שעות פתיחה

פתוח היום
יום רביעי יש להתעדכן בבוקר 08:30 - 16:00 20:30 - 22:30
יום חמישי יש להתעדכן בבוקר 08:30 - 16:00 20:30 - 22:30
יום שישי יש להתעדכן בבוקר באתר - סגור -
יום שבת - סגור -
יום ראשון יש להתעדכן בבוקר 08:30 - 16:00 20:30 - 22:30
יום שני יש להתעדכן בבוקר 08:30 - 16:00 20:30 - 22:30
יום שלישי יש להתעדכן בבוקר 08:30 - 16:00 20:30 - 22:30
פתוח היום
יום רביעי מומלץ להתעדכן בבוקר באתר 09:00 - 15:00
יום חמישי מומלץ להתעדכן בבוקר באתר 09:00 - 15:00
יום שישי - סגור -
יום שבת - סגור -
יום ראשון מומלץ להתעדכן בבוקר באתר 09:00 - 16:00
יום שני מומלץ להתעדכן בבוקר באתר 09:00 - 16:00
יום שלישי מומלץ להתעדכן בבוקר באתר 09:00 - 16:00
סגור היום
יום רביעי - סגור -
יום חמישי מומלץ להתעדכן בבוקר 09:00 - 16:00
יום שישי - סגור -
יום שבת - סגור -
יום ראשון 08:30 - 17:00
יום שני 08:30 - 17:00
יום שלישי 08:30 - 17:00