אקדמיה – כיתה

רכזי התכנית

 • מירי וולף volfmiri@gmail.com

תיאור התכנית

'אקדמיה-כיתה' היא תכנית חדשנית של משרד החינוך להכשרת תלמידים להוראה באמצעות שילובם בבתי הספר כחלק מצוות המורים כבר במהלך לימודיהם במכללה.

התכנית מיועדת לסטודנטים רציניים הלומדים בשנה ג' במכללה או בתכנית הסבת אקדמיים להוראה. תלמידי התכנית נדרשים לנוכחות של 12 שעות שבועיות בבתי הספר כמורה שני בכיתה.

לכל סטודנט נבנית מעטפת תומכת ומוענק ליווי של מורה מכשיר ומדריך פדגוגי. הסטודנטים המשתתפים בתכנית מקבלים מלגת שכר לימוד לשנת הלימודים.

מטרות התכנית

 • קידום למידה משמעותית תוך שיפור איכות ההכשרה להוראה, הקליטה במסגרות החינוך והפיתוח המקצועי של פרחי הוראה.
 • קידום חווית הלמידה במוסדות החינוך עצמם על ידי מעורבות הסטודנטים.
 • העצמת סטודנטים מצטיינים בתהליך הכולל הנחיה על ידי מורים מנוסים ובעלי שיעור קומה.

הערות

 • התכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

תכנית זו מיועדת לתלמידי שנה ג' והסבת אקדמאים להוראה.
על הסטודנטים המעוניינים להשתתף בתכנית להירשם ולקבל אישור ממרכז ההכשרה.

תכנית הלימודים

 • הסטודנטים בתכנית יפעלו, בחלק מן ההתנסות, בהוראה במתכונת של "הוראה  בצמד", שבה מורה מנוסה חונך סטודנט כמורה טירון.
 • המנוסה הוא מורה עתיר ניסיון, מוכשר ומיומן בתחומו, ואילו המורה המתחיל הוא סטודנט מתלמד להוראה.
 • המורה המנוסה יהיה "מורה מכשיר" לסטודנט, שותפו להוראה בצמד.
 • כל סטודנט יתנסה, בנוסף לדגם ה"הוראה בצמד", גם בדגמי הוראה נוספים ומגוונים, בהם הוראה קבוצתית, הוראה יחידאית-פרטנית ועוד.
 • הסטודנט יצטרף לפעילויות בית ספריות שאינן הוראה בכיתה: ימי הורים, טקסים, הנחיית ועדות תלמידים, טיולים וכיוצא בזה.

חובות התכנית

יומיים של עבודה מעשית בבית הספר – מינימום  12 שעות.
העבודה המעשית מתבצעת עפ"י לוח החופשות של משרד החינוך, החל מה-1 בספטמבר עד ה-20 ביוני.

הטבות לסטודנטים

כל סטודנט במסגרת אקדמיה – כיתה זוכה במלגה בסך 4,000 ₪ + 1000 ₪ נסיעות (בנוסף למלגות אחרות כגון: רג"ב, עולים ועוד).

הרשמה

אצל מירי וולף: volfmiri@gmail.com