תוכנית הלימודים המלאה בחוג לחינוך מיוחד

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן  הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה 
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף: לחצו כאן
הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה 
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט: לחצו כאן הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה 
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח: לחצו כאן הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה