מדרש חכמים

ד"ר יואב ברזלי

הפירושים הנדפסים לראשונה במהדורה זו נכתבו בתחילת המאה השש עשרה באיטליה, על ידי מחבר אנונימי. אוצר הפירושים הנרחב מאפשר היכרות יסודית עם הפרשן ועם דרך פרשנותו המיוחדת שמשלבת פרשנות פשט מוצהרת יחד עם השפעות פילוסופיות ועם מגמות הגותיות וחינוכיות. הפירושים הם חלק קטן מתוך חיבור מקיף שנכתב על סדר פרשות השבוע. רוב הפרשות בחיבור מתפרשות בעזרת מדרש בראשית רבה ומדרשי ההלכה השלמים שאותם העתיק המחבר כמעט ככתבם (ומשום כך זכה כתב היד לכינוי 'מדרש חכמים'). הפירושים לעומת זאת הם יצירה עצמאית של בעל החיבור ובהם ניכרים לשונו, מגמתו ואישיותו. הפירושים נכתבו בעיקר על הפרשיות החסרות במדרשי ההלכה ולפיכך הם מצויים בשלושה חומשים בלבד (שמות, במדבר ודברים), ואף בהם לא בכל הפרשות. למרות צמצום זה מדובר בפירושים שפרוסים על פני עשרים ושבע פרשות ולאורך למעלה ממאה ושישים עמודים בכתב היד.

במהדורה זו נאספו פירושי מדרש חכמים מהפרשות השונות שבחיבור וצורפו לרצף אחד שמציג את דרכו הפרשנית הייחודית של המחבר. למהדורה מצורף מבוא נרחב שמציג את הרקע לכתיבת הפירושים ודן בדרכי הכתיבה ובמאפייני הפרשנות של המחבר. המהדורה מחזירה פירושים שנשכחו למקומם הראוי, מציגה דרך חדשה בפרשנות הפשט באיטליה של שלהי ימי הביניים ותורמת עוד נדבך למחקרה של פרשנות המקרא היהודית.

ביקורות

כנסים