תוכנית הלימודים המלאה בחוג לחינוך מיוחד

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף: לחצו כאן
הנתיב ללקויות למידה מורכבות CLDD (נשים) 

הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה (נשים)
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט: לחצו כאן   הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה (נשים)
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח: לחצו כאן הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה (נשים)
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז: לחצו כאן   הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה (נשים)
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ו: גברים נשים
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ה: גברים נשים