תוכנית הלימודים המלאה בחוג לגיאוגרפיה – אדם וסביבה

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף:גברים
נשים – לימודי א"י הנתיב הגיאוגרפי
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט:לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח:לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז:לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ו:גבריםנשים
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ה:גבריםנשים