תוכנית הלימודים המלאה בחוג למחשבת ישראל

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א: לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף: לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט: לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח: לחצו כאן