הסבת אקדמאים / הרחבת הסמכה

טבלת חובות הכשרה פדגוגית לתלמידי הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה

הנחיה כללית:

מרכזי תכניות ההכשרה החוגיות רשאים לגבש תכנית הכשרה אישית למורים בפועל שצברו ניסיון בהוראת התחום או למקרים חריגים במיוחד. בכל מקרה שכזה יש לקבל את אישורם של מרכזי ההכשרה הכללים (תמי ועדן).

 

*      תלמידים שהמד"פ ימצא שחסרות להם מיומנויות יסוד בהוראת מתמטיקה, יידרשו להשלים סמסטר עבודה מעשית מתחילים במתמטיקה.

**    אין מניעה שהתכנית תתנהל בשנה אחת, במחצית הראשונה יומיים בשבוע ובמחצית השנייה יום אחד.

***  במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.

**** אם המדריך הפדגוגי יחוש שבמחצית השנה הגיע התלמיד למיומנות מספקת בהוראת המקצוע, תקוצר ההתמחות לחצי שנה.

הסבת אקדמאים:

חצי שנה מתחילים + חצי שנה מתקדמים

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

 

הסבת אקדמאים:

חצי שנה מתחילים + חצי שנה מתקדמים

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

חצי שנה מתחילים + חצי שנה מתקדמים

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

חצי שנה מתחילים + חצי שנה מתקדמים

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

חצי שנה מתחילים + חצי שנה מתקדמים

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

חצי שנה מתחילים + חצי שנה מתקדמים

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

חצי שנה מתחילים + חצי שנה מתקדמים

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

חצי שנה מתחילים + חצי שנה מתקדמים

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

הסבת אקדמאים:

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)*

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)*

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)*

* תלמידים שהמד"פ ימצא שחסרות להם מיומנויות יסוד בהוראת מתמטיקה, יידרשו להשלים סמסטר עבודה מעשית מתחילים במתמטיקה

הסבת אקדמאים:

שנת התמחות בחוג למתמטיקה +חצי שנה בקבוצת הכשרה של מדעי המחשב (במחצית הראשונה של השנה )**

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג למתמטיקה +חצי שנה בקבוצת הכשרה של מדעי המחשב (במחצית הראשונה של השנה )**

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג למתמטיקה +חצי שנה בקבוצת הכשרה של מדעי המחשב (במחצית הראשונה של השנה )**

** אין מניעה שהתכנית תתנהל בשנה אחת, במחצית הראשונה יומיים בשבוע ובמחצית השנייה יום אחד.

הסבת אקדמאים:

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)+ שבוע מרוכז (שבוע שוליה)

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)+ שבוע מרוכז (שבוע שוליה)

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)+ שבוע מרוכז (שבוע שוליה)

הסבת אקדמאים:

שנת התמחות בחוג (סמסטר מתחילים אנגלית+סמסטר מתקדמים אנגלית)

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (סמסטר מתחילים אנגלית+סמסטר מתקדמים אנגלית)

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (סמסטר מתחילים אנגלית+סמסטר מתקדמים אנגלית)

הסבת אקדמאים:

שנת התמחות בחוג (9 ש"ש)

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (9 ש"ש)

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (9 ש"ש)