תוכנית הלימודים המלאה בחוג לחינוך מיוחד

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג לחצו כאן הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב לחצו כאן הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן  הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה 
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף לחצו כאן
הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה