תוכנית הלימודים המלאה בחוג לחינוך מיוחד

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט:לחצו כאןהסבת אקדמאים והרחבת הסמכה (נשים)
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח:לחצו כאןהסבת אקדמאים והרחבת הסמכה (נשים)
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז:לחצו כאןהסבת אקדמאים והרחבת הסמכה (נשים)
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ו:גבריםנשים
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ה:גבריםנשים