תוכנית הלימודים המלאה בחוג למחשבת ישראל

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט לחצו כאן