כנס השפה העברית

כנס השפה העברית בשנת השבעים למדינה לזכרו של ד"ר אליהו נתנאל ז"ל

הכנס התקיים ביום שלישי ט"ז באייר תשע"ח  5.1.18 בקמפוס אלון שבות.

מנחה: ד"ר חנוך גמליאל ראש החוג ללשון במכללת הרצוג

ההרצאות שהיו בכנס:

ד"ר אריאל שווה - ראש המדור לספרות רבנית במילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית

הרצאה מרכזית פרופ' משה בר אשר נשיא האקדמיה ללשון העברית, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית

דברי פתיחה וזכרון ד"ר עדן הכהן ראש החוג לספרות ומרכז ההכשרה המעשית במכללת הרצוג

דברי סיום – הרב בעז נתנאל - כנס השפה העברית לזכרו של ד"ר אליהו נתנאל

גב' גליה שלוסברג - כנס השפה העברית לזכרו של ד"ר אליהו נתנאל

ד"ר דורון יעקב - מרצה במכללת הרצוג, עובד באקדמיה ללשון העברית

מר חנן אריאל - דוקטורנט באוניברסיטה העברית