מכון 'עד הנה'

רכזי התוכנית

  • ישראל מלכיאל, מזכיר אקדמי adhena@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

בחורף תשע”ו (2015) הוקם במכללת הרצוג מכון 'עד הנה', לחקר ולימוד מורשת יהדות גליציה ובוקובינה, בדגש על הצדדים התורניים, הלמדניים והרוחניים שלה.

גליציה ובוקובינה היוו במשך מאות שנים אחד ממרכזי התרבות הפוריים והחשובים של יהודי אירופה. חורבנו של מרכז זה בעקבות שתי מלחמות עולם ושואת יהודי אירופה גרם לא רק לקטיעתה של מסורת היצירה התורנית הייחודית לאזור אלא גם לנתק מסוים בינה לבין התודעה היהודית המודרנית, הן זו של הקהילה האקדמית והן זו של החברה המסורתית.

'עד הנה' הינו מכון לימוד ומחקר שעוסק בחקר היצירה התורנית של יהדות גליציה ובוקובינה, מן המאה השש-עשרה ועד לתקופת הזמן הנוכחית. המרכז מבקש ליצור מחקר רחב דעת המאחד למדנות וידענות תורנית, מתודות מחקר מודרניות וחשיבה היסטורית, באמצעות שילוב חוקרים צעירים מן החברה החרדית בעשייה המחקרית והמדעית. עמיתי המכון הינם חוקרים בעלי ידע רחב וכשרון מוכח, שרמת ההיכרות שלהם עם מורשת היצירה הרבנית והתורנית מעמיקה ורחבה.

לאתר הבית של המכון לחקר גליציה 'עד הנה' לחצו כאן

המכון פועל כמוקד מחקר בתוך המכללה, והוא אחת מפעילויותיה של  העמותה לחקר מורשת יהדות גליציה ובוקובינה http://jgaliciabukovina.net/he.

 

מטרות התוכנית

  • קידום המחקר המקצועי בתחום המורשת הרבנית והלמדנית לסוגיה של יהדות גליציה ובוקובינה.
  • חשיפת הציבור הרחב למורשתה הרחבה והעמוקה של היהדות הגליצאית ולתרומתה לתרבות היהודית בדורות האחרונים ולחברה הישראלית והיהודית בת זמננו.
  • קידום עיבודו של הפוטנציאל האינטלקטואלי הקיים בחברה החרדית לכדי תרומה לחברה היהודית והישראלית ולשיח המחקרי המתקיים בתחומים הנזכרים.

תנאי קבלה

המחזור הראשון של המרכז מורכב מחבורה של חוקרים בעלי ידע רחב וכשרון מוכח, בני החברה החרדית, שרמת ההיכרות שלהם עם מורשת היצירה הרבנית והתורנית מעמיקה ורחבה.

תכנית הלימודים והמחקר

עמיתי המכון עוברים תהליך למידה ורכישת מיומנויות, זוכים לליווי אקדמי צמוד, ומקבלים הדרכה ומשוב קבוצתי בנושאי מחקרם על פי התקדמות בתכניות המחקר שאותן יצרו. תוצאות המחקרים מוגשות לפרסום בכתבי עת שפיטים בארץ ובעולם, ומפורסמות, במקביל, גם בכתבי עת חרדיים. חלק מהן מוצאות דרכן גם לעיתונות החרדית, שמהווה מקום מפגש נוסף בין קהילת המחקר שאותה אנו יוצרים לבין החברות הסובבות אותה. פעילות המחקר מלווה בהשתלמויות שונות שמועברות על ידי מרצים מתחלפים מתחומים אקדמיים שונים. במקביל מפתח המכון כלים שונים בעזרתם נוכל להנגיש את פירות העיון והמחקר גם לקהל הרחב, דוגמת קורסים לאברכים חסידיים, בני ישיבות ועוד.

נושאי מחקר

ספרייתו של הרמ”א ודרכי השימוש בה בפסקיו

הפצת החסידות בגליציה ובוקובינה

ה’ישועות יעקב’ – ר’ יעקב משולם אורנשטיין – חייו ויצירתו

תורה והשכלה: גירסת גליציה

היחס לשמות לעז בגליציה במאות ה-16-17

חיי קהילה: קהילת ברודי, רבניה ופולמוסיה במאה ה-19

קורסים

קורס לצעירי חסידות קרלין: ההסטוריה של החסידות:

הקורס עוסק בשלל נושאים הקשורים במחקר היסטורי בכלל, ובחקר התנועה החסידית בפרט. ההכרה עם ההסטוריה כשדה מדעי ומקצועי תכלול דיונים בחשיבות העיסוק בהיסטוריה, פיתוח חשיבה היסטורית, אבחנה וביקורת טקסטים, איסוף ובחירת מקורות ומיקוד אירועים בהקשרם ההיסטורי הרחב.

קורס לבני ישיבות: 'צעירי גליציה': הקורס עוסק במחשבה היהודית בעת החדשה המוקדמת במרחב יהודי פולין-ליטא. הוא סוקר את מעברם מזרחה של יהודי אשכנז ואת התעצמותו של המרכז היהודי הגדול בפולין במאות ה-16 וה-17