מורים חדשים

בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות (סטאז'), משתתף עובד ההוראה בהשתלמות וזכאי למורה מלווה לשם קבלת קביעות במערכת החינוך.