הוראה מותאמת ואבחון דידקטי

"הוראה מתקנת – הערכה והתערבות דידקטית"

 רכזת אקדמית: ד"ר שרה גבעון

הקורסים מוכרים לאופק חדש

המטרה:

מתן כלים בידי המורים המלמדים בחינוך הרגיל ובחנ"מ להוראה וקידום תלמידים מתקשים ועם ליקויי למידה הלומדים בכיתותיהם, חשיפה והתנסות בדרכי הערכה והתערבות בכלי הוראה ייחודיים מקדמי למידה המותאמים להוראת תלמידים עם ליקויי למידה באופן פרטני ובקבוצות קטנות בביה"ס היסודי והעל יסודי.

יעדים:

לימודי תעודה בתחום התמחות בהערכה והתערבות לקידום  תלמידים עם ליקויי למידה יהוו בסיס להמשך ההתפתחות המקצועית של המורים, בהתאם לתחומי התמחותם בעבודתם בשדה, במקצועות עתירי שפה ובמתמטיקה ותאפשר מתן מענה על פי הצורך העולה מן השדה לקידום תלמידים מתקשים ו/או עם ליקויי למידה הלומדים בחינוך הרגיל או בחינוך המיוחד.

התכנית תכלול היכרות טובה עם כלי האיתור המיפוי והאבחון בתחומי הקריאה, הכתיבה, והמתמטיקה. העמקה בשיטות של הוראה חלופית בכתה, הוראה דיפרנציאלית, גיוון דרכי הוראה והתאמתן לשונות לומדים.

הלומדים ילמדו יסודות בהוראה מתקנת, דרכי הערכה והתעבות ומעקב אחר התקדמות הלומד ותגובתו להתערבות. כלים מנחים להתייחסות רגשית ושיפור מיומנויות חברתיות והתנהגותיות של תלמידים עם ליקוי ללמידה.

התכנית תבנה על פי מתווה אופק חדש כדי לאפשר ללומדים קידום והתפתחות מקצועית במסגרת תכנית אופק חדש ועל פי הנחיות המשרד.

קהל היעד:

 • מורים מהחינוך הרגיל המלמדים בכתות רגילות ביתי ספר יסודיים על יסודי, המעוניינים להרחיב את הידע בתחום הוראה תלמידים מתקשים ועם ליקויי למידה הלומדים בכיתותיהם במקצוע ההתמחות שלהם: מתמטיקה או מקצועות עתירי שפה.
 • מורים המעוניינים לקבל כלים בהוראה מתקנת לקידום תלמידים באופן פרטני או בקבוצות קטנות, במרכזי למידה או באופן פרטני.
 • למורים מהחנ"מ המעוניינים להתמקד בהוראת תלמידים עם ליקויי למידה הלומדים בכיתות רגילות או לקבל כלים עדכניים בהוראה מתקנת מקדמת למידה.
 • מורים מאופק חדש המעוניינים בהתפתחות מקצועית בתחום לקויות למידה על פי המתווה של משרד החינוך
 • מורים המעוניינים ללמוד אבחון דידקטי לצורך הכנת תכניות התערבות מקדמות למידה.

התכנית להוראה מתקנת  מהווה תנאי מקדים ללימודי האבחון לצורך התערבות

היקף הלימודים:

 1. למורים בחינוך הרגיל:
  קורסים דו שנתי בהיקף כולל של  360  שעות בפריסה על פני 4 סמסטרים, באופן מודולארי. 180 שעות כל שנה.  ליווי בהתנסות מעשית 30 שעות לכל שכבת גיל.
 2. למורים בחינוך המיוחד:

קורס חד שנתי 180 ש' בהוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה. התמחות בשפה ו/ או מתמטיקה, אפשרות להכרה בקורסים לצורף פטור.

התכנית מודולארית דו שנתית תאפשר ללומדים ללמוד בשלבים על פי יכולתם.

 1. לבעלי ידע בהוראה מתקנת- קורס באבחון דידקטי לצורך התערבות:

הלומדים  שימצאו מתאימים יוכלו להמשיך לשנה ג' ללימודי אבחון לצורך התערבות.

180 ש' והכנת  תיקי אבחון בהתנסות מעשית במכללה כ-60 שעות.

מבנה הלימודים:

 • א. שנה א' : מבואות, רקע ותיאוריות בנושאים: לקויות למידה, התפתחות שפה תקינה ולקויה, התפתחות שפה כתובה תקינה ולקויה. מוטוריקה וכתיבה, תפקודי קשב.
 • ב. שנה ב': כלים ואסטרטגיות לקידום תלמידים מתקשים ו/או עם לקויות למידה בקריאה, כתיבה וחשבון בגיל בי"ס יסודי חט"ב ותיכון כולל התנסות מעשית 30 שעות בכל תחום.
 • ג. שנה ג': התנסות בכלי אבחון דרכי אבחון והערכה וכתיבת תכניות התערבות לתלמידים מתקשים ו/או עם לקויות למידה כולל התנסות מעשית 60 שעות.

 

הנושאים שילמדו:

 • היכרות עם התופעה של לקות למידה ויצירת מודעות לביטוייה בתחום הלימודי, החברתי והרגשי.
 • התבוננות מוכוונת בתפקוד הלימודי ובכשלי הלמידה של התלמיד, וזיהוי אפיונים וסימנים המעלים חשד ללקות למידה.
 • פיתוח והקנייה של שיטות עבודה אינדיבידואליות וקבוצתיות להוראה בכיתה הטרוגנית.
 • דרכי התאמה של הסביבה החינוכית והמטלות הלימודיות לתחומי קושי ספציפיים של לקויות למידה בתחומי דעת שונים.
 • היכרות עם ההשלכות החברתיות, הרגשיות וההתנהגותיות של לקות הלמידה על תפקודו של התלמיד, ועם דרכי ההתערבות בתחומים אלה באופן פרטני ומערכתי.
 • שימוש מושכל בהתפתחויות טכנולוגיות ובעיקר בתכנות מחשבים לצורך פיתוח מיומנויות שונות ואימון בתחומי קושי של התלמידים.
 • למידה והתנסות בכלי הערכה ובניית תכניות התערבות לתלמידים עם ליקויי למידה

הקורס יתקיים בימי שני  בשנה א' משעה 14:00 עד  19:00  בשנה ב': משעה 13:30-19:45.  שנה ג' 8:45-13:30. פתיחת הקורס מותנה במספר הנרשמים.

מחירים: (למורים בשבתון תבקש השלמת לתשלום להתנסות מעשית שאינה מכוסה ע"י שבתון)

שנה א' :  4,800 ₪ שנה א' + 120 ₪ דמי הרשמה שלא יוחזרו בעת ביטול

שנה ב': 3,900 ₪ לכל התמחות בשנה ב' לנרשמים חדשים + 120 ₪ דמי רישום

שנה ג' –7,900 ₪ + 120 ₪ דמי רישום לנרשמים חדשים. לימודי אבחון דידקטי

לפרטים והתייעצות :ד"ר שרה גבעון: 0506552261   givonsara@gmail.com