התמחות / סטאז’

בשנה זו הנך משתלב בהוראה בפועל במוסד חינוכי בהיקף של 1/3 משרה לפחות. המעבר ממעמד של סטודנט לומד למורה מלמד הינו מעבר חד ומאתגר. לפניך מספר כלים שנועדו להקל עליך את שנת ההתמחות.