אנחנו כאן בשבילך!
קמפוס אלון שבות B.Ed שרי 02-9937315 minhal1@herzog.ac.il קמפוס מגדל עוז B.Ed דפנה 02-9937339 dafnach@herzog.ac.il קמפוס ירושלים M.Ed עופר 02-5320900 officehs@herzog.ac.il
צור קשר

סטודנטים


נהלי מבחנים

נהלים לזמן הבחינה

 1. המבחן מתחיל בשעה הנקובה. יש להתייצב בכיתת המבחן לפחות 15 דקות לפני תחילת המבחן. לא תותר כניסה למאחרים.
 2. יש להציג ת”ז / דרכון / רשיון נהיגה לפני הכניסה לכיתת הבחינה.
 3. לא תתאפשר יציאה מכיתת המבחן בחצי השעה הראשונה.
 4. יציאה מהכיתה במהלך המבחן דורשת אישור מיוחד מהמשגיח (רק תלמיד אחד רשאי לצאת בכל פעם).
 5. משך המבחן שעה וחצי, ללא חומר פתוח (אא”כ כתוב במפורש אחרת). במדעים ומתמטיקה – שעתיים.
 6. יש לכבות פלאפונים, להכניסם לתיק ולהניח את התיק בקדמת הכיתה. סטודנט שיתפס עם טלפון בזמן בחינה מסתכן בפסילת הבחינה.
 7. כל נבחן צריך לחתום ליד פרטיו בדף הנוכחות. רק המשגיח מסמן V בעת הגשת המבחן. באחריות הסטודנט לוודא שהמשגיח סימן הגשה.
 8. יש לכתוב את התשובות לשאלות המבחן בעט בלבד ורק במחברת הבחינה. טופסי הבחינה לא יסרקו והמרצה לא יראה אותם. במידה ויופיעו במבחן שאלות אמריקאיות, יצורף למחברת הבחינה תשובון לסימון התשובות הנכונות. כל מחברות הבחינה יסרקו ויועלו לצפיית התלמידים. סטודנט שכתב ידו אינו קריא יתבקש לשכתב את הבחינה.
 9. יוצאים מן הכלל לסעיף הקודם הם המבחנים הנבדקים ע”י מחשב. במבחנים אלו התשובות מסומנות בדף תשובות ולא במחברת.
 10. חובה להחזיר את שאלון המבחן עם מחברת המבחן.
 11. מי שראה את המבחן והחליט לא להגישו, דינו כמי שנכשל במבחן.
 12. אין לצאת להניק במהלך המבחן. יש להיערך לכך מבעוד מועד.
 13. דיבור בשעת מבחן – יביא לפסילתו
 14. אין להשתמש במחשבים ניידים במבחן. במקרה של צורך מיוחד (התאמות) ניתן לקבל מחשב של המכללה.
 15. מי ששובצו לו שתי בחינות באותה השעה (קורה בעיקר במבחני הקורסים המקוונים) יפנה למדור מבחנים לפחות שלושה ימים לפני הבחינה בדוא”ל exams@herzog.ac.il

 

לאחר הבחינה

 1. מרצי המכללה מונחים להזין ציונים למערכת עד שבועיים מיום קבלת המבחנים הסרוקים (כיום-יומיים לאחר הבחינה). אנו עושים כל מאמץ בכדי לאפשר לכם לקבל את הציונים בזמן, על-מנת שתוכלו להיערך כנדרש למועד ב’, אם יש צורך בכך. אתם מוזמנים לפנות למדור המבחנים (קישור למטה) אם הציונים מתעכבים וננסה לזרז את התהליך.
 2. ע”פ חוק זכויות הסטודנט, סטודנט זכאי לראות במה שגה במבחן. סטודנט המבקש לממש זכות זו יפנה למרצה הקורס.
 3. ערעור על ציון במבחן או במטלה יוגש מתוך עמוד הציונים שבמידע האישי. במשך שבועיים לאחר הזנת הציון יופיע לחצן הערעור. לאחר מכן תיסגר האפשרות לערער על הציון. מרצה רשאי גם להפחית ציון בעקבות ערעור.

 

מועד ב

נדרש רישום למועד ב’ לכל מי שמבקש להבחן בו. הרישום למועד ב’ יהיה פתוח עד לשבוע לפני המבחן. קנס של 100ש”ח יוטל על מי שנרשם למועד ב’ ולא הגיע למבחן.

כדי להרשם למועד ב’ יש להכנס לעמוד הציונים במידע האישי לסטודנט, וללחוץ על הצלמית . לביטול הרישום למועד ב (עד שבוע לפני המבחן) יש ללחוץ על הצלמית 

הציון האחרון הוא הקובע (גם אם הוא נמוך מהציון הקודם).

התאמות

תלמידים זכאים להתאמות רק באישור מרכז התמיכה.

רכזי המרכז לתמיכה בסטודנט יעדכנו את ההתאמות במערכת הממוחשבת של המכללה.

מבחנים במועדים מאוחרים

המכללה מאפשרת לתלמידים שלא נבחנו במועדים הרגילים להיבחן על הקורס, במידה וקורס זה מתקיים בשנים הבאות.

להזכירך! עפ”י תקנון המכללה ניתן להיבחן רק עד שנתיים ממועד סיום הקורס.

אנו עושים מאמצים רבים בכדי לספק לכם את התנאים המיטביים לבחינות במסגרת אילוצי המערכת, מתוך שמירה על טוהר הבחינות, ומצפים לשיתוף פעולה מצדכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בטופס פניה למדור מבחנים בכל הצעה או תלונה.

מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינות,

מדור מבחנים