדות תלמידים, טיולים וכיוצא בזה (בהיקף של עד 30 שעות בשנה).

חובות התוכנית

יומיים של עבודה מעשית בבית הספר –12 שעות.

העבודה המעשית מתבצעת עפ"י לוח החופשות של משרד החינוך, החל מה-1 בספטמבר עד ה-20 ביוני.

הרשמה

ניתן להירשם אצל מירי וולף: volfmiri@herzog.ac.il