תל"ם

רכזי התוכנית

  • ד"ר אחינעם יעקבס achinoamj@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

תכנית תל"ם – תכנית להכשרת מחנכות מבקשת לקדם את המערכת החינוכית ואת התלמיד הפרטי, ולעסוק במלאכת החינוך בנוסף למלאכת ההוראה.
חינוך כיתה הינו מלאכה מורכבת וחשובה הכוללת בתוכה מיומנויות רחבות. התוכנית מתמקדת בהכשרת מחנכות ליצירת קשר אישי עם תלמידיהן, לגיבוש וניהול הכיתה מבחינה חברתית ופדגוגית, לארגון אירועים כיתתיים מעבר לשגרת הלימודים הרגילה, לניהול שיח בונה עם שאר אנשי הצוות ועם הורי התלמידים.

מטרות התוכנית

העמקה במיומנויות הנדרשות למחנכת בעבודה מול התלמיד, מול הכיתה, מול המערכת הבית ספרית ומול ההורים.
התכנית עוסקת בניהול כיתה, תפקידי המחנכת, ואירועים חברתיים. בשיפור ובקניית כלים לתקשורת בינאישית, לניהול השיחה האישית ושמירה על גבולות ואחריות בתחום זה, ועיסוק בשאלת הקשר עם הצוות הניהולי, עם המורים המקבילים ועם ההורים. כמו כן נעסוק בשאלות ערכיות חינוכיות העומדות לפתחן של המחנכות בתקופתנו.

הערות

• התכנית נחשבת לאחת מהתכניות המיוחדות עבור סטודנטיות רג"ב – המחויבות לקחת גם את השיעור בתכנית תל"ם וגם את השיעור בתכנית לפל"ף, כלומר בהיקף 2 ש"ש.
• כל הסטודנטיות במכללה מוזמנות להשתתף בסדנאות כקורס בחינוך בהיקף עד 1 ש"ש.
• התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחרת הסטודנטית.

תוכנית הלימודים

הנושאים המרכזיים בהם תעסוק התוכנית הם:
• ניהול כיתה: תפקיד המחנכת, גבולות, עקרונות בסיסיים בהפקת אירועים.
• תקשורת בינאישית-השיחה האישית, תוכן, גבולות ואחריות.
• הקשר עם הצוות הניהולי ועם ההורים.
• חינוך לערכים- כיצד?
• אתגרי החינוך במאה ה-21.

התוכנית מתקיימת בימי שני בבוקר בקמפוס במגדל עוז.
בסמסטר א יהיו הסדנאות בקמפוס מגדל עוז במפגשים פנים בפנים
ובסמסטר ב תהיה עבודה מעשית יישומית לתכניות אלו.
העבודה מעשית מיועדת לסטודנטיות רג"ב בלבד. שאר הסטודנטיות מוזמנות להשתתף בסדנאות בלבד.
סטודנטיות רג"ב מחויבות ב-2 ש"ש סדנאות וסמסטר של הכשרה מעשית ייעודית כחלק מתוכנית רג"ב. תלמידות שאינן בתוכנית רג"ב יזכו לעד 1 ש"ש בחוג לחינוך על סדנאות אלו.

מועדי התוכנית

הסדנאות נערכות בסמסטר א בימי ב' במסגרת יום הלימודים במכללה.