תל"ם – נשים

רכזי התכנית

 • אחינעם יעקבס achinoamj@herzog.ac.il

תיאור התכנית

תל"ם – תכנית להכשרת מחנכות

התכנית מיועדת לתלמידות בעלות רצון לקדם את המערכת החינוכית ואת התלמיד הפרטי.
ההכשרה תתקיים בתוך בית הספר תוך לימוד והתנסות בשטח וליווי מחנכות בכיתות השונות.

התכנית מתמקדת בהכשרת מחנכות ליצירת קשר אישי עם תלמידיהן, לגיבוש וניהול הכיתה מבחינה חברתית ופדגוגית, לארגון אירועים כיתתיים מעבר לשגרת הלימודים הרגילה, לניהול שיח בונה עם שאר אנשי הצוות ועם הורי התלמידים.

מטרות התכנית

 • פיתוח מיומנויות ליצירת קשר אישי ומצמיח עם תלמידים.
 • הקניית כישורים לגיבוש הכיתה הן מבחינה חברתית והן מבחינה פדגוגית.
 • לימוד התהליכים הכרוכים בארגון אירועים כיתתיים מעבר לשגרת הלימודים הרגילה (סמינריונים, טיולים, ערבי חברה ועוד).
 • העצמת הסטודנטיות בכישורי ניהול שיח בונה עם שאר אנשי הצוות ועם הורי התלמידים.

 

תלמידות המצטרפות לתוכנית חייבות להיות בעלות רצון אמתי וכנה לתרום ולקדם את המערכת החינוכית ואת התלמיד הפרטי מכל הבחינות: האישי, התורני, הערכי, הלימודי והחברתי.

הערות

 • התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
 • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

ראיון עם מרכזת התכנית: אחינעם יעקבס.

תוכנית הלימודים

הנושאים המרכזיים בהם תעסוק התכנית הם:

 • ניהול כיתה: תפקיד המחנכת, גבולות, עקרונות בסיסיים בהפקת אירועים.
 • תקשורת בינאישית-השיחה האישית, תוכן, גבולות ואחריות.
 • הקשר עם הצוות הניהולי ועם ההורים.
 • חינוך לערכים- כיצד?
 • אתגרי החינוך במאה ה-21.

הסטודנטיות מתלוות למחנכות הכיתות, צופות ומתנסות במגוון פעילויות בשטח: שיעורי העשרה וחינוך, ישיבות פדגוגיות, אספות הורים, שיחות אישיות, הכנת טקסים, ימי עיון וסמינריונים ועוד.

מבנה התכנית:

תכנית תל"ם מורכבת משני חלקים:

בשנה א: קורס הנלמד בשנה א במכללה, והעוסק בתפקידי המחנכת ובאתגרים העומדים לפתחה.

בשנה ב: סמסטר אחד של עבודה מעשית ייחודית. ובו יהיה מפגש בלתי אמצעי עם עבודת המחנכת, צפייה והעברה של שיעורי חברה וחינוך, השתתפות בישיבת מחנכות ועשייה חינוכית בלתי פורמלית המתקיימת בבית הספר. עבור תלמידות רגב, ותלמידות הזקוקות לשעות עבודה מעשית – סמסטר זה יהווה עבודה מעשית ייחודית.

עבור סטודנטיות שאינן חייבות סמסטר עבודה מעשית כללית – הסמסטר ייחשב כקורס ויזכה ב 2 ש"ש בחינוך.

 

 

מועדי התוכנית

קורס שנה א'-  [2 ש"ש]

סמסטר א: קורסי חשיפה יום שני בשעה השישית –  17:30 – 18:50

סמסטר ב: קורס המשך, יום שני בשעה השישית – 17:30 – 18:50

 

עבודה מעשית בשנה ב'  [2 ש"ש]

יערכו ביום קבוע במשך סמסטר אחד בשנת תשפ"א

חובות התוכנית

 • השתתפות בקורס תל"ם (חשיפה בסמסטר א + המשך בסמסטר ב) בשנה א.
 • השתתפות בשנה ב – בסמסטר אחד של עבודה מעשית.

הרשמה לתוכנית

הרישום מתבצע לקראת שנה ב' דרך הרישום הרגיל של הסטודנטיות.

אנשי סגל