תל"ם -הכשרת מחנכות כיתה

רכזי התכנית

 • ד"ר אחינעם יעקבס achinoamj@herzog.ac.il

תיאור התכנית

תל"ם – תכנית להכשרת מחנכות

התוכנית מיועדת לתלמידות בעלות רצון לקדם את המערכת החינוכית ואת התלמיד הפרטי, ולעסוק במלאכת החינוך בנוסף למלאכת ההוראה.
חינוך כיתה הינה מלאכה מורכבת וחשובה הכוללת בתוכה מיומנויות רחבות. התוכנית מתמקדת בהכשרת מחנכות ליצירת קשר אישי עם תלמידיהן, לגיבוש וניהול הכיתה מבחינה חברתית ופדגוגית, לארגון אירועים כיתתיים מעבר לשגרת הלימודים הרגילה, לניהול שיח בונה עם שאר אנשי הצוות ועם הורי התלמידים.

תוכנית זו היא אחת מהתוכניות המיוחדות המוצעות לסטודנטיות בתכנית רג"ב, אך פתוחות לכל הסטודנטיות במכללה.

.

מטרות התכנית

 • פיתוח מיומנויות ליצירת קשר אישי ומצמיח עם תלמידים.
 • הקניית כישורים לגיבוש הכיתה הן מבחינה חברתית והן מבחינה פדגוגית.
 • לימוד התהליכים הכרוכים בארגון אירועים כיתתיים מעבר לשגרת הלימודים הרגילה (סמינריונים, טיולים, ערבי חברה ועוד).
 • העצמת הסטודנטיות בכישורי ניהול שיח בונה עם שאר אנשי הצוות ועם הורי התלמידים.

 

תלמידות המצטרפות לתוכנית חייבות להיות בעלות רצון אמתי וכנה לתרום ולקדם את המערכת החינוכית ואת התלמיד הפרטי מכל הבחינות: האישי, התורני, הערכי, הלימודי והחברתי.

הערות

 • התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחרת הסטודנטית
 • הקורסים הנלמדים בתוכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים

תנאי קבלה

ראיון עם מרכזת התוכנית: ד"ר אחינעם יעקבס

תוכנית הלימודים

הנושאים המרכזיים בהם תעסוק התוכנית הם:

 • ניהול כיתה: תפקיד המחנכת, גבולות, עקרונות בסיסיים בהפקת אירועים.
 • תקשורת בינאישית-השיחה האישית, תוכן, גבולות ואחריות.
 • הקשר עם הצוות הניהולי ועם ההורים.
 • חינוך לערכים- כיצד?
 • אתגרי החינוך במאה ה-21.

הסטודנטיות מתלוות למחנכות הכיתות, צופות ומתנסות במגוון פעילויות בשטח: שיעורי העשרה וחינוך, ישיבות פדגוגיות, אספות הורים, שיחות אישיות, הכנת טקסים, ימי עיון וסמינריונים ועוד.

מבנה התוכנית:

תוכנית תל"ם מורכבת משני חלקים:

בשנה א: קורס הנלמד בשנה א במכללה, בהיקף של 2 ש"ש, ועוסק בתפקידי המחנכת ובאתגרים העומדים לפתחה.

בשנה ב: סמסטר אחד של עבודה מעשית ייחודית. ובו יהיה מפגש בלתי אמצעי עם עבודת המחנכת, צפייה והעברה של שיעורי חברה וחינוך, השתתפות בישיבת מחנכות ועשייה חינוכית בלתי פורמלית המתקיימת בבית הספר. עבור תלמידות רג"ב, ותלמידות הזקוקות לשעות עבודה מעשית – סמסטר זה יהווה עבודה מעשית ייחודית. עבור סטודנטיות שאינן חייבות סמסטר עבודה מעשית כללית – הסמסטר ייחשב כקורס ויזכה ב-2 ש"ש בחינוך.

 

חובות התוכנית

 • השתתפות בקורס תל"ם (חשיפה בסמסטר א + המשך בסמסטר ב) בשנה א.
 • השתתפות בשנה ב – בסמסטר אחד של עבודה מעשית.

הרשמה לתוכנית

הרישום מתבצע לקראת שנה א' דרך הרישום הרגיל של הסטודנטיות.