אגדת בראשית

מדרש אגדת בראשית - סינופסיס

מדרש אגדת בראשית הוא מדרש לספר בראשית, בעל מבנה ייחודי. הוא כולל עשרים ושמונה יחידות, שכל אחת מהן מורכבות משלושה פרקים: פרק תורה – על פסוק מבראשית, פרק נביאים – על פסוק מהנביאים ופרק כתובים – על פסוק מתהילים. חלוקה זו משקפת את קריאת התורה בשחרית של שבת, ההפטרה שלאחריה וקריאת פרקי כתובים במנחת השבת. מדרש זה מסתעף מן הספרות התנחומאית והוא נוצר כנראה במאה התשיעית בדרום איטליה.

מאגר המידע הותקן על ידי רשות המחקר של המכללה האקדמית הרצוג. כתבי היד נקראו, פוענחו תועתקו והושוו זה לזה על ידי ד"ר עזרא קהלני וד"ר ענת רייזל. השימוש במאגר המידע ניתן לחוקרים ולמלמדים לשימוש אישי בלבד. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק מן התעתיק לשימוש שאינו פרטי ו/או לצרכי הוראה עפ"י כללי "השימוש ההוגן" שבחוק זכויות יוצרים (תשס"ח-2007).  כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית הרצוג.

תורה

נביאים

כתובים

תורה

נביאים

כתובים