מיתרים

רכזי התכנית

  • דורי הנמן dorihaneman@gmail.com
  • תחיה הרמן tchiyaherman@gmail.com

תיאור התכנית

פריחתן של המכינות הקדם צבאיות המשלבות, הביאה קבוצה מגוונת של דתיים, מסורתיים וחילוניים לצמיחה של שיח תרבותי ישראלי-יהודי  התורם לחברה הישראלית. לשם כך חברו מספר ראשי מכינות, אל רשת מיתרים- של החינוך המשלב, ואל תכנית גוונים במכללת הרצוג במטרה לאפשר לתלמידיהם לרכוש תעודת הוראה שתכשיר אותם ללמד בבתי הספר המשלבים דתיים וחילוניים.

 

בוגרי ובוגרות מכינות קדם צבאיות וכל מי שרואה עצמו חלק מהשיח היהודי ישראלי, המעונינים ללמד בבתי הספר המשלבים של רשת מיתרים מוזמנים לקחת חלק בתכנית.

הלימודים נערכים בקמפוס היכל שלמה במסלול הכשרה לתואר B.Ed בהיסטוריה ותושב”ע ומשותפים לגברים ונשים.

מטרות התכנית

הכשרת מורים היודעים לדבר את השפה של החינוך המשלב, ואשר יכולים להוביל את רוח המכינות לבתי הספר.

הערות

  • תכנית הנלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
  • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה של המכללה בתוספת ראיון אישי.

תכנית הלימודים

הכשרה להוראה במקצועות תושב"ע ואזרחות.

חובות התכנית

עשיית עבודה מעשית בבתי הספר של רשת מיתרים.

הרשמה לתכנית

רכז התכנית: דורי הנמן dorihaneman@gmail.com