גוונים – לתלמידי B.Ed

רכזי התכנית

 • תהלה (דרמון) מלכה   tehiladm@herzog.ac.il

תיאור התכנית

משה רבינו או משה פרץ? ר' יהודה הלוי או יודה לוי? רחל אמנו או רחל המשוררת?

ובמילים אחרות- מי זו החברה הישראלית ומה זו בכלל תרבות יהודית ישראלית?

מתוך תחושת אחריות לחינוך יהודי של דור העתיד של מדינת ישראל על כל גווניו, תמשיך בע”ה בשנה”ל תש"ף במכללה האקדמית הרצוג תכנית הכשרת סטודנטים להוראה בבתי ספר ממלכתיים. סטודנט הלוקח חלק בתכנית גוונים יוכל ללמד את מקצועות החוגים אותם למד ובנוסף להם יוכל ללמד את המקצוע תרבות יהודית ישראלית אשר נכנס בשנים האחרונות כמקצוע חובה בבתי הספר הממלכתיים. התכנית כוללת היכרות עם תוכני ההוראה הנלמדים בבתי הספר הממלכתיים; קורסי העשרה בנושאי זהות יהודית; הכשרה מעשית ייחודית, מפגשים, סיורים ועוד.

התכנית מציעה מסלול התמחות לסטודנטים לתואר ראשון ושני.

הערות

 • התוכנית מתאימה לתלמידי ותלמידות רג"ב הנדרשים ללמוד באחת מהתכניות המיוחדות
 • התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט, ובסופה ניתנת לו תעודת הוראה עם שלושה מקצועות הוראה (במקום השניים הרגילים)
 • הקורסים הנלמדים בתוכנית נחשבים לחלק מקורסי החוג לחינוך  על כן לא נדרש מן הסטודנט לחרוג ממכסת הקורסים הנדרשת לו לקבלת התואר

תנאי קבלה

 1. עניין ונכונות ללמד בבתי ספר ממלכתיים.
 2. ראיון אישי עם ראש התכנית.

 

 

תוכנית הלימודים

6 ש"ש + עבודה מעשית

יש לבחור 4 מתוך 5 קורסי התוכנית:

 1. תרבות יהודית-ישראלית – תכנים ודרכי הוראה
 2. דת וחילון בעת החדשה
 3. ערכי היהדות וההומניזם החילוני (מקוון)
 4. זהות יהודית בעולם משתנה – קורס סדנאי
 5. התמודדויות בהוראה בבית הספר הממלכתי

וכן 2 קורסים נוספים, אחד מכל חוג בו לומד הסטודנט, הנוגעים בתוכנם לנושאי זהות יהודית וישראלית. רשימת הקורסים על פי חלוקה לחוגים נמצאת אצל היועצים.

 

עבודה מעשית

סמסטר אחד (על פי רוב מתחילים) של הוראת תרבות ישראל בבית ספר ממלכתי או משלב בכיתות ה'-ח'

 

חובות התוכנית

בחירה של 4 קורסי חובה מתוך רשימת קורסים רלוונטיים במסגרת החוג לחינוך.
שני קורסים מתאימים מתוך חוגי הלימוד של הסטודנט (אחד מכל חוג) ו- 2 ש"ש עבודה מעשית בבתי ספר ממלכתיים.

הרשמה לתוכנית

לאחר ראיון עם ראשת התכנית: תהלה (דרמון) מלכה 055-8818424  tehiladm@herzog.ac.il