Tuesday

להדפסה

שם הקורס: סיור: ארץ האבות בנגב
מספר : 1
מורה : הרב ד"ר בן נון יואל
שפה : עברית
סוג : סיור ברמת קושי בינונית
תיאור:
תל שבע, תל באר-שבע, ביר עסלוג - באר לחי רואי, ניצנה ודרך שור~~הליכה באתרים, טיפוס קצר בתל ניצנה~סיום בירושלים - 19:00
שם הקורס: סיור: בעקבות ערי הבירה הקדומות של ממלכת ישראל
מספר : 2
מורה : אלמקייס יאיר
שפה : עברית
סוג : סיור ברמת קושי בינונית
תיאור:
סיור בבירת ממלכת ישראל שומרון העתיקה - קיסריה של השומרון, סבסטיה, סיור בהר כביר - תצפית על תרצה המקראית, תצפית מהר גריזים אל שכם בירת ממלכת ישראל.~~סיור למיטיבי קשב~הסיור מותנה באישור ביטחוני~איסוף בכניסה לעפרה בשעה 8:50~סיום בירושלים בשעה 19:00~
שם הקורס: סיור: בין יהושע בן נון לשמואל הנביא בהר אפרים
מספר : 3
מורה : בצלאל חזקי
שפה : עברית
סוג : סיור ברמת קושי בינונית
תיאור:
יהושע בן נון מצוה את בני יוסף "כִּי יַעַר הוּא וּבֵרֵאתוֹ " ובכך שולח אותם לייסד תרבות אנושית חדשה ביערות הר אפרים שהיו עד אז שוממים מאדם. כמה דורות מאוחר יותר תתיישב במקום משפחתו של צוף ותייסד את "ארץ צוף" ובתוכה את הרמתיים צופים. שמואל הנביא, מבני בניו של צוף, יהיה הנביא שימשח את שני המלכים הראשונים שאול ודוד. בסיור נתוודע אל הנופים המיוחדים של חבל ארץ זה, נעמוד על זיהוי האתרים המקראיים וננסה למצוא את החותם המיוחד של חבל ארץ זה על אישיותו של שמואל הנביא ועל דמויות נוספות שפעלו באזור.~נטייל ביער אום צפא, חירבת תבנה, גבעת היקבים, מצפור חרשה.~~קטעי הליכה קצרים
שם הקורס: סיור: ירושלים קברים סביב לה
מספר : 4
מורה : הרב לוי יצחק
שפה : עברית
סוג : סיור ברמת קושי בינונית
תיאור:
שער יפו, בית הקברות הפרוטסטנטי והקתולי בהר ציון, כתף הינום, גיא בן הינום, בית קברות סמבוסקי.~הסיור יעסוק במספר סוגיות בדרום מערבה של ירושלים הקדומה בסוף ימי הבית הראשון:~1. היקפה של העיר, שרידים של חומות העיר מן התקופות הקדומות.~2. גיא בן הינום כגבול יהודה ובנימין, כמקום עבודת מולך וכמקום קבורה מחוץ לעיר.~3. שיטות וצורות הקבורה בימי בית ראשון, מיקום הקברים ומשמעות הקבורה.~~הסיור אינו מיועד לכהנים.~~אופי הסיור: הליכה רגלית לאורך היום באתרים שונים~
שם הקורס: סיור: "רתום המרכבה לרכש יושבת לכיש" - חידושי לכיש ובנותיה
מספר : 5
מורה : ד"ר שר אבי דורון
שפה : עברית
סוג : מיטיבי לכת
תיאור:
סיור ממושך בתל לכיש (שלושה מפעלי חפירה מן השנים האחרונות),~סיור בחורבת אל ראעי (חידושים מן השנה האחרונה בנושא ראשית מלכות דוד)~~בתל לכיש - הליכה ללא צל ברחבי התל,~בחורבת אל ראעי - הליכה של ק"מ וחצי עם טיפוס קל~~איסוף נוסף מתחנת הדלק בית גוברין בשעה 9:30
שם הקורס: סיור: פרקי מנהיגות בגלבוע ובעמק יזרעאל
מספר : 6
מורה : נתן אפרת
שפה : עברית
סוג : סיור ברמת קושי קלה
תיאור:
תל מגידו (בין שלמה לאחאב), מבחנים לגדעון ולאנשיו, הגלבוע, מעיין חרוד (הקרב האחרון של שאול), יזרעאל (כרם נבות ומרד יהוא)~~תחנת איסוף נוספת- בתחנת דלק - מנטה. בקרבת צ. מגידו לכיוון חדרה.
שם הקורס: סיור: היבטים ריאליים בתיאורי טבע במקרא ובדברי חז"ל
מספר : 7
מורה : ד"ר רענן משה
שפה : עברית
סוג : סיור ברמת קושי קלה
תיאור:
גן שיירת העשרה באלון שבות, שמורת שיר השירים בכפר עציון, משואות יצחק הישנה,~עין סג'מה~~הליכה רגלית בשמש ממשואות יצחק לעין סג'מה

סיורים באנגלית (מאלון שבות) ה' במנחם אב (6.8) 9:30

Title: Evil Shall Break Forth from the North” - Roads, Graves and Sites North of Jerusalem
מספר : 8
מורה : מישקין שולי
שפה : אנגלית
סוג : סיור ברמת קושי קלה
תיאור:
We will explore the roads, walls and graves around the First Temple city of Jerusalem, focusing on Derekh Shechem to the north of the city. Sites include: Zedekiah’s Cave, First Temple burial caves, remains of King Hezekiah’s city wall, the Kishle and King David’s Tomb. ~~Walking in the city~Tour ends at 17:00~
Title: Battles for Jerusalem
מספר : 9
מורה : חבר אשר
שפה : אנגלית
סוג : סיור ברמת קושי בינונית
תיאור:
Follow the footsteps of Jewish soldiers defending Jerusalem on the very same roads, from Yehoshua and King David through the Hashmonaim all the way to 1948. In this siyur we will visit the Nabi Samuel lookout point (near the biblical city of Givon), along the ancient Bet Horon road (today’s route 443), to the Ayalon valley near Modiin and the Elah valley near Bet Shemesh. ~~Includes a 45-minute walk through woods and up a steep hill