תפקיד המורה המלווה

תפקיד המורה המלווה הוא לסייע למורה החדש במעברו ממעמד של מתמחה למעמד של מורה. המשך חיזוק מסוגלותו המקצועית, טיפוח ופיתוח יכולות תקשורת בינאישית בתוך מסגרת הכיתה