מוזה ON

רכזי התכנית

 • יעל דיאמנט פפויפר yaeld@herzog.ac.il

תיאור התכנית

שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין מכללת הרצוג לבין מוזיאון היכל שלמה* ויצירת פלטפורמה אקדמית- פדגוגית חדשנית, להכשרת עובדי הוראה בדרך מגוונת ויצירתית.

בבסיס התוכנית עומדת ראיית המוזיאון כמרחב למידה חוץ כיתתי מעצים ומעשיר לסטודנטים להוראה מהמגזרים השונים, ויצור תהליך חינוכי "מחוץ לקופסא" כשבסופו תוצרים קונקרטיים.

המוזיאון מעורר למידה עצמאית משלימה ללמידה הבית ספרית: בעולם הידע הנרחב כיום מהווים המוזיאונים עוגן לפעולות העשרה, בתחומי  תוכן שונים. מערכת החינוך מכירה בערכו החינוכי-לימודי של המוזיאון אך טרם השכילה לנצל עוגן זה להשלמת התהליך החינוכי המתקיים בבתי הספר.

בשנים האחרונות גובש מתווה כולל, הרואה במוזיאון מסגרת המשלבת אוצרות, חינוך ואמנות. ברוח "הפדגוגיה החדשה" הדוגלת בשלוב מרחבי למידה חוץ כיתתיים להשלמת תהליכים חינוכיים נקבעו ארבע נקודות ליבה :

 1. קביעת מסגרת לפרויקט: מסגרות זמן, תקציב, התאמת תכנים, מטרות ויעדים, בהלימה לייחודו של המוזיאון (אוסף,  מיקום גיאוגרפי, ותפיסה חינוכית/אוצרותית).
 2. קביעת רצף מפגשי פעילות בתוכנית רב שלבית לאורך כל שנת הלימודים בה מתקיים הפרויקט.
 3. מעורבות הסטודנטים בתהליך החינוכי ובהפקת התוצרים.
 4. קיום ממדי הערכה ומישוב הפרויקט.

*המוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה הוקם ב-1958 המוזיאון מציג תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות המתבססות על אוסף עשיר הנחשב לאחד מאוספי היודאיקה החשובים בעולם. האוסף מכיל למעלה מ-4000 פריטים ארכיאולוגיים, מסמכים היסטוריים לצד אמנות יהודית, ישראלית ועכשווית.

מטרות התכנית

מטרתו של המוזיאון לשקף את ההווי הדתי והתרבותי של העם היהודי בארץ ובתפוצות. בתערוכות המוזיאון ההתמקדות היא בחפץ כמגלם ערכי תרבות המשלבים עבר, הווה ועתיד תוך פניה והתאמה לעולמו הפנימי של המבקר ומקור לגילוי חוויה ועניין.

ייחודו של הפרויקט

בשנים תשע"ה-תשע"ו התקיים הפרויקט  ברצפי "הכשרה מעשית" לסטודנטים להוראה, תוך הקפדה על רמה אקדמית, חינוכית מחד, ושמירה על סטנדרטים מוזיאלים, שפה אוצרותית וייחודו של כל גורם בתהליך מאידך.

השפה המוזיאלית הותאמה לכל חוג ותחום דעת במכללה,  בהלימה לתחומי הדעת של הסטודנטים, (חינוך  כללי, חינוך מיוחד, מדעים, אמנות וכיוצ"ב).

תנאי קבלה

 • לפרויקט יוכלו להצטרף תלמידים משנה ב' ומעלה, הרואים בחינוך ובהוראה יעד אישי ואתגר מן המעלה הראשונה.
 • יתרון- יכולת יצירתיות, הובלת תהליכים, חשיבה מחוץ לקופסא.
 • במסגרת הכשרה מעשית- בתיאום עם הרכז/ מד"פ, כל חוג בהתאם לתכני הפרויקט.

תוכנית הלימודים

מיומנויות ויעדים במסגרת תוכנית הלימודים:

החוג לחינוך מיוחד:

 • מיומנויות הוראה: שינוי מקום המורה כשותף ומנחה ולא "מעביר ידע", פיתוח יכולות הובלת תהליך, למידה פרויקטלית, גיוון תהליך ההוראה, הפעלת שיקול דעת, התמודדות עם משברים, זיהוי כוחות ( תלמיד ומורה) העשרת ידע ועוד.
 • מיומנויות אקדמיות: תכנון וארגון מערך למידה מובנה, מערכי שיעור מותאמים, תהליך מישוב ובקרה (פיתוח דרכי הערכה).
 • מיומנויות חברתיות: פיתוח עבודת צוות, שיתוף , הקשבה, יצירת שיח ועוד.
 • פיתוח יצירתיות: עבודה במרחבי הוראה מגוונים (מוזיאון, תיאטרון, טיול), עבודה דרך חושים (מישוש/ מגע), פיתוח יכולת התבוננות, סקרנות, התנסות בחומרים שונים, מקורות השראה מגוונים.

 

החוג למדעים:

מוזיאון – מרחב למידה הוראה חוץ כיתתי, הכרת שפה מוזיאלית והנגשתה לתלמידים, חפצים ואוסף המוזיאון בהיבט התרבותי והחומרי, כמקור השראה לבניית תוצר עכשווי.

 

החוג למדעי הטבע:

מטרת החוג להכשיר עובדי הוראה, שיעוררו בתלמיד סקרנות, אתגר והנאה מתהליך הלמידה בתחום המדעים, תוך ראיה חדשנית ופיתוח כישורי חיים בעולם מודרני. ניתן דגש על תחומי פיזיקה, כימיה, וביולוגיה ועל פיתוח עצמאות לימודית ושליטה בטכנולוגיות המתקדמות לתהליך הלמידה.

הכשרה המעשית בתחום המדעים:

התעמקות באפשרויות יישום הידע התיאורטי והיישומי, בהקניית כישורי הוראה לעבודה שיטתית, איסוף נתונים אמפיריים, ובעיקר בעבודה בסביבת מחקר מגוונת ושיתופית (עבודת צוות). יצוין כי דווקא בשל היות הדיסציפלינה רב תחומית, היא מאפשרת לסטודנט לפתח כלי פדגוגי מגוון, גמיש ויצירתי, ההולם את שדה הפרויקט שלפנינו.

חובות התוכנית

 • התמדה בהשתתפות רצופה בתוכנית לאורך כל קיומה (סמסטר/ 2 סמסטרים)
 • השתתפות פעילה בתוכנית, ביצוע מטלות, דוח"ות סיור ככל שנדרש על ידי הרכז/ת.

הרשמה לתוכנית

דרך ראש החוג/ מד"פ לנושא, או אצל יעל דיאמנט פפויפר yaeld@herzog.ac.il

החוג לחינוך מיוחד

הכשרה מעשית- החוג לחינוך מיוחד- שנתי תשע"ה-תשע"ז
(רכזת: זהר מורגנשטרן)

ייחודה של התוכנית, בפרוייקטים הכוללים תכנים מוזיאוניים וחינוכיים המשתנים משנה לשנה, והפיכתם לעוגן בראיית החינוך החדשנית שמכללת הרצוג שמה לה למטרה.

שנה ראשונה לתוכנית (תשע"ה)
בתמיכת האגף להכשרת עו"ה במה"ח, התקיים לראשונה שיתוף פעולה ייחודי של שלושה גופים: מוזאון היכל שלמה, הסטודנטיות מהחוג לחינוך (מסלול חינוך מיוחד) במכללת הרצוג, ותלמידי  "המרחב המשלב" מהיישוב גבעות שבגוש עציון .

התהליך התקיים לאורך כל שנה"ל, כאשר הסטודנטית והתלמיד/ה עסקו במשותף בחקר המוצג שפגש בעת סיורים משותפים במוזיאון (חפץ/ חלל תצוגה/ סיפור בעקבות חפץ), ובניית דגם אישי מיניאטורי המבטא את התהליך החינוכי ואת הפרשנות האישית לנושא.

סופו של התהליך בהצגת הדגמים בתערוכת תוצרים "מסע בקופסה", המשקפת את המסע האישי והקבוצתי של המשתתפים בפרויקט.

שנה שנייה לתוכנית (תשע"ו)
בשנה זו הורחב הפרויקט לשיתוף פעולה עם גורמים נוספים (יחידת ההכשרה מעשית, ביה"ס לחינוך במכללה וכן המרחב הגיאוגרפי העירוני הסובב את המוזיאון) ותהליך הפקת התוצרים התקיים במסגרת "חומה ומשחק", תוך התייחסות לחוויית המשחק ככלי ללמידה, והעברת מסר. הפעילות מתקיימת בחלל התצוגה "מוזה ON", חלל ייעודי ללמידה פעילה, במוזאון היכל שלמה.

שנה שלישית לתוכנית (תשע"ז)
בשנתו השלישית הורחב הפרויקט להיבט "החפץ בעיקרו", במהלכה נבחרו בוגרי הפרויקט לחנוך ולהוביל את חבריהם "החדשים" משנה זו. הפיכת הבוגרים לחלק אינטגרלי שמוביל את הפרויקט מוסיפה ערך מוסף הן למרחב הלמידה (המוזיאון), הן לשותפים (התלמידים והצוות החינוכי) והן לסטודנטיות המלוות את הפרויקט.

החוג למדעי הטבע

הכשרה מעשית – החוג למדעי הטבע,  סמסטר א' תשע"ז (רכזת: יעל דיאמנט בשיתוף עם יעל אוסטר ראש החוג למדעי הטבע) הפרויקט החל בשנה"ל תשע"ז מתוך מגמה להרחיב את דגם ההוראה החוץ-מוזיאלית לחוגים נוספים במכללה. הפרויקט משלב פעילות חינוכית חוץ ופנים בית ספרית במערכת החינוך הדתית, בליווי ובהנחיה של סטודנטים מהחוג להוראת המדעים.בפעילות מוזיאלית. בית הספר שנבחר להשתתף, הוא ביה"ס "נתיב זבולון" במודיעין, במסגרת פרויקט מדע וטכנולוגיה לכיתות ה' (24 בנים, 21 בנות), תוך שת"פ הדוק עם הנהלת ביה"ס וצוות ההוראה.במסגרת הפרויקט, יתקיימו מפגשי הכנה לביקור מוזיאלי, (סטודנטים ותלמידים) והטמעת התכנים הרלוונטיים במהלך הביקור במוזיאון, כאשר כל קבוצת תלמידים (בליווי סטודנט ומד"פ ורכז הפרויקט) בוחר מוצג או חפץ, מעבד אותו, ובונה בהשראתו דגם/ תוצר גמר, כדוגמא לשימוש בחומרים שונים, תכונות החומר ולתכנון מוצר, כחלק מתה"ל לכיתות ה' במדע וטכנולוגיה.

בפרויקט זה מושם דגש על ביצוע יעדי ההכשרה המעשית הרלוונטיים לחוג להוראת המדעים, במרחב חוץ כיתתי יצירתי ומאתגר, והכרת השפה המוזיאלית לצרכי הפדגוגיה.

בסופו של התהליך, יוצגו תוצרי הפרויקט ביום שיא שיתקיים במוזיאון היכל שלמה והמשכו בביה"ס, לשיתוף מכלול הקהילה בפרויקט.

החוג לאנגלית

קורס אקדמי- החוג לאנגלית, סמסטר ב' תשע"ז (רכזת: יעל דיאמנט, מרצה: ד"ר אברהם רוס בשיתוף עם ד"ר לינדזי שפירו שטינברג, ראש החוג) קורס JEWSEUM ("שילוב תכנים יהודיים בהוראת האנגלית") הוא שילוב מרתק של תכנים יהודיים בהוראת האנגלית ומהווה קורס בחירה המתקיים בקמפוס מגדל עוז בסמסטר ב' . הדגש בקורס הוא על מציאת השילוב והאיזון המרביים בין הוראת ערכים וידע יהודיים לבין הוראת תוכנית האנגלית המלאה.לאחר ביקור במוזיאון, כל תלמיד (בליווי סטודנט ומדפי"ת מרכזת הפרויקט) בוחר מוצג או חפץ, מעבד אותו, וכותב את סיפור החפץ באנגלית דרך העיניים של החפץ עצמו (האנשה).בסופו של התהליך יוצגו תוצרי הפרויקט בספר ייחודי שיודפס ויוצג במוזיאון היכל שלמה ויחולק לכל משתתפי הפרויקט. טכניקת הכתיבה בדרך האנשה נבחרה ככלי לקרב את התלמידים לחפצי המוזיאון ודרכם להיסטוריה של עם ישראל.

פרויקט זה יוכל להוות עבור התלמידים גשר משמעותי בין העבר היהודי הפרטי שלהם והעבר של עמנו לבין הידע הנדרש לכתיבה באנגלית.