אודות המחברים

אודות המחברים:

 פרופ' יוסף עופר מן המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן הוא חוקר המסורה ופרשנות המקרא, וחבר האקדמיה ללשון העברית. פרסם את הספר "המסורה הבבלית לתורה, עקרונותיה ודרכיה" (תשס"א) ומאמרים רבים. בעבר שימש כראש החוג לתנ"ך במכללת הרצוג.

ד"ר יהונתן יעקבס מלמד במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן ובמכללת הרצוג. פרסם את הספר "מידה כנגד מידה בסיפור המקראי" (תשס"ג). תחום מחקרו המרכזי הוא פרשנות המקרא בימי הביניים, בתחום זה פרסם מאמרים רבים העוסקים ברש"י, ר' יוסף קרא, רשב"ם, רמב"ן, ר' טוביה בן אליעזר (לקח טוב) ורש"ר הירש.