הסעות למכללה האקדמית הרצוג

הסעות בתשלום מרחבי הארץ לקמפוס אלון שבות ולקמפוס מגדל עוז

 • בימים ראשון וחמישי לשני הקמפוסים.
 • ביום שני לקמפוס מגדל עוז בלבד.
 • יש להגיע לנקודת האיסוף כחמש דקות לפני הזמן.
 • ההסעות תצאנה מרחבי הארץ רק אם מספר הנוסעים יצדיק זאת. ההסעה מותנה במספר הנרשמים.
 • ההסעות מתקיימות במהלך כל ימי הלימוד השוטפים.
 • המעוניינים להתמנות לאחראי הסעה בתמורה למלגה, נא שלחו את פרטיכם למייל: hafala@herzog.ac.il
  אם ייערכו שינויים בקווים – הרשימה למטה תעודכן.
 • רב קו סטודנט:
  ניתן להפיק רב קו סטודנט עבור הנחה בנסיעות בתחבורה הציבורית.
  הנפקת רב קו תיעשה באופן עצמאי על ידי הסטודנט. טרם הפנייה לתחנות ההנפקה
  יש להצטייד בכרטיס סטודנט בתוקף ובאישור לימודים.
  החזר הוצאות נסיעה למשתלמים: מורים משתלמים זכאים לקבל ממשרד החינוך
  החזר הוצאות נסיעה ברכב ציבורי. בקשות יש להגיש דרך אתר משרד החינוך.

הסעות קבועות מקמפוס מגדל עוז לקמפוס אלון שבות

 רשימת הסעות לפי ימים

      • קווים שהרישום להסעה בהם יגדל לקראת תחילת השנה – יחודשו.

      • אחראי ההסעות ייקבעו עם תחילת הלימודים. עקבו אחר הפרסומים. 

יום ראשוןיום שנייום שלישייום חמישי

* לא סופי. ייתכנו שינויים וביטולים, ההסעות תלויות במספר הנרשמים.

הסעות – טבלת מחירים תשפ"ד (שנתי)

טופס רישום להסעות / ארוחות