ספריית קמפוס היכל שלמה: מי"א-ל' באב (12-31.8) הספרייה תהיה פתוחה בין השעות 9:00-15:00. מי"ט-כ"א באב 20-22.8 הספרייה תהיה סגורה. בימי שישי עד תחילת שנת הלימודים תש"פ הספרייה תהיה סגורה