התמחות / סטאז'

בשנה זו הנך משתלב בהוראה בפועל במוסד חינוכי בהיקף של 1/3 משרה לפחות. המעבר ממעמד של סטודנט לומד למורה מלמד הינו מעבר חד ומאתגר. לפניך מספר כלים שנועדו להקל עליך את שנת ההתמחות. לקראת הרשמתך מומלץ לעיין באגרת ראש אגף ההתמחות במשרד החינוך.

 

לקראת הרשמתך מומלץ לעיין באגרת ראש אגף ההתמחות במשרד החינוך.